Sunteți pe pagina 1din 2
1. PLAGALUL GLASULUI AL IV-LEA Glas # Nye Plagalul Glasului al IV-lea se construieste de pe sunetul Ni ce reprezinta cea dintai baz in formarea celor opt glasuri bisericesti (,octoihia muzicii bisericesti”), Mérturia glasului inseamna Glas # <4 = Glasul (nd) Plagal (<4) al TV-lea; Ny = baza lui este nota Ni din registrul mediu; a = ftoraua glasului, care arata si desfagurarea intervalelor scarii: (Cos HART Go -AaRIT Liz TioTs[ 2 [2 ys if nm 6 ir 4 % xy Ny Teen 9 He Scara glasului este alc&tuita din doua tetracorduri despirtite care se constituie, la rindul lor din ton mare (uiei{cov), ton mijlociu (ekdoawy) si ton mic (ehéxiatoc)!™, {n Plagalul Glasului al IV-lea sunt intonate cantirile irmologice, stihirarice si papadtice. Apihima ehului este Neaghie pentru cantirile grabnice (abvtopa péAn): ty t care e roa woes eS eS “A Ne a a ghie A Ne a phi e A pentru cantarile potrivite (apyoobvtopa edn): yon ler cy Ne a & 2 a. Bhi Tis al weak Treptele principale sunt Ni, Vu, Di si Ni superior. Glasul are cadente imperfecte pe treptele Vu, Di, Ni superior, perfecte pe Ni si Di, sifinale pe Ni. Atractiile melodice se noteazd pe Zo (o &) spre Ni, pe Pa (o o') spre Vu, pe Ga (ooo) spre Di. Zo superior primeste semnul ifes atunci cand melodia ajunge pana la acesta si apoi coboara; ramane, insa, natural cand melodia urca mai sus de Zo; in coborare, are iarasi ifes. Stihul dinaintea unei cntari va incepe de la sunetul Ni ajungand, pané la Vu sau pani la Di si apoi cadenteaza pe sunetul Ni printr-o formula cadentiali corespunzatoare genului compozitional al cantarii care urmeaza a fi interpretata,