Sunteți pe pagina 1din 30

.

CAIETUL DIRIGINTELUI
DOMENIUL: Educatie si formare
SCOP: Planificarea activitatilor educative
NIVELUL: Profesor grad I

A pretinde oamenilor mereu eforturi sporite,


fara insa a te ghida dupa o serie de principii ale conducerii,
aceasta este o cale care nu duce la nimic bun
W. E. Deming

2011-2012

PROGRAMA SCOLARA PENTRU CICLUL SUPERIOR AL


LICEULUI

ORIENTARE SI CONSILIERE
VOCATIONALA
INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI
CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
NVATAMNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

CLASA A ..................

DIRIGINTE :

Filiera tehnologica

.
U.C.2

Competente
individuale

Continuturi tematice

NOTA DE PREZENTARE
Orientarea si Consilierea Vocationala raspunde unor nevoi importante ale integrarii tinerilor n societatea
moderna:
asigurarea accesului echitabil la oferta educationala;
buna integrare socio-profesionala si pe piata fortei de munca;
dezvoltarea atitudinilor si competentelor pentru a face fata schimbarilor viitoare pe plan personal
si profesional.
elaborarea actualului curriculum s-a realizat n baza urmatoarele
principii:
respectarea nivelului de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi;
continuitate ntre continuturile prezentului document si cele asimilate n anul de completare
(pentru elevii proveniti din filiera SAM) sau n clasa a X-a (pentru elevii proveniti din filiera liceului
tehnologic);
corespondente ntre competentele dezvoltate prin acest curriculum si cele propuse pentru clasele
a XI-a si a XII-a, filierele teoretica si vocationala;
nevoia aprofundarii cunostintelor si dezvoltarii competentelor care vor contribui ulterior la buna
insertie sociala si profesionala a elevilor.
n acest context, proiectarea curriculara respecta att logica si cerintele standardului de pregatire
profesionala, ct si fundamentarea de ordin conceptual si metodologic a cadrului Curriculum-ului National.
Abordarea presupune corelarea unitatilor de competenta din standardul de pregatire
profesionala cu continuturile nvatate.
Noutatea demersului consta n delimitarea parcursului de nvatare pe baza unui model care mbina
competente, criterii de performanta si conditii de aplicabilitate, conform modelului de proiectare a
unitatilor de competenta.

Clasa a .

Competenta individuala 1: ..................................

Competenta individuala 2..................................................

Continuturile sunt elaborate n concordanta cu conditiile de aplicabilitate din cadrul unitatii de


competenta. Cuprind recomandari cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecarei competente.
Vor fi selectate si utilizate acele activitati care corespund necesitatilor si specificului clasei de elevi.
Sugestiile metodologice cuprind recomandari generale si flexibile cu privire la metode si tehnici propuse
pentru cei doi ani ai nivelului 3 licee tehnologice.

CONDITII DE APLICARE DIDACTICA SI DE EVALUARE


Prin consiliere si orientare elevii sunt sprijiniti n deciziile cu privire la propria cariera. Aceste
decizii nu trebuie luate la ntmplare, ci ele trebuie sa se bazeze pe o serie de factori analizati n orele
specifice de consiliere si orientare, precum: autocunoastere, management personal, oportunitati de
educatie, competente necesare integrarii pe piata muncii.
Metodele utilizate la clasa presupun implicarea directa a elevilor n sarcini de lucru dinamice, care le ofera
ocazia de a-si exprima opinii, de a exersa atitudini si abilitati, de a lucra n echipa si de a fi responsabili
pentru dezvoltarea propriului plan de cariera.
Orele de consiliere vocationala se evidentiaza prin caracterul lor centrat peelev si pe construirea
unei strategii didactice n functie de particularitatile de vrsta si gen, ct si de specificul clasei de elevi.
Metodele de predare / nvatare si cele de evaluare recomandate sunt
adecvate si elevilor cu nevoi educationale speciale si cu dificultati de
integrare:
adecvarea cerintelor de lucru la competentele dezvoltate anterior;
elaborarea materialelor si mijloacelor didactice lund n considerare diferitele stiluri de nvatare
si tipurile de inteligenta;
stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare.
Specificul metodelor de evaluare este strns corelat cu competentele care urmeaza a fi dezvoltate.
Sunt utilizate, cu preponderenta, probe de evaluare orale si activitati practice. Evaluarea (continua
si sumativa) se realizeaza n vederea surprinderii progresului n dezvoltarea competentelor,
respectnduse conditiile de aplicabilitate.
SUGESTII METODOLOGICE
a. Explicarea corelatiilor ntre competente si continuturi
Pentru dezvoltarea fiecarei competente individuale au fost selectate cele mai relevante continuturi
prezente n literatura de specialitate si care pot fi adaptate fiecarui domeniu profesional. Temele propuse
pot fi predate / nvatate utiliznd metode adaptate diferitelor stiluri de nvatare si cerintelor
educationale speciale.
n cadrul fiecarui an de studiu competentele individuale asigura trecerea graduala de la simplu la
complex, de la dezvoltarea unor abilitati de baza la integrarea acestora n dezvoltarea planurilor individuale
de cariera.
b. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare / nvatare
Metodele de predare-nvatare respecta principiul centrarii nvatarii pe individ si conduc la dezvoltarea
deprinderilor si competentelor integratoare, transferabile, utile individului att n viata scolara, ct si n cea
socioprofesionala sau familiala.
Strategiile didactice respecta specificul activitatilor de consiliere, dar si particularitatile grupurilor
cu care se lucreaza. Sarcinile de lucru pot fi individuale, n diade / triade sau n grupuri mai mari (5-6
elevi), care sa solicite participarea activa a fiecarui elev. Accentul se pune pe strategii de
4

lucru interactive:
Exercitii individuale, n perechi, n grup
Dezbaterea
Prezentarea personala printr-un pliant; cartea de vizita
Tehnici art-creative
Cautarea de informatii, resurse suplimentare, accesare Internet
Propunerea de strategii de evaluare si autoevaluare
Monitorizarea mass-mediei, a materialelor scolare (manuale, regulamente)
Joc de rol, scenarii despre experiente variate de viata, aplicnd gndirea critica
Organizarea de evenimente si participarea la servicii comunitare n diferite domenii
Realizarea de sondaje
Aplicare de chestionare de interese
Analiza exemplelor, analiza legislatiei, consultarea de documente formale
Colaje, realizarea unor postere
Completarea unor fise de lucru, actualizarea portofoliului cu diplome, documente
Vizionare si comentare de filme si reportaje
Elaborare CV (n format european), scrisoare de intentie
Simularea participarii la interviu
Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale
Aceste strategii ofera cadrul de nsusire, pe de o parte, a elementelor de continut, iar pe de alta
parte, de a exersa atitudini si abilitati punnd elevii n situatia concreta de a aplica acele continuturi.
Ora de consiliere este o ora care se deruleaza dupa un anumit demers didactic: exercitii de spargere
a ghetii, exercitii specifice temei, tehnici de
autoevaluare si ncheiere. Este recomandata respectarea urmatoarelor principii esentiale pentru succesul
dezvoltarii competentelor elevilor:
Respect pentru diversitatea opiniilor
Non-judecare si ncurajarea permanenta a elevilor
Stimularea dinamicii de grup si a implicarii tuturor elevilor
Creativitate n abordarea continuturilor si utilizarea metodelor
Deschidere pentru nevoile diferite si speciale ale elevilor
Interes pentru dezvoltarea personala a elevilor
Valorizarea parteneriatelor cu membrii societatii civile
c. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare
Evaluarea activitatilor derulate n cadrul ICV NU se realizeaza prin note sau calificative.
Este indicat ca fiecare ora de ICV sa se finalizeze cu o scurta proba de evaluare a:
materialelor si continuturilor prezentate,
implicarii elevilor,
utilitatea activitatilor propuse pentru dezvoltarea competentelor,
identificarea nevoilor pentru urmatoarele activitati.
Strategiile de evaluare progresiva si sumativa recomandate a fi utilizate la orele de ICV cuprind:
auto-evaluarea si interevaluarea,
chestionare de interese,
portofoliul cuprinznd toate contributiile elevilor,
grile de observatie asupra progresului elevilor.
Aceste strategii sunt utilizate n scopul stabilirii de catre elev si consilier a
unor etape noi de dezvoltare a competentelor si carierei personale.

DIRIGENIE Clasa a .
Semestrul I si II 2011-2012

Unitatea de
competnta

Competente
specifice

Continuturi

Tema

Numar de
ore
1

Saptamina

II

III

IV

VI

1
1

VII
VIII
IX

1
1

X
XI
XII

1
1
1
1

XIII
XIV
XV
XVI

1
XVII
1

.
XIX
1
XX
1
XXIV
1
XXV
1
1
1
1

XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX

1
XXX
1

.
XXXI
1
XXXII
1
XXXIII
1
XXXIV
1
XXXV
1

10

TABEL
cu elevii clasei a ..a
Prelucrarea regulamentului scolar si informarea existentei comisiei pentru
Semnatura: luat la cunostinta
calitate.
Numele si prenumele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.

11

.
TABEL
CU PARINTII CALSEI A .
Informarea parintilor cu privire la managementul calitatii
in invatamint,activitatea de predare-invatare educare a elevilor,cerintele

Numele si prenumele

actuale

Semnatura
Luat la cunostinta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

12

PROCES-VERBAL,
ncheiat astzi, ., cu elevii clasei , cu ocazia efecturii
instructajului pentru protecia muncii,SSM si aparare civila.Legea 61

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

NUMELE I PRENUMELE

SEMNTURA

13

.
STILURI DE INVATARE
ELEV VIZUAL

ELEV AUDITIV

ELEV TACTIL

ELEV
KINESTEZIC

14

.
MINISTERUL EDUCAIEI , CERCETRII SI SPORTULUI
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL GENERAL MAGHERU
NR. ............... DIN ........................................
Avnd n vedere prevederile Constituiei Romniei, ale Legii nvmntului nr. 64/1995
modificat i completatt, ale Legii nr. 128/1997 Statutul personalului didactic, modificat i
completat, ale Regulamentului de Organizare i Funcionare a unitilor colare, ale Legii
272/2004, privind protecia i promovarea drepturilor copilului, se ncheie prezentul:
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAIE
I. Prile semnatare
1. GRUP SC.IND. GENERALMAGHERU
2. Beneficiarul indirect, d-na(dl)
............................................................................................. printe/reprezentantul legal al
elevului, cu domiciliul n ........................................................................
3. Beneficiar direct- .................................................................... elev-clasa..a ..........
II.Obiectul acordului: asigurarea condiiilor optime de derulale a procesuluide
nvmnt prin implicarea i responsabilizarea prilor n educaia copiilor/elevilor.
III. Drepturile prilor: drepturile prilor semnatare ale prezentului acord sunt cele
prevzute n Regulamentului de Organizare i Funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar de stat, Regulamentul de Ordine Intern al colii.
IV. Obligaiile prilor: se vor formula, cel puin, responsabiliti minime din
domeniile: nvmnt, educaie, securitate i sntate a elevilor, norme de conduit i
sistem de comunicare coal familie.
1. coala se oblig:
a) s aigure toate resursele umane i materiale pentru instrucia i educarea elevilor;
b) s asigure condiii nediscriminatorii de acces la educaie prin activitile colare
i/sau extracolare i extracuriculare;
c) s asigure ordine i disciplin n derularea programului zilnic , promovarea
valorilor umane bazate pe libertatea individului, creativitate i respect al opiniei;
d) s asigure protecia elevilor a spaiilor i a utilitilor din coal i curtea colii;
e) s prelucreze cu partenerii (elevii i prinii) prevederile Regulamentului general
i ale Regulamentului intern;
f) s acorde burse, alocaii de stat, alte stimulente materiale i morale(premii,
diplome, tabere, excursii) n condiiile legislaiei colare actualizate;
g) s asigure condiii optime prin curenie, cldur, mobilier adecvat, instalaii
sanitare
h) s acorde asisten psihopedagogic prin cabinete specializate;
i) s informeze periodic familia despre rezultatele elevilor, prin dirigini, iar la
sfritul anului colar prin secretariatul colii(corigene, situaii nencheiate, sanciuni
disciplinare, repetenie);
j) s informeze elevii i prinii din clasele terminale privind metodologia de
desfurare a Examenului de Testare Naional;
k) s monitorizeze frecvena elevilor i s informeze prinii n legtur cu adoptarea
msurilor adecvate, prevenirea abandonului colar, a sanciunilor;
2. Beneficiarul indirect-printele/reprezentantul legal al elevului se oblig:
a) s participe la adunrile lectoratele i consultaiile organizate de coal;
b) s ia legtura lunar cu dirigintele pentru a cunoate situaia la nvtur,
disciplin i comportamentul copilului;
15

.
c) s asigure prezena elevului la toate activitile colare i
extracolare/extracurriculare;
d) s asigure frecvena regulat la toate orele de curs i limitarea numrului de
absene motivate, conform Regulamentului colar; nerespectarea acestei prevederi constituie
contravenie pentru nvmntul obligatoriu i se sancioneaz cu amend ntre 50-200
RON(n conformitate cu articolul 180 aliniat 2 din Legea nvmntului nr. 84/1995);
e) s asigure condiii optime de via, hran, sntate, inut colar uniform,
climat familial favorabil dezvoltrii fizice, psihice, morale i intelectuale ale elevilor;
f) s asigure controlul influienei grupurilor de prieteni asupra propriului copil,
mpiedicarea posibileleor fapte antisociale(consumul de droguri, buturi alcoolice, jocuri de
noroc, a fumatului, a difuzrii materialeleor obscene, violen,etc);
g) s asigure plata integral, n aceeai lun, a bunurilor din dotarea colii deteriorate
de copilul propriu sau de clasa n care nu s-a depistat vinovatul;
h) s prezinte personal certificatele medicale i cererile de motivare a absenelor n
maxim 7 zile de la revenirea copilului la cursuri;
i) s susin promovarea unui comportament civilizat, tolerant, politicos.
3. Beneficiarul direct elevul, se oblig:
a) s prezinte zilnic carnetul de elev pentru consemnarea notelor i pentru a se
legitima;
b) s pstreze i s restituie n bune condiiuni manualele colare i crile de la
biblioteca colii;(daca este cazul)
c) s respecte normele de protecie, de prevenire a incendiilor, de lucru n slile i
laboratoarele colii;
d) s frecventeze zilnic toate orele de curs, activiti opionale, manifestri
extracolare la care a fost solicitat/nominalizat de diriginte, profesori, director;sa nu faca
absente ,in caz contrar,se va aplica regulamentul scolar in vigoare;
e) s aib o inut decent prin purtarea zilnic a uniformei precum i a ecusonului;
f) s aib un comportament adecvat la toate activitile colare i extracolar, n
pauze, i n drumul de la i spre coal, n curtea colii(nchiderea telefonului mobil n
timpul orelor de curs, respingerea materialelor cu caracter obscen, a fumatului i a
buturilor alcoolice, a drogurilor, a jocurilor de noroc, a armelor i petardelor, evitarea
provocrii pagubelor i a violenei de orice fel);telefoanele si alte obiecte care pot deranja
orele vor fi inchise la inceputul orei.
g) s respecte personalul didactic i nedidactic, colegii de clas i din coal;
h) s fie punctuali la ore, s manifeste seriozitate n ntocmirea temelor, vocabular i
comportament;
i) s nu lanseze anunuri false care pot provoca panic.
ncheiat astzi, ..

Unitate colar
Director,
Diriginte,

Beneficiar indirect
Printe/repr. Legal

Beneficiar direct
Elev

16

PROCES-VERBAL,
ncheiat astzi, ., cu elevii clasei , cu ocazia ,aducerii la
cunostinta a acordului de parteneriat pentru educatie :

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

NUMELE I PRENUMELE
ELEVULUI
PARINTELUI

SEMNTURA
ELEVULUI
PARINTELUI

Profesor,
Diriginte :

17

Graficul edinelor cu prinii elevilor din clasele a .


an colar 2008 2009
Nr.crt.

Tema

Octombrie

n semestrul I si II

LUNA DE DESFASURARE A SEDINTEI


Decem-brie
Februarie
Aprilie

Mai

1.
2.

3.
4.

18

PROCES VERBAL,
Incheiat astazi,................in cadrul sedintei cu parintii elevilor clasei a
....................
Ordinne de zi cuprinde:

1.
2.
3.
4.

La sedinta sunt prezenti ..........patinti din totalul de .......,un numar de


.....lipsind motivat,iar restul de ..... nemotivat.
DISCUTII:

1............

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal.


Intocmit,

19

Patrticipanti la sedinta cu parintii clasei......din data de ......

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

NUMELE I PRENUMELE

SEMNTURA

20

21

DATELE PERSONALE A ELEVILOR CLASEI A .................


DIRIGINTE: ING.

Nr
.
crt

Numele si
prenumele

Data si locul
nasterii

Prenumele
parintilor

Ocupatia
/locul de
munca

Adresa

Nr.
frati

CNP/serie nr.
buletin

Serie
carnet
CEC

Nr.
matricol

Daca
face
naveta

Specificatii
speciale/mr
telefon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

22

.
19.
20.

23

FISA PSIHOPEDAGOGICA

24

25

.
Elevul:
Tatal elevului
Numele: ..
Prenumele: ..
Data Nasterii: //.
Adresa

Telefon1: .
Telefon2 : .
Mobil1: .
Mobil2:
E-mail1: .
E-mail2: .

Locul de munca
.............................................................
Functia : .
Adresa: ..

Telefon1: ..
Telefon2: ..
Fax: .
Web site:

Decedat

Mama elevului
Numele: ..
Prenumele: ..
Data Nasterii: //.
Adresa

Telefon1: .
Telefon2 : .
Mobil1: .
Mobil2:
E-mail1: .
E-mail2: .

Locul de munca
.............................................................
Functia : .
Adresa: ..

Telefon1: ..
Telefon2: ..
Fax: .
Web site:

Decedat
Divortati

26

REFERAT
INCHEIAT AZI

Subsemnata COCONCEA ELENA, diriginte la clasa a XIII-a ....,in urma


intrunirii Conisiliului profesoral a clasei ,s-a decis exmatricularea urmatorilor elevi
prin
neprezentare la cursuri si un numar deabsente.
1. ..

Consiliul profersorilor clasei:


1. .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

..
..

..
..

.
........

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

..
.
..
..
..
.
..
..

(DACA ESTE CAZUL!!!)

27

ANALIZA CLASEI
SEMESTRUL I

28

29

30