Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA PENTRU EXAMEN DE LICEN -1 2014

Specialitatea CHIMIE
CHIMIE ANORGANIC
ELEMENTELE GRUPEI A V-A.
Caracteristica general a elementelor. Structura atomilor. Variaia n grup a razelor atomice,
potenialelor de ionizare, afinitilor ctre electron i electronegativitilor. Valena i gradele de oxidare ale
atomilor. Variaia n grup a stabilitii compuilor cu gradul de oxidare superior. Caracterul legturilor n
compui. Schimbarea caracterului metalic i nemetalic al elementelor n grup.
Substanele simple. Particularitile structurii. Tendina de a forma compui polimerici. Legtura
chimic n molecula de azot de pe poziiile teoriilor LV i OM. Modificrile alotropice ale fosforului i
particulariile structurii lor. Modificrile alotropice ale arseniului i stibiului. Proprietile chimice ale
substanelor simple. Reactivitatea azotului atomar i molecular, a fosforului alb i acelui rou. Proprietile
redox ale substanelor simple fa de nemetale, metale, ap, acizi i baze. Starea natural a elementelor.
Obinere. Hidruri EH3. Structura moleculelor. Variaia temperaturilor de topire i de fierbere, a stabilitii
termice, reactivitii, a proprietilor reductoare, tendina de a participa n reacii de adiie n seria amoniacstibin. Formarea i stabilitatea ionilor de amoniu i de fosfoniu. Principiile de obinere a hidrurilor EH3.
Amoniacul. Obinerea. Dizolvarea amoniacului n ap. Reaciile de adiie a amoniacului. Srurile de
amoniu. Recii de substituie a hidrogenului n amoniac. Amine, imide, nitruri. Reaciile de oxidare a
amoniacului. ntrebuinarea amoniacului. Hidrazina i hidroxilamina. Structura moleculelor. Reacii de
adiie i redox. Sruri de hidrazoniu i hidroxilamoniu.
Acidul azothidric i srurile lui. Structura moleculei acidului azothidric i ionului de azid.
Proprietile acide i redox ale azidelor.
Oxizii azotului (I, II, III, IV, V). Structura molecular. Obinerea. Proprietile redox.
Acidul azotos. Structura moleculei lui i a ionului de nitrit. Nitriii. Proprietile redox ale acidului
azotos i nitriilor.
Acidul azotic. Structura moleculei acidului azotic i a ionului de nitrat. Obinerea acidului azotic n
laborator i n industrie. Proprietile oxidante ale acidului azotic concentrat i diluat. Interaciunea cu
metalele i nemetalele. Srurile acidului azotic, produsele descompunerii lor termice.
Oxizii fosforului, arseniului i stibiului. Particularitile structurii. Obinerea. Comportarea fa de
ap, acizi, baze.
Acizii oxigenai ai fosforului, srurile lor. Acidul fosforos i fosforiii. Acizii meta-, di(piro)- i
poli- fosforici i srurile lor. Acidul fosforic i srurile lui. Structura moleculelor acizilor fosforici,
bazicitatea lor i proprietile redox.
Hidroxizii arseniului i stibiului(III,V). Formele meta- i orto-. Obinerea. Proprietile acidobazice i redox. Srurile.
CHIMIE ORGANIC
Alcanolii. Metode de sintez n laborator i industrie. Sinteze cu ajutorul reactivului Grignard.
Asociere prin legturi de hidrogen, aciditatea alcoolilor, alcoolaii. Sustituia grupei OH prin NH 2, OR.
Deshidratarea, dehidrogenarea, oxidarea. Alcoolii polihidroxilici. Proprietile specifice ale 1,2alcandiolilor, reacii de identificare. Etilenglicolul i glicerolul, sinteza lor idustrial.
Fenolii. Metode de sintez. Proprietile fenolilor, aciditatea. Influena reciproc dintre grupa OH i
inelul aromatic. Reaciile de nitrare, sulfonare, halogenare i acilare. Influena grupei NO2 asupra aciditii
(acidul picric). Condensarea fenolului cu aldehida formic. Fenolii di- i polihidroxilici: pirocatehina,
rezorcina, hidrochinona.
Aminele. Clasificarea. Sinteze prin reducerea compuilor ce conin azot i cu ajutorul transpoziiilor
(Beckman, Hofmann). Sinteze cu ajutorul reaciilor de substituie nucleofil. Aminele ca baze i ca
nucleofili. Reacii cu participarea grupei amine: alchilarea, acilarea; obinerea azometinelor, izonitrililor,
bazelor cuaternare de amoniu. Reaciile tuturor tipurilor de amine cu acidul azotos. Aminele aromatice:
structura , influiena reciproc n molecul; reaciile de substituie electrofil (halogenarea, sulfonarea,
nitrarea, nitrozarea). Protejarea grupei amine (acilarea).
Diazocompuii. Clasificarea, stabilitatea lor. Diazocompuii aromatici, condiiile de obinere.
Raciile diazocompuilor cu eliminare de azot: nlocuirea grupei de diazoniu prin hidrogen, hidroxil,
halogen, cian i grupe nitro. Reaciile diazocompuilor fr eliminare de azot: reducerea diazogrupei,
azocuplarea ca reacie de substituie electrofil. Diazocomponente i componente de cuplare, condiiile de
cuplare. Colorani azoici.

CHIMIE ANALITIC
Echilibre de complexare. Constante de formare i constante de instabilitate ale compuilor
coordinativi. Calculul concentraiei speciilor n sisteme cu echilibre de complexare. Compui coordinativi
amoniacali i rolul lor n analiza calitativ i cantitativ.
Echilibre protolitice. Calculul concentrailor ionilor de hidrogen i a altor specii n soluii de acizi si
baze. Soluii tampon. Echilibre n soluiile srurilor.
Reaciile de recunoatere a ionilor NH4+, NO2-, NO3-, PO43-.
Determinarea acidului azotic cu metoda acido-bazic de titrare.
Titrarea acidului fosforic cu doi indicatori.
Determinarea amoniului cu metoda titrimetric.
Particularitile titrrii nitriilor cu metoda permanganatometric.
CHIMIE FIZIC
Teoria electroliilor. Principiile de baz ale teoriei Arrhenius i insuficienele ei. Legea diluiei lui
Ostwald. Proprietile coligative ale soluiilor de electrolii.
Teoria termodinamic a activitii. Activitatea i factorul mediu de activitate (activitatea medie,
factorul mediu de activitate, concentraia medie a electrolitului; legea triei ionice).
Interaciunile ion-ion n soluiile de electrolii. Atmosfera ionic. Teoria Debay-Huckel n I i a II
aproximaie. Dependena lg f = f( C1/2).
Termodinamica electrochimic. Poteniale, electrozi, tensiune electromotoare, pile galvanice.
(potenialul electrochimic, structura stratului dublu electric; potenial Galvani, potenialul de electrod,
electrodul standard de hidrogen; seria de tensiune a metalelor; deducerea formulei lui Nernst n baza
lucrului maxim al reaciei electrochimice; electrozi de specia I i II, electrozii redox, electrozi gazoi; pile
reversibile i ireversibile, pile chimice i de concentraie, potenialul de difuziune; aplicaiile msurtorilor
TEM).
Noiuni introductive ale cineticii chimice. Viteza reaciei, ordinul de reacie, molecularitatea.
Cinetica reaciilor simple de ordinul 0, I, 2, 3, n. Metodele integrale i difereniale de determinare a
ordinului de reacie. Influena temperaturii asupra vitezei de reacie. Regula vant Hoff. Ecuaia Arrhenius.
Reacii complexe. Reacii reversibile, paralele, succesive.
Metoda concentraiilor staionare.
Cataliza. Noiuni generale. Principiile de baz ale catalizei. Proprietile i funciile catalizatorului.
Cataliza omogen. Teoria compuilor intermediari a lui Shpitalskii. Mecanismele ion-molecular i ionradicalic ai reaciilor catalitice omogene. Cataliza acido-bazic. Efectul salin..