Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 2: Legea penala

1.Notiunea, modalitatile si structura legii


penale
Legea penala-act legislativ adoptat de Parlament care stabileste principiile si
dispozitiile generale si speciale ale drepului penal, determina faptele ce constituie
infractiuni si prevede pedepsele ce se aplica infractorilor.
Unica lege penala a RM este CP al RM.
Clasificarea legii penale:
1. Dupa tinderea domeniului de reglementare

Legi penale generale-contin o totalitate de norme penale sistematizate

Legi penale speciale-cuprind norme doar cu privire la unele institutii de drept


penal sau categorii aparte de infractiuni

2. Dupa caracterul lor

Legi penale ordinare- se adopta in conditii normale

Legi penale exceptionale- se adopta in conditii de ridicare brusca a criminalitatii


sau de razboi

3. In functie de durata lor de aplicare

Permanente- cu o durata nedeterminata

Temporare- se aplica pe o anumita perioada


Structura legii penale:

Partea generala- principiile si dispozitiile generale ale dreptului penal, conditiile


raspunderii penale, scopurile pedepsei, ordinea de aplicare a ei

Partea speciala- descrie aparte categoriile concrete de infractiuni si indica


pedepsele pentru ele

Partile se impart in capitole

Capitolele in articole

Articolele in aliniate si in litere


2.Normele juridice penale
Legile penale sint alcatuite din norme penale.

Norma penala- o specie de norme juridice care prescrie reguli de drept penal
precum si sanctiunile aplicabile in cazul aplicarii acestora.
1

Clasificarea normei penale


1. Generale si speciale
2. Onerative si prohibitive
3. Unitare si divizate
Structura normei juridico penale speciale

Ipoteza-conditiile, imprejurarile dupa care se verifica infractiunea

Dispozitia - regulamentul care trebuie respectat in cadrul ipotezei

Sanctiunea - masura luata de lege care pedepseste infracturii


Tipuri de dispozitie

1. Simpla-doar numeste infractiune fara a descrie semnele ei.


2. Descriptiva-descriie semnele ei de baza
3. De trimitere-face trimitere la alt aticol.
4. De blancheta (care face trimitere de alte acte normative)
5. Combinta-include mai multe elemente descries mai sus 4-2, 3-2
Tipuri de sanctiune
1. Absolut determinata
2. Relativ determinata
3. Alternativa- prevede mai multe tipuri de pedeapsa
4. Combinata- prevede mai multe tipuri de pedeapsa relative determinate
5. Absolut nedeterminata
3.Aplicarea legii penale in spatiu
Principii

Teritorialitatii- toate persoanele care au savirsit infractiune pe teritoriul RM urmeaza


a fi trase la raspundere penala in comformitate cu legea penala a RM. Exceptie fac
parte crimele comise de reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau cele care
in comformitate cu tratatele internationale nu pot fi pedepsite

Cetateniei- cetatenii RM si apatrizii cu domiciliul permanent pe teritoriul RM care au


savirsit infractiuni in afara teritoriului RM sint pasibili de raspundere penala dupa LP
a RM daca persoana na fost supusa raspunderii penale in tara in care a savirsit
infractiunea

Universalitatii- daca infractiunea sa comis in afara tarii, subiectul infractiunii este


cetatean strain sau apatrid care nu domiciliaza pe teritoriul RM, vinovatul nu sa tras
2

la raspundere penala pentru fapta data in strainatate, infractiunea poarta caracter


international, atunci infractorul poate fi pedepsit comform LP a RM

Realitatii- daca infractiunea sa comis in afara tarii, subiectul infractiunii este


cetatean strain sau apatrid care nu domiciliaza pe teritoriul RM, vinovatul nu sa tras
la raspundere pentru fapta data in strainatate, infractiunea este indreptata
impotriva drepturilor si libertatilor cetateanului RM, atunci infractorul este atras la
raspundere penala comform CP al RM

Teritoriul RM- intiderea de pamint si ape cuprinse intre frontiere cu subsolul si


spatiul aerian al acestora

Stratosfera

Spatiul maritim- 12 mile maritime de la tarm

Self continental- Zona economica exclusiva(care apartine doar acestei tari)- 200
mile maritime de la tarm

Teritoriul Navelor inregistrate in RM (maritime, fluviale, aeriene), daca in tratatele


internationale nu se prevede altfel

Locul savirsirii faptei- locul unde a fost savirsita actiunea sau inactiunea
prejudiciabila (care a vatam onoarea cuiva) indiferent de timpul survenirii (aparitiei
spontane a) urmarilor
4.Aplicarea legii penale in timp
Legea penala intra in vigoare
1. La data expresa (cocreta) prevazuta in lege
2. La data publicarii in monitorul oficial
Legea penala iese din vigoare
1. Abrogare (scoaterea din vigoare) expresa- se anuleaza prin alta lege
2. Abrogare tacita (subinteleasa), inlocuirea- apare o lege noua care reglementeaza
aceeasi materie
3. Autoabrogare- cazul legilor temporare
4. Caderea in desuitudine(legea deja nu are ce reglementa)- dispar acele relatii pe
care le reglementa legea
Modalitati de aplicare ale legii penale in timp
1. Principiul activitatii imediate- legea intrata in vigoare se aplica inainte
2. Principiul ultraactivitatii- legea veche, daca este mai blinda decit cea noua, continua
sa se aplice dupa abrogare pentru faptele comise in perioada ei de activitate
3. Principiul retroactivitatii- legea interpretativa (care explica sensul) si legea noua,
care este mai blinda se aplica faptelor comise pina la intrarea sa in vigoare
3

Se considera mai blinda acea lege care


1. Decriminalizeaza fapta
2. Micsoreaza pedeapsa- prevede o pedeapsa alternativa (care ofera posibilitatea de a
alege din mai multe feluri de pedeapsa una mai blinda) mai blinda, inlatura
pedepsele complementare (adaugatoare)
3. Altfel usureaza situatia infractorului- prevede un regim mai blind, posibilitatea
eliberarii de pedeapsa
Timpul savirsirii faptei- timpul cind a fost savirsita actiunea sau inactiunea
prejudiciabila indiferent de timpul survenirii urmarilor
5.Interpretarea legii penale
Interpretarea legii penale- operatiunea logico-rationala de lamurire a
continutului unei legi penale pentru aflarea si explicarea intelesului real al legii potrivit
vointei legiuitorului
Modalitati de interpretare
1. Dupa subiectul (persoana fizica sau juridica) care o efectueaza

Legala- de catre organul care a emis legea (parlamentul) printro alta lege (Cap.
XIII CP)

Judiciara- se efectueaza de catre judecatori la cererea fiecarui caz concret.


Curtea Suprema de Justitie generalizeaza practica si emite hotariri de
interpretare de care se conduc judecatorii

Doctrinara sau stiintifica- se face de catre teoreticieni in manuale, tratate,


articole si nu are efecte juridice

2. Dupa metoda de interpretare

Gramaticala- se analizeaza sintactic si gramatical

Logica sau rationala- se analizeaza prin intermediul logicii formale

Istorico-juridica

Sistematica(grupeaza normele intr-un sistem)- corelatia cu alte norme de drept


(lit (b), alin (2), art. 309) trimitere la art. 152 si 151

3. Dupa volum

Declarativa(care spune in fata)- ceea ce e scris coincide cu ceea ce intelegem

Restrictiva(care restringe, limiteaza)- cind intelesul real se reduce (art. 207)

Extensiva(care largeste)- sensul normei este mai larg decit al textului (art. 205)