Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 3:Cauzele si conditiile criminalitatii

1.
2.
3.
4.

Conceptul cauzalitatii si determinatiei in criminologie.


Factorii economici ca cauze ai criminalitatii
Factorii demografici
Factorii socio-culturali

Cauzalititatea este legatura obiectiv existenta dintre 2 sau mai multe fenomene,in care unul din
ele produce,genereaza alte efecte.
Se disting:
1. Cauze generale ale criminalitatii
2. Cauze ale unor tipuri de criminalitate
3. Cauze ale infractiunilor concrete
Asupra fiecarui nivel nominalizat influenteaza anumite conditii care favorizeaza dezvoltarea
cauzelor,comportamentelor infractionale.
In literatura de specialitate factorii criminogeni se clasifica in:
1. Geografici
2. Economici
3. Culturali
4. Politici
Factorii Economici:
a) Industrializarea
b) Somajul
c) Nivelul de trai
Factorii demogreafici:
a) Rata nalitatii
b) Mobilitatea sociala si urbanizarea
Factorii socio-culturali:
a) Familia
b) Nivelul de instruire scolar
c) Religia
d) Starea civila
e) Impactul activitatilor in timpul liber
f) Impactul mijloacelor de informare in masa
g) Discriminare
h) Specificul national
i) Influente criminogene internationale
j) Toxicomania
k) Profesia