Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 1:Prelegere introductiva in medicina legala

1.
2.
3.
4.

Notiuni generale despre medicina legala


Scurt istoric al medicinii legale
Structura si organizarea serviciului de medicina legala in RM
Aspecte de procedura la dispunerea si efectuarea expertizelor si constatarilor medicolegale
1.Notiuni generale despre medicina legala

Medicina legala-un compartiment special al medicinii generale care solutioneaza intrebari cu


caracter medico-biologic in cadrul efectuarii actului de justitie.
2.Structura si organizarea serviciului de medicina legala in RM
Serviciul de medicina legala in RM este reprezentata de centru de medicina legala CML pe linga
ministerul sanatatii (municipiul Chisinau str. Corolenco 8).Acesta este autonoma avind finantare
din buget prin MS.
CML are toate subdiviziunile necesare pentru activitatea autonoma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

baza tehnico materiala


conducerea
contabilitatea
sectia resurse umane
sectia juridica
arhiva

Subdiviziunile republicane:
1.
2.
3.
4.
5.

Sectia investigatii biologice


Sectia investigatii toxico-narcologica
Sectia investigatie histopatologica
Sectia medico-criminalistica
Sectia expertizei medico-legala in comisie

Sectia invetigatii biologice-cerceteaza corpurile delicte de provinienta umana urmele de


singe,saliva,sperma,sudoare pentru a determina cui ele apartin.
Sectia investigatii toxico-narcologice-cerceteaza singele si urina in viata sau singele si urina
fragmentelor de la cadavre pentru a determina prezenta si cantitatea substantelor toxice si/sau a
drogurilor.
Sectia investigatii histopatologice-cerceteaza fragmente de piele din regiunea leziunilor
corporale si fragmente din organele interne recoltate de la cadavre,la miscroscop ,pentru a stabili
dece boli a suferit ori in viata,daca o leziune a fost dupa decesa,cit a trait persoana dupa cauzarea
leziuni corporale mortale .
Sectia medico-criminalsitica-cerceteaza osemintele umane,leziunile corporale pentru a
indentifica obiectul vulnerant.