Sunteți pe pagina 1din 1

TEZA LA ECONOMIE APLICATA

Semestrul II Nr. 2
I. . Realizati corespondenta:
1. lichiditate
2. solvabilitate
3. indicatori de gestiune
4. pragul de lichiditate
5. rata datoriilor

a. total datorii raportat la total active


b.volumul vanzarilor care acopera toate cheltuielile
curente din incasarile curente
c. eficacitatea firmei, administrarea resurselor
d. capacitatea unei firme de a onora obligatiile pe care
le are din activele sale
e. capacitatea unei firme de a face fata obligatiilor de
plata, pe termen scurt, prin valorificarea activelor
curente

2,5 puncte
II. 1) Intra in categoria activitatii promotionale:
a. depozitarea marfurilor
c. mixul de marketing

b. logistica marfurilor
d .relatiile publice

0,5 puncte

2) Marimea profitului este conditionata de :


a. vechimea utilajelor si a firmei
c marimea costurilor

b. motivatia posesorului factorilor de productie


d. situatia economica si sociala a intreprinzatorului
0,5 puncte
3) Importanta bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere:
a. exercitarea controlului financiar al firmei
b. includerea acestuia in componenta planului de afaceri
c. utilizarea la intocmirea bilantului contabil
d. exclusiv rezolvarea situatiilor neprevazute

0,5 puncte

lll. Precizati daca urmatoarele afirmatii sunt adevarate (A) sau false (B):
1. Etapa de maturitate a ciclului de viata a unui produs se caracterizeaza prin
stabilizarea volumului vanzarilor
2. Planul managerial include doar organigrama firmei
3. Strategia firmei vizeaza, in esenta, misiunea si obiectivele firmei.
4. Prin oferta publica primara se vand actiuni nou emise
2 puncte
IV. Se dau urmatoarele elemente :
a. Aparitia unor tehnologii performante
b. Lipsa capitalului pentru investitii
c. Posibilitatea utilizarii internetului in efectuarea tranzactiilor
d. Retea de vanzare slab dezvoltata
e. Existenta unor sisteme de transport economice
3 puncte
Puncte slabe sunt : ..
Oportunitati de piata sunt: .
Oficiu: 1 punct