Sunteți pe pagina 1din 6

ABCLICEN

- Material cu caracter informativ Pentru informaii privind organizarea i desfurarea examenului de finalizare a studiilor,
v rugm s v adresai Secretariatului Facultii de Administraie Public.

I1:nceconst examenuldelicen ?

R1: ntr-o prob scris , de verificare a cunotin elor teoretice i aplicate, dobndite n cei trei ani de
studiu n Facultatea de Administra ie Public i o prob oral , n care este sus inut o lucrare
tiin ific, redactat sub coordonarea unui cadru didactic titular.

I2: Ce presupune probascris lalicen ?

R2: Pentru anul universitar 2013/2014, proba scris la examenul de licen a constat n rezolvarea a 30
de ntrebri tip gril, formulate pe baza Tematicii pentru specializarea Administra ie Public i respectiv
a Tematicii pentru specializarea Administra ie European (conform regulii: 1 tem a Tematicii 3
ntrebri n testul gril). Desfurarea probei scrise s-a realizat conform prevederilor Metodologiei de
organizare a examenului de finalizare a studiilor, aprobat prin Hotrrea Senatului SNSPA nr.
68/29.05.2014. Tematica examenului de licen sesiunea 2014/2015 urmeaz a fi stabilit n
Consiliul Facult ii de Administra ie Public si va fi postata pe pagina facultatii
www.administratiepublica.eu in timp util.

I3: n ce const probaoral lalicen ?

R3: Pentru anul universitar 2014/2015, proba oral la examenul de licen const n prezentarea i
sus inerea public a unei lucrri cu caracter tiin ific, elaborat pe o tem relevant Facult ii de
Administra ie Public. Desfurarea probei orale se realizeaz conform prevederilor Metodologiei de
organizare a examenului de finalizare a studiilor, aprobat prin Hotrrea Senatului SNSPA
nr.68/29.05.2014.

I4: Trebuies m nscriupentruaparticipalaexamenuldelicen ?

R4: Da. Pentru nscriere, trebuie completat o cerere tip (disponibil la Secretariat si in campusul
virtual ) i depus la Secretariatul Facult ii de Administra ie Public n perioada 18 noiembrie 12
decembrie 2014. Cu cel pu in o lun naintea sus inerii examenului de licen (conform Structurii
anului universitar), toate persoanele nscrise sunt informate de Secretariatul Facult ii de Administra ie
Public cu privire la perioada de depunere i calendarul examenului.

I5: Exist temedelicen dejaformulatesaueletrebuiepropusedestuden i?

R5: Potrivit normelor Facult ii de Administra ie Public, un numr limitat de cadre didactice titulare
de curs / seminar poate coordona licen e. Exist cadre didactice care au formulat teme de licen dintre
care studen ii facult ii i pot alege pe cele preferate i cadre didactice care au lsat liber posibilitatea
studen ilor de a propune propriile idei de cercetare.

I6:Undesuntpublicatetemeledelicen disponibile?

I6: Ca regul general, temele de licen propuse sunt disponibile la Secretariatul Facult ii de
Administra ie i pe pagina oficial a Facult ii de Administra ie Public i campusul virtual
(www.administratiepublica.eu) cu cel pu in ase luni naintea organizrii examenului de finalizare a
studiilor.

I7:Ctetemedelicen poatecoordonauncadrudidactic?

R7: Potrivit normelor Facult ii de Administra ie Public, fiecare dintre cadrele didactice crora li se
recunoate posibilitatea de a coordona licen e dispune de un numr limitat de teme. De regul, acest
numr este prezent n lista temelor de licen disponibile, n dreptul fiecrui cadru didactic coordonator.
Cadrele didactice coordonatoare pot hotr s coordoneze un numr mai mare de teme dect cele
propuse de facultate.

I8:Cumsealegetemadelicen ?

R8: Pe baza unei cereri adresate decanului Facult ii de Administra ie Public. Formularul tipizat al
cererii este disponibil in campusul virtual i la Secretariatul Facult ii de Administra ie Public cu cel
pu in ase luni naintea organizrii examenului de licen . Cererea va fi nso it de un proiect de plan de
licen i o bibliografie minimal

I9:Cepresupuneproiectuldeplandelicen ei?

R9: O prezentare succint a ipotezelor de cercetare i a metodologiei ce urmeaz a se regsi n lucrare.


Ce vrea s demonstreze lucrarea, care sunt paii necesari pentru a realiza demonstra ia i ce bibliografie
sprijin demonstra ia sunt cteva dintre elementele pe care le poate cuprinde planul licen ei. Mai
multe informa ii privind realizarea proiectelor de plan de lucrare i ce presupune sus inerea licen ei sunt
prezentate n cadrul Seminarului de Orientare pentru Licen organizat cu cel pu in ase luni naintea
desfurrii examenului de licen . De asemenea, cadrele didactice coordonatoare ofer consulta ii
privind modul de realizare a proiectelor de plan de licen . Programul acestor consulta ii se poate
ob ine, la cerere, de la Secretariatul Facult ii de Administra ie Public.

I10:Potdepunecerereapentrutemadelicen f r planullucr rii?

R10: Da. Depunerea planului de lucrare este ns recomandat (cadrele didactice coordonatoare vor
selecta studen ii cu care doresc s colaboreze pe baza planurilor de lucrare prezentate). n msura n
care cererea de nscriere este depus de o alt persoan dect titularul ei, prezentarea planului lucrrii
este obligatorie.

I9:Cerereadelicen poatefidepus idealt persoan decttitularulei?

R9: Da, n msura n care cererea este deja semnat de titularul ei i de ctre profesorul coordonator.
Pentru a se evita eventualele confuzii ns, este recomandat ca titularul cererii de nscriere s fie
prezent.

I10:Sepotnscriemaimul istuden ipentruaceeaitem ?

R10: Da. Este ns ncurajat identificarea unei teme pentru care nu au fost formulate nc op iuni de
cercetare (n cazul n care exist mai mul i studen i interesa i de aceeai tem, selec ia profesorului
coordonator se va face pe baza inten iilor de cercetare ale studen ilor, aa cum reies ele din planurile de
lucrare prezentate).

I11: Se poate ca profesorul coordonator indicat de student n cerere s refuze


coordonarea?
R11: Da. Selec ia studen ilor colaboratori se ntemeieaz n primul rnd pe proiectele de plan de licen
ntocmite de acetia, anexate formularului de nscriere n sesiunea de licen . Acolo unde este cazul,
cadrul didactic coordonator poate avea n vedere drept criteriu de departajare a studen ilor nscrii,
dialogul n cadrul activit ilor de curs i seminar ori ale celor de cercetare n cadrul centrelor Facult ii
de Administra ie Public.

I12:CeesteSeminaruldeOrientarepentruLicen ?

R12: Este o sesiune de informare a studen ilor Facult ii de Administra ie Public n legtur cu
sesiunile de licen aferente anului universitar n curs. Seminarul cuprinde, de regul, trei sec iuni, dup
cum urmeaz:
1. Alegerea temei de licen (sunt prezentate formal temele de cercetare disponibile i cadrele
didactice coordonatoare. Accentul se pune pe dimensiunea tiin ific a procesului de alegere a
subiectului licen ei i pe priorit ile de cercetare ale Facult ii de Administra ie Public)
2. Elaborarea licen ei (sunt prezentate condi iile de form i fond pe care Facultatea de
Administra ie Public le impune n sens minimal studen ilor si)
3. Ce urmeaz licen ei? (sunt prezentate programele universitare de masterat i doctorat ale
Facult ii de Administra ie Public, punndu-se accentul pe posibilitatea continuit ii
demersurilor de cercetare ini iate la nivelul licen ei).
Informa iile privind organizarea Seminarului de Orientare pentru Licen (dat, loc, etc.) vor fi
publicate n timp util la avizierele Facult ii de Administra ie Public i pe pagina oficial a facult ii
(www.administratiepublica.eu).

I13:Ceurmeaz dup alegereatemeidelicen ?

R13: Stabilirea ntlnirilor cu profesorul coordonator. Aceasta se va realiza de ctre fiecare student ()
n parte. Secretariatul Facult ii de Administra ie Public poate oferi eventuale informa ii suplimentare
privitoare la modalitatea de contact a profesorilor coordonatori.

I14:Licen aegata: Ceurmeaz ?

R14: O ultim discu ie cu profesorul coordonator, n urma creia se ob ine acordul de a depune lucrarea
la Secretariatul Facult ii de Administra ie Public (ob inerea acordului se va concretiza prin semnarea
de ctre coordonator a primei pagini a licen ei). Profesorul coordonator va redacta un referat de
evaluare a lucrrii pe care l poate ataa lucrrii sau l poate prezenta ulterior Secretariatului Facult ii
de Administra ie Public. Un exemplar cartonat al licen ei i un CD cuprinznd lucrarea vor fi depuse la
Secretariatul Facult ii de Administra ie Public n intervalul ce va fi afiat cu cel pu in o lun nainte
de organizarea sesiunii de finalizare a studiilor.

I15: Exist i alte formalit i administrative necesare sus inerii examenului de


licen ?
R15: Da. Dup completarea cererii de nscriere i scrierea lucrrii, la depunerea celei din urm va trebui
completat o fi de lichidare. ATEN IE! Datele personale de identificare trebuie s fie corecte, iar fia
trebuie s con in un telefon (fix sau mobil) la care studentul (a) s poat fi contactat () n situa ii de
urgen (de ex. Lipsa unor documente n dosarul personal, etc.). Pentru a fi complet, fia de lichidare
va con ine obligatoriu:
- viza Secretariatului (care atest c situa ia colar este ncheiat i dosarul personal con ine toate
actele necesare eliberrii diplomei: certificat de natere, copie legalizat; diplom de bacalaureat:
original sau copie legalizat; 2 fotografii tip buletin);
- viza Serviciilor Contabilitate i Social (care atest c au fost achitate toate eventualele datorii ctre
SNSPA i FAP);
- viza Bibliotecii (care atest c nu exist debite ctre SNSPA).

I16: Cumaflucndsus inprobascris ?Darpeceaoral ?

R16: Dup ncheierea perioadei de depunere a lucrrilor, Secretariatul Facult ii de Administra ie


Public i Comisia de licen centralizeaz tezele nregistrate, alctuiesc legitima iile de concurs i
anun repartizarea studen ilor n slile de examen. Listele finale ale studen ilor nscrii n vederea
sus inerii probei scrise vor fi afiate la Secretariatul Facult ii de Administra ie Public i pe pagina
facult ii (www.administratiepublica.eu) cu 24 de ore naintea desfurrii examenului. Studen ii care
au promovat proba scris, vor fi repartiza i pe sli i comisii n vederea sus inerii probei orale. Afiarea
listelor finale se va realiza cu 24 de ore naintea desfurrii examenului, la Secretariatul Facult ii de
Administra ie Public i pe pagina facult ii (www.administratiepublica.eu).

I17:Cucenot sepromoveaz probascris ?Darceaoral ?

R17: Nota minima de promovare a fiecarei probe este minim 5,00. Studen ii care nu promoveaz
examenul la proba scris nu mai particip la sus inerea lucrrii de finalizare a studiilor. Media probelor
examenului de finalizare a studiilor se stabilete ca medie aritmetic ntre nota probei scrise i cea a
probei orale. Media minim de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6,00.

I18:Cndaflucenot amob inutlaprobaoral ?

R18: n ziua sus inerii, dup finalizarea examenului (cataloagele se depun la Secretariatul Facult ii de
Administra ie Public imediat dup ncheierea probei orale).

I19: Cnd miridicdiplomadelicen ?

R19: Eliberarea diplomei de licen se realizeaz, de regul, n termen de 1 an de la sus inerea


examenului de finalizare a studiilor. n termen de dou sptmni de la promovarea examenului de
licen , Secretariatul Facult ii de Administra ie Public elibereaz adeverin ele de absolvire ce in locul
diplomei pn la eliberarea acesteia.

I20:Deundemiridicdiplomadelicen ?

R20: De la Serviciul Diplome al SNSPA (telefon: 0372177118, program de lucru cu publicul: luni-joi,
orele 13.00-15.00).

MODELCOPERT
COALANA IONAL DESTUDIIPOLITICEIADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IEPUBLIC

LICEN

COORDONATORTIIN IFIC:
(GRAD DIDACTIC)1 (NUMELEIPRENUMELECOORDONATORULUI)

ABSOLVENT( ):
(NUMELEIPRENUMELEABSOLVENTULUI / EI)

BUCURETI
(ANULSUS INERII)

Pentru informarea corect privind gradele didactice ale profesorilor coordonatorilor, consultai Secretariatul Facultii de Administraie Public.

MODELPRIMAPAGIN

COALANA IONAL DESTUDIIPOLITICEIADMINISTRATIVE


FACULTATEADEADMINISTRA IEPUBLIC
(se va numi i specializarea studiilor de licen )

(titlul lucrrii)

ROLUL MANAGERULUI PUBLIC N


REFORMAADMINISTRATIV DIN
ROMNIA

COORDONATORTIIN IFIC:
(GRADDIDACTIC)(NUMELEIPRENUMELECOORDONATORULUI)

ABSOLVENT( ):
(NUMELEIPRENUMELEABSOLVENTULUI / EI)

BUCURETI
(ANULSUS INERII)