Sunteți pe pagina 1din 1

Microsoft Word

Adriana Brjovanu
FI

DE LUCRU NR. 9

1. Deschide i aplica ia Microsoft Word i realiza i tabelul urm tor:


TABEL NOMINAL
Nr. crt

Numele i prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Note
Nota 1

Nota 2

Media

MEDIA CLASEI
2. Salva i fi ierul n folderul Aplica ii Word din folder-ul propriu cu numele aplicatie_rezultate.doc.
3.

Ini ializa i pagina astfel: orientarea paginii tip Portrait (Portret), marginile din stnga i din dreapta
2.50 cm, marginile de sus i de jos 2.00 cm,
rimea paginii A4.

4.

Completa i tabelul i formata i caracterele astfel:


- titlul tabelului font Courier New,
rimea 18, Bold (Aldin), centrat
- datele din tabel font Axial,
rimea 14
- antetul tabelului i ultima linie a tabelului font Axial,
rimea 14, Bold (Aldin), centrat pe
orizontal i pe vertical .
Indica ie. Se folose te butonul Align Center (Aliniere la centru) din meniul Layout
(Aspect).

5.

Introduce i automat datele n coloana Nr. crt.


Indica ie. Folosi i butonul Numbering (Numerotare) din meniul Home (Pornire).

6. Calcula i Media

i Media clasei iar apoi sorta i descresc tor datele din tabel dup coloana Media.

Indica ie. Mediile se calculeaz folosind formula AVERAGE () iar sortarea se face utiliznd butonul
Sort (Sortare) din meniul Layout (Aspect).
7. Insera i n antetul paginii, la centru, textul Test", font Arial,

rimea 10, Bold (Aldin).

8. Insera i n subsolul paginii, la dreapta, numele institu iei n care nv


(Aldin).
9. Crea i o diagram care s con in datele din coloanele Mumele
diagramei titlul Media elevilor i valorile corespunz toare.

i, font Arial,
i prenumele

rimea 10, Bold


i Media. Ad uga i

Indica ie. Se utilizeaz butonul Chart (Diagram ) din meniul insert (Inserare).