Sunteți pe pagina 1din 8

1.

ROLUL AGROTEHNICII
-este stiinta care studiaza relatiile dintre fact de veg, sol si plante in scopul
obtinerii unor productii mari
2.OBIECTIVUL SI MET DE CERCETARE AT
a.analiza bazelor AT
b.cunoasterea mediului de viata al plantelor
c.studiul fact de veg
d.monitorizarea fert solului
e.combaterea buruienilor
Metode:
a.observatia: cea mai veche met, simpla si ft accesibila
b.cercetarea la lab: o continuare a obs vazute in teren
c.cercetarea in case de veg: consta in cultivarea de plante-test
d.cercetarea in camp: se face in campul experimental
3.BAZELE AT ALE PROD AGRICOLE
-are ca scop cresterea prod in camp, obtinerea unor prod stabile in timp
a.resursa nat utilizata: cond de mediu si fact de veg
b.fact bio: soiul sau hibridul cultivat
c.tehn de cultivare: rotatia culturii, asolamentul semanatul etc
4.FONDUL FUNCIAR AL RO
-repr totalit supr de teren aflate in granitele unei tari sau a unit administrativ
teritoriale
-supr RO: 23.839.000 ha
a.terenuri agricole: cca 15000ha
b.terenuri forestiere: cca 6500ha

c.terenuri aflate sub ape: cca1000ha


5.FEN DE DEGRADARE A TERENURILOR
-repr un declin cantitativ si calitativ al terenurilor dat lucrarii necorespunzatoare
a lor de catre om
a.D fizica: apare in cazul terenurilor arabile
b.D chimica: modif ale insusirilor chimice
c.D biologica: apare ca o consecinta a d fiz si ch
d.D complexa: asocierea mai multor degradari pe acolasi sol
6.SIST DE AGRICULTURA
a.A conventionala: mecanizata, cu prod competitive si se bazeza pe specializarea
productiei
b.A biologica: mai putin agresiva in raport cu fact de mediu, dar o prod mai
slaba
c.A organica: utiliz ingr organice in doze ridicate
d.A naturala
e.A biodinamica
f.A extensiva
g.A durabila
7.CONDITII DE MEDIU
a.relief: micro, mezo si macrorelief
b.roca: infl caract reliefului
c.solul
8.FACT DE VEG
a.fact abiotici: lumina, caldura, apa, aerul
b.fact edafici: elem nutritive, microorganismele
9.CALDURA

-este un fact obligatoriu in viata plantelor


-conditioneaza desf proc fundamentale
10.LUMINA
-energia solara este acumulata in polenta sub forma de energie
potential(biomasa)
-intervine in proc de fotosinteza, crestere, inflorire, fructificare
11.APA
-repr fact prim din viata plantelor pt desf proc vitale
-este fact de veg cel mai variabil dintrun an, sezon, perioada
12.AERUL
-contidioneaza direct sau indirect proc vitale
-fara aer viata plantelor nu poate exista
-in sol aerul se afla in stare gazoasa, sub forma de O,CO2,N
13.ELEM NUTRITIVE
-hrana plantelor este absorbita sub forma de anioni si cationic
-participa la realizarea recoltei
-exista macroelem, microelem si ultramicroelem
-C,H si O repr 90% din greutatea uscata a plantelor
14.ACT BIOLOGICA-VIETUITOARELE
-solul contine 93% parte min si 7%parte organica(85%humus, 10%rad si plante
si 5%vietuitoare(40%bacterii, 40%ciuperci, 12%rame si 8%micro si
macrofauna))
16.INDIC AGROFIZICI SI HIDROFIZICI-FERT SOLULUI
a.agrofizici: textura, structura, compactare, volum edafic, indice al fert solului
b.hidrofizici: miscarea apei in sol, permeabilitatea, capac de retinere a apei
17.INDIC AGROCHIMICI SI AGROBIOLOGICI-FERT SOLULUI

a.agrochimici: reactia solului, capac de sch ionic, gr de saturatie, cont de elem


nutritive
b.agrobiologici: humusul, act bio, starea fitosanitara
18.OBIECTIVE SI CLASIF SOLULUI
a.Obiective:
-reglarea insusirilor fiz, ch si bio
-sporirea fert solului
-eleminarea ins neg
-combaterea buruienilor
-depoluarea solului
b.Clasificare:
-lucrari de baza: arat, paraplow, afanare adanca, desfundare
-lucrari de pregatire a patului germinativ: nivelare, tavalugit, lucr cu grapa,
combinator, freza
-lucrari de intretinere: lucr cu grapa,prasitul si bilonatul
21.ARATUL
-este lucrarea de baza a solului pe o anumita adancime, in care o fasie de sol,
numita brazda este taiata, maruntita, intoarsa si afanata
a.dezmiristirea:10-12cm
b.aratura superficial:12-18cm
c.aratura normala:18-20cm
d.aratura adanca:21-30cm
e.aratura ft adanca: 31-40cm
a.aratura de vara
b.aratura de primavera
c.aratura de toamna

22.AFANAREA ADANCA SI DESFUNDAREA


a.afanarea adanca: se face fara rasturnarea brazdei pe adancimi de 30-80cm
b.desfundarea: este o aratura pe adancimi ft mari(50-80 cm), in scopul
ameliorarii radicale a solului
23.LUCRARI DE PREGATIRE A PATULUI GERMINATIV
Patul germinativ este stratul de pamant de la supr solului, pregatit in vederea
realizarii cond optime pt semanat
-repr cond de baza pt germinare
-se realizaeaza pe toata supr solului cu grape stelate, cu discuri, cu colti, rotative
si combinator
24.LUCRARI DE INTRETINERE A CULTURILOR
-urmaresc afanarea si maruntirea superficial a solului,nivelarea
terenurilor,distrugerea buruienilor,maruntirea resturilor vegetale ramase
-se efectueaza dupa insamantare pt ingrijirea culturii, mentinerea solului in stare
optima
-principalele lucrari sunt grapatul, tavalugirea si prasitul
30.BURUIENI
-sunt plante nedorite intro cultura, care produc pagube, consumand apa si subst
nutritive din sol, determinand scaderea productiei
-pagubele aduse sunt scaderea calitatii si cant productiei agricole
-factori care infl aparitia buruienilor
a.planta cultivate
b.faza in care se afla cultura
c.gr de imburuienare
d.nat buruienilor
e.cond pedoclimatice
f.tehnologia aplicata

32.METODE DE COMBATERE
1.Carantina fitosanitara
2.Folosirea semintelor conditionate
3.Fertilizarea organica
4.Distugerea buruienilor din dif focare
5.Curatirea apei pt irigat de seminte de buruieni
6.Recoltarea la timp a culturilor
7.Evitarea raspandirii semintelor buruienilor
8.Evitarea gresurilor din culture
9.Urmarirea evolutiei florei segetale
33.ERBICIDE
-sunt mijloace de protectia plantelor, care aplicate pe sol sau planta duc la
moartea acesteia
Clasificare:
1.dpdv chimic: auziloacizi, benzonitrili, difenil eter, carbamati, ureice usbsituite,
diazine, triazine, amide etc
2.dpdv al actiunii:-reziduale(abs prin partile subterane ale plantei), sistemice(abs
prin partile aeriene ale plantei) si de contact( act asupra organelor intrate in
contact)
3.dupa met de aplicare: preemergent si postemergent
Forme: solutie concentrata, concentrate emulsionabil, pudra, pasta, granule etc
36.ASOLAMENTE
-repr impartirea terenurilor in sole , pe care plantele de cultura se succed intro
ordine bine stabilita
-sola: repr supr de teren din cadrul unui asolament pe care se cultiva o singura
specie

-sola mixta: repr supr de teren din cadrul unui asolament pe care se cultiva 2-3
specii
-parcela: subdiviziune a solei mixte in care se cultiva o singura specie
-rotatia culturilor: repr oridnea de cultivare a plantelor pe o sola
-durata rotatiei: repr nr de ani dupa care o planta revine pe aceasi sola
37.ROLUL ASOLAMENTELOR
-pt realizarea productiei optime fara efecte negative asupra mediului
-pt reducerea consumului de energie prin tehnologii neconventionale
38.COND CARE STAU LA BAZA INFIINTARII ASOLAMENTELOR SI
CLASIFICAREA LOR
1.dupa nr de sole: 2,3,4,5 etc
2.dupa struct culturilor: de camp, furajere, legumicole, mixte, de protective
aniterozonala, pt ameliorarea fert solului
39.ETAPELE ELABORARII ASOLAMENTELOR
a.organizarea teritoriului
b.organizarea asolamentului: inventarierea mijl de prod, stabilirea struct
culturilor,stabilirea marimii si nr de asolamente, stabilirea nr de sole si marimii
lor, stabilirea rotatiei culturilor pe fiecare asolament
41.AGROTEHNICA DIFERENTIATA
-reprezint aplicarea msurilor agrotehnice raportat la particularitile
distincte ale fiecrei parcele i condiii pedoclimatice locale.
-tehnologia aplicat trebuie difereniat n funcie de condiiile n care se afl
ferma agricol
-ex. relieful, specificul climatic al zonelor, solul, adaptarea tehnologiei de
cultivare.
a.agrotehnica in zona de stepa: cuprinde in mare parte campiile si podisurile
b.agrotehnica in zona de silvostepa: trecerea de la stepa la zonele de padure

c.agrotehnica in zona forestiere si alpina: zona forestiere este cea mai intinsa
zona de vegetatie din tara noastra
Masuri pt terenurile in panta:
-terenurile in panta sunt acelea care au o inclinare >5%
-aprox 2-3 din teritoriul tarii noastre sunt terenuri in panta expuse eroziunii