Sunteți pe pagina 1din 1243

A

a (=area) arie, suprafa

AAE (American Association of Engi-neers) Asociaia


American a Inginerilor
abandon abandonare, prsire; a abandona, a prsi, a renuna
abandonment (nav) abandon
abate (met) a (se) calma; a reveni, a face o revenire; (termo) a
slbi, a micora (focul, arderea); (TH) a risipi (fumul), a
abate, a reduce, a slbi
abatement slbire, reducere; (chim, met) calmare; (ec) rabat,
bonificaie; (met) revenire; (termo) slbirea focului / arderii;
risipirea (fumului)
abbreviate a prescurta
abbreviation abreviere
abeam (nav) (la) travers
Abel closed tester (chim, T) aparat Abel-Pensky chis
aberration aberaie, abatere, deviaie, deviere
ability capacitate, aptitudine, proprie-tate; putere; trie; (ec)
solvabilitate
ability test examen de aptitudine
ability to flow (T, TH) fluiditate, capacitate de a curge / de
curgere
ability to maintain cutting power (mas-un) durabilitate a
sculei / a tiului
ability of supply capacitate de aprovizionare
ABMTM (Associated British Machine-Tool Markers)
Societatea Britanic a Productorilor de Maini-Unelte
ablation scoatere / deprtare de material de pe suprafaa unui
corp (prin vaporizare, topire, achiere, etc.)
ablative material material special pentru acoperiri asigurd
protecie termic
able to work gata / apt / capabil de lucru / de munc
abnormal anormal, neregulat; (TH) ne-corespunztor (calitativ,
dimensional)
abnormality anormalitate, anomalie, neregularitate
abnormal steel (met) oel necorespunztor
aboard (ship) (nav) la bord
abolish a desfiina, a anula
abort a renuna la o comand / aciune, a trerupe (brusc) o
activitate / o procedur
about circa, aproximativ, cam; despre, de; cu privire la
about length lungime aproximativ
about-sledge hammer (met) baros
above-critical supercritic, supracritic
above-freezing peste punctul de congelare
above-grade de calitate excepional
above-ground de suprafa; (de) pe sol; la suprafa, suprateran,
aerian
above-mentioned mai sus-menionat
above par de calitate excepional; peste nivelul obinuit
above the level deasupra nivelului
abr. (=abridged) prescurtat
abradability abrazivitate
abradability index (TH) indice de abrazivitate
abradant abraziv (rar)

abrade a pregti o suprafa sensul mririi rugozitii, a coji


(semifabri-cate metalice), a lefui, a cura cu material abraziv
abrader (T) main de cercat la abraziune
abrading curire cu abraziv, lefuire
abraser abraziv, material abraziv
abrasion abraziune, lefuire, (mec) rzuire; (T) uzur abraziv
abrasion hardness duritate / rezisten la abraziune
abrasion proof rezistent la abraziune
abrasion resistance rezisten la abraziune
abrasion resistant / resisting rezistent la abraziune / la uzur
abraziv
abrasion test (T) test de rezisten la abraziune
abrasion tester (T) aparat de cercare la abraziune
abrasion testing cercare / testare la uzur (abraziv)
abrasive abraziv; (met) nisip de sablare, material de lefuit;
material abraziv
abrasive belt (mas-un) band abraziv
abrasive belt grinding machine main de rectificat cu band
abraziv
abrasive blade disc abraziv
abrasive blasting (met) procare / curare cu material
abraziv
abrasive brick (mas-un) pil abraziv
abrasive cleaning (met) curire prin sablare, sablare
abrasive cloth pz de mirghel / abraziv
abrasive cutting(-off) machine (mas-un) main de debitat cu
disc abraziv
abrasive cutting(-off) wheel (mas-un) disc abraziv pentru
debitare
abrasive disc / disk disc abraziv, piatr abraziv / de polizor
abrasive dust (mas-un) praf de lefuit, pulbere abraziv
abrasive hardness (T) duritate la striere / la uzur prin frecare
abrasive material material abraziv
abrasive paper htie abraziv / de mirghel
abrasive paste past abraziv / de rodaj
abrasive power pulbere abraziv, mirghel
abrasive resistance (T) rezisten la uzur abraziv
abrasive surface suprafa abraziv
abrasive water ap corosiv / cu impuriti mecanice
abrasive wear (T) uzur abraziv
abrasive wheel (mas-un) piatr de rectificat, disc abraziv / de
polizor
abridge a prescurta, a reduce, a abrevia
abridgement prescurtare; rezumat; conspect
abrupt abrupt, brusc
abruption (met) rupere, sprtur, trerupere (la sudur)
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) polimer acriconitrilbutadienstriren
abscissa abscis
absence absen, lips
absence of air (TH) lips de aer; chidere ermetic
absence of diffusion absena difuziei
absence of twist (OM) fr / lips de torsiune
absinth wine (alim) vin-pelin
absolute absolut; complet, perfect
absolute accuracy precizie / exactitate absolut
absolute accuracy error eroare absolut, abatere de la valoarea
teoretic
absolute calibration (metr) etalonare / calibrare absolut
absolute error eroare absolut

absolute feedback (mas-un) alocarea unei valori unice pentru


orice poziie posibil a mainii sau a unui dispozitiv
absolute heating effect putere caloric absolut
absolute humidity (TH) umiditate absolut
absolute insensitivity (metr) insensibilitate absolut
absolute level nivel absolut
absolutely dry absolut uscat
absolute measurement valoare msu-rat uniti
fundamentale de msur
absolutely dry absolut uscat
absolute permeability (el) permeabilitate absolut
absolute permitivity (el) permitivitate absolut
absolute pressure (hidr, metr) presiune absolut
absolute sealing etanare total / perfect
absolute temperature (fiz) temperatur absolut
absolute zero zero absolut (= -273,16C, = 0K, = -459, 69F)
absorb a absorbi, a aspira, a suge, a prelua, a consuma
absorbability capacitate de absorbie
-1absorbable absorbabil; aspirabil
absorbance absorban
absorbed heat (met, termo) cldur absorbit, cldur util
absorbed power (TH) putere absorbit
absorbent (chim) absorbitor, absorbant, filtru; (met) material
absorbant; defectoscopie cu raze X
absorbent carbon carbon activ
absorbent filter filtru absorbant
absorbent paper sugativ
absorber (mediu / agent) absorbant
absorber cooler (ind chim) rcitor cu absorbie
absorber washer (ind chim) absorbitor
absorbing capacity (chim) capacitate de absorbie
absorbing effect efect de absorbie
absorbing fiter filtru de absorbie / absorbant
absorbing medium (TH) absorbant, mediu absorbant, agent de
absorbie
absorbing power putere de absorbie
absorptance coeficient de absorbie
absorptiometer (metr, chim) aparat de msurat absorbia
absorption absorbie, consumare, tragere (rar); amortizare (a
sunetelor, a unui oc)
absorption bulb (chim) pipet
absorption capacity putere absorbant / de absorbie, capacitate
de absorbie
absorption cooling rcire prin evaporarea unui lichid
absorption dynamometer (auto) dinamometru pentru fr
absorption factor / coefficient coeficient / factor de absorbie
absorption heat (met, termo, fiz) cldur de absorbie
absorption of heat (met, termo, fiz) absorbia cldurii
absorption of light absorbia luminii
absorption of power (el) absorbie / preluare de putere; (chim)
capacitate / putere de absorbie
absorption of vibrations amortizarea vibraiilor
absorption oil (T, chim) ulei de absorbie
absorption pipette pipet
absorption power capacitate / putere de absorbie
absorption refrigerating machine(termo) instalaie frigorific
cu absorbie
absorption-type refrigerating machine (termo) main /
instalaie frigorific cu absorbie
absorptive care absoarbe, absorbant

absorptive form lining (cstr) cofraj absorbant


absorptive height (hidr) lime de aspiraie a pompei
absorptive power putere absorbant / de absorbie
absorptivity putere de absorbie / absorbant
abs.t. (absolute temperature) temperatur absolut
abstract extras; rezumat, adnotaie; (mat) abstract, abstract,
abstracie; a separa, a rezuma, a extrage, a scoate; (chim) a
distila; a evacua; doctrin, teorem
abstracted heat (met, termo) cldur degajat / evacuat
abstraction abstracie; (TH) deprtare, extragere, scoatere,
eliminare, evacuare
abstraction of heat (met, termo) eliminare / evacuare a cldurii
abstract theorem (mat) teorem, lege
abundance abunden; surplus
abundant abundent, din belug, excedentar
abut (OM) parte frontal, capt, aezare a dou piese cap la cap;
a (se) mrgini, a se vecina
abutment (cstr) fundaie, contrafort, zid de sprijin, limit,
grani; (OM) reazem lateral, suport, reazem, sprijin, punct de
reazem / sprijin, contralagr, umr de arbore, capt de arbore
abutment hinge (cstr) articulaie pe reazem (la poduri)
abutment joint (OM) binare cap-la-cap
abutment line (mec) latur de chidere a poligonului de fore
abutment tool-block (mas-un) plac articulat de suport a portcuitului;
plac rabatabil
abutment wall zid / perete de sprijin
abutting adiacent, alturat; (met, OM) binat cap-la-cap
abutting beam (mec) grind consol
abutting end (met, OM) suprafa a piesei de prelucrat / de
binare
abutting joint (met) binare frontal / cap-la-cap
ac (acre) msur de suprafa 1 ac = 0,4047 ha
a.c. (alternating current) (el) curent alternativ
acacia gum (chim) gum arabic
accelerate (mec) a (se) accelera, a-i mri viteza; a (se) ambala
accelerated ageing (met, plast) btrire accelerat
accelerated ageing test (T, met, plast) test de btrire
accelerat
accelerated combustion (termo) ardere accelerat
accelerated corrosion test (T, met, plast) test de coroziune
accelerat
accelerated motion (mec) micare accelerat
accelerated weathering test (chim, plast, cstr) test accelerat de
rezisten la intemperii
accelerating accelerator, care accelereaz
accelerating force (mec) for de acceleraie
acceleration (mec) accelerare, acceleraie
acceleration due to gravity (mec) acceleraie gravitaional
acceleration from dead rest / stop (mec, auto) accelerare cu
vitez iniial nul / de pe loc
acceleration from steady speed (mec, auto) accelerare cu
vitez iniial
acceleration gap (fiz) interstiiu / fant de accelerare
acceleration jet (auto) jiclor de acceleraie
acceleration lever (auto) manet de acceleraie
acceleration meter (metr) accelerometru
acceleration nozzle (mas) ajutaj accelerator (la turbine)
acceleration of gravity (mec) accelerator gravitaional
acceleration of upgrade velocity (cf) acceleraie ramp
acceleration pump (mas) pomp de repriz

acceleration transducer (metr) traductor de acceleraie


accelerative force (mec) for de acceleraie
accelerator (fiz, cstr) accelerator de priz; (mas) pedal de
reglare; (chim, met) accelerator, catalizator
accelerator control pedal (auto) pedal de accelerator
accelerator pedal spindle (auto) axul pedalei de acceleraie
accelerator pump (auto) pomp de acceleraie
accelerator pump jet (auto) jiclorul pompei de acceleraie
accelerator pump piston (auto) pistonul pompei de acceleraie
acceleration spring (OM) arc de accelerare
accelerometer (metr) accelerometru
accent accent, accentuare, subliniere; intensitate
accentuate a accentua, a evidenia
accept a accepta; a recepiona; (ec) a accepta o poli
acceptability calitate acceptabil, caracter acceptabil
acceptance (ec) accept (TH) acceptare, recepie (livrare de
marf)
acceptance certificate (ec, TH) certificat de recepie
acceptance delivery test (TH) prob de recepie-predare
acceptance gange (metr) calibru de recepie
acceptance report (TH) proces verbal de recepie
acceptance run (auto) prob de recepie
acceptance stamp (TH) poanson de recepie
acceptance test (TH) prob de recepie
acceptance testing (TH) verificare de recepie
acceptance trial (TH) proba de recepie
access (c, inf) intrare a informaiei; (TH) acces sau deschidere
pentru reglare sau reparaie
access door u de acces
accessibility of the valves (mas) accesibilitate la supape
accessories furnituri, accesorii, armturi
accessory (OM) accesoriu, pies auxiliar
accessory drive (mas) acionare auxiliar
accessory equipment echipament auxiliar
accessory material material auxiliar
access ramp (cstr, auto) ramp de acces
accident (TH) avarie, deteriorare, acci-dent, pan, trerupere
funcionare
-2accidental accidental, tpltor, aleator; (mat) stocastic
accidental error eroare accidental / ocazional
accident prevention prevenirea accidentelor; protecie; tehnica
securitii muncii
accident sensitive (TH) predispus la accidente sau la perturbaii
acclimatization aclimatizare
acclive (cstr) clinat, oblic, pant
acclitivity (cstr) urcu, pant, taluz
accommodate (TH, mec) a se acomoda, a se conforma (despre
materiale), a se adapta
accommodation (TH, T) adaptare, acomodare, conformitate,
conformabilitate (despre materiale)
accommodation ladder (nav) scar de bord
accompanying document (ec) foaie de soire
accompanying metal / element (met) metal / element soitor,
impuritate metalic
accomplish a efectua, a executa, a deplini, a realiza
accomplishment realizare; execuie; completare, randament
(rar)
accord acord, concordan; convenie; contract
accordance conformitate, acord; coresponden

according to law conform legii


according to plane (ec) conform planului
according to a rule conform unei (anumite) reguli
accordion tube (OM) tub ondulat / cutat / tip acordeon, siflon
account (ec, mat) cont, socoteal, calcul, raport, referat,
recenzie, apreciere, evaluare, acont, semnificaie; avantaj; a
considera; a justifica
accountancy form (ec) formular contabil
account book (ec) registru contabil
accounting (ec) calcul, calculare
accretions (met) crust aderent / solidificat
accumulate a (se) acumula, a colecta, a depozita, a magazina,
a grmdi, a (se) stoca
accumulated error eroare acumulat
accumulating chamber (termo, chim) camer de acumulare
accumulation acumulare, depozitare, grmdire,
magazinare
accumulation funds (ec) fonduri din acumulri
accumulation of energy acumulare de energie
accumulation of gaz (termo) acumulare de gaze
accumulative process proces cumulativ / de acumulare
accumulator acumulator, dispozitiv de acumulare
accumulator acid (auto) acid pentru acumulator
accumulator box (auto) cuv de acumulator
accumulator can (auto) vas de acumulator
accumulator capacity (auto) capacitatea acumulatorului
accumulator car (auto) vehicul electric pe baz de
acumulatoare, electrocar
accumulator case (auto) cuv acumulatorului
accumulator cell (el, auto) celul / element de acumulator
accumulator drive (auto) antrenare / traciune pe baz de
acumulatoare
accumulator jar (auto) vas de acumulator
accumulator metal (met) aliaj pentru acumulatoare (cu mult
plumb)
accumulator plant (el) staie de crcat acumulatoare
accumulator plate (el) separator tre plcile acumulatorului
accumulator switch (el) treruptor al acumulatorului
accumulator tank rezervor de colectare, bazin colector
accumulator terminal (auto) borne de acumulator
accumulator tester (auto) dispozitiv de testat acumulatori
accumulator traction (auto) traciune prin acumulatoare
accuracy acuratee, exactitate, precizie; (metr) precizie
(expresie global a aparatului sau metodei)
accuracy in measurement precizie msurare
accuracy of alignment precizia alinierii (arborilor sau a dou
piese, etc.)
accuracy of measurement precizie de msurare
accuracy of shape precizia formei
accuracy of size exactitate / precizie dimensional, stabilitate /
constan a dimensiunilor
accurate exact, precis, corect
accurate adjustment (OM) ajustaj precis; reglare precis / fin
/ exact a unui aparat sau a unui montaj
accurate to gange (metr) cu dimensiuni conforme calibrului
a.c.-d.c. comparator (metr) comparator de curent alternativ curent continuu
acetylene (chim) acetilen
acetylene bottle (TH) tub de acetilen
acetylene burner (met) arzator pentru acetilen; bec de sudur

cu acetilen
acetylene cutting (met) tiere cu acetilen / cu flacr
acetylene generator (met) generator de cu acetilen
acetylene-oxyhydrogen cutting torch (TH) suflai pentru tiere
oxiacetilenic
acetylene welding sudare oxiacetilenic / autogen
acetyl silk (plast) mtase acetat / artificial
acicular (met) acicular, columnar
acicular gray cast iron (met) font cenuie cu structur
acicular
acicular martensite (met) martensit acicular
acicular troostite (met) troostit acicular
acid (chim) acid
acid and basic hearth-converting process (met) proces de
convertizor
acid-base reaction (chim) reacie tre acizi i baze
acid bath (met, ind chim) baie acid
acid beach (ind chim) splare cu acizi
acid Bessemer converter (met) convertizor Bessemer
acid Bessemer pig iron (met) font blocuri pentru
convertizor Bessemer
acid Bessemer process (met) procedeu Bessemer
acid Bessemer steel (met) oel Bessemer
acid bottom / hearth (met) vatr acid
acid brick (met) crmid antiacid / rezistent la acizi
acid brittleness (met) fragilitate acid
acid concentration concentraia acidului
acid converter (met) convertizor acid / Bessemer
acid converter process (met) procedeu Bessemer
acid converter steel (met) oel Bessemer
acid-core solder (met) fludor (pentru lipituri)
acid cure (plast) vulcanizare mediu acid
acid fermentation (chim) fermentaie acid
acid flux (met) zgur / flux acid
acid free fr acid
acid-free grease (T) unsoare cu cifr de neutralizare aproape 0 /
unsoare neutr
acid fumes vapori de acid
acidification (alim, chim) acidulare, acrire
acidified acidulat
acidify a acidula, a (se) oxida
acidifying (chim) acidulare
acidity aciditate
acidity index (chim) indice de aciditate
acid iron (chim) anion
acidizing acidizare
acidless (chim) fr acizi
acid lining (met) cptueal acid
acid-melting process (met) procedeu acid ( cuptor Martin)
acid number (T, chim) indice de aciditate (la asoluii / unsori)
acid oil ulei acid
acid open-hearth furnace (met) cuptor Martin acid / SiemensMartin acid
acid open-hearth process (met) procedeu Martin acid
acid open-hearth steel (met) oel Martin acid
acid pickling (met) decapare ( soluie acid)
acid pig (met) font acid
acid process (met) procedeu acid
acid-proof (chim) rezistent la acid (met) anticorosiv, antiacid
-3acid-proof brick (chim, met) crmid antiacid / rezistent la

acizi
acid-proof cast iron (met) font antiacid
acid-proof cement ciment antiacid
acid-proof cloth estur rezistent la acizi
acid-proof lining (ind chim, met) cptu-eal / acoperire
antiacid / rezistent la acizi
acid-proof material / metal material / metal antiacid / rezistent
la acizi
acid protection (ind chim, met) protecie antiacid
acid pump pomp pentru acizi / rezistent la acizi
acid radical (chim) radical acid
acid rain ploaie acid
acid reaction (chim) reacie acid
acid residue (chim) reziduu acid
acid resistance rezisten / stabilitate la acizi
acid-resistant / -resisting rezistent la acizi, antiacid, anticorosiv
acid-resistant / -resisting castings (met) piese turnate rezistente
la acizi
acid-resistant / -resisting cast iron (met) font rezistent la
acizi / antiacid
acid-resistant / -resisting steel (met) oel rezistent la acizi /
antiacid
acid-resisting material material rezistent la acizi
acid-resisting paint vopsea antiacid
acid-resisting steel (met) oel (inoxidabil) rezistent la acizi
acid salt (met) sare acid (la tratamente)
acid seal paint vopsea de protecie contra acizilor
acid slag (met) zgur acid
acid sludge nmol acid; (chim) rin acid
acid solution soluie acid
acid steel (met) oel acid
acid strength concentraie / trie a acidului
acid tar gudron acid
acid test (auto, metr) cercare cu acid
acid treating rafinare, tratare cu acizi
acid treatment acidizare, tratare cu acid, afinare cu acid
acidulate a acidula
acidulating agent agent de acidulare
acidulation (alim, chim) acrire, acidulare
acid value indice / cifr de aciditate
acid vapour vapori de acid
acid wash (met) splare cu soluie acid (i de acid fosforic)
acid waste reziduuri / deeuri acide; gudron acid
acid water ap rezidual
acid water ap acid
acierage (met) acoperire / recondiionare / placare cu oel,
oelire
ackey (met) soluie pentru decapare
acknowledge a confirma; a recunoate
acme culme, vf, punct culminant, apogeu
acme thread (OM) filet trapezoidal
acnode (mat) punct izolat
acorn nut (OM) piuli-capac
acoustic (fiz) acustic
acoustic board (fiz) plac de fibr acustic / fonoabsorbant
acoustic chamber (fiz) camer acustic
acoustic energy dissipation ratio (fiz) vitez de disipare a
energiei acustice
acoustic field cp acustic
acoustic filter filtru acustic
acoustic frequency frecven acustic

acoustic intensity intensitate acustic


acoustic responsiveness sensibilitate acustic
acoustics (fiz) acustic; efect(e) acustic(e)
acoustic signal (autom) semnal acustic, sonerie
acoustic sounder (nav) sond sonor
acoustic wave und sonor
acoustimeter (metr) msurtor pentru nivel de zgomot
acquire (ec) a achiziiona, a cpta, a obine
acquisition achiziionare, colectare, strgere (a datelor)
acre acru (= 4046,856m2)
acrid (TH) ascuit, caustic, corosiv
acrilan (plast) fibr polinil-acrilic
across the line starter (el, autom) demaror direct cu tensiune
total, starter direct
across the line starting (el) demaraj cu tensiune total / plin
tensiune
acrylate acrilat
acrylic glass (plast) sticl acrilic, plexi, polimetilmetacrilat
acrylonitrile (plast) nitril acrilic, acrilonitril
acrylonitrile butadiene styrene (plast) acrilonitril-butadienstiren
acryl resin (plast) rin acrilic
act act; fenomen, proces; a aciona, a funciona
actinium (chim) actiniu
action aciune, activitate; influen; (TH) mecanism
action of blast (met) aciunea / efectul insuflrii / la furnale,
cuptoare)
act of dispatching aciune de coordonare
action of rust (met) aciunea / efectul ruginirii, ruginire
acting manager ef de exploatare
actinide (chim) actinid
actinism fotosensibilitate, actinism, actinitate
action aciune, activitate
action at a distance (autom) acionare de la distan,
telecomand
action of blast (met) efect al aerului suflat / furnal
action of force (mec) efect al forei
action of light aciune / efect a(l) luminii
action of rust (met) efect / aciune a coroziunii; ruginire
action signal (autom) semnal de acionare
activate a pune micare / funciune, a aciona; (chim) a
activa; (el) a iniia un arc electric
activated activat, stimulat
activated carbon crbune activ
activated stock (plast) amestec (de cauciuc) cu acceleratori
activating agent agent de activare
activation (chim, met) activare
activation energy (chim, met) energie de activare
activation heat cldur de activare
activator (chim) activator, activant; (cstr) aditiv, adeziv
active activ; dinamic
active account (ec) cont activ de operaiuni
active carbon carbon activ
active chlorine (chim) clor activ
active coils (OM) spirele active ale unui arc elicoidal
active component (el) component activ
active component of the voltage (el) component a tensiunii
alternative faz cu curentul
active cooling surface suprafa efectiv de rcire
active filler (plast) agent de trire
active flank (OM) flanc activ (la dinte)

active hot-metal mixer (met) melanjor de pre-afinare


active lime (ind chim) var activ
active load sarcin activ / efectiv
active maintenance time timp de men-tenan (pentru
depistarea defectelor, reparare, reglare, treinere)
active transducer (metr) traductor activ
activity activitate, aciune, grad de ocupaie, ocupaie, profesie,
serviciu, exploatare, funcionare (a unei maini)
actual adevrat, real; concret; existent; efectiv, util
actual axial load (OM) sarcin axial real
actual cut (mas-un) partea util a cursei cuitului
actual efficiency (TH) randament efectiv
actual error (mat) eroare real / efectiv
actual grain size (met) mrimea real a gruntelui
actual horsepower (mas) putere efectiv
actual load sarcin real / util
actual measurement msurare exact
-4actual output (mas, mec) producie / putere efectiv / real;
debit real
actual radial load (OM) sarcin radial real
actual range gam efectiv / de utilizare
actual size dimensiune / mrime real / efectiv
actual stress (mec) tensiune efectiv / real
actual value valoare real
actuate (TH) a aciona, a pune mica-re / funciune; (el) a
iniia un arc electric
actuating acionare, punere micare, care acioneaz
actuating lever (OM) pghie de acionare / de comand / de
pornire
actuating mechanism mecanism de acionare
actuating quantity (autom) mrime / cantitate de acionare
actuating range domeniu de acionare / de influen
actuating roll (OM) rol (activ) (de ghidare) la un transportor,
etc.
actuating signal (el) semnal de acionare / de comand
actuation (TH) acionare, comand, punere funciune (a unei
maini)
actuator (autom) element / servo-motor de acionare; (mas)
pghie de pornire, mecanism de acionare
acurrent rectifier (el) redresor de curent alternativ
acute ascuit; acut
acute angle (mat) unghi ascuit
acute angled cu unghi ascuit
acute bisectrix bisectoarea unghiului ascuit
acute fatigue (mec, OM) oboseal acut (a unui material, a unui
operator)
acute triangle triunghi ascuitunghic
a.d. (average depth) adcime medie
adamantine spar (chim) corindon
adapt a adapta; a ajusta
adaptability adaptabilitate
adaptation adaptare, ajustare, acomodare
adapted for cross-country driving (auto) adaptat s circule pe
orice teren
adapter (met) port-electrod, corp al arz-torului, suport de
electrod (la sudur); transformator; (mas-un, OM) adaptor,
manon de reducie, reducie, pies de ghidare, pies
suplimentar de adaptare la form, distanier, buc pe care se
monteaz un rulment; racord intermediar; dispozitiv de

cuplare
adapter coupling (OM) manon de reducie, reducie
adapter plug (el) fi intermediar
adapter sleever (OM) buc interme-diar tre arbore i
rulment, buc de strgere
adapter-type bearing (OM) rulment cu buc de fixare
adapting piece pies de adaptare / de racordare, eav de racord,
fiting, pies de legtur
adapting pipe (OM) fiting, racord de evi, pies tubular de
asamblare a conductelor
adaptive metallurgy (met) metalurgie fizic
adative tunning (metr) reglare funcie de condiii (de lucru,
etc.)
adapt themselves (T) a se adapta
add a aduga, a completa, (mat) a aduna
added material / metal (met) material / metal de adaos / de
aport (i la sudur)
addend (mat) termen al adunrii
addenda completri
addend(um) (ec) completare, act adiio-nal; (OM) limea
capului dintelui (la angrenaje dinate)
addendum angle (OM) unghiul de angrenare pe vful dintelui
addendum circle (OM) cercul exterior (al roii dinate)
addendum flank (OM) flancul capului dintelui
addendum line of the tooth (OM) dreapta de vf a cremalierei
addendum modification (OM) deplasare de profil
addendum modification coefficient (OM) coeficient de
deplasare de profil
addition adaos, adugare, adunare, sumare; (chim, met, plast)
corp strin, impuritate, element de aliere
addition agent (met) element de aliere, aditiv (la lubrifiani),
material de adaos (la compozite)
additional adiional, suplimentar, complementar
additional air (termo) aer suplimentar
additional breaker (mas) concasor de mrunire
additional building cldire anex
additional charge (el) crcare suplimentar, (mas) admisie
dup punctul mort superior
additional equipment echipament auxiliar
additional load suprasarcin
additional pressure (mec) suprapresiune
additional voltage (el) tensiune suplimentar
addition charge (met) crcare / crctur suplimentar (la
furnal)
addition constant constant aditiv
addition of reducing agents (met) adaos de (ageni)
dezoxidani
addition polymer polimer de adiie
addition polymerization (chim, plast) polimerizare prin adiie
additions (met) adaosuri, fluxuri, fondani
additive (T) aditiv, agent de adiie
additive action aciune cumulativ
add-on adaos prin cleiere; plus de greutate datorat cleierii; a
aduga
address adresare; (inf, c) mesaj, apel, adres; direcie
addressable (autom) accesibil
addressee adresant
adduct (chim) compus chimic cu legturi slabe (de exemplu Van
der Waals)
add-up a aduna, a suma; a completa, a aduga, a anexa, a

altura; (mas) a cupla


adept (TH) specialist, expert
adequate adecvat; suficient, potrivit, corespunztor
adequation of stress (met, mec) detensionare
adhere (met) a (se) lipi, a adera
adherence (met) aderen, aderare, adeziune, legtur strs;
capacitate de aderen, adezivitate, coeziune
adherent aderent
adherent moulding material (met) material aderent de formare
adhesion adeziune, lipire, aderen, capacitate de aderen,
adezivitate
adhesion-deformational theory (of friction) (T) teoria
adeziunii i deformrii (pentru / la frecare)
adhesion force for de adeziune / de aderen / de coeziune
adhesion heat (termo) cldur de aderen
adhesion promotor agent de promovare / buntire a
adeziunii
adhesion of slag (met) aderena zgurii
adhesion strenght for de adeziune
adhesive (material) adeziv, aderent, cleios, clei
adhesive bonding legtur / asamblare prin lipire / prin aderen
adhesive capacity capacitate de legtur / de asamblare prin
lipire / prin aderen
adhesive force for adeziv
adhesive insulating tape (el) band izolant
adhesive material material de lipit
adhesiveness aderen, adezivitate
adhesive power putere adeziv / de lipire / de coeziune
adhesive strength (mec) rezisten de aderen (la lipituri)
adhesive substance substan adeziv
adhesive tape band adeziv / izolant / de lipit
adhesive water (hidr) ap pelicular
adhesive weight (cf) greutate aderent
adiabat adiabat, curb adiabatic
adiabatic (termo) adiabatic
adiabatic (baffle) plate (termo) perete / plac adiabatic
adiabatic compression (termo) compresiune adiabatic
adiabatic curve / line curb adiabatic
-5adiabatic dryer (ind chim) usctor adiabatic
adiabatic partition (termo) perete adiabatic
adiabatic process (termo) proces adiabatic
adiabatic transformation (termo) transformare adiabatic
adiabatic wall (termo) perete adiabatic
adipose adipos, gras
adjacent (mat) adiacent; alturat, vecin, vecinat; lg
custur (la sudur)
adjacent angle unghi adiacent
adjacent to adiacent la
adjoining vecinat, adiacent
adjoining angle unghi adiacent
adjoint adjunct; (mat) asociat, conjugat
adjournment amare; suspendare, retragere
adjunction (mat) completare, asociere
adjust (TH) a ajusta, a regla, a aranja, a adopta, a calibra, a pune
la punct, a acorda, a conforma, a potrivi
adjustability (TH) capacitate / posibilitate de reglare
adjustable reglabil, ajustabil, adaptabil
adjustable baze (mas, OM) postament reglabil (cu uruburi)
adjustable bearing (OM) lagr reglabil
adjustable blade lam reglabil (la buldozer, etc.); pal (de

elice / de ventilator) cu pas reglabil


adjustable caliper gange (metr) calibru-vergea reglabil
adjustable cam (OM) cam reglabil
adjustable current control (autom) reglare a intensitii
adjustable drill (mas-un) burghiu reglabil
adjustable eccentric excentric reglabil
adjustable feed stop (mas-un) opritor reglabil pentru limitarea
avansului
adjustable gange ablon reglabil
adjustable index (metr) ac indicator reglabil (la aparate)
adjustable jib (mas-un) bra reglabil (cu diferite poziii de
tiere) (la strung, maini industria lemnului)
adjustable lever (OM) pghie / levier cu bra de lungime
variabil / fixator de poziie
adjustable marker (auto) reper de distribuie; (mas) reper de
reglare / de potrivire (la montaj)
adjustable-(milling) cutter (mas-un) frez reglabil
adjustable (multiple) spimdle drill machine (mas-un) main
de gurit cu reglarea poziiilor axelor (multiple) principale
adjustable nozzle (OM) ajutaj / duz reglabil
adjustable pin (OM) fus / bol reglabil
adjustable pitch (mas) pas variabil / reglabil
adjustable potential system (el) sistem generator - motor
adjustable pulley (OM) roat reglabil pentru curele
trapezoidale
adjustable racke angle (mas-un) unghi de atac reglabil
adjustable reamer (mas-un) alezor reglabil
adjustable resistance (el) reostat, rezisten reglabil
adjustable ring (OM) inel de fixare / de reglare
adjustable seat (OM) scaun reglabil (la ventil, etc.); suport
reglabil
adjustable shock absorber (OM, auto) amortizor reglabil
adjustable spanner (mas-un) cheie reglabil / universal
adjustable speed motor (mas) motor electric de turaie
reglabil
adjustable starter (el) demaror reglabil
adjustable stop (mas-un) limitator / opritor reglabil
adjustable strap hunger (cstr) brid reglabil de suspensie
adjustable tap (mas-un) tarod reglabil
adjustable tap wrench (mas-un) cheie universal pentru tarozi
adjustable transformer (el) transformator reglabil
adjustable valve (OM) supap reglabil
adjustable voltage control (autom) reglare de tensiune
adjustable voltage divider (autom, el) poteniometru / divizor
de tensiune reglabil
adjustable voltage rectifier (autom, el) redresor cu tensiune
reglabil
adjustable wrench (TH) cheie francez / reglabil
adjust by measuring a msura, a regla, a dimensiona
adjusted reglat, ajustat, corectat, cu corecie
adjusted life rating factor factor de corecie pentru raportul
C/P
adjuster reglor, dispozitiv de reglare (fin); dispozitiv de
ajustare; (OM) tij / urub de reglare; montator, instalator, cel
care face reglarea; (met) dispozitiv pentru fixarea benzii la
laminare
adjuster bolt (OM) urub / bol de reglare
adjuster cotter (OM) pan de reglare
adjust for wear (mas) a ajusta (din cauza uzurii); ajustare
pentru compensarea uzurii
adjusting (TH) reglare, ajustare, care (se) regleaz; reglabil,

ajustabil
adjusting clip (el, OM) plac de strgere / clem reglabil
adjsting collar (OM) inel de reglare / inel reglabil de montare
adjusting control (autom, mec) reglare
adjusting device (mas, autom) dispozitiv de reglare / ajustare
adjusting ear (OM) ureche de tindere
adjusting gear (OM) mecanism de reglare (posibil cu roi
dinate)
adjusting gauge (mas, metr) calibru / ablon de reglare
adjusting hand wheel (auto) volan reglabil
adjusting key (OM) pan de reglare; cheie cu deschidere
reglabil
adjusting lever (mas-un) manet de reglare
adjusting nut (OM) piuli de reglare / piuli de blocare a
inelului interior al rulmentului
adjusting piece (OM) pies de reglare / care regleaz (i o
poziie)
adjusting pin (OM) tift de centrare / cui de reglare
adjusting plate (mas) lir; plac de dreptare
adjusting ring (OM) inel de reglare
adjusting screw (OM) urub de reglare
adjusting shim (auto) adaos de reglare
adjusting slider (el) contact alunector
adjusting spring (OM) arc de reglare
adjusting strip (TH) pies / fe de adaos
adjusting washer (OM) aib de reglare
adjusting wedge (OM) pan de reglare
adjustment (TH) ajustare, reglare, potri-vire; compensare;
(OM) ajustaj, psuire; acordare; asamblare; corectare,
corecie, dreptare; netezire, rectificare; regularizare
adjustment curve curb de racordare
adjustment factor factor de corecie
adjustment for length of stroke (mas-un) reglare a lungimii
cursei
adjustment for position of stroke (mas-un) reglare a cursei
raport cu piesa de prelucrat
adjustment for wear (mas-un, T) reglare pentru compensarea
uzurii
adjustment function (OM, mat) funcie de reglare
adjustment mark reper de reglare
adjustment matching (TH) ajustaj
adjustment of rolls (met) reglare a cilindrilor (de laminor)
adjustment of stroke (mas-un) reglare a cursei
adjustment of tappet (auto) reglare a tacheilor
adjustment of timing (auto) reglare a distribuiei
adjustment pin (OM) tift de reglare
adjustment plate (mas-un) plac / platou de dreptare
adjustment ring (OM) inel de reglare
adjustment screw (OM) urub de reglare
adjustment work reglare
adjust to zero (metr) reglare la zero a indicatorului unui aparat
admeasurement (metr) msurare
administration administraie
administration building cldire administrativ
admiralty brass / bronze (nav, met) alam / bronz naval()
admiralty law (nav) drept maritim
admiration mark semn de exclamare
-6admissible admisibil, permis, tolerabil
admissible error eroare admisibil

admissible load (TH) sarcin admisibil


admissible load per axle (cf) sarcin admisibil pe osie
admissible pressure presiune admisibil
admissible stress (mec) solicitare admisibil / efort admisibil
admission (hidr) sosire, intrare; (mas) admisie, admisiune; (TH)
intrare
admission aperture (hidr, mas) fant / deschidere de admisie /
de intrare
admission cam (mas) cam supapei de admisie
admission chamber (termo) camer de admisie
admission gear (OM, termo) mecanism pentru deschiderea i
chiderea supapei de admisie
admission opening orificiu de admisie
admission pipe (auto) eav de admisie
admission port (auto) canal / orificiu de admisie
admission potential (el) tensiune de intrare; (termo) presiunea
aerului la admisie
admission pressure (termo) presiune de intrare / de admisie
admission stroke (mas) curs de admisie
admission valve (mas) supap / ventil / robinet de admisie
admit (TH) a deschide admisia, a admite
admittance (el) admitan (inversul impedanei)
admix (chim) a amesteca, a aduga, a impurifica
admixture amestec(are), adaos, adugare, impuritate; (met)
fondant, impuritate
admixture heat (chim) cldura amestecului
adnation (chim) adeziune
adopt a adopta; a accepta
adoption (TH) adoptare, primire, recepie, recepionare,
acceptare
adrift (nav) deriv
adsorb a adsorbi
adsorbate (fiz, T) adsorbit
adsorbed layer strat absorbit (de aer, de ap, de alte substane)
adsorbent adsorbant
adsorbent bed strat adsorbant
adsorber adsorbant, care adsoarbe
adsorbing capacity (chim, T) capacitate de adsorbie
adsorbing material material adsorbant
adsorbing power (chim) putere de adsorbie
adsorption adsorbie
adsorption capacity capacitate de adsorbie
adsorption effect efect de adsorbie
adsorption film pelicul adsorbant
adsorption layer (T, chim) strat de adsorbie / adsorbant
adsorption property (TH) proprietate adsorbant
adsorptive capacity capacitate de adsorbie
adsorptive property proprietate de adsorbie
adsorptivity putere de adsorbtie, adsorbtivitate
adulterate (TH) a falsifica, a contraface; a denatura
adustion inflamabilitate, combustibilitate
advance aintare, trecere, depire, avans; avansare;
anticipare; decalaj; penetrare; progres; perfecionare; (nav)
aintare (curb de giraie)
advance angle (el, mas) unghi de avans
advance borehole gaur de prob (la tplrie)
advanced ignition (auto, termo) aprindere prematur / timpurie
advance of tool (mas-un) avansul sculei
advance payment (ec) acont, avans
advance sparkling (auto) avans la aprindere
advance time (mas-un) timp de avans

advance winding (autom) bobinaj de comand


advancing avansare, aintare, care avanseaz
advantage avantaj, profit, folos, (ec) profit, (mat) preferin,
superioritate
advaresim (plast) rin sintetic / poliesteric
adverse advers, contrar; neprielnic, nefavorabil
adverse gradient / slope pant invers
adverse wind (nav) vt contrar
advertise a face reclam, a anuna
advertisment reclam, anun
advertising publicitate, reclam, activitatea de publicitate
advisable recomandabil, oportun, potrivit, adecvat
advise a sftui, a consulta, a anuna
adze tesl, bard (la tplrie)
aelotropie crystal (chim) cristal anizotrop
aerate a aera, a aerisi, a ventila
aerated aerat, cu aer la interior
aerated ancret beton aerat
aerated nappe (hidr) curent de ap aerat
aerated water ap aerat
aeration aerisire, ventilaie, afare, (met) aerare a formelor;
(hidr) aerare a apei
aeration filter (hidr) aerofiltru
aeration of moulding sand (met) aera-rea amestecului /
nisipului de formare
aerator (ind chim) saturator, aerator
aerial de suprafa; aerian, suspendat
aerial cable cablu aerian
aerial cable pole (el) stp de cablu aerian
aerial cableway (cstr) macara-funicular (de antier)
aerial conductor (cf) sm de contact la locomotivele electrice
aerial contamination contaminare a aerului / pe calea aerului
erial crossing (el) traversare / cruciare aerian (linii electrice)
aerial feeder (el) linie de transport a energiei electrice
aerial leading (el) racord de fir aerian
aerial line (el) linie aerian
aerial ropeway teleferic, funicular
aerial wire (el) conductor aerian
aerify a gazeifica, a carbura; a vaporiza; a umple cu aer
aeroconcrete (cstr) beton-spum
aerodynamic(al) (el) aerodinamic
aerodynamic drag rezisten a aerului
aerodynamic shape form aerodinamic
aeroginous (met) coclit
aero-mixture indicator (metr) aparat pentru determinarea
compoziiei aerului sau a altui amestec de gaze
aeroplane oil ulei de avion
aerose (met) de alam
AESC(American Engineering Standards Committee)
Comitetul American pentru Standarde Tehnice
affect a afecta, a influena, a prejudicia, a duna, a vtma
affective state stare emoional (la un operator / muncitor)
affinage (met) afinare
affinated sugar (alim) zahr rafinat
affining quality (met) grad de afinare
affinition sugar (alim) zahr rafinat
affinitive afin
affinity afinitate, asemnare, rudire
affinity constant (chim) constant de echilibru a reaciei
affinity for oxigen (met) afinitate fa de oxigen

affirmation afirmaie, confirmare


afflux (a)flux; afluen, curgere, admisie
afford a (-i putea) permite
affreight (nav) a navlosi
afloat (nav) pe mare, pe ap, la bord, pe linia de plutire
afloat service (nav) serviciu de bord
afore (nav) spre prora
afds (aforesaid) sus-menionat
aft (nav) pupa, la / spre pupa, la cm
after (nav) la pupa
after-acceptance service service (tre-inere) dup acceptarea
produsului
afteradmission (mas, termo) admisiune, admisie ulterioar /
dup punctul mort superior
afterbake (chim) trire ulterioar
after-blow (met) suflare suplimentar (la cuptor Bessemer) /
prelungit
-7afterbody (nav) pupa
after-burning (met) ardere / prjire suplimentar, supraardere
after-contraction (plast, met) contracie suplimentar /
remanent / rezidual
after cooler (chim, termo) rcitor secundar / final
after deck (nav) punte de la pupa
after-effect remanen, persisten; (mec) deformaie ulterioar,
efect ulterior
after end (met) captul din spate
after-expansion (termo) dilatare remanent
afterflow (plast) curgere / deformare plastic (ulterioar)
aftergeneration (met) ieire tziat a gazelor din soluie
after hardening (plast) trire ulterioar
after-heat clzire dup sudare
after part (nav) pupa
after post (nav) etambou
after-pour (met) a turna suplimentar
after-pouring (met, plast) turnare suplimentar
afterproduct (ec, TH) produs secundar
aftersails (nav) far de la pupa
after-sale(s) service service dup vzare
after-shrinkage (met, plast) contracie remanent / rezidual
after-teeming (met, plast) turnare suplimentar
after-treatment tratament suplimentar / de completare / dup
sudare
afterward(s) (nav) spre pupa; pupa
afterworking (met) efect ulterior
aftmost (nav) cel mai din pupa, la extrema pupa
against the sun (TH) sens invers acelor de ceasornic
agaric mineral (chim) lapte de var
age vst, epoc, perioad; (TH) durat de funcionare; a
btri (i artificial), a matura
age-control control al btririi
age hardening (met, plast) durificare prin btrire /
precipitare / afinare / bogire
age of cathodes (met) durata de lucru a catozilor
age resister (plast) inhibitor de btrire
aged (plast) btrit, supus btririi
age-sensitive sensibil la btrire
ageing (met, plast) btrire
ageing apparatus (plast) aparat de cercat la btrire

ageing of alloy / metal (met) btrire a aliajului / a


metalului
ageing of rubber btrire a cauciucului
ageing process proces / procedeu de btrire / de maturizare
ageing property (plast) comportare la btrire, proprietate
de btrire
ageing rezistance (met) rezisten la btrire
ageing test test de btrire
agency (ec) agenie; (TH) aciune, factor
agent (TH) agent, mediu, substan, factor, compus chimic,
reactiv
agent of fusion (met) fondant (la cuptoare), flux (la sudur)
age of cathodes (met, el) durata de serviciu / de lucru al
catozilor
age sensitive (met, plast) (material) sensibil la btrire
agglomerant (met) aglomerant
agglomerate (met) a aglomera, aglomerat
agglomerated cake (met) material aglomerat / sinterizat
agglomerating (met) aglomerare
agglomerating plant (met) uzin / instalaie de aglomerare
agglomeration (met) aglomerare, sinterizare, prjire de
aglomerare
agglutinant (chim) aglutinant
agglutinate (met) a aglutina
agglutination (met) aglutinare, sinterizare
agglutinative cleios, lipicios
aggravate a agrava, a ruti
aggravation agravare, rutire
aggregate agregat, amestec natural de nisip i pietri (pentru
beton); (mat) mulime, component; a aglomera, a grmdi
aggregation (met) aglomerare
agressive agresiv
agressive slag (met) zgur agresiv
agitate a agita, a amesteca
agitating agitare, amestecare, care se amestec
agitation agitare
agitator (apparatus / device) agitator, amestector, dispozitiv
de agitare / amestecare; (met) melanjor; malaxor
agitator screen ciur agitator (de separare / sortare)
agraphitic (met) agrafitic
agraphitic carbon (met) carbon agrafitic / legat
agreement elegere, acord; aprobare
aid ajutor; a ajuta
air aer
air bind buzunar de aer (piedic trecerea unui fluid peste el)
air blast (met) aer insuflat, vt (la furnal)
air blast connection pipe (met) conduc-t aer (insuflat) / de
vt (la furnal)
air blasting (met) insuflare de aer, vt (la furnal)
air blast nozzle (met) ajutaj pentru aer insuflat / pentru vt (la
furnal)
air blower (met) suflant
air blowing (met) afinare cu aer insuflat, insuflare cu aer (la
convertizor)
air box (met) cutie de vt (la convertizor)
air bubble (met) bul de aer
air case (met) cma de aer (la cuptor)
air chamber (met) canal de aer (la cuptoare)
air channel (met) camer de aer (la cuptoare, la furnal)

air chest (met) cutie de vt (la convertizor)


air chill (met) clire aer
air circulation (met) circulaia aerului
air classification sortare curent de aer
air cleaner epurator / filtru de aer, dispozitiv de curat aerul
air cock (OM) robinet de aer
air compression comprimarea aerului
air compressor compresor de aer
air conditioner instalaie de aer condiionat
air conditioning climatizare, condiionare a aerului
air conditioning plant instalaie de climatizare / de condiionare
a aerului
air cooler rcitor cu aer
air cooling (met, termo) rcire cu / aer
air current () curent de aer
air cushion pern de aer
air cylinder (OM) cilindru pneumatic sau numai partea lui
cilindric
air damper amortizor pneumatic
air damping amortizare pneumatic
air deficiency deficien / lips (i parial) de aer (la ardere)
air desintegration plant (met) instalaie de descompunere a
aerului
air draft / draught (met, termo) curent de aer, tiraj
air drain gur de rsuflare, rsufltoare
air dry uscare / uscat aer; a usca aer
air drying (proces de uscare aer
air duct conduct de aer (i sub presiune)
air entrainment antrenare (a unui lichid, a unei pulberi) (jet
de) aer
air exhaust eliminare / evacuare de aer
air exhauster (met, termo) exhaustor
air filter filtru de aer
air flap (valve) (OM) clapet / supap de aer
air flow curent de aer
air flue (met) conduct / aducie de aer (i la cuptoare)
air for combustion (termo, met) aer de ardere / de combustie
air forging hammer (met) ciocan pneumatic de forjat
air free (ind chim, alim) fr aer, cu aerul scos
-8air hardening (met) clire / clibil aer
air heater (met) caupr, cowper, preclzitor de aer
air hole (met, plast) gur de rsuflare, rsufltoare (i la turnare)
air humidity umezeala / umiditatea aerului
airing aerisire
air ingress (met, termo) admisia aerului
air input debit de aer (la intrare)
air intake admisia / (pre)luarea aerului
air jarring moulding machine (met) main de format prin
scuturare pneumatic
air jet jet / curent (dirijat) de aer
air-locked etan la aer
air main conduct principal de aer
air-operated ram (met) berbec acionat pneumatic (i la forj)
air output eliminare / evacuare a aerului, (debit de) aer la ieire
air patenting (met) patentare aer
air pipeline conduct de aer
air pocket (met) gol de aer, suflur
air pollution poluare a aerului
air polluting care polueaz aerul

air port (met) canal de aer la cuptorul Siemens-Martin


air preheater (met) caupr, cowper, preclzitor de aer
air pressure presiunea aerului, presiune atmosferic
air-puff blower (termo) dispozitiv de insuflare intermitent cu
aer (i pentru lturat impuriti de pe suprafee)
air pruging purjare cu aer
air quenching (met) clire aer
air refined steel (met) oel dezoxidat / afinat convertizor (cu
insuflare de aer)
air refining (met) afinare cu aer insuflat ( convertizor)
air resistance rezistena aerului
air sand blower (met) main de sablat (cu nisip jet de aer)
air scrubbler (ind chim) epurator de aer
air seal (OM) etanare-chidere ermetic
air seasoned (termo) aer cu umiditate specific mediului /
anotimpului
air separation separare a aerului
air shaft canal de aerisire-ventilare
air shrinkage (plast) contracie la aer
air silencer amortizor de zgomot (la vehicularea aerului)
air slide (OM) suprafa pneumatic
air sluice (OM) obturator de aer
air space in grate (termo) gol pentru ptrunderea aerului
air spade ciocan pneumatic (mai larg)
air sparger distribuitor de aer
air spring arc pneumatic
air squeezer (met) main pneumatic de formare
air squeezing core machine (met) main pneumatic de
miezuri
air-steam mixture amestec aer-abur
air strainer filtru de aer
air stream curent de aer
air suction (TH) sorb, ventuz
air supply alimentare cu aer, debit de aer, producerea aerului
comprimat
air suspension (auto) suspensie pneumatic
air tank rezervor de aer
air tap (OM) robinet de aer
air throttle (OM) clapet de aer
air tight chis, ermetic, etan (la aer)
air tighting packing (OM) etanare pentru aer
air tint (met) culoare de revenire
air tool (mas-un) scul pneumatic
air tower post de distribuie a aerului comprimat
air tube tub / conduct de aerisire / de aer / de ventilatie; (auto)
anvelop, camer
air tube radiator (termo) rcitor tubular de aer
air turn over moulding machine (met) main pneumatic
rotativ de formare
air-type die casting (met, plast) main pneumatic de turnat
prin injecie
air upstake (termo) surs / aducie / priz de aer
air valve (OM) supap pneumatic, ventil / robinet (cu sertar) /
obturator de aer
air vane palet (la ventilator)
air volume volum de aer; (met) debit de / de aer vt
air washer dispozitiv de splare a aerului, filtru
aisle (cstr) deschidere, arip, palet
aix gold leaf folie de aur
ajar tredeschis

alarm alarm, avertizor; a alarma


alarm device dispozitiv de alarmare
alarm fuse siguran fuzibil cu semnalizare
alarm gange manometru cu semnalizare
alarm relay (auto) releu de alarm
alarm signal semnal de alarm / alarmare / avertizare
albronze (met) bronz cu aluminiu
albumen (alim) albumin
alcohol alcool
alcohol factory (alim) fabric de spirt
alcoholization (of the wine) (alim) alcoolizarea (vinului)
alcohometer (metr) alcoolmetru
aleatory tpltor, aleator
alfa iron (met) fier alfa
algorithm algoritm
aliquot eation al unei suspensii pentru aparate de msur
alien strin, disjunct; necorespunztor
alienate a strina; a denatura
alight a descinde
align (OM) a alinia, a centra
alignment (mat) regularizare; rectificare, aliniere; (metr)
reetalonare, reevaluare (TH) aliniere, centrare, dreptare,
orientare, direcie, nivelare
aligning operaia de centrare, aliniere, etc.; care (se) centreaz
aligning bar (OM) dorn de centrare
aligning reamer (mas-un) alezor lung pentru prelucrat dou
guri simultan
align reaming (mas-un) alezare concomitent a dou sau mai
multe guri coaxiale
aligning seat hearing (OM) rulment axial cu aib sferic de
aliniere
aligning seat washer (OM) suport pentru aiba de aliniere a
rulmentului axial
alignment error eroare de reglare / de aliniere
alignment stake (OM)tij de ghidare
aliment aliment
aliquation (met) stratificare, clivaj, desprindere, exfoliere
alist (nav) canarisit
aliting (met) alitare
alive (el) crcat; funciune; sub tensiune
alkali (chim) alcali(u), baz
alkali fastness (chim) rezisten la alcali
alkali free fr alcalii, nealcalin
alkaline (chim, met) alcalin, bazic
alkaline cleaner soluie alcalin de curat
alkaline solution (met, chim) leie, soluie alcalin
alkali neutralisation number (T, ind chim) cifr de
saponificare
alakalinity (chim) alcalinitate, bazicitate
alkali proof rezistent la alcali
alkali-resistant / -resisting rezistent la alcali
alkali-resistant / -resisting cast iron (met) font rezistent la
alcali
alkali salt (chim) sare alcalin / de metal alcalin
alkali-soluble (chim) solubil alcali
alkali tyre reclaim (plast) (cauciuc i de anvelope) regenerat cu
alcalii
alkalies (chim) alcalii
alkaline alcalin
-9alkaline blaskening (met) brunare

allay (met, chim) a liniti, a calma, a tempera


allayer linititor, calmant
all cotton bumbac 100%
allege a pretinde, a pretexta
Allen screw (OM) urub cu loca hexagonal
alleviate fitting (OM) ajustaj uor
alleviation alinare, uurare
alliance alian
allied (met) aliat
alligation (met, ind chim) malaxare, amestecare, aliere (rar)
alligator pres-aligator, concasor cu flci
alligatoring proces de deteriorare a stratului (de vopsea / de
acoperire) caracterizat prin crpturi adci, extinse pe unul
sau mai multe straturi, adcime, creterea rugozitii unei
suprafee metalice pe durata formrii
alligator clip (OM) clam crocodil
alligator grab (OM) clete aligator
alligator shears foarfece cu pghii
alligator squeeze (met) pres aligator
alligator wrench cheie pentru evi aligator
all-in tariff tarif universal
all insulated izolat (electric) complet
all level sample (T) prob medie
all-metal complet metalic
allocate (autom) a aloca
allocation (mat) repartiie, distribuie
all-or-none response (autom) rspuns tot sau nimic
allot a repartiza, a distribui
alloted means (ec) mijloace alocate
allotment (ec) repartizare, repartiie, distribuie, contingent, lot
allotropic alotrop, alotropic
allotropic change / transformation (chim, met) transformare
alotropic
allotropy (chim, met) alotropie
all-weather oil ulei pentru orice vreme / multigrad
allowable admis, admisibil, permis
allowable defect(s) toleran de rebuturi ( selecie); defect
admisibil
allowable error eroare admisibil
allowable limit limit admisibil
allowable load sarcin admisibil
allowable misalignment dezaxare (nealiniere) permis (la
arbori)
allowable stress tensiune / solicitare admisibil
allowable working pressure / load presiune / sarcin
admisibil de lucru
allowance cuviinare, permisiune; (ec) bonificaie, alocaie,
rabat; (TH) adaos de prelucrare, toleran, surplus de material;
admitere
allowance for contraction (met, plast) adaos pentru contracie
(la model)
allowed permis, admis
alloy (met, plast) aliaj; a alia
alloyage (chim, met) aliere
alloy cast iron (met) font aliat
alloy cast steel (met) oel aliat turnat
alloy deposition depunere de aliaj (la acoperiri)
alloyed (met) aliat
alloyed ferrite (met) ferit aliat
alloy element (met) element de aliere
alloying (met, plast) aliere

alloying addition adaos de aliere


alloying element / component / cons-tituent / metal (met,
plast) element / component / compus / metal de aliere
alloy metal metal aliat, aliaj metalic, metal de aliere
alloy pig iron (met, plast) font aliat brut / blocuri
alloying property (met, plast) capacitate de aliere
alloy steel (met) oel aliat
alloy-steel castings (met) piese turnate din oel aliat
alloy strip (met) band din oel aliat
alloy tool steel (met) oel aliat de scule
all-position (met) (sudare) orice poziie
all-welded (met, OM) sudat tregime / complet
all-weld-metal (executat) din metal depus (prin sudur, la
recondiionri)
along de-a lungul, lungul
Alnico aliaj feros cu nichel i cobalt, folosit pentru magnei
permaneni
alpax (met) silumin, alpax
alpha iron (met) fier
alpha 2 structure (met) structur alfa 2 ce se gsete structuri
stabile alfa (detectabil cu difracie cu radiaie X i nu
metalografic)
alphabet alfabet
alphabetic order ordine alfabetic
alphabetic word cuvt format din literele aceluiai alfabet
alpha-beta structure (met) structur compus din faz alfa i
faz beta
alpha double prime (orphoto-rhombic martensite) (met)
martensit ortorom-bic (obinut la viteze mari de rcire)
alpha prime (met) martensit alfa
alpha-ray spectrometer spectometru cu radiaie alfa
alpha stabilizer (met) stabilizator pentru structur / faz alfa
alpha-transus (met) temperatura de gra-ni tre faza alfa i
faza alfa + beta
alsifer (met) alsifer, (fero-aliaj) silico-aluminiu
altar (met) altar (de cuptor)
alter a schimba, a altera, a modifica
alteration alterare, schimbare
alteration of form deformare, schimbare a formei
altered structure structur modificat
alternate immersion (corrosion) test test de rezisten la
coroziune prin imersare alternativ
alternating bend(ing) (T, OM) covoiere alternant
alternating current (AC) (el) curent alternativ
alternating current motor (el) motor de curent alternativ
alternating impact test / cercare la oc repetat
alternating stress (mec, OM) efort / tensiune alternant()
alternating stress test (mec, OM) test cu solicitare alternant
alternative current shunt motor (el) motor pentru curent
alternativ derivaie (untat)
alternating current (el) curent alternativ
alternating current welding (el) sudare cu curent alternativ
alternating force for alternativ
alternating joint (cstr) rost alternant
alternating load (mec) sarcin alternant
alternating motion (mec) micare alternativ
alternating strain (mec) deformaie alternant
alternating stress (mec) tensiune / efort alternant
alternating stress number numr de cicluri (rar)
alternator (el) generator de curent alternativ

altitude altitudine
alumina oxid de aluminiu, alumin (Al2O3)
aluminizing (met) tratament termo-chimic pe baz de aluminiu,
alumini-zare, acoperire de protecie prin depu-nere de
aluminiu sau compui ai lui
alumina fire brick (met) crmid refractar din alumin /
aluminoas
alumina-silica brick (met) crmid refractar silicoaluminoas
aluminiferous (met) cu coninut de alumin
aluminium (chim) aluminiu (Al)
aluminium alloy cage (OM) colivie din aliaj de aluminiu
aluminium-base alloy (OM) aliaj (pe baz) de aluminiu
aluminum boron composites compozite pe baz de (aliaje de)
aluminiu i fibre de bor
aluminum brass (met) alam cu aluminiu, aliaj Cu-Zn-Al
aluminum bronze (met) bronz cu aluminiu, alij Cu-Sn-Al
aluminum dross (met) zgur cu Al
- 10 aluminum dust (met) praf de aluminiu
aluminum graphite composite compo-zit de aluminiu cu
ranforsare de grafit
aluminum hydroxide (chim, met) hidroxid de aluminiu
aluminum impregnation (met) alitare, calorizare, aluminizare
aluminum nitride (met) nitrur de aluminiu
aluminum oxide (met) oxid de aluminiu
aluminum pig (met) bloc de aluminiu
aluminum plating (met) placare / acoperire cu aluminiu
aluminum shot (met) alice / achie / granul de aluminiu
aluminum silicate (met) silicat de aluminiu
aluminum solder (met) aliaj pentru lipirea aluminiului
aluminise (met) alitare, aluminizare, acoperire cu aluminiu,
calorizare
alumino-thermic process (met) aluminotermie
alumino-thermic welding (met) sudare aluminotermic
aluminous slag (met) zgur aluminoas
amalgamate a amalgama
amalgamating barrel (ind chim, met) amalgamator
amalgamation amalgamare, formarea unui aliaj cu mercur
amalgam coating acoperire prin amalgamare
amalgam squeezer pres de amalgamare
ambience of air () prezena aerului
ambient aer () aer obinuit / ambiant
ambient conditions condiii normale (de camer)
ambient temperature temperatura mediului ambiant
ambiguous ambiguu
American National Standards Institute (ANSI) Institutul
Naional de Standardizare SUA
America standard screw thread (OM) filet standardizat
SUA, filet Briggs (pentru evi)
amidship (nav) centru al navei; zero cma; mijloc cma; la
mijlocul navei
aminoplast (plast) aminoplast
ammeter (a.c.) (el) ampermetru de curent alternativ
ammonia (chim) amoniac, hidroxid de anomiu, NH3
amonia pump pomp de amoniac
amonia water ap amoniacal
amonium (chim) amoniu
amorphous amorf, fr structur, necrsitalizat
amorphous deposit depunere / depozit amorf()
amorphous body corp amorf
amourphous carbon carbon amorf

amorphous state stare amorf


amortizate (ec) a amortiza
amount cantitate, mrime, sum, valoare; grad, stare; stoc;
numr; mulime; volum
amount of crown sfericitate, convexitate
amount of deflection (mec) sgeat de covoiere
amount of helm (nav) unghi de cm
amount of rudder (nav) unghi de cm
amperage (el) intensitatea curentului
ampere (el) amper
ampere hour (metr) amper-or
ampere hour meter (metr) aparat de msurat amperi-or
ampere turn (el) amper-spir
amphoteric metal (met) metal amfoter
amplification mrire, amplificare
amplification coefficient / factor coeficient / factor de
amplificare
amplification figure cifr de amplificare
amplifier amplificator
amplify a amplifica
amplifying vibrograph vibrograf cu amplificare
amplifying winding (autom) bobinaj de amplificare
amplitude amplitudine; (mat) unghi polar, argument
amplitude increase cretere a amplitudinii
amplitude of a complex number (mat) argumentul unui numr
complex
amplitude of roll (nav) unghi de ruliu
analog analog, analogic
analog input (autom) semnal analogic de intrare
analogic(al) analogic
analogous analog, similar, asemntor
analog signal semnal analogic
analog-to-digital (converter) dispozitiv sau subsistem ce
transform datele reale (de la traductori) date digitale
(binare)
analogy analogie, asemnare, potrivire (cu)
analyser analizator
analysis analiz, descompunere, msurare, identificare
analytic(al) analitic
analytic(al) expression (mat) expresie analitic
analytical gap spaiul dintre electrozii unui spectrograf
analytic(al) solution (mat) soluie analitic
analytic(al) weights set de greuti pentru balana analitic
analyzation analizare
analyze a analiza, a cerceta
analysing analiz, care (se) analizeaz
anatomical alloy / metal aliaj folosit chirurgie
anchor (nav) ancor; (OM) urub / bulon de ancorare / de
prindere
anchor agitator (ind chim) amestector cu ancor
anchor bearing berth (nav) spaiu de evitare
anchor blade (nav) unghie de ancor
anchor bolt (OM) buton / urub de fundaie / de ancorare
anchor buoy (nav) geamandur de ancor
anchor cable (cstr, nav) cablu de ancorare
anchor capstan (nav) cabestan (de ancor)
anchor chain (nav) lan de ancor
anchor gear (nav) instalaie de ancorare
anchor ground (nav) ancoraj
anchor book (nav) clig de ancor

anchor hoy (nav) aland pentru manevrat ancore grele


anchor light (nav) lumin de ancor
anchor loop (nav) bucl de ancoraj
anchor mixer (ind chim, alim) amestector cu ancor
anchor nut (nav) bil de ancor
anchor plate (cstr, OM) aib / rondea / plac de ancorare / de
fixare
anchor pocket (nav) buzunar de ancor
anchor pole (el) stp de ancorare / de tindere / de fixare
anchor ring (mat) tor; (nav) inel / ochi de ancor
anchor rode (nav) cablu de ancor
anchor shackle (nav) cheie / belciug de ancor
anchor shank (nav) fus de ancor
anchor stake (cstr) stp de ancorare / de fixare
anchor steel sheeting (cstr) plan metalic ancorat
anchor tower (cstr) stp de ancorare
anchor trend (nav) g de ancor
anchor tripper (nav) ancorator
anchor windlass (nav) vinci de ancor
anchor yoke brar de prindere / de ancorare
anchoring (nav) ancorare
anchoring bolt (cstr, OM) bol de ancorare
anchoring place (nav) ancoraj, loc de ancorare
anchoring rod (cstr) tirant de ancorare
anchoring strength (plast) capacitate / putere de lipire
anchorage (nav) ancorare; cablu de ancorare, ancoraj; (cstr)
fixare, consolidare, ancorare
anchorage dues (nav) tax de ancorare
and i; iar; precum i
and circuit circuit i
and-not circuit circuit i-nu
anechoid chamber camer anecoid / izolat fonic
aneroid care nu conine / care nu folosete fluid
angle undi; (OM) eav cotit, col; (mat) vf, unghi; (met)
cornier
angle bar (met) cornier
angle bracket (cstr, OM) guseu, colar (de fixare)
- 11 angle centrifuge centrifug clinat
angle cock (OM) robinet de col
angle cutter (mas-un) frez unghiular
angle-cutting (mas-un) achierea unei teituri, teire, teitur
angle dozer (cstr) buldozer cu lam orientabil
angle drive (OM) transmisie unghi
angle deflection (OM, mec) unghi de deformare (a arborelui
reazem), rotire punctul de reazem
angle gauge ablon de unghiuri
angle iron (met) cornier
angle iron with equal sides (met) cornier L cu aripi egale
angle joint (met, OM) binare de col (cu un unghi oarecare
tre piese)
angle lever shear foarfece cu pghie / cotit
angle moulding press pres clinat
angle of action (OM) unghi de angrenare
angle of adjustment (mas-un) unghi de atac
angle of advance (mas-un) unghi de avans
angle of approach (mas-un) unghi de atac
angle of backing unghi tre tiuri (la foarfece)
angle of bend unghi de doire / de covoiere

angle of bite / contact (met) unghi de deschidere / de prindere


(a cilindrilor de laminare), unghi de contact (semifabricatcilindru)
angle of countersink unghi de teire
angle of entrance (nav) unghi al tangentelor la bordaj, la etrav
angle off a tei
angle of fall unghi de cdere / de pant
angle of flange unghi de lrgire / de evazare
angle of friction (T) unghi de frecare
angle of glid (T) unghi de alunecare
angle of hearth slope (met) unghi de clinare al vetrei
(cuptorului)
angle of impact unghi de impact
angle of lead unghi de vizare / de avans
angle of lock (mas) toleran unghiular la paralelism
angle of mesh (OM) unghi de angrenare
angle of nip (met) unghi de contact (al semifabricatului cu
cilindrul), unghi de atac (la cilindrii de laminare); un-ghi de
doire al unei sme (i pentru cercri)
angle of nonslip point (met) unghi neutru / critic
angle of opening unghi de deschidere / de clinare
angle of phase difference (el) unghi de defazaj
angle of ricochet unghi de ricoare
angle of rolling (met) unghi de atac / de contact / de prindere
(tre semifabricat i cilindrii de laminare)
angle of shock (mec, met) unghi de cicnire / de impact
angle of sliding (mec, T) unghi de alunecare
angle of torsion / torque / twist (mec, OM) unghi de rsucire
angle steel (met) oel-cornier
angle valve (OM, hidr) supap la care direcia de intrare i cea
de ieire a fluidului formeaz un anumit unghi
ngstrom (metr) unitate de msur 1 = 1/6438,4696 din
lungimea de und a luminii roii din spectrul cadmiului (~10 10m)
angular unghiular
angular acceleration acceleraie unghiular
angular contact ball (roller) bearing (OM) rulment radialaxial
sau axial-radial cu bile (role)
angular momentum produsul dintre momentul de inerie i
viteza unghiular a unui corp
angular pitch (OM) pas unghiular (la dantur, roi de lan)
angular tool (mas-un) cuit cotit
angular velocity (mec) vitez unghiular
anharmonic anarmonic, nearmonic
anhydride (chim) anhidrid
anhydrous anhidru
anhydrous lime (chim) var nestins
aniline (phenylamine) anilin
anilinie test test pentru determinarea coninutului de anilin la
arderea unui ulei / unsori, etc.
animal fat (alim) grsime animal
anion anion
anionic anionic
anion polymerization (chim, plast) polimerizare anionic
anisotropic (mec) anizotrop
anisotropy (mec, met) anizotropie
anisotropy factor (mec, met, OM) factor / coeficient de
anizotropie
ankle joint articulaie de glezn / tip glezn
anneal (met) a reveni, a modera, a arde, a prji, a calcina, a
recoace, a tempera, a normaliza, a decli, a maleabiliza
anneled (met) recopt, revenit

annealed cast iron (met) font recoapt / maleabil (dup


tratament) / maleabilizat
annealed copper (met) cupru recopt; aliaj de cupru recopt
annealed steel (met) oel recopt
annealed wire (met) sm recoapt/ moale
annealer (met) cuptor de recoacere / de revenire
annealing (met) recoacere, coacere, rege-nerare, refacere,
revenire, temperare, normalizare, declire, maleabilizare
annealing bell (met) cuptor tip clopot de recoacere (a rulourilor
de tabl)
annealing box (met) cutie de recoacere
annealing carbon (met) carbon / grafit de recoacere
annealing colour (met) culoare de revenire
annealing condition (met) regim de recoacere
annealing crack (met) fisur / crptur de recoacere
annealing cycle (met) durat / ciclu de recoacere
annealing furnace (met) cuptor de recoacere / de revenire / de
maleabilizare
annealing hood (met) clopot de recoacere (pentru rulouri de
tabl)
annealing lacquier (plast) lac cu uscare cuptor
annealing oven (met) cuptor de revenire / de recoacere / de
maleabilizare
annealing pot (met) creuzet sau oal de revenire / recoacere /
maleabilizare
annealing temperature (met) temperatur de recoacere /
revenire
annealing time (met) timp / durat de recoacere
annex adaos; anex, supliment; a anexa; a ataa
annihilate a anihila
announce a anuna; a semnala
announcement anun(are), tiinare
annual anual
annual output (ec) producie anual
annuity (ec) rent
annul a anula
annular inelar, circular, rotund
annular ball bearing (OM) rulment radial cu bile
annular borer (mas-un) burghiu pentru gurire inelar
annular crucible (met) creuzet inelar / circular
annular cutter / drill (mas-un) burghiu inelar
annular furnace (met) cuptor inelar / circular
annular gear (OM) roat dinat cu dantur interioar
annular groove (OM) canal / an inelar
annular holder (OM) suport inelar
annular kiln (met, sticl) cuptor circular
annular magnet (el) electro-magnet cu miez toroidal
annular nozzle (mas) ajustaj inelar; (auto) jiclor inelar
annular shape (de) form inelar
annular stiffener (OM) inel de rigidizare
annular type burner (met) arztor inelar
annular wave (hidr, mec) und inelar
annulus fant inelar, spaiu / rost inelar, cavitate sau deschidere
form inelar
anode (el) anod; plac anodic
anode bar bar anodic
- 12 anode butt (met) anod parial consumat
anode copper (met) cupru anodic
anode effect efect anodic
anode feedback reacie anodic

anode mould (met) form pentru turnarea anodului


anode mud / slime (met) nmol / precipitat anodic
anode strips (met) benzi anodice
anodic cleaning curare anodic
anodic coating acoperire anodic
anodic effect efect anodic (la acoperiri)
anodic etching corodare / gravare anodic
anodic oxidation oxidare anodic
anodic oxide coating acoperire anodic
anodic pickling (met) depanare anodic
anodic stripping deprtarea prin efect anodic a unei acoperiri
anodise a forma prin efect anodic o acoperire
anodising (met) acoperire anodic, anodizare (de protecie)
anolyte anolit (la acoperiri)
anomalous anormal
anomaly anomalie
anorganic anorganic
anormalous (TH) contrar normei
answer rspuns; (mat) soluie
answer the helm (nav) a asculta cma
antagonism antagonism
antagonistic couple (mec) cuplu antagonist
antecedent antecedent
antiacid antiacid, resistent la acizi
antiager (plast) inhibitor de btrire
antichamber compression ignition en-gine (mas) motor diesel
cu antecamer
anticipation anticipare, anticipaie
anticipated anticipat
anticoagulant (chim) anticoagulant
anticorrosive (met) anticorosiv
anticorrosive agent (met) agent / mediu anticorosiv
anticorrosive coating (met) acoperire anticorosiv
anticorrosive paint (nav) vopsea anticorosiv
anticorrosive plating (met) acoperire anticorosiv
anticorrosive protection protecie anticorosiv
anticreep device (autom) dispozitiv de frare (la mers gol);
dispozitiv de blocare
antidegradant (plast) inhibitor de btrire
antifatigue (plast) (material) ce buntete rezistena la
oboseal
antifoam (T) antispumant
antifoam additive (T) aditiv antispumant
antifoam agent (T) agent antispumant
antifouling prevenirea coroziunii (i or-ganice) (cu referire la
piese imersate)
antifreeze (chim) anticongelant; antigel
antifreezing (termo) rezistent la frig
antifreezing agent (T) aditiv anticongelant
antifreezing compound (auto, T) antigel
antifreezing quality (termo) rezisten la frig
antifreezing solution (auto, T) antigel
antifriction (T) antifriciune
Anti-Friction Bearing Manufactures (AFBMA) Productori
de Lagre de Antifriciune
antifriction alloy (met) aliaj de antifriciune
antifriction brass (met) alam de antifriciune
antifriction insert (T) inserie antifriciune
antifriction lining (T) acoperire antifriciune
antifriction material (T, met) material de antifriciune

antifriction metal (T, met) aliaj metalic de antifriciune, babbit


( sens larg)
antifriction state (T) stare de antifriciune
antifrictional (T) de antifriciune
antifriction alloy (T) aliaj de antifric-iune / de cuzinet / de
lagr
antifrictional bearing (T) lagr de antifriciune
antifrictional cast iron (T, met) font antifriciune
antifrictional grease (T) unsoare antifriciune
antifrictional metal (T, met) aliaj (rar metal) de antifriciune
antifrother (plast, chim) (aditiv) antispumant
antigravity filtration (ind chim) filtrare sub vid
antihunt circuit (autom) circuit stabilizator / autobasculant
anti-icing device (termo) dispozitiv de protecie contra gheii
antiknock antidetonant
antimagnetic antimagnetic, nemagnetic
antimonial lead (met) plumb dur, aliaj Pb + Sb
antimony (chim) stibiu (Sb)
antimony bronze (met) bronz cu stibiu
antinode (mec) nod (la unde, vibraii)
antinoise antizgomot
antioxidant antioxidant
antiparallelogram (mat) trapez isoscel
antipiping compound (met) pulbere / substan de protecie
potriva retasurilor
anti-oxident antioxidant
antipodal (mat) diametral opus
antipoison antidot
antipyretic (termo, ind chim) antitermic, antipiretic
antirolling tank (nav) tanc de ruliu
antirust coating (met) acoperire anticorosiv / anti-rugin
antirust grease (T) unsoare anticorosiv
antirust paint (ind chim) vopsea anticorosiv
antiscuff property (T) proprietate anti-uzur (la alunecare)
antiscoring behaviour (T) comportare bun la abraziune
antiskid (material) (material, suprafa sau acoperire) cu
coeficient mare de frecare / care piedic alunecarea
antisludge additive (T) aditiv detergent
antisoftner (plast) antiplastifiant, potriva muierii
antitheft door handle (auto) mer de u cu antifurt
antithetic(al) (mat) contrar, antitetic
antithrowing agent agent adeziv
antitrigonometric function (mat) funcie trigonometric
invers
antivibrating antivibrator
antivibrating spring (el, OM, metr) resort / arc antivibrator (de
reinere)
antivibrator (autom) amortizor
antizymotic (chim) care piedic fermentaia
antivil (met) nicoval, contact inferior
antivil bed (met) pern de oc a nicovalei
antivil block (met) butuc / sabot al nicovalei
antivil cutter dalt lat
antivil face (met) suprafaa nicovalei
antivils stock (met) sabot al ciocanului
antivil tool (met) matri de forjat
antivil vise (mas-un) menghin cu picior i nicoval
anvil (met) nicoval (la forj), plac de absorbie a ocului
mecanic / de presiune; (metr) zona staionar de contact, la
micrometru

any direction orice direcie, direcie arbitrar


aperiodic aperiodic, neperiodic
aperiodically damped amortizat fr oscilaii
aperiodic motion (mec) micare neperiodic
aperiodic network (autom) circuit aperiodic / de relaxare
aperiodic regime (autom) regim aperiodic
aperiodic stop difragma vibration (el) vibraie aperiodic
apertual de deschidere
aperture (OM) orificiu, deschidere, vizor, gur (de vizitare);
mrimea ochiului la o estur de sm
aperture angle (mas) unghi de deschidere
apex vf, cretet, coam, creast, punct culminant
apical angle (mat) unghi la vf
apolar (mat) apolar
apothem (mat) apotem
apparatus aparat, instrument, dispozitiv
- 13 apparatus for direct drying by means of furnace gases (met)
usctor cu gaze de ardere
apparent aparent, vizibil, imaginar, virtual
apparent area of contact (T) aria aparent a contactului
apparent density densitate aparent
apparent output (mec) putere / productivitate aparent
apparent powder density densitate aparent a pulberii
apparent resistance (el) impendan
apparent time (nav) timp adevrat / real
appearance aspect, caracter
appearance of fracture aspectul / caracterul ruperii
appliance aparat, instrument
applicable aplicabil
applicable temperature range interval admisibil de
temperatur
application aplicaie, aplicare, folosire, trebuinare, utilizare
appraisal apreciere, estimare, evaluare
appreciate a aprecia, a evalua, a estima
appreciation apreciere, evaluare, estimare
apprentice ucenic
approach acces, cale de acces, apropiere, aproximaie; a (se)
apropia; a sesiza; a ataca; a converge spre
approach between surfaces (T) apropierea suprafeelor
contact
approach contact (OM) contact de intrare angrenare
(angrenare antepolar)
approach roller table (met) transportor cu role pentru
alimentare
appropriate potrivit, adecvat, propriu, specific, deosebit
approval test test / cercare / prob de recepie
apron sor (la sudur); capac de aprtoare
aquafortis (chim) ap tare, acid azotic concentrat
aqua regia (chim) ap regal
aqueous apos
aqueous corrosion coroziune din cauza apei / umezelii
aquiculture acvacultur
arbitration bar (met) bar de testare, obinut odat cu piesele
turnate
arbor arbore, pies cilindric ( rotaie), arbore principal; (met)
bar metalic, cilindric necesar fixrii miezului la turnare
arborescent (met) dendritic
arc (el, met) arc (electric / de sudur)
arc cutting (met) tiere cu arc electric

arc cutting machine (met) main de tiat cu arc electric


arc discharge (el) descrcare aer
arc duration (el) durat a arcului
arc extinguisher (el) stingtor de arc
arc flame (el) flacar de arc (electric / de sudur)
arc furnace (met) cuptor cu arc electric
arch (met) bolt / boltire a cuptorului; (cstr) cupol, pod, punte;
curbur, doire, sgeat, arc, arcad
arch abutment (cstr) zid de sprijin, zon de reazem a bolii
arch bearing (cstr) reazem al arcului
arch brick (met) crmid pentru bolt (a unui cuptor); (cstr)
crmid-pan; bolar
arched arcuit, curbat
arched ginder (cstr) ferm / grind principal arc
arched roof (met) bolt de cuptor
arched roof of hearth (met) bolt de focar (la un cuptor)
arc heating (termo, el, met) clzire prin arc electric
Archimedean conveyor transportor elicoidal
arc ignition (el) amorsarea arcului electric
arch rib (cstr) nervur
arch truss (cstr) ferm arc
arch with fixed ends (cstr) arc castrat ambele pri
arcing (met) arderea arcului (la sudur), topirea marginilor de
sudat, scteiere
arc line curb; segment de curb; florar
arc of contact (met) arc de contact; arc rezemat
arc of roll contact (met) arcul de contact al cilindrului cu
semifabricatul
arcogen (met) sudare electric cu gaz
arc-striking (el, met) iniierea / aprinderea arcului
arc through (el) pierdere a blocrii arcului
arc welder main / dispozitiv de sudat cu arc electric
arc welding sudare cu arc (electric)
arc-welding bimetallization depunere de strat bimetalic prin
sudare cu arc
arc-welding depozition depunere prin sudare cu arc
arc-welding transformer (el) transformator pentru sudare cu
arc
ardometer (metr) aparat pentru msu-rarea temperaturii
suprafeei metalice clzite, pirometru optic cu radiaie total
area (mat) arie, suprafa; areal; zon; domeniu, spaiu; gam;
sector; perimetru
area of ball imprimt / of cup suprafaa amprentei (la cercri
de duritate, cu bil)
area of contact (met, OM, T) arie de contact
area of heating (termo, met) suprafa de clzire
area of identation suprafaa amprentei (la determinarea
duritii)
area of section suprafaa / aria seciunii
area reduction guire (i la rupere)
argentan (met) aliaj Cu-Ni-Zn, alpaca, argentan
argilaceous argilos
argon (chim) argon (Ar)
argon-arc (el, met) arc (electric) (mediu de) argon (la sudur)
argue a argumenta; a deduce, a dovedi, a arta, a atesta
argument (mat) argument, variabil independent, unghi polar
arid arid, uscat, secetos
aris (OM) piedic, opritor
arise a lua natere, a se ivi; a se produce, a rezulta
arithmetic mean medie aritmetic

arithmetic mean deviation of the pro-file (OM, metr) deviaia


medie arit-metic a profilului, rugozitate medie
arithmetics aritmetic
arithlog diagram diagram cu scar logaritmic pe o ax
arm (OM) bra, umr, pghie, mer, jug, travers, consol,
spi, ramur; (nav) bra de ancor / a arma, a pune armatur
armament (cstr, mas) armare
armature (T) contact cu alunecare; cursor, glisant, rotor; (el)
indus, corp de iluminat, armtur (la magnet); (OM) garnitur
armature bar (el) bar de indus
armature bearing (OM) lagr de rotor
armature bore (OM) alezaj al rotorului
armature circuit (el) circuit al indusului
armature coil (el) bobin de indus
armature core (el) miez al indusului
armature core disk (el) tob de rotor / indus
armature cross (el) stea de indus
armature current (el) curent de indus
armature drum (el) tambur al indusului
armature duct (el) cresttur / canal de rcire a indusului
armature end-connection (el) born de indus
armature end plate (el) plac frontal a indusului confecionat
din tole; cap al indusului
armature field (el) cp al indusului
armature flux (el) flux al indusului
armature head flange (el) flan fix a indusului
armature iron (el) corp de indus din oel
armature lamination (el) tole de indus
armature leakage (el) dispersie magnetic a indusului
armature line of force (el) linie de for a indusului
armature pinion (el) pinion de / pe rotor
armature quill (el) suport de indus
armature reaction (el) reacie a indusului
armature reaction machine (el) main cu reacie de indus
armature resistance (el) rezisten a indusului
armatures armturi, accesorii, garnituri
- 14 armature shaft (el, OM) arbore de rotor
armature slip (el) alunecare a indusului
armature slot (el) canal / cresttur de indus
armature spider (el) buc a indusului
armature stray flux (el) dispersie magnetic a indusului
armature stroke (el) joc al indusului
armature tooth (el) dinte de indus
armature voltage (el) tensiune de indus
armature winding (el) bobinaj de indus
arm braces (mas-un) contrasuport / reazem-suport
arm bracket (s) (OM) contrasuport
arm clip (OM, el) brar
armco iron (met) fier pur, fier armco
Armenian stone corindon
arm file pil ptrat aspr
arming (TH) armtur
armlet (el) brar
arm mixer (OM) malaxor, agitator, amestector cu brae sau
palete
arm of couple (mec) bra al cuplului (de fore)
arm of mixer bra al amestectorului
arm of wheel (OM) spi de roat
armour construcie de protecie, armur, blindaj, cuiras
armoured blindat, armat

armoured cable cablu blindat / armat / protejat


armoured glass geam armat
armoured steel (met) oel pentru blindaje
armour plate (met) plac pentru blindaj
arrangement dispunere, amplasare (a unei maini), montaj (i
pentru sudare)
arrester (mas-un, met) limitator (i de curs), dispozitiv de
siguran / de oprire / de prindere
arresting device (mas-un, met) limitator (i de curs), dispozitiv
de siguran / de oprire
arrest point (mas-un, met) punct de oprire / de transformare
arsenic (chim) arsen (As); arsenic
articulated (mec, OM) articulat()
artificial ageing (met) btrire artificial
artificial gas (TH, met) gaz industrial
artificial ventilation (met) ventilaie / aeraj artificial()
as annealed tensile strength (met, mec) rezisten (la traciune)
stare recoapt / dup recoacere
asbestos azbest sau amestec de azbest
asbestos board plac de azbest
asbestos cement corrugated sheet plac de azbociment
asbestos tress nur de azbest
as cast (met) stare turnat
ascending / ascensional ascendent, cresctor
ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) cod standardizat american pentru schimbul de
informaii
as delivered stare de livrare
as drawn (met) stare tras
as-fabricated (o pies sau un an-samblu) terminat dar fr
condiii de tratament (de detensionare, specific sudurii, lipirii,
prelucrrii prin achiere, etc.)
as forged (met) stare brut forjat
ash cenu
ash box (termo, met) cenuar, cutie de cenu
ash content coninut de cenu (la uleiuri minerale, etc.)
ash free fr cenu
ash inclusion incluziune de cenu
ash removal evacuarea / eliminarea cenuii
ash pit (termo) cavitate de acumulare a cenuii
ash residue reziduu de cenu
ASME (American Society for Mechanical Engineering)
Asociaia American a Inginerilor Mecanici
asperities asperiti, rugozitate
asphalt mixing plant fabric / agregat de asfalt
aspiration aspiraie
asperity asperitate
as quenched (met) stare clit
as rolled (met) stare laminat
assay cercare; a cerca, a analiza
assay office laborator
assemblage asamblare, montaj
assemble a asambla, a monta
assembling asamblare, care se asambleaz
assembling shop atelier / hal de asamblare / de montaj
assembly asamblare, montaj, montare, instalare; ansamblu
assembly drawing desen de asamblare / de montaj / de
ansamblu
assembly line linie de asamblare / de montaj
assembly load sarcin total pe ansamblu

assembly mark semn de montaj


assembly time timp de asamblare / de meninere a amestecului
de lipit ainte de presare
assembly tool scul de asamblare
asses (ec) a evalua, a taxa; a impune, a stabili, a aprecia
assessment (ec) impunere, taxare; apreciere
assorting (met) sortare (a tablelor)
assumption ipotez, presupunere
assurance factor factor / coeficientde siguran
assign a desemna, a atribui
association (chim, ec) asociere
astatic independent de polaritatea Pmtului
as tempered (met) stare revenit
as tempered hardness (met) duritate dup revenire
as tempered tensile strength (met) rezisten la rupere la
traciune stare revenit
ASTM (American Sosiety for Testing and Materials)
Asociaia American pentru Testri i Materiale
as welded (met) stare sudat
asymptotic property proprietatea de a fi asimptotic / de a avea
o asimptot
asynchonous asincron
atmosphere atmosfer
atmosphere air aer atmosferic
atmospheric corrosion coroziune atmosferic
atmospheric pollution poluare atmosfe-ric; coninut de parf
( atmosfer)
atmospheric pressure presiune atmosferic
atmospheric pressure feeding (met, plast, alim) alimentare sub
presiune atmosferic
atmospheric pressure head (met) maselot atmosferic /
deschis
atmospheric pressure riser (met) maselot atmosferic /
deschis
atom atom
atomic (arc) welding (met) sudare cu hidrogen atomic
atomic dislocation (fiz, met) deplasare / dislocare a unui atom
atomic mass / weight mas atomic
atomic number numr atomic
atomisation atomizare, procedeu de producere a picturilor fine
atomised atomizat, pulverizat
atomiser atomizor, pulverizator, injector, dispozitiv de
procare
atrament process (met) parkerizare (la fosfatare)
at rest repaus
attach a ataa, a lega, a aduga, a anexa, a fixa, a prinde
attached coupon (met) bar turnat (apendice) pentru probe
attachment aderen, ataare, adeziune, lipire, prindere
attack atac (chimic); corodare, distrugere
attain a atinge (o limit)
attendance comand, conducere; (de)ser-vire, treinere;
muire, reglare
attraction / attractive force (mec) for de atracie
attrition frecare, friciune, roadere
auction sale (ec) vzare prin licitaie
audiofrequency audiofrecven
- 15 audit (ec) a revizui
auditing (ec) revizie, control
auditive / auditory sensation senzaie auditiv

auger (cstr) distribuitor elicoidal de materiale; (OM) pas al


melcului; (mas-un) burghiu elicoidal / lat / lingur; melc;
perforator
auger bit burghiu pentru lemn; (mas-un) burghiu elicoidal /
cilindric, ti al burghiului
auger drill (mas-un) burghiu-melc, perforator tip melc
auger-nose shell raclet, rzuitor
augment a mri, a amplifica, a crete; a aduga, a completa, a
multiplica
augmentation distance distan / lungi-me de explorare (i
pentru microscop)
auriform file (mas-un) pil triunghiular mic, cu faa
principal semirotund
austempering (met) clire izotermic, buntire trepte
austenite (met) austenit
austenitic (met) austenitic
austenitic cast iron (met) font austenitic
austenitic grain size (met) mrimea gruntelui de austenit
austenitic manganese steel (met) oel austenitic manganos
austenitic Ni-Cr steel (met) oel (inoxidabil) Ni-Cr austenitic
austenictic stainless steel (met) oel inoxidabil austenitic
austenitic steel (met) oel austenitic
austenising (met) austenitizare
austenising temperature (met) temperatur de austenitizare
austenitisation (met) austenitizare
authenticity autenticitate
authority autoritate, putere
authorisation autorizaie, puternicire, permisiune
authors certificate brevet de autor
auto carrier remorc pentru transportat automobile
autocationic plating depunere prin reducere autocatalitic
autoclave press (plast) pres cu autoclav
autoclaving tratare autoclav
autocrane automacara
autofeed (TH) alimentare / alimentator automat()
autogenous gazos, autogen (i la sudur)
autogenous cutting / fusing (met) tiere autogen a
materialelor metalice
autogenous cutting-machine (met) main / instalaie de tiat
autogen
autogenous cutting shop (met) atelier / loc pentru tiat autogen
autogenous ignition (termo) autoaprindere
autogenous welder (met) aparat de sudur autogen
autogenous welding sudare autogen
autogenous welding by fusion sudur / sudare prin topire /
autogen prin topire
autogenous welding by pressure sudur / sudare prin presare
auto-hoist elevator pentru automobile
auto-ignition autoaprindere
autoignition temperature temperatur de autoaprindere
auto-jack (OM, auto) cric pentru automobile, cric automat /
acionat
auto-man automat
auto-lathe (mas-un) strung automat
automate a automatiza
automated machine main automat
automatic advanced ignition (auto) avans automat la aprindere
automatically operated cu comand automat, acionat automat
automatic arc welder main automat de sudat cu arc electric
automatic balancer dispozitiv de echilibrare automat
automatic blocking blocare automat

automatic block system sistem de blocare automat


automatic boiler control (termo) control automat al boilerului /
cazanului
automatic brake fr automat
automatic-brake actuator organ de acionare a frei automate
automatic casting machine main automat de turnat
automatic changing switch treruptor / comutator automat de
schimbare
automatic check control / verificare automat()
automatic check sorter sortator automat (cu verificare)
automatic chuck lathe strung automat, cu mandrin universal
automatic circuit breaker treruptor automat, disjunctor de
protecie
automatic clutch (OM) prindere automat, cuplaj automat
automatic control control automat / reglare / comand automat
automatic control circuit circuit de control automat
automatic controller dispozitiv de control automat, regulator
automat
automatic control system sistem cu control automat
automatic control valve ventil / supap cu control automat
automatic cross feed avans transversal automat
automatic cut-out treruptor / disjunctor automat
automatic cutting-out deconectare automat
automatic cycle ciclu automat
automatic discharge hopper car (met) vagon autodescrctor /
cu descrcare automat
automatic disconnector treruptor automat
automatic distribution distribuie automatizat
automatic error correction corectarea automat a erorii
automatic feed alimentare automat
automatic feeder alimentator automat
automatic feeder equipment echipament de alimentare
automat
automatic feeding alimentator automat
automatic feeding device / machine dispozitiv / main de /
pentru alimentare automat
automatic filling machine main automat de umplere
automatic fire alarm alarm autosesizabil de foc
automatic following urmarire automat
automatic gate lock dispozitiv de chidere automata a uii
automatic gearbox transmisie automat (cu roi dinate)
automatic governor regulator automat
automatic inspection control / inspecie automat()
automatic interlock dispozitiv de blocare automat
automatic interlocking blocare / zvore automat
automatic interruption trerupere automat
automatic lathe (mas-un) strung automat
automatic load indication indicare automat a sarcinii /
greutii
automatic load limitation limitare automat a sarcinii /
greutii
automatic lubrication ungere automat
automatic machine main automat
automatic measurer aparat de msur, automat
automatic milling machine main (semi)automat de frezat
automatic mix(ture) control controlul automat al amestecului
automatic opening / tripping deschidere / declanare automat
automatic packaging etanare automat
automatic peak limiter limitator automat de vf (de valoare
maxim)

automatic phase control control automat al fazei


automatic powder measuring machine main automat
pentru dozarea pulberilor
automatic power traverse avans automat
automatic process control control automat al procesului
automatic proportioning dozare automat
automatic reclosing rechidere / reanclanare automat
automatic recorder registrator automat
automatic recording registrare automat
automatic regulation reglare automat
automatic regulator regulator automat / dispozitiv de reglare
automat
automatic remote control reglare / control / comand
automat() / de la distan
automatic roll loader dispozitiv de crcat automat cu cilindru
/ cu rol
- 16 automatic sampling luare / eantionare automat a probelor
automatic screw machine main / strung automat() de filetat
automatic sequence manufacture fabricaie automat, serie
automatic servo-drive servo-mecanism
automatic soap cutter dispozitiv de tiat automat spunul
automatic spark advance avans automat la scteie
automatic speed control control / reglaj automat al vitezei
automatic spot welding sudare automat, puncte
automatic stabilization system sistem de stabilizare automat
automatic starter starter automat / dispozitiv automat de
pornire
automatic starting device dispozitiv automat de pornire
automatic star-up pornire automat
automatic steel (met, mas-un) oel pentru automate (pentru
prelucrare pe maini automate)
automatic stock feed alimentare automat
automatic stop arrangement mecanism pentru decuplare
automata a avansului
automatic stop device zvor / dispozitiv automat de oprire
automatic switch treruptor automat
automatic switching trerupere / comutare automat
automatic temperature controller (autom, metr) dispozitiv
automat de control / reglare a temperaturii
automatic testing testare automat
automatic time switch temporizator automat
automatic titrating apparatus aparat automat de titrare
automatic tracking (following) ghidare / reperare / urmrire
automat
automatic transmission transmisie automat
automatic tripping declanare automat
automatic tube filling machine main automat pentru
umplerea tuburilor
automatic turret lathe (mas-un) strung automat cu cap revolver
automatic voltage regulation (el) reglare automat a tensiunii
automatic weigher ctar automat
automatic weighing ctrire automat
automatic weighing machine main de ctrit automat
automatic weld sudur automat
automatic welding sudare automat
automatic winch (OM) vinci automat
automating balancing echilibrare automat
automating coupling cuplare, conectare (mecanic) automat
automating welding sudur automat (i proces de sudare

automat)
automation automatizare
automation control gear echipament de reglare automat
automation plan plan de automatizare
automatization automatizare
automaton model matematic abstract; sistem automat
automobile automobil
automobile accessories accesorii pentru automobile
automobile body caroserie de automobil
automobile-body sheet (iron) (auto, met) tabl de caroserie / de
ambutisat caroserii
automobile chassis asiu de automobil
automobile engine motor de automobil
automobile engineer inginer pentru construcia de automobile
automobile engineering construcie de automobile
automobile expert expert automobile
automobile factory fabric / uzin de automobile
automobile gasoline benzin de autoturisme
automobile industry industria automobilelor
automobile mechanic mecanic auto
automobile motor motor pentru automobile
automobile oil ulei pentru automobile
automobile plant uzin de automobile
automobile radiator radiator auto
automobile trade comer cu automobile
automobile trailer trailer (de transportat automobile)
automobile tyre cauciuc (roat) auto
automobile works lucrri (i de reparare, reglare) la automobile
automotive engine motor de automobil
automotive engineer inginer specializat construcia de
automobile
automotive engineering construcia de automobile
automotive excavator excavator autopropulsat
automotive fuel combustibil pentru automobile
automotive industry industria automobilelor
automotive truck autocamion
autonomous autonom
auto-oiled (T) auto-lubrifiat (cu ulei)
auto-oscillations oscilaii treinute
auto-oxidation auto-oxidare
autopunch-impact hardness tester aparat de determinare a
durittii prin impact
autoreduction autoreducere
autorepair shop atelier de reparaii auto
auto-repeater generator de semnal repetabil
auto self-excitation autoexcitaie
autotimer ceas automat pentru conectarea sistemelor de ungere
(la laminoare)
auto transformer transformator auto
autotransformer starter starter pentru auto-transformator
auto-truck autocamion
auto-truck scale bascul de camion
auto tyre anvelop de automobil
auto-tyre casing (auto) anvelop de automobil (partea metalic)
autovulcanisation stock amestec autovulcanizator
auxiliaries produse ajuttoare / auxiliare; servicii auxiliare
(interne ale unei treprinderi)
auxiliary auxiliar
auxiliary air intake admisie suplimentar de aer
auxiliarz anode (met) anod auxiliar / suplimentar
auxiliary apparatus aparat auxiliar

auxiliary carrier grind auxiliar, suport auxiliar


auxiliary circuit circuit auxiliar
auxiliary condenser condensator auxiliar
auxiliary connecting-rod (OM) biel secundar, bielet
auxiliary contact contact auxiliar
auxiliary department departament auxiliar / secundar
auxiliary device dispozitiv auxiliar
auxiliary drain canal / drenaj auxiliar
auxiliary force for auxiliar; personal auxiliar
auxiliary fuel tank rezervor / tanc suplimentar / auxiliar de
combustibil
auxiliary furnace for finishing glass-ware cuptor de uscare (a
sticlriei)
auxiliary gearbox transmisie (cu roi dinate) auxiliar
auxiliary grate (termo) focar / grilaj auxiliar
auxiliary hoist elevator auxiliar
auxiliary ignition aprindere suplimentar
auxiliary implement dispozitiv auxiliar
auxiliary jack (OM) cric / vinci auxiliar
auxiliary jet jiglor de rezerv
auxiliary machine main auxiliar / secundar
auxiliary material material auxiliar
auxiliary means mijloace auxiliare
auxiliary phase winding furare suplimentar
auxiliary plane plan auxiliar
auxiliary products produse secundare / auxiliare
auxiliary quantity cantitate auxiliar / suplimentar
auxiliary relay releu auxiliar
auxiliary reservoir rezervor auxiliar / suplimentar
auxiliary service serviciu auxiliar
auxiliary shaft (OM) arbore auxiliar / suplimentar
auxiliary slide valve (termo) sertar / supap auxiliar() / de
expansiune
auxiliary spar (OM) pghie / bar / travers auxiliar
auxiliary spark gap distan auxiliar dintre electrozi; eclator
auxiliar
- 17 auxiliary spring (OM) arc auxiliar / suplimentar; contraarc
auxiliary switch treruptor auxiliar
auxiliary (testing) electrode electrod suplimentar / auxiliar
auxiliary theorem teorem ajuttoare
auxiliary transmission transmisie / cutie de viteze suplimentar
/ auxiliar
auxiliary valve van / supap de avarie / de reparaie
auxiliary variable variabil secundar
av. (average) medie
avail a dispune de
availability acces; posibiliti de obine-re; probabilitatea ca un
sistem infor-maional s fie operaional; disponibi-litate (la
maini i emulsii)
available utilizabil, disponibil, existent, care poate fi gsit /
procurat
available chorine (chim) clor activ
available electric energy energie electric disponibil
available energy energie disponibil / liber
available heating value cldur specific util
available power putere disponibil
available storage volum util (de magazinare / de depozitare)
avalent (chim) avalent; (mat) de valoare nul
avenue strad, arter de circulaie
average medie, medie aritmetic; a calcula media aritmetic;

mediu, mijlociu, mediat


average agreement compromis de avarie
average boiling point temperatur medie de fierbere
average bond (ec) scris pentru caz de avarii
average calculating operation (autom) calculare a mediei
average capacity putere medie
average depth adcime medie
average deviation (TH) deviaie / abatere medie
average grain size (met) mrimea medie a gruntelui (cristalin)
average local velocity vitez medie local
average life / life-time (fiz) via medie, durat medie de via
average output producie / putere medie; debit mediu
average performance putere / performan medie
average piston speed (auto) vitez medie a pistonului
average pitch pas mediu (de furare)
average rate of creep (met) vitez medie de fluaj
average sample prob medie / omogenizat
average speed vitez medie; (cf) vitez comercial / de mar
average speed between stops (mec) vitez medie tre opriri
average value valoare medie
average velocity (mec) vitez medie
averaging operaie de mediere a valorilor
aversion aversiune
avidity aviditate
Avogadros number (fiz) numrul lui Avogadro
avoid a evita, a preveni
avoidance evitare, ocolire, anulare
avometer volt-ohmampermetru
awash la suprafaa apei, la nivelul apei
aweigh (nav) smuls (despre ancor)
A.W.G (= American Wire Gauge) (mas) calibru american
pentru sm
awl (TH) sul
awning cort; tend
awu (atomic weight nunit) unitate atomic de greutate / de
mas
ax(e) topor; cpuitor, ciocan de nituit
axes of strain (mec) axele principale de deformaie
ax handle coad de topor
axial axial
axial ball bearing (OM) rulment axial cu bile
axial bearing (OM) lagr axial, crapodin
axial circular pitch (OM) pas axial (la dantura clinat)
axial clearance (OM) joc axial
axial component (mec) component axial
axial compression (mec) compresiune axial; solicitare la
flambaj
axial displacement deplasare axial
axial extension alungire axial
axial extension test cercare de alungire axial
axial flow compressor compresor axial
axial flow turbine turbin axial
axial force for / tensiune axial
axial hydraulic thrust for pe direcia axial (i la pompe)
axial load sarcin axial
axial load factor (OM) factorul crcrii axiale (la rulmeni)
axial magnification mrire axial; grosisment axial
axial modes (mec) vibraii pe direcie axial
axial module (OM) modul axial
axial pitch (OM) pas axial

axial plane plan axial / de simetrie


axial play joc axial / longitudinal
axial porosity (met) porozitate central / axial (la un lingou)
axial pressure presiune axial
axial profile (OM) profil axial (i la roi dinate, uruburi, etc.)
axial pump pomp axial / elicoidal
axial ratio raport al axelor
axial runout abatere pe direcie axial la rotaia unei piese
axial spring (OM) arc axial / longitudinal
axial stress tensiune / efort axial()
axial symmetrical flow curgere axial simetric
axial tension tensiune / efort axial()
axial thrust (mec, OM) apsare / presiune / for / crcare
axial
axial tube tub axial
axial turbine turbin axial
axiom axiom
axis ax
axis intercept segment de ax
axis of abscise axa absciselor
axis of buoyancy (nav) ax de caren
axis of cone ax a conului
axis of curvature ax de curbur
axis of incidence ax normal (de inciden)
axis of instantaneous rotation (mec) ax de rotaie instantanee
axis of ordinates ax a ordonatelor
axis of oscillation ax a oscilatiei
axis of pressure linie piezometric (a energiei poteniale)
axis of reference ax de coordonate
axis of revolution ax de revoluie
axis of rolling ax de rostogolire; (met, plast) direcie de
laminare
axis of rotation ax de rotaie
axis of symmetry ax de simetrie
axis of weld ax a sudurii
axis parallel cu axe paralele
axis through center of gravity linie a centrelor de greutate
axle (mas, OM) ax, arbore, osie
axle base (auto) distan dintre roi / dintre axe
axle bearing (auto, OM) lagr al axului; (cf) lagr al osiei
axle bed (OM) suport de osie
axle box (cf) cutie de unsoare; lagr de osie; buc de lagr,
cuzinet
axle box adjustment wedge (cf) pana de reglare a cuzinetului
de osie
axle box bearing (cf) cuzinet pentru cutia de unsoare
axle box cover (mas) capac de lagar; capac al cutiei de unsoare
axle box guide (cf) plac de gard, furc de osie, ghidaj al cutiei
de unsoare
axle box-keep (cf) contra-cutie de unsoare
axle bracket (OM) suport / scoab de prindere a axului
axle breakage (auto, OM) rupere a axului / a osiei
axle camber (auto) unghi de cdere a roilor; (OM) sgeata
arborelui
axle cap (mas) capac de lagr, capac al osiei / al butucului
- 18 axle casing (auto) carter / carcas a(l) osiei
axle center (cf) osie de mijloc
axle collar (OM) umr de osie
axle dip (auto) unghi de cdere a roilor
axle disk (mas) disc de roat, roat monobloc

axle drive (mas, OM) acionarea osiei, mecanismul de acionare


a osiei
axle drive bevel gear (auto, OM) coroa-n / roat dinat conic
(de antrenare) a diferenialului
axle drive bevel pinion (auto, OM) pinion de atac al
diferenialului; pinion conic de diferenial
axle drive shaft housing (OM) loca de ghidare a axului
planetar
axle end (OM) capt de osie
axle friction (OM, T) frecarea osiei ( reazeme)
axle grease (T) lubrifiant / unsoare de osie
axle guard (cf) placa de garda; reazem de osie
axle guide stay (cf) legtur a plcii de gard
axle head (OM) cap de osie
axle journal (OM) fus; fus de osie
axle lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea osiilor
axle load (cf, OM) presiune / sarcin pe osie
axle lubrication pipe (OM, T) eav de ungere a axului
axle neck (OM) fus de osie; pivotul axului
axle pin (OM) fus; fuzet, ax de fuzet
axle pivot steering (auto) direcie cu fuzete
axle pressure (mas) presiune pe osie
axle shaft (auto, OM) semiosie; arbore de planetar / de
diferenial
axle shaft bearing (OM) lagr / rulment de arbore planetar
axle shaft casing (auto, OM) loca de ax planetar / de semiax
axle shaft housing (auto, OM) sistem (loca) de prindere a
axului; tromp a semiaxei
axle sleeve (auto, OM) arbore tubular de diferenial / de
planetar, buc de protecie arborelui
axle slide (OM) furc de osie; plac de gard
axle spring/ springing (mas, OM) suspensie a osiei / a axului;
arc de suspensie
axle stub (auto, OM) capt de arbore
axle swivel (OM) capt de arbore
axletree (OM) ax, osie
axle washer (OM) disc / garnitur de osie
axle weight sarcin axial
axle-weight limit (auto, OM) sarcin admisibil pe ax
axoid (OM) axoid
axonometric chart stereogram
axonometric perspective perspectiv / vedere axonometric
azolate (chim) azotat
azote azot ( N )
azotic acid (chim) acid azotic
azotize (ind chim, met) nitrurare

azure azuriu

babbit (met, T) compoziie / cptueal pentru lagre, babbit,

aliaj de antifric-iune (numit i alb, pe baz de Sn - Pb)


babbit alloy / metal (T, met) aliaj de lagre de tip babbit
babbit bearing (OM, T) lagr cu aliaj antifriciune
babbit-line(d) bearing (met, OM) lagr cu acoperire / cuzinet
din aliaj antifriciune (tip babbit)
babbit-lining (met, OM) (procedeu) de acoperire cu aliaj moale
tip babbit (i prin turnare)

babbiting jib (met) dispozitiv de centrat dornul la turnarea


compoziiei de lagr
baby (mas, TH) de dimensiuni mici, miniatural
bacciferous structure (met) structur granular
back (mas-un) dos / spate al tiului; apoi, spate; a sprijini,
a da apoi, (mas) suport, spate
backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cup toars
backacting excavator / shovel (cstr, mec) excavator cu cup
toars
back action aciune invers, reaciune
back-acting excavator / shovel excavator cu cup toars
back and fill (nav) a masca i a umple
back and forth motion (autom, mas-un) micare alternativ /
ainte-i-apoi
back and front pitch of a winding (el) pas parial al unei
furri tob
back angle unghi de aezare
backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cup toars
back axle (OM, auto) ax / osie / punte din spate
backbone type of frame (auto) cadru cu tub central
back bridge wall (met) prag de focar
back center (mas-un) vf al ppuii mobile (la strung)
backcoating acoperire pe partea opus (i ornamental)
back cone (mas) con suplimentar
back-connected switch (el) treruptor cu contacte posterioare
back cone of level gear (mas, mat) con complementar / frontal
(la angrenaje conice)
back-connected switch (el) treruptor cu contacte posterioare
back digger (cstr) excavator cu cup toars
back discharge (met) descrcare invers
back draft (termo) tiraj invers; (met) pies cu conicitate sau
clinare in-vers pentru a fixa model (la turnare)
back edge (met, mas-un) suprafa / fa de aezare
backed off (milling) cutter (mas-un) frez cu dini detalonai
backed type of mill (met) laminor cu cilindri de susinere
back electromotive force (el) tensiune contra-electromotoare
back end plate plac / perete din spate / terminal
back face (OM) aib la rulmentul axial; suprafa de aezare (i
la rulment axial)
back fall (OM) prag, treapt
back fall slope panta pragului
backfill (cstr) rambleu (met) metal crcat prin sudur
back fire toarcerea flcrii ( becul de sudare)
backfill compactor (cstr) utilaj pentru compactarea rambleelor
background fundal, suport (i pentru o acoperire), fond,
material de baz
background noise zgomot de fond
backhand welding sudur peste m / incomod / cu flacra
dirijat spre custur / apoi / spre dreapta
backing (T) spate, suport, material de ba-z, plac de baz; mers
apoi / invers
backing anchor (nav) ancor de perechere
backing bead weld custur pe dos, executat ainte de sudura
principal
backing block cptueal, plac-suport
backing cloth pz-suport, estur de trire
backing electrode contra-electrod (i la sudur)
backing flange (OM) flan de susinere
backing frame (cstr, mas) cadru suport

backing memory / storage / store (c) memorie suplimentar;


alimentator auxiliar / de rezerv
backing metal (T) aliaj de turnat pe spate, metal de dublare,
material pentru suport de cuzinei turnai
backing-off (OM) urubare; (met) deprtare (i a aliajului
moale din lagr); detalonare
backing-off clearance (mas-un) detalonare prin rectificare
backing-off current curent compensator
backing-off device (mas-un) dispozitiv de detalonat
backing-off lathe (mas-un) strung de detalonat
backing-out punch perforator cu coad
backing pass executare prealabil a custurii pe dosul binrii,
sudare prealabil rdcinii
- 19 backing plate plac intermediar / de presiune (la pre-); plac
de baz / de fixare la matri; (el) plac de sprijin la
acumulator, contraplac; (hidr, OM) manet de piele,
garnitur (plat)
backing pump prima pomp de vid (legat la atmosfer, tr-un
montaj cu dou pompe)
backing ring (OM) inel interior / de adaos / pentru a tri
sudura la evi
backing roll (OM) rol / val / cilindru de susinere
backing run sudur de adaos (aplicat sens invers primei
suduri), retrosudur
backing strip plac / eclis (din material neinflamabil) pentru
mrirea calitii sudurii
backing-up (met) turnare a aliajului pe spatele piesei, trirea
(de obicei prin turnare / placare) a unei piese din material mai
moale (i la lagre)
backing-up screw (OM, mas-un) urub opritor
backing welding electrode contra-electrod de sudur
back interest (ec) dobd neachitat / restan
back-kick (TH) toarcere / descrcare invers, lovire la
toarcere; rateu
backlash (TH) mers gol, joc, curs moart, alunecare,
patinare, rost de dilataie
backlash of the control joc al comenzilor
backlash on pitch circle (OM) joc la / tre flancuri (pe cercul
de divizare)
backlog restan; rezerv, rmi, rest
backlog of orders portofoliu de comenzi
back mill table (met) cale invers cu role (plasat sub cilindrul
de laminare)
back motion (met) micare sens invers; (nav, mas-un)
micare apoi
back-moving spring (OM) arc de rapel / de toarcere
back nut (OM) contrapiuli
back of arch (cstr) extrados (al arcului)
back of blade (mas-un, ind chim) extrados al paletei / lamei /
tiului
back of seat rezemtor de spate; (OM) suprafaa de aezare a
scaunului (supapei)
back of weld dos al custurii de sudur, suprafa exterioar a
rdcinii sudurii
back off a deuruba; (mas-un) a detalona
back panel wiring (el) cablaj pe spatele unui panou
back payment (ec) restan
back-pedaling brake fr de biciclet, cu torpedo

back pin (OM, mas-un) tift de blocare (i la discul divizor)


back plane vedere din spate
back plate (mas-un) disc al mandrinei
back play mers gol / apoi
back poppet (mas-un) ppu mobil
backpost (nav) etambou (i al cmei)
back pouring (met) turnare a lingotierelor (p la maselot)
back pressure (TH, hidr) contrapresiune, recul, presiune invers
/ dinamic
back-pressure gauge (metr) manometru de aspiraie
back-pressure regulation valve (hidr) supap de reglare a
contrapresiunii
back-pressure regulator regulator al presiunii de aspiraie
back-pressure turbine turbin cu contrapresiune
back-pressure valve (OM, hidr) clapet de reinere, supap /
ventil de reinere
back pull (met) trefilare sens invers
back rabbet (nav) margine exterioar a baturei
back rake (mas-un) unghi de angajare / de ascuire
back reaction reacie invers / reversibil / de recombinare
back rest travers de spate; (mas-un) lunet mobil; speteaz,
sptar
back ring (OM) inel de fund / de rechemare / de rapel
back reflection (fiz) radiaie invers / reflectat, reflexie
back roller (met) cilindru alimentator
back running mers apoi
backshaft (OM) travers / arbore de / din spate
back shift schimb de dup-amiaz
back side (TH) latur din spate, revers; pagin cu so, verso
back slope (mas-un) unghi de clinare al tiului principal (la
scule achietoare)
back-slope angle (of cutting tool) unghi de detalonare (la scule
achietoare)
backspace () (c) tast de tergere a caracterului din stga
cursorului
back-spacer key clap / buton de rspuns
backstay (auto) tirant, cablu de ancoraj; cal / bloc de sprijin;
reazem de pant; piedic la roat
backstay rope cablu portant / de ancorare
back steam (termo) contra-abur, abur de contrapresiune
back-step pass rd depus la sudare, pas de pelerin
back-step welding sudare pas de pelerin
back stop (mas-un, met) prag, limitator de curs
back stroke mers / curs apoi, recul, contralovitur, reaciune
back tension bridle (met) dispozitiv pentru tinderea benzii (la
laminoare)
back to back (OM) spate spate, montaj O la rulmeni
back tool-holder slide (mas-un) sanie port-scul pe spate
back twist (mec) contratorsiune; rotire sens invers, moment
contrar de rotire
backup (TH) pies de schimb
back-up (met, T) a turna un aliaj pe spate; a tipri pe verso
back-up block bloc de umplutur, suport (metalic)
backup copy (inf, c) copie (de rezerv) a unui fiier
back-up equipment echipament de rezerv
back-up movement micare de recul
back-up protection protecie de rezerv
back-up roll (met) cilindru de presiune sau de susinere (la
laminor)
back-up safety device aparat / mecanism / dispozitiv auxiliar de

siguran
backup seal (OM) etanare exterioar, auxiliar (a unui
rezervor) (montat pe partea uscat)
back-up valve (hidr) ventil / supap de siguran (la partea de
alt presiune)
backward apoiat; retrograd; sens vers; apoi
backward-and-forward bending test prob / cercare de
doire alternativ
backward-and-forward motion / movement micare de du-tevino
/ alternativ
backward-bladed fan ventilator cu aripile curbate apoi
backward creep / slip (met) tziere de faz la laminare (tre
viteza metalului i cea a cilindrului)
backward curved impeller (alim, ind chim) rotor cu palete
curbate apoi
backward dumping cu descrcare spate
backward eccentric excentric cu mersul apoi
backward flow contracurent
backwardly inclined centrifugal machi-ne centrifug cu
aripile clinate apoi
backward movement micare de recul
backward offset tool (mas-un) cuit cotit apoi
backward push (mec) reaciune, reacie; (TH) contralovitur
backward recovery time timp de tziere a blocrii
backward running mers apoi
backward stop dog (mas-un) limitator pentru schimbarea
sensului de micare a mesei
backward welding sudare apoi / spre dreapta
backwash splare contracurent
backwash effect efect de decalaj (i economic)
backwater (nav) siaj; remuu; refulare
backwater curve (nav) curb de remuu ascendent
backwater envelope curve furtoare a curbelor de remuu
backwater pump pomp pentru ap de recirculaie
- 20 back weld custur de completare (la rdcin) / pe spatele
rostului
back welding (aciunea de) sudare (i de completare) la
rdcin
back-wheel brake (auto) fr pe roile din spate
bacteria bed biofiltru, pat bacterian, filtru biologic
bactericide bactericid, agent de ucidere a bacteriilor
bad ru; nefavorabil; alterat, putred; periculos; defect
bad debts reserve (ec) rezerve pentru creane nerecuperabile
badge document de identitate codificat, semn distinctiv
bad husbandry (ec) administrare incompetent, risip
bad reinforcement angle (OM) defect de racordare (i la
sudare)
baffle (TH, OM) ecran, deflector, prag, ican, taler; (c) plac /
ecran de refle-xie, plac (i perforat) de regularizare a
curgerii; (TH) a filtra, a trangula
baffle blanket (fiz, metr) ecran absor-bant de sunet, membran
absorbant
baffle board perete despritor, ecran deflector
baffle chamber camer / recipient cu icane
baffle cloth prelat de pz (i la platforma unui autocamion)
baffle collar (OM) inel opritor / de reinere
baffle column (alim, ind chim) coloan cu icane
baffle column mixer (alim, ind chim) coloan de amestecare cu

icane
baffle deflector (OM) ecran deflector
baffle-nozzle amplifier amplificator pneumatic (cu ajutaj)
baffle pan (OM) deflector, ican, taler
baffle piston (OM) piston cu deflector
baffle plate (TH) deflector; (OM) perete al labirintului de
etanare, plac de deviaie, plac mobil pentru reducerea
volumului de trecere printr-un tub, taler, ican, ecran de
deviere
baffle-plate column mixer amestector tip coloan, cu icane
baffle-plate furnace (met, termo) focar cu icane
baffler (auto, hidr) deflector, regulator al circulaiei de ulei, tob
de eapament, regulator de debit
baffle separation separare aparate cu icane
baffle-type collector colector de praf cu icane ( instalaie de
gaze)
baffle washer scrubber / spltor cu icane
bag sac, pung; a ambala saci / pungi
bag dust filter filtru de praf cu sac(i)
bag filter / hose filtru de praf, cu saci
bag filtering / filtration separare / filtrare cu saci
bagged goods marf saci
bagging crcare / ambalare saci, ambalaj (saci), estur
pentru saci / ambalaje
bagging machine main de ambalat saci
bagging-up machine pres de formare a anvelopelor
bag house / room camer de filtru (cu sac)
bag house fume praf din gazele de ardere, depus pe / filtru cu
saci
bag-making machine main de confecionat saci / pungi
bag mould matri cu sac de cauciuc
bag moulding formare cu sac de cauciuc
bag-packing machine main de ambalat saci
bag scraper mecanism de curare a filtrului cu saci
bag sealing machine main de chis pungi
bag-type collector filtru / colector cu sac
bail (cstr) colier; (ec) garanie, zlog; (OM) mer, toart,
ureche, bucl
bailing wire sm lcuit
bail out a excava, a evacua (i fluide)
bainite (met) bainit
bainitizing wire (met) sm cu structur bainitic
bake (met, ind chim, alim) a arde, a prji, a coace, a calcina, a
etuva, a sinteriza, a usca
bake on a se lipi, a se prinde prin ardere
bake out a coace (i pne)
baked carbon electrod de crbune
baked core (met) miez uscat (la turnare)
baked permeability (met) permeabilitate stare uscat (la
turnare, dup sinterizare)
baked strength (met) rezisten stare uscat (a formei)
bakelite (plast, el) bachelit
baker (alim) brutrie, fabric de pne, usctor, cuptor de uscare
bakery hop-yeast (alim) drojdie de panificaie
bakery products (alim) produse de panificaie
bakery yeast (alim) drojdie de panificaie
baking (alim, ind chim) coacere, uscare, calcinare (mai rar)
baking anchor (met) ancor pentru model de turnare (necesar la
uscare); (nav) ancor de apoi / de spate

baking apparatus (alim, ind chim) aparatur de ardere / de


coacere (i de laborator)
baking coal (met) crbune cocsificabil / aglomerat
baking coating acoperire cu uscare cuptor (i pentru
vopsea)baking loss pierdere la copt / la ardere / la uscare
baking of resin trire (i termic) a rinii
baking of varnish uscare a lacului cuptor
baking oven cuptor / camer de uscare / de coacere, usctorie
baking powder (alim) praf de copt
baking process (alim, met) proces de tratare termic / uscare /
coacere
baking soda (alim) bicarbonat de sodiu
baking together during burning lipire la ardere
balance (TH) balan, ctar, echilibru, contragreutate; (el)
circuit de echilibra-re; (ec) bilan, balan, rest, sold; (TH) a
(se) echilibra, a balansa, a egaliza, a compensa, a ctri
balance arm (OM, metr) bra al balanei / al balansierului
balance attenuation (autom) atenuare de echilibrare / de
compensare
balance beam pghie (articulat la mijloc), balansier
compensator, bra de balan
balance blade (OM, metr) cuit (ca) de balan, lagr ascuit
balance-blast cupola (met) cubilou cu aer condiionat /
controlat, cubilou cu atmosfer controlat
balance bridge circuit (el) circuit punte echilibrat
balance bridge (met) pod basculant
balance check controlul reglajului zero
balance cock consol a balanei
balanced (TH) echilibrat, compensat, nivelat, aplanat, ponderat
balanced-blast cupola (met) cubilou cu vt echilibrat
balanced block brake (OM) fr echilibrat / compensat (i
cu saboi)
balanced brake fr echilibrat
balanced crane (mas) macara cu contragreutate
balanced crank (OM) manivel echilibrat
balanced crankshaft (OM) arbore cotit echilibrat
balanced error eroare echilibrat
balanced feeder (el) linie de alimentare bifilar
balanced filter filtru compensator (i fotografiere)
balanced forces (mec) fore echilibrate
balanced guard (met) ghidaj suspendat (la laminoare)
balanced method (metr) metod de compensare, metod de
zero
balanced mixer amestector echilibrat
balanced peel (alim, met) bra de dozat / de arjat (i cu
dispozitiv de echilibrare)
balanced pressure blowpipe (met) suflai fr injector, cu
presiuni egale (ale gazelor); (hidr) conduct pentru
echilibrarea (supra)presiunii
balanced pressure principle (mec) principiul presiunilor egale
balanced pressure regulator supap de egalizare a presiunii
gazelor
balanced reaction (chim, met) reacie de echilibru / reversibil
balanced rudder (nav) cm compensat / echilibrat
balanced running (TH) mers uniform / echilibrat
balanced sample (mat) selecie ponderat
balanced state (mec, met, termo) stare de echilibru
- 21 balanced steel (met) oel semi-calmat
balanced to ground / (with respect) to earth raportat la sol / la

pmt; (el) echilibrat fa de pmt (mas)


balanced twist torsiune echilibrat
balance due (ec) sold debitor; datorat echilibrrii / echilibrului
balance gate (OM) chiztor / dispozitiv de chidere cu
contragreutate (i la maini-unelte)
balance gear (OM) transmisie diferenial, diferenial
balance indicator (metr) indicator de zero / de echilibru / de
compensare
balance in hand (ec) sold creditor
balance lever pghie de echilibrare, balansier
balance load (metr, mec) crcare la echilibru, sarcin de
echilibrare
balance meter (metr) balan, aparat de / cu zero
balance method (autom, metr) metoda a punctului de zero
balance needle (metr) ac indicator al balanei
balance of accounts (ec) bilan de decontare
balance of heat (termo) bilan termic
balance sheeet of materials (TH, ec) bi-lan de materiale (
producie, la reparaii)
balance out a echilibra, a balansa, a neu-traliza, a ctri, a
egaliza, a compensa
balance pan co / platan de balan
balance point indicator (metr) indicator de poziie de echilibru
balancer (mas) balansier, egalizator, stabilizator, dispozitiv de
echilibrare
balancer booster regulator / amplificator de compensare / de
corecie
balance rope funie de echilibrare, contracablu, cablu de
compensare
balance screw (metr, OM) urub de echilibrare
balance-sheet (ec) bilan
balance-sheet item (ec) post / articol de bilan
balance spring (OM, metr) arc spiral, dinamometru cu arc
balance staff (OM) ax de balansier
balance tab suprafa de balansare / de compensare
balance tank (alim, hidr) rezervor de echilibru / de egalizare
balance weight (met, OM) contragreutate
balance wheel volant (i de motor)
balance with dial (metr) balan cu cadran
balancing balansare, echilibrare, compensare, simetrizare,
neutralizare
balancing apparatus (metr) aparat de zero
balancing battery (el) baterie de echilibrare
balancing chamber camer de echilibrare / de compensare
balancing coil (el) divizor de tensiune (cu spire)
balancing equipment echipament de echilibrare (i a rotorilor)
balancing fault defect / greeal de echilibrare / de compensare
balancing indicator (metr) indicator de echilibru / de
compensare
balancing lever balansier compensator
balancing machine main de echili-brare (a lagrelor, a
rotorilor, etc.)
balancing matching (el) echilibrare
balancing method metod de compensare / de egalare
balancing of the masses (mec) echilibru de mase, compensare a
maselor
balancing piston (in steam turbine) (termo) piston de
echilibrare (la turbine cu abur)
balancing reservoir (hidr, alim) rezervor de compensare
balancing ring (TH) inel de manevr

balancing speed vitez de regim / de echilibru


balancing surface suprafa de compensare
balancing tester aparat de cercare / de testare a echilibrrii,
aparat de echilibrat prin cercri
bald tyre anvelop cu band de rulare uzat
bale balot; marf; fascicul; grup; mnunchi; a face pachete
(baloturi) , a pacheta; (met) a bricheta pan
baled scrap (met) deeuri metalice (i fier vechi) pachet /
balot
bale-out furnace (met) cuptor fix
bale store magazie de baloturi
bale ties (met) sm de pachetare / de ambalare, legturi de
ambalare
baling ambalare pachete / baloturi, pachetare, ambalaj,
balot
baling band / loop (met) (plat)band (de oel) de pachetat
baling machine / press (met, alim) mai-n / pres de pachetat
(semifabricate, pachete, etc.)
baling wire sm de pachetat
balk piedic; (mec) lonjeron, grind lon-gitudinal; a (se)
piedica, a (se) opri
ball bil, minge, sfer; (OM) rulment, bil, flotor; glob, ghem; a
se aglomera, a forma sfere
ball-and-line float flotor compus / de adcime
ball-and-roller bearing (OM) rulment combinat cu bile i role
ball-and-socket (OM) fus / cuzinet sferic, articulaie sferic
ball-and-socket gear control / shifting (auto) manet de viteze,
cu cap sferic / cu articulaie sferic
ball-and-socket joint / hinge (OM) articulaie sferic / cu nuc
ballast lest, balast; pietri; a lesta, a balasta
ballast dragger (nav) aland de drag
ballast pigs (mas) blocuri de font folosite ca balast
ballast trip (nav) cltorie cu / balast
ball attachment (metr) vf / capt sferic de msurare, capt
sferic (eventual deta-abil), bil prins tija palpatoru-lui sau
identorului
ball bearing (OM) rulment cu bile
ball-bearing (-bracket) drop hanger (OM) lagr oscilant (cu
rulmeni cu suprafa exterioar sferic), suspendat consol
ball-bearing extractor / puller (OM) extractor de rulmeni
(prin tragere sau pingere)
ball-bearing grease (OM, T) unsoare pentru rulmeni
ball-bearing lead screw (OM, mas-un) urub conductor cu
bile
ball-bearing race / ring (OM) inel de rulare / de rulment
ball-bearing spindle (OM) fus / arbore pe rulmeni
ball-bearing steel (met, OM) oel de rulmeni
ball-bearing torque test of greases (T) determinare a calitii
unsorii de rulmeni prin msurarea cuplului motor
ball-bearing wallbracket hanger (OM) lagr oscilant cu bile,
consol
ball burnishing (TH) superfinisarea bilelor
ball cage (OM) colivie a rulmentului (cu bile)
ball cock (OM) robinet cu bil
ball check valve (OM) supap / opturator / robinet cu bil
ball clay argil pentru olrit, argil pentru tuburi
ball closure (OM) opturator cu bil
ball condenser (termo) refrigerent / condensator cu bule
ball crusher moar cu bile

ball cup (OM, T) cuzinet / loca / lagr sferic


ball cutter (mas-un) frez sferic
ball end (OM) cap / fus / pivot sferic
ball-ended mill (mas-un) frez-deget cu cap sferic
ball-ended pin (OM) fus / tift cu cap semisferic
ball float (auto) flotor sferic
ball float (steam) trap oal de condensare cu plutitor
ball-forming rest (mas-un) sanie port-cuit pentru prelucrarea
suprafeelor sferice
ball-forming test test de duritate cu bil / Brinell
ball gate (met) rsufltoare circular
ball gauge (metr) calibru cu bile
ball-gauge cock (OM) robinet cu bil
ball governor (hidr) regulator cu bil / bile
ball groove (OM) cale de rulare (la rulmeni cu bile)
ball handle mer sferic
ball hardness duritate Brinell
ball-hardness number valoare a duritii Brinell
- 22 ball-hardness test cercare de duritate Brinell
ball head (OM) cap sferic
ball-headed bolt (OM) urub / bol cu cap semisferic /
semirotund
ball holder (OM) colivie a rulmentului cu bile
ball-impact hardness tester (met) aparat Shore pentru
determinarea duritii sclereoscopice
ball impression urm a bilei, amprent la msurarea duritii
Brinell, calot imprimat
ball-impression test (met) cercare Brinell pentru determinarea
duritii
ball-indentation test (met) cercare Brinell pentru
determinarea duritii
ball indentation test cercare Brinell (cu bil)
balling formare de bulgri, aglutinare; (chim, fiz) coalescen
balling furnace (met) cuptor cu reverberaie
balling machine main de prelucrat bile de rulment
balling press pres de brichetat
ball iron (met) fier pudlat
ball joint (OM) articulaie sferic, racord / cuplaj tip nuc / bil
/ rotul
ball journal (OM) fus sferic
ball lead screw (OM, mas-un) urub conductor cu bile
ball lever (OM) levier cu mer sferic
ball-like similar cu o bil, sferoidal, form de bil
ball mill (mas) moar cu bile
ball mill pulverizer moar cu bile pentru mcinare fin
ball milling mcinare moar cu bile
ball nut (OM) piuli cu cap sferic
balloon balon
balloon flask balon de sticl
balloon tyre (auto) anvelop balon, pneu de joas presiune
ball packing (met) umplutur cu /de bile; (plast) presarea bilelor
/ granulelor
ball-pane iron (met) fier / semifabricat lat
ball-peen hammer ciocan cu cap sferic
ball pin (OM, hidr) ac cu cap sferic (la ventile, supape)
ball plug gauge calibru tampon sferic
ball plug valve (OM, hidr) robinet / supa-p / ventil cu obturator
sferic / cu bil
ball point (OM, metr) vf bombat / sferic

ball point set screw (OM) urub de reglare cu vf bombat /


sferic
ball press (met) ciocan de forjat lupe
ball-pressure (met) presiunea exercitat de bil (la teste Brinell)
ball-pressure hardness cercare Brinell, cu bil
ball race (OM) colivie a rulmentului, cale de rulare a bilelor (la
rulmeni), inel de rulment cu bile
ball race (thrust) (OM) aib / cale de rulare la rulmeni axiali
cu bile
ball race of bearing (OM) inel de rulare (i la rulmeni)
ball reamer (mas-un) alezor sferic
ball regulator (OM) regulator cu bile ( special la acionri
hidro-pneumatice)
ball retainer (OM) colivie de rulment
ball retainer ring (OM) colivie inelar a rulmentului
ball retaining valve (OM) supap de reinere cu bil
ball screw (OM) urub cu bile
ball seat (OM) scaun sferic (la supape, robinete); (metr)
reazemul bilei
ball seat coupling (OM, hidr, metr) arti-culaie cu bil
intermediar, cuplare cu racord cu bile / bil (pe o suprafa
plan sau conic), racord cu bile / bil
ball-shaped de form sferic, sferic
ball sizing (mas-un) finisare a bilelor la o dimensiune dat
ball slide (OM, mas-un) ghidaj cu bile, sanie cu bile
ball socket (OM, metr) contra-pies / suport / suprafa de
aezare / suport pentru bila unei supape / unui robinet, cuzinet
pentru fus sferic
ball steel (met) oel de rulmeni
ball-step / ball-thrust bearing (OM) rulment axial cu bile
ball structure (met) structur globular / globoidal / sferic
ball stud (OM) bol cu bil (i la articulaii de tip cardanic)
ball test (met, metr) cercare a duritii, test de clire
ball tester sclereoscop, dispozitiv de testare a duritii cu bil
ball-thrust hardness duritate Brinell
ball-turning lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea capetelor
sferice
ball-up manonare
ball valve (OM) supap / obturator / robinet sferic()
ball viscometer / viscometer (metr) vcozimetru cu bil
balustrade balustrad, parapet
banana pin / plug (el) fi banan
Banbury mixer (ind chim) amestector (i de cauciuc) cu dou
axe ce se rotesc sens contrar
band banderol; band; ching; fe; brar; sfoar de legat;
platband
bandage pansament, fa, bandaj (i de roat de rulare)
bandage crown (cf, met) coroana bandajului roii
bandage rib (cf, met) talon de bandaj
band between cut-off points (OM) distana dintre guri
band brake (OM) fr cu band / cu panglic
band broadening (fiz, metr) lrgire / etalare / tindere a benzii
band carrier transportor cu band
band charging device dispozitiv de crcare cu band
band coagulation (alim) coagulare pe band
band conveyer transportor cu band
band coupling (OM) cuplaj cu benzi / cu band elastic (i
metalic)
band drier (alim) usctor cu band
band drive (OM) antrenare / transmisie cu band (metalic sau

nemetalic)
banded (fiz, T) stratiform, benzi, straturi, stratificat
banded absorbtion absorbie band / preferenial pe un
anumit interval
banded arrangement / structure (met) structur lamelar /
benzi (i la compozite)
band edge (in spectral analysis) (fiz) cap de band ( analiza
spectral)
band edge muchie / margine de band (la semifabricate,
transport, fizic)
band elevator elevator cu band
band expansion clutch (OM) ambreiaj cu benzi
band feeder (mas-un, alim) alimentator cu band
band head (fiz, OM) cap de band
band heater (for extruder) element de clzire inelar (la
dispozitive de extrudare)
banding (met) formare a structurii lamelare / straturi
succesive, care se prezint benzi / stratificat
banding steel (met) oel pentru bandaje (de roi de rulare), oelband
(de legat)
band iron ferstru-panglic; (met) fier-balot
band-knife splitting machine main de pltuit / de tiat cu
cuit-band
band limiting (fiz) limitare a benzii (spectrale, audio, etc.)
band magnet lam magnetizat
band marking band cu semne pentru a contoriza lungimi (i la
conductoare)
band of frequency (mec, fiz) band / interval / gam de
frecven
band-pass band de trecere (tr-o hal), distan tre guri
band pillar (cstr) stp fretat
band ply primul strat de reea de cord (i la compozite)
band pulley (OM) roat de curea (lat) / pentru band
band ring (OM) band / panglic chi-s, inel aplatizat /
format din band
band rope (met) cablu lat de oel
bands rduri, iruri, linii; benzi (la microstructuri, la
compozite)
band saw (mas-un) ferstru tip band
- 23 band-saw file pil pentru ferstru
band-saw steel (met) oel pentru benzi de ferstru
band spring sfoar de legat
band steel (met) oel-band, platband de oel
band switching (fiz) comutare de scri / de benzi
band turning (mas-un) retezare de inele
band tyre (auto) bandaj plin de cauciuc
bandwidth (fiz, metr) lrgime de band
bang the market (ec) a provoca o scdere a preurilor / a
cursului
bang-bang servo regulator / servomecanism tot sau nimic
banister (cstr) coloan, stp / baston al balustradei / al
parapetului
banjo (OM) cutie, carter
banjo axle (auto) osie-banjo (puntea din spate presat, din 2
buci de tabl i sudate)
banjo lubrication (OM, T) ungere centrifug, ungere prin tub
radial
bank mal, dig, rm; (TH) baterie, grup de maini, cale de

rulare; taluz (de cale ferat); (ec) banc; rd de evideniat (


text); (met) preclzitor )la cuptor Siemmens-Martin), a fra
mersul unui furnal, a bttori (la forme de turnare)
bank chain (OM) lan articulat
bank / banking charges (ec) speze bancare
bank commission (ec) comision bancar
banked blast furnace (met) furnal oprit (din mers)
banked together montat paralel, grup de ...
bank(ed) winding furare serie / cu prize multiple
banking engine (cf, met) locomotiv pingtoare; motor de
mers gol (rar) / de oprire
banking file (mas-un) pil triunghiular cu vf teit
banking loss (met, termo) pierdere de cldur la mers gol
banking period of a furnace (met) oprire de durat la furnal
banking pin (OM) tift opritor / de limitare
banking screw (OM) urub de oprire
banking support (ec) sprijin / suport bancar, intervenie
bancar (pentru stabilizarea preurilor)
banking syndicate (ec) consoriu bancar
bank note (BN, B /N) (ec) bancnot, htie-moned
bank of boilers (termo) baterie de cazane
bank of cake-ovens (met) baterie de cocsificare
bank of capacitors (ind chim, alim) baterie de condensatoare
bank of coils (ind chim, alim) baterie / grup de serpentine
bank of contacts (el) panou de contacte, cp de selecie
bank of deposit (ec) banc de depuneri
bank of keys (c) claviatur, tastatur
bank of lamps (el) panou cu lmpi de semnalizare
bank of machines grup de maini
bank of ovens (met) baterie de cuptoare
bank of tubes (met, termo) fascicul de evi, fascicul tubular
bank pass distan tre cilindrii de alimentare
bank rate (ec) scont oficial
bankruptcy (ec) bancrut, faliment
banks (met) perei laterali (la cuptoare)
banksman bancher
bar rang, baret, travers, bloc, manet, prag, bar, obstacol,
tij, drug; (mat) diagram sub form de coloane; (met)
(semifabricat) laminat (cu profil plin sau fasonat), lingou;
(metr) bar, lamel, epruvet tip bar; (TH) a chide (cu
gratii), a zvor55, a bara, a opri, a exclude, a interzice
barb (met) bavur, clig
barbed nail (OM) cui cu tij striat
barbed needle ac cu clig
barbed stud (OM) bol cu epi, obinut prin imprimare, pentru
fixarea maselor plastice
barbed wire (met) sm ghimpat
barbed wire machine (met) main de produs sm ghimpat
bar bending machine (met) main de doit bare / evi
barbotage (OM, T) barbotare, barbotaj; agitare / amestecare (a
unui lichid) datorit micrii unor piese (i pentru a realiza
ungerea)
bar capacity (mas-un) diametrul maxim al barei de prelucrat
(care trece prin axul principal al strungului)
bar code (ec) cod bare, ataat unui produs pentru identificare
bar copper (met) cupru bar
bar cutting machine / shears (met) main / foarfece de tiat
bare / evi
bar drawing banch (met) banc de tras bare

bare gol; simplu; neacoperit; fr veli; a descoperi; (met) a


coji (semifabrica-te) (mai rar)
bare cable (el) cablu neizolat
bare duck belt (OM) curea de transmisie cu strat textil exterior
bare electrode electrod nevelit (la sudur)
bar feed (mas-un) avans al barei de prelucrat
barefooted netubat
bare pipe (OM) eav fr filet
bare shaft (OM) ax de fixare, fr filet
bare welding sudare cu electrod-bar
bare welding rod electrod nevelit (de sudur)
bare wire electrode / rod electrod tip bar / vergea
bare wiring (el) cuplaj cu fir neizolat / blanc
bargain (ec) tranzacie, convenie, elegere, cig
bargain by job / lump (ec) acord global
bargain prices (ec) preuri de sold
bargain sale (ec) vzri de solduri, sold, vzare avantajoas
bargaining (ec) tocmeal, negociere, tratative
barge (nav) barj, barc, lep, aland
barge carrier nav port-alande
barge tank (nav) (tanc) petrolier
bar grate grtar cu zbrele
bar grizzly (cstr) grtar
bar heating furnace (met) cuptor de clzit platine
(semifabricate tip bare)
baric step (TH) treapt baric / de presiune
bar iron rolling train (met) laminor pregtitor pentru profile
barium (chim) bariu (Ba)
barium-base gease (T) unsoare pe baz de bariu
bark (nav) barc mare, aland; a coji lemn
bar keel (nav) chil masiv
bark chopper / crusher / cutter scul de achiat, dispozitiv de
cioplit (i lemn)
bark dryer (alim) usctor de coji
bark peeling / stripping machine agregat / main de cojit,
cojitoare
barked prop (cstr) stp cojit (de lemn)
barked timber / wood lemn / butean cojit
barker (machine) main de cojit (lemn i semifabricate
metalice)
barking cojire (a lemnului sau a unui semifabricat metalic)
barking drum (alim) tambur de cojire, cojitor cu tambur
barking machine main de cojit (lemn sau semifabricate
metalice)
bark peeling / stripping machine (alim) agregat / main de
cojit, cojitoare; (met) main pentru stripare / cojire
bar lathe (mas-un) strung pentru piese confecionate din bare
barley (alim) orz; (met) antracit (2,5...6 mm)
barley malt (alim) mal de orz
bar-linear shrinkage (met, plast) contracie liniar
bar link (OM, mas-un) culis cu pghie oscilant, za cu punte,
culis cu dou tije
barm (alim) drojdie de bere / de hamei
bar mill (met) laminor pregtitor pentru profile laminate
bar mould (met, plast) matri cu mai multe caviti (cilindrice),
form de presare cilindric
bar-moulding machine pres de prelucrat din bar (i spun)
bar none nebarat, fr nici o bar
bar of fraction (mat) linie de fracie
- 24 -

bar of rectangular section tij / bar de seciune


dreptunghiular
bar of soap calup de spun
bar of turn (lathe) tij de antrenare la strung
barometer (gauge) (metr) barometru
barometer height lime / altitudine barometric
barometer pressure presiune barometric
barometer stock (ec) aciuni-barometru (la bursa de valori)
barometric column (metr, hidr) coloan barometric / de
mercur
barometric pressure presiune barometric
barometric tube tub barometric
barometric vacuum vid barometric
bar one cu excepia unuia sau uneia
barotermograph barometru cu registrare
bar pointing machine main de ascuit capete
bar pressure presiune barometric
barrack (cstr) barac
barred prescris
barred box (met) ram de formare cu nervuri de rigidizare
barrel (OM) butoi, eav, butoia, tambur, tob, bobin, cap
cilindric (la butoi, pomp, etc.), tambur de troliu, buc de
lagr (i cu perei subiri), rezervor cilindric (mic, deschis);
(met) tblia cilindrului de laminor; (metr) baril, 1baril =
163,65 litri (Marea Britanie), 1baril = 119 litri (SUA), 1baril =
159 litri (domeniu petrolier)
barrel amalgamation (process) (met) proces de amalgamare
tob
barrel arbor (OM) arbore al unui tambur
barrel boiler (termo) cazan orizontal
barrel bung (OM, alim) cep de butoi
barrel casing (OM, termo) cu manta cilindric
barrel cleaning machine main pentru curarea butoaielor / a
recipientelor cilindrice
barrel cooling (termo) rcire tubular
barrel crankcase (auto) carter tubular / form de tunel /
nedemontabil
barrel electroplating (met) depunere tambur / pe suprafa
cilindric
barrel elevator elevator pentru butoaie
barrel exhausting pump pomp de transvazare
barrel file (mas-un) pil subire cu seciune dreptunghiular i
vf teit
barrel filler instalaie de umplut butoaie
barrel filling machine instalaie / main de umplut butoaie
barrel fine borer (mas-un) burghiu pentru evi de arme
barrel hoist elevator / troliu pentru butoaie
barrel hoop cerc de butoi
barrel jacket (termo) cptueal / br-cminte a tubului,
manta din eav
barrel key (OM) cheie tubular
barrel length (met) lungime a tbliei cilindrului de laminor
barrel liner (OM) cptueal de butoi / de cilindru, de tambur
barrelling umplere a butoaielor; (met) formare a tbliei
cilindrilor de laminor
barrel mixer amestector cu tambur
barrel muzzle (OM, hidr) gura evii
barrel-nut (OM) piuli-tambur
barrel plating acoperire (i galvanic) tobe / butoi
barrel of gun eav a armei

barrel of micrometer (metr) manon gradat al micrometrului


barrel of pump (OM, hidr) corp (cilindric) de pomp
barrel of tail-stock (mas-un) buc a pinolei
barrel ring (OM) inel de rulare
barrel roll (met) tblie a cilindrului de laminare
barrel rolling rostogolire a unui butoi / a unei piese cilindrice;
(met) curare tob (rotitoare)
barrel shell (met, OM) manta de tambur
barrel-shaped (OM) form de butoi / de butoia
barrel-shaped mixer (met) amestector / melanjor rotativ
barrel-shaped roller (OM) rol butoi (i la rulmeni)
barrel-shaped roller bearing (OM) rulment (oscilant) cu role
butoi
barrel-shaped mixer (alim, met) melanjor / amestector tip
butoi, rotativ
barrel support (OM, hidr) sprijin de eav
barrel tumbling (met) curare tob (rotativ)
barrel-type converter (met) convertizor cilindric
barrel-type crankcase (termo, OM) carter dintr-o singur pies
/ nedemontabil
barrel-type pulley (OM) roat de curea, tip tambur
barren steril; neproductiv; arid
barren solution (met) soluie rezidual
barricade baricad, obstacol, piedic
barrier barier; baraj, barare; grdire; balustrad
barrier diffusion difuziune prin barier / prin perete poros
barring pornire (i la turbine)
barring engine motor de pornire
barring gear mecanism de demarare; (auto) mecanism pentru
toarcerea volanului (la pornire)
barring sets (OM) inel(e) de susinere
bar rolling mill (met) laminor pentru bare
bar screen ciur / grtar cu bare
bar shears (met) foarfece pentru tierea barelor
bar soap calup de spun
bar solder (met) ciocan / vergea de lipit
bar steadier (met) crapodina / lagrul barei-dorn (la laminor de
evi
bar steel (met) oel bare (i semifabricat)
bar stock (met) stoc de semifabricate rotunde / bare
bar strip (met) semifabricat, agl
bar support (mas-un) suport al barei (la strung automat sau
revolver)
bar tension (OM, mec) tensiune bar
bar-tension nut (OM) piuli de tensionat o bar
barter (ec) troc
barter back-to-back (ec) contract-cadru interschimb dup
principiul compensrii valorice a mrfurilor
barter economy economie de tip barter / de schimb / de troc
bar tin (met) staniu bar
bar turning (peeling) plant (met) utilaj pentru cojire prin
rotirea barelor
bar voltage (el) tensiune tre lamele
bar welding sudare cu electrod-bar
bar work (mas-un) prelucrare a unui semifabricat bar
barycentre (mec) centru de greutate, centru de mas, baricentru
barycentric(al) co-ordinates (mec) coordonate baricentrice (
raport cu centrul de greutate)
barye (metr) bar
basal cleavage (met) clivaj principal

basal mass mas / substan / material de baz


basal plane (mas-un) suprafa de sprijin / de baz / de bazare
basalt basalt
basalt melting furnace cuptor de topit bazalt
bascule (OM) pies basculant; bascul (i metrologie)
base (TH) baz, suport, postament, pat, talp, sol, teren,
fundament, soclu, temelie, fundaie
base address (c) adres de baz / de referin
base angle unghi de (la) baz / adiacent la baz
base bearing (OM) lagr / cuzinet palier; lagr principal
baseboard (cstr) scdur de podea, platform
base bullion (met) metal nerafinat
base bushing (OM) buc interioar
base circle (OM) cerc de baz (i la roi dinate)
base course (cstr) strat de legtur
base data date de baz / principale
base electrode (el) electrod-baz
base exchanger (chim) schimbtor de ioni
base iron (met) font iniial / de baz
base lacquer coat lac de grund
- 25 base language (c) limbaj de baz
base (lead) bullion (met) plumb impur (nerafinat)
base length lungime de baz
base level (mas-un, OM) nivel de baz / de referin
base line (mec) linie de baz / de referin, linie neutr
base load of production sarcin de baz (i producie)
base machine main de baz; (c) echipa-mente care execut
instruciunile-main
base material (TH) material de baz (la un compozit / aliaj),
materie prim
base measuring (metr) msurare de baz / de referin /
important
basement fundament, temelie, soclu, subsol, demisol, pivni
base metal (met) metal de baz, component de baz al aliajului
base mix amestec de baz
base molding tipar, matri, form de baz
base of frame (mec, cstr) baza cadrului / schelei / batiului
base of hearth (met) vatr a cuptorului
base of nozzle alezaj / orificiu al ajutajului
base of structure (cstr) fundaie; (met) structur de baz
base of the girder talpa grinzii
base plate (cstr, met) plac de pardoseal / de baz / de fundaie
/ de reazem, pies de fund, postament
base-plate socket (OM, el) cuzinet / loca / suport plan
base point punct de baz / de plecare
base projection (OM) proiecie de baz / principal
base rate / pay (ec) salariu de baz
base ring inel de fundaie; (OM) cerc de baz (i la roi dinate
conice)
base saponification number (T) cifr de saponificare (la
unsori)
base shoe (cstr) plac de ancorare
base size mrime de baz / de referin; (met, mas-un)
dimensiunea piesei brute
base slab (cstr, met) plac de baz; (nav) postament
base space spaiu de baz / de bazare
base strength (chim) concentraie / putere a bazei
base tin (met) aliaj pe baz de staniu
base unit of measurement (metr) unitate de msur de baz
base with pins soclu cu tifturi / cu piciorue

basic de baz, fundamental; (chim) alcalin


basic dynamic load rating (C /P) raport capacitate dinamic /
portan (la rulmeni)
basic Bessemer process (met) procedeu Bessemer, cu
cptuual bazic, procedeu Thomas
basic Bessemer steel (met) oel Bessemer bazic / Thomas
basic Bessemer steel converter (met) convertizor Bessemer
bazic
basic Bessemer steel works / plant (met) oelrie Bessemer
bazic / Thomas
basic bottom (met) vatr bazic (la cuptoare)
basic brick (met) crmid bazic
basic capacity (chim) capacitate de baz, bazicitate
basic cinder / clinker (met) zgur bazic
basic concept concept de baz / fundamental
basic converter (met) convertizor bazic / cu cptueal bazic
basic converter process (met) procedeu / cu convertizor
bazic
basic converter steel (met) oel de convertizor bazic, oel
Thomas
basic data date de baz / fundamentale
basic diagram diagram de baz
basic dynamic load (OM) capacitatea dinamic a rulmentului
(notat cu C)
basic dynamic rated load (C/P) capa-citate dinamic a
rulmentului raportat la sarcina dinamic echivalent
basic electric melting (met) topire electric (bazic)
basic electrode furnace (met) cuptor electric i bazic
basic electrode melting (met) procedeu de topire cu electrod
mediu bazic
basic element (chim, met) element de baz
basic flux (met) fondant / flux bazic
basic form line linie de zero / de referin
basic furnace (met) cuptor cu cptueal bazic
basic hearth (met) vatr bazic
basic hole (OM) alezaj unitar
basic industry industrie grea
basic ion (chim) cation
basicity (chim) bazicitate
basicity of slag (chim) bazicitate a zgurii
basicity ratio (chim) indice de bazicitate
basic level nivel de baz / de referin
basic-lined Bessemer converter (met) convertizor bazic
(Bessemer)
basic lining (met) cptueal bazic
basic load rating sarcin de baz, crcare nominal
basic material material de baz (la un aliaj / compozit), materii
prime
basic member (OM) pies unitar / elementar / de baz
basic metal (met) metal de baz (i aliaje)
basic noise zgomot de baz
basic number code (OM) simbolul de baz al rulmentului
basic open-hearth furnace (met) cuptor bazic tip Martens
basic open-hearth steel oel (elaborat cuptor) Martens bazic
basic operating system (BOS) (c) program utilitar de
gestiune a programelor sistemului
basic ore (met) minereu bazic
basic oxygen steel (met) oel de conver-tizor (sau LD), obinut
cu insuflare de oxigen
basic patent brevet de baz / iniial / de referin

basic pig (iron) (met) font pentru conver-tizor Thomas / (


blocuri) de afinare
basic programming support (BPS) (c) program de regrupare a
programelor utilitare
bassic process (met) procedeu bazic
basic rack tooth profile (OM) profilul cremalierei de referin
basic rack-type cutter (OM, mas-un) scul tip cremalier
basic rated file durabilitatea de baz pentru rulmeni (L10=106
rotaii)
basic refractories (met) materiale refractare bazice
basic set baz
basic shaft (OM) arbore unitar (pentru sistem de tolerane)
basic size mrime / dimensiune de baz / nominal
basic slag (met) zgur bazic
basic slag grinding plant (met) instalaie / moar de mrunit
zgur bazic
basic static rated load (OM) sarcin static de baz pe un
element de rulare (a rulmentului), notat de obicei C0
basic steel (met) oel (elaborat prin procedeu) bazic
basic steelworks (met) oelrie cu convertizoare Thomas
basic time timp de baz / de referin
basic wage(s) (ec) salariu tarifar
basin bazin, rezervor, vas; rad, doc portuar; lac de acumulare
basis (ec) baz
basis metal (met) metal de baz al unui aliaj
basis of design (OM) ipotez / ipoteze de calcul / de proiectare,
baze / principii de proiectare
basis soap spun de baz
basis vector vector de baz
basket cup; co; (met) co al mainii de decapare; umbrel;
sorb; lingur
basket centrifuge (alim, OM) centrifug cu tambur perforat
basket charge (met) crcare cu ben
basket dryer (alim, ind chim) centrifug de stors, usctor cu
tambur perforat
basket strainer sorb al pompei
bass notes (fiz) sunete joase / de frecven mic
bast liber
bastard cut(ing) (mas-un) dinare / achiere / pilire grosier / de
degroare
- 26 bat sist argilos; bttor, palet, meli
batch (ec) partid, lot, grup, serie, set; (met) arj, grup,
crcare, crctur, amestec, dozare, strat
batch centrifuge centrifug cu funcionare discontinu
batch charging (alim, met) alimentare / crcare discontinu /
periodic (i la cuptoare)
batch cooling / digesting fierbere discontinu
batch digester fierbtor (cu ciclu) discontinuu
batch dryer usctor discontinuu
batcher dozator
batch freezer (termo, alim) congelator cu intermiten /
discontinuu / cu introducerea succesiv a arjelor
batch grinding (cstr) mcinare discontinu / arje
batch-handle switch (el, mec) treruptor basculant
batching dozare (i discontinu)
batching device dispozitiv de dozare
batching oil ulei de emulsionat
batching roller (OM) aib / rol de furare
batchmeter dozator

batch mill amestector cu aciune discontinu


batch mixer amestector cu acionare discontinu, tambur de
amestecare
batch(-mix) plant instalaie de amestec discontinuu
batch-off mill val / cilindru / moar de amestecare (i
discontinuu)
batch operation funcionare / operare discontinu sau arje
batch patenting (met) patentare prin imersiune
batch process (fiz) proces intermitent; proces (tehnologic)
intermitent, discontinuu, periodic
batch production producie de serie mic, discontinu
batch rectification rectificare discontinu
batch sampling luare a probelor pe loturi
batch(-type drying stove (alim, met) etuv / usctor cu ciclu
periodic / discontinuu
batch(-type heating) furnace (met) cuptor cu clzire cu
camer
batch-type mixer amestector discontinuu
batch wage(s) (ec) salariu acord
batchwise (autom) tratament discontinuu
bate (met, ind chim) mordant; bai; soluie de decapat
bath cad, baie, cuv, splare; a imersa, a spla
bat handle switch (el) treruptor basculant
bath carburizing (met) baie de cementare
bath cyaniding (met) cianurare baie
bath cover-type furnace (met) cuptoare pentru rulouri, tip baie
bath furnace (met) cuptor cu baie
bath lubrication (T) ungere baie
bath nitriding (met) nitrurare baie
bath patenting (met) patentare (prin imersiune) baie
bath plate (met) plac a vetrei (de cuptor); plac de fund (tr-o
baie, rezervor, etc.)
batten of body (auto) nervur / stinghie de caroserie
batten plate (cstr) travers de legtur
battening down (nav) chidere a bocaportului
battening iron (nav) in de bocaport
batter clinare, convexitate, ieitur, relief, pant; (alim) aluat
nefermentat; (cstr) taluz, clinare; (met) bombare / umflare /
lrgire a cuvei cuptorului; a lovi, a izbi, a turti
battering of a wall (cstr) ajustare la vertical
battery (el) baterie; (met) baterie de cocs
battery accumulator (el) acumulator
battery carrying strap (auto) ching de transportat
acumulatoare
battery cell (el) element de baterie / de acumulator
battery charging equipment echipament de crcat
acumulatoare
battery compound past de acumulatoare / de baterie
battery-driven vehicle electromobil, (auto)vehicul electric /
antrenat cu / de acumulatoare
battery ignition (el) aprindere prin acumulator
battery jack (el) conector de baterie, pghie de conectare a
bateriei
battery of boilers (termo) grup de cazane / de boilere
battery of coke ovens (met) baterie de cuptoare de cocsificare
battery of stills (alim, ind chim) baterie de cazane de distilare
battery-powered instrument instrument acionat cu baterii
battery shoe (cstr, OM) sabot de conca-sor; (el) contactor de
baterie, papuc

battery spot welding machine main de sudare prin puncte cu


energie acumulat / cu baterie
battery-terminal connection / clip clem de born de baterie /
de acumulator
battery vent valve ventil / buon de aerisire / de degazare a
acumulatorului
Baudelot cooler rcitor (p apropie-rea punctului de
ghe) prin irigaie / prin stropire / prin scurgere / prin ploaie
bauxite (met) bauxit
bay (cstr) travee, deschidere, arcad; (TH) secie, hal, sector;
(OM) jug, platform, panou, ni, stativ, celul
bayonet (OM) baionet, tift la binare baionet
bayonet base / cap (el) dulie / soclu (tip) baionet
bayonet catch / clutch / coupling (OM) cuplare / asamblare tip
baionet
bayonet joint (OM, cstr) binare tip baionet
bayonet union (OM) chiztor tip baionet
beached (nav) tras pe uscat
bead (OM) talon, umr, guler, bordur; cordon de sudur,
depunere prin sudur / de completare, groare (i prin sudur);
(met) pictur rece (defect de turnare); a flui, a fasona
bead bend test cercare la doire / la covoiere pe epruvete
sudate
bead blasting curare cu bile
bead chafing desprindere a anvelopei de pe geant
bead core miez /armtur metalic() (i de talon)
bead cover velitoare de talon
beaded edge muchie cu bordur / bordurat / fluit
beaded flats (met) oel cu bulb plat
beaded pearlite (met) perlit globular
beader knife (mas-un) cuit de rabotat (i profilat)
beading bordurare; crcarea / depune-rea unei custuri guste
de sudur, sudare fr oscilaii ale elctrodului
beading die (met) tan de bordurat
beading machine main de bordurat / de rsfrt margini
beading press main / pres de fluit
beadless tyre (auto) cauciuc fr margine rsfrt
be a drug on the market (ec) a fi (un produs) nevandabil
bead in welding sudur solzi
bead of tyre talon de anvelop
bead over a bordura
bead rotation (auto) rotaie a anvelopei raport cu janta pe
care este montat
bead winding machine main de nivelat inele de talon
bead wire extruder dispozitiv de extrudare / extruder pentru
gumarea smelor de talon
be after (ec) a fi (un produs) nevandabil
beak (nav) nas; (OM) tift, proeminen, cioc, dinte, corn, gur
beak iron (met) nicoval de banc
beaker cup (la transportoare); pahar de laborator
beam (cstr) grind, ax, arbore, bn, travers profilat, in,
raz, jug, stp, lonjeron, ferm; (fiz) raz, fascicul de raze;
(met) grind profilat; (nav) travers (osatur), travers, lime
a navei; (OM) balansier
beam and rail bender (met, mas-un) pres de doit bare i ine
beam balance balan cu pghie
beam blank (met) semifabricat (mai mult lung) pentru obinerea
de profile
beam cantilever (mec) consol a grinzii

beam drill (mas-un) main de gurit, radial


beam fixed at both ends (mec) grind castrat la ambele
capete
- 27 beam girder grind, bar, travers, bn
beam head capt de grind
beam knee (nav) guseu al traversei de punte
beam-deflection test cercare la covoiere (a unei grinzi)
beam light (fiz) fascicul de raze
beam mill (met) laminor de bare / semifabricate tip grinzi (i
profilate) (cu seciune mic fa de lungime)
beam of light (fiz) fascicul de lumin / raze luminoase
beam of ship (nav) grind de rezisten, coast
beam packet (cstr) pachet de grinzi
beam pivot (OM) fus al balansierului
beam pump pomp de adcime, acionat cu balansier
beam pumping pompaj de adcime
beam rolling mill (met) laminor pentru / de profile
beam rotating fatigue test cercare la oboseal la covoiere
rotativ
beam scale (metr) balan simpl; (TH) bascul
beam sea (nav) mare / valuri de travers
beam steel (met) oel de grinzi / pentru construcii metalice
beam support (cstr) grind de planeu; (nav) grind de punte
beam valve supap cu lamel
beam welding sudur cu radiaii
bean duz, bob (de soia)
bean-oil (alim) ulei de soia
bean ore (met) limonit
beans (alim) fasole (boabe); (met) crbune mrunt
bear (met) urs (la cuptoare), bloc; a presa, a susine, a rezema
bear axle (OM) osie purttoare / portant, ax purttor
beard (OM) clig
bear down (nav) a se apropia
bearer (cstr) subgrind, port-arnier, reazem, pies portant,
purttor
bearer bar (cstr) bar de suport
bearer cheque (ec) cec la purttor
bearer share aciune / titlu la purttor
bearing (cstr) reazem; (OM) lagr, reazem, punct de rezemare /
sprijinire, loca de lagr, cuzinet, palier, pivot, lagr de
alunecare, apsare, care suport; (mat) direcie, sens, tendin
bearing adjustment (OM, T) reglarea lagrului
bearing alloy (T, met) aliaj / compoziie pentru lagre (de
alunecare)
bearing area (curve) (T) aria (curba) portant a profilului
lagrului
bearing arrangement (OM) aranjarea rulmenilor, tipul de
montaj al rulmenilor
bearing axle (OM) axa lagrului / cuzinetului
bearing backing (OM, T) cuzinet / suport de lagr
bearing ball (OM, metr) bil de rulment
bearing beam / carrier (cstr, mec) grind de reazem
bearing block (OM) postament / talp de lagr, piatr-cuzinet
bearing bore (OM, T) alezajul lagrului
bearing boss (OM) bosaj de lagr
bearing box (OM) lagr, cutie de unsoare, cuzinet
bearing bracket (OM) suport al lagrului / scut, consol de
lagr
bearing brass (met, T) alam pentru cuzinei

bearing bush (T, OM) buca lagrului, cuzinet


bearing capacity (OM, T) capacitatea portant a lagrului
bearing cast iron (met, T) font (turnat) pentru lagre
bearing clearance (OM, T) joc lagr
bearing construction / design (OM) construcia / proiectul
lagrului
bearing cover (OM) capac de lagr
bearing damage deteriorarea / defectarea rulmentului /
lagrului
bearing depth (OM, T) lime a lagrului
bearing design (OM) proiectare, soluie, proiect (pentru lagr)
bearing edge (mec) punct de castrare; (OM, T) muchia /
marginea lagrului
bearing extractor (OM) dispozitiv pentru extragerea
rulmentului / bucei
bearing face suprafaa de lucru a lag-rului, suprafaa de sprijin
/ de aezare
bearing fit (OM) ajustajul lagrului / rulmentului
bearing force (OM, T) capacitate portant a lagrului, fora pe
lagr
bearing frame (met, cstr) cadru portant
bearing grease (T) unsoare de rulment
bearing hinge (OM) articulaie de reazem
bearing internal clearance (OM) jocul intern al rulmentului
bearing life (OM) durata de via a rulmentului; durabilitate
bearing liner / lining (bushing) (OM, T) cuzinet / acoperirea
(antifriciune) a lagrului
bearing lining (met, T) acoperirea cuzinetului / lagrului
(procedeu tehnologic dar i strat de cuzinet)
bearing load (OM) sarcin pe lagr / pe rulment
bearing load capacity (OM) capacitate dinamic a rulmentului
(notat cu C)
bearing lock (cstr, OM) consolidare / blocare / fixare a
reazemelor / lagrelor
bearing metal (met) aliaj pentru lagre
bearing mounting location (point) (OM) localizarea (punctul,
locul) de montare pentru rulmeni
bearing neck (OM) guler de cuzinet, fus intermediar
bearing needle (OM) ac de rulment
bearing number (OM) simbolul rulmentului
bearing numbering system (OM) siste-mul de codificare /
simbolizare a rulmenilor
bearing oil (T) ulei pentru lagre
bearing packing (OM) etanarea / garnitura rulmentului /
lagrului
bearing pile (cstr) stp portant
bearing pivot (OM) pivot de rezemare
bearing plate (cstr) plac de rezemare; (OM) port-cuzinet, scut,
suport de lagr
bearing power (OM, T) sarcina admisibil a unui lagr,
portan
bearing preload (OM) sarcin de pretensionare a rulmentului
bearing pressure (OM, T) presiune pe lagr
bearing property (OM, T) capacitate portant
bearing puller / remover (OM) dispo-zitiv de demontare a
rulmentului (prin pingere sau scoatere)
bearing pulley (OM) roat de trans-misie, rol de susinere (a
curelei)
bearing race (OM) cale de rulare (i la rulmeni)
bearing reaction (OM) reaciune pe lagr / reazem
bearing rigidity (OM) rigiditatea lagrului

bearing ring (OM) inel de fixare a rulmentului


bearing roller (OM) rol de rulment (cilindric sau butoi)
bearing seat / sleeve (OM) cuzinet (de lagr)
bearing separator (OM) colivie a rulmentului
bearing shell (OM) carcas / aprtoare a lagrului
bearing size (OM) mrimea lagrului / rulmentului
bearing speed (OM) viteza (turaia) lagrului / rulmentului
bearing spring (OM) arc de suspensie / de tensionare a
rulmentului; (met) ca-pr de lagr pentru cilindri de laminor
bearings rated load capacity (OM) portana rulmentului,
caracteristica unui element de rostogolire
bearing strength (OM, T) capacitate portant a lagrului
bearing support (OM) suport de lagr
bearing surface (OM, T) suprafa portant / de reazem / de
sprijin / de rulare / de crcare a lagrului
bearing temperature (T, OM) temperatura lagrului /
rulmentului
bearing test (T) cercare a lagrului / a rulmentului
bearing tolerance (OM) tolerana lagrului / rulmentului
bearing value (OM) valoare portant / a sarcinii (dinamice sau
statice) a unui rulment / lagr
bearing with oil holes (OM) lagr / rulment cu guri de ungere
- 28 bear market (ec) pia scdere
bear sale vzare fr acoperire marf
beat lovire, lovitur, pulsaie, oc, izbitur; (el, fiz) interferen,
btaie, pulsaie, oscilaie; (met) forjare, batere / desare a
formei; (chim, alim) a agita, a mcina; a izgoni
be at a dead end a fi impas / la un punct mort / fundat, a
bate pasul pe loc ( munc, cercetare)
beat down (cstr) a fige / a bate (piloni)
beaten aluminium (met) tabl de aluminiu
beaten-staff tester (metr) aparat pentru msurarea gradului de
mcinare
beater (met) bttor-destor (la formare); (alim) ciocan de
moar
beater bar (alim, met) bara / axul btto-rului, bara de prindere
a ciocnelului (la mori)
beater chamber spaiu de friare al concasorului cu ciocane
beater charging crcare a holendrului
beater colloid mill moar coloidal aciond prin lovire
beater engine holendru
beater mill moar cu ciocane / ciocnele
beater roll tambur al holendrului
beater-drum deflector deflector tip tob
beat in (a nail) a bate (un cui)
beating batere, mcinare
beating under pressure mcinare sub presiune
beating-up desare
beat off (mec) a despri prin lovire
beat out a drepta (prin lovire), a egaliza
beat-up lever pghie de ridicare
beaumontage chit
be bad money (ec) a fi neproductiv / nerentabil (i despre o
investiie)
be behind a fi / a se plasa urm ( producie, tr-o
competiie, pe pia)
be behind the times a fi depit / vechit, a nu fi actual
be bellow somebody a fi subordonat ierarhic (cuiva)

becket (nav) sbir, ochi


be clapped out a fi complet defectat / scos din uz
become coated (met) a se acoperi, a fi placat, a fi cptuit, a fi
capitonat
become darkner (TH) a se chide la culoare (i despre
lubrifiani, plastice)
become effective a intra vigoare, a opera, a avea efect /
repercursiuni
become perceptible a se vedea, a se simi, a se percepe
become rusty (met) a rugini
be consumed by fire a fi ars / consumat foc
bed (mas-un) batiu, suport fix; (met, ind chim) pat, pardoseal
(cu diverse aco-periri, perforat sau nu, pentru stocare, rcire,
etc.), strat, pat, cadru; caroserie, culcu, banc, temelie,
fundament; depunere; a rezema, a sprijini, a culca (o pies
mare), a fixa
bed bearers ci de rulare (la maini de htie i poligrafice)
bed box (mas-un) picior al patului / al postamentului
bed charge (met) crctur oarb / de umplutur / fr
minereu (la furnal)
bed coke (met) cocs pentru pat / de aprindere, pat de cocs
bed covers (mas-un) plac pentru protec-ia ghidajelor patului
(i la strung)
bedded (met) stratificat, cu pat (de cocs)
bed deflection sgeat de covoiere a patului / batiului (la
maini-unelte)
bed die (met) partea inferioar a matriei
bedding executare a fundaiei, stratifi-care, strat; (met) pat (de
cocs)
bedding in layers (met) stratificare straturi suprapuse
bedding of engine in rubber cushions (auto) instalarea
motorului pe tampoane de cauciuc
bedding of pipes montare a evilor
bed frame (cstr, mas-un) batiu, schelet, cadru-suport
bed pig (met) form (din font) pentru turnare
bed plate butuc, balast, plac de baz, postament, fundaie (la o
main), cadru, soclu, talp
bedway (mas-un) glisier / ghidaj a(l) patului / batiului
bed with gap pat cotit, pat / batiu cu degajare
beechwood lemn de fag
beef (alim) carne de vit
beef fat (alim) grsime de vit
beehive coke oven (met) cuptor celular de cocs
beekeeping apicultur
be equal to a fi egal cu
beer (alim) bere
beer brewery (alim) fabric de bere
beer filter (alim) filtru de bere
beer still (alim) coloan pentru distilarea mustului (de bere)
beer yeast (alim) drojdie de bere
beerwort (alim) must de bere
beeswax (alim) cear de albine
beet sfecl de zahr
beet chips pump (alim) pomp pentru tiei de sfecl
beet sugar (alim) zahr de sfecl
beetroot molasses distillery (alim) fabric de alcool din melas
beet pulp (alim) borhot de sfecl
beetroot shredding machine (alim) main de tiat sfecl
beetroot spirit (alim) alcool din melas (de sfecl)
be fool-proof a fi simplu de muit

be frozen a fi gheat
be good money (ec) a fi rentabil / productiv
beg the question a considera adevrat ceea ce trebuie
prealabil demonstrat, a face petitio principii
beginning ceput
beginning mark marcaj / semnal / semn de ceput / de plecare
behaviour comportare
behaviour in service comportare, regim
behind spate, tziere de faz
be in charge (of) a avea responsabilitate (pentru), a conduce
be in contact a fi / a veni contact, a atinge
be in for a cuta, a solicita (un post, un serviciu)
being a function of (pressure) (mec, OM, T) dependent de
(presiune)
be in synchronism a fi sincronism, a fi concordan de
faz
be jammed tight (OM) a fixa strs cu pene
belay (cstr) a acoperi, a pardosi (cu scduri); (nav) a amara
belching (alim, ind chim) debordare la distilare
bell (OM) calot, clopot, sonerie, man-on, pnie; met) clopot /
con de furnal
bell and hopper (arrangement) (met) dispozitv de chidere
autoamat, la gura furnalului
bell-and-spigot connection (OM) racord cu manon / cu cep i
muf
bell-and-spigot joint (OM) binare cu cep i muf / cu muf
bell-and-spigot pipe (OM, hidr) conduc-t binat cu cep i
muf, eav cu muf
bell book jurnal de maini; (met) registru de furnal
bell-center punch punctator autocentrant
bell crank (lever) (OM) pghie cotit / cu articulaie / cu
genunchi
bell hoist (met) troliu de crcare (la gura furnalului)
bell insulator (el) izolator tip clopot
bell jar clopot
bell lifting rod (met) tij de ridicat clopotul furnalului
bell metal (met) bronz pentru clopotul de furnal / pentru clopote
bell mouth (chim, met) evazare, difuzor, capt lrgit al unei
evi, gur de alimentare (i la furnal), etc.
bell-mouth center plate (mas-un) lunet cu orificiu conic
bell-mouth intake (hidr) tromp de admisie la priza de ap sub
presiune, tip turn
bell-mouthed form de clopot
bell-mouthed elbow (OM) cot cu manon
- 29 bell-mouthed tee (OM) teu cu manon
bell-mouthing (OM) capt lrgit / tronconic al unei evi
bell punch poanson de centrare
bell push buton de apel / de sonerie
bell-operator (operating) gear (met) troliu de crcare la
furnal
bell seam (OM) custur de sudur U
bell-shaped form de clopot / de con
bell-shaped curve curb form de clopot / tip Gauss
bell-type distribution gear (met) mecanism / transmisie la
conul de chidere a furnalului
bell-type annealing furnace (met) cuptor cu clopot / cu hot
( pentru recoacere sau revenire)
bell-tyre autoclave press autoclav cu clopot

bell-tyre low pressure manometer (metr) manometru


diferenial pentru presiuni mici
bellchuck (mas-un) mandrin
belled file pil convex
belled pipe (OM) eav cu muf / manonat
belleville spring (OM) arc capsulat / cu loca
bellhoist (met) troliu de crcare (la furnale)
bellied (cstr) bombat, convex
bellows foale, membran, tub ondulat, suflant, burduf
bellow device dispozitiv tip membran sau burduf
bellows seal (auto, OM) etanare prin burduf de cauciuc
belly corp, trunchi, umfltur; (nav) cal; a se umfla, a se
bomba; (met) partea central a convertozorului, ptec de
furnal, a groa, a lrgi (i la laminare)
belly band (nav) tritur a mijlocului, curea, centur de
siguran
belly brace coarb, burghiu de m, main manual de gurit
belly helve (met) ciocan cu pghie acionat la mijloc
belly out a (se) bomba
bellying umfltur, burt (i la curele sau lanuri), convexitate
belly pipe (met) conduct de aer (la furnal sau convertizor)
belongings accesorii
below freezing sub zero grade, sub punctul de gheare
below ground subteran
below par calitate inferioar / slab
belt (OM) curea (de transmisie); centur, ching, br, zon,
cordon, band; (met) centur / bandaj de armare (la furnal)
belt adjustment (OM) reglare a tensiunii curea
belt band (OM) curea, band, centur, cordon
belt brake (OM) fr cu band
belt brush unit agregat de debavurare cu band abraziv
belt capacity (met) capacitate de transport pentru o band
belt clamp (OM) dispozitiv de prindere a curelei
belt composition (OM) compoziia / materialul curelei
belt connector (OM) agraf de curea
belt conveyor transportor cu band
belt-conveyor tail pulley (OM) roat de tindere la
transportoare cu band
belt coupling (auto) ambreiaj cu benzi
belt drive (OM) transmisie / acionare cu band / curea
belt drum tambur pentru band
belt dryer usctor cu band
belted cable cablu cu izolaie furat
belt elevator elevator cu band
belt fastener (OM) fixator de cablu, agraf de curea
belt fastener screw (OM) urub pentru prinderea curelelor
belt feeder alimentator cu band
belt-fork furc de conducere a curelei de transmisie
belt freezing (alim) congelare pe band transportoare
belt gearing (OM) transmisie cu curea / cu curele
belt guard (OM) aprtoare / protecie a curelelor
belt guide (OM) ghidaj pentru curea / band
belt-guide pulley (OM) rol de ghidare pentru curele de
transmisie
belt hoist elevator cu band
belt hook (OM) agraf de curea
belt idler (OM) rol de tindere
belting estur tehnic pentru curele de transmisie, transmisie
cu curele, curea de transmisie

belting bolt (OM) bol / tift pentru benzi transportoare


belting duck estur pentru curele
belting oil ulei / unsoare pentru curele de transmisie
belting press pres pentru curele de transmisie (i trapezoidale)
belt joint (OM) preunare / asamblare a curelei prin agrafare,
lipire sau coasere
belt-knife (for) spitting machine main de pltuit cu cuitband
belt lace curelu de legat
belt lacer (OM) agraf de curea
belt lacing coaserea unei curele / benzi
belt load (OM) sarcin pe curea
belt loader utilaj de crcat / transportat materiale pe benzi
belt lubricant (OM, T) lubrifiant pentru curele de transmisii
belt mounter (OM) pghie pentru aezat cureaua / banda pe
roat
belt ply inserii de pz la o curea / band
belt pulley (OM) roat de curea
belt-pulley lathe (mas-un) strung pentru roi de curele
belt rivet (OM) nit / tift (i tubular) pentru asamblarea curelei /
benzii
belt roller (OM) rol de susinere a covorului benzii
transportoare
belt sander / sanding machine maina de lefuit cu band
belt screen sit cu band
belt screw (OM) urub pentru benzi
belt separator sortator cu band
belt shifter (OM) dispozitiv de cuplare i decuplare a curelei
belt sliping / sliding (OM) alunecarea curelei
belt slope plan clinat cu band transportoare
belt speed (OM) viteza benzii transpor-toare / a curelei
belt speeder (OM) transmisie / multipli-cator (de turaie) cu
conuri de curea
belt strap (OM) curea / band esut, ching
belt strecher dispozitiv de tensionare a curelei / a curelelor de
transmisie
belt tail section (OM) cap de tindere a unei benzi de cauciuc
belt tension arrangement dispozitiv de tensionare a benzilor
transportoare
belt tension drum tob de tensionare a benzii
belt-tensioning / tightening pulley (OM) roat de tensionare /
de tindere a curelei
belt tightener (OM) tinztor de curea, dispozitiv de tensionare
a benzii
belt transmission (OM) transmisie cu band / cu curele
belt truck loader transportor cu band mobil
belt (-type) carrier band transportoare
belt-type dehydrator usctor cu transportor cu band
belt vulcanising press pres pentru vulcanizarea curelelor
belt rapper (met) furtor (acionat cu curele)
belt wiper raclet (a unei benzi transportoare)
bench banc de lucru / de tragere, treapt, banchet, ferm,
banc, pat / batiu al mainii, reper, punct de referin
bench (adjustable) clamp (OM) clem ajustabil de fixare
benchboard desk pupitru
bench centering device (mas-un) aparat / dispozitiv pentru
prindere tre vfuri
bench chisel dalt de m
benched fall cdere / variaie trepte (a turaiei, a formei, etc.)
benched transition (hidr) racordare trepte
bench drill (machine) (mas-un) main de gurit de banc / de

mas / portabil (dar cu fixare cd lucreaz)


bench for cleaning castings (met) mas pentru curat piese
turnate
bench grinder (mas-un) main de rectificat montat pe banc
bench level nivel cu bul de aer, nivelare dup repere
bench-mark reper, cote nivel, punct fix / de reper
- 30 bench molding (met) formare pe banc de lucru
bench oiler (T) can de uns
bench plate (mas-un) plac de trasare
bench screw menghin cu picior / de lctu
bench vices parallel menghin paralel
bench work prelucrare pe banc / cu fixare menghin
bend cotitur, toarcere, ondulaie, co-voiere, ramificaie,
derivaie, curbur, sinuozitate; (mas) doitur, cot; (mat)
curbur, arc, punct unghiular; (nav) nod, legtur; (OM) cot
de eav, doitur; (mec, met) a covoia, a doi, a curba, a
clina
bendable flexibil, care se poate doi
bend angle unghi de doire (la cercri de doire sau
covoiere
bended tube / pipe (OM, hidr) cot / eav doit()
bender (cstr, met, mas-un) main / pres de doit
bend in a doi, a vira, a frge
bending (mec) (solicitare la) covoiere, flexiune, curbur,
doitur, curbare, strbare, defor-mare; (fiz) difracie
bending angle unghi de covoiere
bending-back point (mat) punct de toarcere (al unei curbe)
bending crack fisur cauzat de covoiere / doire (i la evi)
bending cycles (OM) (numr de) cicluri de covoiere / doiri
bending-deflection sgeat de covoiere
bending device dispozitiv de doit
bending die (met) tan / poanson de doit, ablon de curbat
bending force for de covoiere
bending-impact test cercare / test de rezilien
bending jaw (met) falc de doire
bending load sarcin de covoiere
bending machine (met) val / main de doit
bending measuring device flexometru
bending modulus (mec) modul (de elasticitate) la covoiere
bending moment (b.m.) (mec) moment covoietor
bending of a fold doitur a unei cute
bending-off press main / pres de doit margini
bending of light (fiz) difracie a luminii
bending pliers (mas-un, OM) clete de doit (pentru table,
tuburi, evi)
bending point (mat) punct de extrem al unei curbe
bending press pres de doit margini
bending pressure efort de covoiere
bending property rezisten la covoiere
bending radius raz de covoiere
bending resistance rezisten la covoiere
bending roll (met) rol / cilindru de doire / de dreptare
bending shackle (nav) cheie de ancor
bending spring (OM) arc solicitat la covoiere
bending stiffness rigiditate la flexiune

bending strain deformare / deformaie la covoiere


bending strain load sarcin la covoire (pentru o anumit
deformaie)
bending streghth rezisten la covoiere / la doire
bending stress (mec) tensiune / efort de covoiere
bending tensile stress (mec) efort de traciune generat prin
covoiere
bending test test / cercare de covoiere / la doire
bending test on build-up welded joints prob / test de
covoiere a sudurii (pe epruvete sudate)
bending tongs clete de doit
bending tool matri de doit
bending value numr de doituri / doiri
bending vibrations (OM) oscilaii / vibraii transversale, de
covoiere
bending-back point (mat) punct de toarcere (al unei curbe)
bending-deflection sgeat de covoiere
bending-impact test cercare / test de rezilien
bending-stress durability durabilitate (limitat) la covoiere
(la solicitari variabile)
bend of lever (OM) cot al pghiei
bend out a doi, a covoia
bend over a plia, a cuta, a plisa, a doi
bend pipe (OM) eav curb / doit
bend sharp a coti (i brusc)
bending-stress durability durabilitate (limitat) la covoiere
(la solicitari variabile)
bend test prob de covoiere
beneficiation (met) bogire
bent (cstr) capr, ferm uoar de construcie
bent axle (OM) osie cotit
bent crank levier cotit / arcuit
bent down doit, cotit
bent frame (nav) coast deviat
bent lever (OM) pghie articulat, cotit, cu genunchi
bentone grease (T) unsoare consistent pe baza de bentonit
bent pipe (OM, termo, hidr) eav curbata, racord curbat, cot
bent-tail dog antrenor cu coad doit
benzine-resisting hose furtun (de cauciuc) rezistent la benzin
be off ones beat a nu intra competena / a nu fi de resortul
cuiva
be on the air a transmite, a emite, a fi prezent emisiune
be on the bargain counter (ec) a se vinde la un pre sczut /
sub valoare
be on the dole a primi ajutor de omaj
be on the stocks a fi pe antier / curs de execuie
be out of action a fi scos / a iei din funciune, a nu mai
funciona
be out of operation a nu fi funciune
be out of phase (el, mec) a nu fi faz, a fi defazat
be out of service a fi omer, a nu avea serviciu
be out of work a fi desfiinat, a fi retras din serviciu / exploatare
be out on strike a fi grev
berth (nav) dan, adapost, cal de construcie / de lansare,
ancoraj, cuet
berthage tax (nav) tax de amarare
berthing (nav) legare la chei, adpostire, cazare, bordaj exterior

deasupra centurii
berthing hawser (nav) legtur, par de legare
berthing impact (nav) impact / oc la amarare (tre nav i
chei)
beryllium (Be) beriliu
beryllium bronze (met) bronz cu beriliu
Bessemer charge (met) crctur pentru convertizor
Bessemer
Bessemer converter (met) convertizor Bessemer
Bessemer ingot iron (met) lingouri de convertizor Bessemer
bessemerising (met) convertizare, prelucrare convertizor
Bessemer low-carbon steel (met) oel Bessemer / de
convertizor, cu coninut de carbon redus
Bessemer mill / plant (met) instalaie / oelrie Bessemer
Bessemer pig iron (met) font pentru convertizor Bessemer
be supported a fi sprijinit
best cel mai bun; (ec) valoare optim, optim
best bower (nav) ancor de rezerv, cea mai grea ancor a
bordului
best estimator estimaie optim
beta brass / iron (met) alam / fier beta
bethanising (met) zincare electrolitic
between decks (nav) trepuni
between-contact space (T) spaiul tre suprafeele (rugoase)
contact
between wind and water (nav) la linia de plutire
be up a stump a da faliment
bevel oblicitate, clinaie, teitur, muchie (teit); (met) con
(la furnal), a tia oblic, a tei, a faeta, a anfrena, a clina
bevel (cone friction) clutch (OM) ambreiaj conic
bevel angle raportor
bevel cant muchie teit
bevel cut tietur oblic, rost V sau jumtate V la sudur
bevel differential (OM) diferenial cu pinioane conice
- 31 bevel drive transmisie prin angrenaj conic
bevel edge margine teit
bevel friction wheel (OM) roat de friciune conic
bevel gear (OM) angrenaj cu roi dinate conice
bevel gear concentricity
bevel gear drive (OM) transmisie cu roi dinate conice
bevel gear hobbing attachment (mas-un) dispozitiv pentru
frezarea dinilor la roi dinate conice
bevel gear pair (OM) angrenaj conic, pereche de roi dinate
conice
bevel gear planer (mas-un) main de mortezat roi dinate
conice
bevel-gear-tooth system (OM) (angrenaj cu) dantur conic
bevel-gear wheel (OM) roat dinat conic
bevel gear with conical pinion (OM) diferenial cu roi conice
bevel geared motor (OM, el) motor cu reductor cu roi conice
bevel gearing (OM) angrenaj conic
bevel grinding attachment (mas-un) dis-pozitiv pentru
rectificarea suprafeelor conice
bevel joint (OM) racord / cuplare a dou piese teite invers
bevelled (OM) teit, cu marginea teit (la sudare), conic()
(despre o roat, un angrenaj)
bevelled lip of the pulley (mas-un) buza teit a unei molete
bevelled retaining ring (OM) inel de reinere conic
bevelled wheel (OM) roat conic

bevelling pregtirea teirea marginilor (pentru sudare);


prelucrare conic
bevelling-and cutting machine main de executat canturi i
teituri
bevelling of the edge teirea muchiei
bevel pinion (OM) pinion conic
bevel rule echer reglabil, rigl cu o muchie teit
bevel-seated valve (OM) supap cu scaun conic
bevel spur gear (OM) roat dinat conic, pinion conic
bevel tool (mas-un) cuit de teit
bevel washer (OM) aib profilat (i conic)
bevel wheel (OM) roata conica (i dinat)
beverage dispenser
be within the range (of) a fi intervalul
bezel teitur, faet, loca; (mas-un) line-t pentru strung mic;
ram a geamului
bias clinaie, (autom) confuzie, pola-rizare, eroare sistematic,
a influena
bias current curent de deplasare ( instalaiile de vid)
bias cut tietur diagonal / cu salt
bias cutter dispozitiv de tiat diagonal
biased (autom, OM) cu prag, cu salt
biased error distorsiune
biased estimator estimaie deplasat
biasing off blocare
bias point punct de prag, punct de lucru / de funcionare
biaxial biaxial
bib cock (OM) robinet, ventil de golire
bibliographic information search sortare a informaiei de
documentare
bicoil silver band cu dubl depunere
biconcave biconcav
bicorn cu dou vfuri
bicurved cu curbur dubl, dublu curbat
bicyclic biciclic, doi timpi
bid (ec) ofert, licitare, a licita, a oferi (un pre)
bid bond (ec) garanie bancar de participare la licitaie
bidder (ec) ofertant
bi-directional drive transmisie reversibil
bi-directional motor motor reversibil / inversabil
bifilar bifilar
bifurcate bifurcat
bifurcated launder (met) canal / jgheab bifurcat (la cuptoare)
big inch line / pipe conduct de diametru mare
big-end (of connecting-rod) (OM) cap de biel
big-end bearing (OM) lagr al capului de biel
big-end-up mould (met) lingotier cu maselot
bight (TH) bucl, lan
big rolling mill (met) laminor degrosisor
bijection (mat) bijecie
bikern / bick iron nicoval de banc
bilateral hole (OM) alezaj cu dimensiune nominal tre
dimensiunea maxim i cea minim
bilge (alim) burt de butoi, a scoate fundul unui butoi; (nav)
santin, fund de cal, gurn
bilge and bilge(nav) stivuire burt pe burt
bilge bracket (nav) guseu al gurnei
bilge keel(nav) chil de ruliu
bilge keelson (nav) carling lateral
bilge main (nav) tubulatur principal de santin

bilge pump (nav) pomp de santin


bilge water (nav) ap de santin
bill topor, secure, col, cuit, vf; (ec) calcul al cheltuielilor,
factur, not de plat; (nav) vf / ghear de ancor
bill of costs not de plat
bill of exchange (ec) cambie, poli
bill of materials specificaie / list de materiale
bill of quantities deviz estimativ
bill of sale(b.s., BS) act / contract de vzare, factur
billet (met) lingou, bol, bloc
billet end (met) capete de agle, deseuri
billet mill (met) cilindru de laminor pentru agle
billet roll (met) cilindru de laminor pentru agle
billet roll stand (met) caj de laminor de agle
billet shears (met) foarfec pentru agle
billet-reheating furnace (met) cuptor pentru re-clzirea
aglelor
billet-rolling train (met) laminor de agle
billhook cosor
billiard-ball collision (mec) ciocnire elastic
billing facturare
billion miliard
bimetal (met) band bimetalic, oel placat
bimetallic bimetalic
bimetallic band band / platband bimetalic
bimetallic bearing (T) lagr cu strat bimetalic
bimetallic conductor (el) conductor bimetalic
bimetallic release / strip (OM) declanator bimetalic
bimetallic strip / band (T, OM, metr) foaie / platband
bimetalic, fixare, adezivitate, legtur, legare; (chim)
valen, liant
bimetallic strip compensator compen-sator bimetalic (de
dilatare termic)
bin (agr) hambar, siloz; (cstr, met) recipient, cup, pnie de
crcare, buncr, lad de alimentare, camere amestec,
rezervor, buzunar de laminate; (ec) depozit
bin card fi de identificare (pentru coninut i calitate)
binary binar
binary alloy (met) aliaj binar
binary bronze (met) bronz binar
binary cell (c) element binar de memorie
binary compound compus binar
binary diagram (met) diagram unui amestec binar
binary mixture equilibrium echilibru al unui amestec binar
binary number numr binar
binary variable (c) variabil binar
binaxial crystal cristal biax
bind (OM) pies de legtur, cerc de bandaj (la roi de rulare); a
lega, a fixa, a (se) tri, a se solidifica, a intra angrenare;
(cstr) a face priz
binder liant, material (i metalic) de lipire / de trire; (cstr)
liant, mortar, grind / strat de legtur; (OM) pghie de
strgere, clem, legtor, main / dispozitiv de legat / de
capsat
binder beam travers de legtur
- 32 binder board carton pentru legtorie
binder film pelicul de liant
binder plug (OM) bol de strgere
binder twine sfoar

bindery legtorie (de cri)


binding pansament, fa, bandaj (medi-cal); (cstr, fiz) legtur;
(OM) gripare, fretare, epenire, ndire, legare; (met)
legtur, balot, colac, aglomerare
binding agent substan de legtur, liant
binding band centur, bandaj
binding brass (met) alam de lipit
binding beam (cstr) coard
binding capacity putere / capacitate de lipire / de legtur
binding clip clem de racordare
binding cloth estur de legtur
binding coal (met) crbune cocsificabil
binding department / office legtorie
binding handle (OM) manet de blocare; mer de fixare
binding hoop fret
binding joist (cstr) coard
binding material material liant / de legtur, aglomerant
binding matter liant
binding nut (OM) piuli de strgere / de fixare
binding property / quality capacitate adeziv / de lipit / de
priz, proprietate / capacitate de legare / de lipire
binding recess scobitur / adcitur pentru fret
binding rivet (met) nit pentru montaj
binding screw (OM) urub de strgere
binding substance substan-motrice; (plast) matrice / material
de baz
binding-off legtur de margine
binding-post voltage (el) tensiune la borne
bin feed (mas-un) banc de alimentare / de crcare
bin gate (cstr, met) gur de descrcare din buncr
bin stock materie prim depozit
bin tag fi de eviden a intrrilor i ieirilor
bing minereu de plumb bogat, hald
binocular microscope microscop binocular
binomial binom
binomial expansion (mat) dezvoltare dup formula binomului
lui Newton
binomial formula (mat) formula binomului lui Newton
biodegradable biodegradabil
biological treatment tratament biologic
bipartite (OM) din dou piese
biphase (el) bifazat; cu dou faze
biplug (el ) fi dubl
bipolar (el) bipolar, cu doi poli
bipolar electrode electrod bipolar
birdbath (cstr) teitur
birds mouth (OM) binare furculi / coad de
rdunic
birectangular cu dou unghiuri drepte
birth natere, creare
birth and death process proces de creare i distrugere a
aceluiai lucru
biscuit (alim) biscuit, pesmet
bisecant (mat) bisecant
bisect bisect; (mat) a pri dou, a jumti
bisecting line, bisector of an angle, bisetrix (mat) bisectoare a
unui unghi
bisection (mat) jumtire
bisection algorithm (mat) altgoritm de bisectare (prin
jumtirea sistematic a intervalului de calcul)

bismuth bismut (Bi)


bistable bistabil
bit (c) bit, cifra binar; (mas-un) dinte aplicat / demontabil la
frez, bavur, bac, ti de scul achietoare (i de burghiu),
margine tietoare (de scul) falc de menghin; letcon (pentru
lipit)
bit cutting angle (mas-un) unghi de atac al sculei achietoare
bit edge (mas-un) ti al sculei
bite (met) deschidere a cilindrilor de lami-nare; a coroda, a ataca
(chimic, mecanic), a muca dintr-o pies
bite-in a muca, a ciupi (spre interior)
bit end (OM) cap al bielei
bit face angle unghi de ascuire
bit gauge ablon pentru ascuirea unei scule
bit grinder polizor pentru scule achietoare
bit leg falc
bit of turning cutter (mas-un) cap de cuit de strung
bit resharpening (mas-un) reascuirea sculei / muchiei
bit seizure (mas-un) epenire a sculei (i la burghiere)
bit shank (mas-un) cep conic de fixare a sculei
bitronconic ball mill moar bitronconic cu bile
bits flci de menghin
bitt (nav) baba (de lemn), bint de lan, suport de lan / de
par
bitterness of the wine (alim) amreala vinului
bitting proces de amre a vinului
bitts (nav) baba, suport de ancor
bitumen bitum natural, asfalt
biunique (mat) biunivoc
bivalent (chim) bivalent
bivariate bidimensional
black negru; (chim) negru de fum; (mas) calamin, depuneri
crbunoase; (termo) funingime
black-annealed wire (met) sm neagr recoapt
black annealing (met) recoacere primar
black-ash revolver (ind chim) cuptor rotativ pentru soda
calcinat
blackboard tabl neagr
black bolt (OM) urub brut / grosolan
black box (fiz) cutie neagr
black carbon grafit, negru de fum
black chromium crom negru
black-edged plate (met) tabl cu margini negre
blacken a negri, a tuneca
blackening (met) negrirea formelor (la turnare)
black finish (met) brunare, a bruna
black flange (OM, hidr) flan oarb
black-heart malleable cast iron (met) font maleabil cu miez
negru
black-hot (met) clzit p la rou-chis
blacking (met) vopsea de grafit (pentru forme de turnare)
black lead (met) grafit
black lead crucible (met) creuzet de grafit
black-lead lubrication (T) ungere cu lubrifiant grafitat, unsoare
consistent cu grafit
black-lead powder praf de grafit
black-lead wash (met) vopsea de grafit (pentru forme)
back lift mrire a contrastului
black light lumin ultraviolet
black-mould dressing (met) (vopsire cu) vopsea de grafit (la

forme de turnare)
blackness tunecare, negreal
black nickel coating nichel negru (la acoperiri)
black oil pcur, reziduuri petroliere grele
blackon aplicare de substane anticorozive pe suprafee metalice
de sub caroserie
black patch (met) pete de arsur (la laminare la cald)
black pickling (met) decapare primar
black plate / sheet (met) tabl neagr
black products produse (petroliere) negre
black rope (nav) par ctrnit
black screen filtru optic
black screw (OM) urub brut / grosier
black sheet (met) tabl neagr
black shortness (met) sprtur neagr
black slag (met) zgur neagr
- 33 blacksmith fierar, forjor, potcovar
blacksmiths chisel (met) dalt lat
blacksmiths forge (met) forj (de obicei mai mic)
blacksmiths shop (met) forj
blacksmiths tongs (met) clete de forj
blacksmiths tool (met) unealt de forj
blacksmith coal (met) crbune de forj
blacksmith welding sudare prin forjare manual
blackwash a negri; (met) vopsea de grafit (la forme de
turnare)
blade lam, lam de ras, ti de cuit; (auto, cf) arc lamelar,
foaie de arc; (el) lam a contactorului; (hidr) palet (de
pomp, turbin); (OM) pal, palet, aripioar (mas-un) ti,
bac, pz de ferstru, dinte achietor, cuit demon-tabil;
(nav) pan (ram), pal a elicei, pan (la cm)
blade angle unghi al muchiei / al plcii / al aripii
blade bearing reazem prismatic
blade beater volant cu lineale
blade clearance (OM) spaiu liber tre periferia aripilor unui
ventilator / rotor i carcasa lui
blade crusher valuri cu cuite tietoare
bladed (OM) cu palete, cu lame(le)
blade disk of the diaphragm disc de diafragm, cu palete
blade flutter vibraie a paletei
blade grader main de nivelat terenul, greder
blade holder (mas-un) port-cuit
blade maintainer (cstr) main de nivelat pentru drumuri
blade mixer amestector cu palete
blade oar (TH) foie, lam
blade of knife / cutter / shears (met, mas-un) lam de cuit / de
foarfece
blade of shovel lam a lopeii
blade-paddle mixer amestector cu palete
blade pitch pas al palelor
blade rim bandaj de roat (ci ferate, macarale, etc.)
blade switch (el ) treruptor cu lam / cu cuit
blade wheel roat cu palete
blading nivelare (a unui drum), paletare
Blake stopper bo de lan tip Blake
blanch a albi, a lbi, a vrui; (met) a cositori, a stana
blank orb, gol, nefinisat, alb; (c, autom) blanc, gol, neutilizat;
(cstr) luft, inter-stiiu, crptur, fisur; (ec) formular, tabel de
completat; (met, mas-un) semifabricat, steril, ebo, pies

brut, agl, lingou, bloc


blank assay prob-martor
blank bending (met) doirea bramei (la turnarea continu)
blank bolt (OM) urub brut
blank cheque (ec) cec alb, formular de cec
blank cover capac orb
blanked-off pipe (hidr) eav blindat / fundat / cu capac orb /
cu flan oarb
blanket (fiz) veli; (cstr, TH) ap, brcminte rutier,
acoperire, strat, ptur, depozit; a coperi
blanket drying machine main de uscat cu band
transportoare
blanketing suprapunere a semnalelor, acoperire a unui semnal
cu altul perturbator
blanketing gas (ptur de) gaz de protecie
blanket of nitrogen strat / pern de azot
blanket price (ec) pre global
blanket-type insulation izolaie covor flexibil
blank for blasting caps (met) cup / epruvet pentru cercare
la ambutisare adc
blank form formular
blanking (plast) tanare, matriare, tipar
blanking press pres de decupare / de tanare
blanking tool (mas-un) scul / poanson de decupare / de
tanare
blank key (c) clap / tast de blanc / de spaiu gol
blankness gol, vid, vacuum
blank off (hidr) a blinda o conduct
blank out a tana, a decupa
blank pipe (hidr) eav neperforat / fr filtru
blank(s) reglete (de lemn)
blank stock (ind chim) amestec de control
blank store (met) loc de depozitare (i la laminoare), pat de
rcire
blank test proba martor
blast suflare, insuflare; (met) insuflare de aer ( cuptor),
suflant, a sabla; (termo) aer insuflat, a sufla puternic, a insufla
blast air insuflare a aerului, aer suflat / comprimat; (met) vt
blast apparatus aparat cu aer / gaze comprimat(e) / de suflare /
de suflat
blast box (met) camer de aer, cutie de vt
blast cabinet carcas suflantei, camer de sablare
blast characteristic amestector / agitator cu palete
blast cleaning machine main de curat cu aer comprimat /
prin sablare
blast coil assembly rcitor cu aer
blast cold (met) vt / insuflare rece
blast-control valve supap pneumatic
blast cooling rcire brusc / intens
blast cylinder suflant de cilindru
blast drying uscare curent de aer
blast engine (met, mas) suflant
blaster explozor; (met) main de curat cu alice sau nisip
blast-furnace (met) cuptor, furnal, cuptor de topit / cu aer suflat
/ cu cuv
blast-furnace blower (met) suflant de furnal
blast-furnace blowing engine (met) su-flante de furnal
(inclusiv acionarea ei)
blast-furnace blowout (met) stingere a furnalului
blast-furnace bosh (met) etalaj al unui furnal

blast-furnace bottom (met) fund vatr a creuzetului de furnal


blast-furnace brick (met) crmid pentru furnal
blast-furnace brickwork (met) zidrie de furnal
blast-furnace burden (met) crctur / arj a unui furnal
blast-furnace casting (met) descrcare a furnalului
blast-furnace cement (met, cstr) ciment de furnal / de zgur
blast-furnace charge / charging (met) crcare / crctur a
furnalului
blast-furnace cinder (met) zgur de furnal
blast-furnace coal (met) crbune de furnal
blast-furnace coal tar (met) gudron de furnal
blast-furnace coke (met) cocs metalurgic / pentru furnal
blast-furnace crucible (met) creuzet al furnalului
blast-furnace elevator (met) dispozitiv clinat de alimentare la
furnal
blast-furnace ferromanganase (met) feromangan de furnal
blast-furnace fittings (met) armtur de furnal
blast-furnace flue dust (met) praf de furnal
blast-furnace foamed slag (met) zgur spongioas de furnal
blast-furnace frame(work) (met) schelet (metalic) de furnal
blast-furnace gas (met) gaz de furnal
blast-furnace gas cleaner (met) epurator pentru gazul de furnal
blast-furnace gas-driven blowing (met) suflant cu motor cu
gaz de furnal
blast-furnace gas main (met) conduct pentru gazul de furnal
blast-furnace gas valve (met) robinet / van (i tip sertar)
pentru gaz de furnal
blast-furnace gun (met) main de astu-pat orificiul de scurgere
de la furnal
blast-furnace hearth (met) creuzet al furnalului
blast-furnace hearth bottom (met) vatr (la furnale)
blast-furnace hearth casting (met) blindaj al etalajului la
furnale
blast-furnace hoist (met) ascensor clinat de alimentare a
furnalului
blast-furnace jacket (met) blindaj al furnalului
blast-furnace lines (met) profilul furnalului
- 34 blast-furnace lining (met) cptueal a furnalului
blast-furnace lump slag (met) zgur de furnal bulgri
blast-furnace man (met) metalurg(ist), furnalist
blast-furnace mansory (met) zidrie a furnalului
blast-furnace melting operation / practice (met) conducere a
furnalului
blast-furnace mixer (met) melanjor de font
blast-furnace mouth / throat / top (met) gur de crcare a
furnalului
blast-furnace of medium height (met) furnal cu cuv scurt
blast-furnace operator (met) furnalist
blast-furnace operation (met) mersul / funcionarea furnalului
blast-furnace output (met) producie / productivitate a
furnalului
blast-furnace pitch (met)
blast-furnace plant (met) secia de furnale
blast-furnace process (met) procedeu de producere a fontei prin
topire reductoare furnal
blast-furnace pumice-stone slag (met) zgur spongioas de
furnal
blast-furnace ring (met) inel de susinere la furnal
blast-furnace salamander / bear / sow (met) font rcit

creuzetul furnalului, urs


blast-furnace settler (met) antebazin pentru colectarea fontei
topite
blast-furnace shaft (met) cuv de furnal
blast-furnace slag (met) zgur de furnal
blast-furnace slag cement (met) ciment de furnal din / de zgur
blast-furnace smelting (met) fuziune / topire furnal
blast-furnace stack (met) cuva de furnal
blast-furnace stack casing (met) mantaua cuvei de furnal
blast-furnace steel jacket (met) blindaj (metalic / de oel) al
furnalului
blast-furnace steel structure (met) schelet metalic al furnalului
blast-furnace steam blower (met) suflant cu abur pentru
furnal
blast-furnace tar (met) gudron de furnal
blast-furnace throat (met) gur de crcare a furnalului
blast-furnace top closing device (met) dispozitivul / instalaia
de chidere automat a gurii furnalului
blast-furnace tuyere (met) gur vt a furnalului
blast-furnace well (met) creuzet al furnalului
blast gate (met) uber / gur de aer (la cuptoare i la furnal)
blast-heating (termo) clzirea aerului / vtului (la furnal)
blast-heating apparatus (termo) recuperator (de cldur)
blast hole gaur pentru explozivi
blast in (met) a sufla, a insufla
blast indicator aparat de msurat tirajul
blasting (met) insuflare de aer cuptor; procare
blasting agent (met) agent de insuflare / procare
blasting oil ulei de procare, nitroglicerin
blasting powder (met) pulbere exploziv
blasting sand (met) nisip de sablare
blast inlet (met) gur de vt (la furnal)
blast-lamp sufltor, arztor
blast main (met) conduct principal de vt
blast opening (met) gur de vt
blast pipe (met) conduct de (insuflat) aer, conduct a suflantei
blast preheater (met) caupr, cowper, preclzitor de aer
blast pressure (met) presiune a aerului / a vtului
blast-pressure tank cazan de presiune, rezervor de aer
comprimat
blast regulator / controller dispozitiv de control / reglare a
aerului insuflat
blast-spout (agr) exhaustor al batozei
blast volume debit de aer suflat
blast tuyere (met) gur de vt / de aer
blast wave (fiz) und expansiv, suflu
blast whistle explozie, suflu
blaze luminozitate, lumin intens, flacr; (fiz) plan de incizie;
a marca, a lumina, a deschide, a cepe, a iniia
bleach (chim, text) (procedeu de) albire; lichid decolorant,
clorur var; a lbi, a decolora, a albi
bleary confuz, splcit
bled ingot (met) lingou cu miez nesolidificat
bleed a sgera; (mas) ajutaj; (mas, termo) a purja; a desfunda, a
evacua, a goli, a (se) scurge cet (dintr-o conduct / rezervor
fr etanare bun)
bleed chock / bleeder (OM) ventil de purjare, robinet de golire,
supap de siguran
bleeder chock bobin de oc, inductan de scurgere

bleeder heater preclzitor cu abur uzat


bleeder resistor (el) rezisten de fug / de drenare
bleeder turbine turbin cu priz de aer
bleeder-type condenser condensator cu prelevare / sustragere
de fluid frigorific
bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal; (OM) robinet de
epurare / de golire / de evacuare a aerului
bleed-off (priz de) golire a fluidului excedentar, evacuare de
fluid frigorific
bleed screw (OM) urub tubular (i cu substan de marcare
pentru siguran)
bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal, robinet de
epurare / de golire / de evacuare a aerului
bleeding sgerare; (hidr) picurare a apei din infiltraie; golire,
evacuare, descr-care, exudaie, purjare, transpiraie,
decolorare (i local); eflorescen
bleeding coil bobin de descrcare / de fug la pmt
bleeding flange flan de priz
bleeding illustration ilustraie / figur ce ocup tregul format
al unei pagini
bleeding of paint exsudare a vopselei
bleeding tap robinet de golire
bleeding test of greases determinare a rezistenei la sinerez a
unsorilor consistente
bleed-off (priz de) golire a fluidului exce-dentar, evacuare a
fluidului frigorific
bleed screw (OM) urub tubular
blemish defect, viciu
blend (alim, ind chim, met) amestec, mixtur, melanj, a
amesteca, a elabora amestecul / reeta, a melanja
blendability miscibilitate
blend composition compoziie a amestecului
blendable miscibil
blended oil (T) ulei aditivat
blender malaxor, amestector, agitator
blending (T) aditivare; amestec, mixtu-r, amestecare, dozare,
alctuire a amestecului
blending and mixing device amestec-tor, agitator, dispozitiv
de amestecare
blending bin (met) siloz / depozit de amestecare
blending chest bazin / cuv de amestec
blending feeder lad amestecatoare, alimentator pentru amestec
blending hopper lad alimentatoare / amestectoare; buncr
amestector
blending machine main / instalaie de amestecat
blending room camer de amestec
blending stock componente ale amestecului, produse de
amestecat
blending tank rezervor de amestec
blewing umflare (la refractare)
blind (cstr) stor, jaluzea; (foto) diafrag-m; (OM) orb, fundat,
flan oarb, (capt) orb, linie moart; (fiz) a orbi, a obtura
(cu diafragm)
blind core (met) miez pentru obinerea unei guri cu fund
piesa turnat
blind end (cf, OM) linie moart, cap fundat
blind-end bore (OM) gaur fundat
blind-end cylinder (auto) cilindru fr chiulas
- 35 blind feeder (met) maselot oarb

blind flange (OM) disc orb, flan oarb


blind frame ram oarb / mascat
blind hinge balama gropat
blind hole (OM) gaur fundat
blinding colmatare (i a unei site)
blind nut (OM) piuli oarb / fundat, capac orb
blind off a line a blinda / a chide o conduct (i cu flan
oarb)
blind opening deschidere oarb / chis / obturat, canal orb
blind pass fundtur; (met) calibru de laminare orb, trecere
goal / gol
blind plug dop, flan oarb
blind riser (met) maselot chis / oarb
blind tuyeres (met) guri de vt chise
blind tyre bandaj de roat fr buz
blinker (cstr) ram oarb / mascat; care clipete; semnalizator
cu lumin intermitent
blister bic; (met) bul de aer, gol, suflur, retasur, pelicul
(ca defect)
blister copper (met) cupru brut
blister(ed) steel (met) oel cementat
blistering (met, plast) formare de bici / bule / sufluri / goluri,
eflorescen
blisters bici de ardere (i la sticl)
bloat a se umfla, a face spum
bloating umflare
block (autom) bloc, schem, diagram; a face obstrucie, a
piedica, a asigura, a bloca; (cstr) bloc, cldire; (OM) sabot,
scripete, palan, culis, pies-bloc; (met) bloc de oel, blum,
semifabricat, tambur (de tratament); (nav) macara
block address (autom) adres bloc
blockage blocare, fundare, formare de dopuri
block a line (cf) a bloca o linie
block and block macara la macara (despre un palan care s-a
blocat)
block-and-interlocking arrangement (cf) instalaie de
centralizare i de blocare a acelor i semnalelor
block-and-tackle scripete multiplu pentru ridicarea greutilor,
palan
block bearing (OM) lagr (radial), lagr monobloc
block brake (OM) fr cu saboi
block chain lan articulat / pentru maini de ridicat
block clutch ambreiaj cu saboi exteriori (cu volum variabil)
block coefficient coeficient de umplere
block cutter (mas-un) cap de frezat, frez frontal cu dini
demontabili
block diagram schem-bloc
blocked blocat, chis forat
blocked grid keying manipulare pe gril
block engine bloc (de) motor
blocker (TH) dispozitiv de blocare; (met) ebo, matri de
preforjare
block file (mas-un) pil mare cu seciune dreptunghiular
block gauge (mas-un) cal plan-paralel
block gauge holder (mas-un) suport pentru calibre prismatice
block grease unsoare brichete
blocking blocare, asamblare prin blocare, oprire, piedicare;
(c) asamblare / combinare blocuri / module, blocare, care
blocheaz; (met) afinarea arjei, preforjare, corectarea arjei

prin adugare de font (la furnal / cuptoare); (plast) lipirea


foilor de plastic
blocking gear dispozitiv de fixare / de blocare
blocking of the saw blocarea ferstrului
blocking screw (OM) urub de blocare / de fixare
blocking-up (hidr) colmatare
block motor bloc motor
block of puchase (met) bloc, lingou
blockout (cstr) ni, scobitur, firid
block press (plast) pres pentru blocuri
block roller culis cu role
block shears (met) foarfece pentru lingouri sau blocuri de oel
block sheave (nav) rai de macara
block slag (met) zgur blocuri
block soap spun brichete / calupuri
block sort (c) clasificare / sortare bloc
block terminal cutie de distribuie / de derivaie
block tool (mas-un) scul-bloc
block transfer (c) transfer bloc
block type insulant izolant rigid (sau semirigid) blocuri sau
plci
block-tyre bandaj plin de cauciuc
block up a bloca, a zvor
blondin macara funicular
bloom strlucire, florire, luciu; (chim) eflorescen,
fluorescen lumina reflectat a produselor; (met) blum,
lup, bloc de oel, lingou (degroat), agl, a lamina brut, a
forja (etapa iniial, brut); a strluci, a flori
bloom-and-slab yard (met) hal / magazie de depozitat
blumuri, sleburi
bloom butts (met) capete care se taie ainte de laminare
bloom conditioning yard (met) curtorie de blumuri
bloom crop end (met) capt de lingou
bloom shears (met) foarfece de lingouri
bloomer (met) cilindru de laminor pentru blumuri
bloomery (met) cuptor de pudlat
bloomery furnace (met) cuptor de reducere direct
bloomery hearth (met) vatra cuptorului de pudlat
bloomery iron (met) oel de fuziune
bloomery process (met) procedeu de reducere direct
blooming (mill) (met) bluming, laminor de profiluri grele / de
blumuri
blooming pass (met, metr) calibru degrosisor (la laminoare)
blooming roll (met) cilindru de laminor pentru blumuri
blooming rolling mill (met) bluming, laminor de profiluri grele
/ de blumuri
blooming(-roll) train (met) linie de laminor de lingouri /
blumuri
blooming(-mill) stand (met) caj de laminor pentru blumuri
blooper pres de lipit
blot pat (i pe esturi), a pta, a terge, a estompa
blot out a anula, a elimina, a ltura, a terge, a estompa
blotted ptat
blotter (el) stingtor de scteie
blow (auto) explozie de pneu; (mec) oc, lovitur, lovire,
percuie; (termo) pur-jare; (el) a arde (o siguran fuzibil);
(met) (in)suflare, vt (la furnal), aer insuflat, cantitate de
metal prelucrat odat (prin procedeu Bessemer), a (in)sufla
(aer, etc.), a afina; a pinge, a arunca, a umple, a umfla

blow-back (auto) rateu carburator; (fiz) presiunea gazului;


(met, termo) toarcerea flcrii
blow bending covoiere cu oc
blow bending test cercare / test de covoiere cu oc
blow by (termo) a purja
blow cold a insufla aer rece
blow down (met) a stinge / a opri furnalul
blow-down line / pipe conduct de purjare / de evacuare
blow-down valve (termo) robinet de purjare / de evacuare
blower suflant, ventilator, exhaustor
blower (bearing) lubrication (T) ungere (a lagrului) prin
procare
blower-cooled rcit prin suflare (i cu aer)
blower fan ventilator suflant
blower-fed engine motor cu compresor / cu supraalimentare
blower house (met) camera / casa / incinta suflantei
blower set grup de ventilator cu motor de acionare
blow(-)hole bic; (met) suflur (sferoi-dal mare), bul / pori
de gaz(e), gol de aer, retasur, gur de vt, tub de suflare
blow hot (met) a (in)sufla cu aer cald
blow in / into (met) a sufla, a insufla (tr-o incint)
- 36 blow-in burden (met) crctur de pornire a furnalului
blowing (el) arderea fuzibilului unei sigu-rane; (met) afinare (
convertizor), (in)suflare, suflant, aer suflat
blowing agent (plast) agent porofor / spumant / de umflare / de
expandare
blowing cylinder cilindru de suflant
blowing engine suflant
blowing fan ventilator cu refulare
blowing furnace (met) furnal, cuptor cu insuflare de aer
blowing hot (met) suflare cu aer cald (la furnale)
blowing in (met) aprindere / punere funciune a furnalului
blowing iron eav de suflat sticl
blowing operation (met) (in)suflare
blowing out (met) suflare (spre afar), oprirea cuptorului /
furnalului
blowing period (met) perioad / timp de (in)suflare (la furnal,
convertizor, etc.)
blow into (met) a (in)sufla (spre interior, creuzet, etc.)
blow lamp lamp / dispozitiv de lipit / de sudat
blow molder main de formare prin suflare
blown poros
blown device dispozitiv rcit cu aer
blown fuse siguran ars
blown metal (met) metal pre-afinat
blow nozzle duz de suflare
blown oils uleiuri uzate / oxidate
blown-out tyre (auto) pneu dezumflat
blowpipe conduct de aer; (met) arztor, aparat de sudur (i
autogen)
blow off (termo) a purja, a evacua (aburul)
blow-off cock robinet de purjare / de nmol, supap pneumatic
blow-off (termo) a evacua aburul, a da drumul la abur
blow-off puncture (auto) pan de pneu
blow-off valve robinet / ventil de purjare (la cazan), robinet /
ventil de siguran / de descrcare
blow-out suflare; (auto) explozie de pneu; (el) stingerea
scteilor; explozie, eva-cuare, a erupe, a evacua (forat);
(met) a stinge / a opri furnalul, a sufla (spre exterior); (termo)

a purja, a evacua prin suflare


blow out a furnace (met) a opri / a scoa-te din funciune un
furnal / un cuptor
blow-out valve (termo) robinet de purjare / de evacuare
blowpipe conduct de aer; (met) arztor, aparat de sudur (i
autogen)
blow-pipe flame (met) flacr de lipit / de suflai (i la sudur)
blowpipe nozzle bec al arztorului, cioc al suflaiului
blowpipe size (termo) mrime / putere a arztorului
blowpipe test prob la sufltor / la suflai
blowpipe tube tij a arztorului / suflaiului de sudur
blow room bataj, secie de destrmare-batere
blow stress (mec) tensiune dinamic
blow-through valve robinet de purjare / de evacuare / de
siguran / de gaze arse
blow torch lamp de lipit / de sudat (cu flacr), suflai
blow-up (ind chim) descrcare, golire; explozie, pucare,
umflare, a umfla, a exploda
blow-up tyre (auto) pneu umplut cu aer
blowtorch lamp de lipit
blow valve supap de aerisire
blow wash splare cu jet de ap
blowtorch lamp de lipit
blue (met) albastru (culoare de revenire), a bruna oelul
blue annealing (met) revenire / clzire / recoacere la albastru
blue brittleness (met) fragilitate la albastru / la revenire
blue(d) edges (met) margini oxidate (defect)
blue dip (met) baie de clorur de mercur
blued plate (met) tabl brunat
blue flame flacr albastr / oxidant
blue heat of iron (met) temperatur de revenire la albastru
blueing (met) brunare, albstrire, acoperire prin oxidare
blueing salts (met) sruri de brunare / de acoperire prin oxidare
blue metal (met) mat de cupru
blue powder (met) pulbere de zinc
blue shotness (met) fragilitate la albastru / la revenire
blue steel (met) oel brunat
blue tempering (met) revenire la albastru
bluff body (fiz, hidr) corp cu contur nehidrodinamic
blunder (mat) eroare grosolan
blunge a amesteca
blunger malaxor (i de argil)
blunt file (OM) pil lat cu vf teit i cu lime egal pe toat
lungimea
blunting tocire; (ind chim) neutralizarea acizilor
blunt mill file pil fin cu o fa lateral fr tietur
blunt round file pil rotund cu vf teit
blunt square file pil ptrat paralel
blur a estompa, a ceoa, a face neclar (i un ecran)
blurred neclar, ceoat, estompat
board tabl, tablou, planet, panou; (cstr) pardoseal, cofraj;
(ec) departament, minister, conducere, comisie, juriu, consiliu,
colegiu, comitet; carton, mu-cava, scdur, blan, dulap (de
lemn)
board arbor (mas-un) bra / pghie pentru fixarea ablonului
rotativ
board drop hammer (met) ciocan de matriat cu scdur
boarded cptuit, blindat
boarding cptueal, lambriu, brcminte de scduri
boat (nav) barc, ambarcaiune mic, corabie, nav, vapor

boat hook cange, clig


boat oar (nav) ram
boat-building workings (nav) antier naval (pentru
ambarcaiuni mai mici)
bob (mas-un) disc de piele / pl; zdruncintur
bobbin (el) bobin; (OM) tambur de tro-liu, mosor, bobin (de
fir / sfoar, etc.), eav
bobbin target disc rabatabil
bobby hatch (nav) tambuchi
bob weight (mas) contragreutate
bodied oil ulei polimerizat
body corp, trup, mas, parte principal, consisten, trunchi,
baz, suport; (auto) caroserie; (ec) poli de asigurare a
corpului navei; (mas, OM) batiu, corp, carcas, cup, ben,
balot; (met) tblie a cilindrului de laminare (nav) caren, corp
de nav; a concentra, a groa
body back panel (auto) panoul din spate al caroseriei
body bottom (auto) planeul caroseriei
body brack (met) ruptur / fisur pe tblia cilindrului de
laminare
body cement (auto) chit de caroserie
body-centered cubic lattice reea cubic cu volum centrat
body-centered grating reea centrat intern
body-centered structure structur centrat, structur cu volum
centrat
body contact terminal (auto) born de contact de mas a
caroseriei
body counterbore (mas-un) adcitor pentru lcaul capetelor
de urub, lrgitor
body creaking noise zgomot al carose-riei / datorat
componentelor metalice
body designer proiectant de form (i a carcasei auto)
body drill burghiu cu caneluri scurte
body (drying) oils uleiuri care se groa / se usuc
body finish (auto) vopsea de caroserie
body framework scheletul unei cutii / carcase / caroserii
body heat (termo) cldur proprie / animal
body icing rcire prin stratificare / prin amestecare cu ghea
body-in-black caroserie grunduit preg-tit pentru vopsirea
final / de finisare
bodying groare / concentrare a unui ulei, a unei vopsele
bodying agent agent de groare (pentru ulei, vopsea, unsoare)
- 37 bodying up groare
body integral with frame (auto) caroserie autoportant
body-in-white caroserie ( tabl brut) pregtit pentru
grunduire
body length (met) lungime a tbliei (cilindrului de laminare)
body of air mas de aer
body of oil vcozitate, consistena uleiului, component
principal al uleiului
body of pump cilindru / carcas de pomp
body of revolution corp de revoluie
body overhang beyond rear axle (auto) consol din spate a
caroseriei
body plan (nav) planul cuplelor, plan de forme
body resistance rezistena corpului; (nav) rezisten
hidrodinamic de form
body shape forma carcasei / caroseriei / corpului
body shell caroserie autoportan, monococ

body ventilation (auto) ventilarea caroseriei / carcasei


body with concealed hood (auto) caroserie cu capot
escamotabil
bodywork construcie de caroserie
boemite boemit (mineral)
bogie (cf) boghiu, crucior
bogie hearth furnace (met) cuptor cu crucior / cu vatr mobil
bogie frame cadrul boghiului
bogie pin (cf) fus oscilant (i de boghiu)
bogie pivot (cf) suport de boghiu
bogie truck (cf) vagon de cale ferat, pe boghiuri
bogie(-type) reheating furnace (met) cuptor de recoacere cu
crucior / cu vatr mobil
bogie wheel (cf) roat alergtoare / de osie
bogus cheque (ec) cec fals
boil (met) perioad de prim afinare; a fierbe, a clocoti, a
vaporiza
boil blank (alim) a fierbe sucul de zahr ( vid) fr cristalizare
boil down a fierbe, a concentra prin fierbere, a groa, a
muia, a reduce
boil dry a concentra prin fierbere p la uscare
boiler cazan de fierbere / de distilare; (termo) boiler, cazan de
abur, fierbtor, acumulator de ap supraclzit
boiler back ecran de evi
boiler bedding soclu de cazan
boiler blow-down / purging evacuare / purjare a cazanului
boiler brace ancorare a cazanului
boiler casing manta de cazan / recipient
boiler coal crbune pentru cazane / industrial
boiler-cleansing compound (chim, termo) dezincrustant
boiler drum (termo) partea cilindric / virol a cazanului sau a
recipientului
boiler end fund de cazan
boiler feed (termo) alimentarea (cu ap) a cazanului
boiler feeder alimentator / pomp pentru cazane
boiler fireman (termo) fochist
boiler firing instalaia de ardere a unui cazan de aburi
boiler flue (pass) (termo) canalul de fum al cazanului, tirajul
cazanului
boiler fluid dezincrustant
boiler forge cazangerie
boiler fur piatr de cazan, crust
boiler furnace (termo) focar de cazan
boiler gas (termo) gaze arse / de evacuare
boiler grate (termo) grtar cu bare
boiler head (termo) vatr / fund de cazan
boiler house (termo) sala cazanelor
boiler immuration / jacket / masonry (termo) zidirea /
mantaua / cptueala cazanului (i de abur)
boiler mountings (termo) armtur de cazan
boiler plate / steel (met) tabl de reci-piente (la temperatur
ridicat) / cazane
boiler-plate planer (mas-un) main de rabotat marginile
tablelor pentru cazane i recipiente
boiler scale (termo) piatr de cazan, crust
boiler scaling hammer (met) ciocan de curat piatra de pe
cazan
boiler shell ring / belt (termo) manta, tambur de cazan /
recipient
boiler shop cazangerie

boiler slag (termo) zgur de cazan


boiler steam feed pump (termo) pomp de alimentare cu ap a
cazanului
boiler supplies accesorii / armturi de cazan
boiler tube (termo) eav de cazan
boiler with corrugated flues (termo) cazan cu tub de flacr
ondulat
boiling (alim, fiz) fierbere
boiling bed (ind chim, met) strat fluidizat
boiling bulb (alim) cazan de distilare, alambic
boiling capillary capilar de fierbere
boiling down concentrare prin fierbere
boiling fastness (alim, plast) rezisten la fierbere
boiling fermentation (alim) fermentare prin fierbere / pe durata
fierberii
boiling flask balon de distilare
boiling heat cldur de vaporizare
boiling limits limite de fierbere (pentru amestecuri)
boiling liquor soluie de fierbere
boiling-off fierbere (i autoclav)
boiling out (the dye) decolorare (i la vopsea) (i prin fierbere)
boiling out pan vas de recoacere
boiling over distilare, debordare
boiling pan fierbtor, autoclav de fierbere
boiling plate (el) plit electric, reou
boiling point temperatur / punct de fierbere
boiling-point depression scderea punctului de fierbere
boiling-point lowring scderea punctului de fierbere
boiling-point rising ridicarea punctului de fierbere
boiling range / spread interval de distilare, limite de fierbere
boiling speed vitez de fierbere
boiling stage (met) perioad de prim afinare
boiling station staie de evaporare
boiling surface suprafa de fierbere
boiling tank (alim) fierbtor, cuv / recipient de fierbere
boiling temperature temperatur de fierbere
boiling test proba de (la) fierbere
boiling tube eav de fierbere
boiling vessel (alim) fierbtor, vas de fierbere
boil off (chim, alim) a concentra / a extrage prin fierbere / prin
vaporizare, a vaporiza, a elimina
boil-off gas gaz (i lichefiat) pierdut prin evaporare (pe durata
stocrii)
boil over transvazarea lichidelor la fierbere, debordare prin
fierbere; (termo) a distila
boilproof stabil / rezistent la fierbere
boils fierbere, micarea dezordonat a particulelor fluide
boil-up rate (ind chim, alim) vitez de concentrare prin fierbere
/ vaporizare
bollard (cstr) born, opritor; (nav) baba de chei / de amarare,
bolard
bolster (OM) crapodin / buca fusului, cuzinet, suport, guler,
aprtoare (i la frecare)
bolster plate (OM, met) placa de presiune / de reazem, suport
de matri
bolster up a sprijini, a susine
bolt (cstr) binare g-de-lup, broas-c, lact, zvor; (OM)
bol, pivot, dorn, deget, ax scurt, plint, urub, zvor, buton,
bulon; (mil) percutor; a cerne, a cerceta, a examina, a fixa cu
bolturi, a bina / a asambla cu boluri, a scutura
bolt and joint balama

bolt and nut (OM) urub cu / i piuli


- 38 bolt bearing pressure (T, OM) presiune de strivire pe lagr
bolt cam cam cu bol
bolt chisel dalt cruce
bolt core (OM) tija bolului
bolt croppers foarfece pentru tierea / retezarea buloanelor
bolt cutter (mas-un) main / dispozitiv de filetare a bolurilor
bolted (OM) asamblat cu bol(uri) / urub(uri)
bolted connection / joint (OM) asamblare cu boluri / uruburi
bolted pipe joint (OM) binare cu evi filetate
bolted union legtur /binare / asamblare prin buloane, cu
cep
bolter sit
bolter cloth estur pentru site
bolt head (OM) (OM) cap de bol / de urub
bolt(-hole) circle, bolt-pitch circle (OM) cercul centrelor
gurilor la o flan
bolt hook (OM) urub cu ghear / cu cap ciocan (de strgere),
crampon
bolting (OM) aciunea de asamblare cu boluri / uruburi,
ancorare
bolting cloth estur pentru site
bolting lug (OM, mas) bosaj pentru bulon / urub
bolt nab / staple (OM) clig de blocare / de chidere
bolt nut (OM) piuli
bolt of flange (OM) bol / urub de flan
bolt stock (met) oel pentru uruburi
bolt tooth (mas-un) fus al angrenajului lantern
bomb bomb
bomb oxidation oxidare accelerat a com-bustibilului, oxidare
recipient chis
bond fixare, adezivitate, legtur, legare, lipitur; (chim)
valen, liant; (ec) garanie, cauiune, obligatie, a ipoteca; a
(se) tri, a (se) fixa, a adera, a (se) lipi, a bina / a asambla
prin lipire
bonded legat combinat
bonded form of abrazive scul abraziv din pulberi aglomerate
bonded seal garnitur de etanare din material compozit
bonded sealing plate plac de etanare din material compozit
bonded strain gauge traductor / marc tensiometric lipit()
bonder legtur la mas / la pmt, urub de legare la pmt;
(met) crmid de legtur
bonderising (met) fosfatare
bonding legatura, binare (de obicei prin aderen, lipire)
bonding additive adaos adeziv, aditiv pentru realizarea
legturii, lipirii
bonding agent agent de lipire, agent care mareste adezivitatea
bonding capacity capacitate de legtur / de aderen, putere de
priz
bonding clay (cstr, met) argil plastic
bonding defect lips de legtur, defect de lipire
bonding energy energie de lipire / de legatura
bonding material substan de legtur, liant, material de lipire
bonding power putere de aderen / de lipire / de legare,
capacitate de priz
bonding / capacity property proprietate de aderen / de lipire
bonding ribbon band adeziv
bonding strength rezistena lipiturii, rezisten la smulgere
bond strength (OM) rezisten la cleie-re / la lipire / la

smulgere / la plire, rezistena lipiturii


bond stress tensiune / efort de aderen
bone-dry absolut / complet uscat
bone-dust / flour / meal (alim) fain de oase
bone glue clei de oase
bone oil (alim) ulei de oase
bone processing plant instalaie de prelucrat oase
bone tallow (alim) grsime de oase
bonnet (auto) capot, hus; (cstr) bolt, acoperi; (nav) capac de
ochi de pu; (TH) manta, capac, calot
bonnet catch / fastening-clip (auto) chiztorul capotei
motorului
bonnet louvre (auto) fante de ventilatie la capota motorului
bonneted cab cabin retras (plasat spatele motorului, la
autovehicule)
bonus (ec) prima
book carte; (ec) registru, a registra (contabil), a angaja, a
reine, a solicita
booking registrare, reinere, angajare, cumprare, solicitare
bookkeeper (ec) contabil
boom (cstr) talpa fermei / grinzii; (ec) avt, prosperitate; (mas)
flea unei macarale; (mec) fle, sgeat, bra: (nav) bra de
macara, estacad; a bubui, a zumzi, (ec) a face reclam /
publicitate, a prospera
boom bracing (cstr, mec) tritur a tlpii grinzii
boom member (cstr, mec) bar a unei tlpi de ferm
boom of a girder (cstr, mec) talpa grinzii
boom stress (cstr, mec) efort talpa grinzii / fermei metalice
boost sporire; a sprijini, a intensifica, a tri; (met) a comprima,
a concentra, a desi
booster (auto) servomotor, motor auxiliar, servo-mecanism
booster brake servo-fr
booster compressor compresor auxiliar /ajutator
booster pump pomp auxiliar / de suprapresiune
boosting charge sarcin parial
boosting station statie de repompare / auxiliar
boost pressure suprapresiune, presiune suplimentar / de
admisie
boost pressure controller regulator de suprapresiune
boost (quick) charge crcare rapid
boost voltage (el) tensiune auxiliar / suplimentar
booth (met) cabin de / pentru sudare
borating (met) borurare
borazon wheel disc abraziv cu borazon
border tivitur, bord, chenar, bordur, cadru, cant, muchie,
margine, frontier, grani; (cstr) cadrare, rmare,
castrare, prejmuire; a prejmui, a mrgini; a rsfrge /
a doi (margini), a bordura, a cadra, a tivi, a rma
border set frontier, a stabili o frontier
border-line case (fiz) caz limit
border-line curve curb limit
bordering aproape de, care se mrginete cu, limitrof cu;
bordare, cadrare, mrginire
bore (OM, mas-un) gaur, alezaj, alezare, diametru interior,
calibru, a gauri, a perfora, a aleza, a sapa
bored cock (OM) dop gurit
bore diameter (OM) diametru interior / al alezajului, (i pentru
un rulment)
bore diameter face (OM) suprafaa alezajului interior (la

rulment)
bored spindle (OM) arbore, ax tubular / gurit
bored tube pump pomp cu alezaj / cu ax tubular
bore gauge (met, mas-un) calibru inelar
bore hole (OM, mas-un) orificiu alezat / gurit; gaur, alezaj
bore of boss / of hub (OM, mas-un) alezajul butucului
bore out a aleza, a guri din nou
bore-hole reaming (mas-un) corectare(i prin achiere) a
alezajului
borer (mas-un) burghiu, main de gurit, perforator
boride borur
boring gurire, alezaj; (mas-un) (aciunea de) gurire, alezare,
perforare, gaur
boring-and-turning lathe (mas-un) strung de alezat, main de
alezat (i orizontal)
boring-and-turning mill (mas-un) strung carusel / vertical
boring apparatus perforator (de m)
boring bar (mas-un) bar / port-cuit de gurit / de alezat / de
strunjit interior, bortang, arborele mainii de alezat
boring cutter (mas-un) cuit de strunjit interior
boring depth (mas-un) adcime de strunjire / de alezare (si
prin strunjire)
- 39 boring diameter (mas-un) diametrul gaurii de alezat / de
strunjit
boring dust (mas-un) span
boring fixture (mas-un) dispozitiv de alezat / de gurit
boring head (mas-un) cap de gurire / de alezare, port-burghiu,
ppu port-scul (la main orizontal de alezat)
boring kernel carot
boring lathe (mas-un) strung de alezat; main de alezat (i
orizontal)
boring machine (mas-un) main de alezat
boring mill (mas-un) main de gurit / de alezat / de frezat
boring-milling machine main orizontal de alezat
boring operation (mas-un) operaie de lrgire / de alezare / de
gurire
boring rod (mas-un) bara port-cuit (pentru strunjit interior)
borings (mas-un) span ( de la gurit)
boring saddle (mas-un) cap de gurit
boring sample carot
boring socket (mas-un) mandrina de gurit
boring spindle (mas-un) ax de gurit
boring template (mas-un, metr) calibru interior / tampon
boring tool for corner work cuit de strung interior, scul de
gurit
borizing (mas-un) strunjire cu cuit cu diamant / cu plcu din
aliaj dur
born nitride nitrur de bor
boron (chim) bor (B)
boron steel (met) oel cu bor
borrowing (ec) prumut (de la ...)
bort, bortz (mas-un) diamant negru / tehnic mrunt cu
incluziuni
bosh (mas-un) rezervor cu ap pentru rcirea sculelor; (met)
baie de decapare, etalaj (la furnal)
bosh angle (met) unghi al etalajului (la furnal)
bosh cooling box / plate (met) cutia de rcire a etalajului
bosh envelope / jacket (met) manta a etalajului (la furnal)
bosh gases (met) gaze din zona etalajului (la furnal)
bosh of a blast-furnace (met) etalajul unui furnal

bosh parallels (met) ptecele furnalului


bosh plate (met) mantaua etalajului
bosh wells (met) perei ai etalajului furnalului
boss patron, maistru; bosaj; (met) ieind, convexitate, butuc,
groare, adaos turnat, umfltur
bossed cam / wheel (mas, OM) pinion de distribuie
boss roller (met) maistru laminorist
botter rod (met) tija dopului de la oala de turnare
bottle (recipient de) sticl ( sens larg); (met) balon cu oxigen
(la sudur)
bottle cap capsul pentru sticl
bottle-capping capsularea sticlelor
bottle capping machine main de aplicat dopuri la sticle
bottle casting machine main de turnat sticle
bottle charging machine main de umplut sticle
bottle closing machine main de capsulat sticle
bottle-corking (ind chim, alim) butelierea sticlelor
bottled gas gaz lichefiat ( recipiente)
bottle draining scurgerea sticlelor splate
bottle drying apparatus (alim) aparat de uscat sticle
bottle-filling umplerea sticlelor
bottle glass sticl pentru ambalaje (i alimentare)
bottleneck (cf) umr de in; (ec, TH) guire a produciei, loc
gust; g de sticl; seciune minim / trangulat / gustat
bottle rinser main pentru splarea sticlelor
bottle sampling luarea probelor sticl
bottle sterilizer instalatie pentru sterilizarea sticlelor
bottle tilter dispozitiv pentru bascularea sticlelor
bottle top mould (met) lingotier invers conic
bottle washer main pentru splarea sticlelor
bottling buteliere / umplere a sticlelor
bottom sol, fund, teren, baz, fundament, fundaie, talp,
temelie; (met) vatr de furnalul / de cuptor; (nav) fund de
mare, fund de nav
bottom-articulated joint articulaie de fund (la ui de instalaii
metalurgice, chimice, baraje)
bottom belt (OM) curea inferioar (de toarcere / necrcat)
a unei benzi transportoare
bottom blade (mas-un, met) lam inferioar (la foarfece)
bottom bowing converter (met) conver-tizor cu insuflare pe jos
/ la baz
bottom blow valve (OM) robinet de fund
bottom board (met) plac (inferioar / de jos) de model la
turntorie; (nav) panou de barc; (cstr) pardoseal, duumea,
podea, plac de presiune inferioar
bottom boom talp inferioar
bottom carriage asiu
bottom casing chiderea capacului de fund
bottom casting (met) turnare / prin sifon
bottom-charging machine (met) main de tampat vatra
bottom chord (cstr, mec) talp inferioar
bottom clamp plate plac inferioar (a presei) pentru fixarea
matriei
bottom clearance (el) rezerva de deplasare jos
botttom contact (met) legtur electric la vatra de cuptor,
contact de fund
bottom contraction (hidr) contracia de fund a curentului; (met)
contracie la baza unui semifabricat (turnat, rcit)
bottom current curent de fund
bottom dead centre (auto, termo) punct mort inferior /la

motoare cu ardere intern / cu piston)


bottom die matri
bottom discharge descrcare pe la partea inferioar, golire de
fund
bottom discharge centrifuge centrifug cu descrcare la partea
inferioar
bottom-discharge conduit conduct pentru golirea de fund
bottom-discharge hopper siloz / depozit cu descrcare pe la
fund
bottom-discharge skip (met) schip cu descrcare pe la fund
bottom door usa de fund a unui depo-zit de materiale vrac, a
unui siloz
bottom draw reziduu de fund
bottom dump (auto) descrcare de fund
bottom-dump bucket gleat / cup cu descrcare pe la fund
bottom end (met) captul piciorului de lingou
bottom fin (met) bavura de la piciorul lingoului
bottom fermentation (alim) fermentaie inferioar / la baza
recipientului
bottom flange (cstr) tabl de centur, flan inferioar / de
sprijin
bottom floor (nav) varang-cadru
bottom gear (auto) viteza t (la cutii de viteze)
bottom half mold matri inferioar
bottom heating (met) clzirea vetrei, clzire pe la partea
inferioar
bottom hole groap de fundaie
bottom-hole chocke / floe bean (hidr) diuza de fund
bottom-hole pressure (BHP) (hidr) presiune de fund / la talp
bottom-hole pressure gauge manometru de fund
bottom-hole pressure recorder (metr) manometru de fund cu
registrare
bottom-hole pump pomp de fund / de adcime
bottom-hole sample probde fund
bottom-hole sample(r) taker aparat / dispozitiv de luat probe
de fund
bottom house (met) pat de turnare
bottoming die matri / form pentru finisarea filetului la capt /
partea inferioar a piesei
bottoming material (met) material refractar de tampat vatra
(unui cuptor)
- 40 bottoming reamer (mas-un) alezor pentru trecerea de finisare
bottoming tap (mas-un) tarod de finisare
bottoming voltage tensiune rezidual / remanent
bottom loading crcare pe la fund
bottom-loading belt band transportoare cu transport pe banda
de toarcere
bottom nippers falca de jos a cletelui
bottom note not de subsol / josul paginii
bottom of furnace (met) vatr de cuptor
bottom packing etanare de fund
bottom plate (cstr) plac / dal de pardoseal / de baz / de
fundaie / de fund, cadru de susinere; (met) plac de turnare /
de fund
bottom plating (nav) veliul / bordajul fundului navei
bottom pouring (met) turnare sifon
bottom pouring plate (met) plac de turnare / prin sifon
bottom-pour ladle (met) oal de turnare cu dop / cu sertar
bottom-pressure casting (met) turnare sub presiune pe la partea

inferioar
bottom product produs rezidual / de fund
bottom rake (mas-un) unghi de aezare
bottom ramming machine (met) main de tampat
bottom ring inel de etansare / de plafon / de punte
bottom roll (met) cilindrul inferior (la laminare)
bottom rule linie de chidere la tabele
bottom runner (auto) lonjeron inferior al caroseriei
bottoms depuneri de fund, reziduuri, sedimente
bottom sediments reziduuri / sedimente / depuneri de fund
bottom slide (mas-un) sanie inferioar
bottom splash (met) suprapunere de material (la laminare)
bottom tap laddle (met) oal de turnare cu descrcare pe la
fund
bottom unloading descrcare pe la fund
bottom valve robinet / supap de fund
bottom yeast (alim) drojdie de fund
bouchon (OM, T) lagr (mic) din alam
bought scrap (met) fier vechi / deeuri din comer / din afara
uzinei
bounce lovitur puternic, pingere
bouncing efect de dans (la un ecran, display, etc.), instabilitate
vertical
bouncing of contacts (el) vibraie a contactelor
bound margine, limit, grani; carte legat; (nav) curs de
plecare spre...; a delimita
boundary grani, hotar; (fiz, T) frontier, limit / suprafa de
separaie; (mat) frontier; (met) profil (al calibrului de
laminare)
boundary angle (fiz0 unghi marginal
boundary angle bar (nav) cornier de contur
boundary behavior comportare la frontier / la grani / la
limit
boundary condition condiii-limit / de grani
boundary dimensions of bearing (OM) dimensiuni exterioare
de montaj ale rulmentului / lagrului
boundary film (T) pelicul limit (minim)
boundary friction (T) frecare limit (semi-uscat sau semifluid)
boundary layer (fiz) strat / ptur(-) limit, strat de separare
boundary-layer motion curgere strat laminar
boundary line (metr) gabarit; linie de delimitare / de separare
boundary lubrication (T) ungere-limit
boundary marker (mas-un) limitator, opritor
boundary member (mas-un) limitator
boundary of grain (met) limita gruntelui (cristalin)
boundary resistance (fiz) rezisten marginal / de bord
boundary stress field cp de tensiuni suprafaa de baraj (la
semiconduc-toare); cp de tensiuni la margine / la muchie
boundary value valoare limit
boundary-value problem (mat, fiz, mec) problem la limit,
problem la frontier
bounded limitat; delimitat
boundedness (mat) mrginire
bound energy energie latent
bounding surface (fiz, mec, T) suprafa limit / de separare
boundless nemrginit, nelimitat, infinit
bound level nivel staionar
bound state stare staionar
bound water ap de constituie / legat
bounty (ec) bonificaie, gratificatie, prima, premiu

bouquet (alim) buchet (la vin)


bow (cstr)arc; (el) arc de traciune electri-c; (mas-un) ram /
cadru de ferstru pentru metale; (TH) arc, florar de desen, a
(se) clina, a se covoia, a (se) curba
bow archor / bower (nav) ancor de prova / de post
bow girder of a non-circular shape (cstr, mec) grind form
de arc necircular, grind curb
bowing curbare, arcuire, bombare, doire
bowing warp arcuire (i a lemnului)
bowl cup, ceac, castrona, bol, tigaie; (hidr) cup, chiuvet,
bazin, rezervor; (mas) ben, lam, co (i de centrifug), rulou,
rol (goal la interior), container, recipient, bazin
bowl feeder alimentator cu cup / cu ben
bowl gedgeon (OM) fus sferic
bow opening-and-closing plier clete pentru inele
bow saw ferstru cu coard, joagr
bow-shaped connection conexiune / legatura form de arc
bowstring girder (mec) grind cu talp superioar curb
box cutie, caset, etui, lad, geamantan, valiz, veli, loca;
(cstr) box; (mas-un, OM) arbore port-scul, buc, man-on,
bac, cuzinet; (met) ram / cutie de formare, cuv, creuzet;
subansamblu de main, mecanism, a acoperi, a cptui
box and pin (OM) binare cu muf
box-annealed (met) recopt cutie
box-annealed sheet (met) tabl recoapt cutii
box annealing (met) recoacere cutie
box annealing furnace (met) cuptor recoacere cutie / lzi
box beam grind-dulap, grind-cheson
box bed (mas-un) batiu chesonat / form de cutie, pat cu
seciune U
box bottoming file pil-disc fin
box casting (met) turnare cutii de formare
box charging machine alimentator (cu cutii)
box chuck (mas-un) mandrina cu dou flci
box clamp (mas-un) menghin
box column coloan-cheson
box compound (mas, OM) material de etanat mufe / manoane
de evi
box cover capac de cutie
box dam (hidr) batardou
boxed catch (OM) capac de chidere
boxed heart check debitare din miez / inim
box (end) wrench (OM) cheie tubular
boxer engine motor orizontal, cu cilindrii opui
box filter filtru cu camere
boxfoot pipe oven cuptor tubular
box for casting (met) rama de formare
box frame schelet de caroserie auto
box-furnace boiler cazan cu cutie de focar
box groove (met) calibru chis (de laminare)
box hardening (met) cementare / durificare cutii
box head cap de cutie
box header camer de distribuie (a apei)
box heating furnace cuptor cu camere / camer de clzire
box hole / pass (met) calibru chis
box keel (nav) chil-cheson
box key cheie tubular
box mould (met) form de turnare ram
box moulding (met) formare cutii

box nut (OM) piuli-capac / fundat / oarb


box of fire door (termo) cadrul cutiei de focar
- 41 box part (met) parte a ramei de formare
box pass (met) calibru chis
box pattern frame (mas-un) cadru cu seciune chesonat /
trit
box piston (OM) piston gol la interior
box relay (el) releu cutie de protecie
box respirator masc de protecie / respiratoare
box scraper (mas-un) rzuitor lat, cu dou mere
box section girder (mec) grind-cheson / goal pe dinuntru
box-shaped form de cutie
box-sliding feeder dozator cu sertar
box spar lonjeron-cheson
box staple (mas) capac de chidere, plac de chidere de
form sferic
box stud (met) suport / susintor de miez (la turntorie)
box switch (el) treruptor capsulat
box table (met) mas de formare
box timber schelet de lemn
box turbine wheel (OM) roat cu cupe
box-type column (cstr, mec) montant cu seciune U
box-type design form de cutie
box-type impeller (mas) rotor de compre-sor de
supraalimentare, rotorul supraalimnetatorului
box-type leg picior construcie chis
box-type pattern (met) model pentru formarea ram
brace scoab, clam, suport, proptea, a-blon; (cstr) contrafi,
ancoraj, tirant, a lega; (met) ablon (la turnare), suport
montant; a fixa cu scoab, a tri, a rigidiza, a propti, a
bina
braced beam construction construcie cu zbrele
braced girder grind cu zbrele
brace drill burghiu pentru clame / inele
brace joint (cstr) binare clete
brace tap (mas-un) tarod pentru cleme
bracing sprijinire, fixare, trire, consolidare
bracing of a still schelet de cuptor tubular
bracing rib (OM) nervur de rigidizare
bracket (OM) consol, bra, brar (i de evi), furc, suport (i
consol), scoa-b, guseu; parantez, acolad ( text)
bracket (jib) crane macara cu consol
bracket bearing lagr consol
bracket milling machine (mas-un) main de frezat cu consol
bracket mounted (OM) montat / fixat cu brar
bracket pin consol
bracket plate plac de fixare
bracket pole stp cu consol
bracket support suport consol
bracket suspension suspendare pe suport consol
bracket water ap slcie, srturat / nepotabil
bradenhead (hidr, termo) cap de coloan / de eav
brad nail (OM) cui fr cap
braid nur, panglic pletit, pleti-tur, toron, iret, coad;
(el) a pleti (cablul), a bobina
braided huse (OM) furtun / tub cu inserie pletit / de
pletitur

braided packing (OM) garnitur de etanare din snur pletit


braided wire sm pletit / fura-t, fir, iret pletit; (el)
li
braiding (el) pletitur de cabluri; (met) toron; pletire,
pletitur
braiding meshes ochiuri de pletitur
brain creation creaie intelectual (tehnic, tiinific sau
artistic)
brain drain acaparare a inteligenei (i prin emigrare)
brain storming dezlnuire / explozie / asalt de idei; discuie
tre specialiti pentru rezolvarea unei teme
brain thrust (BT) consiliu / grup de experi
brake dispozitiv de frare, fr; (met) main de doit tabl;
a fra
brake action aciune a frei / de frare
brake actuating care este acionat prin fr, acionarea frei
brake actuator acionarea frei
brake adjuster / adjusting gear mecanism pentru reglarea
frei
brake anchor pin (auto, OM) suport al frei
brake anchor plate (OM) plac / banc de fr
brake apparatus dispozitiv de frare
brake arm (OM) pghie / bra de fr
brake arrangement sistem de frare
brake assembly instalaie / sistem de frare
brake backing plate (OM) disc pentru fixarea saboilor de fr
brake-band (lining) (auto, OM) band de fr (acoperire tip
ferodo)
brake bar (OM) bar a sabotului de fr, tij / tirant de frare
brake block (OM) sabot de fr
brake body corp de frare
brake booster servofr
brake box (OM) banc de fr, carcasa frei
brake cam (OM, auto) galet de acionare a frei, cam de
frare
brake check / clutch (OM) sabot de fr
brake circuit (hidr) circuit de frare
brake cock (cf) robinet de fr
brake collar (OM) band (inelar) de fr
brake-compensating egalizare / compensare a frrii
brake connecting hose (cf) acuplare de fr (cu conduct
flexibil)
brake control device (el) releu de frare
brake coupling (OM) ambreiaj cu friciune
brake crank (OM) manivel de fr
brake cross lever (OM) levier transversal al sistemului de
frare
brake cylinder (auto, OM) cilindru de fr
brake disk (OM) disc de frare / de fr
brake drag (OM) sabot de fr, tachet opritor
brake dressing (T) unsoare de fr
brake drum (OM) tambur / roat / tob de fr
brake drum retarder cetinitor cu fr pe o tob
brake dynamo (el) fr de cercare cu dinam etalonat
brake dynamometer (OM) fr dinamometric
brake energy energie / lucru mecanic de frare

brake equalizer (auto) distribuitor de fr


brake equalizer shaft arbore pentru echilibrarea frrii /
pentru frare uniform
brake-field (fiz) cp de frare
brake flange (OM) flan a tobei de frare
brake fluid fluid pentru fr
brake friction area suprafa de frare (prin frecare)
brake gear mecanism de frare
brake hanger (OM) sabot de fr
brake head portsabot, sabot de fr
brake horse-power (b.h.p., BHP) putere efectiv / util / de
frare ( cai putere)
brake hose (auto, OM) furtun de legtur pentru lichidul de
fr
brake key (OM) cam de frare
brake lever (OM) pghie / levier, mer de fr
brake-lever connecting rod (OM) bar / pghie a sabotului de
fr
brake lever sector (OM) sector dinat al pghiei de fr
brake line (auto, OM) conduct pentru lichid de fr
brake liner / lining garnitur de fr / de ferodo
brake looosening slbire a frelor
brake lug adaos turnat pentru fixarea mecanismului de frare
brake meter aparat pentru msurarea distanei de frare
brake operation (operaie de) frare
brake plunger (auto, OM) piston al sistemului de frare
brake power (mec) putere de frare
brake-pressure disk / plate (OM) disc de fr
brake-pressure lead (auto) conduct pentru lichid de fr
- 42 brake pull rod bar a sabotului de fr
brake pulley (OM) disc / roat / tambur de fr
brake relaxing slbire a frei
brake (release) spring (OM) arc de fr
brake rigging sistem al pghiilor de fr
brake rim tob / tambur / roat de fr
brake rod (auto) tija de traciune a frei; (cf) bar de sabot
brake servo servofr
brake(s) fade scdere a eficacitii frrii / sistemului de
frare
brake shaft arbore de fr
brake sheave (OM) disc de fr
brake shoe (OM) sabot de fr
brake-shoe lever (auto) levier pentru desfacerea / acionarea
saboilor
brake slipper sabot (de fr)
brake solenoid fr cu magnet, electro-fr, solenoid pentru
acionarea frei
brake spring (OM) arc de rapel al sabotului de fr, arc de
fr
brake stop limitator al frei
brake strap (OM) band de fr
brake triangle / truss bar (cf) bar triunghiular de fr
brake wheel (OM) roat frat / de fr
brake wire cablu de fr

brake with graduate brake action fr cu aciune / frare


treptat / gradat
braking (action) (aciune / efect de) frare
braking area (OM, T) suprafa de frecare (la fr, ambreiaj,
etc.)
braking axle (OM) osie frat / de fr
braking bar / club (auto) tij /mer de fr
braking couple (mec) cuplu de frare
braking device dispozitiv de frare
braking fan (fiz) ecran de protecie / de frare
braking force for de frare
braking gear mecanism de frare
braking moment moment de frare
braking preparation length (cf) lungi-me de pregtire a
frrii
braking resistance (of friction) rezisten- la frare (prin
frecare)
braking surface suprafa (activ) de frare (i prin frecare)
braking torque (el, mec) moment / cuplu de frare
braking weight greutate de frare
braking work (mec) lucru mecanic de frare
bran (alim) tr
branch (TH) ramificaie, bifurcaie, deri-vaie, ramur, bra,
branament, conduc-tor secundar, ramificat; (ec) sucursal,
domeniu, filial, sector, specialitate; faz; a deriva, a devia, a
(se) ramifica, a (se) bifurca
branch box (el) cutie de derivaie / de bransament
branch chuck (el) circuit / derivat de ramificare
branch duct (hidr) conduct secundar / de ramificaie
branched ramificat
branched chain (chim) caten lan molecular ramificat()
branched chute jgheab-pantalon
branched polymer polimer ramificat
branched structure structur ramificat
branch flange (OM) flan de priz
branch haulageway cale de transport ce deverseaz produsul
calea principal
branching bifurcaie, ramificaie, derivaie
branching crack fisur ramificat
branching crack in parent metal fisur ramificat
materialul de baz (i la sudur)
branching off bifurcaie, derivaie
branching trough jgheab de deviere
branch joint punct de ramificaie / de derivaie
branch line (el) circuit derivat; (cf) linie deviata, cale ferata
secundara
branch of knowledge ramur de cunotinte, disciplin
branch of manufacture ramur / domeniu (i de producie)
branch office (ec) filial, sucursal
branch piece (OM) pies / flan de derivaie
branch pipe (hidr) branament, eav de derivaie; (OM, hidr)
teu, ramificaie a conductei principale
branch point punct de ramificaie, nod de reea; priz
branch resistance (el) rezisten derivaie
branch rod (OM) biel motoare, tij de piston
branch statement (autom, inf) instruciune de salt
branch terminal (el) clem / born de derivaie, branament
branch-point stream line (hidr) linie de curent la ramificaie

branch-T (el) cutie de conexiuni / derivaie T


brand (TH) marc de fabricaie; calitate, sortiment, tip; a marca,
a semna
branded goods mrfuri care poart o marc de fabric
branded oil (T) ulei de calitate
brand manager director srcinat cu promovarea i
comercializarea unui produs
brand new perfect nou
brand rating apreciere a unei mrci de fabric
brand share pondere a unei mrci de fabric
brands in the running (ec) mrci curente pe pia
brandy (alim) rachiu, coniac, brandy
branning machine main de polizat tabl alb
brass (met) alam, aliaj Cu-Zn
brass band band de alam
brass bearing (OM, T) lagr / cuzinet din alam
brass billet (met) semifabricat din alam (de obicei turnat)
brass brazing lipire tare cu alam
brass brazing alloy (met) aliaj / alam pentru lipire tare
brass bushing (OM,T) lagr de alam, cu-zinet / buc din alam
(pentru lagre)
brass castings piese turnate din alam
brass foundry (met) turntorie pentru alam
brass knuckles (fiz) inel de percuie / de impact / de protecie;
cap de baterie
brass latten (met) tabl de alam
brass plate (met) plac almit, a almi
brass plating (met) almire
brass scraper perie de alam
brass screw urub de alam
brass sheet tabl, platband de alam
brass tip socket set screw
brass tool (mas-un) cuit pentru prelucrarea pieselor din alam
brass tube / tubing (alim, OM) eav / tevrie din alam
brass varnish lac pentru alam
brass wire sm de alam
brass workers lathe (mas-un) strung rapid pentru prelucrat
aliaje neferoase
brassy similar cu alama, tare ca alama
brattice drying machine main de uscat cu band
transportoare
brayer val ungtor / frector
braze (met) loc al lipiturii, a lipi tare, a face o lipitur tare (de
obicei cu aliaj metalic, alam)
brazed (met) lipit cu alam
brazed joint (OM, met) binare / rost / asamblare prin lipire
tare, lipitur tare
brazed-type carbide tool cuit / scul cu plcu / plcue de
carburi metalice lipit(e)
brazier co pentru jar
brazing (met) (procedeu de) lipire tare (cu alam tare), loc al
lipiturii, lipire cu material greu fuzibil; sudur tare
brazing alloy aliaj pentru lipire tare
brazing tongs clete de lipit
brazing mixture (met) aliaj pentru lipit (i alam)
brazing seam shrinking subiere (la lipire sau sudare)
- 43 breach (cstr, met) bre, sprtur, deschiztur (tr-un zid, la
zidrie)
breach of thrust abuz de credere

bread (alim) pne


breadboard setup (el) legtur provizorie
bread factory (alim) fabric de pne
bread manufacture (alim) fabricarea pnii, panificaie
breadth lime, lrgime, tindere
breadthbreak gustare
breadth of roll material (met) lime a semifabricatului /
materialului laminat
break spargere, rupere, evadare, erupie, ruptur, sprtur,
crptur, nruire, pauz; (inf) cheie de trerupere, sfit de
paragraf; (el) a trerupe un circuit, a strpunge; (TH) a rupe,
a sparge, a sfra, a concasa, a degrada, a opri
breakage (TH) concasare, mrunire, fracionare, friare,
zdrobire, mcinare, rupere, ruptur, crptur (mai mare),
distrugere
breakage load (OM) sarcin de rupere
breakage rate numr de ruperi (i unitatea de timp)
break-and-make switch (el) treruptor pentru chideredeschidere
breakaway pornire, punere micare
breakaway torque cuplu / moment la pornire / iniial
break bulk (nav) a cepe descrcarea
break circuit circuit de ruptur, schem de deconectare
breakdown (el, TH) pan funcionare, deranjament,
defectare, avarie, ruptur, accident, strpungere (a izolaiei);
(TH) plastifiere, vluire, disturgere; (met) a lamina lingoul
p la agl; (TH) a strpunge, a descompune, a separa, a
dispersa, a (se) prbui, a (se) surpa
breakdown crane (cf) vagon-macara
breakdown field strength (el) intensitate a cpului electric de
strpungere, rigiditate dielectric
breakdown fluid fluid de fisurare (i ca marcator)
break down group of working stands deranjamente simultane
la maini
breakdown impulse voltage (el) oc al tensiunii de strpungere
breakdown in the main supply (el) trerupere a tensiunii de
reea, pan reea
breakdown lorry camion de depanare, automacara
breakdown mill (met) laminor degrosisor
breakdown of an emulsion (T) spargere a emulsiei
breakdown of line (el) demontarea unei linii
breakdown of oil (T) limpezirea uleiului
breakdown of prices (ec) scdere a preurilor
breakdown pass (met) calibru degrosisor / tinztor
breakdown point (met) limit de (rezisten la) rupere, punct /
moment de trerupere / de cdere a unui utilaj
breakdown roll (met) cilindru degrosisor / tinztor
breakdown service depanare
breakdown signal (el, TH) semnal de avarie / de pan
breakdown site / spot (mec, el) loc de strpungere
breakdown test cercare (p) la rupere / distrugere / avarie
breakdown temperature (chim, met) temperatur de
descompunere
breakdown torque (el) moment de rsturnare (la motoare de
inducie)
breakdown train (met) linie de laminor degrosisor / tinztor
break draft (met, plast) laminare preli-minar, prima laminare
(parial)
break emulsion a sparge emulsia

breaker (TH) ruptor, concasor, treruptor, moar; (alim)


zdrobitor
breaker arm (auto) bra de ruptor
breaker bar bar a zdrobitorului
breaker block (TH) sprgtor de blocuri
breaker cam (auto) cam a ruptorului
breaker card main de frecat
breaker contact-point (auto) platin a ruptorului
breaker down (met) laminor degrosisor
breaker drawing (met) prima trecere la laminor, prima
laminare
breaker drum (TH) tambur de destrmare
breaker impulse (el, autom) impuls de pornire / de deblocare
breaker jaw falc de concasor
breakerless ignition (auto) bloc electro-nic (la sistemul de
aprindere fr ruptor)
breaker mouth gur de concasor
breaker plate (auto) platou al ruptorului; (of a hammer mill)
(mec) suprafa de ciocnire (i la forj)
breaker platinum-contact (auto) platin a ruptorului
breaker point punct de rupere
breaker roll val de concasor
breakers (nav) valuri deferlate, brizani
breakeven (ec) prag de rentabilitate, punct critic (al
rentabilitii), a atinge pragul de rentabilitate / punctul critic al
rentabilitii
breakeven performance (ec) nivel de performan de la care
cepe plata primei
break ground a disloca pmtul, a defria; (nav) a smulge
ancora
break impulse (autom, el) impuls de deblocare / de trerupere /
de deschidere / de separare
break in a curve (mat) punct unghiular / de inflexiune
break in a irumpe, a rupe, a fora
break in an axle (OM) rupere de osie
breaking ruptur, trerupere, tiere, rupere, sprtur, refracie,
rupere, concasare; flambaj; deconectare; doitur; separare
breaking by overload (el, OM) rupere din cauza suprasarcinii
breaking capacity (el) putere / capacitate de rupere
breaking cone concasor conic
breaking delay (el) tziere de acionare (la relee)
breaking-down mill train (met) linie de laminare pentru profile
grele
breaking-down pass (met) calibru de degroare rapid /
degrosisor / tinztor
breaking-down point (TH)limit de rupere; valoarea unui
parametru al uni utilaj peste care apare distrugere / rupere /
avariere
breaking-down pressure tensiune de strpungere / disruptiv
breaking-down roll (met) cilindru degrosisor / tinztor
breaking-down stand (met) caj de bluming / de blumuri
breaking down temperature temperatu-r de rupere / de
trerupere / de cdere (a unui utilaj)
breaking drum tambur de concasare
breaking elongation / extension alungire la rupere
breaking length lungime de rupere (i la epruvete)
breaking limit (mec, OM) rezisten de / la rupere, parametrulimit
peste care utilajul cedeaz
breaking load (mec, OM) sarcin de rupere / de flambaj
breaking machine concasor, dezintegrator, berbec

breaking mill (met) laminor pregtitor


breaking of an emulsion (T) spargere a unei emulsii
breaking of arc treruperea arcului (electric, la sudur)
breaking-off tiere cu lturarea restului (de material)
breaking of vacuum scderea vidului
breaking of viscosity (T) reducerea vcozitii
breaking out desprindere forat, rupere
breaking plant instalaie de concasare
breaking point (T) punct de spargere a emulsiei; (mec)
rezisten limit / la rupere, punct de rupere / de trerupere
breaking safety siguran la trerupere
breaking shaft (OM) bar de siguran
breaking strain (mec) deformaie la rupere / la flambaj
breaking stress (mec, plast) rezisten la rupere, efort / tensiune
la rupere
breaking stress in tension (in shear; in compression)
rezisten la rupere la traciune (la forfecare, la compresiune)
breaking switch contactor cu contacte normal chise
- 44 breaking tenacity (mec) tenacitate la rupere, rezisten
specific la rupere
breaking tension (mec) tensiune / efort la rupere
breaking test (mec) cercare la rupere / la flambaj
breaking up desfacere forat, rupere
breaking weight sarcin / greutate de rupere
break into (OM, T) a (se) infiltra , a ptrunde, a roda
break length (OM) lungimea ruperii
break line rd final
break off (met) strpungere (la furnal); a-bandonare; rupere;
desprire, separare
break out (OM) deurubare, smulgere a ancorei, rbufnire,
izbucnire; a desface, a sparge, a irumpe, a izbucni
break-out tongs clete pentru tuburi
break part way a rupe dou
break point (T, alim) punct de stratifi-care a unei emulsii, punct
de limpezire a unei soluii tulburi; punct de control / de
rupere, prag de absorbie
break shot proces de trerupere / de declanare
break spark (el) scteie de ruptur
break the joint a rupe legtura
break the joint (OM) a deuruba
break(-)through (chim, T) punct de ruptur, prag de absorbie,
punct critic al ciclului de absorbie; (el, OM) bre,
strpungere, rbufnire
break-up (chim, T) descompunere, diso-ciere, dezagregare,
dispersie, fraciona-re, a deschide, a descompune, a fri-a,
a dezmembra, a sfra, a demonta, a separa
breast beam (mas) travers frontal
breast box (mas-un) cutie de alimentare / de distribuie
breast drill burghiu de m, main de gurit portabil
breast fast (nav) travers (par)
brast pan (met) antecreuzet (la cubilou)
breast plate (met) plac / cuiras fronta-l, blindaj frontal, lam
de buldozer
breast shore (nav) pontil lateral
breast wall (cstr) zid de sprijin
breast (water) wheel roat de ap
breastwork (nav) fronton de dunet; (TH) parapet, balustrad
breather (OM) supap de respiraie / de aerisire / pneumatic,

rsufltor, masc de gaze, ventuz


breather losses pierderi prin evaporare / aerisire / respiraie
breather plug (met, OM, termo) rsufl-toare, canal de aerisire,
orificiu de evacuare
breather valve (OM) supap de aerisire
breathing respiraie, aerisire
breathing a mold (met, plast) deschidere a formei de presare
pentru deprtarea gazelor i a vaporilor
breathing respiraie, aerisire
beathing a mould (met, plast) descidere a formei de presare
pentru evacuarea gazelor i vaporilor
breech canal de fum; (nav) tietur de macara
breech bore gauge (metr, met) calibru inelar
breech door clap de fund
breech lock (OM) clap de deschidere / de crcare
breech plate (OM) nervur / pies de fund, plac a lactului /
broatei
breech recess gur a rindelei
breechblock (OM) capac de chidere
breechblock handle mer de chidere
breechblock mechanism chidere cu blocare (i la vagoane)
breeches piece (OM) pies de legtur form de furc
breeches pipe racord (form de) furc
breeching(s) (termo, met, alim) canal(e) de fum
breechlocking crank (OM) manivel de chidere / de blocare
breed ras, specie, a nate, a crete, a spori, a (se) muli, a
seleciona
breeding regenerare, reproducere, selecie
breeze (met) zgur (de crbune), crbuni sau cocs buci mici
breeze coke (met) cocs mrunt
brewery (alim) fabric de bere
brewery mash (alim) borhot de bere
brewery yeast (alim) drojdie (de bere)
brewing (alim) fabricare a berii
brewing cup / tun (alim) cuve de brasaj
brew kettle (alim) fabricare a berii
brewers copper cazan / cuv (de cupru) pentru brasaj
brewers grain (alim) borhot de bere
brewers malt (alim) mal de bere
brewers wort (alim) must de bere
brick crmid, igl, ceramic
brick furnace cuptor pentru arderea crmizilor
brick grease unsoare consistent brichete
brick inclusions (met) incluziuni din materiale refractare /
crmizi
bricking (cstr, met) lucrare de zidrie, zidire
brick lined (cstr, met) cptuit cu crmid
brick-lined masonry (cstr, met) zidrie de placare
brick lining (cstr, met) brcminte / cptueal de crmid
brick molding machine main pentru fasonarea crmizilor
brick oil ulei pentru ungerea preselor de crmizi
brick press pres de crmizi
brickworc (cstr, met) zidrie, cptuire cu crmid
brick up (cstr) a ridica un zid, a umple cu zidrie (de crmid),
a suprazidi, a zidi
brickworks fabric de crmid
bridge pod, punte; (metr) punte de msurare; (nav) punte,
covert; (el) a unta, a deriva (un circuit)
bridge across (el) a unta
bridge capacity sarcin util maxim (pentru pod, drum, pod

rulant)
bridge circuit / arrangement (el) circuit / montaj punte
bridge cock (OM) robinet de trecere (tre conducte altfel
separate)
bridge crane (met) pod rulant
bridge deck (nav) punte a pasarelei / a comenzii
bridge driving voltage (el) tensiune de alimentare / de acionare
a unei puni
bridge floor(ing) tablier de pod
bridge for supporting pipe pod pentru conducte tubulare
bridge fuse (el) siguran a punii
bridge girder grind a podului (i rulant)
bridge girder system sistem portant al podului (i rulant)
bridge joint joant tre traverse, joant de ine la poduri
bridge launching (cstr, met) lansare a podului
bridge load sarcina podului (i rulant)
bridge null detection (el, metr) detecta-rea nulului punii,
aducere la zero a unei puni
bridge of a ship (nav) covert, punte
bridge of boiler furnace (termo) altar de focar
bridge pile (cstr) pil-culee
bridge railing balustrad de pod (i rulant)
bridge reamer (mas-un) alezor pentru guri de nit
bridge relay (el) releu de punte
bridge resistance (el) rezisten a punii
bridges (tank-furnace) (met) baraje (la cuptor-van)
bridge spot weld sudare puncte cu eclise
bridge stockade estacad
bridge wall corp al podului (i rulant); (met) prag al cuptorului
bridge wire (el) fir de rezisten calibrat (al unei puni)
bridging tablier de pod (i rulant); prop-tea, antretoaz, planeu;
(met) blocare a arjei furnal, lips de ptrundere (la sudare);
(el) untare
bridging over of stock (met) agarea arjei
bridging plug (el) fi / buon de scurcircuitare
bridging work construcie de poduri
bridle (OM) brid, colier
bridle chain lan pentru ghidare / de siguran la colivii
bridle joint binare grind
brief scurt, concis
- 45 brief acceleration acceleraie momentan / de scurt durat
Briggs(ian) logarithm (mat) logaritm zecimal / comun / ordinar
bright strlucitor, luminos, lucios, de culoare deschis; (met)
curat, decapat
bright annealing (met) recoacere la alb atmosfer controlat
bright annealing furnace (met) cuptor de recoacere la alb (
atmosfer controlat)
bright blue (met) albastru deschis (culoare de revenire)
bright deposit depunere lucioas
bright-drawn (met) tras la rece (p la luciu)
bright-drawning (met) tragere la rece (p la luciu)
bright-drawn steel bar (met) bar de oel tras lucioas (blank)
bright dross (met) zgur sticloas
brighten a face s strluceasc, a polei, a lustrui, a deschide la
culoare
brightener (chim, met) vas de decapare / de limpezire, decantor
brightening (T) limpezire a uleiului; (met) lustruire, obinere a
luciului
bright-field illumination (fiz) ilumi-narea cpului-obiect (la

microscop)
bright finish finisare lucioas / p la luciu (metalic)
bright finished lustruit, polizat, superfinisat
bright-finished sheet / table (met) tabl polizat la / cu luciu
bright hardening (met) clire la alb
bright light lumin strlucitoare; (auto) faz mare
bright luster luciu intens / puternic
bright-luster sheet (met) tabl lucioas
bright metal (met) metal curat / cu luciu / decapat
brightness luminozitate, strlucire, puritate, iluminare, claritate
(optic)
brightnessmeter exponometru
brightness reversion glbenire (i la mase plastice)
brightness temperature temperatur de incandescen
brightness values indice de luminozitate
bright pickle a decapa (met) a decapa pentru lustruire
bright polished sheet (met) tabl lustruit
bright nut (OM) piuli prelucrat / de precizie
bright-orange (met) galben-portocaliu
bright parts (Om, mas-un) pies avd toate suprafeele
prelucrate
bright plating depunere galvanic cu luciu / decorativ
bright plating range (met) depunere cu luciu
bright red rou strlucitor / aprins
bright steel (met) oel tras la rece (cu luciu metalic)
brightstock ulei dezasfaltat rafinat
bright washer aib prelucrat
bright wire fir incandescent, sm alb
bright work (mas-un) piese (i din alam) lustruite / prelucrate
p la luciu
brilliance strlucire, sclipire, luminozitate, claritate
brilliance display dicare / reprezentare cu mare luminozitate
(i pe ecran / pe display)
brilliant strlucitor (despre o culoare), briliant, scteietor
brilliant polish (mas-un) lustruire fin
brim margine, bordur (mai ales pentru esturi)
brimstone (chim, met) sulf, pucioas
brine (alim, chim) ap srat, saramur, soluie de sare
brine chilling rcire cu saramur
brine drum (alim, termo) acumulator de saramur, tub de
diametru mare umplut cu saramur rcit constituind un
acumulator de frig
brine gauge (alim, chim) salinometru
brine header (alim) colector de saramur
Brinells machine durimetru Brinell
Brinel point unitate Brinell
Brinell (ball-) hardness duritate Brinell
Brinell (hardness) number numrul / valoarea duritii Brinell
brinelling indentation (OM) brinelare (defect la rulmeni)
brine pump pomp pentru saramur
brine refrigerating plant instalaie de rcire cu saramur
brine refrigeration (alim, ind chim) rcire cu saramur
brine tank (alim) rezervor de saramur
bring back a readuce, a completa, a recupera (i tziere)
bring home / in a apropia, a explica, a aduce pe locul de
montaj, a introduce un rd (de text)
bringing back damper spring (OM) resort reductor i
amortizor
bringing out extragere, tragere afar
bringing together a aduce aproape, a apropia, a altura

bring into fashion / vogue a moderniza, a face ceva conform


tendinei / modei domeniu
bring into service a pune funciune, a da exploatare
bring out a deprta, a scoate ( afar), a produce
bring to a standstill a face s se opreasc (un mijloc de
transport); (ec) a face s stagneze / s ceteze (producia,
comerul, etc.)
bring to an anchor (nav) a staiona
bring to boiling a aduce la fierbere
bring to speed a aduce la viteza normal
bring up (nav) a opri nava, a prezenta, a trage cablul
bring up to standard / scratch / the mark a aduce la nivelul /
la standardul cerut
bring up-to-date a actualiza, a moderniza
brining (alim) srare, saramurare
briny water ap srat / slcie
briquette crmid, agl, olan, brichet (i de crbune), pachet,
a bricheta, a pacheta
briquetted coal (met) crbune brichete
briquetting brichetare
briquetting machine / press / plant main / pres / instalaie
de brichetat (i span)
bristle fibr uscat, pr de porc
Britannia joint (el) jonciune sudat fr manon
British mile mil englez
brittle casant, friabil, fragil
brittle destruction distrugere / rupere de tip casant
brittle failure ruptur casant
brittle lacquer (mec, OM) lac pentru identificarea prin fisurare
a tensiunilor
brittleness casan, fragilitate, friabilitate
brittleness point / temperature (met) temperatur / punct de
fragilizare
brittle when red-hot (met) casant la rou / la cald
broach (mas-un) bro, alezor, a broa, a aleza
broach burnishing finisare prin broare
broaching (mas-un) broare
broach(ing) press main / pres de broat
broach reamer (mas-un) alezor conic
broach slide / ram (mas-un) sanie / crucior a(l) broei
broad larg, vast, lat
broadband band larg
broadcasting range gam de unde (radio, aparate de msur cu
unde)
broaden a lrgi, a extinde, a mri, a dezvolta, a amplifica
broadening lrgire, extindere
broad-faced steel gear (met) cilindru dinat / de antrenare (la
laminor)
broad flange girder grind cu tlpi late
broad flange I beam grind lat form de I
broad-gauge railway (cf) cale ferat cu ecartament larg
broad iron wedge pan / rang de despicat
broad nose clete cu flci late
broad-nose tool (mas-un) cuit lat de degroare
broad rib (knitting) patent lat
boardside (nav) bord, flanc, bordee
broadside sea (nav) mare / valuri de travers
broad strip (met) tabl / band lat
broad-strip (rolling) mill (met) laminor pentru tabl / band
lat

broad welt manet / bordur lat (i la textile, curele)


- 46 broke rebut, deeuri
broken (TH, alim) brizur, rupt, sfarat
broken-bladed conveyer / mixer amestector elicoidal
broken castings (met) sprturi de turntorie
broken corner (mas-un, met) margine / muchie rabotat / rupt
(la laminare)
broken down rubber cauciuc plastifiat
broken end rupere, fir rupt, band rupt
broken glass ciob de sticl
broken ground pmt dislocat / spat
broken hardening (met) clire trepte / trerupt
broken iron (met) font veche spart
broken line linie punctat / trerupt
broken number (mat) fracie
broken oxide (met) incluziune / crustaie de oxizi (la
laminare)
broken stone criblur, piatr
broken stowage (nav) spaiu pierdut la stivuire
broken wire conductor / fir rupt
brokerage (ec) comision, intermediere, brocheraj
bromide (chim) bromur,
bromine (chim) brom (Br)
bronze (met) bronz
bronze bushed bearing (OM) buc de bronz
bronze brazing (OM, met) lipire / lipitur (tare) cu bronz
bronze casting (OM, met) pies din bronz turnat
bronze foundry (met) turntorie de bronz
bronze-leaf foi de bronz
bronze welding sudarea bronzului
bronzing (met, T) acoperire cu bronz (procedeul nu este
precizat)
broom mtur, perie
brooming maturare (de curare)
brow margine a unei pante, schel
brown brun, ocru, maro (deschis); (met) a bruna
brown coal crbune brun, lignit
browning (met) brunare, acoperire prin oxidare
brown paper htie de ambalaj
brown petroleum iei degradat
browns htii cafenii de ambalaj
brown soap spun lichid
brown sugar (alim) zahr nerafinat
bruise a strivi, a mcina
brush perie, pensul, a peria, a netezi
brush carrier (OM, el) ax port-perie
brush collar (el, OM) inel port-perie
brush damper umidificator cu perii
brush deburrer main / dispozitiv de curat cu perie
brush gear / holder (dispozitiv) port-perie
brushing maturare, periere, lrgire
brushing attachment dispozitiv de periere / de curat cu perie
brushing paint vopsea de / pentru pensul
brushing worm melc transportor cu perii, perie elicoidal
brush lead (el) deplasare a periei fa de punctul neutru
brush on a aplica cu pensula
brush plating (met) depunere electroli-tic cu perie / prin
tamponare
brush polishing lustruire cu tamponul (la acoperiri i la

pregtirea probelor metalografice)


brush ring (el) (inel) port-perie
brush roller cilindru-perie (la curat)
brush shaft (el) arbore port-perie
brush sparking scteiere a crbunilor
brush spreader main de cauciucare / de gumare cu perii
brush yoke jug pentru perii (la maini electrice)
brush-rocker ring (el) inel al periilor (la maini electrice)
bubble (met) suflur, nivel, bul (de gaz), cumpn, a barbota,
a clocoti, a fierbe
bubble aeration suflare cu aer
bubble boiling fierbere violent
bubble flask barbotor
bubble formation formare a bulelor (la emulsii); (met) formare
a suflurilor
bubble gauge contor de bule, debitmetru cu bule de gaz
bubble level nivel cu bul
bubble point punct iniial de fiebere
bubble-free fr bule de aer (i la emulsii)
bubble-point pressure presiune de saturaie / de ceput de
fierbere
bubbler dispozitiv de barbotare / barbotor
bubbling (fiz, T, met, alim) formare de bule / de sufluri,
barbotare, fierbere
buck (chim) leie, a umezi, a umecta; (cstr) capr, a sprijini cu o
capr
bucker concasor
bucket (alim) gleat; (cstr, hidr) racord, rotunjire; (mas) ben,
cup de excava-tor, graifr, palet de rotor; (nav) cup de
drag
bucket arm (OM) bra al cupei (i de excavator)
bucket car (met) schip (la furnale)
bucket carrier (met) vagonet de crcare
bucket chain lan cu cupe
bucket-chain dredger /excavator excavator cu lan port-cupe /
cu elind
bucket charging (met) crcare a cuptorului cu ben
bucket conveyor elevator / transportor cu cupe
bucket crane excavator
bucket door clapet de cup (la un excavator, transportor)
bucket dredge drag cu lingur / cu cupe / cu godeuri
bucket elevator elevator cu cupe / cu bene
bucket excavator excavator cu cupe
bucket filling (met) crcare a cuptorului cu ben
bucket grab cup cu graifar
bucket-handling crane (met) macara de arjare cu cup / cu
ben
bucket-ladder excavator excavator cu elind
bucket loader autocrctor cu cupe (i cu elevator)
bucket nose muchie de lucru a cupei
bucket slide clap de cup (la excavator)
bucket-tipping device dispozitiv pentru rsturnarea cupei
bucket-type elevator elevator cu cupe
bucket wheel roat cu cupe (i la turbine)
bucket-wheel excavator excavator cu roat port-cupe
bucket-wheel tyre loader crctor cu roat port-cupe
buckle cataram; doitur, cut; a (se) doi, a (se) cuta, a (se)
flamba, a (se) curba, a (se) bomba
buckle out a egaliza, a drepta
buckle up a se turti

buckled doit, flambat, cotit


buckled plate sheet piling perete / ecran de plane de tabl
ambutisat
buckled plate plac bombat de oel
buckler scut
buckles (met, plast) cute, ondulaii (la laminare)
buckling (cstr, mec) flambare, flambaj, curbare (i la plci de
acumulator); (fiz) curbur; (met, plast) doire, deforma-re,
gofrare, ondulare (table i plci)
buckling coefficient (OM) coeficient de flambaj
buckling criteria criterii de flambaj
buckling load (mec) sarcin de flambaj, solicitare la flambaj,
for de flambaj
buckling resistance rezisten la flambaj
buckling stain deformaie la flambaj
buckling strength rezisten la flambaj / la ondulare / la doire
buckling stress (mec) efort de / la flambaj
buckling test cercare / test la flambaj / la doire (a tablelor /
plcilor, etc.)
buckling vector vector laplacian
buck saw fierstru cu arc / cu coad
buck scraper screpr cu roi
- 47 buckstay stp de reazem
buck up in front a rsturna, a bascula
buckwheat coal (met, termo) crbune mrunt
budget (ec) buget
budgetary allocation / allotment (ec) alocaie bugetar
buff disc din piele, pentru polizat; a lustrui; a amortiza (o
lovitur)
buff stick in leather disc subire din piele, pentru lustruit
buffer (auto) bar de protecie, circuit-tampon; (autom) circuit
tampon; (OM) amortizor, tampon, fr, pern de amortizare,
opritor, limitator; (chim) soluie / substan tampon; (c)
memorie intermediar; (fiz) amortizor de oscilaii; (mas-un)
main de lustruit
buffer accumulator (el) acumulator-tampon separator
buffer action (chim) aciune de tampona-re (cu soluie); aciune
de amortizare
buffer base plate (cf) plac de tampon
buffer brake tampon, amortizor
buffer capacitor (el) condensator capacitiv
buffer coating strat intermediar (de vopsea)
buffer drilling perforare / gurire cu amortizor
buffer fluid lichid de fr, fluid pentru amortizor hidraulic sau
pneumatic
buffer function (autom) funcie intermediar / tampon
buffer gear ansamblu-amortizor
buffer head (cf) disc tampon
buffer memory (c) memorie tampon / intermediar
buffer piston piston de echilibru
buffer plunger (cf) tij tampon
buffer reservoir rezervor-tampon
buffer screw urub tampon
buffer spring (cf, OM) arc de tampon / de amortizor
buffer stock stoc tampon
buffer stop (cf) opritor de linie fix; (cstr) grind de sprijin
buffer store (c) memorie intermediar
buffer tank rezervor tampon
buffer tube tub separator

buffer zone zon intermediar / de tranziie


buffing polizare, lefuire, lustruire (mecanic i electromecanic)
buffing cone (mas-un) con / dorn de polizare
buffing machine (mas-un) main de polizat / de lefuit
buffing powder pulbere de lefuit
buffing wheel (mas-un) disc de lefuit / de lustruit
buff wheel disc de lustruit
bug (c) indicator de poziie / de deranjament / de eroare,
perturbare
bug defect imperfeciune, eroare
bug dust praf rezultat la perforare sau tiere
buggy ladle (met) oal de turnare, mon-tat pe crucior / pe
vagonet-platform
buggy casting (met) turnare pe vagonet-platform
build (cstr) construcie, form, a construi, a cldi
build-up a crea, a genera, a construi, a ri-dica; (TH) a forma, a
alctui, a se che-ga, a se aduna; (el) amorsare a unui generator
autoexcitat; (met) creterea ru-loului, crcare /
depunere prin sudur
build-up a connection a face o legtur
build-up factor factor de corecie / de formare
build-up metal (met) metal / aliaj pentru depunere / crcare
(prin sudur)
build-up of pressure crearea presiunii
build-up welding sudur cu metal de adaos, depunere /
crcare prin sudur
builder constructor, component
builders diary jurnal de antier
builders hoist troliu de construcie
building construire, cldire, construcie, edificiu, cas, bloc
building block subansamblu, element de construcie, modul
(tr-o instalaie sau tr-un ansamblu)
building boards carton gudronat
building brick crmid
building contractor antrepenor, constructor
building crane macara de antier
building drum tob de confecionat anvelope
building engineering plant utilaje de construcii / de antier
building glass sticl de construcie
building in series fabricaie serie
building limit (cstr) limit de gabarit / de construcie
building lumber lemn fasonat / de construcii
building material material de construcie
building mortar mortar
building of rubber compound elabo-rarea reetei de amestec
pentru cauciuc
building paper carton gudronat
building pit (cstr) sptur, excavaie
building site antier de construcii
building slip (nav) cal de construcie
building stone piatr de construcie
building system (cstr) regim de construcie
building timber (cstr) lemn de construcie
building yard (cstr) antier de construcii
building-in zidire
building-up current (el) curent tranzitoriu
building-up process (chim) proces sintetic; (el) proces
tranzitoriu
building-up reaction (chim) reacie de polimerizare
building-up refacere, formare, cretere; (TH) montaj, asamblaj,

acumulare, grdire
building-up process (chim) proces de condensare / de
precipitare; (el) proces / fenomen tranzitoriu
building-up rise time timp de tranzit, timp de cretere
building-up time timp / durat de stabilire, perioad tranzitorie,
timp de amorsare a oscilaiilor
building-up transient process fenomen tranzitoriu
built beam with keys (cstr) grind binat cu buloane
built-in beam (cstr) grind castrat
built-in burner (termo, met) arztor zidit / castrat /
corporat
built-in cab (auto) cabin chis pentru ofer
built-in check (autom) verificare automat
built-in crankshaft (OM) arbore cotit dintr-o singur bucat
built-in feedback holding brake fr de blocare cu reacie
integrat / la servoelemente de acionare
built-in hydraulic jack (OM) cric hi-draulic montat permanent
/ incorporat
built-in magnet magnet corporat / castrat
built-in reliability fiabilitate intrinsec / intern
built-on piece (OM) pies ajustat (suplimentar)
built-on pump / built-together pump motopomp
built soap spun cu mai muli componeni
built-up barrel (fiz) camer toroidal, toroid
built-up casing (cstr) cofraj prefabricat
built-up concrete (cstr) beton prefabricat
built-up crankshaft (OM) arbore cotit executat din buci /
demontabil
built-up factor (fiz) factor de corecie, factor de formare
built-up girder (cstr) grind compus
built-up member (cstr) bar compus din mai multe elemente
built-up molding box ram / cutie de formare demontabil
built-up propaganda reclam pentru un produs
built-up sequence consecutivitate a depunerii (la sudare mai
multe straturi)
built-up tyre of face mill with inserted teeth (mas-un) frez
frontal cu dini aplicai
built-up weld(ing) (depunere / crcare) prin sudur / sudare
cu metal de adaos
bulb bulb, bic; (chim) balon, rezervor (i de termometru);
(el) bec electric; (met) groare, cap de profil
bulb angle (nav) cornier cu bulb
- 48 bulb angle iron fier cornier cu bulb
bulb-iron angle bar (nav) cornier cu bulb
bulb plate (met) oel lat cu bulb
bulb rail iron profil cu bulb
bulb steel (met) oel cu bulb
bulb stopper dop sferic
bulge umflare, umfltur, burt, convexi-tate, ieitur, lrgire,
bombare; (ec) ur-care / ridicare a preurilor; (met) gro-are,
proeminen; a lrgi, a bomba, a groa, a rotunji, a iei
afar, a (se) umfla; (met) a evaza, a mandrina
bulge profile profil (de laminare) cu nervur
bulging bombare, umflare, lrgire, ieire afar, rotunjire;
(cstr) deviere a axei unei bare, strbare
bulging lathe (mas-un) strung de presat / de planat
bulging out (met) bombare
bulk mulime, mas, mrime, majoritate, gros; (ec) grmad,

marf vrac, crctur, volum; (fiz) gros, cantitate


principal; (nav) crctur a vasului; a umple, a vrsa, a
turna
bulkage (cstr) foiere din cauza umiditii
bulk analysis analiz general
bulk cargo (nav) marf / crctur vrac
bulk carrier (nav) cargo pentru marf vrac
bulk conductivity conductivitate miez
bulk container container pentru materiale vrac
bulk density densitate specific aparent, densitate specific
vrac
bulk elasticity elasticitate de volum
bulk factor factor de compresibilitate
bulk freight (cf) marf voluminoas
bulkfreighter (nav) nav cistern
bulk good material vrac
bulkhead (cstr) perete de dulapi / despritor, batardou; (nav)
perete etan; (termo) fund de cazan
bulkhead deck (nav) punte a pereilor etani
bulking (plast) (aciune de) foiere (la umiditate), umflare,
expandare
bulking agent (plast) agent de expandare / de cretere a
volumului
bulk liquid storage depozitare a lichidelor rezervoare
bulk lorry cistern auto
bulk manufacturing producie de serie / mas
bulk material (ec) material vrac / afat / gramad; (TH)
material de baz, miez
bulk memory / store memorie de mare capacitate
bulk motion micare a sistemului / a tregului ansamblu
bulk oil ulei vrsat / neambalat
bulk plant depozit de produse petroliere
bulk polymerization polimerizare bloc
bulk specific gravity greutate specific aparent / grmad
bulk storage depozitare vrac / grmad
bulk temperature temperatur ( miez) a materialului (medie a
masei de substan
bulk test prob de volum
bulk transportation transport al produselor vrac /
neambalate
bulk up a crete volum, a se umfla
bulk volume volum total / aparent
bulk weight mas specifica vrac, densitate grmad
bulky masiv, voluminos, pufos
bulky goods marf voluminoas
bullate poros
bull bit (mas-un) burghiu lat
bull block (mas-un) main de trefilat, filier de trefilare
bulldozer buldozer, excavator de nivelat teren, pres de doit
bulldozer shovel autocrctor cu cupe
bullet glon
bulletin buletin, fascicul
bullhead (met) primul calibru (la laminare)
bullhead rail (met, cf) in cu dou coroane
bullion reserve rezerv metalic
bull landle (met) oal de macara pentru turnare
bull market (ec) pia urcare
bull-nose tool (mas-un) cuit normal / de strunjit exterior

longitudinal
bull plate g al balonului / retortei (de sticl)
bull purchase (ec) cumprare fr acoperire
bull ring (el) inel de tindere (la cablu)
bull screen (mas-un) prinztor de achii
bulls-foot file pil-disc mic
bull wheel roat de transmisie / de toarcere; (mas-un) roat
dinat de antrenare a mesei (la raboteze)
bull wheel brake band band de fr (ce acioneaz pe o
roat)
bull wheel brake lever pghie de fr cu tambur
bulwark (cstr) zid, val; (nav) parapet, sparge-val
bump curbur, convexitate, proeminen (de pies, de teren,
etc.), ieitur; (auto) oc, hop, lovitur, izbitur, umfltur, a
lovi, a izbi
bumped head calot sferic a rezervorului / recipientului
bumper (auto, OM) bar / stp de protecie, amortizor, tampon
bumping clocotire
bumping collision ciocnire elastic
bumping table mas vibratoare / oscilant
bumpless transfer comutare / transfer fr ocuri
buna (plast) marc de cauciuc sintetic
bunch mnunchi, grup, grmad; (el) mnunchi / manon de
cabluri; (fiz) grup, cuib, nor, roi; (met) colac de sm, balot
bunched cable (el) cablu torsadat
buncher main de format i transportat baloi de paie sau
cpie
bunch together a mnunchia, a lega preun
bundle ghem, colac (i de sm), bucl, legtur, fascicul,
mnunchi, snop, ba-lot, legtur; (fiz) fascicul, grup, a lega, a
mnunchia, a focaliza, a concentra, a face balot
bundled scrap (met) deeuri de fier vechi presate pachete /
baloturi
bundle holder (OM) inel de susinere
bundling legare, balotare; (fiz) concentrare, focalizare
bundle of planes (mat) fascicul de plane
bundle of stampings (el) pachete de tole
bundle of tubes (termo) fascicul / mnunchi de evi
bundle press pres de legat pachete (i pentru deeuri de fier
vechi)
bung (OM) obturator, dop, cep, van
bunker buncr, rezervor, recipient, siloz, rezervor de colectare,
a umple un rezervor, a alimenta cu combustibil
bunker fuel / oil (termo) combustibil pentru cazane
buoy (nav) geamandur, baliz, a baliza
buoyage (nav) balizare
buoyancy for ascensional / arhimedic / portant; (nav)
flotabilitate, plutire, emersiune, volum de caren
buoyancy (buoyant) box cheson etan de barc / plutitor
buoyancy level indicator (OM) indicator de nivel cu flotor
buoyancy tank (nav) cheson etan de barc
buoyant force for ascensional, portan; (hidr, nav) for de
plutire / de imersiune
buoyant lift for ascensional
buoyant suit (nav) costum de salvare
burble point punct de separaie / de tranziie
burden (el, metr) sarcin; (mec) sarcin, greutate, crcare;
(met) arj, crctur, material de crcare, pat de fuziune,
a umple, a crca, a alimenta, a greuna, a crca furnalul

burden calculation (met) calculare a compoziiei crcturii la


furnal
burdening (auto, cf) crcare, greuna-re; (met) alctuirea /
dozarea arjei, crcare a furnalului
burden of an instrument (el) sarcin total a unui instrument
(volt-amperi consumai condiii normale de lucru / tensiune
i intensitate a curentului)
- 49 burden of proof obligaie de a face dovada
burden preparation (met) dozare a arjei
burden removing (met) deprtare a sarcinii sau a rocii
nefolositoare
burden yield (met) font rezultat din furnal, la o arj (
procente)
burglar alarm automat de alarm
burgy (met) crbune mrunt
buried gropat (i pmt), cufundat, ecat
buried line / pipework conduct gropat
buried tank rezervor gropat / subteran
buried wiring (el) instalaie sub tencuial
burl excrescen, nod (textile); a alege, a tria, a scoate defecte
burlap pz groas de sac / de ambalaj
burless cut tietur neted
burn (met) a arde, a prji, a calcina
burnable (met, termo) inflamabil, care poate arde
burned (met) ars, supraclzit
burned fire clay (met) amot
burner (met, termo) arztor (i la sudur), duz de injecie,
muncitor de la cuptor
burner brick crmid pentru arztoare
burner head / mouth duz / ajutaj de ardere / pentru arztor
burner jet ajutaj pentru arztor, jiclor al arztorului de injecie
burner nozzle (met) bec de sudur, su-flai; (termo) ajutaj / duz
de arztor
burner orifice orificiu al becului de sudur
burner pliers (met) clete de arztor
burner tip (met) bec / cap de sudur (cu flacr)
burner tube (met) tij a arzatorului de sudur
burner with nonvariable head (met) arztor simplu de sudur
burning incendiu; (met, chim) ardere, calcinare, prjire,
supratopire (la laminare), arsur (la sudare)
burning at sharp fire ardere cu foc plin
burning atmosphere (met) atmosfer ce favorizeaz arderea
burning crevices (met) crpturi de ardere
burning cycle (met, termo) ciclu de ardere
burning gases (met) gaze arse
burning hour timp de ardere
burning kiln (met, chim) cuptor de calcinare / de ardere / de
prjire
burning of rubber arderea cauciucului
burning of the surface arsur de suprafa (la sudur)
burning of the vale (auto) arderea supapelor
burning oil pcur, petrol lampant
burning-out (met) ardere, calcinare; (el) ardere (a unui
transformator)
burning oven (met) cuptor de ardere / de calcinare / de prjire
burning point temperatur de aprindere / de inflamabilitate;
focar (i de incendiu)
burning range (met) interval de ardere / de calcinare
burning rate (met) vitez de ardere

burning schedule (termo) diagram de ardere


burning shrinkage (met) contracie la foc
burning space (met) spaiu de ardere / de calcinare
burning temperature (met) temperatur de ardere / de calcinare
burning test (chim, met) determinare a timpului de ardere / de
calcinare
burning time (met) timp de ardere / de calcinare
burning zone zon de ardere
burnish (met) a bruna (oelul), a poliza, a finisa (prin lefuire), a
lefui, a lustrui
burnished steel (met) oel brunat
burnisher pil extrafin pentru suprafee din oel
burnishing (TH) poleire, acoperire bine finisat, superfinisare,
lustruire, lefuire
burnishing by rigid adjustable ball-type trols finisare prin
roluire cu dispozitive rigide i reglabile cu bile
burnishing by rigid run-adjustable with cylindrical roller
finisare prin roluire cu role cilindrice rigide, nereglabile
burnishing by spring action single (or multi) ball action
finisare prin roluire cu bil (bile) acionat(e) prin arc(uri)
burnishing by vibrating spring action trols finisare prin
dispozitive vibratorii cu arc
burnishing powder (mas-un) pulbere de lefuit / de lustruit
burnishing tool (mas-un) scul de polizat
burnishing wheel disc de lustruit
burn off a calcina, a prji (i minereu)
burn out a (se) arde; (el) a arde, a strpunge
burnt deposit (met) depunere / depozit ars()
burn through strpungere, a strpunge
burn together (chim, met) a cocsifica, a aglutina
burnt iron (met) fier ars / supraclzit
burnt plaster ipsos
burnt products produse arse
burntout strpungere (la sudur)
burnt rubber cauciuc ars
burnt steel (met) oel ars
burnt-trough from one side punct de sudur parial strpuns
burnt-trough weld punct de sudur strpuns
burn-up factor factor de consum
burr (mas-un) bavur de la gurit sau alt operaie de achiere;
(met) prob de perforare, bavur de laminare; (met) a bordura,
a debavura
burr gauge (mas-un) calibru-plac pentru msurat burghie mici
burring (met) debavurare
burring chisel dalt pentru debavurare
burring reamer (mas-un) alezor cu debavurare, alezor pentru
prelucrarea final a gurilor, frez tubular
burr removing machine (met) main de debavurat
burrow (met) hald; a scobi, a fora
burst rupere, ruptur, spargere, aruncare aer, tensionare;
(chim) explozie, deflagra-ie; a rupe, a izbucni, a exploda, a
crpa, a plesni
bursting explozie, plesnire, crpare, rupere
bursting plate membran de explozie, plac de siguran
bursting pressure presiune de plesnire, presiune interioar /
intern de rupere / de explodare
bursting resistance rezisten la plesnire / la presiune interioar
(i la recipiente)
bursting strain deformare la plesnire (i despre recipiente)
bursting strength rezisten la plesnire
bursting strength test test / analiz / prob a rezistenei la

plesnire
bursting surface suprafa de spargere
bursting test cercare cu presiune static interioar
burst off a se cocovi, a se coji, a se scoroji
burst open a deschide brusc, a face s sar (broasca uii, un
capac etc.), a plesni, a se deschide brusc
bus autobuz
bus-bar (el) bar colectoare
bus-bar coupling / tie cuplaj transversal tre colectoare
bush (el) buc izolatoare; (OM, T) buc, cuzinet, muf, cutie,
tu de eav; (mas) a trefila, a aplica o buc sau un cuzinet
bush a bearing (OM, T) a aplica un mate-rial de cuzinet, a buca
un lagr (prin diferite tehnologii: turnare, presare, etc.)
bush-bearing (OM, T) lagr monobloc / tip buc masiv
bushed bearing (OM) lagr cu cuzinet (de obicei din alt
material comparativ cu suportul)
bushel (metr) 1 busel = 36,36 litri (Marea Britanie); 1 busel =
35,24 litri (SUA)
bushing (OM) buc, lagr, cuzinet, manon, muf; (mas-un)
buc de gurit; (el) buc izolatoare, izolator de intrare / de
trecere
bushing chain (OM) lan cu plcue articulate i buce
bushing guide (OM) buc de ghidare
bushing / lead-in insulator (el) izolator de intrare
bushing metal (met, T) metal, aliaj pentru cuzinei (i tip
babbit)
bushing stone piatr cuzinet
- 50 bushing terminal strip reglet de buce / de borne
bush neck (OM) buc fix pentru strgerea garniturii
busiest hour or de crcare maxim / supraaglomerat
business (ec) ocupaie, afacere, firm, treprindere, activitate
comercial
business at issue chestiune discuie
business computer calculator comercial / pentru firm
business data processing (ec) informatic de gestiune
business end of tool (mas-un) capt de lucru al cuitului / al
sculei
business executives (ec) personal de conducere
business expansion (ec) dezvoltare a unei afaceri / activiti
economice
business failure (ec) eec comercial, faliment
business forecasting (ec) prognoz comercial / economic
business logistics (ec) logistic de tre-prindere, aplicare a
metodelor matema-tice i statistice tuturor activitilor din
treprindere
business manager (ec) director comercial
business plan (ec) schem de organizare a unei activiti de
producie, servicii, desfacere, plan de afaceri
business premises (ec) premise de afaceri
business prospects (ec) perspective comer
business quarters (ec) sediu comercial / de faceri
bustle pipe (termo) conduct inelar
busy ocupat, prins cu; activat; agitat
busy-back tone semnal de ocupat (i la telefon)
busy-flash signal semnal optic ocupat
busying (ec) angajare de personal
butadiene rubber (plast) polimer / cauciuc butadienic
butene (chim) butan
butt (cstr) band metalic de chidere a uilor sau a ferestrelor

prin culisare, 119-, balama; (metr) butoi cu o capaci-tate de


490,96 litri; (met) captul de jos / picior al lingoului, a bina
cap-la-cap (prin sudare)
butt and lap joint binare lipit trepte
butted (OM) binat cap-la-cap (i prin sudur)
butter-beating / churning (alim) batere a untului
butterfly fluture, clapet ( special la robinete, piulie)
butterfly bolt (OM) urub cu cap fluture
butterfly cock (OM) robinet fluture / cu clap
butterfly damper (termo) clapet de fum
butterfly gate (OM) chiztor cu clapet
butterfly nut (OM) piuli-fluture
butterfly screw (OM) urub cu piuli-fluture
butterfly throttle (OM) robinet / clapet -fluture
butterfly valve (OM) robinet / supap / ventil -fluture
buttering crcare a marginilor de sudat cu metal intermediar
butter kneading machine (alim) malaxor pentru unt
buttering (met) crcarea marginilor cu metal intermediar
(diferit de cel de baz i cel de adaos)
buttermilk (alim) zer
butting (OM) binare cap-la-cap (i prin sudare)
butt ingot (met) capt de lingou, lingou scurt
butting ring (el, mas) inel de pornire
butt joining binare / ndire cap-la-cap
butt joint binare / asamblare cap-la-cap (i prin sudare)
butt-joint riveting (OM) nituire cu eclise
butt-jointed seam custur / sudur cap-la-cap
butt-muff coupling (OM) cuplaj cu manon
button (OM) buton, pastil; (met) relief (la custura de sudur)
button-control comand prin butoane
button filter filtru cu butoane
button press (mas, OM) buton
button rope conveyor transportor cu cabluri i discuri
button spot weld sudare electric prin puncte prin rezisten
button welding sudare prin / puncte
butt pocket ni
buttress (cstr) sprijin, contrafort
buttress-(type) thread (OM) filet trapezoidal sau ferstru
butts reziduuri
butt seam weld sudur cap-la-cap
butt strap (OM) eclis de binare (i cap-la-cap)
butt weld sudur / custur cap-la-cap
butt-welded sudat cap-la-cap
butt-welded joint binare sudat cap-la-cap
butt-welded tube eav cu sudur cap-la-cap
butt-welder / welding machine main de sudat cap-la-cap
butt-welding sudare cap-la-cap
butt welding with cover plates sudare cap-la-cap cu eclis /
eclise
butyracious uleios, onctuos, untos, unsuros
buy back (ec) cumprare de produse rezultate, operaie
comercial care oblig pe exportatorul de chipamente s
importe de la beneficiar produse realizate cu echipamentul
respectiv
buy by auction (ec) a cumpra la licitaie
buy for future delivery (ec) a cumpra la termen
buy in bulk (ec) a cumpra cantiti mari
buy on the installment plan (ec) a cumpra cu plata rate
buy outright / for cash (ec) a cumpra cu bani ghea, a

cumpra cu plata numerar


buy-up (ec) a acapara, a cumpra masiv
buy wholesale (ec) a cumpra cu ridicata / en gros
buzzer vibrator treruptor periodic
buzzing noise zgomot de fond / de reea
by-computation prin calcul
by-groups pe grup, grupuri
by-jerks (TH) prin ocuri
by-pass ocolire, canal de scurgere; (el) unt, derivaie,
ramificaie; (hidr) tron-son secundar de conduct, sector de
ocolire acionri hidraulice, canal de scpare, canal de
transvazare, supap de branare, derivaie (de evi); a ocoli, a
conjura; (el) a unta; (hidr) a tranzita debitul
by-pass carry transmisie ocolit / de untare / cu bucl
by-pass clack valve (OM) robinet cu clapet conduct de
ocolire
by-pass cock (OM) robinet / supap / conduct de ocolire, de
reglare
by-pass conduct / conduit conduct de golire
by-pass connection (el) montaj de untare
by-pass damper regulator de curgere / de debit a(l) aerului
(montat pe o conduct de scurtcircuitare)
by-pass discharge path (el) traiect de descrcare derivaie
by-pass factor raport / factor / raport de scurtcircuitare (i
condiionarea aerului)
by-passing ocolire, conjurare; (hidr) derivaie, by-pass,
ocolire
by-pass line eav derivaie, conduct de trecere
by-pass pipe eav / conduct de ocolire / de scpare, by-pass
by-pass stop valve robinet / supap de rezerv tr-un sistem de
ocolire
by-pass switch treruptor / comutator pentru ocolire / pentru
untare
by-pass system (el) sistem ocolitor / cu ci ocolitoare, sistem
inelar
by-pass valve (OM) supap de derivaie, robinet, supap de
circulaie / de deviere
by-path derivaie, unt, utilizare de linii secundare / indirecte
by-product circuit circuit suprapus / virtual
by-product coke-oven gas (met) gaz de cocserie
by-product oven (coking) cuptor (de clzire) cu camer
by-product reziduu, produs secundar / auxiliar
by-production producie anex / auxiliar
by-stages etape, trepte, discontinuu
by-steps discontinuu, trepte
byte (character) (c, inf) octet /secven de bii, considerat
unitate, vector binar cu opt componente
by the head (nav) aprovat
by the stern apupat (despre nav); cu pupa
- 51 by-voltage tensiune tr-un circuit de derivaie
- 52 -

CA atmosfer controlat

cab (auto) taxi, cabin (a oferului)


cabbage a comprima (deeuri) i pentru retopire
cabbaging press pres pentru comprimat deeuri
cab floor sfit de curs la ascensoare
cab guard (auto) protecie de cabin
cab-switch (el) releu de etaj
cabin (cstr) barac, gheret, cabin; (nav) cabin
cabinet cabinet, camer, birou; caset
cabinet base (mas-un) picior / dulpior al batiului
cabinet dryer (TH) etuv, camer de uscare
cabinet file (mas-un) pil semirotund cu vf ascuit
cabinet shell cabinet / incint separat de restul spaiului prin
perei, perete despritor al unui cabinet
cabinet work birou / camer de lucru; tplrie de mobil fin
cabin room interior al cabinei (ascensor, macara)
cable (nav) lan / cablu de ancor, cablu subire (i submarin);
(TH) cablu, frghie, odgon, par, cablu de oel; a cabla, a
rsuci mai multe fire
cable amplifier (el) amplificator de cablu
cable armature (el) armtur de cablu
cable armouring machine (el) main de armat cabluri
cable assembly un cablu (de racordare / de legtur) complet,
inclusiv piese / componente terminale
cable bearer / bracket (el) suport / consol pentru cablu(ri),
port-cablu
cable bent sgeat a cablului
cable bond legtur de cabluri
cable box (el) cutie / muf de cablu
cable bracket (el) suport / consol pentru cabluri, poli de
susinere
cable braiding (el) pletire a veliului cablului
cable break (el) rupere a cablului
cable buoy (nav) geamandur de cablu submarin
cable car crucior pe cablu
cable cellar (el, met) subsol pentru cabluri
cable channel canal de cabluri
cable chute (el, met) pu de cablu / de cabluri
cable clamp / clamping (el) clem / brar / arnier de cablu,
clem de legturi electrice la conductoare; (OM) clem de
strgere (a unui cablu)
cable clamping (el) clem de cablu, aciunea de prindere a
cablului
cable clench (nav) clig de pu
cable climp (el) born de cablu
cable clip (el) papuc / clem / brar de cablu
cable compound (el) (mas) compozit pentru cablu
cable conductor (el) conductor de cablu
cable conduit (el, hidr, met) canal / galerie pentru cabluri
cable-connecting (el) jonciune de cablu
cable conveyor transportor cu cablu
cable core inim / conductor de cablu
cable core binder (el) reea sau veliuri pentru un cablu cu

mai muli conductori (diferit de cel exterior)


cable covering manta (de etanare / de izolare) a cablului
cable crane macara funicular
cable-cord fabrics estur cord (pentru cabluri)
cable-distribution pillar dulap distribuitor de cabluri
cable drag scraper raclor / screper acionat prin cablu
cable drawing-in tragerea cablurilor / conductoarelor
cable draw pit (met) cmin / pu de vizi-tare pentru canale de
cabluri electrice
cable dreger excavator cu cablu, draglin
cable drive transmisie prin cablu
cable-driven car (met) crucior cu acionare prin cablu
cable drum tambur / tob de troliu cu cablu
cable duct conduct de cabluri, canalizare pentru tragerea
cablurilor
cable-end connector manon terminal de cablu
cable eye papuc / ochi de cablu
cable fan cap de cablu cu fire rsfrte
cable filler material pentru umplerea cablului / a golurilor la
cabluri cu mai muli conductori
cable filling yarn inim de cablu
cable flake colac de cablu
cable gland garnitur de etanare a unui cablu
cable-hauled bucket screper cu cablu
cable hoist troliu
cable hut (el, met) cmin de vizitare a cablurilor
cable-jacket / -sheathing alloy (met) aliaj pentru mantaua de
protecie a cablului
cable joint jonciune de cablu, loc de lipire a cablului
cable laying (el) tindere / instalare / pozare a cablului
cable lay-up cablaj, torsiune a cablului, pas al elicei de cablaj
cable lead-in intrare cablu
cable loop bucl de cablu
cable lug (el) papuc / born de cablu
cable marking marcare a cablului / a lanului de ancor
cable network (el) fascicul de cabluri la instalaiile electrice,
reea de cabluri
cable of bead inserie de cablu de sm / metalic (la pneuri)
cable-operated (mec) acionat cu / prin cablu
cable-protecting tube tub / manon de protecie a cablului
cable reel tambur de cablu
cable ring inel-suport al cablului
cable scraper screper cu cablu
cable shaft (el, met) cmin / gur de vizitare pentru cabluri
cable shielding clamp (el) accesoriu / su-port de cablu pentru
ecranarea cpu-lui electric al conductorului, la conector
cable sheathing mantaua cablului
cable shoe / socket papuc de cablu
cable sleeve manon de cablu
cables length cheie de lan; lungime de cablu (0,1 din mila
marin sau 185 m)
cable splice (nav) matiseal de par; (TH) ndire /
binare / matisare a cablului
cable stopper (nav) bo al lanului de ancor, bo de par
cable strand toron de cablu
cable-stranding machine main / dispozitiv de cablat / de
torsadat / de pletit izolaia pe cabluri
cable strap (el, OM) colier pentru cabluri
cable transmission (OM) transmisie cu / prin cabluri
cable twist (rsucire de) cablare

cableway (cstr) macara-funicular; (el) galerie / canal pentru


cabluri
cable wheel tob de furare pentru cablu
cable works fabric de frghii / cabluri
cabling cablare, rsucire a mai multor fire
cabling diagram schem de cablaj / de montaj
cabtyre cable cablu flexibil izolat cauciuc
cacao (alim) cacao
cacao butter (alim) unt de cacao
cacao oil (alim) ulei de cacao
cache depozit (secret); arhiv de date
cache memory (c) memorie rapid, pla-sat tre memoria
principal i procesor
CAD (computer aided design) (OM, inf, c) proiectare asistat
de calculator
cadence caden; ritm; modulaie
cade oil ulei de ienupr
cadmia (met) crust solidificat de zinc, cadamie
cadmiated steel (met) oel cadmiat / aliat cu cadmiu
- 53 cadmium (chim) cadmiu (Cd)
cadmium plating electro-depunere cu cadmiu, cadmiere,
acoperire cu cadmiu
cadwelding sudare cu termit (folosind oxidul de cupru loc de
oxid de fier)
caesium / cesium cesiu (Cs)
caffeine cofein, 1-3-7-trimetilxantin
cage (OM) colivie (i de rulment), cuc, carcas, corp, tambur
perforat (la centrifug); (met) caj
cage bore (OM) alezaj al carcasei
cage coil (el) bobin scurtcircuitat / colivie
cage guide (OM, mas) ghidaj al coliviei / al ascensorului
cage guidance (OM) ghidarea coliviei (la rulmeni)
cage material (OM) materialul coliviei (la rulmeni)
cage rest (OM) tachet
cage screen (cstr) grtar-co, tambur perforat
cage valve (hidr, OM) supap casetat
caisson (nav) cheson (i de reparaii la caren), poart de doc
uscat, caset
caisson blade cuit / muchie a(l) chesonului
caisson foundation fundaie cu cheson
caisson pile pilot-cheson
cake (alim) cozonac, prjitur, tort, a se aglutina; (met) agl, a
arde, a prji, a calcina, a sinteriza; (TH) bulgre, ca-lup, turt
(de filtrare), material sinteri-zat, material aglomerat, brichet,
turt, crust; a (se) aglomera, a (se) concen-tra, a (se) groa,
a (se) vitrifia, a se arde (i despre sticl)
cake cutter main de tiat calupuri (i spun)
caker mixer (alim, ind chim) frmttor, amestector (de
past)
cake soap spun calupuri
cake upon a se prinde prin ardere de ceva
caking aglutinare; sinterizare; tasare; (met) cocsificare,
aglomerare; prelucra-re brichete; sedimentare, formare de
sediment (la filtrare / evaporare)
caking capacity capacitate aglutinant
caking property / quality capacitate de coacere
calcareous / calciferous (met, chim) calcaros
calcareous earth piatr de var calcinat, oxid de calciu, var
nestins

calcic (chim) de calciu


calcination (met) prjire, calcinare
calcinator cuptor de calcinare / prjire
calcine a calcina, a arde, a prji, a oxida
calcin(at)ed bone-meal (alim) fin de oase (calcinate)
calcin(at)ed gypsum ipsos
calciner cuptor de calcinare, calcinator
calcining calcinare, incandescen
calcining drum tob de prjit / calcinat
calcining furnace / kiln (met, ind chim) cuptor de calcinat / de
prjire
calcining plant instalaie de prjit minereu / de calcinat
calcining stall cuptor de prjit minereu
calcining zone zon de decarbonatare
calcium (chim) calciu (Ca)
calcium carbide (chim) carbur de calciu, carbid
calcium lime var nestins, oxid de calciu
calcium oxide (chim) oxid de calciu
calcium soap grease (T) unsoare cu spun de calciu
calculability (mat, inf) calculabilitate, proprietatea unei funcii
de a i se putea calcula valoarea sau a unei proceduri de a fi
executat
calculable calculabil, care se poate supune unui algoritm,
algoritmizabil
calculate a calcula
calculated value valoare teoretic / calculat
calculating capacity / power capacitate de calcul
calculating / calculation statement (c, inf) instruciune de
calcul limbaj surs
calculation of mixture (met) calculare a compoziiei
crcturii
calculation of prospective profits (ec) calcul al rentabilitii
calculation table tabel de calcul
calculator calculator; persoan care calculeaz
calculus of differences calcul al diferenelor finite
caldron / cauldron (termo) cazan
calefaction proces de clzire
calender (plast) calandru; a netezi, a apreta (esturi), a clca, a
trece prin cilindri (htie, cauciuc, etc.)
calender bowl val de calandru
calender coating acoperire pentru calandrare
calender grease unsoare pentru calandre
calendering calandrare
calender line linie de calandrare
calender roll val de calandru (i la prelucrarea htiei)
calender water doctor (val) umezitor
calf (alim) viel, pulp, gamb
calfdozer buldozer mic
calf(-)wheel (OM) tob / roat de manevr
calibrate (metr) a calibra, a etalona, a grada, a regla, a verifica
calibrated dial (metr) cadran gradat, disc calibrat / etalonat
calibrated flask balon cotat / cu gradaii
calibrated nozzle ajutaj de msurat
calibrated pipette pipet gradat / cotat
calibrating tarare, calibrare, etalonare
calibrating device calibru, etalon, dispozitiv de etalonare
calibrating machine main de calibrat
calibrating plot curb de etalonare
calibrating procedure metod de verificare (i a etalonrii)
calibration (metr) etalonare, calibrare; (autom) control al scrii
calibration boring roll tool scule de calibrare pentru rularea

interioar a gurilor
calibration card / chart cartel / tabel de calibrare / de corecie
/ de deviaie / de etalonare
calibration cycle (metr) ciclu de calibra-re, durat tre dou
calibrri succesive
calibration graph curb de etalonare
calibration roll borer (mas-un) burghiu de calibrare prin rulare
calibre (metr) calibru, spion, ablon, ubler; calibrul unei arme
calibre gauge calibru (i potcoav)
calk oxid de calciu, var nestins; (TH) a copia pe htie de calc, a
etana, a temui, a clftui
calked joint rost / custur temuit
calking (cstr) temuire, binare cu prag; (nav) etanare a unui
vas de lemn, clftuire
calk weld (OM) sudur de etanare / etan
calk welding (aciunea / procesul de) sudur de etanare
call (c) apelare (i a unui subprogram); convorbire, apel; (nav)
escal, a face escal
call by adress (inf) apelare prin adres
call by value (inf) apelare prin valoare (a unui parametru)
call-in apel, chemare a unui subprogram, a chema un program
calling apel(are); chemare
calliper / (beam) / rule (metr) ubler
calliper gauge spion, ubler
calliper hook foarfece (clig)
callipering (operaia de) verificare, control
callipers calibru, ubler, compas de guri / de grosime
call loan (ec) prumut rambursabil la cerere
call off a deal (ec) a renuna la o tranzacie
callon strat superficial / de finisare
call word (inf) cuvt de apel / de instruciune / coninut
instruciunea de salt
calm linite, acalmie, repaus, a calma, a potoli
calming basin bazin de decantare / de limpezire / de linitire
calodorant odorizant
calomel (chim) calomel, clorur de mercur
caloric / calorific caloric, termic
caloric balance bilan termic / caloric
- 54 caloric content putere caloric
caloric factor factor caloric / termic
caloricity putere caloric
caloric power capacitate / putere caloric
caloric radiation radiaie termic
caloric unit calorie, unitate de msur pentru cldur
caloric value putere caloric
calorie / calory (termo, metr) calorie
calorification degajare de cldur
calorific effect efect termic
calorific efficiency putere / eficien caloric, randament termic
/ caloric
calorific intensity intensitate de ardere
calorific loss (termo) pierdere de cldur
calorific power (tremo) putere caloric
calorific radiation radiaie termic
calorific value valoare calorific (a unui combustibil)
(cantitatea de cldur degajat de unitatea de mas a unui
combustibil, condiii standard)
calorifics termotehnic
calorifier calorifer

calorimeter calorimetru
calorimeter coefficient coeficient calorimetric
calorimetric detection detector pe baza msurrii cantitii de
cldur absorbite
calorimetry calorimetrie
calorization (met, chim) calorizare, alitare
calorizator (termo) schimbtor de cldur tubular
calorize a produce o acoperire protectoare potriva cldur (
general din folii de aluminiu sau aliaje ale lui)
calorized steel (met) oel alitat
calorizing calorizare, alitare
calorstat termostat
calory calorie
calotte calot
CALS Computer-Aided Acquisition and Logistic Support
sistem logistic bazat pe achiziionarea datelor (pe computer)
cam (OM) cam, excentric, pieptene, pinten, nas, cioc
cam (action) press pres cu cam / came
cam action throw (OM) curs / excentricitate a camei
cam actuated cu comand / acionat prin came
cam adapter (OM) buc pentru fixarea camei pe un arbore
cam-and-lever steering gear mecanism de direcie cu urub i
levier
cam-and-roller steering gear mecanism de direcie cu melc i
rol
camber (auto) unghi de cdere (al roilor); (met) ambutisare,
bombare, umflare, form de secer (a benzii); (nav) convexitate
a punii; (TH) curbur, sgea-t la covoiere,
covoiere, bombare, bombament, unghi de cdere, a
covoia, a bomba, a curba
camber angle (auto) unghi de bracaj / de stabilitate / de cdere
al roilor
cambered girder (mec) grind curb / curbat
cambered inwards concav
cambered outwards convex, bombat
cambered roll sferic, bombat, convex, noduros; (met) cilindru
profilat
cambering attachment (mas-un) dispo-zitiv pentru rectificarea
suprafeelor sferice; (met) profilare (a tbliei cilindrului de
laminare)
cambering machine main de dreptat / covoiat ine i
profile
camber of an arch (OM) sgeata arcului
camber of sheet (met) convexitatea tablei
cam bit btaie a camei
cam bolt (OM) bol (de blocare) cu cam
cam bowl (mas-un, OM) rol a mecanis-mului cu cam, rol a
camei
cam brake (OM) fr cu comand prin cam
cam contact (OM, T) contact cu cam / al camei
cam controller (mas-un) controlor cu came, dispozitiv de
reglare prin came
cam cutter (mas-un) frez pentru prelucrarea camelor i a
abloanelor / cu cam de urmrire a ablonului
cam-cutting lathe / machine (mas-un) strung / main de
prelucrat came (prin achiere)
cam design / profile (OM, mas-un) profil al camei
cam drawing press pres de tras, cu excentric
cam drive (OM, mas-un) acionare cu cam
camelback band de rulare pentru reapare

cam follower (OM) tachet de cam


cam (follower) roller (OM) rol de tachet
cam follower (stam) guide (OM) ghidaj de tachet
cam gear distribuie prin came, mecanism cu cam (came)
cam groove canal de ghidare a camei
cam incline (OM) clinaie a profilului de lucru al camei
cam lever (OM) tachet, pghie de acionare cu / prin cam
cam milling attachment (mas-un) dis-pozitiv (i detaabil)
pentru frezarea camelor
cam nose curb de lucru a camei
cam-operated controller controlor cu came
campaign (met) campanie / durat de funcionare a cuptorului
cam path (OM) canelur curb pentru cam
cam plate (OM, mas-un) disc cu came, plac a camelor
cam press pres cu excentric / cu cam
cam profile grinding machine (mas-un) main de rectificat
prin copiere
camp site loc de depozitare
cam regulator regulator cu excentric / cu cam
cam ring inel cu came
cam roll(er) follower (OM) tachet / de cam) cu rol
camshaft (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuie / de
excentric
camshaft bearing (OM, mas-un) lagr de arbore cu came,
cuzinet-palier al arborelui cu came
camshaft chain lan de distribuie (i cu came)
camshaft controller regulator cu came
camshaft gear (OM, mas-un) pinion de distribuie cu cam
camshaft gear wheel (OM, mas-un) pinion al arborelui / al
axului cu came
camshaft / cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / de
distribuie
camshaft thrust pin (OM, mas-un) bol de oprire / de reazem al
arborelui cu came
camshaft timing gear (OM, mas-un) pinion al axului cu came
cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuie
cam spring (OM, mas-un) arc pentru cam
cam steering (OM, mas-un) distribuie cu came
cam turning lathe (mas-un) strung de copiat / de prelucrat
came
can cutie (i de conserv); canistr, bidon, oal; (el) bac, pahar,
ecran metalic; cilindru, tob de uscat; (TH) a conser-va, a
magazina, a pune cutie, a chide, a ecrana, a capsula
canal (hidr) canal artificial; (OM) canelur, canal
canal dredge(r) drag pentru canale
can carrier (alim, ind chim) transportor de canistre / cutii, etc.
cancel (inf) a terge (o memorie), a anu-la (coninutul unui
registru / o funcie comandat anterior); a readuce repaus, a
suprima, a condamna; (mat) a simplifica (o fracie), a reduce
(termenii asemenea)
cancellated structure structur reticular
cancellation (c) tergere a unei impri-mri pe band / pe caset /
pe dische-t; (TH) anulare, reducere, contraman-dare,
denunare, suprimare, extincie; (mat) simplificare, reducere
cancellation law principiul reducerii
canceling key buton (cheie) de repunere poziie
cancel out a (se) anula, a (se) terge
cancel / cancellation request cerere de anulare
- 55 candela / candle (metr) candel (unitate sistem metric pentru

intensitate luminoas)
candied fruits (alim) fructe zaharisite
candle / cannel coal (met) crbune gras / bituminos
can dryer tambur usctor
can dump culbutor / basculator de forme / cutii / ambalaje
candy (alim) zahr candel, a fierbe zahr, a (se) zaharisi, a
glasa
candy-makers wax (alim) parafin pentru cofetrie
cane sugar (alim) zahr de trestie
can filler main / dispozitv pentru um-plerea bidoanelor /
formelor / conser-velor, etc.
can filling bidonare, umplere a bidoa-nelor / formelor /
conservelor, etc.
can immersion cooling (alim) rcire a bidoanelor (de lapte) prin
imersiune
canister canistr, bidon
canned ambalat ( cutie de tabl), conservat, chis
canned food / products (alim) conserve, alimente conservate
cannery fabric de conserve
cannibalize a demonta (o pies / un modul) scopul reutilizrii
cannulart tubular
canopy (auto) aprtoare de cabin; (el) armtur a unei lmpi
can sprinkling milk cooler (alim) rcitor de lapte prin
pulverizare
cant (cstr) supraelevaie (la curbele dru-murilor); (nav) coast
deviat; (TH) a tia piezi, a anfrena, a tei (muchii-le), a
fasona, a clina, a rsturna
caned coil spring (OM) arc cu spire teite
canted nozzle ajutaj curbat / teit
canteen bidon, canistr
cant frame (nav) coast deviat
cantilever (mec, OM) (grind ) conso-l, brar, suportconsol,
braul unui stp
cantilever beam (mec, OM) grind consol
cantilevered (mec, OM) consol
cantilever (gantry) crane macara cantilever / consol
cantilever spring (OM) arc cantilever / consol
cantilever truss ferm consol
cantilever / flapper valve (OM) supap (cu acionare) cu
pghie, clapet
canting (l) debitare pe prisme; (TH) rsturnare, clinare
can tipper (alim) rsturntor de bidoane (de lapte) / de ambalaje
cant(saw) file pil triunghiular
cant scraper rzuitor cu seciune triunghiular
cant up (mas-un) a tei muchiile, a rsturna pe muchii
canvas bag sac de iut
canvas belt (OM) curea de transmisie din bumbac
canvas conveyor transportor cu band
canvas tank ambalaj pliant / din prelat
caoutchouc cauciuc
cap cciul, bonet; (alim) capsul pentru sticle; (cstr) capitel,
ap, coronament (superior) din schelet de grinzi; (el) soclu;
(met) dom, bolt, capacul balo-nului de gaz (la sudare); (mat)
calot (sferic), simbol (al interseciei); (OM) cap, capac de
protecie al unui mecanism, garnitur de etanare la
remontare, duz; liter majuscul; a pune un capac / un soclu
capability capabilitate, posibilitate a unui sistem de a realiza
toate perfor-manele la nivelul obiectivelor sale; (ec)
productivitate

capability of being cupped capacitate de ambutisare adc


capability of being kneaded plasticitate
capable of being cast (met) apt pentru turnare, care poate fi
turnat
capable of being cemented / hardened (met) cementabil,
clibil; (plast) care se poate tri / durifica
capable of being swung open / rised basculant, rabatabil
capable of being thrown out of gear decuplabil, care poate fi
decuplat
capable of being wrought (met) forjabil
capable of dripping / forming drops care poate picura
capacitance (el) capacitan
capacitive storage welding sudare prin acumulare / prin
crcare capacitiv
capacitive traducer captor / traductor capacitiv
capacitor condensator electric
capacitor bank baterie de condensatoare
capacity (TH) capacitate, aptitudine, pro-prietate, suire; debit,
volum, mri-me, productivitate, putere, sarcin, con-sum;
(hidr) capacitate (a rezervorului, de scurgere, de evacuare);
(inf) capaci-tate (i de memorare), lungime a cu-vtului (la
calculator); (mat) numr maxim de cifre
capacity chart schem a unei maini-unelte privind
dimensiunile maxime ale pieselor de prelucrat
capacity control reglare / variaie a pu-terii frigorifice / a unui
compresor
capacity for decomposition (chim, met) capacitate / putere de
descompunere
capacity for hardening (met) clibilitate
capacity-head curve curb de presiune-randament
capacity motor (el) motor asincron cu condensator
capacity of pump(ing) debit al pompei
cap chisel dalt lat
cap for a casing cap de coloan
cap head (OM) cap de eav
capillarity capilaritate
capillary (tub) capilar, capilar
capillary crack (met) fisur capilar
capillary drying uscare (a unui solid poros) prin efect capilar
capillary feed alimentare prin capilari-tate / prin efect capilar;
(T) ungere cu fitil
capillary filling pressure presiune capilar de umplere
capillary fitting binare sudat / lipit prin capilaritate
capillary flask balon cu capilar
capillary force for capilar
capillary regulator dispozitiv capilar de reglare, regulator
capilar (la frigidere de tip comercial mai mici)
capillary tension tensiune capilar
capillary tube tub capilar, capilar
capillary viscometer (T) vcozimetru capilar
capital capital; (cstr) capitel / coronament; (ec) capital, fond;
( text) majuscul, liter de titlu
capital assets (ec) fonduri fixe
capital costs (ec) cheltuieli de investiie
capital cut-off point (ec) punct p la care se poate dobdi
capital mod rentabil
capital depreciation (ec) amortizare
capital equipment utilaj greu, utilaj de baz
capital expenditure (ec) cheltuieli de investiii
capital goods mijloace de producie (maini, echipament),

fonduri fixe
capital intensive industry (ec) industrie cu investiii mari pe
unitate de produs
capital investment (ec) investiii, plasamente, fonduri fixe
capitalise a transforma capital, a valorifica, a profita de un
avantaj
capitalise on (ec) a face capital din..., a valorifica, a beneficia
de pe urma..., a profita de...
capital market (ec) pia de capital, pia financiar
capital outlay (ec) investiii capitale
capital output ratio (ec) raport dintre investiie i producie
capital scrap (met) fier vechi, deeuri masive
capital stock (ec) aciuni dd drept de proprietate asupra unei
societi
cap key (OM) cheie tubular
capless tyre valve (auto, OM) ventil fr capac pentru anvelope
cap nut (OM) piuli fundat / oarb / olandez
cap of connecting-rod big end (OM) capac al capului de biel
capped end extremitate izolat
capper (mas, alim) main de capsulat / de chis sticle
- 56 cap piece (OM) capac
capping (met) formare de crust
cap screw (OM) dop / capac filetat, urub cu cap / cu dop
capsize a (se) rsturna, a bascula, a avira
capsizing (nav) basculare / rsturnare a navei, trecere a fluxului
reflux
capsizing gradient pant critic
capstan (nav) cabestan, vinci; (TH) rol, mosor fix, vtej,
troliu, vinci, tambur, rapel
capstan drive acionare cu cabestan / cu rol de transport al
benzii
capstan drum (OM) tambur de cabestan
capstan head (hidr) plrie de cabestan; (mas-un) cap revolver /
cilindric cu guri radiale / gurit cruce
capstan lathe (mas-un) strung revolver (cu crucior dublu al
capului-revolver)
capstan motor motor de antrenare
capstan nut (OM) piuli rotund cu guri pentru cheie
capstan rest (mas-un) sanie dubl a capului-revolver
capstan saddle (mas-un) crucior / sanie inferioar a(l) capului
revolver
capstan screw (OM) urub cu cap cilindric gurit cruce
capstan-turned (mas-un) prelucrat() la strung-revolver
capstan wheel (OM) roat de m cu brae / cu spie
capsule capsul, caps detonant, carcas mic
captivate a capta (i atenia)
captive device dispozitiv ce nu se deta-eaz chiar dac unele
elemente de a-samblare (filete) se desfac / ce nu cade / nu-i
modific poziia / captiv
captive device fastener (OM) o asam-blare la care, prin
desfacere, elemen-tele componenete (urub, piuli, etc.) nu
cad / rm captive
captive float flotor captiv, legat de un corp plutitor
captive foundry (met) turntorie pentru producia de baz a
uzinei
captive screw (OM) urub prizonier
capture (fiz) captare, captur; (inf) captare a datelor (de pe un
document); a capta, aprinde, a captura
capture area plan de absorbie

car (auto) automobil, crucior; (cf, met) vagon(et), boghiu;


cabin de ascensor
caramel (alim) zahr ars, caramel
carat carat, unitate de msur a proporiei de aur din aliaje, egal
cu 24-a parte din masa total a aliajului; unitate de greutate
pentru pietre preioase, egal cu 0,2053 gf; (nav, ec) a 24-a
parte din proprietatea unei nave; (ec) cot de participare la o
societate comercial
carbenes (chim) radical organic ce conine carbon bivalent
carbide (chim, met) carbur, carbid
carbide basket retort a generatorului de acetilen
carbide capacity umplutur de carbid (a generatorului de
acetilen)
carbide carbon (met) carbon de carbid, carbon de cementare
carbide container caset pentru crctura de carbur de calciu
carbide cutter (mas-un) scul de achiere cu carbur / cu
carburi
carbide die filier din aliaj dur / din carburi
carbide drill (mas-un) burghiu cu plcu-e din aliaj dur / din
carburi metalice
carbide milling cutter (mas-un) frez cu plcue din aliaj dur /
din carburi metalice
carbide of iron (met) carbur de fier
carbide planing (mas-un) rabotare cu cuite cu plcue din aliaj
dur / din carburi metalice
carbide-shank boring tool (mas-un) cuit de strunjit interior, cu
corp activ din carbur
carbide slag (met) zgur carbidic
carbide tip plac / plcu de aliaj dur / de carburi metalice
carbide(-tipped) tool (mas-un) cuit armat cu plcu de aliaj
dur
carbide-tool sharpening machine main de ascuit scule /
cuite cu plcue din carburi
carbiding (chim, met) carburare
car body caroserie de automobil
carboloy (met) carboloy, aliaj dur pentru scule achietoare
carbon (chim) carbon (C); crbune pur, electrod, diamant negru,
negru de fum, calamin
carbonaceous material (chim, met) agent de carburare;
substan / material con-ind carbon sau compui de carbon
carbon-arc electrode electrod de crbune
carbon-arc welding sudare cu arc electric, cu electrod de
crbune
carbon-base material material pe baz de carbon
carbon-bearing care conine carbon
carbon black negru de fum, calamin, funingine
carbon-black stock amestec (de cauciuc) arjat cu negru de fum
carbon bridge (auto) ancrasare a bujiei; (chim) punte de carbon
carbon carburisation steel (met) oel-carbon de cementare
carbon content (met) coninut de carbon
carbon concentration saturare cu carbon
carbon dioxide (chim) dioxid de carbon
carbon drop (met) afinare, eliminare (parial) / scdere a
coninutului de carbon (din oel)
carbon engineering steel (met) oel-carbon de construcie
carbon electrode (el, met) electrod de crbune
carbon elimination (met) eliminare (par-ial) a carbonului,
afinare (la oel)
carbon equivalent (met) carbon echivalent (la aprecierea
sudabilitii)
carbon feed (TH) aprovizionare cu crbuni; (el) avans al

crbunelui
carbonify a carboniza
carbonitriding (met) (procesul de) carbonitrurare
carbonisation (chim, met) carbonizare, cocsificare, cementare,
crbune
carbonisation at low temperature carbonizare la temperatur
joas, semicarbonizare
carbonisation plant (met) cocserie
carbonise a carbura, a carboniza
carbonised residue crbune rezidual, reziduu carbonizat
carbonising (chim, met) carbonizare, cocsificare
carbonising agent (met) agent de carburare; (chim) agent de
carbonizare
carbonising flame flacr reductoare
carbonising period (met) durat de afinare
carbon loss (termo) pierderi de energie termic, din cauza
neoxidrii complete a combustibilului
carbon-molybdenum steel (met) oel- carbon (cu) molibden
carbon monoxide (chim) oxid de carbon
carbon monoxide poisoning intoxicare / otrvire cu monooxid
de carbon
carbon penetration (met) penetraie a carbonului, cementare
carbon period (met) perioad / interval de carburare
carbon pickup (chim) saturare de / carbon; (met) mrire a
coninutului de carbon (i la turnare)
carbon-pile pressure transducer tra-ductor de presiune pe baza
modificrii rezistenei plcilor de carbon, presate
carbon potential (met) proprietatea me-diului de a altera
coninutul de carbon din stratul superficial al aliajelor
(feroase) expuse
carbon-producing (met) cocsificare, cocsare
carbon-residue test (met) determinare a cifrei de cocs
carbon-resistance thermometer termometru cu rezisten de
carbon
carbon restoration (met) recarburare
carbon rod (el, met) tij / perie de crbu-ne, bar-electrod (la
oelrii electrice)
carbon steel (met) oel-carbon
carbon-steel roll (met) cilindru din oel-carbon
carbon tool steel (met) oel-carbon pentru scule
- 57 carbon sufphide (chim) sulfur de carbon
carbon steel (met) oel carbon / nealiat
carbonyl (chim) carbonil
carborundum clorur de siliciu, carborund
car-bottom furnace (met) cuptor cu vatr mobil
car-bottom hearth (met) cu vatr mobil
car building construcie de automobile / de vagoane
carburation (auto, mas) carburaie; (met) carburare, cementare
carburetted mixture (auto, termo) amestec combustibil
carburetting process (met) (procesul de) cementare / carburare
carburettor barrel (auto) tob a carburatorului
carburettor bowl (auto) camer a flotorului / plutitorului din
carburator
carburettor choke (auto) clapet de aer a carburatorului
carburettor control (auto) tija de comand a carburatorului
carburettor engine (auto) motor cu carburator
carburettor flange (auto) brid / flan de racord a
carburatorului
carburettor float (auto) plutitor al carburatorului
carburettor link / linkage / rod (auto) tij de comand a

carburatorului
carburettor setting / turning (auto) reglare a carburatorului
carburettor throttle (auto) trangulator al carburatorului,
difuzor
carburettor ventury (auto) difuzor de carburator, trangulare a
carburatorului
carburisation carburare
carburize (met) a carbura, a cementa
carburize partially / slightly / superfi-cially (met) a carbura / a
cementa parial / superficial
carburizer (met) material (de adaos) de cementare; (TH) agent
de carburare
carburizing (met) cementare, carburare
carburizing agent (met) agent de carburare, sare de clire
carburizing bath (met) baie de cementare
carburizing box (met) cutie de cementare
carburizing by gas(es) (met) cementare mediu gazos
carburizing by salts (met) cementare baie de sruri
carburizing steel (met) oel de cementare / cementabil
car carrier (auto) remorc special pentru transportat
automobile
carcass carcas, carter, schelet; (auto) carcasa anvelopei; (TH)
asiu, ram
carcass building construcie de schelet
carcass chilling process (alim) refrige-rare primar, zvtare /
uscare prin refrigerare
car-casting (met) turnare pe vagonet
car coupler (cf, OM) cupl de vagoane
card (TH) fi, diafragm; (el) suport de furare; (inf) cartel
(i perforat)
cardan axle / shaft (OM) arbore cardanic / articulat
cardan drive / transmission (OM) transmisie cardanic
cardan joint (OM) articulaie / cuplaj cardanic
cardan wave (OM) arbore cardanic / articulat, ax cruce
cardboard box teac, cartonaj, cutie de carton / de mucava
card-boxes embossing machine main de presat cutii
card-boxes gluing machine main de lipit cutii pliante
card catalogue cartotec, fiier
card dumper (cf, met) culbutor (de vagoane)
cardinal point punct cardinal
car driver ofer, conductor auto
care treinere; atenie
careen (nav) a abate caren, a carena
car elevator / lift elevator auto, lift; (pentru lucrri de
treinere)
car engine motor de automobil
care of (auto) treinere; (ec) prin grija / bunvoina...
car feeder alimentator (crctor) vagonete
car frame (cf) cadru de osie / de rulare; (mas) suport al cii de
rulare (la macarale); asiu de automobil
car-hearth furnace (met) cuptor cu vatr mobil
cargo crctur, marf, cargou
cargo block (nav) macara de big
cargo boat / vessel / ship cargou, cargobot
cargo body caroserie de autocamion
cargo boom (nav) big de crcare
cargo capacity capacitate de crcare
cargo-carrier cargou, cargobot
cargo deadweight capacitate net / util de crcare

cargo door poart de crcare; (nav) sabord de crcare


cargo fall cablu al palancului de crcare
cargo gear instalaie de crcare
cargo handling appliances utilaj(e) de manipulare a mrfurilor
cargo hatchway (nav) gur de magazie
cargo hook clig de crcare
cargo in bulk marf vrac
cargo liner cargobot de linie
cargo net (cstr) plas de crcare
cargo oil pump pomp de ulei, naval
cargo reefer space (alim, termo) magazie / spaiu frigorific()
cargo train tren de marf
cargo truck / vehicle autocamion
cargo winch (nav) vinci de marf
cargo headlight / lamp far al unui auto-vehicul, lumin de
semnalizare ( fa)
car levelling device (cf) dispozitiv automat de nivelare
carload vagon-cistern, cistern
Carnot cycle (termo) ciclu Carnot
carpenters glue clei de oase
carpet covor, strat superficial / de protecie
car retarder (cf) fr de cale; (el) limitator de vitez a cabinei
(la ascensor)
car revision revizie a vagoanelor
carriage cru, car, crucior, vehicul, sanie, transport, cruie;
(auto) asiu; (ec) cost al transportului; (mas-un) sanie a unei
maini-unelte, crucior de macara; (inf) car al unei
imprimante; (met) perna cajei (de laminor)
carriage apron plac de zvore, sor (la strung)
carriage body caroserie de automobil
carriage bolt (OM) urub / bol cu umr ptrat sub cap, pentru a
evita rotirea lui la strgerea piuliei
carriage delivery dispozitiv de eliminare / de evacuare cu
crucior
carriage forward transport de pltit
carriage free (ec) franco, pltit, francat; transport gratuit
carriage gain tindere cu cruciorul
carriage gauge gabarit de crcare
carriage guide-bar (mas-un) glisier a saniei, in de ghidare a
saniei
carriage handle (mas-un) manet pen-tru deplasare manual a
cruciorului / saniei
carriage rack (mas-un) cremalier a saniei / a crusiorului
carriage return (c) readucere a carului / a cartuului unei
imprimante la stga
carriage return mechanism (met) mecanism de toarcere a
cruciorului (i pentru rulouri)
carriage saddle (mas-un) crucior (suport)
carriage slide (mas-un) sanie / ghidaj a(l) cruciorului
carriage stop (mas-un) dispozitiv (i de strung) de poziionare
(precis)
carrier (chim) solvent, accelerator (pen-tru lacuri); (inf) purttor
de date; (ec) societate de transport; (mat) reprezentant, suport,
mulime-suport; (nav) na-v de transport, portavion; antrenor
(la strung de precizie); (el) frecven purttoare; sarcin
liber; purttor (la un semiconductor); (OM) colier, roat dinat
de transmisie; (termo) agent termic / caloric; (TH) suport,
purttor, vehicul, brid, crucior, transportor, conveier
carrier bag sac de htie de mare capacitate

carrier bar bar de suport / de susinere


carrier bolt (mas-un, OM) bol de antrenare, bol conductor
- 58 carrier compound compus intermediar
carrier (idle) (OM) rol purttoare / de susinere
carrier of water acvifer
carrier pin (OM) bol de antrenare
carrier pinion (OM) pinion intermediar
carrier plate (OM) flan de antrenare
carrier ring (OM) inel de reazem
carrier roll (alim, ind chim) val de conducere
carrier roller (OM) roat purttoare (pe enile)
carrier set (met) grup de role purttoare / de susinere
carrier slot (OM) an al flanei de antrenare
carrier vehicle mijloc de transport auto
carrot tool (mas-un) carotier, scul achietoare pentru decupare
cu miez
carus(s)el (el) comutator-adaptor de tensiune; (TH) transportor
circular / cu band fr sfit / continu
carry a suporta, a susine (inf) report, transfer; a purta, a cra, a
duce, a con-duce, a comanda, a transporta; a prelungi, a
continua; (ec) a reporta, a aduce venit / dobd
carry along a antrena; a lua, a duce; a trage cu sine
carry away a deprta, a se rupe, a pierde (i la transportare)
carry flip-flop circuit basculant de transfer / de report
carry further a continua, a duce mai departe
carry in a introduce (date calculator); a aduce (untru /
interior)
carrying purttor, susintor
carrying agent agent / mediu purttor / de antrenare
carrying area (mec, OM, T) suprafa portant / util (la
transportoare)
carrying away antrenare
carrying area (mec, T) suprafa portant / care susine sarcina
carrying capacity (el) intensitate admi-sibil; capacitate de
trafic; (TH) capaci-tate portant / de crcare / de ridi-care,
for ascensional, sarcin admisibil
carrying costs (ec) cheltuieli de transport
carrying frame schelet purttor, cadru de susinere
carrying ring (OM) inel de reazem / de sprijin
carrying rope cablu portant
carrying scraper screper pe roi
carrying sling clem / bucl de suspen-sie / de prindere / de
suspendare
carrying strap (met, OM) band suport / de suspensie, curea
purttoare
carrying tongs clete de transportat evi
carry off a antrena, a deprta, a evacua, a elimina
carry on a continua
carry out a deplini, a executa, a efec-tua, a exercita, a scoate,
a elimina, a realiza
carryover (termo) particule solide i fluide antrenate odat cu
aburul
carry rudder a avea tendina de abatere, a avea deriv
carry through a deplini, a efectua, a realiza
carry to account (ec) a trece cont
cart camion, crucior (i cu dou roi), vagon(et)
cartage transport cu traciune animal, camionaj; (ec) cost al
transportului
Cartesian coordinates coordonate carte-ziene / ortogonale (

plan sau spaiu)


carton (cstr) carton asfaltat; mucava
cartouche cartu (i ornament), celul; legend (la desene)
cartridge case (c) tub / caset a(l) cartuului
cartridge cylinder (revolver) (mas-un) tambur port-scule la un
strung-revolver
cartridge / cellular filter filtru celular / cu alveole / cu celule /
cu site filtrante demontabile
cartridge fuse (el) siguran fuzibil tubular, buon fuzibil
cartridge heater (termo) cartu de clzire, clzitor / element
tubular
cartridge plug fi cu siguran
cartridge powder tool pistol pentru fixarea buloanelor prin
explozie
car trunk porbagaj
car-type cooling conveyer (met) trans-portor cu rcire pe
crucioare (pentru rulouri calde)
car tyre anvelop auto / de automobil
car unloader descrcator de vagoane
carve a scobi, a grava, a ciopli, a spa, a scoate, a decupa, a tia,
a excava
carving scobire, scobitur, tiere
carving knife cuit de sculptat lemn
car wash pump pomp pentru (instalaie de) splat automobile
car wheel boring machine (mas-un) strung-carusel pentru
strunjirea interioar a bandajelor roilor
cascade cascad, jerb de cascad; (cf) zon de rapiduri; (el)
grtar de palete fixe coroana statorului, legare cas-cad /
serie; (met) dispunere / am-plasare cascad a bilor (de
trata-ment / de decapare, etc.)
cascade circuit legare / legtur cascad / serie
cascade connection montaj / cuplaj cascad / serie
cascade control reglare (a vitezei) prin cuplare cascad (a
dou asincrone); sistem de control cu dou bucle, una fiind
subordonat celeilalte
cascade cooler (termo) rcitor trepte
cascaded carry transport serie / succesiv / cascad
cascaded (legat) serie (despre maini)
cascaded connection conexiune cascad, descompunere a
unei scheme complexe tr-un set de scheme mai simple,
conectate serie
cascade milk cooler (alim) rcitor de lapte prin aspersiune
cascade oiling (OM, T) ungere cu inele / gravitaional / prin
cdere
cascade sequence (met) sudare continu, cu mai multe treceri
case lad, dulap, sac, veli, corp, car-cas, camer, vitrin,
carter, toc, teac, cutie, etui, hus, sertar, schelet de cl-dire,
trus, situaie, caz; (met) strat ce-mentat, cutie pentru
cementare; (metr) carcasa (de aparat); a veli, a acoperi, a
pune tr-o cutie / lad, a cptui, a tuba, a aeza, a
amplasa, a plasa
case board scdur subire
case carburizing (met) carburare, cementare
case-chilled (met) clit (albit)
cased turbat(), casetat
cased beam grind brcat beton, grind-cheson
cased-butt coupling (OM) cuplaj cu manon
cased catch capac de chidere
case depth (met) adcime a cementrii / a stratului cementat

case drain flow (hidr) circulaie (supli-mentar) de rcire a


fluidului / a pom-pei (realizat printr-un modul ataat)
case girder grind brcat beton
cased glass sticl / geam compus() in mai multe straturi
case-harden (met) a cementa ( cutii), a cli (prin cementare)
case-hardened crossing / frog inim de cruciare la oel
turnat
case hardened steel (met) oel cementat
case hardener (met) agent de cementare
case hardening (met) clire / durificare (superficial) prin
cementare
case hardening box (met) cutie de cementare
case hardening carburizer / compound (met) amestec de
cementare
case hardening furnace (met) cuptor de cementare
case-hardening material / powder (met) material / praf de
cementare
case hardening steel (met) oel durifi-cabil prin cementare / de
cementare
cast iron piston ring (OM) segment de piston din font
case-making drum tob de confecionat anvelope
casement window fereastr batant, oberlicht
case of cock (OM) corpul robinetului
- 59 case of emergency / of need accident, calamitate, situaie
special, caz de urgen / de necesitate / de for major
case of loading caz de crcare, ipotez de crcare
case redressing tool dispozitiv de chidere a carcaselor
cash (ec) numerar, bani lichizi, fonduri de cas; a casa, a plti
( numerar), a schimba bani (un cec)
cash and carry (ec) vzare / livrare direct depozit
(transportul fiind sarcina cumprtorului)
cash assets (ec) capital numerar
cash balance (ec) sold de cas
cash before delivery (CBD) (ec) plat ainte de livrare
cash a check (ec) a casa un cec
cash flow (ec) flux al numerarului (zilnic / sptmal), dare de
seam asupra casrilor i plilor numerar pe o anumit
perioad, total compus din profitul net i amortizri,
disponibil de lichiditi, balan a disponibilitilor
cashiers office (ec) casierie
cash in hand (ec) bani disponibili
cash joint (OM) binare / racord cu muf din corp
cash on delivery (COD) (ec) plat de livrare, livrare contra
plat
casing cofraj, acoperire, velitoare, co-loan de burlane, tubaj,
tubare, arm-tur, blindaj, veli metalic, cptu-ire, carcas,
carter, cptueal, anve-lop, cma, teac, manta, veli
casing cover (OM) capac al carcasei
casing cutter / knife (mas-un) cuit / aparat de tiat evi
casing-head flange (OM) flan de etanare a coloanei / a
recipientului
casing joint binare tubular, pasul burlanelor, burlan
casing machine main de ambalat / de pachetat
casing-off tubare, chidere
casing test prob de etaneitate
cask butoi, baril
cassette caset (i pentru filme / benzi, aparate mici de msur )

cast mulaj; (mat) calcul; l groas; (met, plast) matri, form,


pies turnat; (met, plast) a turna, a arunca, a forma, a topi
castability (met) fluiditate, turnabilitate, proprietatea de a putea
fi turnat
castable (met) apt pentru turnare, turnabil
cast alloy (met) aliaj de turntorie / turnabil
cast aluminium (met) piese turnate din aluminiu
cast brass (met) piese turnate din alam, alam turnat
cast bronze (met) bronz turnat
cast chaplet (met) suport de font dubluconic pentru miezuri
cast cold (met) a turna cochil
castellated / castle nut (OM) piuli crenelat / moletat
castellated socket-headed cap screw (OM) urub cu cap
crenelat cu loca hexagonal (pentru cheie frontal)
castellated / castle washer (OM) aib crenelat
caster (auto) unghi de fug a roilor; (met) turntor, aparat de
turnat; (sc) turntor ( ceramic)
caster action on steering (auto) efect al unghiului de fug
asupra direciei
cast glass sticl turnat
cast house (met) hal de turnare, turntorie
casting (cstr) turnare cofraj a betonu-lui; (met) font, turnare,
pies turnat, mulare, cofrare
casting alloys (met) aliaje de turntorie / turnabile
casting bay / house (met) turntorie, hal de turnare
casting bed (met) pat / plac de turnare
casting bogie / car (met) crucior / vagonet de turnare
casting box (met) vas de turnat, cutie de formare
casting brush (met) perie de curat fonta
casting core (met) miez de turnare
casting characteristics (met) proprieti de turnare
casting crane (met) macara de turnare
casting defect (met) defect de turnare
casting die (met) form metalic pentru turnare sub presiune
casting equipment (met) dispozitiv de turnare
casting form (met) form de turnare (a metalelor), cochil
casting furnace (met) cuptor de topit
casting gate (met) pnie de turnare
casting gutter (met) jgheab de turnare
casting house (met) atelier de turntorie
casting in chills (met) turnare cochilie
casting in crucibles (met) turnare creuzet
casting in flasks (met) turnare cutii de formare
casting ladle (met) oal de turnare
casting loam (met) argil de formare
casting machine (met) main de turnat (i continuu)
casting metal (met) metal / aliaj turnat
casting method (met) procedeu / metod / tehnologie de turnare
casting mould (met) form / cutie / matri de turnat
casting moulded in flask (met) turnare cutii de formare
casting nozzle (met) oal de turnare
casting on flat (met) turnare poziie orizontal
cast ingot (met) lingou (turnat)
casting paste (met) past de turnare
casting pattern (met) model de turnare / de turntorie
casting pig iron (met) font de turntorie
casting pit (met) loc / groap de turnare
casting polymerization polimerizare bloc / mas
casting process (met) procedeu / proces / metod de turnare
casting properties (met) capacitate de turnare (a unui metal, a

unui aliaj)
castings (met) piese turnate
castings for general engineering (met) piese turnate pentru
construcia de maini
casting skin (met) crust de turnare
casting slip barbotin, substan pentru ungerea formelor
ceramice de turnare
casting strain / stress (met) tensiune de turnare
casting temperature (met) temperatur de turnare
casting wheel (met) dispozitiv de turnare rotativ, cu modelele
dispuse pe un cerc
casting yard antier de cofrare / de turnare a prefabricatelor din
beton
cast integral (met) a turna integral
cast into the sea a arunca mare
cast iron (met) font de turntorie
cast-iron cylinder (met, OM) cilindru turnat / din font
cast-iron founder (met) turntor de font
cast-iron ingot mould (met) lingotier de font
cast-iron malleableizing (met) maleabilizarea fontei
cast-iron mould (met) lingotier
cast-iron pipe (OM) tub / eav de font
cast-iron roll (met) cilindru turnat de font
cast-iron scrap (met) sprturi de turntorie, font veche / spart
cast-iron splinters (met) achii de font
cast-iron welding sudarea fontei
cast-iron with euthectic matrix (met) font eutectic
cast-iron with lamellar graphite matrix (met) font cu grafit
lamelar
castle castel; (TH) crenelat
castle / castellated nut (OM) piuli crenelat / moletat
castle / castellated washer (OM) aib crenelat
cast loose a elibera, a declana, a desfura, a mola
cast metal (met) pies turnat de metal, turnare de metal
cast-metal case (met, OM) carcas de font
cast molding (met) formare prin turnare, obiect / pies turnat
cast on (met) a completa prin turnare, turnat
cast-on test bar (met) epruvet din ace-lai aliaj / din aceeai
arj de turnare
CA storage room camer (frigorific) cu atmosfer controlat
castor oil ulei de ricin
cast piece (met) pies turnat
cast plate (met) plac turnat
cast seam (met) bavur de turnare
cast shell process (met) tragere la rece a evilor turnate fr
sudur
- 60 cast slab (met) bram, sleb
cast steel (met) oel turnat
cast-steel ingot (met) lingou de oel turnat
cast-steel gate brcminte / tablier de oel turnat
cast-steel manufacture (met) elaborarea oelului
cast-steel plate (met, OM) tabl / plac de oel turnat
cast-steel products (met) piese turnate din oel
cast-steel wire sm de oel de fuziune
cast structure (met) structur a fontei / rezultat dup turnare
caste tape / film (plast) pelicul turnat
cast tooth dinte turnat (fr prelucrare la o main-unealt)
cast up a aduna (o coloan), a calcula, a numra, a socoti
cast uphill (met) a turna prin sifon
cast weld / welding (met) sudur / sudare prin turnare / prin

topire
cat (mas) pisic, crucior de macara; (nav) palanc, ghear de
pisic, ancorot
catalogue catalog (i de prezentare a produselor), cartotec,
fiier, list, map, brour
cataloguing catalogare, registrare a unui fiier (pe un suport
extern de informaie)
catalyst (chim) catalizator
catalysis (chim) cataliz
catalytic agent / catalyzer catalizator
cataphoresis micarea particulelor solide mediu lichid, sub
influena cpului electromagnetic
cataract cylinder (auto, OM) cilindru de fr
catastrophic failure (T, mas) avarie, cdere catastrofal (a unui
utilaj)
catch (OM) opritor, pghie / tift de opri-re, clig, tachet, nas;
clete de prinde-re / de angrenare, dispozitiv de prinde-re,
fixator, zvor, clichet, clem, clan-; (OM) a prinde, a apuca,
a zvori, a observa o eroare, a capta, a lua
catcher (met) laminorist din spatele ca-jei; (OM) opritor,
curitor, prinztor; (TH) capcan, limitator de curs, dispozitiv
de prindere, clichet de blocare; (fiz) cavitate
rezonant, rezonator
catcher mark(s) (met) urme de prindere (i la rolouri)
catchers side (met) partea de ieire a laminorului
catch handler manivel de antrenare
catch hook clig de prindere
catching captare; (met) transmiterea benzii din laminor,
prinderea ei dispozitivul de furat rulouri
catching piece (OM) clem / pies de prindere
catching member (OM) prinztor, pies de prindere
catchment of water captarea / colectarea apei
catch pan recipient colector de noroi ( camera de cabluri)
catch pawl (OM) clichet de blocare
catch pin (OM) bol, tift, plint, tift de oprire / de prindere
catch ring (OM) inel de antrenare / de prindere
catch wrench furc de prindere
category categorie, clas
catenary (chim) caten, lan; (el) fir de cale; (mat) lnior
(funcie), caten; (OM) lan, lnior, arc form de co,
cablu de suport, (form de) lan, catenar
catenary equation ecuaie a lniorului
caperpillar main pe enile, senil
caterpillar chain enil
caterpillar conveyer / conveyor transportor cu enile
caterpillar (friction)-clutch (OM) ambreiaj lateral
caterpillar guide plac de ghidare a enilei
caterpillar shovel excavator pe enile cu lingur / cu cup
caterpillar transmission transmisie lateral
caterpillar trunk autocamion pe enile
cathead (mas-un) mandrin cu uruburi de strgere
cathode-base circuit montaj cu catodul comun
cathode beam (fiz) raz catodic, fascicul catodic / de electroni
cathode bearing a layer of oxide catod stratificat / acoperit cu
oxizi metalici
cathode cleaning degresare catodic
cathode copper cupru electrolitic
cathode-ray oscillograph (CRO) oscilograf catodic
cathode sputtering pulverizare a catodului
cathodic bombardment oc / inciden a(l) electronilor,

bombardament catodic
cathodic cleaning curire / degresare / purificare catodic
cathodic coating acoperire catodic
cathodic deposit (met, el) depunere catodic / la catod
cathodic protection protecie catodic (potriva coroziunii
electrochimice)
cathodic pickling (met) decapare catodic / cu / la catod
cation (fiz, chim) cation, ion pozitiv
cattle bovine
cattle suet (alim) seu de vit
catwalk (auto) mers foarte cet; (cstr) pasarel, pode; (nav)
culoar, trecere / pasarel gust; scara rezervorului
caulk past (de cauciuc, cu agent de vulcanizare) de etanare
caulking (met) etanarea custurii de sudur prin forjare
caulking iron dorn de gurit, dalt de clftuit
caulking machine for pipes main de mandrinat evi
caulking strips (met) benzi de etanare
causality cauzalitate
causality condition condiii de cauzalitate
cause beyond control for major
caustic (chim, met) caustic, corosiv
caustic dip (chim, met) soluie puternic alcalin, folosit i la
decapare, baie de hidroxid de sodiu
caustic embrittlement (fiz) coroziune intercristalin (a
oelurilor i aliajelor Fe-Cr-Ni) din cauza expunerii la solu-ii
caustice; (ind chim, met) fragilitate / fisurare caustic
caustic soda (chim) hidroxid de sodiu (conind 76...78% oxid
de sodiu)
caustic wash(ing) splare cu soluii de alcalii
cauterize a biui, a decapa, a cauteriza
cave (cstr) pivni; (fiz) celul; (cstr) a excava, a spa, a scobi
caveat avertisment, prevenire, opoziie (potriva unui brevet
de invenie), cerere pentru un brevet provizoriu
cavitation (fiz, hidr, el, T) cavitaie; (met) formare a suflurilor
cavitation erosion (T) uzur de cavitaie
cavitation damage (T) distrugere prin uzur de cavitaie
cavitation flow (hidr) curgere a unui fluid, cu formare de bule
cavity scobitur; groap; adcitur; (met) gol, retasur (tr-o
pies turna-t); excavaie, cavitate (i tr-o pies), cavern
cavity brick (cstr, met) crmid cu goluri
cavity of mold (met) cavitate a formei / a matriei
cavity side part (met) parte fix a matriei
cavity wall zid cu goluri / cu perei dubli
c-clamp pres de m cu urub, clem cu urub
cease germination a ceta germinarea
ceiling duct conducta de trecere prin acoperi (prin tavan)
ceiling joist grind inferioar, subgrind
ceiling lamp plafonier
cell (TH) camer, colivie, secie, element, celul, canal
crmizile cu goluri; (el) pil / celul electric, element
galvanic; (inf) celul de memorie; (met) celul de cuptor
adc
cellastic tyre pneu blindat (contra gloanelor)
cell concrete beton celular
cell filter filtru celular
cellotape band adeziv
cell-pit furnace (met) cuptor adc cu celule / celular
cell-type form de fagure, celular
cellular (plast) celular, poros, spongios
cellular / cartridge filter filtru celular / cu alveole / cu celule /

cu site filtrante demontabile


cellular insulant izolant spongios / spumos / poros / celular /
expandat
cellular structure structur celular
cellular wheel roat cu cupe (pentru ridicat apa)
cellule celula, schelet
- 61 cellulosic coating acoperire celulozic (la electrozi)
Celsius degree grad Celsius
celtium hafniu, celiu
cement (cstr) ciment, mastic, liant; (ind chim) adeziv, clei; (cstr)
a cementa, a cimenta, a face priz, a lega
cement-asbestos azbociment
cementation (cstr) cimentare, chituire; (met) (adaos de)
carburare / cemen-tare, clire
cementation equipment echipament de cimentare
cementation furnace (met) cuptor de cementare
cementation power capacitate de legare
cementation steel (met) oel de cementare
cement carbon (met) carbon pentru cementare / pentru clire
cemented armour cuiras, blindaj de oel
cemented belt curea de piele lipit
cemented carbide (met) carbur (tr-un oel) obinut dup
cementare
cemented-carbide alloy (met) aliaj dur din carburi metalice
sinterizate
cemented-carbide (alloy) bit (mas-un) plcu din carburi
metalice
cemented-lap joint (OM) binare prin lipirea capetelor
suprapuse (la curele)
cemented zone (met) zon / strat cementat() / carburat()
cementing (cstr) cimentare; (met) cementare, carburare
cementing agent (cstr) substan de cimentare, ciment de
legtur; (met) agent ce favorizeaz cementarea
cementing bath (met) baie de cementare
cementing box / pot (met) cutie de cementare / de carburare
cementing carbon (met) carbon de clire / de cementare
cementing machine main de cauciu-care / de aplicat soluie
de cauciuc
cementing material ciment de legtur, material liant, substan
liant
cementing medium (met) mediu (gazos, de sruri) de
cementare / de carburare
cementing powder (met) praf / pulbere de cementare / de
carburare
cementite (met) cementit, carbur de fier
cementite breakdown (met) descompunerea cementitei
cement mixer (cstr, ind chim) amestec-tor de ciment, mixer,
malaxor de clei / de soluie de cauciuc
cement steel (met) oel de convertizor
censored distribution repartiie / distribuie controlat
censored sample selecie controlat
cent interval tre dou sunete ale cror frecvene se afl tr-un
raport egal cu radical de ordinul 1200 din 2, a suta parte dintrun
dolar (cent)
centigrade heat / thermal unit (metr) centigrad termic (unitate
englez de energie)
centigrade scale scal centigrad / Celsius
centimetre centimetru
centimetre-gram-second sistem de uni-ti bazat pe centimetrugramsecund

centner chintal (=100 kg)


central angle (mat) unghi la centru
central back pressure valve (hidr) obturator hidraulic central
central brick (cstr, met) crmid centra-l / de chidere / de
cheiere a bolii
central field of vision (drum, mec) cp la deschiderile din
mijloc; (TH) cp de mijloc / intermediar
central force (mec) for central / centric
central gate (met) pnie central / principal de turnare
central girder grind principal / central
central heating calorifer, clzire central
central heating and power plant central electric de
termoficare
centralised centralizat, sub un singur control
centralised greasing (T) ungere centralizat cu unsoare
centralised lubrication (OM, T) ungere / lubrifiere central /
centralizat
centralised maintenance shop (met) atelier centralizat de
mentenan
centraliser centrator, ghidaj(e) de centrare, centralizator
centraliser bearing (OM) rulment / lagr de centrare
centralising casing (OM) ghidaj de centrare
central motion micare central
central processing unit (CPU) unitate central de prelucrare a
datelor, parte principal a unui calculator
central roll (met) cilindru intermediar
central wheel (OM) roat intermediar / mijlocie
centre centru, punct central, mijloc; me-dian, central, mediu;
vf; (fiz) nucleu; (mas-un) vf de strung; a centra, a centrui,
a regla la centru; (met) miez, inim
centre bearing (OM) lagr de mijloc / intermediar
centre bit (mas-un) burghiu de centrare
centre cut-end mill (mas-un) frez cu coad, cu dini drepi
centre disk-wheel (OM) roat (cu) disc
centre distance (OM, mas-un) distan tre vfuri / tre
centre / tre axe
centre drill (mas-un) burghiu de centrare
centre gauge ablon pentru verificarea vfurilor / centrrii
centre girder (mas-un) main de rectificat tre vfuri
centre grinding attachment (mas-un) dispozitiv de rectificare
tre vfuri
centre hole (mas-un, OM) gaur de centrare
centre irons (OM) lagr principal al balansierului
centre journal bearing (OM) lagr intermediar
centre lathe (mas-un) strung (paralel) pentru prelucrat piese
aezate tre vfuri
centre line (cstr) linie central / ax de drum; (mat) linie de
centru / median, linie central, ax; (TH) ax a gurii
centre-line weakness (met) porozitate central
centre of attack (mec) centru de aplicaie
centre of bore (TH) axa gurii / alezajului
centre of bridging strip centru fals
centre of crystallisation (met) germen / nucleu de cristalizare
centre of curvature (auto) centru de viraj; (mat) centru de
curbur
centre of displacement (nav) centru de caren / de deplasament
centre of gravity centru de greutate (centru de mas)
centre of gyration centru de rotaie / de giraie
centre of inertia system (mec) sistem (de coordonate) al
centrului de inerie

centre of lift punct de aplicaie a forei portante, centru de


sustentaie
centre of mass (mec) centru de mas / de inerie
centre of mass motion micare a centrului de mas
centre of moments (mec) punct neutru al momentelor
centre of projection centru de proiecie
centre of rotation centru de rotaie
centre of support centru al reazemului
centre of symmetry centru de simetrie
centre of tooth linie central / centru a(l) dintelui
centre piece (OM) cruce cardanic
centre pin (OM) pivot
centre plug extractor de pan
centre point centru; (el) punct median; (mas-un) vf al
burghiului de centrare
centre of porosity (met) porozitate central (la piese turnate)
centre punch (mas-un) punctator de centrare, dorn de perforat;
a puncta
centre ram stp central
centre reamer (mas-un) alezor de centrare
centre rest (mas-un) lunet fix
centre riser (met) maselot central
centre roll (met) cilindru intermediar pentru laminor
centre runner (met) pnie central / principal de turnare
- 62 centres vfuri (i de centrare a piese-lor); distan maxim
dintre vfuri
centre-slung centrifugal centrifug acionat de la partea
inferioar
centre spine frame cadru al coloanei centrale (a automobilului)
centre through plate centrul unei plci
centre-to-centre distance distan tre centre / tre axe
centre tubular chassis asiu cu tub central / cu grind central
tubular
centre(-web) wheel (OM) roat cu disc, roat-disc, roat
central / de centru
centring (opreraia de) centrare (la prelucrare sau montaj)
centrifugal centrifug, centrifug(al)
centrifugal acceleration (mec) acceleraie centrifug
centrifugal action centrifugare
centrifugal air blower / pump suflant centrifug de aer
centrifugal air compressor compresor centrifugal de aer
centrifugal atomizer atomizor centrifugal
centrifugal basket tob / tambur de centrifug
centrifugal basket drier centrifug cu tob perforat (pentru
stors)
centrifugal blender amestector centrifugal
centrifugal blower ventilator centrifugal, suflant centrifug
centrifugal box (plast) main de filare; (TH) centrifug
centrifugal breaker moar centrifug
centrifugal casting (met) turnare centrifugal
centrifugal casting mould (met) cochil pentru turnare
centrifugal
centrifugal casting process (met) proce-deu / metod de
turnare centrifugal
centrifugal crushing-mill dezintegrator, concasor centrifugal
centrifugal discharge descrcare centrifugal
centrifugal drum tob de centrifug
centrifugal drying uscare prin centrifugare
centrifugal fan ventilator centrifugal

centrifugal filter centrifug filtrant


centrifugal force for centrifug
centrifugal gas scrubber scruber centrifugal
centrifugal governor regulator centrifugal
centrifugal growth cretere a dimen-siunii pe direcia forei
centrifuge
centrifugal hydro-extracting centrifugare (pentru eliminarea
apei)
centrifugal impeller mixer amestector cu bra centrifugal
centrifugally cast concrete beton centrifugat / turnat prin
centrifugare
centrifugally cast (iron) (met) turnare centrifug
centrifugal machine centrifug
centrifugal moment moment centrifugal
centrifugal molding formare centrifug
centrifugal oil cleaner filtru centrifugal de ulei
centrifugal (pressure) casting (met) turnare centrifug (i sub
presiune)
centrifugal pump pomp centrifug
centrifugal roll mill moar centrifug cu role
centrifugal screen sortator / ciur / sit centrifugal()
centrifugal scrubber scruber centrifugal
centrifugal separator centrifug de separare
centrifugal single-inlet fan ventilator centrifugal cu o singur
intrare de aer
centrifugal speedometer (metr) tahometru centrifugal
centrifugal spinning filare centrifug
centrifugal spraying pulverizare centrifugal
centrifugal spray tower coloana centrifug cu stropire
centrifugal starting switch treruptor-demaror centrifugal
centrifugal stress tensiune cauzat de fore centrifuge
centrifugal supercharger turbocom-presor centrifugal;
compresor centrifugal de supraalimentare
centrifugal tachometer (metr) tahometru centrifugal
centrifugal tendency for centrifug
centrifugal tray taler centrifugal
centrifugal-tyre compressor compresor centrifugal
centrifugal weight greutate centrifug (acionat de for
centrifug)
centrifugal whirler centrifug
centrifugal with non-perforated basket centrifug fr sit
centrifugated milk (alim) lapte degresat
centrifuge (mas) centrifug, a centrifuga
centrifuge reclaiming regenerare prin centrifugare
centrifuge refining (alim, ind chim) rafinare prin centrifugare
centrifuge test determinare a sedimentelor prin centrifugare
centrifuging centrifugare
centring centrare; (cstr) calibru, centrare; (inf) centrare a
semnelor
centring and facing tool (mas-un) cuit pentru centrare i
strunjire frontal
centring attachment (mas-un) dispozitiv de centrare
centring chuck (mas-un) mandrin de autocentrare / cu centrare
automat
centring cone (mas-un, OM) con de prindere centric
centring control regulator de centrare
centring device (mas-un, OM) dispozi-tiv de centrare
centring error excentritate, eroare de centrare
centring guides ghidaje de centrare
centring machine main de centruit / de dat guri pentru
centrare

centring pivot (OM) fus / cep de centrare


centring rib nervur de centrat (i anvelope)
centring square echer de centrare
centring (twist) drill (mas-un) burghiu spiral pentru guri de
centrare
centripetal force (mec) for centripet
centroid centroid, centru de greutate (al unei suprafee)
centroidal (mec) ax a centrelor de greutate
centroidal axle (mec) axa centroid / prin centrul de greutate,
linia centrelor de greutate
centuple sutit, centuplu
century secol, veac, sut, o sut de
ceramic (de) ceramic, ceramic
ceramic based circuit circuit imprimat cu substrat ceramic
ceramic bond liant ceramic
ceramic coating acoperire ceramic
ceramic composition amestec ceramic
ceramic fibbers fibre ceramice
ceramic filter filtru ceramic
ceramic industry industrie ceramic
ceramic insert inserie de material ceramic (la scule
achietoare, lagre)
ceramic kiln cuptor de ardere a ceramicii
ceramic matrix matrice ceramic (la compozite)
ceramic matrix composite compozit cu matrice ceramic
ceramic products produse ceramice
ceramics ceramic, produse ceramice
ceramic tool scule sau plcue ceramice (de obicei sinterizate)
ceramic transducer traductor electro-strictiv cu ceramic
cereal crops graminee, cultur de cereale
cereal harvesting recoltare a cerealelor
cereals (alim) cereale
cerecloth muama, pz ceruit / cerat
cerium ceriu (Ce)
cermet (TH) material metalo-ceramic, cermet; (met) metalurgia
pulberilor
certain sigur, precis, fixat, definit, determinat
certainty siguran, precizie, determi-nare, fixare, definire
certificate (ec) certificat, titlu (de aciuni)
certificate measurement (ec) situaie de plat
certificate of acceptance proces-verbal / certificat de recepie (a
unei lucrri)
certificate of addition brevet pentru investiie
certificate of correction brevet pentru invenie complementar
- 63 certificate of origin (ec) certificat de origine / de provenien (a
mrfurilor de export)
certificate of registry certificat de naionalitate (a unei nave)
certificate of utility certificat de utilitate, titlu de protecie
similar brevetului de invenie eliberat fr aviz de
documentare
certification certificare, atestare
certification pressure impunerea unor teste de ctre persoane
sau instituii autorizate
certified cheque (ec) cec vizat
certified electrical engine (el) motor electric antigrizuros
caesium (chim) cesiu (Cs)
chafe (T) uzur prin frecare; a uza prin frecare, a freca
chaff (alim) pleav, paie tocate, toctoare de nutre
chaff cutter toctoare staionar
chaffing (T, plast) frecare a firelor, uzura prin frecare a firelor

chafing fatigue (T) uzur tip fretting


chain (OM) lan
chain-and-ducking dog mechanism (met) transportor cu lan i
ghear pentru semifabricate
chain and flight (OM) lan i raclet
chain and sprocket transmission (OM) transmisie prin lan (i
roi de lan)
chain bar (OM) bra al lanului de tiere (industria lemnului)
chain belt (OM) curea articulat / din fiii de piele / din eclise
chain block palan cu lan
chain box (OM) carter / cutie pentru lan
chain brake (OM) fr cu lan
chain breaking (tre)rupere a lanului
chain bridging (chim) formare a punilor (tre catene)
chain-bucket loader crctor / elevator cu cupe
chain cable (nav) lan de ancor
chain case (OM, mas-un) aprtoare de lan
chain catalytic polymerization (ind chim) polimerizare catalic
lan
chain company (ec) societate / magazin cu sucursale multiple,
grup de agenii de publicitate
chain connecting link (OM) za de ndire / de legtur
chain control comand prin lan
chain conveyor transportor cu lan
chain-cooling bed (met) pat de rcire cu lan(uri)
chain coupler (OM) bol al captului de lan
chain-coupler link (OM) za de chidere a lanului
chain coupling (OM) cuplaj prin / cu lan
chain cutting machine main cu lan-tietor (industria
lemnului)
chain drive (OM) transmisie / acionare prin / cu lan(uri)
chain drum (OM) tambur pentru lan
chain elevator for boxes elevator cu lan (cu platforme) pentru
grinzi
chain ending (chim, OM) trerupere a lanului, capt de lan
chain gearing (OM) transmisie / antrenare prin / cu lan
chain girth (nav) contur al seciunii transversale a navei
chain grabbing bucket excavator cu enile, cu graifr
chain grate (ind chim, met) grtar rulant cu lan
chain-grate stoker (termo, met) focar cu grtar-lan
chain growth (chim) cretere a lanului
chain guard / housing (OM) aprtoare de lan
chain guide pulley (OM) rol de ghidare pentru lan
chain haulage transport prin lan-tractor
chain hawse (nav) nar pentru lan
chain hoist (mas) troliu (de macara); (TH) macara / palan cu
lan
chain hook (nav) clig de lan
chain hydrocarbons (chim) hidrocarburi cu caten
chaining lnuire; (inf) specificare a informaiei de structur;
deducie lant ( luarea deciziilor)
chain initiation (chim) iniiere / formare a lanului
chain iron (OM) za / verig de lan
chain jack (OM) vinci cu lan
chain joint (OM) verig de legtur a lanului
chain leader (OM) dispozitiv pentru tinderea lanului / a
ruletei
chain link (OM) copc / za / verig de lan; (chim, plast) unitate
structural
chain-link pin (OM) bolul lanului, fus de lan

chain lock cheie pentru ndirea lanurilor


chain man (OM) dispozitiv pentru tinderea lanului / a ruletei
chain mortizer (mas-un) main de frezat cu lan
chain of command lan de conducere, ierarhic, scar ierarhic
chain path (OM) mersul / calea lanului
chain pick box (OM) cutie susintoare a unui lan tietor (la
combin, industria lemnului)
chain pin (OM) bol de lan
chain pipe-cutter clete cu lan, de tiat evi
chain-pipe tongs clete cu lan pentru (prins / transportat) evi
chain-pipe wrench (met, mas-un) cheie pentru evi, clete cu
lan
chain pitch (OM) pasul lanului
chain polymerization (chim) polimeri-zare lan
chain process (chim) reacie / proces lan
chain pull palan cu lan
chain pump pomp cu lan port-cupe
chain reel tambur cu lan
chain reveting (OM) nituire rduri paralele
chain road (met, OM) cale de traciune cu lan
chain roller (OM) rol / buc de lan
chain roller bearing (OM) lagrul scripetelui / roii de lan
chains lanuri
chain saw ferestru cu lan
chain saw support in port-lan ( industria lemnului)
chain slotter main de mortezat cu lan
chain splice matiseal pe lan
chain sprocket (OM) pinion de lan
chain starting (chim) iniiere a lanului
chain steel (met) oel pentru lanuri
chain strand (OM) ramur de lan
chain-stretching device (OM) dispo-zitiv de tindere a
lanului, tinztor de lan
chain stud (OM) bol de lan
chain suspension bridge pod (suspendat) cu lanuri
chain swivel cheie-vtej, cheie de afurcare
chain tackle-block (met) macara / palan cu lan
chain tension-adjuster / tightener (OM) tinztor de lan
chain termination (chim) trerupere / terminaie a lanului
(molecular)
chain timber hoist transportor cu lan pentru buteni
chain toggle lan de ancoraj
chain tongs (met) clete cu lan
chain track enil
chain tractor tractor cu enile
chain tramway transportor cu lan
chain transfer (met) sleper (la laminare), dispozitiv cu lan,
pentru transfer de semifabricate
chain transmission (OM) transmisie prin / cu lan
chain tub pusher (met) pingtor cu lan (i la cuptoare)
chain-type traveling grate grtar rulant cu lan (i la cuptoare)
chain wheel (OM) roat / rol / scripete / nuc de lan; (nav)
barbotin
chain winch (OM) troliu cu lan
chair (OM) cuzinet, plac de reazem; (cf) sabot de in
chairman of the board preedinte al consiliului de
administraie
chair rail (met, cf) in cu cap dublu / cu dou coroane
chalk cret, calcar, carbonat de calciu
chalking (met) defect de acoperire (for-marea de straturi sau

zone cu pulberi), pulverizare


chalkstone cret, calcar, piatr de var
chalk test prob de etaneitate cu cret
chamber (foto, mas, OM) camer
- 64 chamber dryer usctor de camer
chamber drying oven usctor comparti-mentat / cu camere /
vertical
chamber envelope manta a cazanului
chamber filter-press pres-filtru cu camere
chamber(-heating) furnace (met) cuptor (de clzire) cu
camer
chambering shot (OM) virol de cazan
chambering tool (mas-un) cuit pentru strunjirea suprafeelor
interioare / pentru guri fundate
chamber kiln cuptor cu camer
chamber of gun orificiu de crcare
chamber of a pump cilindru de pomp
chamber press pres-filtru cu camere
chamber-type dryer usctorie cu camere
chamber welding sudare incint
chamfer (hidr) teirea muchiilor vii ale intrrii tr-un canal /
tr-o conduct (pentru mrirea coeficientului de debit);
(OM,TH) jgheab, an, teitur, faet, lungime a conului de
atac / tiere; a taluza, a tei, a anfrena, a canela, a nutui, a
moleta, a riftui
chamfered caisson cheson teit
chamfered edge muchie teit
chamfer dimension (mas-un, OM) dimensiunea anfrenului
chamfer groove (OM) canal / canelur cu seciune triunghiular
chamfer key (OM) pan cu coluri teite
chamfered nail (OM) cui cu vf ascuit / conic
chamfering (aciunea de) teire, anfre-nare, teitur, anfren;
taluz, faet
chamfering bit teitor
chamfering cutting (mas-un, OM) an-frenare (i cu rotunjire)
pe diametrul exterior
chamfering hob (mas-un) frez-melc pentru rotunjit capetele
frontale ale dinilor
chamfer on edge of die (mas-un) parte conic de atac a filierei
chamotte (met) amot (refractar)
chamotte brick (met) crmid din amot
champagne (alim) ampanie
chance cause cauz aleatoare
chance coincidence coinciden accidental
chance-cone agitator agitator conic Chance
chance move mutare aleatoare
change schimbare, modificare, transfor-mare, comutare, ciclu,
operaie; a schimba, a transforma, a modifica, a comuta, a
preface, a converti, a varia
changeable schimbtor, variabil
change down a trece la o vitez mai mic
change gear (OM) roat de schimb; (mas-un) cutie de viteze; a
schimba viteza
change in charge transfer / schimb / modificare de sarcin
change in direction schimbare de direcie
change in structure (met, fiz) schimbare de structur,
transformare de faz / structural
change intervals interval ( kilometri) tre dou revizii (la
autovehicule)

change into a trece la o alt treapt de vitez, a se transforma


change lever pghie a unui comutator / treruptor
change-of-scale theorem teorem de similitudine
change of state schimbare de stare
change of volume modificarea / variaia volumului
change on gas (met) inversarea / schimbarea gazului (la caupr)
change over (TH) reconstrucie, trans-formare; (mas, OM)
comutare, mutare, schimbtor de vitez; a schimba viteza
change-over contact (unit) contact de comutare; contact
inversor
change-over gear schimbtor de vitez
change-over into... a (se) transforma ..., a (se) converti ...
change-over relay (el) releu comutator
change-over / selector switch treru-ptor-comutator, reversor,
inversor
change point punct de oprire / de cetinire (a unui proces);
punt critic, punct de schimbare (i tr-un proces)
changer transformator, schimbtor; mecanism de locuire
change-speed gear (OM) schimbtor de vitez
change-speed motor motor cu mai multe trepte de vitez
change stand (met) caj de schimb
change up a schimba
changing the fraction to higher terms (mat) amplificare a unei
fracii
change the rolls (met) a schimba cilindrii de laminare
changing-over comutare
channel (autom, inf) pist, canal / cale de transmisie; (hidr)
jgheab / canal de scurgere; canal, rigol, albie; (OM) canal,
canelur, cresttur, riz; (nav) enal; (cstr, mas-un) a cresta, a
scobi, a canela, a stria, a moleta; (hidr) a canaliza, a riftui
channel bar profil U
channel beam grind cu profil U
channel iron oel / profil U
channelled plate (met) tabl striat
channelled roll (OM, met) val / cilindru striat / canelat; (alim)
cilindru tvlug rifluit
channelling producere a canalizrii, alu-necare (a gazelor);
canalizare (a fluidu-lui); (OM) canelur; (mas-un) canelare,
formare de canale
channel lining cptueal / brcmin-te a canalului
channel rail (met) in cu an / de tramvai
channel steel (met) grind cu profil U
channel-type induction furnace (met) cuptor electric de
inducie, cu canal inelar
chap crptur, fisur fin; falc de menghin; a crpa, a fisura, a
spinteca, a cresta
chaplet (met) suport / susintor de miez (de turntorie); bro
chapped crpat; (plast) cu tendin de crpare a feei; cu fa
fragil (i despre ambalaje)
chapping knife cuit pentru montarea cablurilor
chapter (inf) capitol / secven a(l) unui program; capitol al unei
lucrri
chapter heading / title titlu de capitol
char (chim) crbune de lemn, mangal; (alim) a prji (la foc
mic), a frige; (chim, met) a carboniza, a arde
character (inf, mat) caracter, simbol, semn, succesiune de cifre
binare cores-punztoare unui simbol al alfabetului utilizat,
caracter de liter (liter, cifr, simbol sau semn de punctuaie)
character-at-a-time printer imprimant care tiprete caracter
dup caracter

character font set de caractere


characteristic caracteristic, curb, funcie caracteristic,
particularitate, caracteristic, semnificativ
characteristic angular momentum mo-ment cinetic propriu /
intrinsec, spin
characteristic curve curb caracteristic
characteristic curve tracer trasor / trasator de curbe, plotter
characteristic factor indice caracteristic
characteristic frequency frecven proprie / caracteristic /
acustic
characteristic function funcie proprie / fundamental /
caracteristic
characteristic noise parameters parametri / caracteriostici de
zgomot
characteristic number (fiz) valoare proprie / caracteristic;
(mat) numr caracteristic, valoare caracteristic
characteristic property caracteristic, proprietate caracteristic
/ specific
characteristic quantity mrime caracteristic, parametru
characterisation factor factor de caracterizare
character of service regim de lucru / de funcionare
character wheel roat de imprimare / de caractere
charcoal crbune de lemn, mangal
charcoal brazier cuptor de lipit (cu mangal)
- 65 charcoal-hearth steel (met) oel produs prin afinare cu mangal,
oel Martin
charcoal iron / pig (met) font (brut) topit cu mangal
chare a ciopli cu dalta
charge (cf) crctur, greutate; (ec) pre, tax, speze,
cheltuial; (el, fiz) sarcin, crcare; (met) gur de cr-care
a furnalului, alctuirea / dozarea arjei, debit (al cuptorului),
crc-tur (de explozive); a crca, a arja, a greuna, a
umple, a alimenta
chargeable (ec) impozabil, supus la tax, taxat
chargeable cell acumulator
charge account (ec) cont personal
charge column (met) coloana crc-turii (de materiale) (i la
furnal)
charge efficiency (el, met) eficiena de recrcare a unei baterii
charge level indicator (el, met) indica-tor de nivel al
crcturii / arjei (la furnal)
charge of pig iron (el, met) crctur / de font, crcarea
fontei
charged particle particul crcat
charged rubber amestec de cauciuc cu ingrediente / cu aditivi
charge equalization compensare de sarcin / a sarcinii
charge an expense on / to an account (ec) a trece o cheltuial
cont
charge the furnace (met) a crca cuptorul
charge hand ajutor de maistru
charge hole (met) gura de crcare a furnalului
charge independent independent de sarcin
charge pump pomp de alimentare
charger (met, alim, ind chim) crctor, alimentator, dozator
charger forward (ec) speze care se achit de destinatar
charge stock materie prim
charge to an account (ec) a pune la socoteal, a trece tr-un
cont
charge with water a satura cu ap

charging crcare, crctur, alimentare; taxare


charging appliance (cstr, met, ind chim) dispozitiv de crcare
/ de arjare
charging basket / bucket (met, alim, ind chim) ben de
crcare
charging bin / bucket (met) oal / ben de crcare
charging box pnie de crcare / alimentare; (met) troac
charging by aerila ropeway (met) crcare cu ben suspendat
charging car / carriage recipient / vagonet de transport / de
crcare
charging cone (met) pnie de crcare / de arjare
charging conveyer (met) transportor de crcare / de
alimentare
charging crane (met) macara de arjat, pod rulant de crcare
charging device (met) dispozitiv de crcare / de arjare
charging door (met) gur / u de crcare / de arjare
charging equipment (TH) dispozitiv de alimentare / de
crcare
charging flap (met) u / trap de umplere
charging floor (met) platform de crcare a furnalului
charging gantry crane macara / pod rulant de crcare
charging gear (met) instalaie de crcare a furnalului
charging hole (met, alim, ind chim) gur de crcare / de
alimentare
charging hopper pnie de turnare, buncr de crcare
charging installation (met) instalaie de crcare a furnalului
charging lorry (met) vagonet / crucior de crcare
charging machine (met) main de crcare / de alimentare (cu
rulouri)
charging material material de crcare
charging mechanism dispozitiv de crcare
charging opening (met) gur de crcare / de arjare
charging pan ben / oal de crcare
charging period (curs de) admisie
charging pipe eav / conduct de alimentare / de crcare
charging platform (met) platform / ramp de crcare / de
arjare
charging pot (met) oal de crcare
charging pump pomp de alimentare / de crcare / de refulare
charging rate regim de crcare
charging scales ctar de amestecuri
charging tank rezervor de alimentare
charging tipping bucket cup basculant de crcare
charging tower (met) turn de alimentare (la furnal)
charging truck (auto, met) autocamion / buncr / vagonet /
crucior de alimentare / de crcare
charging tundish repartitor / distribuitor de crcare (la
turnarea continu, echipat cu cuptor electric)
charging unit (met, TH) instalaie / utilaj de crcare (i la
furnal)
charging valve (hidr) ventil / robinet de umplere
chariot (mas) crucior de macara, pisic
charm price (ec) pre atractiv (cu reducere, pentru a atrage
cumprtori)
Charpy impact machine pendul Charpy
charred coal (met) cocs
charring carbonizare

charry carbonizat
chart hart, diagram
chart drive mecanism de antrenare a htiei de registrare
chartered accountant (ec) expert contabil
chartered company societate autorizat de stat
chartered vessel (nav) nav navlosit
charterer (nav) navlositor
chartering (nav) navlosire
chart scale scar a diagramei /a hrii
chase canal vertical pentru conducte (de ap, de ventilaie, etc.);
(met) corpul central al matriei cu una sau mai mul-te caviti;
(mas-un) achieri succesive (la formarea filetului), curarea
filetului
chaser (mas) moar chilian / cu tvlug; pres, moar de
friare; (mas-un) pieptene de filetare; (nav) vas de excort
chaser grinding machine (mas-un) main de rectificat filete,
cu pieptene
chaser type of die (mas-un) cap de filetat cu piepteni amovibili
chasing hammer baros, ciocan de ambutisat
chasing jig (mas-un) dispozitiv de ghidare folosit la filetare
chasing lathe (mas-un) main de filetat cu uruburi amovibile /
cu pieptene
chasing tool (mas-un) pieptene de filetat
chassis asiu, suport, batiu
chassis ground (el) legtur / conexiune la mas
chassisless body (auto) caroserie fr asiu / autoportant
chattels avere; bunuri; patrimoniu
chatter a clicheta, a ciocni, a vibra, a trepida; vibraie
chatter free fr vibraii
chatter mark (mas-un) urm de vibraie de la acheiere
check control, verificare; a verifica; a viza; a controla
check analysis analiz de control / de verificare
check-back (c, inf, autom) supraveghere (a informaiei
registrate)
check ball (OM) clapet de reinere
check bar epruvet de control
check bit (inf) bit de control / de paritate
check the calibration (metr) a recalibra, a (re)verifica un
calibru, a reetalona
check chain lan de siguran
check crack (met) fisur de contracie
check determination / test contraprob
checker verificator, dispozitiv de verifi-care; (termo) grtar (la
regenerator)
checker-brick (met) crmid refractar pentru camere
regeneratoare; (mas-un) piatr / disc abraziv cu nervuri
checker-brick superheater (met) supraclzitor de amot
- 66 checker brickwork (met, termo) umplutur (de zidrie) cu
grtare
checker chamber (met, termo) camer a grtarului la generator
/ recuperator
checker crack (met) fisur capilar, microfisur
checkered brickwork (met) grtar camere regeneratoare
checkered (iron) plate / sheet (met) tabl striat (de oel)
checkered wire sm ondulat / rifluit
checker fire-brick (met) crmid refractar pentru grtar (la
generator)
checker heating surface (met) suprafaa de clzire a
grtarului (la generator)

checkers (met) grtar (la generator)


checker work (cstr) structur / construc-ie celular; (met)
aranjare special a crmizilor furnal, cu deschideri pentru
aer i gaze
check gauge msur, etalon
check indicator instruction instruciune pentru conectarea unui
aparat indicator de erori
checking verificare, control, frare, trangulare, (re)etalonare;
(plast) fisuri mici pe suprafaa unui furtun de elas-tomer,
cauzate de mediu; (met) reea de fisuri mici pe suprafee
metalice (cauzate de prelucrare, mediu i ocuri termice),
fisurare superficial fin
checking case trus de msurare / de verificare
checking device dispozitiv / instalaie de control, de cercare
checking implement dispozitiv / aparat de control
checking of dimensions (metr) verificarea dimensiunilor
checking pin (mas-un, OM) tift opritor
checking station staie de control / de verificare
checking strip roll rol cu band de control
checking table plan / mas de control
checking the calibration (el) reetalonare a calibrului,
recalibrare
check instrument aparat / instrument de verificare, monitor
check list tabel / list de control
check localization program(me) (inf, c) program pentru
depistarea erorilor
check nut (OM) contrapiuli
check of shears (mas-un, met) lam de forfecare / de foarfece
checkout (TH) verificare, inspecie, control; (inf) a cerca / a
verifica un program
check piece limitator al cursei, opritor
check plate plac de siguran
checkpoint punct de reluare / de verifi-care / de control a(l) unui
program
check rail (cf) contrain, lab de iepure
check reading citire a indicaiilor aparatelor de control
check rod (OM) sond, tij / joj (i de verificare a nivelului
unui fluid)
check sampling (TH) luare a probelor de control
check screw (mas-un, OM) urub de oprire / de fixare
check shatter crack (met) fisur capilar, microfisur
check stop valve (OM) ventil / supap / clapet de reinere / de
oprire / de chidere, ventil de reglare / control (eventual cu
chidere)
check test contraprob, verificare de control
check totaling control prin totalizare
check-up verificare, control, a verifica, a controla
check valve (autom, hidr) supap de control; (OM) ventil /
supap / clapet de reinere / de chidere
check washer (OM) aib / rondel elastic / de siguran
check word cuvt / cheie control
cheek (TH) fa (de macara); (OM) bra de manivel la arbore
cotit
cheek block macara deschis (cu o fa)
cheek brake (OM) fr cu saboi
cheese (alim) brz; (met) semifabricat pentru bandaje
cheese head (OM) cap cilindric, crestat
cheesing (el) bobinare, furare
chemical chimic
chemical affinity afinitate chimic

chemical agent (chim) reactiv


chemical attack atac chimic
chemical balance (chim) echilibru chimic
chemical bond (chim) legtur chimic
chemical change reacie chimic
chemical cleaning (met, ind chim) curare chimic, decapare
chemical content compoziie chimic
chemical conversion coating acoperire (decorativ) prin reacie
chimic
chemical corrosion (met, chim) coroziune chimic
chemical defense protecie chimic / potriva unor ageni
chimici
chemical engineering tehnologie chimic
chemical feed pipe conduct / eav central tr-un vas /
recipient pentru introducere / alimentare cu substane
chemical glass sticl pentru aparatur chimic
chemically resistant steel (met) oel rezistent la ageni chimici /
inoxidabil
chemical passivation pasivare chimic
chemical pickling (chim, met) decapare chimic
chemical plant fabric de produse chimice
chemical preservative (chim) substan conservant
chemical processing (ind chim, met) prelucrare / tratare
chimic
chemical properties proprieti chimice
chemisorption (chim) chemisorbie
cheque to bearer (ec) cec la purttor
chequed plate (met) tabl striat
chequer (met) grtar (la regenator)
charring (mas-un) frezare sferic / profilat
cherry (alim) viin(), cire, cirea; (mat-un) frez profilat cu
coad
cherry coal (met) crbune gras / moale neaglutinant
cherry-red heat / incandescence (met) incandescen p la
rou viiniu
cherty silicios
chest lad, dulap, scrin, sertar, cutie
chest freezer (alim, termo) congelator orizontal / -lad (cu
capac balamale)
chestnut coal (met) crbune brun
chief ef, conductor; principal; fundamental, de baz
chief constituent (chim, OM, met) pies component
principal, component / constituent principal
chief designer constructor / proiectant ef
chief frame (nav) cuplu maestru
chief operator maistru, operator-ef
chief operators desk pupitru de comand
child safety item (auto) dispozitiv de siguran al portierelor din
spate
chile bar (met) bar de cupru brut
chill (met) rcitor pentru forme, plac de rcire la turnare,
lingotier, cochil, clire, a cli; rcire brusc; (TH) a rci, a
ghea, a congela
chillator rcitor
chill block (met) prob / epruvet de clire
chill casting (met) pies (de font) turnat cochil, turnare
cochil
chill cast ingot (met) lingou turnat cochil
chill crack (met) crptur de clire (la rcire)
chill crystal (met, fiz, alim) strat de cristale din rcire rapid

chill depth (met) adcime de clire


chilled (met) clit; rcit (brusc / repede)
chilled castings (met) piese turnate clite / cu crust dur
chilled cast iron (met) font clit / dur
chilled core (met) miez pentru turnare cochilie (i cu rcire)
chilling device dispozitiv de rcire
chilled glass sticl clit
chilled goods material de rcit, produse / mrfuri / bunuri rcite
- 67 chilled iron (met) font dur / clit
chilled roll (met) cilindru cu coaj dur, turnat cochilie
chiller (alim, termo) cristalizor, aparat frigorific
chilling (met) clire; rcire brusc
chilling layer (met) strat clit / durificat prin clire
chilling method metod care folosete congelarea, metod de
congelare
chill(ing) mould (met) cochil / form metalic pentru rcire
rapid
chill(ing) point temperatur de ghe-are / de congelare, punt
de gheare
chilling roll cilindru de rcire
chilling temperature temperatur de cristalizare / congelare /
gheare
chill inserted in mould (met) rcitor exterior / introdus form
chill pass roll (met) cilindru cu calibru dur / clit
chill proofing (alim) stabilizare (a lichi-delor alimentare) cu
ajutorul frigului artificial
chill ring (OM) inel interior / de adaos (la sudarea evilor)
chill roll (met) cilindru dur / cu crust dur
chill rubber cauciuc congelat
chill shot bit (mas-un) coroan / frez / cuit pentru alice
chill test (met) cercare / test de clire
chill test piece / sample (met) epruvet de clire
chimney (met, termo) cmin, co (de fum / de tiraj), tub de
crmid / de metal / sau de beton
chimney base soclu al coului
chimney cooler (met) turn de rcire
chimney core tub interior (la un tub sau co cu perei dubli)
chimney cowl capac de co
chimney damper (met, termo) registru de fum
chimney draught / effect tiraj al coului
chimney fan ventilator de activare a tirajului unui co
chimney flue canal pentru conducerea gazelor spre co
chimney hood hot
chimney stack co, horn, trunchi al coului de fum
chimney valve clap de fum
china porelan, articole de porelan
china clay caolin brut
china-ink tu (de desen)
chink (met) crptur, sprtur; (cstr) a cala cu piatr spart
chip (el) pastil, substrat al unui circuit integrat, achie de siliciu
microelectro-nic; (inf, autom) deeu rezultat din perforarea
unei benzi de htie; (TH) achie, fragment, surcic, ipc,
drani, indril; (mas-un) a achia, a tia; a dltui, a ciopli, a
rindelui
chip away (mas-un) a achia (cu deprtare de material)
chip bearing surface (mas-un) fa de degajare
chipboard plac aglomerat
chip breaker (mas-un) dispozitiv fri-area achiilor,
sfrtor de achii / de pan

chip breaker (deflecting) shoulder (mas-un) prag / umr


pentru friarea achiilor
chip curl (mas-un) spiral de achiere, achie spiralat
chip flow / escape (mas-un) eliminare / evacuare a achiilor
chip former (mas-un) rsucitor / furtor / formator de achii
chip guard (mas-un) aprtoare contra achiilor
chip / chipped ice (alim, termo) ghea-achii; ghea sub form
de solzi / de achii / de cioburi
chipless fr achii, (prelucrare) fr achiere
chiless shaping prelucrare fr achii
chip packer (alim) distribuitor de toctur ( fierbtor)
chip pan (mas-un) tav pentru achii
chipped glass fibber (plast) fibr de sticl scurt
chipper (met) dltuitor (la laminate), dalt (i pneumatic),
debavurator; main de debitat achii prin zdrobire; aparat
pentru prtierea pietriului; (alim) toctor, main de
mrunit; ciocan de detartrare / de dizincrustare
chipping detaare, tiere, achiere, despicare, dltuire; (met)
curare cu dalta a defectelor superficiale
chipping chisel dalt (lat)
chipping hammer ciocan-dalt
chipping machine main de debitat achii prin zdrobire (ind
lemnului)
chipping mark urm de dltuire
chippings (cstr, TH) ndri, piatr conca-sat / spart mrunt;
criblur;sfr-turi; (met) sfrtur mrunt de fier
chipping shop (met) atelier / hal de curat lingouri
chip production (mas-un) capacitate / productivitate de achiere
chip removing process prelucrare prin achiere
chip room / space spaiu pentru achii
chip screen sortator / sit (de achii, de produse obinute prin
tiere sau mrunire)
chips cutting machine main de debitat achii prin tiere
chip upset (mas-un, met) comprimarea / presarea panului /
achiilor
chisel dalt, cuit (i de tip percutant); a dltui, a percuta
chisel bit ti al unei dli
chisel edge (mas-un) muchie transversal (a burghiului)
chiseling spiuire, dltuire, scobire
chisel marking out marcare cu dalta
chisel off a ciopli, a dltui
chisel pick tncop cu ti-dalt
chisel point ascui / vf al unei dli
chisel pointed nail cui cu vf lat
chisel pointing file pil semirotund cu margini teite
chisel shank (mas-un) coad conic a burghiului
chisel-shaped form de dalt
chisel steel (met, mas-un) oel de scule / pentru dli
chi-square statistic (mat) statistic / repartiie x2
chloric acid (chim) acid clorhidric
chloride (chim) clorur
chloridization clorurare
chlorinating roasting prjire clorurant
chlorine (chim) clor (Cl)
chlorocarbons compui ce includ clor i carbon, cu sau fr alte
elemente
chock (auto) clapet de pornire, starter, oc, (el) bobin,
reactan; (TH) duz, drosel, trangulare, clapet de aer; (cstr)
a umple cu piatr; (TH) a trangula, a sufoca, a bui, a
gui

choke a funda, a sufoca, a colmata; trangulare a unei


conducte care vcozitatea joac un rol important
reducerea / cderea presiunii
choker valve (hidr) robinet de trangulare
chokes efecte ale decompresiei
choke the pipe (hidr, T) a funda / a gusta / a trangula
conducta din cauza depunerilor
choke rod tij a clapetei de aer
choker valve robinet de trangulare
choking (TH, hidr) colmatare, fundare, astupare, obstrucie
sufocare
choice (of material) alegerea materialului
Cholesky factorization (mat) metod numeric de rezolvare a
sistemelor liniare de ecuaii
chop lovitur cu securea, despictur; a tia, a ciopli
chop off a reteza, a ciopli, a toca
chopped meat (alim) toctur
chopped strands fire scurte de sticl
chopper (alim) main de tocat; (autom) modulator, vibrator,
treruptor periodic; (met) dalt de debavuare
choppy (text, TH) buclat, creit, ondu-lat; (nav) (mare) agitat,
cu hul
chop up a toca
chord coard (la un cerc)
chordal / circular pitch (mas-un, OM) pas al dinrii, pas pe
cercul primitiv / de baz (la dantur evolventic)
chordal tooth thickness (OM) grosime a dintelui msurat pe
coarda cercului primitiv / de baz
chord bracing tritur a unei tlpi de grind
- 68 chord member bar a tlpii unei grinzi
chord plate platband a tlpii unei grinzi
chromatizing (met) tratament cu acid cromic a suprafeelor de
aluminiu (sau aliaje ale lui) pentru buntirea aderenei
vopselei
chromate (met, chim) cromat, sare a acidului cromic / de crom
cromatography cromatografie
chromatometer colorimetru
chrome / chromium (chim) crom (Cr)
chrome / chromium brick (met) crmid de cromit /
cromitic
chrome / chromium carbide (chim, met) carbur de
chrome /chromium / coating / plating (met, plast) acoperire cu
crom, cromare (prin electro-depunere sau tratament termochimic)
chrome magnesite brick (chim, met) crmid refractar de
cromo-magnezit
chrome-manganese steel (met) oel Cr-Mn
chrome-molybdenum steel (met) oel Cr-Mo
chrome-nickel steel (met) oel Cr-Ni
chrome- / chromium-plated cromat
chrome oxide (chim) oxid de Cr
chrome-plate (met) a croma, a acoperi cu crom
chrome sole leather talp de azbest
chrome- / chromium-(alloyed) steel (met) oel (aliat) cu crom
chrome-tungsten steel (met) oel Cr-W
chrome-vadadium steel (met) oel Cr-V
chromic care conine crom, cromic
chromic carbide (chim, met) carbur de crom
chromic iron (met) fero-crom
chromiferous (chim, met) cu coninut de crom, cromic

chromize (met) a croma


chromometer colorimetru
chronograph dispozitiv de msurare a timpului sau a unui
interval de timp
chronometer cronometru
chuck (mas-un, OM) mandrin de str-gere / prindere; patron;
planaib, pla-c de fixare, manon, suport, dorn; a prinde, a
fixa, a strge ( mandrin)
chuck arbor coad a mandrinei
chuck collet (OM) buc elastic
chucked work pies prins mandrin
chucking strgere / prindere mandrin; dispozitiv pentru
prinderea piesei de prelucrat; mandrin
chucking capacity (mas-un) diametru maxim al piesei ce poate
fi fixat mandrin
chucking grinding machine (mas-un) main de rectificat cu
fixarea pieselor mandrin
chuck(ing) lathe (mas-un) strung cu fixarea pieselor
mandrin / fr ppu mobil / frontal
chucking reamer (mas-un) alezor mecanic / de main
chucking rose reamer (mas-un) alezor de finisare cu poriune
de achiere scurt
chucking table (mas-un) mas de lucru (cu prinderea mecanic
/ prin strgere a pieselor
chucking turret lathe (mas-un) strung-revolver cu fixarea
pieselor mandrin
chucking work (mas-un) prelucrare a pieselor strse
mandrin
chuck key (mas-un) cheie pentru acionarea flcilor
universalului
chuck lever (mas-un) manet de comand a mandrinei
chuck plate (mas-un) platou, planaib, disc al mandrinei cu
flci
chuck-rib (alim) garf (la carne)
chuck vise menghin de main
chuck work (mas-un) prelucrare a piesei strse mandrin
chuck wrench cheie pentru universal
chump butuc, bloc, bulgre
churn (alim) putinei, agitator, ameste-ctor, main / aparat de
btut untul
churning machine (alim) main / aparat / dispozitiv de btut
untul
chute (TH) jgheab, plan clinat, scoc, tobogan; (hidr) cdere
(de ap); (mas) band rulant, buncr de alimentare; a aluneca
(pe tobogan, pe jgheab, etc.)
chute blade lamel de sortare
chute feeder alimentator cu jgheab
cider (alim) cidru
cinder (met, termo) zgur, cenu, arsur, under
cinder box (met) camer de zgur
cinder car (met) vagonet pentru zgur
cinder collector / pocket (met) colector / oal de zgur
cinder cone con format din cenu
cinder frame (grtar) parasctei
cinder hair / wool (ind chim, met) pl / l / vat mineral /
de zgur
cinder inclusion (met) incluziune / de zgur / de under (la
laminare)
cinder iron (met) rang de spart zgur

cinder notch (met) orificiu / gur pentru evacuarea zgurii


cinder pit (met) groap de zgur
cinder pot (met) oal / pentru de zgur
cinders (met) zgur
cinder spout (met) jgheab pentru evacuarea zgurii
cinder tap (met) orificiu (conic) pentru evacuarea zgurii
cindery (met) cu coninut de zgur
cinder yard (met) hald de zgur
cipher (inf) cifr, cifru, cod; (mat) zero, nul; a cifra, a codifica
ciphering cifrare, codificare
cipher key cod
circadian rhytm ritm / ciclu circadian / zilnic
circle (mec) micare de rotaie; (mat) cerc, circumferin; (TH)
platou de mare diametru; a conjura, a cercui
circle-cutting machine (mas-un) foar-fece circular / cu cuitedisc;
main circular de tiat (carton, tabl)
circle / circular shears (mas-un) foarfece circular
circle vision cab(in) cabin cu vedere total (fr unghiuri
moarte), pentru mecanicul care deservete un agregat
circling machine (met, mas-un) main circular de tiat tabl
(cu cuite-disc)
circlip (OM) aib arcuit / elastic, inel / rondel elastic(a) (i
de siguran)
circuit (el) circuit, schem, linie; ciclu, contur; (mat)
pseudovarietate
circuit angle (el) unghi de faz (al cuplrii convertizorului)
circuit arrangement schem a circuitelor, schem de montaj
circuit break (el) trerupere / deschidere a circuitului
circuit breaker (CB) (el) treruptor, disjunctor
circuit design structur / construcie, proiectare a schemei
circuit fault / failure (el, autom) eroare de conectare / de circuit
circuit noise meter aparat pentru msurat zgomotul
circular (mat, OM) circular, cilindric
circular apperture (OM) orificiu / diafragm circular()
circular arc (mat) arc de cerc
circular axix (mat) cerc axial (la un tor, la o centroid, etc.)
circular bore (OM) alezaj circular
circular chaser (mas-un) cuit (cu corp) rotund, cuit-disc
circular continuous milling machine (mas-un) main pentru
frezare conti-nu, cu aezarea pieselor pe o mas rotativ
circular conveyer transportor circular
circular cotter pin (OM) bol spintecat, asigurat cu plint
circular curve arc de cerc
circular cut file pil cu dini circulari
circular distributor distributor circular
circular face grinding machine (mas-un) main de rectificat
plan pentru suprafee frontale
circular feed (mas-un) avans circular
circular file pil-disc, rapel
- 69 circular flanging press (mas-un) pres de bordurat / de rsfrt
marginile (i pentru evi)
circular forming tool (mas-un) cuit-disc profilat
circular function funcie periodic / circular, trigonometric
circular-grooving saw (mas-un) ferstrau circular de canelat
circular helix curb elicoidal (pe un cilindru circular); elice
cilindric
circularity (metr, OM) circularitate
circular jig (mas-un) dispozitiv de ghi-dare cu guri la periferie
(la gurire)
circular key (OM) pan Woodruff / segment (de cerc), pan

disc
circular kiln (met) cuptor circular / inelar
circular knife (mas-un) cuit circular / disc
circular line cerc (linie); circumferin
circular measure (msur ) radiani
circular milling (mas-un) frezare a suprafeelor cilindrice
circular motion (mec) micare circular
circular nut (OM) piuli rotund / inel
circular permutation permutare ciclic / circular
circular pipestill cuptor circular
circular / chordal pitch (OM) pas al danturii (cercul primitiv /
de baz)
circular planing (mas-un) rabotare a suprafeelor cilindrice
circular recess (mas-un, OM) degajare inelar
circular saw (mas-un) ferstru circular
circular-saw bench (mas-un) ferstru circular cu mas
circular sawing machine (mas-un, met) main de tiat cu disc
circular
circular sector (mat) sector circular / de cerc
circular shape (TH) profil circular, form circular
circular shaping (mas-un) prelucrare a suprafeelor cilindrice la
eping (rar)
circular shear blade (mas-un) (muchie de) disc de foarfece
circular
circular shears (mas-un) foarfece circular / cu discuri
circular-slitting saw ferstru circular de canelat
circular slot (T) scobitur circular
circular slotting (mas-un) mortezare a suprafeelor cilindrice
circular stiffener (OM) inel de rigidizare
circular tool (mas-un) cuit disc / rotund
circulate a rula, a se roti, a funciona, a merge, a circula
circulate through a strbate, a circula (prin...)
circulating circulant, periodic
circulating air aer recirculat
circulating / floating assets (ec) capital circulant, fond de
rulment / de rulare
circulating decimal / fraction (mat) fracie zecimal periodic
circulating fan ventilator de recirculare
circulating forced lubrication (OM, T) ungere forat circuit
chis
circulating load sarcin de circuit (la morile circuit chis)
circulating lubrication / oiling system (T) ungere prin
circulaie de ulei
circulating mixer amestector cu recirculare / cu pomp de
circulaie
circulating pipe (hidr) conduct de recirculare
circulating scrap (met) deeuri metalice interne, fier vechi din
circuitul de fabricaie
circulating water ap de circulaie / de splare / circulant
circulation (el) tensiune magneto-mo-toare; (mas) circulaie,
rotaie; (mat) integral pe contur
circulation head cap de splare
circulation lubrication (T) ungere circuit
circulation oven (met) cuptor cu circulaie de gaze de ardere
circulation pump pomp de (re)circulaie
circulation system lubrication (T) ungere prin circulaie /
sistem chis (cu pomp, filtre, drosele, etc.)
circulator (termo) conduct de legtur (i la boilere sau
generatoare de abur)
circumcentre / circumcenter (mat) cen-tru de cerc circumscris

unui triunghi
circumcicle / circumscribed circle (mat) cerc circumscris
circumference circumferin, perimetru
circumference gauge ubler cu gradaii pentru piese cilindrice
circumference of a sphere cerc mare al sferei
circumferential force for periferic / tangenial
circumferential groove (OM) canal circular
circumferential joint (OM) inel de etanare, garnitur inelar
circumferential pitch (OM) pas frontal / aparent (pe cerc de
divizare, la danturi clinate)
circumferential pressure (mec, T) presiune periferic
circumferential rotor (alim) rotor inelar (la pompe pentru
buturi)
circumferential seam custur circular / inelar de sudur
circumferential speed vitez periferic / circumferenial / de
rotaie
circumferential stress tensiune inelar / periferic
circumscribe a circumscrie, a delimita
circumsphere (mat) sfer circumscris
cistern cistern, bazin, rezervor
civil engineer inginer constructor
civil engineering construcii civile, lucrri de construcii
clack seat (OM, hidr) scaun de supap, clapet
clack valve (OM, hidr) supap rabata-bil / cu clapet, clapet
(de reinere)
clad (met) acoperit, placat
cladding acoperire metalic / prin placa-re / metalizare,
acoperire cu strat rela-tiv mai gros, cu legturi obinute prin
temperatur, presiune, etc.); armtur, blindaj, protecie
cladding by brazing acoperire / placare prin lipire
cladding by rolling (met, plast) acoperire / placare prin
laminare
cladding by welding placare / acoperire prin sudare
cladding stripper dispozitiv de lturare a acoperirii
cladding rolling mill (met, plast) laminor pentru placare
clad material / metal material / metal placat
clad sheet steel (met) tabl (de oel) placat
claim pretenie, revendicare, drept, reclamaie, aciune, cerere,
afirmaie, aseriune; revendicare a prioritii unei soluii
tehnice; a solicita, a revendica, a cere, a pretinde
clam (TH) a cleia, a lipi; umed, lipicios; clete cu arc
clamp (OM) clam, brar, a prinde, a fixa (cu cleme / brri,
etc.)
clamp arm bra de opritor / de clem
clamp bucket graifr
clamp collar (OM) inel de strgere / de fixare, colier
clamp connection (OM) racordare / asamblare / legare cu colier
/ prin jug
clamp coupling (OM) cuplaj cu manon (din dou buci)
clamp dog (mas-un, OM) bloc / falc de fixare lateral
clamped length lungime de prindere
clamp frog tinztor de sm
clamp-hook (for cranes) clig-clete pentru macarale
clamping (met) prinderea ramelor dup chiderea formei;
(OM) strgere, fixare, prindere, castrare
clamping band (OM) band elastic de apsare / de prindere
clamping bolt (OM) bol / urub de fixare / de strgere / de
consolidare
clamping bush (OM) buc de strgere / de asamblare
clamping by screwing up (OM) strgere (prin urubare)

clamping chuck (OM, mas-un) mandri-n de strgere, ghear


de prindere
clamping claw clete de prins
clamping collar (OM) brar / colier pentru evi
clamping device (OM, alim, plast) dispozitiv de prindere (cu
cleme, agrafe, etc. i pentru curele late)
clamping dies (mas-un) bacuri / plci de strgere
clamping force (OM) for de strgere (i pentru colier)
clamping head (met) cap de prindere (i la turnare continu)
- 70 clamping-in (OM) prindere, fixare
clamping jaw (el) clem; (l) falc de strs pze de ferstru;
(mas-un) falc de strgere; (OM) sabot de strgere / de
fixare
clamp(ing) nut (OM) piuli de presare / de strgere
clamping plate mandrin, plac de fixa-re / de strgere / de
presiune / de legtur a unei matrie (i la mase plastice)
clamping pressure for / presiune de chidere (a matriei, a
colierului) / de meninere a matriei timpul turnrii
clamping ring (OM) inel de strgere / de fixare, buon de
brid
clamping ring stop opritor (limitator) inelar, inel de strgere al
opritorului
clamping spring (OM) clam elastic, colier elastic
clamping tool scul de prindere / de fixare
clamp-on vice menghin de banc
clamp stop motion micare de oprire cu urub / cu clem
clamp up a prinde, a strge, a fixa
clamshell ben, (macara cu) graifr
clamshell bucket (nav) graifr
clamshell dredger (nav) drag cu graifr
clamshell excavator excavator cu graifr
clap a lovi, a bate; a izbi; a v163; a desa
clapper armtur cu balama
clapper block pin (mas-un) tift conic al plcii rabatabile de
suport a port-cuitului (la rabotez)
clapper box (OM) reazem rabatabil
clarify (chim, alim) a limpezi, a decanta, a cura; a clarifica (o
problem)
clarifying (alim) cleiere a vinului, claritate; (ind chim)
limpezire, decnatare; curare (a unui lichid)
clarifying basin bazin de limpezire
clarifying tank (alim, ind chim) bazin de limpezire / de
decantare, decantor
clashing of gears (auto, OM) zgomot / scret / ht fcut de
dini la schimbarea vitezelor
clasp (cstr) scoab, tncop; (OM) clig, clem, element de
asamblare fr filet dar cu clig / cioc, cataram; agraf (i
pentru htii); copc; (TH) cuietoare, clig; a fixa cu
scoab, a strge
clasp handle mer cu fixator de arc
clasp headed nail cui cu cap rombic
clasp nut (OM) piuli divizat / spintecat
class clas, grup, sortiment; calitate, specie; soi; categoric,
mulime; a clasifica, a sorta
classification clasificare, clasare, prire clase, sortare,
gradaie
classification mill instalaie de sortare
classifier sortator, clasor (de minereuri, de bumbac etc.)

classifier overflow refuz (de la sortator)


classify a clasifica, a sorta, a clasa
classifying clasificare, sortare, clasare
classifying cone clasor / sortator conic
classifying drum cilindru de sortare, ciur rotativ
classifying jigging screen ciur vibrator / sit vibratoare de
sortare
classifying screen ciur / sit de sortare
class of fabricated products serie de fabricaie
class of pig iron (met) grup / sortiment de font
clatter zgomot, btaie (la maini); zornit, zngnit, huruit; a
zorni, a zngni, a zurui, a hurui, a pcni
clattering zgomotos, cu huruit, care bate (despre maini sau
organe de maini)
claw (OM) clichet, ghear, dinte, clete de scos cuie, foarfec
(rar)
claw bar (OM) pghie / clig
claw beam stp cu talp
claw belt fastener (OM) agraf de curea
claw bit (l) dalt-lingur
claw elutch (OM) cuplaj / prindere cu gheare
claw coupling (OM) cuplaj cu gheare
claw hammer ciocan cu clichet / cu talp
claw off (cstr) a ciopli
claw wrench clete de scos cuie
clay (met) argil
clayed argilos
clay gun (met) main pentru astuparea orificiului de descrcare
(la cuptoarele metalurgice)
clay plug (met) dop de argil
clay stopper (met) dop de argil
clay work (met) zidrie refractar
clean curat, pur; (met) neted, decapat; a cura, a epura, a terge,
a spla, a limpezi
clean air aer pur / curat
cleaned gas gaze epurate
cleaner (el) aspirator electric; (ind chim) epurator; (met)
dltuitor (la laminate), debavurator, curitor
clean flow (hidr) curgere fr vtejuri (liniar / laminar)
clean fuel combustibil / surs de energie fr poluani sau
impuriti
cleaning curare, epurare, purjare, purificare; (alim) decantare,
limpezire
cleaning barrel (met) tob de curat
cleaning bench (met) mas de debavurare
cleaning brush perie curitoare
cleaning cloth bumbac de ters
cleaning disk disc de curare
cleaning drum (met) tob de curare
cleaning knife cuit de finisare
cleaning mixture amestec oxidant / pentru curire
cleaning needle ac de deburare
cleaning of blast-furnace gas (met) epurare a gazelor din furnal
cleaning out purificare, rafinare
cleaning power capacitate de curire
cleaning-room equipment (met) instalaie / echipament de
curat piese turnate
cleaning solvent solvent pentru curare chimic
cleaning strainer filtru
cleanliness puritate
cleanliness factor coeficient de puritate

cleanliness of the environment puritatea mediului(cu referire la


praf, ageni agresivi, etc.)
clean of burr a debavura
clean oil (ind chim, T) ulei pur / fr aditiv / neaditivat
clean out a cura
clean-out door / hole (met) u / gur / orificiu de curare (a
unui cuptor)
clean-out valve (OM) supap / ventil de purjare
clean room camer (cu atmosfer) controlat
cleanse a cura, a limpezi, a rafina, a spla
cleanser epurator, raclet, arztor, detergent, praf de curat
cleanser drum (met) tob pentru curarea pieselor turnate
cleansing agent (chim) agent / substan de curat (i
detergent)
cleanup curare / finisare a suprafeei dup o prelucrare mai
negrijit
clear (TH) clar, limpede; neechivoc, lu-minos, curat, liber,
transparent; (nav)
degajat, ferit, a evita (un banc, etc.); a limpezi, a draga; a
debloca, a clarifica, a descoperi, a redeschide / a recepe (o
lucrare); a face formalitile de sosire i plecare, a descrca;
(autom) a repune / a aduce la zero; (inf) a goli (memoria), a
terge (ecranul, registrul), a cura (i de virui); (el) a separa,
a deparazita, a trerupe
clearance gabarit de navigaie (la po-duri); (ec) cliring; (OM)
joc, spaiu li-ber tre dou piese, interstiiu; (nav) autorizaie
de plecare a navei; (TH) spaiu interval, distan
clearance angle (mas-un) unghi de detalonare la rectificare / la
aezare / la prelucrarea profilurilor
- 71 clearance between collars (met, plast) deschidere a calibrului
de laminare
clearance between rolls (met, plast) deschiderea cilindrilor de
laminare
clearance fit (OM) ajustaj cu joc
clearance for insertion (OM) joc de / pentru asamblare, joc de
montare
clearance gauge spion, ablon de profil; gabarit de izolare
clearance hole(s) (inf) grup de guri coaxiale (la circuite
imprimate); (OM) diametrul cercului de trecere
clearance-loading gauge gabarit (dimensional) de crcare
clearance of piston (auto, OM) joc al pistonului
clearance papers certificat de vam
clearance sale (ec) lichidare a stocului (de mrfuri), sold,
vzare pentru a termina stocurile rmase
clearance space camer de compresie
clearance volume (OM) spaiu vtm-tor / de siguran dar i
reglabil, spaiu rezidual tre piston i capul cilindru-lui la
sfitul cursei de compresie
clearer roller cilindru curitor
clear glass sticl transparent
clearing (alim) defecare; (cf) deblocare; (chim) limpezire,
purificare, curire; (el) eliberare, deconectare; defriare; (inf)
tergere; (ec) cliring, decontare
clearing agent (alim, ind chim) agent de limpezire / de afinat
clearing cylinder ciur rotativ
clearing device (autom) instalaie / aparat de verificat; (inf)
dispozitiv de golire (de aducere la zero)
clearing key buton de readucere stare de repaos
clearing of a fault lturare a unui deranjament / a unei greeli

clearness limpezime; (fiz) strlucire; luminozitate; (inf, c)


inteligibilitate (a vorbirii), claritate (a recepiei); (TH)
capacitate de funcionare, transparen-, claritate, acuitate
clear of strays fr zgomote parazite
clear opening (OM) spaiu liber, distan tre dou reazeme
vecine
clear out a curi, a goli, a evacua
clear valve opening seciune liber la o supap complet
deschis
clear varnish lac transparent
clear water ap disponibila / excedentar
cleat (cstr) sfert de butean; (el) izolator cu clem; (OM) pan,
clem, tachet, eclis; scoab, ipc
cleavage clivaj, despicare, desfacere (la minerale); divizibilitate
natural; scindare, spintecare; (met) exfoliere
cleavage angle unghi de clivaj
cleavage brittleness (met) fragilitate intercristalin, tendin de
rupere prin clivaj
cleavage plane plan de clivaj / de rupere
cleave a despica, a scinda, a crpa
cleaved head (OM) cap crestat / cu caneluri
cleaver dispozitiv de tiat (fibre optice)
cleaving despicare, crpare; clivaj
cleaving ax(e) topor / pan de despicat
cleft fisur, despictur, plesnitur, crptur, li, fant
clench (OM) clem, nit; a strge, a cleta, a chide ermetic,
a (se) aga
clench / clinch a contract (ec) a cheia / a finaliza un contract
clevis (OM) toart, inel, brar, capt de furc
clevis bolt (OM) urub cu gaur pentru cui spintecat
clevis pin (OM) tift cu cap i gaur pentru cui spintecat
click pocnet, cnit; (OM) clichet; pturi, pocnituri; (TH)
clan, zvor; a pocni, a cni
clicker press pres de tantat
click spring (OM) resort / arc de clichetare, arc de clichet
climate maintenance climatizare, treinerea / meninerea
climatului
climatic chamber / room camer climatic / cu aer condiionat
climatizer instalaie de climatizare (i a aerului)
climax punct culminant / de vf
climbing motion micare ascensional
climb milling (mas-un) frezare sensul avansului
clinch nutuire; (nav) binare baionet; (TH) a nitui, a intui
clincher (ec) argument decisiv; (OM) clam, nit, bulon, scoab
clincher rim geant auto cu talon
clincher tyre pneu cu talon
cling a se lipi, a adera
clinging power of fibres putere de aderen a fibrelor
clingy lipicios, vcos, cleios, aderent
clink clam, brar
clinker (met) clincher, bulgre de zgur; a arde, a coace, a
sintetiza
clinkered dolomite (met) clincher de dolomit, dolomit
clincherizat
clinker cooler (met) rcitor de clincher / de zgur
clinkering (met) clincherizare, aglome-rare, sintetizare;
aglutinare; zgurifi-care, formare a clincherului, ardere a
cimentului / a crmizilor
clinkery (met) cu coninut de zgur
clinking (met) fisurare, fracturare (la turnare)

clip agraf (pentru htie); (cstr) scoab; (el) papuc, clem,


brar (pentru cabluri); (OM) brid, colier, eclis, cerc,
brar, arnier; (TH) a taia, a forfeca, a scurta, a reteza, a
perfora, a decupa; (mas-un) dispozitiv mecanic de prindere;
(met) a debavura
clip bolt (OM) urub cu ghear / cu cap-ciocan / de strgere;
crampon
clip lock chidere cu pghie (la buteliile cu dop mecanic)
clip match hook clig foarfece
clip nut (OM) piuli cu clem (de autoblocare)
clipped wire (met) alice obinute prin tierea smei trase
clipper (TH) clete, foarfece, main de tuns
clippers clete de tiat
clipping (met) debavurare
clipping bed (met) plac de tiere (la presa de debavurare)
clipping press (met) pres de debavurare
clipping punch (met) poanson de debavurare)
clippings (met) deeuri de tabl; tieturi din ziare
clipping tool (met, plast) scul / tan de debavurare (dup
turnare)
cloak a acoperi
clock ceas; baz de timp; generator de ritm, sincronizator;
semnal regulat utilizat pentru controlul sistemelor operative
(digitale)
clocking error eroare de sincronizare / de ritm
clockwise (CW) sensul acelor de ceasornic
clockwise direction () sensul deplasrii acelor de ceasornic
clockwise rifling (OM) ghint / filet pe dreapta
clod bulgre, cocolo
clod coal (met) crbune-buci / bulgri
clog (l) sabot; (TH) a obtura, a funda, a ancrasa, a povra, a
colmata, a bsi
clogged (TH) piedicat, frat, fundat, bsit, astupat
clogged strainer sorb fundat (la pompe de aspiraie)
clogged up colmatat, fundat, blocat
clogging colmatare, fundare, bsire, murdrire, ancrasare
clog-nosed vice menghin (special) cu flci guste
clog up a colmata, a funda, a bloca
close cheiere, chidere, sfit; precis, exact, strs (cp de
toleran), apro-piat; a chide, a aduna, a concluziona
close an account (ec) a lichida un cont
close-annealed (met) recopt cutie / lzi
close-annealed sheet (met) tabl recoapt cutii
close annealing (met) recoacere cutie / lzi
close annealing furnace (met) cuptor de recoacere cutii
close-burning care arde buit
close-burning coal (met) crbune cocsificabil
close company (ec) societate chis (controlat de cel mult
cinci asociai)
close coupling (OM) cuplaj strs
- 72 close-cut fraction fraciune gust
closed centre distance (OM) distan dintre axe micorat (la
angrenaje deplasate)
closed chain ciclu, nucleu
closed-circuit arrangement legtur bucl, circuit chis
closed-circuit crushing sfrare / mcinare circuit chis
closed-circuit grinding macinare / maruntire circuit chis

closed-circuit installation / system instalaie / sistem circuit


chis
closed contact contact normal chis / de repaus
closed crankcase machine main capsulat / cu carter chis
closed-cycle turbine turbin cu gaze circuit chis
closed entry (el, c) intrare /suport cu goluri sau proeminene de
anumite mrimi, pentru evitarea introducerii altor elemente
closed die (met, plast) matri chis
closed frame cadru chis / cu seciune chesonat
closed graph curb chis
closed groove (met) calibru chis (la laminare)
closed hole (OM) gaur cu fund / fundat
closed-impeller pump pomp cu rotor chis
closed-in presuure presiune static incint chis
closed interval segment, interval chis
closed linkage contact prin for / forat
closed-loop control reglaj ( circuit chis), comand continu
cu bucl de reacie
closed-loop servosystem sistem de reglare cu bucl chis / cu
circuit chis / cu reacie
closed mould (met, plast) matri (de presare) chis
closed pass (met) calibru chis
closed position poziie de cuplare
closed ring ciclu chis
closed rivet (OM) nit montat
closed single-V butt weld custur (de sudur) cap la cap V,
custur V fr rost tre margini
closed square pressure gas welding sudare cu gaze sub
presiune, fr rost tre piese
closed stand (met) caj chis
closed system sistem chis
closed-tolerance (OM) (cu) toleran mic / strs
closed-tolerance forging (met) forjare (la cald) de precizie
closed weld (OM) binare prin sudur, fr distan tre piese
close fit (OM) ajustaj cu strgere / strs / forat
close fractionation (mas-un) rectificare precis
close-grained cu granulaie mic, microgranular; (plast)
microporos
close-grained pig / steel (met) font / oel cu granulaie fin
close-grained structure structur dens
close-grained texture structur cu granulaie mic / fin,
microstructur
close in a se apropia
closeness exactitate, precizie
closeness of contact chidere ferm a contractului
close nipple (OM) racord drept, niplu cu filet pe toat lungimea
close-out (ec) lichidare de mrfuri
close packed lattice reea cristalin compact
close-packed structure structur compact
close packing ambalare compact, rambleiaj dens
closer roll (met) cilindru superior de laminat profiluri
close running fit (OM) ajustaj semiliber / intermediar (dar cu
tendi de joc)
close setting reglaj fin
close spaceing amplasare la intervale mici; (mas-un) densitate
mare a ampla-srii granulelor (la disc de rectificat)
close stowing anchor ancor cu brae articulate i travers
acelai plan

close tolerance forging (met) forjare de precizie / la tolerane


strse
close up a rivet (OM) a nitui, a bina prin nituire
close-up shot / view fotografie de aproape, prim-plan, detaliu
closing chidere; (el) conectare, anclanare
closing cock (hidr, OM) robinet de chidere
closing device dispozitiv de blocare / de chidere
closing flap clapet / clap de chidere
closing head dispozitiv / cap de blocare / de chidere / de
strgere
closing of accounts (ec) cheiere a contururilor
closing price (ec) pre / curs la chiderea bursei
closing switch contactor, conector
closing time (el, mas) timp / durat de chidere; (plast) durat
de chidere a formei / de cobore a poansonului
closing travel (mas-un) curs de chidere (a presei)
closure chidere, cheiere; (cst, hidr) bre (de chidere);
aderen; (met, mas) chiztor, obturator
closure component component / element de chidere (i la
supape)
cloth (text) postav, stof, estur, pz; (TH) brcminte,
cptueal
clothe (TH, met) a brca, a acoperi, a proteja, a cptui
cloth filter candle filtru-lumare (din pz)
cloth filter dust collector filtru de praf, cu saci
cloth impregnating machine main de pregnat esturi
clothing acoperire, protejare, cptuire, brcare; (OM)
cma (de cilindru),garnitur; (met) manta, veli,
cptueal
cloth laminate stratificat pe pz (ca suport) (i la curele
pentru transmisii)
clotting coagulare; floculare
cloud nor; (el) efect de umbr, pri clare i pri chise; a
marmora
cloudbursting / cloudburst treatment (met) curare ( jet) cu
alice
cloud(ed) glass sticl mat
cloudiness (ind chim) tulbureal, tulburare; (fiz) turbulen,
turbiditate
cloud point (fiz) punct de turbiditate (ceput de cristalizare),
temperatur de tulburare
clowhole (met) retasur
club (mas, OM) piston; (met) agl; (el) lob (de radiaie al unei
antenei)
clue indicaie, cod, cifru
clue word cheie a cifrului, cuvt-cheie / titlu
clump bulgre, cocolo; (nav) ancor de beton / de font
clunch argil refractar
clusec unitate de putere (la pompe de vid) (=~1,33.10 -6 watt)
cluster (cstr, hidr) grup de piloi; (fiz) aglomerat (complex) de
molecule, grup (cuib, roi, nor); (mat) fascicul; proiector de
magazie; (TH) aglomerare pensul, fascicul, mnunchi,
ciorchine, acumulare; (autom, inf) grup; (el) ti-ristor (din mai
multe discuri); a grupa
clustered dirijat, strs / reunit fascicul
clustered flux inclusions incluziuni de flux prtiate (la
sudur)
clustered slag inclusions incluziuni de zgur prtiate (la

sudur)
cluster gear (OM) mai multe roi dinate montate pe o buc
cluster joint (OM) binare a mai multor piese tr-un nod
cluster lattice reea compact
cluster of plane surfaces fascicul de plane
cluster point punct limit / de acumulare
cluster rolling mill (met) laminor cu ase cilindri
cluster sampling prelevare de mostre pe grupuri
cluster set mulime derivat, mulimea punctelor limit
clutch (auto, OM) cuplaj, ambreiaj, manon, muf
nedecuplabil, clig; a ambreia, a cupla
clutch barrel (OM) tambur de ambreiaj
clutch casing / case (OM) carcas / carter a(l) ambreiajului
clutch collar (OM) manon de cuplare
clutch cone (OM) con de ambreiaj
clutch-coupling sleeve (OM) muf de legtur / de cuplare / de
binare
- 73 clutch cover (OM) capac de ambreiaj, capac al carterului de
ambreiaj
clutch disengaging spring (OM) arc de debreiere
clutch disk (OM) disc de frecare (la un ambreiaj)
clutch disk facing (OM) garnitur a discului de ambreiaj
clutch dogs (OM) gheare de cuplare
clutch electrohydraulic control valve (OM) supap
electrohidraulic de co-mand a debreierii (vehicule amfibii)
clutch engagement ambreiere
clutch facing(s) (OM) lame / garnitur / cptueal de ambreiaj
clutch fluid flywheel (OM) ambreiaj hidrodinamic / hidraulic
clutch gear (OM) mecanism de cuplare, pinion de arbore primar
clutch housing carcas / cutie carter a(l) ambreiajului
clutch lever (auto, mas-un, mas) levier al schimbtorului de
vitez, pghie de cuplare / de decuplare
clutch magnet (el) (electro)magnet de cuplare
clutch operator (OM) schimbtor de cuplu, dispozitiv de
operare asupra unui cuplaj / a unui ambreiaj
clutch out a debraia
clutch pedal clearance (auto) joc al pedalei ambreiajului
clutch pin (OM) ghear a cuplajului
clutch plate (OM) disc de ambreiaj
clutch pressure plate (OM) disc al ambreiajului de friciune
clutch release debreiere
clutch release fork (OM) furc a pghiei de debreiere
clutch ring (OM) inel de cuplare
clutch shaft (OM) ax / arbore de ambreiaj, arbore de antrenare /
primar
clutch spindle (OM) arbore de cuplare (i pentru ambreiaje)
clutch stop (OM) fr de cuplaj / de ambreiaj
clutch throwout debreiere
clutch wheel (OM) roat de cuplare
clutch with multiple laminated disks (OM) ambreiaj multidisc
clutter ecouri parazite pe un ecran
CO2 (-shielded) metal-arc welding sudare cu arc, atmosfer
de CO2
co-acting force (mec) for ce acioneaz acelai sens
coagulable coagulabil, congelabil
coagulant coagulant
coagulate a (se) chega, a (se) coagula
coagulating agent (agent) coagulant
coagulating bath baie de coagulare

coagulation (alim) brzire; (chim) coagulare, chegare


coagulation point punct / temperatur de coagulare
coagulator (agent) coagulant
coal crbune (huil); a carboniza; (termo) a face plinul de
crbuni
coal ash (met) cenu de crbune
coal blending (met) amestec de crbune
coal brick / briquette brichet de crbune
coal by-products subproduse de la cocsificarea crbunelui
coal cake brichet (de crbune)
coal carbonization (met) cocsificare a crbunelui
coal-carbonizing plant (met) cocserie
coal-carbonizing practice (met) tehnica cocsificrii
coal charger (met) vagon de crcare a cuptorului de
cocsificare
coal chemicals produse obinute iniial ca sub-produse la
transformarea crbunelui cocs metalurgic
coal derived gases / fluids gaze / fluide de crbune / de la
procesarea crbunelui
coal-dust praf / pulbere de crbune
coal-dust firing (termo) focar pentru crbune pulverizat
coal-dust furnace installation instalaie de ardere cu crbune
pulverizat
coalescence legtur tre materiale, cu sau fr topire (la
sudur sau lipire prin difuzie)
coal-fired clzit cu crbune
coal firing focar pentru crbuni
coal gas gaz de huil / de la distilarea crbunelui / de iluminat
coal-gas tar gudron de gaze
coal hatch (nav) bocaport de buncr
coal hopper aland de crbuni
coalification carbonizare
coaling door (met, termo) u de focar
coalite (met) semicocs, coalit
coal mist (met) vapori / gaz de crbuni
coal mud lam de crbuni
coal oil gudron / ulei de huil, petrol lampant
coal output extracie / transport / producie de crbuni
coal paste (mixture of coal and oil) past de crbuni (amestec
de crbune i ulei)
coal slack deeu de crbune, crbune mrunt
coal slurry crbune fin, cu mult ap
coal-tar pitch smoal (de gudron) de huil
coaming (nav) ram (de bocaport)
coarch bogie (cf) boghiu de vagon
coarch screw (OM) urub cu cap ptrat
coarch wrench cheie francez / reglabil
coarse rugos, grosier, aspru, brut, neregulat, cu asperiti mari
coarse adjustment (mas, el, metr) potrivire / ajustare / reglare
grosolan, brut / aproximativ, acord brut
coarse aggregate piatr spart (sub 6mm)
coarse breaking / crushing sfrare / concasare grosier /
primar
coarse break-up dispersie grosier
coarse ceramics ceramic brut
coarse clearance fit (OM) ajustaj foarte larg / cu joc foarte
mare
coarse cloth estur groas
coarse control potrivire / ajustare / re-glare grosolan / brut /
aproximativ

coarse crushing (cstr, ind chim, met) concasare / sfrare


grosier
coarse-crystalline (met) cu cristale / gruni cristalini mari
coarse cut dinare aspr / la pile, achiere grosolan
coase-drafting (met) banc de trefilat sm groas
coarse-filamentous cu fire groase
coarse file pil aspr / bastard
coarse filter (hidr) filtru cu pietri; (mas) prefiltru, filtru brut
coarse-fine relay releu de reglaj brut-fin
coarse finish finisare, prelucrare grosier
coarse grain granul / grunte mare / grosolan (i
metalografie)
coarse-grained macrogranular, cu gra-nulaie mare, cu fire
groase; mrime de grunte ( metale) de ~5 (ASTM)
coarse-grained cast iron (met) font cu structur
macrogranular
coarse-(grained) sand nisip cu granu-laie mare / grosier /
macrogranular
coarse-grained sandstone gresie grosier / macrogranular
coarse-grained structure structur macro-granular
coarse-grain iron (met) font cu granule mari / macrogranular
coarse grind (mas-un) degroare, lefuire pentru degroare
coarse grinding mcinare grosolan
coarse-ground grist (alim) rot / mcini grosier
coarse indicator indicator brut
coarselly crystalline macrocristalin, macrogranular
coarse material material grosier
coarse meshed sleve sit cu ochiuri mari
coarse mesh wire sit (din sm) cu ochiuri mari
coarse metal (met) mat
coarse movement ajustaj / calaj brut, micare grosolan
coarseness granulaie / granulare brut, macro-granulaie
coarse pitch cutter (mas-un) frez cu dini mari / rari
coarse pitch tap (mas-un) tarod cu filet cu pas mare
oarse powder (met, plast) pulbere cu granule mari
coarse sieve sit cu ochiuri rare / mari
coarse-sized carbide carbid buci mari
coarse slurry noroi gros
- 74 coarse staple fibr groas
coarse structure (met) structur cu granule mari / grosolan
coarse thread (OM) filet cu pas mare, filet grosolan; fir gros
coarse-tooth cutter (mas-un) frez cu dini rari / cu dini mari
coarse tuning reglare / acordare / ajus-tare grosolan / brut /
aproximativ
coarse vacuum vacuum caracterizat prin 1...760 torri
coarse yarn fir gros
coaster brake fr de roata liber
coat (chim) strat (de vopsea); (cstr) liant hidrocarbonat; (el)
armatur (de con-densator); (TH) manta, brcminte,
cuvertur, strat depus / de acoperire, cptuire, veli,
sediment, precipitat; a aplica un strat, a turna un strat de
legtur, a placa, a metaliza, a brca, a cptui, a vopsi, a
zugrvi, a unge, a acoperi (cu ceva)
coated abrasive htie / pz abraziv (obinut prin
depunerea / lipirea abrazivului)
coated electrode electrod acoperit / velit / cu veli
coated film (plast) film / pelicul cu strat aplicat
coated hard-metal tip (met, mas-un) plcu cu acoperire din
aliaj dur (pe ti)

coated rod vergea de metal / electrod de adaos cu veli


coated with rubber cauciucat, acoperit cu cauciuc
coating (cstr) tencuial, velitoare; (met, TH) acoperire, veli
protector, man-ta, strat, depunere, veli, protecie; (el)
izolaie
coating constituent (met) constituent al acoperirii / depunerii,
component al veliului electrodului (de sudare)
coating gun pistol de vopsit
coating knife raclet, rzuitor
coating material (met, alim, plast) material de / pentru acoperire
coating resin rin de acoperire
coating rolls (met, plast) cilindrii pentru aplicarea unei
acoperire
coatings acoperire, strat de protecie, placare, izolaie
coating varnish email / lac de finisare / de pregnare
coat with steel a placa cu oel
coaxial coaxial, cu axe suprapuse (ca direcie); cablu coaxial
coaxial transmission (OM) transmisie coaxial
cobalt (chim) cobalt (Co)
cobalt steel (met) oel (aliat) cu cobalt
cobble (cstr) bolovan (de pavaj), a pava, a pietrui; (met)
frtur, crbuni blocuri rotunjite, laminare defectuoas,
rebut de laminare, lipitur (material lipit tre cilindrii de
laminare)
cobbling (met) lipirea materialului tre / pe cilindrii de
laminare)
cock (OM) robinet, ventil
cockbill a atna (despre o ancor)
cock handle cheie de robinet
cocking (OM) binare cu prag (i la flane)
cockled effect efect de gofrare / creponare
cockles (met) cute, gofraj, creire (defect la laminare)
cockpit starter (auto) demaror de bord (pentru pornirea
motorului)
cock plug (OM) cep de robinet
cock system baterie cu robinet / de amestec (la bi i duuri)
cock wrench (OM) cheie de robinet
code (autom) cod, cifru, semnal; (inf) cod, succesiune de cifre ale
unui sistem de numeraie, corespunztoare simbolu-rilor unui
alfabet; a codifica, a cifra
code digit cifr de cod
coder codificator, dispozitiv de codifi-care, traductor de cod,
programator, prelucrtor de programe
code wheel disc codificator / de codificare
code word cuvt de cod / cheie, succesiune de cifre
corespunztoare unui simbol al alfabetului codificat
coding (inf) codificare, secven de instruciuni codificate
codliver oil (alim) untur de pete
coefferdam val de pmt, ridictur pentru a nu lsa apa s
ptrund tr-o excavaie
coefficient coeficient, indice, factor
coefficient field corp / cp al coeficienilor
coefficient of adhesion coeficient de aderen / de adeziune
coefficient of admission coeficient de umplere
coefficient of compressive strain (mec) coeficient de stabilitate
de flambaj
coefficient of contraction (met, plast) cifr / coeficient de
contracie
coefficient of cubic(al) expansion coeficient de dilatare cubic

/ volum
coefficient of discharge coeficient de debit, factor de descrcare
coefficient of drag coeficient de frare / de traciune / de
antrenare
coefficient of dry friction (T) coeficientul de frecare uscat
coefficient of efficiency / of perfor-mance coeficient / factor de
randament / de performan / eficien
coefficient of elasticity (mec, OM) modul de elasticitate
coefficient of expansion (met, termo) coeficient de dilatare / de
expansiune / de destindere / de dilataie
coefficient of expansion by heat (met, termo) coeficient de
dilatare termic
coefficient of friction (T) coeficient de frecare
coefficient of hardness cifr de duritate (Brinell)
coefficient of heat passage (termo) coeficient de conductivitate
termic
coefficient of heat transfer / transmi-ssion (met, termo)
coeficient de trans-mitere a cldurii / de transfer termic
coefficient of hyraulic conductivity coeficient de filtraie
coefficient of hysteresis loss (fiz, mec, T) coeficientul pierderii
prin histerezis
coefficient of impact coeficient dinamic / de impact
coefficient of lengthening coeficient / factor de (a)lungire
coefficient of linear expansion (met, termo) coeficient de
dilatare liniar
coefficient of load(ing) factor de sarcin
coefficient of mass transfer coeficient de transfer de mas
coefficient of resistance modul de rezisten
coefficient of roughness coeficient de rugozitate
coefficient of skew coeficient de asimetrie
coefficient of sliding friction (T) coeficientul de frecare de
alunecare
coefficient of thermal efficiency randament termic
coefficient of thermal expansion (termo) coeficient de dilatare
termic
coefficient of transfer constant constant de propagare
coefficient of utilization coeficient de utilizare
coefficient of variation diferena tre mrimea celor mai mici
i celor mai mari particule tr-un amestec, expri-mat funcie
de valoarea nomominal
coefficient of variation in speed coefici-ent de neuniformitate
(a mersului)
coefficient of velocity (hidr) coeficient de vitez (caracterizeaz
neuniformi-tatea vitezei curentului)
coefficient of wear (T) coeficient / factor de uzur (foarte
general)
coefficient region domeniul coeficienilor
coerce a constrge, a impune condiii / restricii
coercimeter (metr) aparat pentru msura-rea intensitii
magnetice
coercive force (fiz, mec) for coercitiv
coesite (chim) dioxid de siliciu polimorf
Coffin-Mawson law relaie pentru estimarea durabilitii
funcie de deformarea plastic periodic
coflexure sgeat
cog (OM) dinte, zim, proeminen, cam, nas, prag, rebord; a
bloca; (mas-un) a dina, a zimui, a eboa, a degroa; (met)
blum, ebo, a reduce
cog belt (OM) curea trapezoidal dinat
- 75 cog down (met) a preforja, a reduce a lamina lingoul la agl;

(mas-un) a eboa, a degroa


cogent concludent, incontestabil
cogent reason motiv valabil
cogged (OM) dinat, zimat
cogged belt (OM) curea trapezoidal
cogging (cstr) prag (la binri), bi-nare cu crestturi; (el)
vitez unghiula-r fluctuant / neuniform a rotorului unui
motor electric; (OM) angrenaj cu fusuri; (met, mas-un)
degroare, eboare, prelaminare, preforjare
cogging-down mill (met) laminor pregtiror / degrosisor,
bluming
cogging-down pass (met) calibru de degroare rapid, trecere de
degroare
cogging-down roll (met) cilindru degrosisor
cogging-down stand (met) caj degrosisoare
cogging mill (met) laminor degrosisor, laminor bluming
cogging(-mill) stand (met) caj degrosisoare
cogging(-mill) train (met) linie de laminor degrosisor / de
bluming
cogging pass (met) calibru degrosisor (la laminoare)
cogging roll (met) cilindru de degroare / de laminor bluming
cogging-roll train (met) linie de cilindri de degroare / de
laminor bluming
cognitive skil competen pe baz de cunotine
cog rack (OM, mas-un) cremalier (i de degroare)
cog wheel (el) rotor cu poli apareni; (OM) roat cu cepuri / cu
fusuri / de lan / cu boluri
coherence (fiz) coeren, legtur, raport, (mat) totalitate a
punctelor de acumulare ale unei mulimi ce aparin mulimii
respective
coherence range plaj / interval de sincronizare
coherent sheaf / stack (fiz) fascicul coerent
cohesion coeziune, aderen, atracie molecular
cohesion / cohesive strength rezisten de coeziune / de
aderen (la lipituri)
cohesionless incoerent, fr coeziune
cohesionless material material necoeziv
cohesive coeziv, aderent
cohesive force for de coeziune
cohesive material material coeziv
cohesiveness capacitate adeziv / de lipit
coil (TH) bobin, spiral, inel, serpentin, ghem, colac, spir, (el)
bobin, fu-rare; (inf, met) rol / rulou (de band); a (se)
fura, a (se) bobina, a rula
coil banding machine (met) main pentru legat rulouri
coil breaks (met) mici nervuri pe table, paralele cu direcia de
laminare (defect de grosime), doituri transversale ale benzii
(la desfurarea ruloului
coil conveyer (met) transportor de rulouri
coil cooling conveyer (met) transportor cu rol de rcire a
rulourilor / colacilor (de sm)
coil downending machine (met) main de rsturnat / de tors
a rulouri
coil clutch (OM) ambreiaj cu arc
coil condenser serpentin de rcire
coil cooler B (alim, termo) refrigerent / rcitor cu serpentin
coiled electrode sirma de sudura / de electrozi
coiled filament spiral de clzire
coiled pipe serpentin
coiled spring (OM) arc elicoidal cilindric

coiled steel (met) (laminate de) oel rulouri


coiled strip (met) band rulouri
coiler (device) (mas) main de fu-rat; (ind chim, termo)
serpentin; (met) furtor de rulouri
coiler drum (met) tambur / tob de furare
coiler gear (met) antrenarea / transmisia furtorului (de
rulouri)
coiler stand (met) batiu / suport al furtorului (de rulouri)
coil heat-exchanger (termo) schimbtor de cldur cu
serpentin
coil-ignition system aprindere cu acumulator
coiling furare (i la rulouri de laminate, sme), bobinaj,
spir
coiling drum (met, plast) tob de furare
coil (of) pipe serpentin
coil opening machine (met) main de desfacere / de slbire
a ruloului (ainte de recoacere)
coil pitch (el) pas al furrii
coil spring (OM) arc elicoidal
coil transfer car (met) crucior de transfer / de deplasare al
ruloului
coil-type exchanger (termo) schimbtor de cldur cu
serpentin
coil up (el, met, plast) a fura / a forma un rulou, o bobin
coil winding lathe / machine main de bobinat
coin moned; a bate moned; (met, plast) a imprima relief, a
tana, a presa, a comprima
coincide (el) a se afla concordan; (TH) a coincide
coincidence coinciden, suprapunere
coincide with... a coincide cu...
coining tanare, imprimare (pe ambele fee, de obicei la rece),
comprimare la forma final, la sinterizare
cokability (met) capacitate de cocsare / de aglutinare
coke (met) cocs, calamin, crbune bituminos; a cocsifica, a
afina
coke ash (met) cenu de cocs
coke bed (met) pat de cocs, crctur (de cocs) de pornire
coke blast furnace (met) furnal de cocs
coke breeze / cinder (met) praf de cocs, cocs mrunt
coke bunker (met) siloz / buncr de cocs
coke burden / charge (met) crctur de cocs (la furnal)
coke by-product (met) subprodus de cocs
coke-cement concrete beton de zgur
coke-charging (met) vagonet pentru dozarea cocsului
coke-chemical (ind chim, met) cocsochimic
coke chemistry cocsochimie
coke consumption (met) consum de cocs
coke cooling chamber (met) camer pentru distilarea uscat a
cocsului
coke-discharging / drawing machine (met) pingtor de cocs
coked residue (ind chim, met) reziduu de cocs
coke dross / fines (met) cocs mrunt
coke dust (met) praf de cocs
coke extinguisher (met) stingtor de cocs
coke firing focar cu cocs
coke for / per charge (met) cocs crctur, pat de cocs
coke furnace / oven (met) cuptor de / cu cocs
coke furnace block (met) baterie de cocsificare
coke gas (met) gaz de cocserie

coke grading plant (met) instalaie pentru sortarea cocsului


coke guide (met) plac de ghidare a cocsului la ieirea din
cuptor
coke knocker (termo) ciocan pentru deprtarea pietrei de
cazan
coke lump (met) sfrtur de cocs
coke number cifr de cocs
coke oven (met) cuptor de cocs / de cocserie
coke-oven coal tar (ind chim, met) gudron de cocserie
coke-oven gas (met) gaz de cocserie
coke-oven plat (met) baterie de cocsificare, cocserie
coke packing (met) arj de cocsificare
coke per charge (met) cocs de crctur (la cubilou)
coke pig iron (met) font de cocs
coke plant / cokery (met) cocserie
coke producer (met) gazogen cu cocs
coke pusher / coke pushing ram (met) pingtor de cocs
coke-quenching car (met) stingtor de cocs
coke-quenching tower / station (met) turn de stins cocs
- 76 coke rate (met) modul de distribuire a crcturii de cocs
coke screening plant (met) instalaie de ciuruit cocs
coke scrubber (met) spltor de gaz cu umplutur de cocs
coke split (met) cocs de crctur (la cubilou)
coke-storage bin (met) siloz / depozit de cocs
coke tar (ind chim, met) gudron de cocs
coke test determinare a cifrei de cocs
coke-to-metal ratio (met) raport cocs-metal
coke tower (met) coloan cu umplutur de cocs
coke value cifr de cocs
coke-watering car (met) stingtor de cocs
coke wharf (met) ramp pentru descrcarea cocsului
coking (met) cocsificare
coking capacity (met) capacitate de cocsificare
coking chamber (met) camer de cocsificare
coking coal crbune cocsificabil
coking index capacitate de coacere; (met) indice de cocsificare
coking mass (met) pilot de cocs
coking oven (met) cuptor de cocsificare
coking plant (chim) cocserie; (met) uzin de cocsificare
coking power putere de aglutinare a unui crbune, capacitate de
cocsificare
coking time (met) perioad / timp de cocsificare
cold frig, rece, fr (radio)activitate
cold-age hardening (met) durificare prin ecruisare / prin
prelucrare la rece (i la aliaje neferoase)
cold air aer rece
cold(-air) blast (met) (in)suflare cu aer rece (la cuptoare)
cold air inlet (met) admisie / intrare de / pentru aer rece
cold application (OM, met) montaj / asamblare la rece
cold bend test cercare de doire la rece
cold-blast (met) a (in)sufla cu aer la rece (la cuptoare)
cold-blast furnace (met) cuptor cu aer la rece
cold-blast sliding valve (met, OM) van-sertar pentru aer rece
cold blocking matriare la rece
cold blowing (met) (in)suflare cu aer rece
cold bonderizing (met) procedeu de fosfatare / bonderizare la
rece
cold breakdown plastifiere la rece
cold-brittleness (met, plast) fragilitate la rece

cold-brittle steel (met) oel fragil la rece


cold carrier agent frigorific
cold-cast (met) turnat la temperatur joas; a turna la
temperatura joas
cold-cathode (el) catod rece / a crui funcionare nu depinde de
temperatur
cold charge (met) crctur rece (i la furnal, la cuptoare)
cold chisel dalt pentru tierea capetelor de bar la forj, dalt
de canelat
cold circular saw (mas-un, met) fiers-tru circular pentru
tiere la rece
cold coating brcminte din mixturi asfaltice, executat la
rece
cold composition compoziie (i nemetalic) la rece / stare
rcit
cold compressing / compacting presare / compactare la rece
cold crak / cracking (met) fisur / fisurare la rece (cauzat de
tensiuni)
cold crushing strength rezisten la compresiune la temperatur
sczut
cold cure trire la rece, conservare / preparare / tratare la rece
(a alimen-telor); (plast) vulcanizare la rece
cold cutting (met) tiere la rece
cold deformation deformare / fasonare / formare / profilare la
rece
cold draw a trage / a trefila la rece
cold drawing (met, plast) laminare / trefilare la rece
cold-drawing bench (met, plast) banc de trefilat / de tras la rece
cold-drawing die (met, plast) calibru de tras la rece, filier de
trefilat la rece
cold drawn (chim, alim) extras la rece prin presare (uleiuri);
(met, plast) tras la rece, trefilat
cold-drawn pipe eav tras la rece
cold-drawn steel (met) oel tras la rece
cold dressing dreptare la rece
cold drying uscare cu ajutorul deshidratanilor
cold end lipitur rece
cold extrusion extrudare la rece (mase plastice i materiale
metalice)
cold-finish a finisa la rece
cold-finished prelucrat / tras (metale) / finisat la rece
cold-finishing finisare la rece
cold-finishing rolling mill (met) laminor finisor la rece
cold-finishing stand (met) caj finisoare la rece
cold flow capacitate de curgere / de deformare plastic la rece;
contracie remanent
cold-forge (met) a forja la rece
cold-forging (met) forjare la rece
cold form (met, plast) a forma / a deforma / a profila la rece
cold forming (met, plast) formare / fasonare / deformare /
profilare la rece
cold galvanising (met) galvanizare / zincare la rece, acoperire
cu zinc prin vopsire cu o suspensie cu solvent
cold glue clei rece de tplrie
cold-ground (pulp) past mecanic obinut la rece
cold hammer a ecruisa prin forjare
cold hammering ecruisaj
cold-hardened steel (met) oel ecruisat
cold hardening durcisare, ecruisare
cold-heading (met) refulare / nituire / cpuire la rece

cold-heading die matri de refulat / de cpuit la rece


cold-heading tool scul de cpuit la rece
cold impact forging (met) matriare prin extrudare la rece
cold iron (met) font rece, oel forjat la rece
could joint asamblare la rece; defect de lipire (clzire
neadecvat, adezivul neavd suficient capacitate de
umectare)
cold junction lipitur / sudur (la) rece / de referin (la
termocuplu)
cold mass mas (de aer) rece
cold metal (met) crctur / arj rece
cold mill (met, plast) laminor pentru laminare la rece
cold moulding formare (prin presare)
coldness frig, rcoare, rceal
cold piercing (met) perforare la rece
cold pilger rolling (met) laminare la rece pas de pelerin
cold plasticity (met, plast) plasticitate la rece
cold plate plac cu circuit de rcire, disipator de cldur la
circuite electrice cu degajare mare de cldur
cold polymerisation (ind chim, plast) polimerizare la rece
cold-press a matria la rece
cold-pressing (met, plast) matriare / extrudare la rece
cold pressure extrusion welding sudare la rece prin extrudare
cold pressure welding sudare la rece prin presare
cold pressure upset welding sudare la rece prin refulare
cold quenching (met) clire la rece
cold reduction (met) deformare / reducere / fasonare la rece
cold reduction mill (met) laminor pentru laminare la rece
cold reserve echipament de rezerv nealimentat
cold reservoir / source (termo) surs rece / de frig, surs de
cldur cu temperatura cea mai joas
cold resistance rezisten la ghe
cold reveting nituire la rece
cold-roll (met, plast) a lamina la rece, cilindru pentru laminare
la rece
cold-rolled (met, plast) laminat la rece
cold rolled sheet steel (met) oel (tabl) laminat() la rece
cold-rolled steel (met) oel laminat la rece
cold-rolled strip (met) band laminat la rece
cold-rolling (met, plast) laminare la rece
- 77 cold-rolling department (met, plast) secia / uzina de laminare
la rece
cold-rolling mill (met) uzin de laminat / laminor la rece,
dresare, dreptare (prin laminare la rece)
cold-rolling stand (met) caj a unui laminor de laminare /
dresare / dreptare la rece
cold saw ferstru de tiat la rece
cold sawing tiere la rece
cold setting trire la rece
cold settling decantare la rece
cold shears foarfece pentru tiere la rece
cold-short / brittle fragil la rece / la temperatur joas
cold-shotness rupere / fragilitate la rece
cold shrink / expansion fitting asam-blare prin contracie la
frig, calare / binare prin rcire
cold shut (met) loc de sudur rece (la piese turnate cu
temperatur prea joas sau turnare prea lent), lipitur /
pictur rece (defect la sudare)
cold solder joint lipitur cu umectare proast, cu porozitate din

cauza cl-zirii insuficiente i necurrii suprafeei


cold spruing (met) decapare la rece
cold stamping matriare la rece
cold-start(ing) ability capacitate de pornire la rece
cold start temperature (hidr) tempera-tura la care sistemul
hidraulic cepe s funcioneze (nu neaprat la capacitate)
cold storage antrepozit frigorific
cold-storage meat (alim) carne gheat / congelat
cold storage room camer frigorific
cold-storage truck autocamion frigorific
cold strengthening (met) dreptare / netezire la rece
cold strain a deforma / a tinde la rece
cold-straining (chim, met, plast) trire ecruisare, deformare /
tindere la rece
cold streching etirare la rece
cold strip (met) band laminat la rece
cold-tempering durificare prin ecruisare
cold test crcare la rece; determinare a temperaturii de
congelare; test la temperatur joas
cold thickening (alim, T) groare la rece (i despre lubrifiani)
cold trap (termo) tubulatur care prin rcire forat permite
captarea vaporilor condensabili
cold treatment (met) tratament al metalelor i aliajelor, sub 0C
cold-upsetting (met) refulare la rece
cold-upsetting die matri de refulat la rece
cold vulcanization vulcanizare la rece
cold-water retting topire ap rece
cold welding sudare la rece / fr preclzire
cold wide strip (met) band lat laminat la rece
cold wide strip mill (met) laminor la rece pentru band lat
cold work (met) prelucrare la rece, a prelucra la rece
cold workability (met) prelucrabilitate / deformabilitate la rece
cold-work hardening (met) durificare prin ecruisare, durcisare
cold-work hardened steel / metal (met) oel /metal / aliaj
(neferos) durificat / ecruisat la rece
cold-working (met) prelucrare / fasonare / deformare la rece;
ecruisare
cold working of blast-furnace (met) mers rece al furnalului
cold-work steel (met) oel pentru prelucrare la rece
Cole pump pomp Cole / cu palete fixate pe suprafaa unui
tambur rotativ
collapse strength rezisten la presiunea exterioar (la un
recipient)
collapsible mould matri articulat
collapsible prop stp metalic telescopic
collapsible reamer (mas-un) lrgitor cu bacuri articulate
collapsible steel form form metalic demontabil
collapsing turtire, strivire, flambaj, prbuire, deformare,
decapotare
collapsing force (OM) efort / for de rupere (la compresiune
sau flambaj)
collapsing length (mec, OM) lungime critic la care cepe
flambajul
collapsing load efort / sarcin critic() de flambaj de / de rupere
la flambaj
collapsing of bobbles (T) spargere a bicilor (la emulsii)
collapsing pressure presiune de turtire
collapsing tap (mas-un) tarod reglabil / expansibil
collar (el) manon de cablu, mnunchi; (OM) brid, aib, colier;

etrier, flan, manon, brar, inel, guler, balot, co-lac, lagr


cu inel de ungere; (met) umr la calibrul de laminare, topirea
metalului zona influenat termic (la sudur); a curba, a
doi, a (se) ondula
collar beam grind de carpen, rigl
collar bearing / bushing (OM, T) cuzinet cu umr
collar buster scul de instrumentaie
collar clamp (OM) brar, colier
collared drill pipe conduct / eav cu muf
collared nut (OM) piuli cu guler
collared pin (met) tij de ghidare a ramei de formare
collar end bearing (OM, T) lagr cu umar
collargol (chim) colargol; argint coloidal
collaring (met) furare (de rulou)
collar journal (OM) fus cu umeri
collard marks (met) urme inelare / imprimri de la cilindrii de
laminare
collar nut (OM) piuli cu guler / cu umr
collar of shaft (OM) coroan / umr a(l) arborelui
collar pin (OM) urub prizonier cu guler
collar pipe eav de suprafa / de ancoraj
collar plate (OM) colier, etrier, jug
collar screw (OM) urub cu brid / cu guler (la cap)
collar sleeve coloan de ghidaj
collar step (OM) cuzinet inelar
collar step bearing crapodin / lagr pieptene / trepte
collar stud (cstr, OM) bulon de legtur / de binare
collar thrust bearing (OM) lagr axial canelat / pieptene; palier
canelat, cu umr axial
collate a compara, a colaiona, a interpola
collateral (security) (ec) garanie / cauiune suplimentar
collating interclasare, colaionare, interpolare
collator dispozitiv de sortare sau aranjare (i la birotic); (inf)
subrutin de transformare mai multor fiiere tr-unul singur
collect a colecta (date, impuriti, etc.)
collection sequence secven de selectare / de sortare
collecting channel canal colector
collecting drain dren(aj) colector
collecting electrode electrod de precipitare / colector
collecting funnel (TH) pnie colectoare, canal colector
collecting like terms (mat) reducere a termenilor asemenea
collecting main canal colector / de drenaj
collecting pipe eav / conduct colec-toare; linie general de
conexiune, conduct comun
collecting sand nisip colector
collecting tank bazin colector / de colectare
collection (TH) colecie, culegere
collection of samples colectare de probe
collector (TH) colector, bazin de ap, rezervor de reinere; (el)
comutator; (hidr) colector / galerie de drenaj; (mas) camer
colectoare de supraclzitor, eav colectoare, agent colector;
(el) colector (la transistor), electrod de captare
collector bar (el) lamel de colector; in colectoare (la baterie
de cocsificare)
collector ditch canal / an colector
collector line conduct de preaplin
collector plate anod / plac colector(oare)
collector-shoe gear cursor, pies alunectoare
collet (OM) manon conic, inel / man-drin / de strgere / de
prindere / de fixare, manon de prindere, buc elastic; guler,

jug, cadru
- 78 collet chuck (mas-un) mandrin cu buc elastic; inel de
mandrin, dispozitiv de strgere
collet lathe (mas-un) strung cu (prinderea piesei ) buc
elastic
collide a intra coliziune, a se ciocni
collimate a colimata, a strge fasci-cul paralel; a vizualiza, a
face paralel
collimating cone con colimator
collimating cylinder cilindru colimator
collimation colimatare, concentrare, focalizare
collimation line linie de vizare
collinear coliniar, cu o dreapt comun
collinear load sarcin liniar / coliniar
collinear planes plane cu o dreapt comun
collision (cf) ciocnire (de trenuri), tamponare; (fiz) ciocnire,
oc; (mat) coliziune; (nav) abordaj, coliziune
collision activation probability probabilitate de dezactivare
prin oc
collisional heating clzire la coliziune
collision bulkhead (nav) perete de coliziune-prova
collision coefficient (mec) coeficient de oc / de restituire
collision damping amortizare prin ciocniri / prin oc
collision density densitate de ciocniri
collision excitation excitare prin oc / prin ciocnire
collision loss pierderi prin ciocniri
collision of the first kind oc de ordinul / spea I
collision rate (fiz) numrul mediu de ciocniri ale unei molecule
tr-un gaz
collision station (nav) post de gaur de ap
collision theory teoria ciocnirilor
colloid dispersie de particule mici, care fenomenele
superficiale joac un rol dominant
colloidal coal crbune mrunt
colloidal solution (chim) soluie coloidal
colloid mill moar coloidal
colloid osmotic pressure presiune osmotic coloidal
colmonoy (met, T) aliaj bogat nichel, pentru acoperiri
rezistente la uzur
colonial spirit (chim) alcool metilic
colophony (chim) sac, colofoniu
colorimeter (metr) colorimetru
colorimetric purity puritate colorimetric
colorimetry colorimetrie
colour culoare, colorit, cerneal, a vopsi, a colora; cromatic,
colorat, culori
colour after burning culoare dup ardere
colourant colorant
colouration vopsire, colorare
colour break-up (fiz) descompunere a culorilor
colour changing schimbare a culorii, schimbtor de culoare
colour depth intensitate a culorii
coloured filter filtru de culori
coloured tracer thread (el) fir indicator colorat (pentru
marcarea conductoarelor unui cablu)
colour fastness stabilitate / rezisten a culorii
colour filter filtru cromatic
colour grinder moar de mcinat vopsea
colouring colorare, vopsire

colouring body colorant artificial


colouring pan cad de vopsire
colour insensible emulsion emulsie insensibil (la culori)
colourless incolor, fr culoare, acromatic
colour like metal culoare metalic
colour measurement colorimetrie
colour response sensibilitate spectral / de culoare
colour reversion glbenire
colour-sensitive sensibil la culoare
colour shade nuan de culoare
colours in oil pigmeni ulei
colour stability stabilitate a culorii
colour test determinare a culorii
colour tone nuan de culoare
colour velocity gauging msurare a debitului prin metoda
colorimetric
columbium (chim) niobiu (Nb)
column (cstr, TH) coloan, stp; ir; (ind chim) turn de
distilare; coloan, palt, rubric
columnar crystal (met) cristal columnar
column clamp dispozitiv pentru blocarea coloanei
column evaporation concentrare / evaporare coloan
column evaporator coloan de concentrare
column filling (alim, ind chim) umplutur / umplere a coloanei
column mixer coloan de amestec
column loading (alim, ind chim) crcare a coloanei
column packing umplutur a coloanei
column pitch distan / interval tre coloane
column scrubber (ind chim, met) coloan pentru spalarea
gazelor
column sleeve (mas-un) manon (i alunector) al coloanei (la
maini radiale de gurit)
column still coloan de distilare
column-type drilling machine (mas-un) main de gurit cu
coloan
column washer scruber cu coloan
column ways ghidaje verticale (de batiu)
colza oil ulei de rapi
comb (cstr) creast / coam de acoperi; (TH) pieptene
combination combinaie
combinational tone (fiz) sunet combinat
combination atmospheric-vacuum rerun unit instalaie
combinat de distilare secundar la presiune atmosferic i
vid
combination cistern and siphon barometru cu sifon
combination cracking cracare combinat / mixt
combination dies stan combinat (pentru executarea
concomitent a mai multor operaii)
combunation drill (mas-un) burghiu combinat (pentru guri de
centrare)
combination firing (termo) clzire combinat
combination gas gaze umede / bogate
combination heat (chim) cldur de formare / de reacie
combination lever bar de avans a sertarului la motoarele cu
abur
combination lock broasc, lact cu cifru secret
combination of water gas and distillation gas gaz de ap, gaz
srac
combination pliers clete patent / universal
combination rubber tape band izolant din cauciuc

combinations schimbri simple


combination seal (OM) etanare combinat (mai multe tipuri la
un loc)
combinations of n things r at a time (mat) combinri a n
obiecte luate ce r
combination standard gauge calibru tampon universal
combination string coloan combinat / telescopic
combination suit salopet, halat, combinezon (de lucru)
combination turbine turbin mixt cu aciune i reaciune
combine combin; (TH) a lega, a combi-na, a amesteca, a
unifica, a compune, a fuziona
combined action aciune combinat
combined carbon (chim, met) carbon legat (chimic)
combined cooling rcire mixt / combinat
combined compressed-air hydraulic brake (OM) fr
hidropneumatic
combined coupling cuplaj mixt
combined diagram diagram sumat
combined fuse and switch treruptor cu siguran
combined gear pair (OM) angrenaj mixt / cu mai multe perechi
de roi (co-nico-cilindrice, cilindro-melcate, etc.)
combined mill moar (cu bile) compartimentat
- 79 combined mixer and sifter agregat de amestecare i ciuruire
combined nitrogen (chim, met) azot legat (chimic)
combined rack-and adhesion railway cale ferat mixt (cu
aderen i cu cremalier)
combined strength rezisten la deformare complex / compus
combined stress (mec, OM) tensiune complex / compus
combining heat cldur de formare / de combinare
combining nozzle ajutaj de amestec
comb-type gauge for screw threads (mas-un) calibru, pieptene
pentru filetul uruburilor
comburent comburant
combustibility inflamabilitate
combustible inflamabil, combustibil, carburant
combustible composition amestec combustibil
combustible gas combustibil gazos, gaz inflamabil
combustion ardere, combustie; (chim) reacie chimic exoterm
combustion chamber camer de ardere / de fum / de combustie,
focar
combustion conditions (met, termo) condiii de ardere
combustion control (termo) controlul parametrilor ce
influeneaz arderea
combustion cut-off sfit / trerupere a combustiei
combustion degree grad / eficien a(l) combustiei
combustion engine motor cu combustie intern
combustion flue (met, termo) canal al focarului
combustion furnace cuptor de ardere / pentru analize
combustion gases gaze de ardere
combustion heat (termo) cldur de ardere / de combustie
combustion limits limite de aprindere / de ardere
combustion mist combustibil pulverizat
combustion rate (termo) vitez de ardere / de combustie
combustion temperature temperatur de combustie / de ardere
combustion test stand instalaie pentru controlul / verificarea
combustiei
combustion value putere caloric
combustor (termo) camer de ardere
come down a se precipita, a se prbui

come in a se pri, a se clasifica, a pune producie, a cepe


(o exploa-tare), a intra (tr-o incint)
come in / on plan / scheme a lua parte / a participa la un plan /
la un proiect
come into contact a veni (a intra) contact
come off a (se) degaja
come out to (the) wrong side (ec) a iei pierdere (financiar)
come over a veni peste, a se suprapune
come to a stand still a ceta, a stagna (producia, comerul,
activitatea)
come up for auction (sale) (ec) a fi scos / vdut la licitaie
comma virgul
command (TH) (mrime de) comand; (inf) instruciune, ordin;
a comanda, a ghida
command resolution (el, autom) tole-rana valorii unui semnal
de comand
command language (inf, autom) limbaj al instruciunilor
command word (inf) cuvt de comand / al unei instruciuni
(de intrare / ieire)
commencement of production punere producie, cepere a
produciei
comment (c, inf) comentariu (al unui program-surs)
commerce comer, circulaie (de mrfuri)
commercial aluminium aluminiu de calitate comercial
commercial casting (met) font / pies turnat de calitate
comercial
commercial grade / quality calitate comercial
commercial iron fier tehnic / de calitate comercial
commercial run proces industrial / la scar industrial
commercial steel (met, ec) fier / oel de calitate comercial
commercial value (ec) valoare la preul pieei, valoare
negociabil
commingler amestector
comminute a sfra, a fria, a mruni, a pulveriza
comminution friare, sfrare, pulverizare
commission autorizaie, brevet; comisi-on; comisie, srcinare;
puternicire; efectuare; aplicare; (nav) a arma o nav; (TH)
a da funciune, a srcina, a inaugura
commit a comite, a svi, a credina; a angaja
commitment angajament; obligaie (i tzr-un contract)
commodity (ec) marf (bun de larg consum)
commodity exchange (ec) burs de mrfuri
commodity market (ec) pia a materiilor prime
common (TH) simplu, obinuit, comun, frecvent, grosolan,
ieftin; (el, c) punct de conectare comun receptoare,
calculatoare, etc.
common bit (mas-un) burghiu plat cu faet de ghidare
common brass (met) alam comercial / nealiat / aliaj simplu
Cu-Zn
common carriage bolt (OM) urub de fixare / de blocare
common denominator (mat) (cel mai mare) numitor comun
common difference (mat) raie (la progresii aritmetice)
common fraction (mat) fracie simpl / ordinar
common logarithm (mat) logaritm zecimal / uzual
common main (hidr) conduct colectoa-re; (el) linie principal,
conductor comun
common measure (mat) divizor comun
common ratio (mat) raie (la serii i la progresii geometrice)
common resin smoal de rin, colofoniu, sac

common salt (alim, chim) sare de buctrie, clorur de sodiu


common size dimensiune brut
common slide valve (OM) (supap cu) sertar plan / simplu
common windlass troliu cu manivel
common year an obinuit (365 zile)
communicating vessels vase comunicante
communication comunicare, comunica-ie, transfer de
informaii; dialog tre operator i calculator; legtur;
tiinare, raport
commutation (autom, el) comutare, comutaie; (mat) permutare
commutator (el, mec) comutator
commutator bar / combar lamel de colector
commutator brush (el) perie colectoare / de colector
commute a comuta, a schimba
compact construction / design sistem constructiv / soluie (de
proiectare) compact()
compact disk (c) compact-disc, sistem de registrare i redare
prin metode digitale
compact / solid fuel combustibil solid
compact grained cu granulaie compact
compacting (c) recompactare, obinere a unei singure zone
libere memoria intern
compacting equipment utilaj de tasare
compacting pressure presiune de apsa-re / de compactare (i
la sinterizare)
compaction roller cilindru compresor
compactor cilindru compresor / compactor
compact with roller (met, plast) a lamina, a mandrina (cu role)
companion hatch (nav) capac de tambuchi
companion keyboard tastatur / clavia-tur la distan
conectat paralel
companion way (nav) scar tre dou puni, tambuchi
company treprindere, societate
company-ownedoutlet (ec) pia de desfacere a unei companii
comparative quality coeficient de calitate
comparative / comparison test cercare / verificare
comparativ
comparator (metr) comparator; schem logic combinaional;
(OM) amplificator diferenial
comparing rule rigl gradat
comparison measurer aparat comparator
comparison spectrum spectru / interval de comparaie
compartment compartiment, cabin
compartment dryer (alim, ind chim) usctor cu camere
- 80 compartment furnace cuptor cu camere
compartment kiln cuptor cu camere succesive (tip Mendheim)
compartment mill moar tubular, compartimentat
compass (TH) raz, cuprins, tindere; (metr) busol, compas
magnetic
compasses compas de m
compass gimbals suspensie cardanic de compas
compatibility compatibilitate
compatible compatibil
compatibleness miscibilitate
compendium compendiu, conspect, rezumat
compensate a compensa, a echilibra, a aduce la zero
compensate for a compensa, a neutraliza, a egaliza
compensated shoe brake (OM) fr echilibrat / compensat
cu saboi

compensating beam (cf) balansier compensator; (OM) pghie


de compensare
compensating device compensator
compensating dog (mas-un) antrenor special pentru
compensarea erorilor la divizare
compensating gear (OM) angrenaj / mecanism de compensare /
diferenial
compensating lead conduct de compensare / de egalizare
compensating lead wire (el) conductor de compensaie / de
egalizare
compensating lever pghie de echilibrare, compensator
compensating network egalizator; reea de compensare;
dispozitiv de stabilizare
compensating pipe (termo, hidr) compensator de dilataie
compensating stuffing box (OM) presetup de dilatare / de
compensare
compensating tank vas, rezervor de compensare / de egalizare
compesation compensare, compensaie, indemnizaie,
despgubire; (autom, el, mec) compensare, egalizare,
corectare a erorilor datorite componentelor
compensation brake gear (OM) tij a distribuitorului /
mecanismului de fr
compensation for damages compensare a daunelor
compensation joint binare / articula-ie (compensatoare) de
dilataie / de dilatare
compensation method metod de compensare / de zero
compensation of errors compensare a erorilor
compensator (el) compensator, egaliza-tor, compensator de
faz; corector, regulator; (OM) cilindru / element / organ
compensator
compensatory element element de com-pensare (pentru
anularea unui efectu-lui temperaturii / dilatrii / deformrii)
compile a compila, a tocmi, a redacta
compiled compilat, calculat, redactat, tocmit
compiler (inf, c) compilator, autoprogra-mator, procesor
specializat pentru translatarea programelor-surs programeobiect;
program de traducere pentru limbajele simbolice,
program de compilare
compiling (inf, c) compilare, traducere / translatare a unui
program surs tr-un program obiect
complaint reclamaie
complanar coplanar
complement (mat) complement (al unui numr reprezentat trun
sistem de numeraie); complementar (i pentru un unghi); a
complementa, a forma complementul unui numr
complementary complementar
complete circle cerc total / complet
complete combustion ardere complet
completely defined function (mat) funcie definit peste tot
completely elastic (mec) complet / perfect / ideal elastic
completely miscible complet miscibil
completely sealed housing (OM) carcas complet etanat
completely soluble complet solubil
complete orthogonal set sistem ortogonal complet
complete overhaul (mas, met) reparaie general / capital
complete oxidation (chim, met) oxidare complet
completing circuit circuit de chidere
completion completare, plinire, de-plinire,extindere,
prelungire, terminare
completion bond garanie (la executarea unei lucrri)

completion date termen (de predare a unei lucrri)


completion period / time termen / durat de execuie a unei
lucrri
complex ore (met) minereu complex
complex combination combinaie complex (i de materiale /
substane)
complex valued complex, cu valori complexe
compliance cuviinare, acord; (mec) capacitate de cedare;
(rezisten la) arcuire; suspensie / capacitate elastic
compliance coefficient (OM) coeficient de arcuire, factor de
cedare / de rezisten la arcuire
compliant elastomer pad (OM, T) cuzinet (i de lagr axial)
din compoziie polimeric / elastomeric
comply with a corespunde (la...), a face fa (la...), a deplini, a
satisface
component component(), termen, reper, pies, organ al unui
ansamblu
component analysis analiz factorial
component family familie de piese ( tehnologia de grup)
compose a culege (un text); (TH) a compune
composite (chim) amestec, compoziie; montaj foto(grafic);
compus, compozit, combinat, mixt; complex
composite beam grind compus sau din material compozit
composite bearing (OM, T) lagr din material compozit
composite body caroserie mixt (din oel i material plastic)
composite cargo crctur mixt (i de mrfuri)
composite electrode electrod dublu / cu dou vergele
composite float flotor de adcime
composite force for rezultant
composite function funcie compus / de funcie
composite gear (OM) angrenaj executat din compozit, roat
dinat combinat (din metal i fibre, metal i compozit,
numai din material compozit, etc.), roat melcat bimetalic
composite joint (OM) binare combi-nat (de exemplu, nituit
i sudat)
composite material material compozit
composite-metal rod / strip bar / ban-d de bimetal / de
compozit metalic
composite mould (met, plast) matri cu mai multe cuiburi
composite nozzle ajutaj / duz demontabil()
composite number numr compus / natural neprim
composite roughness rugozitate compus / echivalent
composite square linked chain (OM) lan (de traciune) cu
articulaie cardanic
composite strength rezisten compus / echivalent
composite steel (met) oel placat
composition alctuire; (chim) compozi-ie, amestec, mixtur;
(mat) produs; (met) aliaj, compoziie chimic (a unui aliaj);
culegere (de text); (TH) constituie, structur, caracter
compound compus, compozit, amestec, mas izolant, mixtur,
substan (omogen), component, legare, legtur; a
compune, a combina, a amesteca, a compounda
compound action aciune compus
compound arrangement dispoziie tandem
compound bending dies matri de doit combinat (aciond
at plan vertical, c i plan orizontal)
compound body compus chimic, corp compus / complex
compound casting (met) turnare prin amestecarea a mai multor
topituri
compound coking battery (met) cuptoare combinate de cocs

compound compression comprimare dubl / dou trepte /


dou etaje
compound compressor compresor polietajat
compound curvature (mat) curbur spaial (a curbei)
- 81 compound department secie de ctrire i dozare (a
amestecurilor)
compound die matri de calibrri / cu prelucrri succesive
compound firing (termo, met) clzire combinat
compound gauge (metr) mano-vacuum-metru, manometru de
vid i de presiune
compound indexing (mas-un) divizare / indexare combinat
compound lever dispozitiv cu o combinaie de pghii
compound load(ing) crcare compus
compound microscope microscop compus
compound motion micare complex / compus
compound movement micare comple-x; (mas-un) avans
longitudinal i transversal, concomitent
compound rest (mas-un) port-cuit cu sa-nie cruce, sanie
port-cuit turnant
compound-rest bottom (mas-un) sanie inferioar a portcuitului
cu sanie cruce
compound-rest swivel (mas-un) plac turnant a cruciorului
compound-rest top (mas-un) sanie superioar a port-cuitului
cu sanie cruce
compuond screw (OM) urub cu capete filetate diferit (ca sens
sau pas)
compound slide assembly / rest (mas-un) ansamblu al sniilor
reciproc perpendiculare
compound state stare intermediar / compus / nestaionar
compound steam pump pomp cu abur de expansiune
fracionat
compound steel (met) oel placat
compound table (mas-un) mas deplasabil longitudinal i
transversal
compound toggle lever stone breaker concasor cu flci, cu
micare compus a flcii mobile
compound train of gears (OM) tren de angrenaje combinate
(conico-cilindrice, etc.)
compreg plci aglomerate din lemn impregnat cu rin
compress a culege compact, fr interlinii (un text); (TH) a
comprima, a presa, a gui, a trangula
compressed-air (cu / de) aer comprimat, pneumatic
compressed-air container rezervor (cu / de) aer comprimat
compressed-air drill main de foraj, pneumatic, perforator
pneumatic
compressed-air drive transmisie pneumatic
compressed-air equilibrator compensator pneumatic
compressed-air hammer ciocan pneumatic
compressed-air hose furtun de aer comprimat
compressed-air jet jet de aer comprimat
compressed-air main conduct principal de aer comprimat
compressed-air-operated rod puller elevator pneumatic de
prjit
compressed-air painting apparatus pistol de vopsit cu aer
comprimat
compressed-air pipe / pipe line conduct de aer comprimat
compressed-air plant staie de compresoare
compressed-air service instalaie pneumatic
compressed-air shock absorber amortizor pneumatic

compressed-air spike tongs (cf) clete de scos crampoane (cu


aer comprimat)
compressed-air tool (mas-un) scul pne-umatic / acionat de
aer comprimat
compressed-air tunnel tunel aerodinamic de mare presiune
compressed fuel combustibil presat
compressed yeast (alim) drojdie de panificaie
compressibility compresibilitate
compressibility factor factor de compresibilitate
compressibility of gases (fiz) compresibilitate a gazelor
compressibility test (met, plast, hidr) cercare de / la
compresibilitate
compressible aerodynamics aerodinamica mediilor
compresibile
compressing compresie, care solicit la compresiune
compressing ring segment de compresie (la motoare)
compressing strain deformare de compresie / compresiune /
comprimare
compression compresiune, compresie comprimare; (inf, c)
condensare a datelor; (TH) compresie, strgere
compressional bar bar comprimat
compresional wave und de presiune
compression boom / chord / flange talp comprimat (
construcii)
compression chamber camer / galerie de compresie
compression coefficient coeficient de compresie
compression condenser condensator ajustabil (cu urub)
compression coupling (OM) cuplaj-manon, cuplaj cu manon
compression failure rupere prin compresie / prin comprimare /
la flambaj, lips de rezisten la presiune
compression grease cup (OM, T) ung-tor cu capac pentru
unsoare consistent
ompression ignition (termo) aprindere prin compresie
compression ignition engine motor cu aprindere prin compresie
/ cu autoaprindere
compression joint (OM) binare cu strgere / cu efect de
pan
compressionless fr compresor
compression limit (mec) limit de / la compresiune
compression load (mec) sarcin / solicitare de compresiune
compression member bar comprimat / sub sarcin de
compresiune, element comprimat, epruvet de cercat la
compresiune
compression modulus (mec) modul de elasticitate la
compresiune
compression mould matri de presare
compression moulded blank (plast) semifabricat obinut prin
comprimare
compression moulding formare prin presare / prin comprimare
compression plant instalaie pentru comprimare (gaze, lichide)
compression plate plac de presiune
compression pressure presiune / sarcin de comprimare
compression pump pomp de crcare / de refulare / de
presiune / de compresiune
compression ratio (fiz, met) raport / indice / procentaj /
coeficient de compresie / de comprimare; (hidr) raport al
presiunilor
compression refrigerating machine (termo) main frigorific
cu compresor
compression-release valve (OM, termo) supap de decompresie

compression resistance rezisten la compresie


compression ring (auto, OM) segment de compresie (la
motoare, la etanri)
compression set determinare a contrac-iei la compresie / la
comprimare (ca procente) (i la elastomeri)
compression shock (und de) oc (la compresiune)
compression space camer de compre-sie, volum al spaiului de
compresie
compression specimen prob de presiune / de comprimare
compression spring (OM) arc de presiune / de comprimare
compression strain deformaie prin / la compresie /
compresiune / comprimare
compression strength rezisten la compresie / la compresiune /
la comprimare
compression stress (mec) sarcin de compresie, solicitare la
compresie, tensiune / efort de compresiune
compression stroke (auto, termo) curs / timp de compresie
compression tap (OM) robinet de compresie cu cep
compression test prob de refulare, -cercare / test la
compresie / la compre-siune, determinare a compresabilitii
compression tester compresometru, apa-rat de determinare a
compresabilitii
compression test piece epruvet pentru cercare la compresie /
la compresiune
compression trajectory curb a presiunii
- 82 compression-type refrigerator (termo) frigider / rcitor cu
compresie
compression valve supap de compresie / de compresiune
compression volume spaiu de compresie / de compresiune
cpression yield point (mec, OM) limit de curgere la
compresiune
compression zone zon comprimat / de compresiune
compressive buckling (mec, OM) flam-baj prin compresie /
prin comprimare
compressive force for de compresie / de comprimare
compressive load sarcin de compresie / de comprimare
compressive strength (mec, OM) rezisten la compresie /
compresiune
compressive stress tensiune / efort de compresie
compressive yield point (mec, OM) limit de curgere la
compresiune
compressive zone zon comprimat
compressor (mas) compresor; (el, fiz) compresor de semnal
compressor blade pale de compresor
compressorless injection injecie fr aer comprimat
compressor pump (OM) pomp cu compresor
compressor unit agregat de compresie, grup compresor cu
motor, (ansamblu) motocompresor
compulsory licence licen obligatorie (asupra unui brevet de
invenie)
compulsory sale (ec) vzare forat
computable calculabil
computation calcul, calculaie, estimaie, evaluare, numrare,
operaie aritmetic
computation / computational ability (inf, c) capacitate / putere
de calcul
computational numeric, de calcul
compute a calcula
computed calculat
computed address (inf, c) adres calcu-lat (obinut prin

modificarea cpu-lui de adrese al unei instruciuni curs de


execuie)
computer (inf, c) calculator, socotitor, main de calculat
(sistem fizic de prelucrare a datelor)
computer aided / assisted asistat() de calculator, excutat() cu
ajutorul calculatorului
computer aided design (c, OM) proiectare asistat de calculator
computer-aided manufacturing prelucrare / proces tehnologic
(a unei piese) pe maini asistate de calculator
computer backed / based asistat / ajutat de calculator
computer-compatible data aquisition / collection (c) culegere
de date compa-tibil cu prelucrarea pe calculator
computer control comand / control prin calculator
computer data transmission (inf, c) transmitere a datelor
pentru calculator
computer-dependent language (inf, c) limbaj propriu unui
calculator
computer expert (inf, c) informatician, specialist prelucrarea
datelor cu ajutorul calculatoarelor
computer field informatic, domeniu al calculatoarelor
computer file (c) fiier de calculator
computer generation generaie de calculatoare (clasificate dup
tipul componentelor cu care sunt echipate)
computer graphics (inf, c) sistem de calcul grafic, pentru
prelucrarea ima-ginilor grafice; infografie, prezentare sub
form grafic a datelor culese
computer independent language (c) limbaj (de programare)
independent de tipul calculatorului
computer information security (c) sistem de securitate
potriva distru-gerii sau utilizrii neautorizate a
computerului
computer instruction (inf, c) instruci-une-main / care poate
fi recunoscut de calculator pentru care este conce-put,
instruciune de calculator
computerized data (c) date obinute la calculator
computer language (inf, c) limbaj (cu-prinzd numai
instruciuni-main)
computer-limited (timp, precizie) limitat() de computer
computer man informatician
computer master program(me) (inf, c) program principal al
calculatorului
computer network reea de calculatoare
computer program(me) (inf, c) program-main
computer readable (inf, c) lizibil / citibil de ctre calculator
computer routine (inf, c) program intern (al unui calculator)
computer scientist informatician
computer simulation (inf, c, mec) simulare pe calculator
computer systems performance eficiena i fiabilitatea unui
computer
computing (c, mat) calcul (i pe calculator), operaie / proces
matematic()
computing equipment aparat / echipament de calculat,
calculator
computing store (c) memorie de lucru (a unui calculator)
concave (cstr) bolt, cupol; (fiz) concav
concave angle (mat) unghi cuprins tre 0 i 180
concave bit (mas-un) ti de sfredel / de burghiu cu centrul
concav
concave camber (met) form concav a tbliei cilindrului de
laminare
concave face (OM) scobitur, suprafa concav

concave fillet weld (met, OM) sudur de col, concav / scobit


concave milling cutter (mas-un) frez concav / inelar
concave mould (OM, met) / form (de turnare) racordare
concav
concave planing attachment (mas-un) dispozitiv pentru
rabotarea suprafeelor concave
concave roll straightener (met) main de dreptat cu role / cu
cilindru epilsoidal(e)
concave weld custur de sudur, concav
concavity concavitate (i a cilindrului de laminare)
conceal a ascunde, a masca, a acoperi
concentrate (met) minereu preparat; (TH, met) produs
concentrat, a concentra, a aglomera; a limita, a gusta; a
restr-ge; a satura; a groa; (fiz) a focaliza
concentrated acid acid concentrat
concentrated grape juice (alim) must concentrat / fiert
concentrated matte mat concentrat
concentrated wine drawn off after congelation (alim) vin tras
dup ghe, inim de vin
concentrate freezing (met) congelare a concentratelor
(tratament la metale neferoase)
concentrate (s)melting extragere din concentrate (i prin
topire); (met) topirea concentratelor
concentrating (fiz) concentrare, focali-zare; (met) concentrare /
bogire a minereurilor
concentration (chim, hidr) concentraie, concentrare,
aglomerare; (fiz, el) con-centrare, focalizare; (met)
bogire, saturaie, saturare, concentrare
concentration by boiling concentrare prin fierbere
concentration ratio raport al concentraiei
concentration tank cuv de concentrare
concentrator (chim) coloan de concen-trare, grotor,
concentrator, agent de groare / de concentrare; (inf) (program)
concentrator; (OM) concentrator (de tensiuni) la calcul
la oboseal
concentrator bowl tob a centrifugii
concentric concentric
concentricity (OM) concentricitate
concentric (jaw) chuck (mas-un) universal
concentric orifice plate (metr) debitmetru cu plac cu orifiu
coaxial cu axa conductei
concentric piston ring (OM) segment de piston concentric
concentric squirrel cage mill dezinte-grator cu colivie-veveri
concentric
- 83 concept(tion) noiune, concept
conceptual phase faz de concepie a proiectrii, faz zero, faz
de studiu care precede proiectarea
concern (ec) concern / societate (comer-cial); interes,
participare la o afacere
conchoidal fracture (met) rupere / ruptur concoidal
concoction fierbere, amestecare, amestec
concrete (TH) concret, practic, real; (cstr) ciment, beton, a
betona, a cimenta, a desa, a se solidifica
concrete casting plant instalaie pentru turnarea betonului
concrete filled in bags (cstr) beton / ciment saci
concrete form (cstr) cofraj (de beton)
concrete forming cofraj, cofrare
concrete foundation (cstr) fundaie de beton
concrete fracture (cstr) beton spart, sprtur de beton

concrete grouter (cstr) torcretor, main pentru injectarea


betonului
concrete-gun main / aparat de injectat ciment de torcretat
concrete hardcore (cstr) sfrturi de beton
concrete hardener / hardening agent (cstr) agent de trire a
betonului
concrete iron (cstr, met) fier- / oel- beton
concrete mixer betonier
concrete pipe (cstr) tub de beton
concrete plug (cstr) dop de beton
concrete pressure grouting machine (cstr) main de torcretat /
pentru injectarea betonului
concrete testing (cstr) cercarea betonului
concrete waterproofing (cstr) zidrie din blocuri de beton
concurrency (c) concuren (a mai mul-tor activiti tr-un
sistem de calcul)
concurrent cu un punct comun, concurent, coincident,
convergent
concurrent forces (mec) fore concurente
concurrent jobs (c, inf) rulri / activiti desfurate paralel
concurrent reactions reacie paralel / secundar
concussionn spring (OM) amortizor cu arc, arc de amortizare
concussion test cercare la oc
concyclic points (mat) puncte situate pe acelai cerc, puncte
conciclice
condensability capacitate de condensare
condensable condensabil
condensate (termo) condensat; (fiz, chim) condensat, produs de
condensare
condensate pump pomp de condensat
condensation (chim, termo) condensare; condensaie,
condensat
condensation by contact condensare prin contact / pe suprafa
condensation by mixing condensare prin amestec
condensation centre (ind chim, termo) centru / germen de
condensare
condensation coefficient (alim, ind chim) coeficient de
condensare
condensation curve (ind chim, termo) curb de condensare
condensation heat (ind chim, termo) cldur de condensare
condensation level nivel de condensare
condensation nucleus nucleu de condensare
condensation point punct de condensare / de rou, temperatur
de condensare
condensation polymer (ind chim) polimer de condensare
condensation polymerization (ind chim) polimerizare prin
condensare
condensation product (ind chim) produs de condensare,
condensat
condensation resin rin de condensare
condensation vacuum pump pomp de vid de condensare / de
difuzie
condensation water ap de condensare, condens
condense a condensa, a comprima; a concentra date
condensed gas gaz lichefiat
condensed milk (alim) lapte condensat
condensed water ap de condensare, condens
condenser (el) condensator, capacitor; (fiz) condensor; (termo)
condensator, aparat frigorific, dispozitiv de conden-sare;
(alim, ind chim) tambur perforat, tambur-sit

condenser boiler (termo) cazan / boiler de formare a aburului


prin condensarea de vapori
condenser coil (termo) serpentin de condensator
condenser-discharge arc stud welding sudare a bolurilor cu
arc electric amorsat printr-un vf fuzibil
condenser duty / heat (termo) cldur cedat / preluat de
condensator
condenser plant / system instalaie de condensare
condenser tube (termo) eav de rcire
condenser water ap de condensare, condens ( instalaiile
termice)
condensing care (se) condenseaz, condensdu-se
condensing coil serpentin de rcire
condensing gas drive pingere cu gaze condensabile
condensing jacket (met) manta de rcire
condensing lens lentil condensoare
condensing pipe eav de condensare
condensing point temperatur de condensare
condensing pot / vessel oal / separator de condens(at)
condensing programme (inf) program de registrare
condensat a datelor
condensing rolls cilindri de presare
condensing steam trap (termo) separa-tor cu icane pentru
condensarea aburului
condensing surface suprafa de condensare
condensing temperature temperatur de condensare
condensing turbine turbin de condensare
condensing unit agregat frigorific, grup compresor-condensator
condensing unit capacity (termo) capacitate brut a agregatului
frigorific
condensing water ap de condensare
condiment condiment
condistillation distilare a lichidelor nemiscibile
conditional condiionat, condiional, dependent
conditional acceptance acceptare cu rezerve
conditional assembly asamblare condiionat
conditional breakpoint instruction (inf, autom) comand de
oprire condiionat
conditional stability stabilitate condiionat
conditional transfer (inf) transfer con-diionat (de deplinirea
unei cerine)
condition as forging (met) stare forjat
condition as rolled (met) stare laminat
conditioned air aer condiionat
condition billet / sheet (met) semifa-bricat / tabl cu defectele
de suprafa lturate
conditioning (alim) odihn, fermentare final / secundar,
temperare; (inf) instruciune condiionat, umidificare,
aclimatizare; (TH) condiionare, reglare, care poate fi reglat
conditioning burner (termo) arztor reglabil
conditioning chamber camer de umezire (a aerului
condiionat)
conditioning department (met) secie / / atelier / hal de
curare
conditioning of delivery (TH) condiii de livrare, condiionare a
livrrii
conditioning oven (alim, ind chim) apa-rat / etuv / cuptor de
condiionare / de umidificare
conditioning room camer de condiionare / de umidificare
condition monitoring monitorizarea condiiilor (de lucru, de

exploatare), fr a interveni sau regla ceva


condition of material stare a materialului
condition of practice regim / condiii de exploatare / de lucru
condition of service ordinea de plecare
- 84 conditions of contract caiet de sarcini, condiii tehnice /
contractuale
condition(s) of delivery (ec, TH) condiii de recepie / de livrare
xconducive favorabil pentru...; care favo-rizeaz ceva, care ajut
la...; (to be conducive to a aduce, a determina)
conduct conduct; a conduce, a purta, a transmite, a dirija, a
deplini; a se comporta; a fi bun conductor (de electricitate
sau de cldur)
conductance / conductibility (el, termo) conductan,
conductibilitate
conduct in a introduce
conducting conduc()tor, care conduce la...
conducting coupling (OM) racord; cutie de jonciune
conducting cylinder / roller (OM) ax / cilindru conductor, val
de ghidare
conducting flux flux granulat pentru sudare (semi)automat
conducting-hearth furnace (met) cuptor cu vatr
conducting media mediu / medii conductoare (de electricitate)
conducting polymer mas plastic / polimer cu conductivitate
electric (apropiat de cea a metalelor)
conducting rod (OM) bar de ghidare
conducting tube eav de conduct
conducting wheel (mas, OM) roat conductoare (mai rar)
conducting wire conductor (electric)
conduction (TH) conducere, transmitere, transport de fluid; (el)
conducie
conduction band (fiz) band de electroni (la metale)
conduction of heat (fiz, termo) conduc-ie / transmitere de
cldur, conducti-bilitate termic
conduction resistance / pressure welding sudare (electric) prin
presiune prin conducie
conductive (el, termo) conductiv, conductibil, (bun) conductor
conductive elastomer elastomer (obinut i prin amestecare cu
pulberi metalice ainte de vulcanizare) cu conductivitate
electric
conductivity conductivitate (electric sau termic)
conductivity type moisture sensor senzor / aparat de
determinat umezeala (fibrelor, htiei, etc.) prin modificarea
conductivitii
conductivity zone zon de conductivitate
conductor (el) conductor, conduct; (mas-un) dispozitiv de
ghidare, coloan de ghidare
conductor for moist places conduct rezistent la umezeal
conductor string coloan de ghidaj / de ghidare
conduct over a transmite, a transfera
conduct research a conduce / a coordona cercetri / studii
conduit (el) conductor, tub protector; (hidr, OM) canal, tub,
eav, conduct, aducie, burlan; (el) canalizare, canal pentru
cabluri
conduit coupling (OM) manon / muf de legtur
conduit duct canal de scurgere
conduit elbow (hidr, OM) cot / curb pentru conduct, cot de
eav
conduit for ventilation canal de ventilaie
conduit lock nut (hidr, OM) piuli de chidere a unei
conducte

cone crater (rar); (OM) pivot, con, p-nie, fus; (mat) con,
conic(); (textile, el) bobin conic
cone bearing (OM) lagr conic
cone belt (OM) curea trapezoidal
cone bottom (OM) fund conic
cone brake (OM) fr cu con de friciune
cone breaker malaxor, concasor
cone clamp (mas-un, OM) con de prindere, prindere pe con
cone classifier clasor / sortator conic
cone clutch (OM) ambreiaj cu con de friciune
cone core (OM) manon conic, (cu) miez / alezaj conic
cone crusher concasor conic
cone grinding wheel (mas-un) disc / piatr de rectificare
conic()
coned milling cutter (mas-un) frez conic / tronconic
cone fire (termo) con de dispersare / de foc
cone-friction brake (OM) fr cu con de friciune
cone-friction clutch (OM) ambreiaj cu con de friciune
cone gear (OM) roat dinat conic, angrenaj conic
cone head (OM) cap tronconic
cone-headed nail (OM) cui cu cap conic
cone headstock (mas-un) ppu fix cu con trepte
cone impression / imprint (mas-un, met, metr) amprent /
impresiune / urm conic (i la msurarea duritii)
cone mill moar conic / cu clopot
cone nut (OM) piuli conic
cone of dispersion (fiz) con de dispersie
cone of revolution (mat) con de revoluie, con circular
cone-plate for lathes (mas-un) lunet (cu bacuri / suprafee
conice) pentru strung
cone-plate viscosimeter (metr, T) vcozimetru cu plac i con
cone-point set screw (OM) urub de reglare cu vf conic
cone pulley (OM) disc conic, roat de curea / de friciune conic
/ trepte
cone-screw point (OM) vf conic al urubului
cone separator separator conic
cone-shaped conic, de form conic, form de con
cone speaker difuzor cu pnie
cone tank (OM) rezervor cu fund conic
cone-thrust test (metr, met) cercare de duritate Rockwell (cu
con)
cone-up (hidr) formare de conuri de ap
cone valve (OM) ventil cu scaun conic
cone worm (OM) melc / urub globoidal
confection confecie, confecionare
conference conferin; (ec) cartel, sistem de fixare a preurilor
confidence credere, siguran
confidence interval limit de credere (a rezultatului
msurrii), interval de credere
confidence level nivel de credere
confidence limits limitele intervalului de credere
configuration configuraie; form
configure (c, inf) procedura de instalare a soft-ului pentru a
funciona pe un anumit calculator sau imprimant
confine a confina, a chide, a delimita
confined flow curgere cu curent continuu
confinement captivitate, confinare, delimitare, chidere
confining liquid lichid de etanare
confirmation confirmare

confirm a confirma, a dovedi; a tri; a autentifica, a sanciona


confirmed confirmat, stabilit
confirming house (ec) firm de intermediari
conflagration ardere, aprindere, incendiu, inflamare;
conflagraie
conflict conflict; a fi conflict / opozi-ie, a diferi, a se bate
cap--cap (idei)
conflicting motion (mec, mas) micri incompatibile / ce nu pot
s aib loc acelai timp
confluence convergen
conformance conformare (la anumite cerine, specificaii)
conformation conformaie, form, structur
conformity (TH) concordan, conformi-tate (i proprietate a
materialelor la cuplul fus-cuzinet); (ec) elegere
confusion confuzie
congeal a (se) congela, a ghea, a (se) solidifica, a (se) groa,
a (se) concentra, a (se) coagula
congeable congelabil
congealing congelare
congealing point punct / temperatur de congelare
congelation congelare, solidificare; coagulare
congelation temperature temperatur de congelare
congeniality afinitate, conformitate, potrivire
congest a (se) aglomera
conglobate aglomerat ( bulgri)
- 85 conglobe (chim, met) a aglomera (a lua o form sferic)
conglomerate conglomerat
conglomeration conglomerare, aglomerare, transformare tr-o
mas compact, conglomerat
congruence / congruency egalitate, congruen, coinciden
congruent / congruous congruent, asemenea
conic(al) (mat, OM) conic, form conic, form de con
conical adapter (mas-un) adaptor conic (pentru scule); (OM)
buc conic (i pentru rulmeni)
conical breaker concasor conic / cu conuri
conical crown wheel (OM) coroan de diferenial conic
conical drum (OM) tambur conic, tob conic
conical-drum hoist main de extracie cu tobe conice
conical fit (OM) ajustaj conic / pe con, asamblare conic neted
conical helix (mat, OM) curb / elice conic / de pant
constant
conical-identation hardness duritate Ludwik / determinat cu
identor conic
conical journal (OM, T) fus conic
conical mill moar conic
conicalness conicitate
conical perspective perspectiv axonometric
conical orifice (OM, hidr) orificiu conic
conical roller-bearing (OM) rulment cu role conice (nu se
specific dac este radial-axial sau axial-radial)
conical screen sit conic
conical screw (OM) urub / filet conic
conical thread (OM) filet conic
conical wheel (OM) roat dinat / pinion conic()
conical-wing valve (OM) ventil cu scaun conic
coning (mat) formare de conuri
conjecture ipotez, presupunere, conjectur
conjoint polymer (chim) copolimer
conjugate angle (mat) unghiuri a cror sum este de 360

conjugate depth (hidr) adcime conjugat ( saltul hidraulic)


conjugation conjugare, cuplare, racordare, jonciune
conn (nav) a da comenzi la cm
connate water ap interstiial
connect a uni, a lega, a angrena, a cupla, a conecta, a conexa, a
anexa
connected conex, cu conexiune, legat
connect in a conecta, a anclana
connecting care se conecteaz / se leag
connecting angle (met, OM) cornier de asamblare (pies sau
profil)
connecting bolt (OM) urub / bulon / bol de asamblare sau de
legtur
connecting chain (OM) lan de legtur
connecting device organ / dispozitiv de cuplare / de legtur
connecting diagram schem de conexiuni
connecting duct manon / muf de legtur (pentru cabluri)
connecting flange (OM) flan de cuplare / de legtur
connecting frame cadru de legtur
connecting gear (OM) angrenaj de transmisie / intermediar
connecting hose (OM, hidr) furtun de cuplare / de racord
connecting line (cf) linie ferat de jonc-iune / de legtur; (TH)
branament / conduct de legtur
connecting link (OM) culis, colier, platband de legtur
connecting link chain (OM) za de chidere a lanului
connecting member of link (OM) pies / organ / element de
legtur, verig
connecting nut (OM) piuli de cuplare / de asamblare /
olandez
connecting passage canal / pasaj de legtur
connecting piece (OM) (tu de) racord, pies de legtur
connecting pipe (hidr, OM) racord, branament, conduct de
legtur
connecting plug (el) fi de contact / de legtur
connecting rod (auto) bar de direcie / de conexiune; (cf, OM)
tij / bar de conducere, biel
connecting-rod bearing (OM) lagr de biel
connecting-rod bearing cap (OM) capac al capului de biel
connecting-rod big end (OM) cap al bielei
connecting-rod blade / body (OM) corp al bielei
connecting-rod bushing (OM) buc / cuzinet / lagr al bielei
connecting-rod dipper (OM, T) lingur de barbotaj a bielei
connecting-rod eye (OM) orificiu de picior de biel
connecting-rod small end (OM) picior al bielei
connecting shackle cheie de preunare / de legare (
navigaie)
connecting shaft (OM) arbore de transmisie / de legtur /
intermediar
connecting sleeve cuplaj (mai simplu); racord, manon de
legtur / de cuplare, pies de cuplare
connecting strap baret de conexiune / de acumulator
connecting-through extension legtur direct, chidere
succesiv a contactelor (sau circuitelor)
connecting-tie rod (auto) bar de legtur / transversal de
direcie
connecting-up (el, mec) stabilire / efectuare a contactului
connection (el) conexiune, racordare, legtur, circuit; (OM)
cuplaj, cuplare, binare
connection angle (OM) colar de fixare, cornier de legtur
connection at / to the mains (el, hidr) conectare / racordare la

reea
connection hose (OM, hidr) furtun de legtur, tu, racord
connection level (OM, hidr) palier de racordare / de legtur
connection link (OM) inel de suspendare
connection of brazing / soldered joint racordare a custurii
lipite
connection of corners (cstr, OM) binare / legtur de col
connection piece (OM) tubulatur, armtur, pies de legtur
connection pipe (OM) conduct de legtur / de conectare
connection plate (OM) guseu, plac de legtur / intermediar
connector (el) conector, racord, fi; (OM) pies de legtur; (c)
selector de linii
conoid (mat) conoid, paraboloid / hiper-boloid / elipsoid de
rotaie; paraboloid / hiperboloid general
conoidal mill moar conic / parabolic / hiperbolodal
conoidal surface suprafa conoidal
consecutive consecutiv, succesiv, rezultant, ca efect
consecutive index (mas-un) divizare consecutiv / din mai
multe reglaje
consecutively consecutiv, succesiv
consecutive number numr curent / de ordine
consecutive series load (mec, OM) sarcin variabil periodic /
serii
consent acord, cuviinare; permisiune; a fi de acord, a se
voi, a cuviina
consequence consecin, urmare, efect
consequent (mat) al doilea termen (al unui raport), succesor (al
unui numr treg), consecvent
conservation (alim, TH) conservare, pstrare, treinere,
meninere
conservation of energy conservarea energiei
consevation of energy law (fiz) legea conservrii energiei
conservative amplu, larg, estimat; care se conserv
considerable load variation oc / variaie mare de sarcin (rar),
suprasarcin
consideration considerare, observare
consideration of similitude criteriu de similitudine
consign (ec) a expedia / (mrfuri), a trimite (mrfuri)
consignaie
consignee destinatar
consistency / consistence (T) consisten- (la unsori); (fiz)
consisten, densi-tate, compactitate, caracter necontradictoriu;
(mat) compatibilitate ( logica matematic); (TH)
consecven, stare, grosime, rezisten, continuitate
consistency factor coeficient / factor de rezisten
- 86 consistent consistent; temeiat, valabil, compatibil ( logica
matematic)
consistent grease (T) unsoare consistent
consistently complet, fr lacun
console (TH) pupitru (de comand), con-sol (prin care un
operator comunic direct cu un sistem de calcul); (OM, mec)
consol
console desk pupitru de comand
consoleer operator de consol
console support (mec) susinere / suport cu grind consol
consolidate a lega, a tri, a consolida, a aeza, a etana
consolidated balance sheet (ec) situaie financiar de ansamblu
consolidation consolidare; trire, etanare; tasare, compactare
consolute lichid miscibil

constancy stabilitate, durabilitate, permanen, persisten,


constant
xconstancy of performance siguran de funcionare, constan
funcionare
constant constant, coeficient, constant, fix, durabil, permanent,
stabil, invariabil
constantan (met) aliaj 55% Cu + 45% Ni, folosit la termocuple
constant boiling (tremo) constant ebulioscopic / de fierbere
constant boiling mixture amestecuri cu punct de fierbere
constant
constant boiling point punct de fierbere constant
constant-circulation oiling (T) ungere prin circulaie continu
constant-delivery pump pomp cu debit constant
constant-deviation prism (fiz) prism cu deviaie constant
constant-enthalpy / isoenthalpic process (termo, fiz) proces
izo-entalpic
constant-entropy process (termo) proces izo-entropic
constant field (el) cp uniform ( spaiu) /constant ( timp);
(mat) corp al constantelor
constant level lubrication (T) ungere prin procare / blcire
/ baie (cu nivel constant)
constant-mesh gear (OM) pinion angrenare continu / fr
treruperi
constant-mesh gear-box (OM) cutie de viteze cu angrenaje
angrenare continu
constant of proportionality coeficient de proporionalitate
constant per unit length constant liniar
constant pool grup / set de constante
constant pressure presiune constant
constant-pressure combustion (termo) ardere izobar / la
presiune constant
constant-pressure cycle transformare izobar / la presiune
constant
constant-pressure expansion valve supap de presiune
constant, reductor automat de presiune, ventil automat de
destindere / cu presiune constant
constant-presurre line (termo) izobar
constant-pressure valve (OM) ventil / robinet de presiune
(minim) constan-t; (termo) regulator al presiunii de
evaporare
constant-speed propeller elice cu vitez unghiular constant
(i prin variaia pasului)
constant speed universal joint (OM) articulaie dubl
(cardanic, asigurd vitez sau turaie constant)
constant stress tensiune / efort constant()
constant use folosire continu
constant-volume gas thermometer (metr) termometru cu tub
Bourdon
constant / absolute term termen liber
constituent (TH) (parte) component(), pies component,
constituent
constituent of structure (met) consti-tuent structural
constitution (fiz) structur, compoziie, componen
constitution(al) diagram (chim, met) diagram de echilibru / a
fazelor
constitutive properties proprieti structurale
constrained supus la condiii, cu restricii, forat
constrained motion micare constrs
constrained oscillation oscilaie impus / forat
constraining castrare

constraint (mec, OM) castrare, calare, fixare, restricie,


legtur, condiie, limitare, constrgere
constrict a stre, a contracta, a comprima, a presa
constricted arc welding sudare cu plasm
constricted passage canal gustat
constricting nozzle ajutaj / duz de trangulare, duz-anod
constriction trangulare, guire, contracie, constricie,
contractare
construct a construi, a cldi, a proiecta
construction construcie, cldire, edificiu, construire, execuie,
alctuire
constructional constructiv, construibil
constructional drawing desen de construcie
constructional element element / component de montaj
constructional steel (met) oel de cons-trucie / pentru
construcii metalice
construction diagram schem de montaj
construction element element de construcie
construction equipment / machinery / plant (mas) echipament
de construcii
construction line of groove (met) ax a calibrului de laminare
construction material(s) material / scu-le / unelte / echipament
de construcie
construction time termen / durat de execuie (a unei lucrri)
construe a interpreta, a deduce, a analiza
consulting engineer inginer consultant
consumable consumabil (i pentru birotic)
consumable electrode electrod fuzibil / consumabil (pe durata
sudrii)
consumer consumator
consumer goods bunuri de consum
consumers risk probabilitatea de a accepta un echipament cu
un anumit timp mediu estimat tre avarii
consuming consum, care se consum
consumption (ec) consum, cerere, consumare; (TH) uzur
total, consum
consumption graph / curve diagram de consum
contact atingere; (mat) tangent; (mec, T) contact; a contacta, a
intra legtur / contact
contact angle unghi de racord / de contact
contact arc (el, met) arc cu contact (la sudur)
contact area (mec, T) arie de contact
contact back wipe contactor cu supra-fa de curare (aciune
repetabil la fiecare ciclu)
contact block pies de contact
contact bounce treruperi accidentale ale contactelor
contact breaker ruptor, treruptor
contact-breaker cam / shoulder (auto) cam a ruptorului; (el)
cam de contact
contact chatter (el) vibraie a contactelor
contact clearance distana tre contacte
contact corrosion (chim, T) coroziune prin contact
contact distillation distilare cu adsorbant / prin contact
contact filtration filtrare prin strat adsorbant / prin contactare /
prin contact (direct)
contact follow parcurs / traiectorie de urmrire
contact icing (alim) refrigerare prin con-tact (aplicd ghea
direct pe produse)
contacting contractare, contactare, care intr contact cu...
contacting peaks (T) vfurile (asperitilor) contact

contact jaw (OM) clem de contact / de prindere


contact laminate (ind chim, plast) material stratificat cu rin
de contact
contact lamination contact lamelar, lamel de contact
contact line linie de contact
contact maker contactor
- 87 contact making conectare, chidere a contactelor
contact making clock temporizator pro-gramat pentru
chiderea unui circuit
contactor contactor, conector
contactor starter demaror (cu contactoare)
contact panel panou de contacte; cp de jacuri (
automatizri)
contact pin (OM, el) tift de contact (la fie); picioru de
contact (la tuburi electronice i circuite integrate)
contact pick(-)off (metr, fiz) captor, traductor de / cu contact
contact plane (mat, mec) plan tangent / de contact
contact plate plot, plac de contact
contact plug (el) buon de contact, fi de legtur / de contact,
conector
contact point (TH, T) vf de contact (i la asperiti), vf de
electrod
contact-point electrode electrod punctiform
contact pressure presiune de contact
contact process proces de contactare, procedeu de contact
contact-potential (el, met) potenial de contact (la acoperiri
galvanice)
contact ratio (OM) grad de acoperire (la angrenaje)
contact resistance (el) rezistena contactului
contact retainer dispozitiv de meninere a contactului
contact roller (el, OM) rol de contact; (OM) rol de ghidare
contact safety device protecie contra atingerii
contact seal (OM) etanare cu contact
contact screen sit de contact
contact screw (OM) urub de contact / micrometric
contact separation interval de contact
contact side of the belt (OM) suprafa activ (a curelei de
transmisie)
contact slag welding sudare cap-la-cap baie de zgur
contact slider contact alunector, culis
contact slipper / shoe inserie de contact a troliului
contact spacing distana dintre contacte
contact spot (T) punct de contact
contact spring (OM) resort / arc de con-tact; (el) suport arcuit al
contactului
contact stud (OM, el) pies / buton / plot de contact
contact surface suprafa de contact; (mat) plan tangent / de
contact
contact thermography termografie de contact prin studiul
stratului luminescent depus pe piesa studiat
contact thermometer termometru de contact
contact tube (met) tub care asigur contactul electric tre
maina de sudat i electrodul sub form de sm
contact wear allowance (T) grosimea pierdut prin uzur, a
unui contact, peste care funcionarea nu se face corect
contact welding sudare prin contact (direct) / prin presare
contact wipe distana pe care se depla-seaz contactul la
separare / angajare
contain a conine, a include, a cuprinde, a fi divizibil cu...

container (TH) recipient, container, vas, rezervor, canistr, cutie


containing iron (met) feruginos, cu coninut de fier
containing oil (alim, chim, T) cu coninut de ulei, care conine
ulei
containment vessel recipient / container de siguran
contaminant contaminant, impuritate
contaminate a contamina, a impurifica
contamination contaminare, impurifi-care, murdrie, poluare
content coninut, volum, capacitate, compoziie
content-addressable memory / store (c, inf) memorie cu
coninut adresabil / asociativ
content by volume capacitate, volum, concentraie
content by volatile matter coninut de materii volatile
contents coninut, tabl de materii, cuprins
contiguity atingere, apropriere, proximitate, contingen,
contiguitate
contiguous adiacent, limitrof, contact cu...
continental climite climat continental
contingence / contingency (mat) atin-gere, contact, tangent,
contingen; (ec) prejurare neprevzut
contingencies (cheltuieli) neprevzute (tr-un deviz, tr-o
evaluare)
contingent (TH) accidental, tpltor, posibil, eventual,
condiionat, conju-gat, incidental, fortuit; contingent, lot
continual frecvent, repetat; (mat) cuntinuu
continue a dura, a continua, a prelungi
continued equality (mat) ir / lan de egaliti
continued load (mec, OM) sarcin permanent
continued product (mat) produs infinit
continued proportion (mat) ir de rapoarte egale
continuity continuitate, permanen, durabilitate
continuous netrerupt, continuu, permanent, durabil, constant,
stabil
continuous annealing furnace (met) cuptor continuu de
recoacere
continuous beam grind continu
continuous-belt conveyer transportor cu band rulant
continuous blow-down (termo) evacu-are continu a apei dintrun
boiler / cazan pentru controlul concentraiei de particule
solide
continuous bucket elevator elevator contiunuu cu cupe
continuous casting plant (met) (instala-ie de) turnare continu
continuous charge furnace (met) cuptor cu crcare continu
continuous chip (mas-un) achie continu
continuous circulation splare / circulaie continu (i a unui
fluid)
continuous cooker (alim, ind chim) autoclav continu,
sterilizator-rcitor continuu
continuous coring carotaj continuu
continuous data date independente de timp
continuous discharge heating furnace (met) cuptor cu
propulsie / pingere
continuous drawing (met) trefilare continu
continuous dryer usctor continuu
continuous duty regim continuu / de lung durat
continuous-duty rating putere nominal continu / de durat
continuous-dyeing range linie de vopsire continu
continuous electrode (met) electrod continuu (din sm,
platband)
continuous feed (TH, mas-un) avans con-tinuu, alimentare /

crcare continu
continuous fillet weld custur continu cu sudur / de col
continuous filter filtru continuu
continuous flow continuu, cu funcionare continu, flux
continuu, erupie / curgere continu
continuous footing / foundation (cstr) fundaie continu
continuous frame cadru nedemontabil / monobloc (dintr-o
singur pies)
continuous furnace (ind chim, met) cuptor-tunel, cuptor cu
canale / cu clzire direct / cu trecere continu
continuous girder grind continu
continuous-heating furnace (alim, met) cuptor cu trecere /
clzire continu
continuous impact test cercare la ocuri repetate
continuous joint rost continuu / netre-rupt, binare continu
(la sudur)
continuous-line production producie pe band / flux
continuu
continuous load solicitare / sarcin de durat
continuously running duty serviciu netrerupt
continuous mill (met) laminor continuu
continuous mixer (ind chim, alim) mixer / amestector cu flux
continuu
continuous monitoring supraveghere continu (cu instalaii de
msurare), control continuu
continuous motion micare continu
- 88 continuous normalising furnace (met) cuptor continuu de
normalizare
continuous note (fiz) ton / sunet continuu
continuous operating funcionare continu
continuous operation operaie / funcionare continue, producie
flux continuu, funcionare continu
continuous oscillation oscilaie treinut
continuous output (auto, autom, mas) debit continuu / de
durat; (mec) pro-ductivitate continu, putere constant la
ieire, parametru de ieire constant
continuous pickling line (met) instalaie de decapare continu
continuous process proces continuu
continuous production producie / funcionare flux continuu
continuous pusher-type furnace (met) cuptor cu propulsie / cu
pingere continu
continuous rating sarcin nominal regim netrerupt
continuous-recording gauge (metr) manometru cu registrare
continu
continuous rope drive transmisie prin cablu fr sfit
(considerat o curb chis)
continuous rolling mill (met) laminor continuu duo
continuous running mers regulat, (regim de) funcionare
continu; trecere continu
continuous running duty regim conti-nuu de funcionare,
exploatare continu a unui utilaj
continous sampling control prin eantionare continu
continuous seam custur continu / netrerupt (i la sudur)
continuous series of lines mnunchi / fascicul de linii
continuous service funcionare / deser-vire / service (de
treinere) continu
continuous shearing (mec, OM) forfecare lent
continuous spectrum spectru continuu, continuum; domeniu /

mediu continuu
continuous-speed cone (OM) tambur conic al transmisiei
pentru reglarea vitezelor
continuous strand furnace (met) cuptor continuu pentru benzi
continuous stress (mec, OM) solicitare de durat, constant,
efort constant
continuous strip galvanising (met) zincare continu pentru
benzi
continuous test cercare la oboseal (rar i nu este o formulare
clar), test continuu (fr treruperi)
continuous through dryer usctorie cu transport (intern)
continuous-tooth formation / generation (mas-un, OM) tiere
/ generare a dinilor prin rulare
continuous-type furnace (alim, ind chim, met) cuptor continuu /
cu propulsie / tip tunel
continuous vacuum brake (OM) fr cu vid, continu
continuous washer (alim, ind chim, text) main continu de
splat
continuous weld / welded joint (OM) custur (sudat)
continu
continuous welding (OM, met) sudare continu
continuous welding process (OM, met) proces / procedeu de
sudare continu
continuous working (OM, met) lucru continuu, funcionare
continu
continuum-wise accessibility accesibilitate continual
contort a distorsiona, a contorsiona
contour contur, curb de nivel, limit, hotar; contur (pe un
desen); (TH) contur, perimetru, profil
contour area of contact (T) conturul ariei de contact
contour grinder (mas-un) main de rectificat prin copiere
contouring control system (mas-un) comand numeric
contour(ing) follower (T, metr) profilometru
contour integral (mat) integral curbilinie
contour line curb de nivel; (mat, fiz) dreapt / curb de nivel,
orizontal, contur, linie de contur
contour lines equidistance echidistana curbelor de nivel
contour lines map hart cu curbe / linii de nivel
contour of cam compensator (OM, mas) profil al camei de
ghidare
contour of form of groove (met) profil al calibrului de laminare
contour of a groove (OM) profil al canalului / al canelurii
contour of patern (met) form a mode-lului; (mas-un) (contur
de) ablon
contour pressure (T) presiune pe contur
contour tracing apparatus profilograf
contract (ec) elegere, contract; a cheia un contract; (mec,
met, OM) a (se) contracta, a comprima, a freta
contract award (ec) acordare a comenzii
contracted cross-section (hidr) seciune transversal contractat
/ trangulat (a curentului)
contractile force for de contracie
contraction contracie
contraction allowance (met, plast) adaos de contracie
contraction cavity (met) gol (tr-o pies turnat), retasur
contraction coefficient (met, plast) cifr / coeficient de
contracie
contraction crack (met, plast) fisur / crptur de contracie
contraction in length (met, mec) contracie longitudinal
contraction in width (met, mec) contracie pe lime

contraction joint (met, mec) rost de dilataie, binare / unire


din cauza contraciei
contraction joints (met, mec) binri / atingeri datorite
contraciei
contraction measure msur de contractare / a contraciei
contraction of area (hidr) gustare, contracie; (mec) guire
contraction of volum (met, plast) contracie / micorare de
volum
contraction ratio raport / coeficient / factor de contracie
contraction shrinkage (met, plast) gustare prin contracie
contraction strain tensiune / deformaie de contracie
contractor antreprenor; contractant, furnizor, constructor
contract contract, a contracta
contract maintenance mentenan reali-zat de firm sau
atelier specializat (din afara seciei / uzinei) / specificat /
prin contract; firm de mentenan
contract penality penalizare contractual
contract price (ec) pre contractual, valoare contractual
contract work (ec) munc acord
contradiction contradicie, negare, opoziie
contraflow / connterflow (mec, hidr) contracurent
contraflow condenser (el) condensator cu contracurent
contrapropeller elice opus, contra-elice
contraries (ind chim, met) impuriti (vizibile)
contrarotating (mat) sens contrar (involuie); (mec) care se
rotete / se deplaseaz sens contrar
contrasted opus, invers, contrar, contrastant
contrivance invenie, idee nou, conce-pere, concepie, plan,
dispozitiv, mecanism, aparat
contrive a concepe
control (inf) control, verificare, rulare, comand; (OM)
mecanism de ghidare / de conducere; (TH) control, verificare,
supraveghere, examinare; coman-d, influenare, reglaj,
reglare, regula-tor, manipulare, muire; (fiz) modula-ie;
(TH) a controla, a verifica, a exa-mina, a supraveghea, a
comanda, a regla, a manipula, a modula
control apparatus aparatur de control / de reglare
control appliance aparat / dispozitiv automat de control
control arm pghie de comand
control assembly bloc / de control / de comand / de reglare
control bench mark reper de control
control board (CB) tablou / pupitru / mas de comand
control card (autom, inf) cartel de control, cartel-parametru
(conind informaii destinate sistemului de operare); (TH)
fi de control
control casing-head (ind chim) van a capului de coloan
- 89 control characteristic (autom) caracteristic de reglare / de
comand (de obicei caracteristica tensiune de gril-tensiune
anodic)
control chart grafic de control
control cock (OM) robinet de reglare
control crank (OM) pghie / manet / manivel de comand
control criterion criteriu de calitate pentru sistemul de reglare
control cylinder epruvet cilindric
control design sinteza / proiectul sistemelor de comand
control device aparat de control, organ / dispozitiv de comand
/ de deservire / de muire / de reglaj / de reglare
control drive acionare a reglajului
control eccentric excentric al mecanismului de distribuie

control engineering automatic


control experiment contraprob, experiment / test de control
control gate (OM) van de reglare; (inf, autom) poart / circuit
de comand
control gauge (metr) calibru-etalon, contracalibru
control gear (mas) mecanism de reglare / de comand / de
ajustare; (el) insta-laie / dispozitiv de control / de supraveghere
(parial cu acionare mecanic, inclusiv angrenaj)
control handle bar conductoare
control hardware (autom, c) echipament / aparatur de reglare /
de comand
control information (inf) informaie de control / de verificare a
operaiilor de prelucrare sau transmitere a datelor
control input mrime / parametru de intrare / de comand / de
referin / prescris
control instruction (inf) instruciune de direcionare / de control
controllability dirijabilitate, proprietate de a fi controlabil /
dirijabil
controllable(-pitch) propeller (nav) elice cu pas variabil
controlled reglabil, reglat
controlled atmosphere (ind chim, met) mediu de gaz de
protecie, atmosfer controlat
controlled atmosphere furnace (alim, ind chim, met) cuptor cu
atmosfer controlat
controlled chilling (alim, met, termo) rcire reglabil /
controlabil
controlled condition mrime (parametru) reglat()
controlled cooling (met) rcire controlat / direcionat
controlled crystallisation (met) cristalizare controlat /
orientat
controlled element element / sistem / obiect reglat, mrime
reglat
controlled medium mediu ce conine agent de control / de
reacie
controlled member obiect / pies comandat() / sub control
controlled reset (metr) reducere la zero, comandat; (inf)
resetare controlat
controlled / manipulated variable para-metru / mrime /
variabil de referin / de reglare
controlled-volume pump pomp cu debit reglabil
controller (autom) combinator, contro-ler; (el) aparat de
comand / de con-trol, controler, regulator, reostat de pornire;
(inf) dispozitiv necesar funcionrii unei uniti periferice
controller action mod de reglare
controller construction diagram schem / plan de montaj
controller cylinder / drum cilindru de contacte / de controler
controller output mrime de reglaj
control lever manet / pghie de comand / de deservire
control limit dispozitiv de control cu limitare (a nivelului /
presiunii, etc.)
controil limits limite pentru intervalul de acceptabilitate (la
controlul statistic al calitii)
control limit switch (autom, mas-un) co-mutator terminal,
treruptor acionat de o valoare limit (curs, sarcin, etc.)
control line conductor de curent de comand
controlling supraveghere, control, reglare, comand, care
controleaz
controlling couple cuplu de reglare / antagonist
controlling depth adcime limitatoare / de control
controlling device regulator
controlling force (cf) for conductoare / de ghidare; (mec)

for de dirijare / de restabilire


controlling gear mecanism / dispozitiv de reglaj (eventual cu
angrenaje)
controlling magnet (el) (electro-) magnet de readucere
poziia iniial
controlling mechanism mecanism de conectare / de comutare /
de reglare
controlling rod (mas) tij / biel de comand / de reglare
controlling size(s) (metr, mas-un) control dimensional / al
dimensiunilor, msurtori de control
controlling spring (OM) arc de readucere / de rapel / arc de
reglare
controlling torque cuplu director, moment de torsiune care
regleaz...
control loop (inf, autom) bucl de control
control memory (c, inf) memorie de instruciuni / de comand
control object sistem / obiect / mrime reglat()
control of operation control de exploatare / al operaiei
(tehnologice)
control of sizing process control dimensional (i pe durata
prelucrrii)
control panel tablou de comand / de control
control parameter / variable parametru / mrime de reglare
control point post / punct de manevr / de control; valoare
prescris (a mri-mii de reglare); valoare asimptomatic
reglat; punct de orientare / de reper
control plant instalaie de control ( producie de serie mare)
control platform (met) platform de control / de comand
control pressure (hidr) presiune de acionare a unui subsistem
hidraulic, presiune de reglare / care declaneaz o schimbare
control program(me) (inf) program (scris tr-un limbaj) de
comand / de gestiune / de control (pentru preciza-rea
funciilor oferite de programul de sistem)
control pulse (autom, fiz) impuls de comand / de excitaie
control range band / gam / domeniu / zon / plaj de reglare
control register registru de instruciuni / de comand
control resolution prag / finee de amorsare / de reglare
control rod bar de reglare / de control / de comand (la
reactoare nucleare)
control room (autom, TH) camer / sal de comand / de
control
control routine (inf) subprogram de gestiune / de comand
controls comenzi; (cstr, OM) organe de comand
control sample prob-martor / de control
control sequence interruption (inf) trerupere a unui program
control shaft (auto, OM) arbore secun-dar din cutia de viteze /
de comand / cu came / de ajustare / de reglare
control sluice (OM) van de control
control specimen etalon de control, prob etalon / martor
control spring (OM) arc de control al micrii; (metr) arc de
reglare a indicatorului limitele scalei
control stand pupitru de comand
control station post de comand / de control / de reglaj / de
manevr
control surface (nav) suprafa de comand aerohidrodinamic
(la cm)
control survey expertiz contradictorie, supra-expertiz
control switch treruptor de comand
control switch gear / mechanism meca-nism de conectare / de
control cu co-nector, controler (i cu acionare meca-nic sau

combinat, electro-mecanic
control tag fi tehnologic
control test cercare, prob de control
control unit (inf, c) unitate / dispozitiv / bloc de comand
(unitate central a unui echipament numeric, ce furnizea-z
- 90 semnale de comand); (autom) ansamblu / unitate / aparat /
element de reglare
control valve (autom) ventil de reglare / de comand; (hidr,
mec, OM) supap de reglaj / de comand / de distribuie;
(mas-un) supap / robinet / registru de distribuie / de reglaj
control variable / parameter parametru / mrime de reglare
control wheel (OM, metr) roat / roti a mecanismului de
comand
control window gur / fereastr de vizitare
control with fixed set point reglare cu valoare fix de referin
control word (inf) instruciune / cuvt de control / de comand
(decodificat i executat de canalul de intrare / ieire)
convection (chim) conducie electroliti-c; (el, termo) (curent
de) convecie; transmitere
convection circuit breaker disjunctor cu rcire prin convecie
convection cooling (termo) rcire prin convecie
convection efficiency (fiz, termo) coefi-cient de transmitere a
cldurii prin convecie
convection factor (termo) factor de convecie
convection heating (termo, met) cl-zire prin convecie
convection section seciune de convecie
convection tubular furnace cuptor tubular de tip convecie
convective convectiv, prin convecie
convenience outlet priz electric (obiniut / convenional)
convention convenie, condiie, regul, element de condiionare
conventional convenional
conventional aerodynamics (fiz) aerodinamica vitezelor mici
conventional milling (mas-un) frezare contra avansului
conventional spiral drill (mas-un) burghiu spiral cu unghi
normal de clinare a canalelor elicoidale
conventional twist drill (mas-un) burghiu spiral normal / de tip
standard
conventional welding current curent nominal de sudur
conventional welding duty regim nominal de funcionare la
sudare
convention date dat de prioritate, prioritate convenional a
unei invenii
converge a converge, a se apropia
convergence (mat, TH) convergen
convergence angle unghi de convergen
convergence contour (tremo, fiz) izocor
convergent currents (hidr) cureni convergeni
convergent-divergent nozzle (OM, hidr) ajutaj convergentdivergent
converse (mat) afirmaie / teorem reciproc; reciproc, invers,
opus
converse effect efect invers / contrar
conversion conversie, transformare, schimbare
conversion capacity (of a saw) (mas-un, met) capacitate de
debitare (a unui ferstru)
conversion constant (mec, termo) echivalent mecanic al
cldurii
conversion motion transformare a micrii
conversion / converter routine / pro-gram(me) (inf) program
de conversie / de traducere / de transformare (a datelor)
conversion table for sieves tabel de coresponden a sitelor

conversion value (ec) pre de producie, inclusiv profitul aferent


convert a transforma, a modifica, a schimba (i structura), a
muta, a pre-schimba, a converti (o mrime alta)
converted convertit, transformat; (met) tratat (prin transformare
structural)
converted steel (met) oel de convertizor
converter / convertor (met) convertizor, convertor; (el)
convertizor, etaj de conversie, reactor convertizor / de
conversie, transformator
converter air box (met) cutie de vt a convertizorului
converter bar dispozitiv de stivuire; (met) lance de convertizor
converter bottom (met) fund de convertizor
converter charge (met) arj de convertizor
converter (charging) platform (met) platform de lucru / de
crcare a convertizorului
converter drying plant (met) instalaie de uscare a
convertizorului
converter hood (met) cupol / capac de convertizor
converter iron (met) oel de fuziune / obinut convertizor
converter lining (met) cptueal de convertizor
converter mouth / nose (met) gur de convertizor
converter nose (met) g de convertizor
converter plant (met) (instalaie de) convertizor
converter platform (met) platform de lucru / de crcare a
convertizorului
converter process (met) procedeu de elaborare convertizor
converter reactor (met) reactor convertizor
converter-ring trunnion (met) fus de basculare a
convertizorului
converter set / shop / plant (met) grup / secie cu / de
convertizoare, oelrie cu grup de convertizoare
converter sliver band de fibre obinut prin transformare
chimic
converter stage etaj de conversie / amestector / de
transformare
converter steel (met) oel de convertizor
converter trunnion ring (met) centur / inel de convertizor
converter unit (met) grup-convertizor (la oelrie)
convertible convertibil, transformabil, (pre)schimbabil
convertible excavator / shovel-crane excavator universal
converting (met) afinare cu aer suflat / convertizor
converting process (met) procedeu de afinare / de elaborare
convertizor
convex convex, boltit
convex camber (met) form convex ( a tbliei de cilindru)
convex / reflex angle (mat) unghi cuprins tre 180 i 360
convex butt weld (OM) sudur cap la cap, convex
conves fillet weld (OM) sudur / de col, convex / bombat
convex fracture fractur / rupere convex
convex hull furtoare convex
convexity convexitate
convex milling cutter (mas-un) frez convex
convex weld (met, OM) custur groat / convex
convey (el) a transmite, a comunica, a propaga;(TH) a
transporta, a (con)duce
conveyance (auto, cf, TH) transport, deplasare; expediie,
livrare, transfer, transportor, conveier; (el) conduct; (fiz)
propagare, transmisie
conveyer / conveyor (conveier) transportor; de transport,
transportor

conveyer-belt drying machine main de uscat cu band


transportoare
conveyer bucket ben / cup de transport
conveyer chain lan pentru transportor cu raclete, transportor cu
lan
conveyer drive-head (OM) cap de acionare la transportor
conveyer drying-machine usctor cu transportor
conveyer furnace (alim, met) cuptor continuu
conveyer idler (cstr) rol (de transportor cu band); (OM) rol
de susinere a covorului unei benzi transportoare
conveyer incline plan clinat cu transportor
conveyerised turn-table mas rotativ cu band de transport
conveyer line linie de montaj / de asamblare / de transport
conveyer-line production producie flux / pe band
conveyer pipe-line conduct de transport
conveyer csaffold bridge ramp / estacad de transport
conveyer screw / worm (OM) melc de transport, transportor
elicoidal / cu melc / cu urub
conveyer through jgheab de transport
conveying transport, transportor, de transport
conveying agent mijloc de transport
conveying appliance / device dispozitiv / mijloc de deplasare,
instalaie de transport
- 91 conveying belt (OM) band / curea de transportat /
transportoare
conveying implement utilaj / instalaie de transport
conveying load crctur de lucru / deplasat / transportat
conveying machinery chain (OM) lan de transport / de
transportor
conveying main conduct principal de transport
conveying spiral (OM, alim) transportor elicoidal, melc
transportor
conveying plant (OM, alim) instalaie de transportat
conveying through jgheab transportor (i de lemn)
convey through... a tranzita, a trece prin...
convolute furat, rsucit
convolution convoluie
convoy convoi, transport
cook the books (ec) a falsifica registrele
cooker (alim) main de gtit, vas de buctrie; (termo)
fierbtor
cooking oil (alim) ulei comestibil
cooking plate plit electric
cooking stove main de gtit
cooking ustensils vese de buctrie
cooking vat cazan de fiert / de distilare / de topit
cook-off a (se) arde, a (se) prji, a (se) distruge prin explozie,
clzire excesiv sau ardere
coolant (met, termo) agent rcitor / fri-gorific, lichid / fluid de
rcire, mediu refrigerent
coolant activity (radio) activitate a agentului de rcire
coolant make-up (termo) regenerare a agentului frigorific
coolant pump pomp la sistemul de rci-re / pentru lichidul de
ungere i rcire
coolant reservoir and chip tray (mas-un) tav pentru colectat
i rcit achii
coolant system sistem de rcire
coolant temperature temperatura agentului / mediului de rcire
cool (down) a rci
cooler (auto) radiator; (temo) frigorifer, rcitor; refrigerent,

camer de rcire / de refrigerare


cooler condenser condensator frigorific
cooler housing dulap de rcitor
cool hammer (met) a ecruisa prin forjare
cool-hammered iron (met) oel forjat la rece
cooling rcire, refrigerare, extragere a cldurii, cobore a
temperaturii, frigorific, care rcete, refrigerent
cooling air aer de / pentru rcire
cooling apparatus aparat frigorific, frigorifer
cooling baffle (met) tabl / deflector pentru ghidarea aerului de
rcire
cooling bank banc de rcire
cooling bed (met) pat de rcire
cooling block bloc radiator
cooling box dulap frigorific
cooling brine soluie / saramur de rcire
cooling by gills (OM) rcire prin nervuri (prevzute pe suprafaa
de rcire)
cooling by outspread surface rcire superficial, rcire prin
degajarea cldurii pe / prin o suprafa
cooling capacity capacitate de rcire
cooling chamber (alim) camer de rcire / refrigerent
cooling circuit circuit / ciclu de rcire, circuit al agentului de
rcire
cooling column turn / coloan de rcire
cooling condition condiie de rcire
cooling crack (met, plast) fisur de contracie
cooling crevices (met) crpturi de rcire
cooling curve (met) curb de rcire
cooling cylinder cilindru rcitor
cooling down (faz de) rcire treptat
cooling-down period (met) durat / perioad de rcire
cooling drum rcitor tubular, rcitor tambur
cooling effect efect de rcire
cooling fan ventilator
cooling fin / flange / rib (met, OM) aripioar / nervur de rcire
cooling fluid lichid / fluid de rcire
cooling grate (met) grtar de rcire
cooling jacket hus a radiatorului
cooling joint alipire / atingere din cauza rcirii
cooling medium agent / mediu de rcire, refrigerent
cooling pipe (fiz, termo, T) eav / conduct de rcire, tub de
rcire
cooling plant instalaie de rcire / de ventilare
cooling plate (met) plac de rcire
cooling pond bazin de rcire
cooling press pres cu rcire
cooling rib (OM, termo) nervur de rcire
cooling ring (OM, termo) inel de rcire
cooling rate (alim, met) vitez de rcire
cooling space rost lrgit de rcire ( beton)
cooling strain deformare la / de rcire
cooling stress efort / tensiune cauzat() de rcire
cooling system sistem de rcire, instalaie frigorific
cooling system fan valve supap de ventilator de rcire a
sistemului (la autovehicule amfibii)
cooling table (ind chim, met) pat / mas de rcire
cooling tank (auto, mas) manta / vas de rcire; (nav) nav
frigorific; (termo) vas / rezervor de rcire
cooling tower (met) turn de rcire
cooling trough (met) jgheab de rcire (la cristalizator)

cooling tube (ind chim, termo, OM) cuv / recipient / eav / tub
/ cma de rcire
cooling vane arip / aripioar de rcire
cooling-water feed pipe (met, termo) conduct de intrare a apei
de rcire
cooling-water pipe (met, termo) conduc-t de ap de rcire
cooling worm (alim) rcitor spiralat ( serpentin), melc
(amestector) pentru rcire
coolness grad de rcire
cool off a se rci
cool running of an engine funcionare a motorului la
temperatur joas de regim
co-ordinate coordonat; a coordona
co-ordinate geometry geometrie analitic
co-ordinate reading scale scal de citire a coordonatelor
co-ordinate scheme reea de coordonare
co-ordinate system sistem de coordonate
co-ordinate table mas de coordonare (la mainile-unelte
automate)
co-ordinating staff departament central de coordonare
co-ordination of fuse circuit serie de sigurane
cope (TH) a seciona, a decupa, a aco-peri; (met) parte
superioar a formei
cope box (met) ram superioar de formare
cope chisel dalt de canelat
cope flask (met) parte superioar a ramei de formare
co-phasal (state) concordan de faz, sinfazic, sincron
coping dalt de acoperire, piatr de coronament, creast (de zid,
de baraj etc.), deflector, coam
coping attachment (OM) dispozitiv de clichetare
coping piece (cstr) grind de centur, cosoroab, coard
coplasticizer (chim) coplastifiant
copolyamide (chim) copoliamid
copolymer (chim) copolimer
copolymerisation copolimerizare
copper cupru (Cu); (termo) cazan
copper alloy (met) aliaj (pe baz) de cupru
copper asbestos azbest cu cupru (amestec, compozit)
copper-asbestos gasket garnitur metalo-plastic (azbest-aliaj
de cupru)
copper assay prob de cupru
copper bar (met) lingou de cupru
- 92 copper bath (met) baie de cuprare
copper-bearing (met) cu coninut de cupru; (T) lagr pe baz de
aliaj de Cu
copper billet (met) lingou / bar de cupru
copper bit ciocan de lipit
copper blast furnace (met) cuptor cu cuv pentru cupru
copper block (met) bloc de cupru
copper-clad armit, placat cu cupru
copper-clad connecting wire conexiune de continuitate cu fir
de oel-cupru
copper coat(ing) armire, cuprare, pla-care / acoperire cu aram
/ cu cupru
copper corrosion test prob de coroziune pe placa de cupru
coppered armit, cuprat, acoperit cu Cu
coppered wire sm armit
copper extraction (met) extragerea / producerea cuprului
copper filings (met) pilitur de cupru
copper furnace (met) cuptor pentru afinarea cuprului

copper gauze sit de cupru


copper granules granule de cupru
coppering (met) cuprare, acoperire cu cupru (sau cu aliaje de
cupru)
copperizing armire
copper jaw socket falc de protecie de cupru (la menghin)
copper loss pierderi electrice cupru
copper matte (met) mat cuproas
copper mill (met) laminor de cupru
copper-nickel (met) aliaj Cu-Ni, nichelin
copper wire (el) conductor de cupru; (met) sm de cupru
coppery armit, cuprat, de cupru
copper oxide (chim, met) oxid de cupru / cupric / cupros
copper plating (met) (procedeu de) cuprare
copper powder (met) pulbere de cupru
copper refing (met) afinarea cuprului
copper scale (met) arsur de cupru (defect)
copper steel (met) oel placat cu cupru, bimetal oel-cupru, oel
cu (mult) cupru
copper sulphate test cercare cu sulfat de cupru
coppery (met) cuprat
coprocessor coprocesor, dispozitiv ataat unui computer pentru
buntirea anumitor funcii sau performane
cop skewer suport de evi
copunctual cu un punct comun
copy copie, exemplar, model, imitaie, machet, manuscris,
duplicat, reprodu-cere; a copia, a reproduce, a imita, a lua ca
model
copy given to the author exemplar de autor
copying multiplicare, copiere, care (se ) copie
copying apparatus aparat de fotocopii
copying paper htie copiativ / indigo / carbon
copying press pres de copiat, apirograf
copying roller (mas-un) rol a dispo-zitivului de copiere (la
freze, etc.)
copy milling-machine (mas-un) main de frezat prin copiere
copy paper htie indigo / carbon
copy protection (c) protejare la copiere / potriva copierii
copyright drept de autor, drept exclusiv de publicare,
reproducere, reprezen-tare, adaptare sau traducere a unei
creaii tiintifice, literare sau artistice
copyright reserved drept de reproducere i difuzare, drept legal
exclusiv rezer-vat autorului sau editorului de a repro-duce i a
vinde o publicaie alte ri
copy spindle toate drepturile (de publicare) rezervate
corbel (OM) consol, ni, centur, br, rigl, prag, pinten,
proeminen, rebord; a iei consol
corbel beam (mec) grind consol
corbel piece (OM) suport, consol, bra
cord (el) cordon prelungitor / conector / de alimentare; (l)
stjen; cord, cablu / funie din mai multe fire, nur, sfoar,
cordon, iret, frghie
cordage (nav) pare; parrie, cabluri, tachelaj; reea de
cord
cord carcass carcas de cord (la pneuri)
corded legat cu funii
cordon (cstr) br; (el, TH) cordon, li
cord packing (OM) nur de garnitur de etanare, etanare cu
nur

core (el) miez (magnetic / de ferit) / al bobinei, tor, miez


toroidal / de cablu; (fiz) miez de reactor (zona activ); (met)
miez de turnare; (TH) con, miez, umfltur, protuberan,
nod, sbu-re, nucleu, inim; electrod (partea din mijloc la
cei velii); (c) memoria central / principal a unui computer
core-baking oven (met) camer / cuptor de uscat miezuri
core bar tij / bar plin
core barrel (met) armtur central de miez; tub carotier,
carotier
core-barrel head (mas-un, met) cap de carotier
core binder (met) liant pentru miezuri de turntorie
core bit (drum) (sap) carotier, burghiu de centrare; (mas-un)
burghiu pentru gurire inelar, burghiu centruit
core blower (met) main de suflat miezuri
core-boring crown (mas-un) floare de sfredel / de burghiu,
burghiu carotier (partea activ, eventual cu plcue)
core box (met) cutie de miez / pentru carote; tub carotier
core burning (met) ardere a carotei
core cast (met) miez de turnare
core catcher (met) reintor de prob; prinztor de prob;
ciupitor
core circuit (el) circuit primar
cored casting / work (met) pies turnat cu miezuri
cored hole (mas-un) gur / gaur de cen-trare; (met) gaur /
cavitate piesa turnat (prin folosirea miezurilor)
core diameter (fiz) diametru al miezului / al nucleului; (OM)
diametru interior (la filet)
core diameter of screw thread (OM) diametru interior al unui
filet exterior
core die tub carotier; (met) plac pentru formarea miezului,
patron de miez; (mas-un) plac pentru filier
core drill (mas-un) carotier, cap carotier
core drilling gurire cu extragere de carote
core dump program(me) / routine (inf, c) subprogram de
golire a memoriei
core solder sm de lipire / electrod cu cavitate umplut cu
flux
core-end plate plac de presare (a unui pachet de tole)
core-extractor extractor de carote, carotier
core extrusion machine (met) main de miezuit prin
pingere cu melc
core filler wire sm tubular
core flushing splare a carotei
core-frame (met, plast) carcas pentru miezuri
core grinding sfrare / finisare a carotei / a miezului
core-hole plug (met) dop filetat pentru guri golul pieselor
turnate
core iron (met) oel moale pentru miezuri
core iron / grid (met) carcas pentru miezuri
core-jarring machine (met) main vibratoare pentru miezuri
core jolter (met) vibrator de miezuri
core lathe (met, mas-un) strung pentru prelucrarea miezurilor
( turntorii)
coreless (met) fr miez
coreless induction furnace (met) cuptor cu inducie, fr miez
core loss (el) pierderi miez / fier; pierdere a carotei
core machine (met) main de confeci-onat miezuri de
turntorie / de miezuit
core-maker (met) miezuitor
core-making department (met) atelier de confecionat miezuri

core-making machine (met) main de format miezuri / de


miezuit ( turntorie)
core mark (met) marc a miezului (la turnare)
- 93 core mixture (met) amestec pentru miez
core mould (fiz) form a nucleului; (met) form de turntorie,
din miezuri
core moulding (met) formarea miezului
core-moulding machine (met) main de format miezuri / de
miezuit
core nail (met) bro de turntor, cui pentru susinerea miezului
core of roll (met) miez / inim de cilindru (la laminare)
core oil (met, chim) ulei pentru miezuri
core oven (met) cuptor de uscat miezuri
core plate (met) plac pentru formarea miezului
core print (met) marc a miezului (la turnare)
core pusher (met) extractor de carote, pomp pentru extragerea
carotelor
corer reintor de prob
core refining (met) recristalizarea mie-zului prin tratament
termic (i la cementare)
core run extragere a carotei
core-sample prob din carot
core sand (met) amestec de nisip pentru miezuri
core sheet strat interior (la materiale stratificate)
core shooter (met) main de miezuit prin procare
core shop (met) atelier de confecionat miezuri ( turntorii)
core spindle (met) armtur central de miez
core splitter divizor de carot, ruptor
core spring reintor de prob
core structure (met) structur miez
core tank cuv / recipient / corp al reactorului
core template (met) ablon de miez
core wire un cablu bimetalic, la care miezul este velit alt
aliaj
coring carotaj, luare / executare a unei carote; (TH) segregare;
(met) execu-tare / formare a miezului, segregare
intercristalin (i miez)
coring up (met) confecionare a miezului
Coriolis acceleration (fiz, mec) acceleraie Coriolis
Coriolis force (fiz, mec) for Coriolis
Coriolis-type mass flowmeter (fiz, metr) debitmetru masic pe
baza efectului Coriolis
cork (OM, alim) dop (de plut), plut, buon; a astupa, a
funda
cork flour fin de plut
corking (OM) (binare cu) prag
cork packing (OM) garnitur de plut
cork press (alim) pres pentru dopuri
corkscrew tirbuon
cork slab plac de plut
cork stopper (alim) dop de plut
corn (agricultur, alim) grune, gr, cereale, gre, porumb,
ovz; (chim) a pulveriza; a granula; (mas-un) a puncta
corn and grain milling (alim) mcini / mcinare de cereale
corn cob tiulete de porumb
corner col, vf, punct unghiular; (ec) a acapara (marf pentru
specul)
corner angle cornier de unghi, guseu
corner bracing tritur (i pentru col)

corner bracket (met, OM) cot (pies fasonat), colar


corner condition (mat) condiie punctul unghiular
corner connection (OM) asamblare unghi / col
corner crack (met) crptur / fisur marginal / de col
corner cramp colar / cornier metalic pentru protecia muchiilor
corner-cube prism (mat) prism dreapt
corner cutter (mas-un) frez de prelucrat coluri interioare
corner cutting tiere a colurilor; umbrire, nuanare
corner drill (mas-un) main de gurit coluri greu accesibile
corner(ing) tool (mas-un) cuit pentru teit
corner iron (met, OM) cornier; vinclu
corner joint (OM) sudur (de binare) / asamblare col
corner on a tei
corner-rounding milling-cutter (mas-un) frez de rotunjit
muchii
corners rounding rotunjire a colurilor (pieselor)
corn-flower blue (met) albastru de cicoare (culoare de revenire)
corn harnester secertoare, main de secerat
corn husker main de dezghiocat porumb
cornice (cstr) corni, coronament
cornification cornificare (a pielii)
corning (alim) granulare
corn-lift (alim) magazie de cereale, siloz
corn tongs penset pentru pietre preioa-se i mecanic fin (cu
vfuri aplicate)
cornue retort
Cornwall boiler (termo) cazan Cornwall, cazan cu o eav de
flacr
corporate body persoan juridic
corporate image (ec) emblem / imagine-simbol a unei firme
corporation (ec) corporaie, societate (anonim) registrat /
pe aciuni, treprindere, administraie public
corporeal corporal, material, fizic
corpuscular corpuscular
corpuscule (fiz) corpuscul
correct corect, exact, adevrat, potrivit, cuvenit; a corecta, a
drepta, a neutraliza, a rectifica, a compensa
corrected tooth (OM) dinte cu profil deplasat / corijat ( sens
neprecizat: dinte modificat)
corrected volume volum real
correcting condition mrime de comand
correcting element element final, organ de reglare / de
comand
correcting wheel roat corectoare (la aparate de msur) / de
corecie
correction (chim, mat) rectificare; retu (la desene, imagini);
(TH) corectare, corecie, dreptare, punere la punct
correction device corector de distorsiuni
correction factor factor / coefficient de corecie
correction time timp de corectare
corrective action aciune de corectare / de dreptare (a unui
parametru)
corrective equalization egalizare de corecie (a caracteristicii
de frecven)
corrective error eroare de echilibru / de compensare
corrective maintenance depanare, ansamblu al operaiilor
efectuate dup detectarea unei defeciuni, treinere din mers
(i de corectare sau reglare)
corrective measure msur de corectare
corrective multiplier factor de corecie

correct matching adaptare corect


correlation corelaie corelare, coresponden
correlation factor / coefficient factor / coeficient de corelaie
correlative corelat, corelaie, corelativ
correspondence coresponden, conformitate, analogie
correspondent corespondent, omolog
corresponding side (mat) latur omoloag / corespondent
corridor coridor, pasaj, pasarel
corrode a coroda, a oxida, a rugini, a ataca, a decapa, a se
dezintegra
Corrodekote test test de coroziune accelerat (prin acoperire cu
material coroziv i expunere mediu umed)
corrodent corosiv, care corodeaz; agent / factor corosiv
corrodibility (chim, met) tendin / sensibilitate la coroziune
corrodible (chim, met) sensibil la ruginire / la coroziune,
corodabil
corroding (chim, met) coroziune, aciunea de corodare, care
(se) corodeaz
corroding agent (chim, met) substan corosiv, agent corosiv
corroding medium / media mediu / medii corosiv(e), ageni
corosivi
corrosion (OM, T) gripare (rar); (met) coroziune, corodare,
ruginire, atacare
- 94 corrosion accelerator accelerator de coroziune
corrosion allowance adaos pentru corodare
corrosion at contact (met, chim, T) coroziune de contact tre
materiale metalice diferite
corrosion cell (chim, T) pil / element de coroziune
corrosion coating acoperire de protecie la / potriva
coroziunii
corrosion control combaterea coroziunii
corrosion fatigue (chim, T) oboseal la coroziune; (mec) slbire
prin coroziu-ne, distrugere / oboseal a materialului prin
acionare combinat a sarcinii ciclice i a mediului corosiv
corrosion-fatigue strength (OM) rezisten de durat mediu
corosiv
corrosion inhibitor (chim, T) inhibitor de coroziune, substan
anticoroziv (i ca aditiv uleiuri)
corrosion losses pierderi prin coroziune
corrosion pit (met, T) punct / loc corodat, ciupitur de
coroziune
corrosion preventive substan de protecie contra coroziunii
corrosion-preventing anticorosiv
corrosion-prevention protecie / prevenire potriva coroziunii
corrosion-proof rezistent la coroziune, inoxidabil (i despre
oel)
corrosion-proofing treatment tratament anticorosiv
corrosion protection protecie contra coroziunii
corrosion rate (chim, T) vitez de coroziune
corrosion resistance rezisten la coroziune
corrosion-resisting anticorosiv, rezistent la coroziune
corrosion-resisting serving manta rezistent la coroziune
corrosion-resisting steel (met) oel rezistent la coroziune /
inoxidabil
corrosion spots pete de coroziune
corrosion test cercare de / la coroziune
corrosion testing method metod / procedeu de cercare la
coroziune
corrosive corosiv, caustic; soluie de biuit / de decapat

corrosive agent (chim, met) agent corosiv


corrosive brittleness / shotness fragilitate corosiv
corrosive flux flux corosiv, de curare a suprafeei ainte de
lipire
corrosiveness corozivitate
corrugated (OM) ondulat, zimuit, striat, creit, gofrat, canelat
corrugated board carton ondulat; (met) margine ondulat (la
tabl)
corrugated fire-tube boiler cazan cu eav / cu tub de flacr,
ondulat()
corrugated hose (OM, termo) eav flexibil / ondulat / (tip)
burduf
corrugated iron (met) tabl ondulat
corrugated pipe (OM) eav ondulat
corrugated roll (plast) val canelat
corrugated sheet iron / metal / plate (met) tabl ondulat /
striat
corrugated sheet rolling mill (met) laminor pentru tabl
ondulat / striat
corrugated steel sheet (met) tabl de oel, ondulat
corrugated surface (met) suprafa on-dulat (la tabl / band)
(i defcet)
corrugated transformer tank cuv de transformator din tabl
ondulat
corrugating machine (met) main de ondulat tabl
corrugating roll (met) cilindru pentru obinerea tablei ondulate
corrugating stand (met) caj pentru obinerea tablei ondulate
corrugation (mas-un) striere; (mec) rifluire, crestare, canelare,
ondulare, gofrare
corrugator main / dispozitiv de ondulat
corundum corindon
corrupt (c, inf) a introduce erori programe sau date
cosine curve (mat) cosinusoid
coslettize (met) a fosfata, a acoperi cu un strat anticoroziv (i la
rulmeni)
cosmetic defect (TH) defect uor / nesemnificativ pentru
funcionare / estetic
cosmolene vaselin
cost (ec) cost, pre (rar, sens de cheltuieli); cheltuieli
cost-benefit analysis (CBA) (ec) analiza a costului i a
beneficiului (compara-ie tre cost de producie i beneficii)
cost estimate (ec) evaluare, deviz estimativ
cost estimator calculator (ca persoan)
costing (ec) calcul al costurilor / cheltuielilor necesare
cost a job (ec) a evalua costul unei activiti / lucrri
cost of erection cost al montrii sau instalrii
cost of expending (ec) cheltuieli de accelerare de extindere a
produciei
cost of goods (ec) costuri directe, sum a cheltuielilor efectuate
pentru un produs / serviciu
(ec) cheltuieli de investiii / de instalaie / de instalare
cost of operation (ec) cheltuieli de exploatare
cost of set-up (ec) cheltuieli de pregtire a muncii
cost price (ec) cost / pre de fabricaie
cost standards (ec) nivel de cheltuieli prevzute
cost value (ec) cost, valoare a cheltuielilor de producie
cost variance (ec) discrepan tre costurile estimate i cele
efective
coterminal angles unghiuri care difer cu 360
cottage cheese (alim) brz de vaci

cottage industry lucru la domiciliu, industrie artizanal


cotter / cottar (OM) pan (i clinat), cui spintecat, tift, dorn,
ic, plint, cep, zvor, dorn
cotter blunt file pil gustat cu vf teit pentru prelucrat
canale de pan
cotter bolt (OM) bulon / bol cu cui spintecat, bulon cu gaur
pentru plint
cotter driver extractor de cui spintecat
cottered asigurat prin cui spintecat
cottered pin (OM) bol asigurat cu cui spintecat
cotter file pil pentru prelucrarea canalelor (de pan)
cotter joint (OM) binare prin pan (clinat transversal)
cotterless pin (OM) bol neasigurat cu cui spintecat / plint
cotter pin (OM) cui spintecat
cotter-pin extractor extractor / clete de scos cuie spintecate
cotter slot gura rindelei
cotter-taper file pil gust cu vf ascuit pentru prelucrat
canale de pan
cotton bumbac
cotton belt(ing) (OM) curea de transmisie din bumbac
cotton hard-waste-breaker tenter des-trmtor de resturi de
fire de bumbac
cotton liners deeu de bumbac
cotton percentage coninut procentual de bumbac ( fir sau
estur)
cotton(seed) oil ulei din semine de bumbac
cotton texture estur din bumbac
cotton wadding vat de bumbac
coulisse culis; (OM) cresttur, nut
coulomb (el) unitate pentru cantitatea de electricitate, coulomb
coulOMb friction load frecare de tip Coulomb
CoulOMbs law (fiz) legea lui Columb
count (metr) impuls / indicaie a(l) unui contor; (mat) calcul,
numrare, registrare; a calcula, a numra
countable numrabil
count down (el) mod de lucru al unui sistem digital
count-down counter contor regresiv
counter (TH) contrar, opus; (el) contor; (inf) calculator /
dispozitiv de msu-rare; (nav) bolt (pupa); dispozitiv pentru
numrare (a ciclurilor, etc.)
counteracting force for de reaciune
- 95 counterbalance (mas) balansier cu contragreutate,
contrabalansare, mort / mas de contrabalansare, contragreutate;
(mec) a (contra)balansa, a echilibra, a compensa
counter arm (met) sgeata indicatorului (de reducere / de
grosime)
counterbalance (TH) contragreutate,; a echilibra (cu greuti /
mase)
counterbalanced crank (OM) manivel echilibrat / cu
contragreutate
counterbalanced crankshaft (OM) arbore cotit echilibrat
counter-balance moment moment de echilibrare
counter-balance weight (OM) contragreutate (i de echilibrare)
counterblow contralovitur
counterblow hammer (met) ciocan (de forj) cu contralovitur
counter body corp / catod al contorului
counterbore (mas-un) adcitor pentru locaul capetelor
uruburilor, lrgitor, zencuitor
counterbore facer (mas-un) zencuitor frontal, lamator

counterbore with straight shank (mas-un) adcitor cu coad


cilindric
counterboring (mas-un) zencuire, adcire (a gurii)
counterbrake contrafr
counter circuit circuit al contorului
counter clockwise (direction) sens contrar acelor de
ceas(ornic)
counter clockwise rifling torsiune stga / invers
counter connection montaj opoziie
counter current (el, hidr) ( / cu) con-tracurent; () sens
contrar, involuie
counter-current distillation distilare contracurent
counter-current extraction extracie contracurent
counter-current flow (hidr) curgere contracurent (i a dou
fluide)
counter-current mixer amestector contracurent
counter-electrod (met) contraelectrod (la sudur)
counterfeit fals, contrafcut, falsificat; a contraface, a imita, a
plastrografia, a falsifica, a simula
counter-flow (hidr) contracurent
counter-flow dryer usctor contracurent
counter-flowing injection / process injecie / proces
contracurent
counter heat exchanger (termo) schimbtor de cldur cu
contracurent
counter housing corp al contorului
countering numrare, numerotare, care numr
counterknife (mas-un) contracuit
counter motion micare sens retrograd
countermove micare sens opus; micare de control (la
msurare)
countermovement micare invers
counter nut (OM) contrapiuli
counter offer (ec) cotraofert
counter part (OM) parte conjugat, contrapies, pies pereche;
pereche a unui lucru, obiect -pereche
counter piston (termo, OM) contrapiston
counterpoise (el) priz de pmt a antenei; (TH)
contragreutate
counter-poison antidot
counter pressure contrapresiune
counter-pressure steam (termo) contraabur, abur de
contrapresiune
counter propeller elice opus / orientat invers (la
amestectoare)
counter punch (mas-un) plac suport (la tanare),
contrapoanson
counter reaction reacie invers / reversibil
counter recoil spring (OM) arc de recul
counter-rotation micare / rotaie sens opus
counter sample (test) contraprob
counter shaft (OM) arbore auxiliar / de transmisie intermediar
countershaft axle (cf) osie fals / oarb; (OM) ax liber, osie
liber, arbore intermediar
countershaft cone (OM) con trepte al transmisiei
intermediare
countershaft for ceiling suspension transmisie intermediar
suspendat
countershaft pulley (OM) con antrenat etajat / trepte (de

friciune / de curele)
countershaft wheel (OM) roat a transmisiei intermediare
countersink (mas-un) zencuitor, teitor, frez conic, adcitor,
a adci (prin achiere), a cresta, a freza, a puncta, a zencui
countersink bit / reamer / tool (mas-un) zencuitor, teitor,
adcitor
countersinking (mas-un) zencuire, teire, adcire (prin
achiere)
countersinking bit (mas-un) burghiu de centrare
countersinking fixture (mas-un, met) dispozitiv de teire (i
pentru table folosite la evi sudate)
counter-slope contrapant
counterspring (OM) contraarc
countersteam brake frare cu contraabur
counter-step contratreapt
counterstream contracurent
countersunk (OM) ecat (despre capul unei piese / a unui
urub / a unui nit)
countersunk rivet head (OM) cap ecat de nit
countersunk rivet with shallow button head (OM) nit cu cap
semirotund ecat
countersunk screw (OM) urub cu cap gropat / ecat
countersunk serrated toothed lock washer (OM) aib conic
cu crestturi exterior
counter test contra-prob
counterthrust contraoc (i axial)
counter tray serie / ir de contoare
counter tube tub contor / numrtor
counterwedge (OM) contra-pan, pan de siguran
counterweight contragreutate
counting device dispozitiv / mecanism de calculat
counting rate vitez de numrare
counting sorter main de sortat cu numrtor / cu contor
counting strain gauge tensometru cu numrare
countless nenumrabil
count off a numra
country press pres plan-cilindric cu o singur turaie
couple (ind chim) cuplu electrochimic; (TH) pereche, cuplu;
(auto) a cupla, a ambreia, a lega, a conecta; (el) a cupla
couple action coroziune electrochimic
couple back a introduce / a conecta un circuit de reacie / de
rspuns
coupled wheel (OM) roat cuplat
couple out power a decupla / a trerupe alimentarea cu energie
coupler (auto, OM) ambreiaj, cuplaj, cu-plare, agraf pentru
curea; (cf, met) aparat de cuplare / de legare, manipu-lant care
cupleaz vagoane; (el) ele-ment / bobin de cuplaj / de
conectare
coupler jaw (OM) ghear / clig de cuplare
coupling (cf) aparat de legare; (OM) (a)cuplare, cuplaj, manon
de legtur,muf, ghear, cupl, care cupleaz / leag
(mecanic); binare, legare, legtur
coupling axle (OM) osie cuplat
coupling bar tirant
coupling bolt (OM) urub de cuplaj
coupling chain (mas, OM) lan de remorcat / de cuplare
coupling clutch (OM) ambreiaj cu con de friciune
coupling component (OM) organ / component de legtur / de
cuplare
coupling constant (OM) constant de cuplaj

coupling dimension (OM) dimensiune de asamblare


coupling-disk block (OM) manon al discului (de ambreiaj)
coupling hook clig de cuplare / de traciune
- 96 coupling key pan de cuplare (la pompe submersibile);
comutator de poziie
coupling lever (auto) pghie a ambreia-jului; (OM) pghie /
levier de cuplare
coupling lining (OM) garnitur / cptu-eal / acoperire de
ambreiaj
coupling link (OM) cheie / eclis pentru ndirea lanului
coupling loop bucl de cuplaj magnetic, sond inductiv
coupling member (OM) organ de fixare
coupling muff (OM) manon de cuplaj
coupling nut (OM) piuli de fixare / de tindere
coupling pin (OM) bol de legtur (i al lanului)
coupling pipe (OM, hidr) racord / eav de legtur
coupling reaction reacie de cuplare
coupling rod (OM) biel cuplat
coupling screw (OM) urub de strgere
coupling sleeve muf de cuplare
coupling tappet cam de declanare
coupling through pin (OM) tift / cui de antrenare
coupon cupon; prob, epruvet (pentru cercare)
course (TH) direcie, curs, curs, drum, cale, albie, procedeu,
tendin; (cstr) rd de zidrie, asiz, strat; (nav) cap, curs,
rut; (el, fiz) traiectorie; (inf) derulare / rulare (a unui
program)
course of the beam traiectorie a fasciculului
course of the program(me) (inf) (de)rulare a programului
course of a ship curs a unei nave, drum urmat de nav
course of thread (OM) spir de filet
cover (cstr) velitoare, acoperire, plafon, tavan, (fiz) veli,
ptur, anve-lop; (hidr) clopot (la van cilindric, etc.); (OM)
manta, veli, teac, ca-pot, cma, pelicul, acoperire,
ve-lire, clopot, capac, veli, toc, ecran, teac, manta; (mat)
congruen; (met) pojghi, coaj; copert plic; gustare;
(fiz, el) a ecrana; a brca, a tapia, a proteja, a capitona;
(TH) a acoperi, a veli, a proteja, a vopsi, a zugrvi, a unge, a
negri, a brca, a suprapune, a explora, a lumina
coverage putere de acoperire; (el, c) regiune explorat; (TH)
domeniu, acoperire, zon de aciune, cuprins
coverage analysis (ec) analiz a stocu-rilor, analiz a sferei
publicului cruia i se adreseaz un suport publicitar
coverall(s) hain de protecie / de lucru, salopet
cover bolt (OM) urub / bulon / bol pentru fixarea capacului
covered dented joint (OM) binare dini ascuni
covered electrod (met) electrod velit / cu veli
covered-in terminal connection (el) borne protejate / acoperite
covered joint (cstr, met) rost ascuns / acoperit (i la sudur)
covered tenon (OM) cep fundat
covered wire (el, met) sm izolat / protejat (prin tratament
sau acoperiri)
covered enamel email de acoperire
covering (met) acoperire, placare, meta-lizare, vopsire; (fiz, el)
anvelop, f-urtoare; (TH) strat acoperitor / de protecie,
protejare, veli, velire, acoperi, acoperire; izolaie, hus,
cp-tuire, cptueal, care acoper / prote-jeaz;
brcminte, cuvertur, teac, toc

covering ability / capacity / power capacitate / putere de


acoperire, grad de opacitate
covering letter (ec) scrisoare de soire
covering machine main de copertat / de executat acoperiri /
placri
covering material material pentru velitori / de acoperire;
(plast, ind chim) agent de groare / de acoperire
covering plate plac de acoperire
covering power putere / capacitate de acoperire (la vopsire,
lipire, etc.)
covering strip (met, alim) band metalic de protecie / de
acoperire (a unei zone active de la maini)
covering surface suprafa de suprapunere / care se acoper
cover joint (OM) binarea capacului
cover mould parte fix a matriei de injecie
cover nut (OM) piuli fundat
cover plate (cstr, OM) eclis de bina-re, plac / dal de
acoperire, piatr de coronament; (mas-un) plac de presiune /
de strgere / de acoperire
coversed sine / coversine (mat) funcie convers x=1- sinx
cover sheet (met) tabl de acoperire
cover slide (OM, termo) clap de fund
cover strip tabl de acoperire, talp
covibrate a rezona
covibration vibraie de rezonan
CO2-shielded metal-arc welding sudare protejat bioxid de
carbon
CO2-welding sudare bioxid de carbon
cowl (auto) torpedo (parte fix tre ca-pota motorului i
parbriz), capot; (nav) tromb (de aerisire); glug; (TH)
capac, deflector, aprtoare de co
cowl support bracket (auto) suport al torpedoului
cowl vent (auto) clap de aer la torpedo
cowl ventilator (auto) ventilaie a torpedoului
coworker colaborator; asistent
cowper (met) cowper, caupr, preclzitor de aer
C-plus (+) pol pizitiv al bateriei de gril
crab (mas) crucior de macara, pisic, troliu, autolift, main de
ridicat, palan electric cu crucior, elevator; (nav) cabestan mic
manual
crack (cstr) sprtur, casur, fisur; (mat) frtur, frgere,
curbur; (met) doitur, fisur; (plast) riz; (TH) cot, pocnet,
pocnitur, crptur, ruptur, fisur; (chim) a craca; (TH) a
(se) crpa, a sfra, a deteriora, a rupe, a trosni, a pocni, a
sparge, a (se) fisura
crack at the edge of the nugget fisur la marginea nucleului (la
sudur)
crack closure chiderea fisurii (de exemplu, la solicitare de
oboseal)
crack detector (metr, met) detector de fisuri, substan pentru
detectarea fisurilor
cracked plesnit, fisurat, cu crpturi, crpat
cracked edges (met) muchii rupte / crpate / fisurate (i la
laminare)
cracked gas gaze de cracare
cracker (roll-mill) val / cilindru concasor
crack from contraction rost / fisur de contracie
crack geometry (met, T) forma fisurii
cracking (ind chim) crpare, cracare / distilare (a petrolului, a

hidrocarbu-rilor), care se sparge, spargere; (TH) fisurare;


exfoliere ( general)
cracking pressure (hidr) presiune de deschidere a supapei
(normal chise)
crack in the joining plane fisur planul de separare
crack in the heat affected zone fisur zona afectat termic
(la sudur)
crack in the parent metal crptur / fisur materialul de
baz (la sudur)
crackle a p, a sfra, a trosni, a pocni
crackling ptur, pocnitur
crack off a se cocovi, a se coji, a se scoroji
crack opening deschidere a fisurii
crack pattern (met) configuraie tipic a fisurilor / de fisurare
crack process proces de fisurare / de formare a fisurii
crack resistance / strength rezisten la fisurare
crack tip (met, T) marginea / buza fisurii
crack-up sprtur, ruptur, a sparge, a fisura (p la separare)
cracky fragil, casant
cradle (cf, OM) cuzinet de reazem, patul sabotului; (el) reea de
protecie legat la pmt; (hidr) jgheab; cap de cuit (la cupa
excavatorului); (nav) utilaj de lansare, crucior de cal;
leagn; plat-form suspendat, cadru, ram, batiu, stelaj,
cadru; (met) buzunar (al cruciorului de lingouri)
cradle feet (OM) reazem, lagr (i cu picior)
cradle frame cadru pendular (ci ferate)
- 97 craft labour (ec) munc calificat, m de lucru calificat
cramp (cstr) agraf, scoab, a prinde / a fixa cu scoabe; (masun,
OM) clam, clem, a strge
cramped construction construcie compact
cramping table mas pentru fixarea pieselor (de prelucrat)
cramp iron (cf) crampon; (cstr, TH) scoab, clam, braar
cramp joint (mas) macara, pod rulant; (nav) macara de chei,
macara de bord
crane (mas) macara, pod rulant; (nav) big de crcare, macara
de bord
crane bail ladle (met) oal de turnare cu travers pentru macara,
oal de macara pentru turnare
crane balks cale a podului rulant
crane beam grind a podului rulant
crane boom bra de macara
crane brake fr de macara
crane bridge (drum) pod ridictor; (mas) pod al macaralei,
macara-portal
crane carriage / trolley crucior de macara, pisic a macaralei
crane carrier asiu al macaralei rulante
crane centre shaft (OM, mas) arbore central la macara
crane crab (OM, mas) crucior de macara
crane driver (met) macaragiu
crane jib (mas, nav) bra de macara / de gruie elevatoare
crane hoist macara mobil
crane ladle (met) oal de macara pentru turnare, oal de turnare
cu travers pentru macara
crane load sarcina (maxim) a macaralei
crane operator macaragiu
crane rail / runway / track (met) cale / ina de rulare a
macaralei
crane rope cablu de macara
crane ship macara plutitoare

crane skip ben / cup de macara


crane stripper strip(p)er
crane traveling on rails (cf) macara de cale ferat
crank (OM, TH) manivel, cot, pghie cotit, vinci, cric; (cstr)
a coti, a covoia; (met) a doi, a refula
crank and connecting-rod assembly mecanism biel-manivel
crank angle unghi de toarcere / de rotire a manivelei
crank arm (auto) manivel de pornire; (OM) bra / cot de
manivel
crank axle (OM) ax / arbore cotit
crank bearing (OM) lagr principal (al unui arbore cotit)
crank brace burghiu cu coarb / de m
crankcase (OM, mas, auto) carter (al motorului)
crankcase bottOM cuv inferioar de carter (de manivel)
crankcase breather rsufltor pentru gazele din carter
crankcase heater radiator pentru cl-zit uleiul din carterul
unui compresor
crankcase oil-pan (auto, OM) baie a carterului
crankcase peephole (auto, OM) fereastr de control a carterului
crankcase pressure regulator regulator al presiunii de aspiraie
crank cheek (OM) bra de manivel
crank circle cerc descris de butonul (de un punct al) manivelei
crank disk (OM) disc cu bol de manivel / cu excentric
crank displacement (OM) unghi de fixare a manivelei
cranked axle (OM) arbore / ax cotit
crank(ed) handle manivel (de pornire)
cranked lever pghie cotit
cranked tool (mas-un) cuit elastic / g de lebd / convoiat,
pentru prelucrarea fundului unei caviti
crank effect diagram diagram a variaiei momentului pe
arborele cotit
crank end of the connecting-rod (OM) cap de biel
crank gear mecanism / transmisie biel-manivel, roat dinat
a culisei
crank guide mecanism cu manivel i culis
crank guide-way culis, an al culisei
cranking (cstr) pies cotit; (mas) pornire a motorului cu
manivela
cranking bar (OM) manivel (pentru rotirea unui arbore)
cranking jaw (OM) ghear de punere funciune
cranking speed rotaie / vitez necesar pentru pornire
cranking torque cuplu de demarare
crankled (OM) cotit (despre piese, arbori, conducte etc.)
crank mechanism (mas) mecanism cu (biel-) manivel
crankpin (OM) buton / motor de manivel, fus de biel / de
manivel, maneton
crankpin journal (OM) fus al butonului manivelei
crankpin lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea arborilor
cotii
crank plate (OM) disc al manivelei
crank press (mas-un) pres cu manivel / cu pghie articulat
crank roller platou / cilindru de siguran cu un dinte
crankshaft (OM) ac / arbore cotit (i cu manivel); vilbrochen
crankshaft balancer / counterweight (OM) contragreutate de
echilibrare a arborelui cotit
crankshaft bearing (OM) lagr palier (i pentru arbore cotit)
crankshaft-bearing liner (OM, T) cuzinet de lagr palier (la
arbore cotit)
crankshaft grinder (mas-un) main de rectificat manetoane /
fusuri de arbori cotii

crankshaft journal (OM) fus al arborelui cotit


crankshaft lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea fusurilor
de sprijin ale arborilor cotii
crankshaft press pres cu excentric
crankshaft-timing pinion / gear (OM) pinion pe arborele cotit
crank(shaft) web (auto, OM) bra de manivel al arborelui cotit
crank shaper (mas-un) eping cu mecanism de acionare cu
culis
crank ship (nav) nav cu stabilitate iniial redus
crank slotting machine (mas-un) main de mortezat cu
mecanism de acionare cu culis
crank starting pornire cu manivel
crank(-) throw (OM) raz a manivelei, cot al arborelui
crank turning moment moment de rotaie al manivelei
crank web (OM) legtura dintre o manivel / un bra i arborele
cotit
crash (TH) sfrtur, distrugere, rup-tur, sprtur, accident,
prbuire; (ec) faliment, crah; (OM, T, met) crptu-r, fisur;
a sfra, a distruge, a se prbui
crashes pocnituri (zgomot), parazii atmosferici (radio)
crash program of work program de lucru asalt
crash truck camion (cu macara) pentru depanare
crate (met) lad, co, pletitur, cuc
crater co mare; (cstr) brcminte cu ipci; cutie (i din
htie), (l) lad (din ipci); crater (defect la sudur), microcrater
pe suprafaa sculei, cauzat de achii
crater cavity (met) retasur de crater
crater eliminator / filter (el) dispozitiv automat pentru
stingerea treptat a arcului
crater pipe retasur form de crater (i la sudur)
crawl a (se) t228, a merge greoi; t
crawler (auto) (camion / tractor pe) enile; pe enile
crawler belt enil, lan de enil
crawler drive propulsie / acionare cu / pe enile
crawler machine vehicul / main pe enile
crawler mounted montat pe enile
crawler-scraper rig screper remorcat de tractor pe enile
crawler shoe plac de enil, sabot de enil
crawler track enil
crawler transmission transmisie lateral / pentru acionarea
enilei
crawler unit asiu pe enile
crawling te, intrare sincronizare, acroare
crawl / guard space spaiu auxiliar, spatiu gol, tampon / vid
sanitar
craze (met) fisur capilar, microfisur
- 98 crazing microfisurare, reea de microfisuri (mai ales la
elastomeri)
cream (alim) crem, caimac, smt
cream off (alim) deprtare a stratului decantat
crease (cstr, met) fractur, cut, surpare; (textile, plast) cut,
pliu, creitur, dung; (TH) ruptur, sprtur, doitur, fal;
a cuta, a crei, a ifona; (TH) a doi, a flui
creasing machine (met) main de zincuit / de cutat tabl
creasing tool scul de cutare / de fluire
create (c) a deschide, a scrie, a chide un fiier pentru prima
oar, a crea un fiier (nou)
credentials scrisori de acreditare

credit account (ec) cont credit


creel (ec) uzin furnizoare, ram; rastel; (TH) co, paner
creep (OM) alunecare relativ (a inelu-lui rulmentului
carcas): (met) fluaj, deformare, alungire, a se alungi, a curge,
a se deforma (despre materiale)
creep behaviour comportare la fluaj / la curgere (mai rar)
creep crack rupere / crpare cauzat de fluaj
creeper (nav) ghear de pisic; (TH) c-rucior, boghiu, drag,
band-transportor
creeping (cstr) cedare lent; (met) fluaj
creeping resistance limit rezisten sta-tic de durat, rezisten
/ limit la fluaj
creep limit (met, OM) limit de fluaj; (el) limit / rezisten la
conturare
creep rate (met, OM) factor de fluaj, vitez de alungire / de
fluaj
creep resistance limit (met, OM) rezisten static de durat
creep strain (met, OM) deformaie de fluaj
creep strength (met, OM) limit de fluaj
creep stress (met, OM) tensiune de fluaj
creep test (met, OM) test de fluaj
cremaillere (OM, mas-un) cremalier
crenellate a crenela, a fasona cu dini
crenellation crenelare
crenelle / crenate crenel
creping creponare
crepitate a trosni, a p, a pocni
crescent pump pomp cu sertra / cu organ de distribuie
form de secer
crescent wrench cheie francez / reglabil
crest (T) vf (de filet), creast (de aspe-ritate); (el) limit, de
vf; (hidr) prag
crest of thread (OM) vf al filetului / dintelui
crest voltage (el) tensiune de vf / maxim
crevasse (met) strpungere (la furnale)
crevice crptur tip crevas, fisur
crevice corrosion (T) fisurare coroziv, coroziune form de
crevas
crevice corrosion at contact (T) corozi-une i fisurare form
de crevas la contact
crew echipaj, armare; (TH) echip (de muncitori)
cribble grtar-ciur
crib ring (OM) coroan
crimp creire la fibre; contracie, ondu-lare, ruptur; a crei,
a forma cute
crimped fibre fibr creit
crimped metal band (met) platband metalic contractat
(ondulat, cutat)
crimping press pres de ondulat / de cutat (i tabl)
crimp over a flui
crinkle a crei, a pturi, a plia
crinkle-resistent rezistent la ifonare, neifonabil;(OM)
flambaj; (met) rezistent() la doitur / la ondulare (i despre
tabl laminat)
crinkling test test la flambaj
cripple a se deforma, a ciunti, a smulge buci mici, a deteriora
(parial)
crippling deformare, deformaie, doire, inflexiune, creire,
ondulare, care (se) deformeaz

crippling load (OM) sarcin ce provoac o deformaie


remanent / ce provoac flambaj
crippling of frame deformare a cadrului
crippling strain deformaie la doire
crippling stress (OM) tensiune la do-ire / la flambaj; tensiune
ce provoac o deformaie remanent
crisping criss-cross cruciat, zig-zag
criss-cross structure (met, plast) structur cruciat (i la
compozite)
criterion criteriu, caracteristic, condiie, lege, principiu
criterion of failure criteriu de rupere
criterion of non-interaction criteriu de autonomie
criterion plot (inf) plot de criterii ( proiectare asistat de
calculator, folosind metoda elementelor finite)
critical critic, hotror, decisiv
critical build-up speed vitez critic de demarare
critical case caz critic / limit
critical compression ratio raport critic de compresie
critical cooling rate (ind chim, met) vitez critic de rcire
critical coupling (OM) cuplaj critic / optim
critical cross section seciune critic
critical damping amortizare critic, aducere la poziia iniial
fr oscilaii
critical defect defect major / critic, avarie
critical flow (mec, hidr) curgere critic
critical frequency frecven critic / limit
critical grain growth (met) cretere critic a gruntelui cristalin
critical heat cldur critic
critical holding value (ind chim, met) valoare critic de
meninere
critical humidity umiditate critic
critical interval / range timp de reinere / de oprire (a unei
instalaii); (met) durat de meninere la punctul critic (a unui
aliaj); (termo) domeniu critic de temperatur
critical item pies / ansamblu ce afec-teaz mod critic
sigurana sistemu-lui, pies / ansamblu cu condiii foarte
restrictive de transport / depozitare / exploatare
criticality stare critic
critical limit limit critic
critical load (mec) sarcin limit
critical operating value valoare critic de funcionare
critical path method metoda drumului critic
critical point (fiz) temperatur critic; (mat) punct critic, punct
de maxim / de minim / de inflexiune al unei curbe, punct
singular; (termo) temperatura maxim la care coexist
echilibru faza lichid cu cea gazoas; (met) punct critic / de
transformare
critical pressure presiune critic
critical range (met) domeniu critic
critical rate valoare / raport critic()
critical Reynolds number (fiz, hidr) numr Reynolds critic
critical section (mec, OM) seciune critic
critical shear stress (mec, OM) rezisten la forfecare
critical stress (mec, OM) tensiune critic, efort critic
critical thermal point (chim, met) punct critic de transformare
critical value valoare critic / la limita de acceptabilitate
critical velocity vitez critic
criticise a critica
crizzly (fiz, plast) netransparent
crock ciob, bucat din sprtur

crocodile (met) despicarea captului frontal al laminatului


crocodile skin (met) piele de crocodil, aspect solzos (defect de
suprafa, la laminare)
crocodile spanner (met) cheie-furc
crocodile squeezer (alim) pres- / storctor-aligator
crook (mec) doitur, doire, strba-re, clig; a doi, a
curba, a covoia
- 99 crooked curbat, deviat, doit, covoiat, strb; (mec)
deformat, curb
crop recolt, cultur, recoltare ( agricul-tur); descoperire,
tundere, tuns; (met) cap / picior / extremitate de lingou, a uta
(la lingou), a separa (la laminare), a deprta, a tia
crop conveyer (met) transportor de deeuri (de tabl)
crop end (met) maselot, cap utat
crop end (scrap) (met) capete de agle, deeuri
crop(ping) shears (met, mas-un) foarfe-ce pentru utare / pentru
tiet capete
crop out a iei la suprafa, a se denuda
cross cruciare, intersecie, trecere; (OM) cruce, transversal,
fiting (i ramificat), piese de legtur; (el) atingere; (mat)
perpendicular, cruciat, intersecie; a crucia, a clca (cu
un vehicul), a depi, a trece peste, a (se) intersecta, a
strpunge, a trece (peste ceva), a traversa
cross / transversal axis ax transversal
cross(-)bar, crossbeam (cstr, met) bar / grind / nervur
transversal, traver-s; diagonal; (nav) travers (punte); (c)
selector (ortogonal) de coordonate
cross bearer (met, termo) bar de susinere a grtarului
cross bedding stratificare cruciat (la compozite)
cross bending strength (mec) rezisten la covoiere / doire
(alternant)
cross bit (mas-un) ti cruce; (nav) bab231 / bint cruce
cross bond legtur cruciat
cross break (met) ruptur / rupere transversal / perpendicular
pe direcia de laminare
cross carriage cutting machine (met, mas-un) main de tiere
(i cu flacr) cu crucior transversal
cross-country rolling mill (met) laminor cu caje (aezate)
zig-zag
cross coupling (OM) cuplaj parazit
cross crack (met) fisur / crptur transversal / perpendicular
pe direcia de laminare
cross cut seciune transversal; (mas-un) retezare; (mat)
tietur, intersecie (met) tiere transversal / perpendicular pe
direcia de laminare
cross-cut end (OM, mas-un) suprafa frontal
cross-cut saw (mas-un) ferstru de retezat / de tiat transversal
cross-cut sheras (met) (foarfece) ghilotin
cross-cutter (OM, mas-un) dispozitiv de tiat transversal (benzi
guste, htie)
cross-cutting (mat) secant; curmare, cetare
cross direction (TH) direcie transversal
crossed (OM) cruciat, form de cruce
crossed out wheel (OM) roat cu pie
crossed speed (mas-un, mec) vitez transversal
crossed threads (metr, c) reticul, vizor
cross drum (termo) boiler / cazan cu axa perpendicular pe
direcia tubulaturii

cross feed (mas-un) (mecanism de) avans transversal


cross feed system (mas-un) mecanism /sistem de alimentare
reciproc
cross-flow / tangential fan (termo) ventilator tangenial
cross-flow heat exchanger (termo) schimbtor de cldur cu
cureni de cruciare
cross force (mec) for tietoare / transversal
cross grating (TH) reea (de fire / fibre)
cross-hatching haurare cruciat
cross-hatching structure structur reticular
cross head (OM) cap--cruce, cruce cardanic, element ce
permite transformarea micrii alternative micare de
rotaie; (met) travers superioar (la prese mari)
cross-head bearing / bushing / guide (OM) lagr / cuzinet /
buc / glisier a capului--cruce
cross-head end of connecting rod (OM) picior de biel
cross-hole nut (OM) piuli gurit cruce
crossing cruciare, intersecie, tret-iere, care se
crucieaz / se intersecteaz
crossing angle unghi de intersectare
crossing of the rolls cruciare / pier-dere a paralelismului
axelor cilindrilor de laminare
cross line (mat) linie de fracie
crosslines (metr) reticul; (c) selector (ortogonal) de coordonate

cross link (OM) articulaie cardanic; (chim) legtur


tre catene / lanuri moleculare

cross-linked structure structur reticular


cross linking legturi chimice stabilite tre lanurile moleculare
ale polime-rilor pe durata procesului de fabricare
cross-member bar transversal, travers
crossover (cf) macaz; (cstr, met) bar / grind transversal,
travers, punct de intersecie / nod (de grinzi)

cross point (mas-un) ti cruce (la burghie); (mat)


punct critic / staionar (al unei funcii), punct de
intersecie

cross product (mat) produs vectorial


cross-rail tool-head (mas-un) suport / cap de rabotat (pe
traversa rabotezei), suport central (la rabotez)
cross ribs (OM, termo) nervuri cruciate / transversale
cross roll (met) a lamina tre cilindri clinai ( dou sensuri)
cross rolling mill (met) laminor cu cilindri oblici
cross roll straighteneing machine / mill (met) main / laminor
de dreptat cu cilindri oblici
cross roll tube-mill (met)laminor cu cilindri oblici (i pentru
evi)
cross seam (OM) custur cruce (la sudur)
cross screen grtar (din bare cruciate)
cross section seciune transversal
cross-sectional area aria seciunii transversale
cross section of a girder (mec) profil / seciune transversal a
unei grinzi
cross-section of passage (met) seciune de trecere (la laminare)
cross section paper (metr) htie milimetric / caroiat
cross shaft (OM) arbore / ax transversal
cross shafts (OM) arbori cu axe cruciate (la transmisii)
cross-shaped (OM) form de cruce, cruciform
cross sleeve (OM, hidr) muf cruce, fiting cu mai multe
orificii

cross slide (mas-un) sanie transversal, crucior cu dou snii,


una perpendi-cular pe cealalt, urub al mecanis-mului de
avans transversal
cross-slide clamping motor (mas-un) motor al mecanismului
de blocare a traversei (i la rabotez)
cross-slide raising and lowering motor motor al mecanismului
de deplasare vertical a traversei (i la rabotez)
cross-slide rest (mas-un) sanie transversal (i la strung)
cross-sliding coupling (Oldham coupling) (OM) cuplaj
Oldham, disc intermediar (i de la cuplajul Oldham) ce
permite preluarea excentricitii radiale a arborilor
cross-sliding head (mas-un) ppu port-scul cu deplasare
transversal
cross slope pant transversal
cross spring (OM) arc transversal
cross-staff head plac de cruciare
cross stop (mas-un) limitator pentru decuplarea avansului
transversal
cross stratification stratificare cruciat (i la compozite,
esturi)
cross-stratified sand nisip cu stratificare cruciat
cross stud (cstr) diagonal (la construcii metalice, ferme);
(OM) bar transversal
cross-tie tirant, etrier, travers
cross-tie rod tirant transversal
cross-tool carriage (mas-un) crucior al saniei port-cuit (pe
traversa rabotezei)
cross tool-holder slide (mas-un) sanie port-scul transversal
cross transom travers de distanare
cross travel deplasare transversal; (mas-un) avans transversal
- 100 cross-tube boiler (termo) cazan cu evi fierbtoare transversale
cross wall perete despritor, ican
cross-wire welding sudare prin rezisten- electric, folosit la
obinerea sitelor sau plaselor de sm
crosswise cruce, cruciat
crosswise direction direcie transversal
crotchet parantez dreapt; (TH) clig
crotchet file pil lat subire cu vf ascuit i cu faele laterale
rotunjite
crow (OM) ghear de prindere
crowbar (alim, ind chim) agitator, amestector; (met) vtrai,
rang cu gheare, drug
crown (cstr) coronament, cheie de bolt; coroan, creast,
culme, vf, cretet; cap (de macara);(OM) coroan dinat;
(mas-un) a achia sferic, a tia o coroa-n, partea tiului de
burghiu, acoperi-t cu praf de diamant sau carburi; (met) parte
superioar / bolt de cuptor, bombare la mijlocul tablei sau
benzii (la laminare), convexitate a cilindrului
crown bit (mas-un) ti form de coroan / de inel
crown burner (termo) arztor inelar
crown cam cam inelar dinat
crowned sferic, bombat, convex, form de coroan
crown gear (OM) coroan dinat (i f-r butuc, ce se
monteaz prin sudur, uruburi, etc.), roat dinat frontal
crown-grinding wheel (mas-un) disc pentru rectificare,
form de oal
crown-head piston (OM) piston cu cap bombat
crowning (OM) bombare (i a dinilor la angrenaje); (met)
bombare / convexita-te la mijlocul tablei sau al benzii

crowning machine (alim, ind chim) main de capsulat sticle /


butelii
crown line / circle (in a gear / toothed wheel) (OM) cerc
exterior / de cap al roii dinate
crown metal (met) aliaj Cu-Ni-Zn
crown nut (OM) piuli crenelat
crown of a furnace (termo, met) bolt a focarului / a cuptorului
crown of piston (OM) cap al pistonului
crown pulley (OM) roat de curea cu obad bombat
crown saw (mas-un) ferstru cilindric
crown sheet (met) plac superioar a unui cuptor
crown wheel (auto, OM) coroan de diferenial, roat conic
dinat mare de la puntea din spate
crucible (met) creuzet
crucible cast steel (met) oel de creuzet
crucible charge (met) arj de creuzet
crucible coking-test (met) prob de cocsificare creuzet
crucible furnace (met) cuptor cu creuzet
crucible fusion (met) topire creuzet
crucible graphite (met) grafit pentru creuzet
crucible melting furnace (met) cuptor cu creuzet de topire
crucible melting plant (met) topitorie cu creuzete
crucible (process) practice (met) (procedeu de) topire
creuzet
crucible shank (met) furc a oalei de turnare
crucible steel (met) oel de creuzet
crucible tongs (met) clete pentru creuzete (i de laborator)
crucible triangle (suport-) triunghi pentru creuzete
cruciform curve (mat) curba x2y2 - a2x2 - a2y2 = 0
cruciform member travers X
crud (fiz) infectare, impuritate
crude (ind chim) iei brut; (TH) crud, necopt; nefiert,
neprelucrat, neterminat, nefinisat, brut, necurat
crude analogy asemnare aproximativ
crude compound amestec (de cauciuc) nevulcanizat
crude copper (met) cupru brut
crude error eroare grosolan
crude-gas cleaning (met) epurare a gazelor de furnal
crude-gas machine motor cu gaze de furnal
crude-gas main (met) conduct pentru gazul de furnal
crude guess presupunere / evaluare grosolan
crude iron (met) font (brut)
crude metal (met) metal / aliaj brut
crude method metod grosier / neprecis
crude mix amestec (de cauciuc) nevulcanizat
crude model model grosolan (brut)
crude moment (mec) moment necentrat
crude naphtha iei brut
crude-oil petrol brut, iei, combustibil greu
crude-oil line / pipe-line conduct de iei
crude-oil pump pomp de iei
crude-oil still distilarea ieiului
crude ore (met) minereu brut
crude rubber (plast) cauciuc natural / nevulcanizat
crude sampling selecie neprelucrat
crude sewage ap brut, de canal
crude sludge nmol crud, noroi
crude state (met) stare brut (la forme)
crude steel (met) oel brut / lingouri
crude water ap neepurat

cruising power putere de durat / conti-nu / mers de


croazier (la nave)
cruising speed (nav) vitez de mers / de croazier / economic
crumbling (alim, cstr, ind chim, met) mrunire, friare,
dezagregare
crumbly (fiz) (s)fricios, friabil, fragil, casant
crumple a (se) ifona / mototoli, a se boi, a se cuta (esturi i
table subiri)
crumpling mototolire, ifonare, boire, creire
crunode (mat) punct dublu (al unei curbe)
crush a zdrobi, a sfra, a fria, a sparge, a concasa, a
zdrobi, a mcina, a strivi, a desa
crushed aggregates (cstr, ind chim, met) agregate de / rezultate
din concasare
crushed coke (met) praf de cocs
crushed oven coke (met) cocs sfrat, deseu / sfrtur de
cocs
crushed rock agregat, piatr concasat
crushed sugar (alim) zahr mcinat / concasat
crusher (mas) concasor, mecanism de sfrare / de concasare,
moar, zdrobitor
crusher-ball (cstr, met, ind chim) corp / bil de mcinat
crusher-roll mill moar de friare
crusher rolls valuri de concasor
crusher-stemmer with pump (alim) zdrobitor-dezdrobitor cu
pomp
crushing mcinare; (mec) strivire, turtire (TH) concasare,
sfrare, rupere, spargere, crpare
crushing cone con concasor
crushing cylinder tambur / val de concasare
crushing jaw falc concasoare
crushing load sarcin / crcare de rupere / de zdrobire / de
mcinare
crushing-mill (alim) instalaie de mci-nat / de morrit; (mas)
concasor cu val-uri /centrifugal, valuri zdrobitoare, moa-r
de concasare, instalaie de zdrobit
crushing plant instalaie de concasare / de sfare
crushing room camer / incint /spaiu de concasare
crushing roll(er) val concasor
crushing-screening plant concasor-criblor (sortator cu sit / cu
ciur)
crushing strain tensiune de compresie / de strivire
crushing strength rezisten la strivire / la sfrare, tensiune
de compresiune
crushing test cercare la strivire / la compresiune / la turtire /
la sfrare / la mcinare / la aplatizare
crushing worm concasor cu urub / cu melc
crushing yield point / limit (mec) limit de curgere la
compresiune, limit de strivire / de rupere
- 101 crust (TH) coaj, scoar, crust, strat superficial; strat dur (de
uzur); (met) crust aderent solidificat; (termo) piatr de
cazan; a se acoperi cu crust
crusted cu crust
cryochemistry chimia temperaturilor joase, criochimie
cryogen (alim, termo) amestec frigorific
cryogenic fluid fluid criogenic
cryogenics studiul metodelor de produ-cere a temperaturilor
joase i a comportrii materialelor acest domeniu de

temperaturi, criogenie
cryogenic system sistem criogenic
cryometer (metr) aparat de msurat temperaturi joase i foarte
joase
cryosorption absorbie la temperaturi joase
cryostat criostat, termostat / regulator de temperaturi foarte
sczute
crypto gear (OM) angrenaj planetar / epicicloidal
crystal (el, fiz) cristal piezoelectric; cristal, (cristal de) cuar
crystal axis (fiz, met) ax cristalografic
crystal body (fiz) corp cristalin
crystal boundary (met) limita dintre grunii cristalini
crystal block cristal monobloc, bloc de cristal
crystal centre (fiz, met) germen / nucleu de cristalizare
crystal cut seciune / tietura a unui cristal
crystal edge muchie / col de cristal
crystal dislocations dislocri reeaua cristalin
crystal face fa a cristalului
crystal-forming polymer (plast) polimer cristalizabil
crystal germ germene de cristalizare
crystal grain (met) grunte cristalin
crystal growth (met) creterea cristalu-lui / gruntelui cristalin
crystal lattice (fiz, chim, met) reea cristalin
crystalliform / crystal-like cristalin, cu structur / cu form ca
de cristal
crystalline cristalin
crystalline force / capacity (met, chim) capacitate / posibilitate
de cristalizare
crystalline fracture (chim, met) rupere / ruptur cristalin
crystalline grain cristalit
crystalline group formaie cristalin
crystalline growth (chim) formare a cristalelor; (met) cretere a
granulelor cristaline
crystalline modification (fiz, met) recristalizare
crystalline refinement (met) finisare a granulaiei (prin
tratament termic)
crystalline state stare cristalin
crystalline structure structur cristalin
crystalline transformation (met) recristalizare
crystallite (chim, fiz, met) cristalit, schelet cristalin, cristaloid
crystallite aggregation conglomerat de cristale
crystallisation cristalizare
crystallised sugar (alim) zahr tos
crystallising vessel cristalizor
crystallographic axes (met) axe cristalografice
crystallography cristalografie
crystal metallic lattice reea (cristalin) metalic
crystal nucleus (chim, met) germen / centru de cristalizare,
cristal de priz
crystal orientation orientarea cristalelor
crystal parameters parametri ai cristalului
crystal plane plan cristalografic, suprafa a cristalului
crystal seed (fiz, chim, met) cristal de priz, germene de
cristalizare
crystal slab (chim, met) bloc cristalin
crystal spectometer spectrometru cu cristal
crystal structure structur cristalin
crystal systems sisteme cristaline
crystal water ap de cristalizare
cubage cubaj, cubatur, calcul al volumului
cube (mat) cub, puterea a treia, cub (mod de reprezentare a

produselor logice); a ridica la cub / la puterea a treia


cube face (mat) fa a cubului
cube root (mat) radcin cubic, radical de ordin trei
cube sugar (alim) zahr cubic
cube test cercare pe cub / pe epruvet cubic
cube-test specimen cub de cercare, epruvet cubic
cubic (mat) (ecuaie) cubic, curb de gradul al treilea
cubical (fiz, mat) volumetric, spaial, cubic, de gradul al treilea
cubic body-centred lattice (fiz) reea cubic centrat / cu
volum centrat
cubic capacity (mas) cilindree, capacitate cilindric; (TH) cubaj
cubic contents cubaj
cubic dilatation (OM, termo) dilataie cubic / de volum /
volumetric
cubic expansion dilataie cubic / volumic
cubicle spaiu, carsac pentru echipa-ment de tensiune alt
cubic measure unitate volumetric
cubic space lattice (fiz) reea spaial cubic
cubic system sistem cubic de cristalizare
cuboid (mat) paralelipiped dreptunghic, cuboid
cuff (OM) garnitur a presetupei; (TH) manet (de etanare)
cull (TH) deeu, rebut; (TH) a alege, a seleciona, a tria, a scoate
(defecte)
cullet cioburi de sticl
culling board (alim) mas de sortat pete
cultured crystal cristal sintetic / artificial
cumulation cumulare, acumulare, grmdire (de particule,
defecte etc.)
cumulative cumulativ
cumulative / chronic fatigue oboseal cumulativ
cunial (Cu-Ni-Al) (met) cunial (aliaj pe baz de Cu, Ni i Al)
cunico (Cu-Ni-Co) (met) cunico (aliaj pe baz de Cu, Ni i Co)
cup (chim) capsul; (cstr, mat) calot; simbolul U al reuniunii;
(TH, OM) cup, taler; platan; adcitur (produs prin lovire),
manet, inel, segment, garnitur de etanare, gresor, ungtor
cup-and-cone arrangement (in fur-nace) (met) con de
chidere la furnal
cup-and-cone fracture rupere cu una din buci concav i
cealalt convex
cup core (met, plast) miez-oal
cupel cupel (creuzet special pentru a separa aurul i argintul
din aliaje), creuzet de cupelare; a face cupelaie, a cupela
cupellate (met) a cupela
cupelling furnace cuptor de cupelaie / cu creuzete
cup fracture rupere la care una din buci este concav i
cealalt convex
cup grease unsoare consistent
cup-grinding wheel (mas-un) disc de rectificare form de
oal
cup-headed nail (OM) cui cu cap (semi)sferic
cup-leather packing (OM) maneta de etanare din piele
cupola (cstr) cupol; (mat) calot; (met) cubilou; (nav) turel
cupola blower (met) suflanta cubiloului
cupola cast iron (met) font de cubilou
cupola charge (met) crctur de cubilou
cupola charging (met) crcarea cubiloului
cupola furnace (met) cubilou; cuptor de cupelaie / cu creuzete
/ cu cupol
cupola gas (met) gaze de cubilou
cupola hearth (met) creuzetul cubiloului

cupola leg (met) coloana de susinere a cubiloului


cupola lining (met) cptueala cubiloului
cupola malleable iron (met) font maleabil turnat din cubilou
cupola mantle (met) manta de cubilou
cupola melting (met) topire cubilou
cupola mixture (met) crctur de cubilou, compoziia
crcturii cubiloului
cupola operation (met) funcionarea cubiloului
- 102 cupola receiver (met) bazin anterior pentru colectarea fontei la
cubilou; antecreuzet
cupola shaft / stack (met) cuva cubiloului
cupola slag (met) zgur de cubilou
cupola tender (met) topitor de cubilou
cup packing (OM) manon, manet de etanare; etanare cu
manet, manon-colier
cupping ambutisare (i adc); curbare transver-sal, prima
etap la ambutisare adc
cupping die(s) stan de tras / de tins
cupping-ductility value indice de ambutisare-ductilitate
cupping machine aparat de cercat (tabla) la ambutisare
cupping of tape curbare transversal (a benzii)
cupping process procedeu / operaia de ambutisare adc
cupping test prob / test de ambutisare adc
cupping value indice de ambutisare
cup point vf cu con interior
cupriferous (met) de cupru, ce conine cupru
cup screw (OM) urub cu suprafaa frontal concav
cup-shaped hammer ciocan cpuitor, buterol
cup spring (OM) arc-disc, arc-taler
cup test (met) test turnat / luat cu lingura
cup valve (OM, hidr) supap cu clopot
cup wheel (mas-un) piatr-oal, disc abraziv form de oal
curb piatr de bordur; grdire a unei gropi de fundaie; (masun)
limitator, opritor, fixator
curb-ring crane macara cu plac vtitoare / rotitoare
curd (alim) coagul, lapte btut
curdle (alim) a se coagula, a se covsi (despre lapte); a se
chega (despre sge)
curdling brzire, covsire
curds (alim) brz de vaci
cure tratament, remediu; (plast) vulca-nizare, trire;
condensare, tratare termic; a condiiona, a vulcaniza, a trata
termic, a tri, a usca, a zvta; (alim) a conserva, a sra, a
afuma
cured (alim) maturat; (TH) protejat, conservat, vulcanizat
cured meat (alim) carne srat / conser-vat prin saramur,
carne afumat
cured-on solid tyre bandaj masiv fixat pe jant, prin
vulcanizare
cure rate (plast) vitez de trire
cured resin rain trit
cure time timp de vulcanizare / de trire
Curie (Ci) curie, unitate pentru msurarea radioactivitii
Curie point / temperature (fiz, met) punct Curie
curing (alim) maturare; (TH) protejare (a betonului p la
trire); vulca-nizare, conservare, pstrare, tratare
curing agent (alim, ind chim) agent de vulcanizare / de trire,

conservant
curing autoclave autoclav de vulcanizare
curing bag camer de vulcanizare
curing by drying conservare prin uscare
curing cellar (alim) camer de srat / de saramur
curing drum tambur de vulcanizare
curing mold matri de vulcanizare
curing press pres de vulcanizare
curing-type sealings materiale de etan-are, ce polimerizeaz
(ireversibil) prin amestecare, prin expunere la ap / aer
curium curiu (Cm)
curl bucl; (hidr) vtej; (mat) rotor (al unui cp vectorial);
(textile, plast) ondulare; a bucla, a rsuci, a ondula,
curled buclat, ondulat
curl field (mat, fiz) cp rotaional (turbionar)
curling creire, ondulare, rsucire, bu-clare (despre esturi i
semifabricate metalice sau nemetalice subiri)
curling die(s) stan de bordurat / de bercluit tabla
curly ondulat, buclat, vlurit; fibros
currant (alim) stafid, coacz, agri
currency (ec) moned a unei ri, etalon monetar, valut, devize
de valabilitate, devize
current (TH, fiz) curent, curgere, flux; (el) curent (electric);
(nav) curent marin / curent, curs; (ec) circulant, uzual,
curent
current conductor (el) conductor electric
current efficiency randament curent
current examination revizie curent
current instruction (c, inf) instruciune curent / curs de
execuie
current meter (metr, el) aparat de msurat mrimi electrice
current production producie curent
current ratio (metr, el) raport / factor de amplificare de curent;
(ec) indice contabil curent
current rating (el) intensitate recoman-dat pentru un anumit
conductor sau configuraie electric
current repair reparaie curent
current-responsive element (el) element / siguran fuzibil
current revision revizie curent
current sensitivity sensibilitate curent / momentan
current shock (el) oc de curent
current shunt derivaie de curent, unt
current-steered (el) comandat prin curent
current strength intensitate a curentului
current transformer (el) transformator de curent
current velocity (hidr) vitez a curentului
currycomb file pil rombic
cursor (c) cursor (de localizare a elemen-telor unei imagini);
(TH) glisor, cursor
cursory trector; accidental
cursory test teste condiii de accelerare
curtail a tia, a scurta, a restrge, a reduce
curtain (hidr) diafragm; (fiz) ecran (subire); (textile) perdea,
draperie, cortin; (c, el) folie de ecranare
curtaining (met) (formare de) crust de lingou, suprapunere /
cutare de material (defect la laminare)
curtain net reea de protecie
curtain wall sheet (met, auto) tabl de carposerie
curtate cycloid (mat) cicloid scurtat
curvature curbur; (auto) viraj; (TH) arc, curb, cot

curvature radius of wave crests (T) ra-z de curbur a


vfurilor asperitilor
curve (autom, fiz, mec) grafic, curb caracteristic; viraj; (mat)
curb,
curbur, arc (linie desen); (alim) a bomba (cutii de
conserve); (met) a ambutisa, a curba, a (se) bomba, a doi;
(TH) a (se) arcui, a (se) bolti
curve cut tietur curb / dup profil
curved covoiat, doit, curbat, strb, arcuit
curved arm (OM) spi curb / curbat, bra curb
curved cutfile pil cu dinare arc de cerc
curved cutting (mas-un) prelucrare a suprafeelor curbe (prin
achiere)
curved form form curb / curbat
curved frame coast radial
curved link culis arc de cerc
curved spring washer (OM) aib elastic
curved trash-rack (termo) grtar-co
curved vane (OM, hidr) palet curb (la pompe cu limitare a
debitului)
curve-fit (mat) determinare a coeficieni-lor unei curbe
(polinomiale de ordin n)
curve fitting ajustare a unei curbe empirice
curve-forming rest (mas-un) sanie port-cuit pentru prelucrat
suprafee profilate
curve gauge ablon profilat
curve of displacement curb a deplasamentului
curve of equal pressure (fiz, hidr, termo) izobar, linie de egal
presiune
curve of flotation curb de plutire / de flotare
- 103 curve of fullness curb de umplere
curvilinear curbiliniu, neliniar, arcuit
curvilinear coordinates (mat, fiz, mec) coordonate sferice
curvilinear motion micare curbilinie
curving deformaie, covoiere, curbur, doitur
cushion saltea, pern, tampon, amorti-zor; a amortiza, a cptui,
a capitona
cushioned amortizat, suspendat prin arcuri
cushioned clamp (OM) colier (metalic) cu cptueal de
amortizare
cushioned motion micare a unui subansamblu suspendat prin
arcuri
cushioned socket (c) suport antivibrator (de componente
electronice)
cushion effect efect de amortizare
cushion feeder alimentator vibrator
cushion frame ram a pernei
cushioning (OM) garnitur elastic, pern; (TH) ciocnire,
tamponare, lovire, amortizare
cushioning cylinder (OM) cilindru de aer / de amortizare / din
material elastic
cushioning device dispozitiv amortizor
cushioning spring (OM) arc de amortizare / de prindere
cushion rubber cauciuc spongios pentru amortizoare
cushion-tyre equipment anvelop elastic
cusp vf, pisc; (mat) punct de toarcere
cusp of second kind (mat) punct de toarcere de spea a doua
custom (ec) clientel, uzan (a unui port)
customary clause (ec) clauz a uzului (comercial)

custom-built construit dup comand special


custom designed de proiectare / de comand / de construcie
special, proiectat la comand
customer (ec, TH) utilizator, consumator, beneficiar, client,
cumprator, abonat
custom-house (ec) vam
custom of port (ec) vam / uzan a unui port
customs (ec) vam, taxe vamale
cut (ind chim) fraciune (de distilare); (cf) debleu, tranee,
intersecie; sptur; (mas-un) achiere, rectificare, lefuire,
ascuire, tiere, retezare, debitare, a a-chia, a freza, a reteza, a
decupa, a scur-ta; (mat) tietur, seciune (i printr-o pies,
tr-un desen); tietur, fga, excavaie; clieu, gravur,
form de ilustraii, eliminare / scurtare a unui text; croial;
(met) tiere (cu flacr), decupare de tabl (dup contur); (fiz,
el) a obtura; (el) a opri, a scoate din funciune; (inf) a anula, a
suprima, a terge; (TH) a tia, a reteza, a debita, a croi, a
grava, a ciopli, a fasona, a -trerupe, a seciona (i desen
tehnic)
cutability (mas-un) capacitate de a fi prelucrat / prin achiere,
achiabilitate
cut across a intersecta, a tretia
cut away tiat, retezat (cu detaare)
cut-away model model seciune
cutaway stern pup dreapt (la brci)
cut back a dilua, a dizolva, a fluidiza
cut-back a product produs diluat
cut by degrees (mas-un) a tia trepte
cut a core a carota
cut down a tia, a separa (i definitiv)
cut-down milling (mas-un) frezare sensul avansului
cut down to (a price) (ec) a determina reducerea preului cerut
cut edge muchia tieturii (la table, benzi); (mas-un) muchie
tietoare
cut edge overhang ceast a muchiei (i la sudur, lipire)
cut-in (mas-un) cuplat; a sera (tr-un text); (TH) a cupla, a
anclana
cut-in loop punere circuit a frrii automate
cut-in relay releu de anclanare
cut-in speed vitez de cuplare
cut length lungimea tieturii
cutlery tacuri, cuite
cutlery steel (met, mas-un) oel pentru cuite (tacuri)
cutless fr custur, fr trerupere, fr tietur
cut-meter aparat pentru msurarea vitezei de achiere
cut nipper clete ascuit
cut(-)off (TH) deconectare, separare, -trerupere; (TH) a
seciona, a separa, a tia, a decupa, a debita; a reteza, a opri, a
ciopli, a decupla, a deconecta, a rupe, a bloca, a trerupe
cut-off adjustment (met) reglare a punc-tului de tiere / a
nivelului de limitare
cut of file dantura / tietura a pilei
cut-off point punct de frontier, piatr de hotar
cut-off point of steam (termo) sfit al admisiei aburului
cut-off region (T, met) zon de rupere
cut-off relay (el) releu de tiere / de separare / de trerupere
cut-off rest (mas-un) sanie transversal, sanie port-cuit (la un
strung revolver)
cut-off slide (mas-un) sanie a port-cuitului de retezare, sanie

transversal
cut-off stand (met) dispozitiv de retezare
cut-off tool (mas-un) cuit de detaare / de retezare (a piesei din
bara din care a fost prelucrat)
cut-off trench tranee de drenare (la fundaie); vatr
cut-off valve (OM) ventil de chidere
cut-off velocity (fiz) viteza limit
cut-off voltage (el) tensiune anodic critic / de blocare (a unui
component electronic), tensiune de chidere a descrcrii,
tensiune limit de descrcare (a unui acumulator)
cut-off wheel diafragm de etanare; disc abraziv subire (de
debitare)
cut oil (chim, T) iei / ulei emulsionat, iei / ulei murdar
cut open a spinteca, a tia
cut-out (el) treruptor, disjunctor, siguran cu material
fuzibil; (TH) profil, contur, scobitur, decupare; (el) a scoate
din circuit, a deconecta, a trerupe (curentul)
cut-out board (el) tablou de sigurane
cut-out by autogenous method (met) a tia prin procedeul
autogen
cut-out cock (OM) robinet de chidere / de oprire
cut-out exhaust (met, hidr) supap / zon de evacuare
cut-out the feeding bridge a trerupe circuitul de alimentare
cut-out hole orificiu decupat (spre deo-sebire de orificiul
obinut la turnare)
cut-out loop scoatere din circuit a frarii automate
cut-out relay releu disjunctor
cut-out switcher treruptor acionat de o anunit valoare a
vitezei
cut-out valve (met, OM, hidr) van / ventil / supap de
chidere
cut-over tranziie
cut per tooth on broach radius (OM) supralare pe latura
dintelui
cuts (met, plast) gustri, resturi de tiere
cut smaller a tia, a micora
cutter fisur transversal; tambur de dezagregare (a bulgrilor,
etc.); (mas-un) cuit (de achiat / de tiat), scul achietoare,
frez, frezor, foarfece, fili-er; (met) matri cu plac de
ghidare; filier, clete, dispozitiv de tiere (i cu flacr) / de
debitare (de decupare; (nav) cuter, alup de vam; (inf) cuit
(pentru tierea continu a htiei); (el) cap / dispozitiv de
registrare electro-magnetic a sunetului; (TH) tietor, care
trerupe
cutter arbor (mas-un) dorn / arbore port-frez
cutter bar (mas-un) dorn port-frez, arbore port-burghiu, bar
port-cuit
cutter bit (mas-un) vf / ti de scul achietoare / de burghiu
cutter blades dalt, lam tietoare
cutter block (mas-un, met) cap de frezat / de tiat; (alim)
cilindru de / cu cuite
cutter-clearance gauge (mas-un) ablon de ascuit freze
- 104 cutter disk (mas-un) cuit-disc, disc de tiere (la foarfece cu
discuri)
cutter for milling half circles (mas-un) frez profilat
semirotund
cutter for peripheral milling (mas-un) frez radial, main de
frezat radial

cutter-grinding machine (mas-un) main de ascuit freze


cutter head (mas-un) cap port-cuit, cap de frezat, cap portburghiu
cutter holder (mas-un) port-cuit, corp de frez (la freze cu
cuite demontabile)
cutter-holder support (mas-un) cap port-cuite
cutter jib bra cu lan tietor
cutter mill (mas-un) frez (i de finisat)
cutter of the borer (mas-un) ti al burghiului
cutter oil solvent petrolier
cutter plate (mas-un, met) cuit tietor, plac tietoare
cutter setting (mas-un) aezare a frezei faa piesei de
prelucrat
cutter shaft (mas-un) corp al cuitului (i fr element activ /
plcu)
cutter slide (mas-un) sanie a capului de frezat / a capului portfrez
cutter spindle (mas-un) arbore port-cuit
cutter stock solvent petrolier
cutter tooth (mas-un) dinte de achiere / achietor (i la freze cu
dini demon-tabili), dinte de scul achietoare
cutter with stem frez cu coad
cut through (chim) a coroda; (mec, mas-un) a guri, a perfora, a
strpunge; (el) a chide succesiv contactele sau circuitele, a
conecta direct
cutting (cstr) excavare, spare, debleie-re, debleu, material
rezultat din spr-turi; (hidr) tiere prin dragaj; (mas-un)
achiere, filetare, tiere, achiere, fre-zare, fasonare, decupare,
debitare; (c, el) schimbare brusc a secvenelor; (TH) lam
(de cuit), ascuit, tios, care taie / achiaz
cutting ability / action (mas-un) capacitate de achiere
cutting and bending reinforcement fasonare a armturii
cutting-and-loading conveyer transportor cu lan exterior,
pentru tierea i crcarea crbunelui
cutting angle (mas-un) unghi de achiere; unghi de tiere
cutting attachment dispozitiv (ataabil) de tiere
cutting bed (met) pat de tiere
cutting bit (mas-un) ti / floare de burghiu
cutting blowpipe / torch arztor / suflai de tiat, aparat de tiat
oxiacetilenic
cutting by generation (mas-un) proce-deu de achiere prin
rulare (la prelu-crarea roilor dinate, cicloidale, etc.)
cutting capacity / property (mas-un) ca-pacitate de achiere /
de tiere, produc-tivitate a unei scule achietoare
cutting chain lan tietor
cutting chip (mas-un) achie
cutting compound (mas-un) lichid emulsionat de ungere i
rcire la tiere
cutting die (mas-un) stan de decupat
cutting edge (mas-un) muchie achie-toare, unghi de achiere,
ti, element activ (la tiere, achiere etc.), vf tietor, lam
(de cuit general)
cutting edge of bit (mas-un) ti al cuitului / al sculei, vf de
burghiu / de sfredel
cutting edge of hard metal (mas-un) ti / muchie din material
dur (carburi metalice) la cuit / scul achietoare / la vf de
burghiu (i sub form de acoperiri)
cutting-edge temperature (mas-un) temperatur a tiului / pe
muchia achietoare a sculei
cutting electrode (met) electrod pentru tiere cu arc
cutting face lam / ti, suprafa de tiere / de achiere
cutting feed (mas-un, met) (vitez de) avans

cutting flame (met) flacr de tiat


cutting fluid (mas-un) lichid de tiere / de rcire (la achiere)
cutting force (mas-un) for de achiere / de tiere
cutting height lime de aciune a braului excavatorului
cutting-in cuplare, achiere interioar
cutting into pieces curmare, secionare / tiere buci
cutting iron dalt tietoare
cutting knife cuit de croit / de debitat
cutting line (mat) linie de intersecie; li-nie de tiere, linie de
sfit (de rd)
cutting machine main de tiat band de htie; main de
tiat / de debitat
cutting motion (mas-un) micare de aschiere / de lucru
cutting-off (TH) chidere, separare (prin tiere), retezare,
debitare
cutting-off the beam (fiz, metr) suprimare a unui fascicul / a
unui spot
cutting-off the steam (termo) chidere / oprire a aburului
cutting oil (mas-un, T) lichid pentru rcire i ungere
cutting-on croire
cutting-out decupare
cutting-out machine (mas-un, met) main de croit / de debitat
dup contur
cutting-out press (mas-un) pres de decupat
cutting plier(s) clete ascuit / de tiat
cutting point (cstr) antier de excavaii; (mas-un) vf tietor,
element activ, ti
cutting power (mas-un) putere consumat / necesar pentru
achiere
cutting pressure (mas-un) efort / presiune / apsare de achiere,
rezisten la achiere
cutting resistance (mas-un) efort / pre-siune de achiere,
rezisten la achiere
cutting ring (mas-un) poanson inelar
cuttings (mas-un, met) pan, achii
cuttings chute / pit / shoot (mas-un) (jgheab) colector de achii
cutting section seciune tietoare (la scule)
cutting speed (mas-un) vitez de achiere / de tiere
cuttings tray (mas-un) tav de (colectare) a achiilor
cutting strength (mas-un) rezisten la tiere / la achiere;
apsare de achiere
cutting tip bec de tiat
cutting tool (mas-un) cuit (achietor), scul achietoare
cutting tool durability / life / endurance (mas-un) durabilitatea
tiului (i tre dou ascuiri / acoperiri)
cutting torch (met) flacr de tiere, aparat de tiat
oxiacetilenic, arztor / suflai de tiere
cutting-up decupare
cutting wheel (mas-un) cuit-roat pentru mortezarea roilor
dinate
cut to length retezare / tiere a bucii / a semifabricatului de o
anumit lungime
cut-through resistance rezisten la achiere / la penetrare cu o
muchie ascuit
cut up a separa prin tiere, a debita, a seciona
cut-up milling (mas-un) frezare contra avansului
cut(-)water (hidr) cumpna apelor; sparge-ghea; cap amonte
al pilei; (nav) muchie a chilei / a etravei
C-washer (OM) aib C, aib secionat (pentru locuire
rapid)

cyanide (chim) cianur


cyanide hardening (met) clire baie de cianur
cyaniding (met) tratament termo-chimic de carbo-nitrurare prin
imersare sruri topite sau gazoase de cianur
cycle (TH) biciclet, ciclu (i la oboseal), perioad, proces
ciclic; (inf) grup de instruciuni; ciclic; a itera, a repeta
(periodic)
cycle count (autom, el) progresie a unui contor; (inf) numrare a
ciclurilor
cycle index numrtor / numrul de cicluri
cycle of annealing (met) ciclu / durat de recoacere
cycle of charges (met) ciclu de crcri
- 105 cycle of operations ciclu de operaii / de lucru (i de prelucrare
prin achiere)
cycle of stress alternan de sarcin; (OM) ciclu de solicitare /
de variaie a efortului / tensiunii (la solicitare variabil / la
oboseal)
cycle(s) per second (c /s) (Hz) perioad / cicluri pe secund,
frecven
cycle progress derulare / desfurare a ciclului
cycle (rate) counter contor de cicluri, frecventmetru
cycle reset readucere la zero a indicatorului de cicluri
cycle stress alternation (OM) ciclu altervativ, (mod de)
alternare ciclic a tensiunii
cycle through a trece printr-un ciclu, a reveni la un ciclu / la o
bucl
cycle tyre anvelop de biciclet
cyclic(al) periodic, ciclic
cyclic course ciclu, parcursul unui ciclu
cyclic fatigue loading solicitare ciclic (la oboseal)
cyclic motion micare periodic / ciclic
cyclic load (T, OM) sarcin periodic / ciclic
cyclic loading sarcin / crcare periodic / ciclic
cyclic shift decalaj ciclic, deplasare ciclic
cyclic stress (mec, OM) efort / tensiune (cu evoluie) ciclic /
periodic (i la oboseal)
cyclic timer (autom, metr) programator / temporizator ciclic
cyclide (mat) ciclic (despre curbe)
cycling prelucrare ciclic / bucl, iterare, pendulare, care este
ciclic
cycling of gas recirculare a gazelor
cyclogram ciclogram, registrarea unui ciclu (de sarcin /
frecven, etc.)
cycloid (mat) cicloid
cycloid check cam cicloidal
cycloid gear(ing) (OM) angrenaj cicloidal
cyclone ciclon
cyclone collector ciclon de colectare (i la desprfuire)
cyclone dust catcher ciclon pentru acumularea / colectarea
prafului
cyclone dust separator ciclon pentru separarea prafului
cyclone gas washer ciclon pentru splarea / curarea gazelor
cyclonic flame flacr turbionar / spiral
cyclonic motion micare ciclonic / spiral
cyclotomy diviziunea cercului
cylinder (auto) cuzinet, cma de cilin-dru; (mat) cilindru;
(TH) tvlug, cilindru, tambur; (c) cilindru al unui disc
magnetic
cylinder bearing (OM, T) lagr cilindric

cylinder body (OM, hidr) partea ciclindric a unei butelii / a


unui recipient / a unei pompe / a unui cilindru hidraulic
cylinder bore (OM) alezaj al cilindrului
cylinder boring machine (mas-un) main (i specializat) de
alezat cilindri, main de gurit cilindric
cylinder-brushing machine main de periat cu cilindri
cylinder cap capac al buteliei (i de pro-tecie), capac al
cilindrului hidraulic
cylinder capacity / displacement capacitate cilindric, cilindree
cylinder casing manta de rcire (i cu ap) a cilindrului / a
recipientului
cylinder cover (OM) chiulas, capac al cilindrului
cylinder covering brcare cu garnitur / acoperire de
protecie a unui cilindru, manta (cilindric)
cylinder cushion amortizor (de ocuri) al cilindrului (i
pneumatic)
cylinder dryer usctor cilindric / cu valuri / cu tambur
cylinder duster desprfuitor cu tambur
cylinder furnace (met) cuptor cilindric / tubular (i la
laminoare)
cylinder gap (OM) gol / degajare a(l) cilindrului (i pentru
garnituri de etanare, inele, etc.)
cylinder gas gas comprimat / sub presiune / buteliat
cylinder grinder (mas-un) dispozitiv de rectificat cilindri /
cilindric
cylinder grinding wheel (mas-un) disc de rectificat cilindric /
inelar
cylinder head (mas, auto) chiulas / capac al cilindrului;
(termo) fund de recipient / cazan
cylinder head bolt (OM) urub prizonier chiulas
cylinder hone (mas-un) disc de honuit cilindri / cilindric
cylinder honing machine (mas-un) main de honuit cilindri /
suprafee cilindrice
cylinder lever pghie a cilindrului
cylinder liner (OM, termo) cptueal / cma de cilindru
cylinder mill moar cu valuri / cu tvlugi / cu cilindri /
cilindric
cylinder planer (mas-un) main de rabotat suprafee cilindrice
cylinder plug (OM) tampon de cilindru
cylinder port fereastr a cilindrului
cylinder ring inel / segment de cilindru
cylinder saver dispozitiv antioc al cilindrului
cylinder saving protejarea cilindrului (hidraulic)
cylinder set-up (termo, hidr, OM) grupare / poziionare a
cilindrilor
cylinder shoulder (OM) parte superioa-r a unei butelii / a unui
cilindru
cylinder stand (OM) picior / suport de butelie / de cilindru (i
hidraulic)
cylinder surface (OM) suprafaa cilindrului (de obicei cea de
lucru)
cylinder valve robinet de butelie
cylinder volume (OM, hidr) cilindree, volumul interior al
cilindrului
cylinder wheels gauge calibru-roat pentru cilindru
cylinder with cooling flanges cilindru cu nervuri / aripioare de
rcire
cylindrical cilindric
cylindrical ball mill moar cilindric cu bile
cylindrical bearing (cstr) reazem cilindric; (OM) cuzinet
cilindric

cylindrical bloom (met) lingou rotund


cylindrical boiler-shell (termo) cazan orizontal
cylinder bore (OM, hidr) alezaj de cilindru
cylindrical brush perie de curat evi
cylindrical bushel grindstone (mas-un) piatr de polizor
cylindrical bushing (OM, T) cuzinet cilindric, buc cilindric
cylindrical caisson cheson cilindric
cylindrical cam cam cilindric
cylindrical cutter (mas-un) frez cilindric
cylindrical die sinking cutter (mas-un) frez cilindro-frontal
pentru prelucrarea locaurilor de matrie
cylindrical drill (mas-un) burghiu cilindric
cylindrical drum tambur
cylindrical-drum hoist (met) main de extracie cu tobe
cilindrice
cylindrical fit (OM) asamblare / ajustaj a(l) corpurilor cilindrice
netede
cylindrical grinder / grinding machine (mas-un) main de
rectificat suprafee cilindrice
cylindrical grinding (mas-un) rectificare cilindric
cylindrical harmonic (mat) funcie cilindric
cylindrical hinge articulaie cilindric
cylindrical liner (OM) cuzinet cilindric, buc (cu perei
subtiri)
cylindrical mill moar cilindric
cylindrical pin (OM) pivot cilindric
cylindrical plug gauge (metr) calibru tampon
cylindrical roller (OM) rol cilindric
cylindrical roller bearing (OM) rulment (radial sau axial) cu
role cilindrice
cylindrical rotary kiln (alim, met) cuptor tubular rotativ
cylindrical screw (OM) urub cu cap cilindric
- 106 cylindrical slide valve (hidr, OM) sertar / plunjer tubular
cylindrical spring (OM) arc elicoidal (cilindric)
cylindrical tank rezervor cilindric
cylindrical valve van cilindric
cylindrical washer cilindru spltor
cylindrical waves (fiz) unde cu fronturi cilindrice coaxiale
cylindrical wheel (OM) roat dinat cilindric
cylindrical winding furare concentric / straturi
suprapuse uniform (i la transformator)
cylindro-conical-drum hoist (met) main de extracie cu tob
cilindro-conic
cylindroid (mat) cilindroid, cilindru eliptic drept
- 107 -

D/A digital-analog

dab atingere, murdrire; pictur; a atinge, a lovi uor; a


tampona; a tinde, a aplica
dabbed spout (met) gur cptuit (la cuptoare)
dabber tampon; (met) cui de turntorie
dabbering / dabbing tamponare
dabble a stropi
dag pulbere de grafit

dagger funcion funcie logica NU-SAU (NOR), funcie Pierce


daily average production producie medie zilnic
daily chart diagram zilnic
daily consumption consum zilnic
daily delivery capacity capacitate de producie zilnic
daily report raport zilnic, jurnal
daily flow producie zilnic ( flux continuu)
daily mean medie zilnic
daily output producie zilnic
daily paper ziar, cotidian
daily production producie zilnic
daily returns ctig pe zi
daily storage magazinare / acumulare zilnic
dairy ferm de lapte, laptrie
dairy factory / plant (alim) fabric de prelucrare a laptelui / de
produse lactate
dairy products produse lactate
dam baraj, dig, stavil cu clapete, stavilar, batardou, diguire,
prag (de bazin); a stvili, a zgzui, a digui, a piedica, a
fra, a chide, a bara, a opri, a reine
damage (cstr) degradare (a construciei); (ec) pierdere, daun,
pagub, lezare; (TH) avarie, defect(are), deteriorare, pan,
stricciune; (TH) a deteriora, a defecta, a avaria
damage assessement (ec, met) estimare a pierderilor, a
cheltuielilor de reparaie sau/i locuire
damage control (nav) control de avarie, serviciu de siguran a
navei
damage effect leziune
damage repairs depanare, repararea stricciunilor / avariei
damage report raport de avarie
damage survey expertiz a avariei
damage tolerance capacitatea de a rezista la distrugere o
anumit perioad de timp
damage threshold prag de deteriorare
damaging action / effect leziune
Damascus / damask steel (met) oel de Damasc (i ca reet)
damascene steel oel de Damasc
damp (el, autom) atenuare; (TH) amortizare, ud, umed, jilav;
(hidr) a umezi, a umecta, a stropi, a uda, a muia; (met) a
fra / a atenua / a reduce mersul unui furnal
damp air aer umed
damp and dust proof rezistent la umiditate i etan la praf
damp course hidroizolator
damped (autom) amortizat, aperiodic; umezit, buit (i un
foc), amortizat
damped oscillation oscilaie amortizat / atenuat
dampener amortizor; dispozitiv de umezire
dampening umezire
dampening stretch alungire la umezire
dampening unit aparat de umezit
damper (auto) amortizor; (cstr) amortizor de zgomot; (el)
atenuator; (OM) amortizor, clapet; (met) registru de co,
uber; (el, c) surdin; (TH) amortizor, umezitor, van de aer
(de combustie); (met) registru de ventilaie / de co; dispozitiv
de climatizare
damper device dispozitiv de atenuare
dampering reglare a traciunii
damper loss (OM, hidr) pierdere de presiune static tr-un
fluid curgd printr-un amortizor
damper plate (OM) uber, clapet

damper rod (OM) tij de ridicare


damper ventilation (OM) robinet de ventilatie
damper weight contragreutate
damp heat test cercare cldur umed
damping (autom, mec) amortizare, atenuare; umezire, umectare,
muiere, umectare; (fiz) evaporare, volatilizare, aburire
damping action efect de trangulare
damping area suprafa de amortizare
damping behaviour comportare tip amortizor
damping capacity capacitate de amortizare
damping chuck (mas-un) mandrin de strgere
damping coefficient factor / constant de atenuare / de
amortizare
damping down tower (met) turn de stingere a cocsului
damping effect efect de amortizare
damping element atenuator
damping factor (autom) factor balistic; (el, metr) factor /
coeficient de amortizare
damping friction (OM, T) frecare ce are ca efect amortizarea
damping gyro regulator atenuator
damping period / time perioad / timp de linitire (a
indicatorului unui aparat de msurat); timp de stingere (a unei
oscilaii)
damping ratio raport / decrement de amortizare
damping resistance (el) rezisten de amortizare; (mas)
rezisten de frare
damping rolls cilindri de umezire
damping spring (el) arc / resort de amortizare; (mec) amortizor
damping test prob / cercare la tenacitate / la amortizare
dampness umiditate
dampness of walls igrasie
damp-proof (OM) etan la ptrunderea umiditii; (TH)
rezistent la umiditate
damp-proofing etanare la umiditate / la igrasie
dam stone (met) prag (de furnal)
dampy umed, jilav; (met) necopt, brut
dancer roll(s) (met) role de reglare (la agregatele de decapare),
regulator de tindere a benzii
dander (met) zgur
danger alarm instalaie de alarm / de semnalizare a pericolului
danger arrow sgeat avertizoare pentru alt tensiune /
paratrsnet
danger dose doz periculoas
danger light semnal optic de pericol
danger of breaking pericol de spargere / de rupere
danger of slagging (met) pericol de formare a zgurii
dangerous goods mrfuri periculoase
dangerous oils produse uor inflamabile
dangerous section (mec, OM) seciune periculoas
dank umed i rece
dant (met) crbune de calitate inferioar
dapping die blocks cub cu calote pentru ambutisare (la matrie)
dark obscuritate, umbr, negru, tuneric
dark adaptation adaptare a irisului i retinei pentru vizibilitate
dark annealing (met) recoacerea neagr
darkening of glass opacizare a sticlei
dark heat cldur iradiat de regiunea invizibil a spectrului,
partea infraroie a spectrului
dark petroleum oils produse petroliere negre / chise la
culoare

dark purple violet chis


dark-red heat incandescen la rou chis
- 108 dark-red heating (met) clzire p la incandescen la rou
chis
dark yellow galben chis
dash izbucnire, ire; pictur; (auto) separaie tre motor i
locul de conducere, tblie de motor; (cstr) grind; (met)
ciocnire, oc, izbire, lovitur, mer, coad de ciocan; (met)
aerisire a locului de munc subteran sau hale cu praf i
noxe; linie (de dialog, text); a arunca, a scoate, a i
dashboard tablou de bord
dash control comand prin butoane
dashed striat, punctat
dashed-spring washer (OM) rondel elastic, de oel
dashing rule regul de haurare
dashpot (auto) amortizor pneumatic sau hidraulic; (el)
atenuator; (OM) cilindru de fr, amortizor, pern de aer,
amortizor / tampon cu aer, orificiu de evacuare a fluidului la
capt de curs (la cilindri hidraulici)
dashpot action amortizare hidraulic
dashpot piston (OM) piston de amortizor
dashpot-type shock absorber amortizor hidraulic
dash shield (auto, termo) tblie de motor
dash to a spray pulverizare / barbotaj sub presiune
data date, informaii (primare), indicii, indicaii; caracteristici
tehnice; valori caracteristice; parametri; documente de baz
data acquisition / capture colectare / achiziie (culegere,
prelucrare parial i registrare) de date
data acquisition system (inf, metr) sistem de colectare /
achiziie de date
data address adres cu date
data analysis analiz / procesare a datelor
data bank banc / mulime de date dintr-un domeniu definit,
stocate organizat, ansamblu de fiiere rudite conind date
dintr-un anumit domeniu
data base baz / mulime de date, organizat, referitoare la un
set anumit de aplicaii, ansamblu de date organizate pentru
utilizare aplicaii distincte
data base management system (c) sistem de gestiune a bazelor
de date
data block (c) bloc de date, zon a unui program care
concentreaz datele utilizate cadrul acestuia
data capture colectare sistematic a datelor
data carrier suport de informaii
data collection colectare a datelor (tr-un punct central)
data comparator (c) bloc de comparare a datelor
data compression (c) comprimare a datelor, codificare a
informaiei pe baza frecvenei de apariie a simbolurilor unui
alfabet
data consistency (mat, c) consisten / corectitudine a datelor
data conversion (c) conversie / transformare a formei de
reprezentare a datelor
data dictionary (c) dicionar / tabel de coresponden i
descriere a datelor
data display / presentation (c) afiare a datelor
data dump (c) pierdere la transferul informaiilor (tre
memorii)
data file fiier de date, mulime de date utilizate tr-o anumit

aplicaie
data gathering colectare a datelor
data handling prelucrare / procesare a datelor / informaiilor
data hold reinere / memorare / stocare a datelor
data input / output unit dispozitiv de colectare i transmitere a
datelor
data integration comasarea datelor din mai multe surse tr-un
singur fiier
data integrity (c) integritate a datelor, protejare a datelor fa de
defectarea echipamentelor sau programelor
data link system (c) sistem de transmitere a datelor
data logging colectare / achiziie / registrare de date timp
real
datamation prelucrare automat a datelor
data name nume al datei, caracter(e) de identificare a(le) unei
date
data of welding (met) regim de sudare
data plate tbli / plcu cu date tehnice principale; plac de
timbru
data preparation pregtire / registrare pe un suport de
informaii, a datelor
data processing prelucrare a datelor / informaiilor
data processor (c) unitate central a unui calculator, instalaie
pentru prelucrarea informaiei, procesor
data recorder registrator de informaii
data recovery (c) registrare / recuperare a datelor
data separation triere de informaii
data sheet scurt autobiografie; (inf) caiet de sarcini, foaie de
date
data simulation simulare comportrii unor modele pe baza
datelor statistice
data smoothing procedur matematic de transformare a unei
mulimi de puncte disperse tr-o curb
data storage magazinare de informaii, memorare de date
data transfer (c) transfer de date (sub program specializat)
data transmission chain linie de comunicaie, lan de
transmisie
data transmitter terminal pentru transmiterea datelor,
transmitor de date
data type (inf) tip de date, mulime de date unitare din punctul
de vedere al informaiei reprezentate
date dat (calendaristic), perioad, termen
date of delivery dat / termen de livrare
date of grant / of patent dat a brevetrii / a publicrii unei
invenii (brevetare)
date stamp tampil cu dat, compostor
dating datare, determinare a vstei (rocilor)
datum punct de referin (autom) dat, informaie; (hidr) cot /
nivel iniial() / convenional(); (mat) punct de origi-ne al
unui sistem de coordonate; (metr) informaie de msurare,
rezultat al msurrii; (TH) baz de referin (pentru tolerane)
datum deck (nav) punte de compartimentare / la nivelul liniei
de plutire
datum dimensioning (OM, mas-un) cotare cu baze de referin
datum error (autom) eroare iniial (a unui aparat de msurat;
(metr) eroare a rezultatului msurrii, eroare a informaiei de
msurare
datum level plan de comparaie / de baz / de referin, nivel
convenional; (hidr) nivel de referin / iniial; (TH) suprafa
de baz / de referin

datum line linie de referin, nivel convenional, axa neutr


datum plane orizont absolut, plan de baz / de referin, nivel
de baz / de referin
datum point punct de referin / de reper
datum surface suprafa de referin
daub (met) material pentru vatra cuptorului, cptuire a vetrei
cuptorului; (cstr) a tencui, a unge, a mji
daubing (met) acoperire cu material refractar
dawsonite mineral din carbonat de aluminiu i sodiu
daylight (fiz) lumina zilei / natural; (met, mas-un) trecere sub
pres, lime util maxim tre masa i cursorul unei prese
hidraulice
day-night effect efect diurn
day off zi de repaus, zi de odihn
day output (ec) producie zilnic
day rate (ec) salariu zilnic / pltit cu ziua
day shift schimb de zi
day work lucru cu ziua / regie
daywork rate (ec) pre de regie
deactivation (chim) dezactivare
dezactivator dezactivant, dezactivator
dead (el) fr curent / tensiune, necrcat
dead abutment suport / reazem fix
dead angle unghi mort
- 109 dead-annealing (met) recoacere complet / total
dead axle (mas, OM) osie fix / alergtoare / legat rigid de
sasiu; (TH) ax purttor
dead band intervalul de variaie a unei mrimi pentru care
aparatul (de msur sau control) nu reacioneaz
dead-beat aperiodic
dead-beat oscillations (mec) oscilaii amortizate
dead-bold (OM, mas-un) opritor, dispozitiv de oprire
dead-burn (met, chim) a arde total
dead-burning ardere excesiv, prjire total (a minereurilor)
dead-centre (DC) (auto, mas) punct mort; (mas-un) vf fix /
imobil / al ppuii mobile (la strung)
dead-centre / (hand tool) lathe strung de banc cu ambele
vfuri fixe
dead-centre position poziie punctul mort
dead-centre puller (mas-un) roat pentru rotirea piesei de
rectificat aezate tre vfuri
dead-cold chilling (met) clire
dead-drawn wire sm trefilata
dead drum toba / tambur inactiv()
dead-earth legtur la pmt perfect
deaden (met) a mtui, a pasiva; (TH) a deconecta, a stabili, a
amortiza, a astupa
dead-end (cf) linie moart / chis; (el, mas) capt orb / mort,
capt fix al cablului
dead-end anchor / clamp (OM; el) clam de ancorare
dead-end shut-off (hidr, termo) scurgere la valva de control (la
chidere)
dead-end tie (cstr, nav) legtur / capt de ancorare; (el)
legtur de capt / terminal
dead-end trap separator de lichid la aspiraie
dead-end winding (OM, el) spir gol / moart / de capt
deadeners surdin
dead-engine motor oprit / stins
dead-enginestart start / pornire cu motorul oprit

deadening matisare
dead finish suprafa mat
dead-flat (nav) cuplu maestru, coast de maestru; neted, plan,
plat
dead flow curgere staionar
dead-full annealing (met) recoacere complet
dead-ground (el) legtur la pmt perfect
dead-hard steel (met) oel foarte dur
dead-head (auto) curs fr pasageri; (met) maselot / adaos de
turnare; (nav) baba' (i de lemn), bolard, geamandur de lemn,
cp de ancor
deadhead pressure presiune blocat, presiune de ieire
corespunztoare unui debit de ieire nul
dead-joint binare fix
dead-level (mas) nivel constant; (TH) nivel de baz
dead-line (el) linie neutr; (ec) termen final
dead load (cstr, hidr) greutate proprie, sarcin permanent;
(mec) sarcin static / constant; (TH) crcare / greunare
prin greutate proprie / moart
dead-load stress tensiune cauzat de greutatea proprie
deadlock blocare definitiv, situaie care un proces ateapt
un eveniment care nu se va produce niciodat
deadman (nav) stp de ancorare
deadmans brake (auto, mas-un) dispozitiv de siguran / de
fr ce oprete un vehicul sau o pres dac piciorul
operatorului nu este pe pedal
deadmans handle buton / pghie pe care operatorul trebuie s
in apsat pentru ca utilajul s funcioneze
dead-melt arj / topitur calmat
dead-melted steel (met) oel calmat
dead-melting (met) arj / topitur calmat
dead-mild steel (met) oel moale
dead-mould (met) form pierdut
dead-mould casting (met) piese turnate
dead-oil volume cantitate / volum de ulei rezidual, cantitate de
ulei din carterul unui compresor ermetic, al crui nivel este
prea sczut pentru circulaia normal a uleiului i lubrifierea
compresorului funcionare
dead-point / position punct mort
dead-pulley (OM) roat de curea liber (pe arbore), roat
alergtoare
dead roasted (met) ars / prjit complet / total
dead roasting (met) recoacere total, ardere complet
dead room camer anecoid (fr vibraii)
deads steril
dead slow foarte cet (la maini)
dead smooth cut (mas-un) dinare dublu fin
dead smooth file pila dublu fin
dead-soaking pit (met) cuptor adc neclzit / nepregtit de
lucru
dead-soft (met) foarte moale
dead-soft annealing (met) recoacere (de muiere) complet
dead-soft-mild steel (met) oel foarte moale / cu coninut redus
de carbon
dead-soft temper (met) recoacere final (la table de oel),
recoacere total
deadspace (mas) spaiu vtmtor / toxic; (mas-un) spaiu mort
dead steel (met) oel calmat
dead stroke (mas-un) curs moart / gol

dead( )time timp mort, timp de rspuns (tre momentul


efecturii comenzii i realizarea ei), timp separator
dead true foarte precis
dead twist torsiune echilibrat
dead-weight (auto, cf) greutate moart / proprie / net / fr
crctur; (metr) tar; (nav) capacitate brut / total de
transport / de crcare
dead-weight brake fr cu contragreutate
dead-weight safety valve (hidr, OM) supap de siguran cu
contragreutate, aplicat direct
dead-work (cf) roc steril (pentru rambleu); (nav) oper
moart
dead zero punct zero perfect
dead zone (autom, metr) zon moart / de insensibilitate; (el)
unghi mort, zon moart; (mas) zon moart / de stagnare,
pung de aer de stagnare, deaerator-rsuflator al motorului,
ventil de aerisire
deaering dezaerare / scoatere a gazului (aer, oxigen, bioxid de
carbon, etc.) dintr-un lichid sau dintr-un solid (de exemplu,
din apa din boiler sau din mcare)
deaering auger pres cu vid
deafener amortizor
deal (cstr) pardoseal, duumea; (ec) afacere, tranzacie
dealer (delivering materials) furnizor, negustor
dealer's brand (ec) marca comercial (a distribuitorului)
deallocate a dezafecta
de-ashing evacuare a cenuii
debris (chim) reziduuri de substane organice; (hidr) materiale /
particule solide purtate de curent, grohoti; (met) sfrturi,
sprturi, deeuri; (T) particul de uzur
debts (ec) datorii, debite
debug (TH) a corija, a pune la punct, a corecta, a depana; (c,
inf) a localiza i corecta erori de programare
debugging corecie, punere la punct, depanare; proces de
detectare i remediere a inadvertenelor soft
debunching (fiz) degrupare, defocalizare, deconcentrare
deburr a elimina bavuri, muchii ascuite, achii (i din alezaje)
(de obicei cu scule abrazive); (met) a debavura
deburring debavurare
deburring machine main de debavurat i de montat
decade deceniu; (autom) decad
decadent oscillation oscilaie atenuat
decade scaler dispozitiv ce reduce semnalele de intrare raport
de 10 la 1
- 110 decalescence (met) negrirea / tunecarea unui aliaj dup o
transformare de faz, decalescen
decalibration modificare a limitelor de presiune admise,
decalibrarea (unui aparat de msur)
decane decan
decant a (se) depune, a (se) decanta, a turna cet, a filtra, a
strecura, a transvaza, a clarifica
decantation decantare
decantation basin bazin de decantare
decantation tank cuv de decantare
decanter decantor, aparat de distilat
decanting decantare
decanting bottle flacon de decantare
decanting cylinder cilindru decantor
decanting flask flacon de decantare

decanting jar pahar de decantare


decarbonisation (chim) decarburare; (met) decarburare
decarbonise (auto) decarbonizare, decalaminare; (met) a
decarbura
decarburation, decarburisation (met) decarburare
decarburation / decarburisation at the edges (met)
decarburare superficial / pe margini
decarburisation depth (met) adcime de decarburare
decarburise (chim) a decarburiza; (met) a decarbura
decarburiser (chim) agent / substan de decarburare
decarburising (effect) (met) proces / efect de decarburare
decay (cstr, hidr) descompunere / degradare / distrugere a
materialelor prin coroziune / a construciei; (alim) a se altera,
a putrezi, a se descompune, a mucegi; (cstr, hidr) a decade, a
descompune, a se strica
decay back to zero cdere pe zero
decay constant constant de atenuare / de amortizare
decayedwood lemn putred
decaying (TH) putrefacie, descompunere, dezagregare; (cstr)
distrus, ruinat, ubred, drpnat, insalubru
decay time (el) timp care tensiunea se reduce la o zecime din
valoarea iniial
decelerate (mec) a cetini, a avea acceleraie negativ, a fra,
a micora viteza, a tzia
decelerated motion micare cetinit / tziat
deceleration (auto) cetinire, decelerare; (el, mec) frare,
acceleraie negativ, cetinire, tziere
deceleration curve curb de inerie / de oprire / de cetinire
decelerometer decelerometru, aparat care msoar starea de
glisare / gradul de frare al unei piste
decentralized descentralizat
decentralized maintenance (met) mentenan descentralizat
decentration descentrare
decentring descentrare, scoatere a centrelor
decentring decive dispozitiv de descentrare
decibel (metr) decibel
decibelmeter decibelmetru, hipsometru, sonometru
decimal fracie zecimal, numa zecimal; zecimal
decimal base sistem / baz zecimal()
decimal digit numr / cifra zecimal()
decimal measure (metr) msur metric / zecimal
decimal / decadic (number) system sistem zecimal de
numeraie / de msuri / de uniti de msur
decimal place (cifr) zecimal
decimal point virgul (zecimal), punct care desparte tregul
de fracie ( texte de limb englez)
decimal point alignment alinierea virgulei zecimale
decipher a descifra, a decodifica
decision (TH) decizie, decret, cheiere, hotre, terminare;
(mat) admitere a ipotezei
decision element circuit logic, element / circuit de decizie
decision making luare a unei decizii, competen de decizie
decision-making under certainty (DMUC) luare de decizii
condiii de certitudine
decision-making under risk (DMUC) luare de decizii
condiii de risc
deck (auto) platforma superioar a unui autobuz; (el) plan al
treruptorului, platform / punte pentru sertare, mecanism
de rulare; (cstr) tablier (de pod); (nav) punte

deck auxiliaries (nav) maini auxiliare / mecanisme de punte


decke ariaj
decken structure structur ariat
decker (nav) ambarcaie / nav puntat
deck erection suprastructur (de nav)
deckering groare
deck flange guler de nav (de punte)
deckhead platform (la nave)
deck pipe (nav) nar de punte (pentru trecerea lanului de
ancor pu)
deckplanking (nav) bordaj al punii de lemn
deck plating (nav) bordaj al punii metalice
deckplug (nav) dop al bordajului punii
deck prism (nav) ochi de punte (cu prism)
deck screen ciur cu mai multe site
deck spillway plac deversant
deck stopper bo al lanului de ancor
deckstringer bar (nav) cornier lacrimar de contur
deck superstructure (nav) suprastructur pe punte
declared value (ec) valoare declarat, valoare pentru care se
stabilete asigurarea (mrfurilor)
decline (TH) declin, scdere, micorare; (OM) a (se) slbi, a (se)
micora, a ceda (un arc, o piuli)
declivity declivitate, pant, clinare
decluth (autom, auto, mas) a debreia; (cf) a decupla
decoct (alim) a extrage prin fierbere
decoction (alim) fierbere, fiertur; (chim) decocie, decoct
decode a decodifica, a descifra
decoiler (met) desfurtor de rulou (la laminoare), dispozitiv
de derulare
decoiling (met, plast) desfurare / derulare a ruloului de tabl /
de folie
decolo(u) rize a decolora
decommissioning scoatere din uz / dezactivare a unui utilaj /
echipament ale crui performane au sczut at de mult c
nu mai deplinete scopul iniial
decompose a (se) descompune, a separa, a dezagrega
decomposing descompunere, separare
decomposition descompunere, dezagregare, dezintegrare
decomposition point / temperature (chim, alim, met) punct /
temperatur de descompunere
decomposition to partial fractions (mat) descompunerea unei
fracii fracii pariale
decompress (mec, hidr) a reduce tensiunea / presiunea
decompression reducere / scdere a presiunii / a tensiunii
decompression valve supap de decompresie
decontaminate a decontamina, a dezinfecta, a degazifica
decontamination decontaminare, dezinfectare, curare,
purificare
decorative vencer furnir
decoring (met) demieziure
decorticate a decortica
decorticated rice (alim) orez decorticat
decortication (alim) decorticare
decorticator, decorticating machine (alim) main de
decorticat
decouple a decupla
decoupling, discoupling (OM) decuplare, deconectare
decrease micorare, descretere, diminuare, reducere, scdere;
declin; a micora, a descrete, a diminua, a scdea, a reduce (o

valoare)
decrease in weight scdere greutate, recepie dup greutate
decrease of energy (mec) scdere de energie
decreasing motion micare tziat / cu vitez descretere
- 111 decrement decrement, descretere, scdere, reducere, pierdere,
amortizare, atenuare, raport de atenuare, parametru de
decrementare / de descretere
decremental hardening (met) clire parial
decrement curve curb de scdere / de amortizare
decrement of damping decrement de amortizare / de atenuare
decremeter aparat de msurat amortizarea / decrementul
logaritmic
decrepitation (chim) calcinare, ardere, prajire (fiz) decrepitare
decryptation (c, inf) traducerea datelor tr-un format care
poate fi citit
dedendum (OM) lime a piciorului dintelui
dedendum angle (OM) unghi al conului interior (la roi dinate
conice)
dedendum circle / line (OM) cerc interior / de fund (la roi
dinate), generatoarea de picior al dintelui (la dantura conic),
linia de fund a cremalierei
dedendum flanc (OM) flanc al piciorului dintelui (la roi
dinate)
dedendum profile (OM) profil al piciorului dintelui (la roi
dinate)
deducibility deductibilitate
deduct a scdea, a deduce
deduction (TH) scdere, sczmt; (ec) rabat, reducere,
bonificaie / reinere (din plat), remiz; (mat) deducie,
concluzie, scdere, scztor
dedusted coal (met) crbune desprfuit
dedusting desprfuire
deed act contract
deed of conveyance act de vzare-cumprare
deeds atribuii
de-electronating agent oxidant
de-electronation oxidare
deemulsification dezemulsionare
deemulsified oil iei / ulei dezemulsionat
deep adcime; (nav) adcime (a mrii), adc; tunecat,
saturat
deep cementing (met) cementare adc / profund
deep corrosion coroziune ptruns / perforat
deep drawing ambutisare adc, tragere cu raport mare de
reducere
deep drawing grade calitate a ambutisrii adci
deep drawing ability / property / capacity capacitate de
ambutisare adc
deep drawing steel / sheet / strip (met) oel / tabl / band
pentru ambutisare adc
deepen a adci; (met) a adci, a ambutisa
deep etching (met) atac adc cu acizi ( metalografie)
deep-etch test (met) prob metalografic cu atac adc cu acizi
deep frame coast trit (construcii navale)
deep-freezer instalaie de congelare, congelator
deep freezing subrcire (sub 0C)
deep-groove ball bearing (OM) rulment (radial) cu bile, cu cale
de rulare adc

deep hardening (met) clire ptruns (adc)


deep penetrating electrode (met) electrod cu ptrundere adc
(la sudare)
deep pump pomp de adcime
deep pump cup garnitur a pompei de adcime
deep-row bearing (OM) rulment radial-axial (cu bile) cu cale
de rulare adc
deep-well(piston) pump pomp submersibil / de adcime / de
fund
defalcation (ec) deficit de cas, deturnare de fonduri
default (inf, c) valoarea (implicit) a unui argument dac nu se
face o specificare anume de ctre utilizator
defecate a limpezi, a cura (de sedimente), a rafina, a purifica,
a defeca
defecator cldare de defecare / de limpezire / de purificare
defect (el) defect, eroare, deranjament, avarie, refuz; (fiz, met)
defect ( cristalografie); (mat) defect (algebr, analiz); (met,
plast) cicatrice, pete
defect detecting device (metr, met) dispozitiv / aparat de
detectare a defectelor
defective defect, deficient, incomplet, lacunar, defectuos,
defectiv, deteriorat
defective casting (met) defect de turnare, turnare defectuoas
deferment amare, suspendare
deferred action aciune amat / tziat
deferred-action alarm alarm temporizat / tziat
deferred examination examinare amat (a unei cereri de
brevet de invenie)
deferred payment (ec) plat ealonat
deferred results rezultate de lung durat
defibrator defibrator
deficiency (TH) deficien, lips; (ec) manco, deficit; (fiz)
deficit, deficien
deficiency of gas (TH) lips de gaz
deficient defectuos, insuficient, srac
deficient for welding (met) material greu sudabil
deficit (ec) manco, deficit
definable care poate fi definit, definibil, determinabil
define a defini, a preciza, a determina, a fixa
defining equation ecuaie de definiie
definite integral integral definit ( analiza matematic)
definiteness determinare, definire, fixare
definite-purpose motor motor special / cu destinaie special
definite time delay / lag tziere / temporizare independenta
prestabilit
definition (TH) descriere, definire, definiie, precizare a
elesului; (mat) definiie, determinare a noiunilor
definition of image claritate (i a imaginii)
deflagrability inflamabilitate, combustie violent
deflagrate a deflagra
deflagration deflagraie, ardere cu explozie
deflashing (plast) lturarea defectelor de pe linia despritoare
a unei matrie modulate
deflate (TH) a goli, a dezumfla; (mat) a reduce gradul / ordinul,
a reduce dimensiunile
deflation (ec) oprire a inflaiei
deflect (fiz) reflectare; (mec, met) doire, curbare, strbare;
(fiz) a refracta; (mas-un, met) a doi, a curba, a devia, a
strba, a covoia; (mat) a devia (de la o dreapt)

deflecting bar (OM) tij pentru mutarea curelei


deflecting force (mec) for de deviere / de covoiere
deflecting from true path deviaie / deviere / abatere de la
drumul bun / corect
deflecting tool deflector, genunchi, scul / aparat de deviere
deflecting torque cuplu activ / motor
deflection, deflexion (auto) doire a arcului; (cstr, mec) sgeat
de covoiere; (el, fiz) baleiaj, deviaie, deflexie
deflection at mid-span sgeat la mijlocul deschiderii
deflection indicator flexometru, aparat pentru msurarea sgeii
de covoiere
deflection of a girder sgeat (de covoiere) a unei grinzi
deflection of the oscillation amplitudine a oscilaiei
deflection of the rolls (met) covoiere / valoare a sgeii
cilindrului de laminor
deflection of the vibration amplitudine a vibraiei
deflection spring doire / deviere / covoiere / curbare a
arcului
deflection test prob de covoiere
deflectivity capacitate de a rezista la covoiere fr defectare
deflectometer (mec, metr) aparat pentru msurarea sgeii,
flexometru; (met) deflectometru
deflector (auto) deflector al pistonului, deflector de aer; (hidr)
nas de amorsare (al sifonului deversor); deflector; (mas,
termo, TH) deflector
deflector bar bar de protecie
- 112 deflector piston (OM, hidr) piston cu deflector
deflector plate (mas) deflector
deflocculate a coagula, a flocula, a (se) face fulgi
deflocculatedgraphite grafit coloidal
defluxer demagnetizator
defloamer (chim, T) produs chimic / aditiv antispumant
defoaming spargere / distrugere a spumei
defocus (fiz) a defocaliza (un fascicul)
defocusing lens lentil divergent
deform a deforma
deformability deformabilitate, plasticitate
deformation (mec, plast) deformare, deformaie,
deformabilitate; (mat) deformare, curbare (pentru suprafee)
deformation at low / ambient temperature (mec, plast)
deformare / profilare la rece, ecruisare
deformation constant constant / factor de deformaie
deformation due to hardening (met) deformare / deformaie
(determinat) de clire
deformation energy energie / lucru mecanic de deformare
deformation-free continuum (mec) continuu nedeformabil
deformation inextension modificarea lungimii
deformation potentials poteniale de deformare
deformation rate (mec, plast) vitez de deformare
deformation resistance (met, plast) rezisten la deformare
deformation / permanent set deformaie permanent /
remanent / rezidual ( mecanica solidelor)
deformation work (mec) lucru mecanic de deformare
deformed beam lead thickness (OM) grosimea medie a
adezivului (tr-o binare prin lipire)
deformed (concrete reinforcing) bars armturi profilate, oelbeton
profilat
deformeter aparat pentru msurarea deformaiilor
deforming deformare, deformaie

defragilisation (met) defragilizare, dehidrogenare


defroster aparat de dejivrare a parbrizului
defrost lturare a gheii (prin topire sau sublimare); a ltura
gheaa
defroster control / reglare a dezgherii / decongelrii
defrosting decongelare, dejivraj, curirea chiciurii
defrosting room camer de decongelare
defrost pan bac de dejivrare, colector / cuv pentru picturile
rezultate din dezgheare
defrost timer cronometru de reglare a decongelrii
defrother antispumant
deg abreviere pentru grad hexagesimal
degas(ify) a degaza, a degazifica, a degaja gazul, a dezaera
degasification (met) degazificare
degasifier degazeificator
degassing / degassifying degazificare, extracie / eliminare /
deprtare a gazului
degassing anneal (met) recoacere de degazificare
degassing flux (met, chim) agent de degazificare, degazificator
degauss a demagnetiza
degaussing, demagnetization demagnetizare
degeneracy degenerare, degenerescen, denaturare
degenerate a degenera, degenerat
degenerative feed-back (autom) feed-back negativ (nedorit)
degeneration (mat) degenerare, degenerescen, descompunere,
descompunere
degradation degradare
degradation energy energie de disipare / de degradare
degradation failure deteriorare a parametrilor de lucru c nu
mai corespunde scopului iniial
degrease a degresa
degreasing (chim) degresare, care degreseaz
degreasing agent (chim, met) agent de degresare, detergent
degreasing bath baie de degresare
degreasing line (alim, met, chim) linie instalaie / de degresare
degree (deg) (chim, fiz) grad, treapt; (el) proporie; gradaie,
prag / nivel al unei mrimi; (mat) grad (unitate de unghi);
(mat) grad (al unei ecuaii), ordin, rang, perioad (a unei
fracii); (metr) msur, grad; (TH) calitate, dimensiune, marc
(de material)
degree centigrade grad Celsius
degree Clarc grad Clarc, unitate de msur pentru duritatea apei
reprezentd 1 gram de calciu tr-un galon imperial (4, 54
litri) de ap
degree form (OM) unghi de angrenare
degree of accuracy (OM, mas-un) clas / grad de precizie
degree of admission grad de umplere / de admisie
degree of beating finee / grad de macinare
degree of compaction (cstr) stare de compactare / de desare,
grad de compactitate
degree of compression raport / grad de compresie
degree of confidence nivel / grad de credere, coeficient de
siguran
degree of dip mrimea clinrii
degree of dissociation (chim, fiz) grad de disociere
degree of dust extraction / removal (TH) grad de desprfuire
degree of distribution grad de dispersie / de repartiie
degree of fineness grad de puritate / de finee
degree of freedom grad de libertate
degree of fullness grad de umplere

degree of hardness grad de duritate


degree of homogenity (met) grad de omogenizare (la brame, la
turnarea continu i lingotiere)
degree of oxidation (OM, met, chim) grad de oxidare
degree of polymerization grad de polimerizare
degree of porosity grad de porozitate
degree of purity (met) clas / grad de puritate
degree of ramming (met, plast) grad de desare / compactare
(i la materiale poroase)
degree of reading accuracy precizie de citire (la aparatele de
msurat)
degree of reduction (met, plast) grad de reducere (la laminare,
forjare)
degree of reliability (OM, met) nivel de credere / fiabilitate
degree of resilience grad de elasticitate / de recul / de rezilien
degree of settling grad de tasare, factor de compactare
degree of shrinkage (met, plast) grad de contracie / de
contractare
degree of sizing grad de cleiere / de binare / de lipire
degree of slope grad de clinare
degree of smoothness coeficient / grad de finee
degree of temperature precizie a temperaturii
degree of unsolvability grad de nerezolubilitate / insolvabilitate
degree of wetness grad de umiditate
degree rise cretere a temperaturii
degumming (ind chim) rafinare (uleiuri)
degustation degustare
dehumidification reducerea umezelii, scoaterea apei
dehumidifier (alim, met) uscator
dehumidify a usca, a elibera de umiditate
dehumidifyng effect putere de dezumidificare, putere
frigorific latent a unui rcitor de aer
dehydrate a deshidrata
dehydrated alcohol alcool absolut / deshidratat
dehydrated fruits (alim) fructe uscate
dehydrated meat carne deshidratat / uscat
dehydrated vegetables (alim) legume uscate / deshidratate
dehydrating deshidratare
dehydrating catalyst catalizator de deshidratare
dehydration deshidratare, eliminarea apei
dehydration box / tank decantor, bazin de decantare
dehydrator deshidrator, evaporator, desicator, exsicator
dehydrogenate a dehidrogena
dehydrogenation (alim, chim) dehidrogenare
deice (auto, av) a dejivra; (termo) a dezghea
deicer instalaie de jivraj
deicer-switch treruptor al dejivrorului de parbriz
- 113 deicing dejivrare, dezgheare
deionisation (chim) deionizare
deionised water ap demineralizat / deionizat
del (mat) (operator) nabla
delamination exfoliere
delay temporizare, tziere, a tzia
delay action (aciune de) temporizare, acionare tziat
delayed action (autom) comand temporizat; (mec) cetinire,
efect de inerie; (plast) aciune tziata
delayed firing / ignition (auto, termo) aprindere tziat
delayed pulse tripping cam cam de tziere / cu mers gol
delayed radiation effect efect tziat al iradierii

delayed response (TH) rspuns tziat


delayer (chim, plast) inhibitor
delay in boiling cobore a temperaturii de fierbere
delay-interval timer temporizator de tziere
deleading (met, chim) eliminare a plumbului
delete (TH, c) a anula, a terge, a elimina, comand / tast de
tergere (i a caracterului de pe poziia curent a cursorului
deleterious vatmtor, nociv
delf (met) strat subire de carbon
delicacy finee, grad de finee
delimit a determina frontierele, a delimita
delimiter (inf) caracter ce separ o propoziie, o linie tr-un
program
delineate (mat, mec) a stabili frontiere / dimensiuni; (TH) a
schia, a desena
deliquesce a se topi, a se lichefia
deliquescent dryer (alim, ind chim) dehidrator / usctor cu
higroscopie mecanic / cu produs higroscopic
deliver (autom) a debita; (ec) a distribui, a livra, a furniza, a
preda mrfuri
delivered free (ec) livrare franco / la domiciliu
delivered power (mas) putere debitat / de ieire
delivering live-roller table (met) cale / transportor cu role
pentru evacuare (dup caja de laminare)
delivering under pressure refulare
deliver subsequently (ec) a livra suplimentar
delivery (auto) alimentare; (ec) livrare, transmitere, predare de
mrfuri; (hidr) debit al canalului de legtur tre dou
rezervoare cu niveluri variabile, debit de ap / de curent; (TH)
debit (de pompare) debitare, livrare, producie, predare
delivery air aer insuflat, aer introdus spaiul condiionat
delivery and receiving document (ec) proces verbal de
predare-primire
delivery bill (ec) foaie de livrare
delivery calender cilindru / calandru de debitare
delivery cock robinet de alimentare / de golire / de scurgere
delivery connection racord de evacuare
delivery date (ec) data a livrrii
delivery end (TH, ind chim) cap de descrcare al mainii / al
instalaiei; cap de livrare / de debitare / de ieire
delivery / discharge gauge (metr) manometru de refulare
delivery hole gur de refulare
delivery hose furtun de golire / de refulare
delivery jet pipe (OM, hidr) ajutaj / duz de scurgere
delivery lattice pz transportoare / debitoare
delivery mark semn care indic volumul de lichid preluat
delivery mechanism mecanism de alimentare
delivery meter (metr) contor de trecere, debitmetru
delivery motion (mas-un) micare de debitare / de aducere a
unui semifabricat poziia de lucru
delivery nozzle ajutaj de refulare
delivery of current (el) furnizare / livrare de curent
delivery of gas alimentare cu gaze
deliveryorder (ec) not de livrare
delivery pipe (cstr) eav / tub / canal de evacuare; (hidr)
conduct de ieire / de debitare / de refulare sub presiune,
eav de admisie / de debitare, eav de presiune; (TH)
conduct, burlan de scurgere / de golire / de evacuare
delivery point of a conveyer punct de deversare al unui
conveier / al unui transportor

delivery pressure presiune de refulare


delivery promise (ec) termen de livrare
delivery pump pomp de refulare / de debitare
delivery rate vitez de pompare / de livrare
delivery reel (met, plast) dispozitiv de debitare / de derulare (a
unui rulou) demineralizat / deionizat
delivery requirement condiie de livrare
delivery roller cilindru debitor (i industria textil)
delivery roller table (met) cale / transportor cu role pentru
evacuare (dup caja de laminare)
delivery rolls (mas-un) cilindri de debitare
delivery side (mec) fa de apsare; (TH) parte de ieire / de
refulare
delivery side of a pump gur de refulare a unei pompe
delivery specification condiii delivrare
delivery table mas strgtoare / de eliminare; (text, alim)
masa de sortare
delivery valve (mas, hidr) supap de presiune / de refulare;
(TH) ventil de golire / de scurgere
dell teitur, dolin, vcea
delta (autom) delta; (el) triunghi
delta-brass (met) alam / aliaj Cu-Zn delta
delta bridge punte (electric) triunghi, delta
delta connection conexiune triunghi
delta-delta connection conexiune triunghi-triunghi
delta iron (met) fier (delta)
delta metal (brass alloy) (met) metal delta (aliaj de alam)
delta-star switch (el) comutator stea-triunghi
delta voltage (el) tensiune de linie / tre faze
delta-wire connection (el) conexiune stea-triunghi
deltoid (mat) deltoid, romboid, triunghiular
delustred lefuit mat / fr luciu
demagnetisation, degaussing demagnetizare
demand (ec) cerere, necesar, comand
demand factor coeficient de crcare, factor de cerere,
coeficient de solicitare
demand power putere calculat / nominal / teoretic / cerut
demandpull inflation (ec) inflaie provocat de cerere
demand security a cere garanie
demarcation hotrnicire, marcare, demarcare, delimitare,
bornare, parcelare
demeanour comportare de merit-deficien (a unui produs)
demijohn damigean
demister separator de picturi / de cea
demister screen geam cu dispozitiv contra aburirii
demixing stratificare, separare straturi
demolishing demolare, darare, distrugere
demolition demolare, darare
demonstrate a demonstra, a dovedi, a justifica, a prezenta
demonstration demonstrare; prezentare (a unui produs)
demount (cstr) a demola, a sparge un zid; (mas, TH) a demonta
demountable amovibil, demontabil
demounting (chim) descompunere, depolimerizare; (mas, TH)
demontare
demulsibility capacitate de dezemulsionare
demulsification dezemulsionare
demulsifier dezelmusionant
demulsify a dezemulsiona
demultiplier demultiplicator, reductor (de orice fel)
denary zecimal

denaturation denaturare
denature a denatura
denatured alcohol spirt denaturat
dendrite (met) dendrit, structur dendritic
dendritic markings (met) dendrite
dendritic structure (met) structur dendritic
dendroid(al) dendritic
dendrometric increment cretere dendrometric
- 114 denial negatie
denicotinize a denicotiniza, a elimina nicotina
denominate a denumi, concret
denominate number numr concret
denominator (mat) numitor al unei fracii
denote a denota, a indica, a denumi, a semna, a nota, a marca
dense dens, etan, compact, fr bule de aer, fr pori
densener (met) rcitor (metalic) form (pentru grbirea
rcirii)
denseness caracter compact / dens, proprietate de a fi dens,
densitate
dense smoke fum gros / dens
densimeter, densometer densimetru, areometru
densimetry densimetrie, determinare a densitii
density (TH) densitate, impermeabilitate, desime, concentraie;
(fiz, mat) densitate; (mas) densitate, etaneitate
density as pressed (TH) densitate stare presat / ainte de
sinterizare / la crud
density as sintered (TH) densitate dup sinterizare
density bottle picnometru
density function (mat) densitate de repartiie ( teoria
probabilitilor)
density of dislocation densitate de dislocaie ( cristalografie)
density of energy densitate de energie
density ratio (TH) densitate relativ
density temperature coefficient coeficient al densitii de
temperatur
dent (met) urm de lovitur, adcitur, striu; a tia, a imprima,
a dantura
dental alloy (met) aliaje dentare
dentate (mas-un) a tia zigzag, a tia dini (nu neaprat
evolventici), a zima, a randalina
denticulate (OM) dinat (nu pentru angrenaje), zimat, danturat
dentifrice past de dini
denting (mas-un) dinare, randalinare; (met) crestare, cresttur
denuding desorbie
denumerability, countability numrabilitate
denumerable numrabil
denunciation denunare (de exemplu, a unui contract)
deodorant dezodorant, dezinfectant
deodorization dezodorizare, dezinfectare
deodorize a dezodoriza
deodorizing dezodorizare
deoiling (ind chim) dezuleiere, scoaterea uleiului
deoxidant dezoxidant
deoxidation / deoxidisation dezoxidare
deoxidation alloy (met) aliaj dezoxidant
deoxidise a dezoxida
deoxidised copper (met) cupru dezoxidat
deoxidiser dezoxidant
deoxidising agent / element (met) agent / element dezoxidant

deoxidising flux (met) fondant dezoxidant


deoxidising slag (met) zgur reductoare / de dezoxidare
department departament, sector, secie, serviciu, secie / atelier
de fabric
department head ef de serviciu
department manager (met, ec) ef de secie, conductor tehnic
department store mare magazin, antrepozit, depozit, magazin
universal
departure plecare; (TH) pornire, desprire, deviere, deviaie,
abatere; (hidr, mat) abatere (de la valoarea medie); (nav)
plecare (a navei), deplasare est-vest
departure track linie de ieire (la ci ferate)
dependability (fiz) securitate; (ec) dependabilitate, fiabilitate
dependable in service sigur exploatare
dependence dependin
dependency funcie dependent de control / reglaj prin urmrire
dependent variable (autom) mrime dependent; (mat)
variabil dependent
dephased defazat
dephlegmation condensare parial, deflegmare
dephlegmator deflegmator
dephosphorisation defosforare
dephosphorise (met) a defosfora
depict a picta, a descrie
depiling magazine / table (met) mas de crcare (la laminare)
depinker antidetonant
deplating deprtare a stratului de zinc
deplete (met) extragere a metalului din minereu; (TH) a goli, a
epuiza, a slei, a srci
depletion (el, fiz) epuizare, srcire, golire, locuire; (hidr)
secare, epuizare
deploy a desfura
depolariser depolarizant
depolarisation (fiz) depolarizare
depolish a mtui
depolymerisation (chim) depolimerizare
depose depunere, sedimentare; a depune
deposit (TH) depozit, depunere, strat; (chim) sediment,
precipitat, condensat depozit; (el) depunere / depozit de noroi
la acumulator; (hidr) depunere, sediment, zcmt; (ec) avans
garanie, depozit, bani depui ( banc); (met) depunere (i
de recondiionare), strat acoperitor, placare, izolaie; (chim) a
(se) depune, a (se) precipita; (hidr) a sedimenta; (ec) a
depune, a depozita
deposit account (DA, D/A) (ec) cont de depuneri cu termen
deposit at call (ec) depunere rambursabil la cerere
deposit by thermal decomposition (met) depunere prin
descompunere termic
deposited metal (met) metal de adaos / depus custur /
pentru crcare (la recondiionare)
deposition rate vitez de depunere (la sudur)
deposition sequence ordinea de depunere a materialului de
adaos la suduri cu treceri multiple
deposit welding (met) sudare de crcare, depunere / crcare
prin sudur (la recondiionri)
depression of freezing point cobore / depresiune a punctului
de gheare / de congelare (i la lubrifiani)
depth adcime, grosime, lime (raportat la o suprafa
convenional)
depth at quay (nav) adcime de cheu

depth contour izobat (linie de egal adcime)


depth effect efect de adcime
depth feed (mas-un) avans de ptrundere / vertical ( achiere)
depth filter filtru cu reinerea impuritilor pe diferite mrimi,
funcie de natura mediului filtrant
depth gage (mas-un, metr) ubler de adcime
depth hardening (met) clire ptruns
depth of engagement (OM) distana radial de contact (i la
filete conjugate)
depth of beam lime a unei grinzi
depth of bore / boring (OM, mas-un) adcime a gurii / de
gurire
depth of bore hole (mas-un) adcime a gurii
depth of case (met) adcime a stratului cementat / de
cementare
depth of chill (met) adcime a stratului clit / de clire
depth of cut(ting) (met) lime / grosime de tiere / tieturii
(la tierea termic a metalelor); (mas-un) adcime de
achiere
depth of drag lines adcimea rizurilor (la tierea termic a
metalelor)
depth of engagement (OM) lime util (la filete)
depth of engagement of gears lime de treptrundere (la
angrenaje)
depth of foundation (cstr) adcime a fundaiei
depth of fusion adcime a sudurii / de topire, adcimea zonei
topite materialul de baz (pe durata sudurii)
depth of groove (met) adcimea calibrului (la laminare)
depth of hardening zone (met) adcime a zonei de clire
- 115 depth of hearth (met) adcime a vetrei
depth of the hold (nav) lime a magaziei / a calei
depth of impression / of indentation adcime de ptrundere a
unui penetrator (la cercarea de duritate Brinell)
depth of keyway (OM) adcime a canalului (i de pan) / a
crestturii / a canelurii
depth of nitrationcase (met) adcime a stratului nitrurat / de
nitrurare
depth of packing space (OM) lime a locaului garniturii de
etanare
depth of page lime a paginii
depth of penetration (cstr, TH) adcime de ptrundere; (met)
adcime a penetraiei / a sudurii / de ptrundere
depth of profile profunzime / adcime a profilului
c (met) adcime de clire, adcime a stratului albit
depth of roughness (T) adcime a asperitii / a asperitilor
depth of slide (mas-un) grosime a ghidajului / a glisierei
depth of thread (OM) lime a filetului
depth of throat (OM, mas-un) lungime a braului consol,
distana maxim tre axa burghiului i punctul cel mai
apropiat pe suprafaa coloanei (la maini de gurit radiale)
depth of tooth (OM) lime a dintelui (la roi dinate)
depth of welding penetration adcime de sudare (ptrundere)
depth-tool (metr) compas de angrenare (pentru verificarea
roilor dinate)
derangement dereglare, deranjare, dezorganizare
derating reducere a sarcinii de funcionare, funcionare

condiii deprtate de cele limit, subregim


derivation derivaie, branament, bifurcare (de cabluri electrice,
de conducte)
derivate (autom) derivativ; (chim) derivat, produs derivat; (mat)
derivat, numr derivat
derivative produs secundar / derivat
derive a deriva, a deduce, a trage concluzii, a decurge din..., a
obine, a proveni
derived equation ecuaie obinut prin transformarea unei
ecuaii date, ecuaie obinut prin derivare
derived input / output flow debit de intrare / de ieire ideal,
raport tre cilindree i frecvena de rotaie
derrick blocks scripete
derrick jib (nav) bra de big / de macara
derust a deprta / a cura rugina, a decapa
derusting agent (met) agent substan de deprtarea ruginii,
decapant
desaccharification (alim) dezaharisire
desactivation dezactivare
desalter instalaie de desalinare
desalting desalinare
desand a deznisipa, a ltura nisipul
descale (alim) a coji, a decortica; (met) a decapa, a deprta
zgura / arsura / underul, a cura (un cazan) de piatra depus;
a descuama
descaler rolls (met) sprgtor de zgur
descaling (met) deprtare a zgurii / a underului / a arsurii / a
pietrei de cazan, detartrare, desunderizare
descaling mill (met) laminor sprgtor de arsur / de under
descaling plant (met) instalaie de desunderizare / de
deprtare a arsurii
descaling roll (met) cilindru sprgtor de arsur / de under
descending cobore; (TH) tasare; descendent
descent cobore, afundare; (met) golire, gur de golire, pant
descent of charge (met) coborea crcturii / arjei (la
furnal)
descuming (TH, met) deprtarea defectelor de suprafa;
descuamare
desiccant agent deshidratant
desiccant dryer desicator, dehidrator (de aer) cu absorbie / cu
material absorbant
desiccate (alim, fiz, termo) a usca artificial, a deshidrata
desiccated eggs (alim) praf de ou
desiccated milk (alim) lapte praf
desiccating (aciunea de) uscare, desicare, deshidratare
desiccation deshidratare, uscare, secare, contracie
desiccation fissure crptur de contracie
desiccative desicativ
desiccator exsicator, desicator
desiccator cabinet etuv
design (TH) plan, proiect, design (i industrial), desen, schi,
schem, proiectare, construcie, sintez, concepie, tip, model,
calcul; (TH) a proiecta, a executa un proiect / un plan, a
desena, a calcula; (met) calibrare
design assumption ipotez de calcul (mai ales proiectare)
designate a desemna, a indica, a denumi, a marca, a nota, a
arta, a semna
designation (ec) desemnare (a cuiva), marcare, indicare,
etichetare, notare, destinaie; (mat) simbol, denumire
designation of weld geometrie a sudurii

design capacity capacitatea rezultat din proiectare


design development test verificare a unui proiect (care nu a mai
fost realizat practic)
designed displacemen deplasament de construcie proiectat (la
o nav)
designed draught (nav) pescaj de construcie / proiectat
design equation (mat) ecuaie de calcul (pentru proiectare)
designfactor coeficient de siguran
design features detalii de construcie
design head lime de sarcin pentru proiectare
design in full size desen / plan / schi mrime natural
designing proiectare; (met) calibrare, proiectarea calibrelor (la
laminare)
designing engineer inginer proiectant / constructor
design load sarcin de proiectare / de calcul
design of development phase faz de concepie industrial /
detaliu
designing of section proiectare a formei
design load (cstr) sarcin de proiect, ipotez de crcare; (TH)
sarcin teoretic / nominal
design of grooves (met) proiectare a calibrelor de laminare
design of pass(es) profil al cablului de laminare
design of rolls (met) calibrarea cilindrilor (la laminare)
design power putere calculat / nominal / teoretic / cerut
design pressure presiune nominal, presiune maxim de
serviciu (la temperatura nominal / cerut / prescris (tr-un
spaiu dat)
design stage stadiu de proiectare / de elaborare a desenului
design stress tensiune maxim admisibil (de proiectare)
design thickness grosime stabilit prin proiectare
design to cost proiectare dup criteriu de cost / de pre / de
cheltuieli (pentru o durabilitate impus)
design value parametru constructiv / de proiectare, valoare
proiectat, desemnat
design variables variabile de proiectare
design version variant de proiectare
desiliconise (met) deprtare a siliciului, (chim) a desilicifia
desired value (autom) valoare prescris / de referin; (fiz)
valoare de consemn / de reper; (metr) valoare nominal / de
referin
desk pupitru / mas de comand
deslag (met) a evacua / a deprta zgura
deslagging (met) evacuare / deprtare a zgurii
desoxidised-steel (met) oel dezoxidat
desquamation eliminare a cojilor, exfoliere, descuamare
destroy a distruge, a elimina
destroy bacteria a steriliza
destruction distrugere
destruction / destructive test cercare distructiv / cu
distrugerea epruvetei
desguarise (alim) a extrage substanele zaharoase, a dezaharisi
desguarizing (alim) dezaharisire
desorbtion (alim, chim) proces de eliminare a gazelor absorbite
- 116 desulphurisation (met) desulfurare
desulphurisation plant (met) instalaie de desulfurare
desulphurise (met, chim) a desulfura
desulphurising (met, chim) desulfurare
desuperheat a rci dup supraclzire
desuperheating coil (termo, alim) serpentin de prercire / de

rcire a supraclzirii, element de prercire


desynchronisation desincronizare
detach (mas) a decupla; (TH) a detaa, a desprinde, a separa
detachable (auto, mas) detaabil, mobil, separabil, schimbabil,
demontabil, amovibil; (chim) solubil, detaabil
detachable back perete din spate, detaabil (la cuptoare, incinte
cu volum variabil, maini-unelte)
detachable ball journal bearing (OM) rulment radial-axial cu
bile, detaabil
detachable bottom (OM) fund demontabil / detaabil (la oal,
la convertizor)
detachable joint (OM) binare demontabil
detachable top (OM) parte superioar detaabil
detachable valve seat (OM, hidr) scaun de supap, amovibil
detached liber, izolant, independent
detaching detaare, separare, declanare, decuplare
detaching hook clig de declanare
detachment (TH) detaare, separare, desprindere
detail (TH) reper, detaliu, a mnunt; a detalia
detail drawing detaliu (tr-un desen tehnic), schi de detaliu,
desen (i de execuie)
detain a reine, a piedica, a opri, a deine, a fra
detainer dispozitiv de oprire
detarring plant (ind chim) instalaie de degudronare
detect (TH) a identifica, a observa, a descoperi, a constata
detectability capacitate de detectare / de msurare, sensibilitate
(a unui aparat)
detectable detectabil, decelabil
detecting detectare
detecting action efect de detecie / de redresare
detecting element (autom) element primar, circuit / element de
detectare, detector, element sensibil; (metr) traductor de
intrare, detector / traductor / palpator (de msurare), detector,
captor, sesizor
detection (TH) descoperire, identificare, observare, (autom)
detectare; (chim) identificare
detector detector, senzor de detectare
detent (TH) detent, declanare; (OM, mas-un) limitator de
curs, dispozitiv de decuplare, mecanism de oprire, clichet de
blocare, opritor
detent lever bar de dilataie, pghie de declanare
detergency capacitate de splare a unui detergent
detergent detergent, produs de curat, produs de dizolvat
detergent additive (T) aditiv dispersant, produs incorporat trun
lubrifiant pentru a piedica depunerea reziduurilor de
ardere pe piesele motorului
detergent power putere / capacitate de splare a unui detergent
deteriorate a (se) deteriora, a (se) strica, a (se) ruti
deterioration deteriorare
determinable determinabil, sesizabil
determinantal equation ecuaie cu determinani
determination stabilire, definire, determinare, calcul, dozare,
msurare
determination of hardness determinare a duritii apei potabile
determination of output determinarea puterii
determination of size dimensionare, determinare a dimensiunii
(i prin calcule de proiectare)
determination of the tension determinare a tensiunii
determine (TH) a determina, a fixa, a constata, a stabili, a
preciza; (mat) a evalua

determined determinat, fixat, precizat, stabilit, constatat


determining factor factor determinant
detin deprtare a staniului, a decositori, a deprta cositorul
detinning (met) deprtare a staniului, decositorire
detonate (TH) a detona, a exploda, a crpa, a plesni
detonation detonaie, explozie
detouring ocolire, conjurare
detoxicate a dezintoxica
detrimental nociv, vtmtor
detrition uzur prin frecare
detrusion forfecare, lunecare (de material), deformaie la
forfecare
detuning dezacordare, dereglare
deuterium (chim) deuteriu (D)
devaporation condensare a vaporilor
develop (TH) a dezvolta, a desfura; (mat) a desfura ( serie,
produse), a explicita; (mat) a dezvolta serie
developable desfurabil, dezvoltabil
developed length / surface (mat) lungime / suprafa
desfurat (i la calculul semifabricatelor pentru ambutisare)
developed projection proiecie desfurat
development (TH) dezvoltare, desfurare, rulare, rostogolire,
formare, perfecionare, extindere, progres; (chim) degajare;
(cstr) antier, proiect, construcie, ansamblu, lucrare; (mat)
desfurare a unei suprafee / a unui corp; (met) degajare /
formare / generare de gaze
development map plan de amenajare / de dezvoltare
development of microstructure (TH) evidenierea
microstructurii
development program (met) program de amenajare / de
dezvoltare
development system sistem hard i soft (care poate deplini
anumite funcii)
deviance (mat) abatere medie ptratic de selecie
deviate abatere de la valoarea medie ( statistic matematic), a
devia, a se abate
deviated hole (OM, mas-un) gaur deviat
deviating force for deviatoare
deviating (fiz) decalaj; (mat) deviaie, care deviaz
deviation deviaie, deviere, abatere
deviation controller (metr, autom) dispozitiv automat de
reglare care acioneaz cd un parametru deviaz de la o
valoare impus
deviation roller (OM) rol de ghidare / de deviere
device (mas) dispozitiv, aparat, mecanism, deviz, instrument,
plan, schem, proiect, bloc constructiv
device for adjusting / arresting / loching / setting / stopping
(mas, OM) dispozitiv de oprire (prin clichet), opritor; (TH)
fr, obstacol
device for counterbending rolls (met) dispozitiv / suport pentru
contra-cilindri (la laminoare)
devils claw (nav) ghear de drac (pentru boturile lanurilor de
ancor)
devils fork / pitch clete prinztor
devise a concepe, a proiecta, a inventa, a imagina
devitrification devitrifiere, devitrificare
devitrify a devitrifica
devolatilization pierderi prin volatilizare
dew rou, cea, aburire
dewars containere pentru gaze lichefiate

dewater a deshidrata
dewaterer aparat de deshidratare
dewatering (cstr, hidr) epuizare / lturare / scoatere a apei
(fr a specifica dac este prin centrifugare, filtrare, etc.);
deshidratare
dewatering conduit conduct de golire, golire de fund
dewatering conveyer filtru continuu / cu band
dewetting neumectare, fr umectare (i la sudare); curgerea
adezivului la reclzire
dew-point / temperature (fiz) temperatur / punct de rou / de
condensare a vaporilor de ap
dew-point curve curb de condensare
dew-point temperature temperatur de condensare, punct de
rou
- 117 dextrorotation (chim) rotaia spre dreapta (a planului de
polarizare; (mas) rotire la dreapta
dextrorse cu torsiune pozitiv / la dreapta
dezinc (met) deprtarea zincului, a dezinca, a deprta zincul
diagnose a detecta erori / defeciuni, a diagnostica
diagnostic diagnosticare, stabilire a erorilor / a defeciunilor
diagnostic routine (c) program de diagnosticare / de detectare a
erorilor / a defectelor
diagnostic sensivity sensibilitate de detectare a defeciunilor
diagnostic test funcionare sau rulare a unui program scopul
descoperirii potenialului de defectare
diagonal (mat) diagonal, seciune diagonal
diagonally-cut piston ring segment de piston cu fant
diagonal / oblic
diagonal member (TH) (bar) diagonal; (cstr) contrafi (
diagonal); contravtuire, contrafort diagonal
diagonal pitch pas pe diagonala (nituirii)
diagonal rod bar / baghet diagonal sau oblic
diagonal rolling (met) laminare cu cilindri oblici
diagram diagram, schem, grafic, organigram, schem de
calcul, figur, curb, ilustraie, desen explicativ
diagram of component forces (mec) poligonul forelor
diagram of forces diagram a forelor
dial (TH) limb, cadran, scal, ecran circular cu cifre, scal
circular, disc gradat / selector; (OM) rondel / aib de
potrivire / de ajustare / de reglare; (mas-un) limb; (metr)
busol, scal, diviziune
dial error (metr) eroare de citire
dial extensometer (metr) comparator cu cadran; (TH) ceas
comparator
dial feed cerc gradat al cutiei de avansuri, magazie cu disc de
alimentare (la maini-unelte automate)
dial feed press pres-revolver cu magazie rotativ pentru
alimentarea cu piese brute
dial indicating the length of stroke (mas-un) scal pentru
reglarea cursei
dial indicator indicator cu scar i/sau citire circular
diamagnetic material material amagnetic (cu permeabilitate
specific mai mic de 1,00)
dial micrometer micrometru cu comparator
dialpointer (metr) ac indicator
dia lreading indicaie / valoare citit pe scar
dial scale scar inelar / arc de cerc (la aparatele de msurat)
dialwasher (OM) rondea elastic
diameter drilled (mas-un) diametru maxim al burghiului

diameter of bore (OM) alezaj, diametru al gurii


diameter of furnace throat (met) diametru al gurii furnalului
diameter radial interference strgere radial
diameter stop (mas-un) limitator pentru prelucrare p la
obinerea diametrului cerut
diametral line diametru
diamond (mat) rombic, romboidal; diamant
diamond boring (mas-un) alezare cu (cuit cu) diamant
diamond burnishing (mas-un) distrugerea diamantului din
cauza temperaturii ridicate (la rectificare, polizare)
diamond cone vf de diamant, con de diamant
diamond die filier cu diamant
diamond drill (mas-un, met) gurire cu carotier cu diamant;
burghiu cu diamant
diamond drilling bit floare de burghiu cu diamant
diamond dust (mas-un, T) praf de diamant (i ca aditiv
lubrifiani)
diamond hand tool (mas-un) diamant pentru dreptarea /
reascuirea manual a pietrei de rectificat
diamond impregnater carboloy (met) aliaj dur "carboloy" / cu
pulbere de diamant
diamond-knurl zimuire cruce prin rulare, striuri cruciate,
moletare
diamond knurling tool (mas-un) rol / molet de zimuit cu
dini clinai
diamond nose vf ascuit / fr racordare (la maini-unelte)
diamond penetrator / pyramid (met, metr) penetrator
piramidal de diamant (pentru duritate Vickers)
diamond penetrator / pyramid hardness (met, metr) duritate
Vickers (cu penetrator piramidal de diamant)
diamond pass (met) calibru romboidal de laminare
diamond plate (OM) eclis romboidal
diamond point engraving cutter (mas-un) frez-deget pentru
prelucrarea canalelor cu seciune triunghiular
diamond-point tool (mas-un) cuit cu vf ascuit / fr
rotunjire
diamond-pyramid hardness duritate Vickers
diamond-shaped rombic
diamondspar corindon
diamond(-tipped) tool (mas-un) cuit cu diamant (fixat la
poriunea de lucru a tiului), diamant pentru dreptarea
discului de rectificat
diamond(tool) holder (mas-un) montur / port-scul pentru
fixarea diamantului
diamond tool lathe (mas-un) strung rapid pentru prelucrare, cu
folosirea cuitelor cu diamant / cu plci de aliaj dur)
diamond wheel (mas-un) disc abraziv cu praf de diamant
sintetic
diaphane, diaphanous diafan, transparent
diaphragm (fiz, OM) membran, diafragm; (hidr) diafragm
pentru orificiul de scurgere; (TH) perete despritor
diaphragm actuator / drive acionare cu membran
diaphragm adjustment ring inel de reglare a diafragmei
diaphragm cap capac de membran
diaphragm clutch (OM) ambreiaj cu diafragm / cu disc
ondulat / cu disc elastic
diaphragm gas meter contor (i de gaz) cu diafragm
diaphragm leaf lamel a diafragmei
diaphragm pressure control valve regulator de presiune, cu
membran

diaphragm (pressure) gauge manometru cu membran


diaphragm pump pomp cu diafragm / cu membran
diaphragm seal (OM) etanare cu diafragm
diaphragm spring (OM) resort / arc cu / de diafragm, disc cu
resort, utilizat ambreiaje
diaphragm unloading valve regulator de presiune, cu
membran
diaphragm valve (OM, hidr) supap-disc, ventil-disc, supap
cu membran / cu taler / cu disc / cu ciuperc, supap plat
diary agend, jurnal zilnic / de semnri
dichromate bicromat
dichromate treatment (met) tratament de acoperire rezistent la
coroziune (la piese din aliaje de magneziu), prin fierbere
soluie de dicromat de sodiu)
die (mas-un, met) stan, matri, clup, filier, poanson,
cochilie, form permanent metalic de turnare
die adapter (mas-un) suport de filier
die approach canal de curgere
die-away curve curb de scdere / de amortizare
die bed (met) plac de baz / pat a(l) matriei
die-blank (met, plast) semifabricat pentru matri / filier
die-body (met, plast) corp principal / carcasa matriei / filierei
die-block matri
die-bolster (met, plast) suport pentru matri / filier
die bolt cutter main de filetat buloane(cu cap de filetat)
die case (met, plast) inel pentru fixarea filierei, armtur de
filier
die cast / casting formare prin injecie (i la mase plastice);
(met) turnare sub presiune ( cochil)
die-casting machine (met, plast) main de turnare sub presiune
/ de format prin presare matri
die chaser (mas-un) bac de filetat, filier
die clamp dispozitiv de chidere la pres / la form / la matri
die clearance jocul dintre prile active ale matriei
die coating (met) vopsea de lingotiere
- 118 die cushion perna a matriei
die forged chain lan forjat matrie
die forging (met) matriare (i la cald), forjare matri
die-formed part (met) pies matriat / format matri
die guide falc de ghidare (a matriei), ghidaj (de matri)
die hammer ciocan de matriare
diehead cap de filetat, filier
die hob for cutting open dies (mas-un) tarod pentru bacuri de
filier
die holder (mas-un) clup de filetat, suport al matriei de
perforat; (met) portmatri
die hole orificiu al filierei
die impression (mas-un) prelucrare matriei (negativului piesei
matri)
dielectric dielectric
dielectric breakdown (voltage) (el) tensiune de strpungere a
unei izolaii
dielectric heating clzire dielectric / prin pierderi dielectrice
/ prin cureni de alt frecven
dielectric loss (el) puterea pierdut prin transformare cldur
tr-un dielectric supus un cp electric variabil
dielectric property proprietate dielectric
dielectrics materiale dielectric

dielectric strength (el) tensiunea ainte de strpungere a unui


dielectric
die-maker (met) matrier; (TH) lctu-sculer
die making machine main de frezat prin copiere, main de
copiat prin frezare
die mark (met, plast) urm / semn / striu dup prelucrare
matri sau tragere
die of tubing machine filier a mainii de extrudare
die plate (mas-un) filier, matri fix; (met) plac de filetat
diepot matri
die pressing (met, plast) presare matri
die scalping (met) cojire (a semifabricatelor metalice)
die scar / scratch (met, plast) striu / urm / zgiere la matriare
sau tragere
Diesel engine (auto) motor Diesel
Diesel (cf) locomotiv cu motor Diesel
Diesel(-engine) motor motor Diesel
Diesel-engine with airless injection / with solid injection
motor Diesel cu injecie mecanic, fr compresor pentru
injecie
Diesel fuel gazolin, motorin, combustibil pentru motoare
Diesel
Diesel-fuel index / number indice Diesel la motorin
Diesel-liner cma de cilindru a unui motor Diesel
Diesel oil motorin
die set (mas-un) garnitur complet / modulat de matri
(matri i poanson); (met, plast) inel de reglaj al matriei, set
de matrie / de filiere pentru matriare / tragere etape
succesive
die shaper main de mortezat prin copiere
die sinking cutter frez pentru matrie
die sinking milling machine main de frezat prin copiere,
pentru prelucrarea suprafeelor cu relief complicat
die spinning nozzle filier vtej
die-stamping press pres de tanare matri
die steel (met) oel pentru matrie
die-stock (mas-un) plac de filetat, clup de lctuerie / de
filetat evi de gaz; (met) filier
diestock die (mas-un, met) filier
die tap (mas-un) tarod pentru filiere
die trap (met) groap / rzuitor / separator / captator de zgur
die wear (mas-un, T) uzura matriei / filierei
die welding sudare prin forjare matri
die work (met, plast) forjare matri, matriare, tragere (prin
filier)
differ a diferi, a abate, a devia, a se deosebi
difference diferen, cretere, rest
difference equation (mat) ecuaie cu diferene finite
difference gauge calibru limitativ
difference in temperature diferen de temperatur
difference interval pas ( analiza numeric)
difference method metod diferenial
difference of gravity diferen de densitate / dintre greuti
specifice
difference of phase decalaj de faz, defazaj
differentiable difereniabil, derivabil
differential (mas) diferenial; (mat) diferenial
differential amplifier amplificator diferenial / ce amplific
diferena dintre dou semnalele succesive de intrare
differential attachment mecanism de diferenial

differential bevel drivegear (OM) transmisie diferenial cu


pinion conic de atac
differential case caset / carter a(l) diferenialului
differential casing carter / caset / tromp a(l) diferenialului
differential coefficient derivat
differential control reglaj de urmrire
differential cross pin (OM) fus / bol al crucii sateliilor (i la
maini-unelte)
differential flotation (met, chim, alim) flotaie diferenial /
selectiv
differential gauge manometru diferenial
differential gear (OM) mecanism / angrenaj de diferenial
differential gear box (OM) carter de diferenial
differential gearing (OM) diferenial, transmisie diferenial
differential gearsetting mechanism (OM) mecanism de
ajustare / de blocare a diferenialului
differential gear shaft (OM) arbore al diferenialului
differential gear train (OM) diferenial cu mai multe trepte
differential head (hidr) cdere relativ de presiune, presiune
dinamic
differential hoist (mas) palan diferenial; (nav) palanc
diferenial
differential housing (OM) carter / caset / tromp a(l)
diferenialului
differential indexing (mas-un) metod diferenial de divizare
(la cap divizior)
differential jack (OM) cric / vinci diferenial
differential loch blocare a diferenialului
differential master gear (OM) coroan principal a
diferenialului
differential motion micare diferenial (micare relativ
suplimentar)
differential pinion (OM) satelit / pinion de atac al
diferenialului
differential planet gear (OM) satelit al diferenialului
differential pressure (OM; hidr) diferen / cdere de presiune,
presiune diferenial
differential pressure controller regulator de presiune
diferenial
differential pressure gauge (metr) manometru diferenial
differential pulley / sheave (OM) rol / roat diferenial
differential quantity (mat, metr) diferenial, variaia unei
mrimi (fr referire la valoarea absolut)
differential quotient derivat
differential ring gear (OM) coroan de diferenial
differential screw (OM) urub diferenial format din dou
transmisii urub-piuli
differential shaft (OM) arbore planetar
differential sidegear (auto, OM) roat planetar la osia din
spate, pinion planetar
differential spider (OM) cruce a sateliilor
differential spider pinion (OM) pinion satelit, satelit al
diferenialului
differential sun gear (OM) roata central de diferenial
differential temperature expansion valve ventil termostatic de
reducere a presiunii (utilizat sistemele frigorifice de joas
temperatur)
- 119 differentiate (with respect to) a deriva, a diferenia, a se
deosebi ( raport cu...)
differentiating action aciune de difereniere / diferenial /

derivativ
differentiating solvent solvent selectiv
differentiation (mat) derivate, difereniere; (ec) indice de
difereniere a sortimentului
differentiator dispozitiv care are funcia de ieire dependent de
derivata funciei de intrare
differ in phase a nu fi faz, a fi defazat
difficultly fusibleglass sticl greu fuzibil
difficultly meltable (met, chim) refractar (i despre aliaje)
difficult to dissolve greu solubil
difficult-to-machine job pies greu de prelucrat la mainiunelte
difficult to volatilize puin / greu volatil
difficulty dificultate
diffraction (fiz) difracie (a luminii)
diffraction analysis analiz structural (prin difracia radiaiei
X)
diffraction angle unghi de difracie
diffraction beam (fiz) fascicul (prtiat) dup difracie,
fascicul folosit analiz difractometric
diffraction frange (fiz) franje de difracie
diffraction grating reea de difracie
diffraction spectrum spectru de difracie
diffraction X-ray pattern (fiz, metr) rntgenogram obinut
prin difracia razelor X
diffraction X-ray machine difractometru pentru radiaii X
diffuse a difuza, a rspdi
diffuser (auto) difuzor, pulverizator; (el) dispozitiv / refractiv
pentru iluminat difuz; (hidr) difuzor (de lichid); (mas, termo)
difuzor al compresorului; (met) pnie de aer
diffusion (chim, met) difuzie
diffusion pump pomp de vid cu efect de difuzie (prin
antrenarea gazelor tr-un mediu de particule grele, de
exemplu mercur)
diffusion zone (met) zon de difuzie
diffusion welding sudare prin difuzie
diffusive saturation saturaie prin difuzie
diffusivity (hidr, termo) coeficient / capacitate de difuzie; (fiz)
difuzivitate
dig (cstr) a spa, a excava; (mas-un) a gripa
digest (alim) a digera, a asimila; (chim) a digera, a concentra
prin evaporare; (TH) a rezuma, a clasifica, a sistematiza, a
fierbe, a trata cu abur
digester (ind chim) autoclav, cazan fierbtor, devulcanizator,
bazin de fermentare; (termo) fierbtor; (plast) autoclav de
devulcanizarea
digestion digestie, asimilare
digestion of emulsion maturaie a unei emulsii
digest with water a muia cu ap
digger (mas) excavator cu linguri
digging (cstr) sptur, excavare, debleiere; (hidr) groap, an,
canal
digging machine main de spat / de excavat
digging / hand shovel lopat
digging / cutting wheel roat cu cupe
digit cifr, unitate binar, digit, poziie
digital digital, numeric, cifric, binar
digital coding cifrare
digital data (mat, inf) date numerice
digital data processor dispozitiv de prelucrare a datelor
codificate numeric

digital measuring instrument aparat de msurat cu afiare /


semnal de ieire sub form numeric
digital position read out vizualizare numeric a poziiei (unui
organ mobil)
digital position servo servomecanism numeric de modificare a
poziiei
digital program(me) control comand dup program numeric
(a mainilor-unelte)
digital tachometer tahometru digital
digital valve supap cu debite variabile ir binar (2, 4, 8, 16,
..)
digitise a transforma o mrime fizic tr-o valoare numeric
digitizer dispozitiv de convertire a form digital a
msurtorii analogice
digitkey tast / clap / cheie cu cifr
digit switch comutator de poziie
digs achii mici, particule detaate de pe suprafee polizate /
rectificate
dilatability dilatabilitate, extensibilitate
dilatable dilatabil, extensibil
dilatation dilatare, alungire, dilatare fracional
dilatation hinge articulaie de dilataie
dilatation of length alungire (prin dilatare)
dilate a dilata
dilatometer (metr) dilatometru
diluent diluant, solvent
dilute (T) fluid (cu vcozitate redus); a dilua, a dizolva, a topi
diluting diluare
diluting medium diluant
diluting / water pump pomp de ap
dilution diluare, diluie
dimension (mat, metr) msur, dimensiune; (TH) dimensionare,
msurare, (metr) a calibra; (TH) a msura, a dimensiona
dimensional accuracy (OM, mas-un, metr) precizie
dimensional
dimensional (as regards size / quantity) dimensional (cu
privire la mrime / cantitate)
dimensional data (autom, mas-un) date / informaii dimensionale
/ ce definesc poziia unui organ mobil raport cu una sau mai
multe axe
dimensional discrepancy / difference abatere de la dimensiune
dimensional variation (metr, mas-un, OM) abatere la
dimensiune, toleran
dimension error eroare / abatere dimensional
dimensional stability stabilitate dimensional
dimension cutting croire / tiere / prelu-crare (prin achiere) la
dimensiuni
dimension figure cot de desen
dimensioning dimensionare, care afecteaz / determin
dimensiunea
dimensionless adimensional
dimernsionless coefficient / parameter mrime redus,
coeficient de reducere, coeficient / parametru adimensional
dimension limit system sistem de tolerane
dimension of mating part, coupling dimension dimensiune de
asamblare / pereche / conjugat
dimensions chart desen schematic al unei maini cu
dimensiunile de gabarit
dimension stability stabilitate dimensional
dimetcote (met, chim) acoperire pe baz de zinc (de obicei din
dou substane ce reacioneaz cu oelul)

dimethyl (chim) etan


dimethylketone (chim) aceton
dimetric (proiecie) dimetric, proiecie axonometric, cu dou
unghiuri egale
diminish (TH) a diminua, a slbi, a micora, a scdea, a reduce,
a atenua
diminishing of the gradient reducere a pantei
dimple (OM, met) adcitur, ondulaie, creitur
dimpling (OM) guler mic al unei piese mecanice
dim red heat (met) incandescen la rou chis
DIN abreviere pentru standarde germane (dup care urmeaz un
numr)
dinas (met) crmid dinas / silica
dingot (met) pictur rece (defect de turnare)
dint proeminen, ieitur; (met) adcitur produs prin lovire
- 120 dioxide (chim) dioxid, bioxid
dip (el) sgeat (la linii electrice); (fiz) declinaie magnetic;
(mat) clinare, oblicitate, pant; (nav) clinaie magnetic;
(TH) lumare de seu, muiere (tr-un lichid), a scufunda, a
imersa; (nav) a atna o ancor; (met) decapant
dip angle unghi de clinare
dip at high angles clinare mare
dip at low angles clinare mic
dip brazing (soldering) lipire baie de sruri (prin imersiune)
dip-coated electrode (met) electrod de sudur cu veli depus
prin imersare / prin cufundare
dip coating (met, plast) acoperire prin imersare baie
diphase bifazat; (met) bifazic
diphase degreasing (alim, chim, met) degresare bifazic
diphase equilibrum (el, met) echilibru pe / de dou faze
dipped imersat, cufundat, cobor baie
dipper (TH) oal, cup, ben; (cstr) cancioc; (met) oal de
turntorie
dipper arm / stick bra / sgeat de excavator
dipper bucket cup-dipper de excavator
dipping (alim, met, chim) cufundare, imersare, cobore baie
dredger (hidr, nav) drag cu lingur; (mas) excavator cu roat
port-cupe
dipper (stick) shovel excavator cu cup dreapt
dipper tooth dinte de cup de excavator
dipping (chim, plast) imersiune, muiere, impregnare (prin
cufundare); (met) cufundare ( baie de tratament / de
decapare)
dip pipe eav cufundat, tub de imersiune / de prelevare
dip rod (auto) tij de nivel al uleiului; (mas-un) tang de
msurat, indicator de nivel (pentru lichide), spion
dip shift deplasare jos
dip soldering lipire moale prin cufundare
dipstick (auto, mas-un) tij de nivel al uleiului
direct (TH) direct, nemijlocit; (autom) proporional; a dirija, a
comanda, a conduce, a drepta
direct access acces direct, localizare direct a informaiei tr-o
adres
direct acting cu aciune direct
direct-acting shockabsorber amortizor telescopic
direct arc-furnace (met) cuptor cu arc electric direct / pentru
clzire direct, cuptor Heroult
direct butt joining (OM) binare dreapt, cap-la-cap

direct casting (met, plast) turnare direct


direct compression compresie pur
direct-connected legat (mecanic sau electric) direct (fr
elemente sau transmisii intermediare)
direct connection racordare / legtur direct
direct control reglare (cu aciune) direct
direct-cooling boiling water reactor reactor cu ap fiart, cu
rcire direct
direct coupling (d.c., DC) (el) cuplaj direct / galvanic; (mas)
cuplare direct / mecanic a arborilor a dou maini
direct current (d.c. / DC) (el) curent continuu
direct drive (auto) priz direct (cd viteza arborelui de intrare
cutia de viteze este egal cu cea a arborelui de ieire);
(autom) cu comand direct; (mas) acionare direct
directed oriental
direct expansion refrigeration (termo) rcire prin detent
direct, sistem direct de rcire
direct extraction (with iron) (met) reducere direct (cu fier)
direct feed evaporator evaporator cu injecie direct,
evaporator alimentat cu refrigerent lichid provenind direct de
la ventilul de destindere
directfire heating clzire cu foc direct
direct foundation fundaie direct
direct fusion topire direct
direct-heating arc furnace (met) cuptor electric cu arc, cu
clzire direct
direct heating steam abur direct
direct hit lovitur direct
direct indexing divizare direct
directing force (cf) for conductoare / de ghidare; (el) for
directoare; (mec) for de dirijare / de restabilire
directional property proprietate (mecanic, fizic, etc.)
dependent de direcia de msurare / testare
directional solidification (met, plast) solidificare dirijat /
orientat
directional stability stabilitate a traiectoriei unui vehicul linie
dreapt
direction finder (mec) indicator de direcie; (nav) busol
radiogonimetric
direction of burning (termo) conducere a arderii
direction of cut (mas-un) direcie a cursei de achiere / a cursei
utile
direction of feed motion (mas-un) direcie de avans
direction of fire conducere a focului
direction of flame path (termo) conducere a flcrii
direction of a force (mec) direcie / sens a(l) unei fore
direction of gas flow (TH) conducere / distribuire a gazului
direction of grain (met, plast) orientare a fibrelor / a grunilor
direction of hand sens / direcie a elicei (la maini-unelte, la
filete)
direction of primary motion (mas-un) direcie de tiere
direction of propagation direcie de propagare
direction of rolling (met) direcie a laminrii
direction of rotation sens de rotaie
direction of slip direcie de lunecare ( cristalografie)
direction of the fibre (met, plast) direcia de laminare / fibrelor
(tr-un compozit sau material fibros)
directions instruciuni / prescripii de funcionare
directions for use / application instruciuni / regulament de
utilizare

directive directiv, comand recunoscut de soft


directive force (cf) for conductoare / de ghidare; (mec) for
de dirijare / de restabilire
directly coupled (OM) cuplat direct, calat pe acelai arbore (cu
alt pies)
directly operated unloading valve regulator de presiune
acionat direct (de diferena dintre forele la care este supus()
pistonul / membrana)
direct maintenancr man hours timp total oameni-ore necesar
reparaiei sau operaiilor de mentenen
directness orientare
direct operated / operating cu aciune direct
director (TH) director, administrator, conductor; (autom)
aparat de comand
direct power generation producere direct de energie electric
direct process proces (tehnologic) de obinere direct a unui
material (metalic) din materia prim
directorate direcie, conducere
directory carte de adrese, anuar, ghid, carte de telefon
direct printer (inf) imprimant direct
direct process(with iron) (met) reducere direct (cu fier)
direct-procesmalleable iron (met) fier produs prin reducere
direct
direct product produs direct, produs scalar a doi vectori
direct quotation cotare direct / cert / metoda naional
direct-reading cu citire direct (la aparate de msurat)
direct-reading instrument (autom, metr) aparat cu citire direct;
(mas-un) instru-ment de msurat cu scal / cadran
direct-reading thermometer (metr) termometru registrator
direct speeds (OM) viteze ale axului / arborelui, cu angrenajul
intermediar decuplat
direct spot welding sudare puncte, direct
direct stress tensiune / solicitare normal
direct trade (ec) comer en gros
dirt (TH) noroi, murdrie, gunoi; (cstr) sol, teren; (hidr) pmt;
(termo) piatr de cazan
dirt coefficient coeficient de murdrie
- 121 dirt pits (met) pete (defect al tablei de oel)
dirt removal deprtarea murdriei
dire-resistent rezistent la murdrie
dirt trap separator de impuriti
dirty steel (met) oel impur / cu incluziuni
disable (c) a scoate sau a inhiba o caracteristic a hard-ului sau
soft-ului, a face inoperat
disacidify (chim) a neutraliza acizii
disadjust a deregla
disaggregating dezagregare, mcinare, mrunire
disagio (ec) rabat
disalignment (mas-un, OM) abatere de la coaxialitate; (met)
deplasare, deviaie
disappearing filament (optical) pyro-meter (metr) pirometru
cu dispariia filamentului / cu fir incandescent
disassemble a dezasambla, a demonta ( piese separate), a
descompune
desassembling (chim) descompunere; (TH) dezasamblare,
demontare
disassembly demontare, demontaj
disaster dezastru, avarie la scar mare
disc, disk (mas, OM) aib, rondel, disc, roat de curea; (met)

disc (TH) disc, taler, lamel


discard (TH) defect, viciu, rebut, deeu, a rebuta; (met) utaj
disc auger wheel (OM) roat cu disc
disc-bowl centrifuge separator centri-fugal / cu taler, centrifug
cu disc
disc crank manivel cu disc
disccutter (mas-un) cuit rotund, cuit-disc, frez-disc
disc filter filtru cu discuri
disc flywheel disc plin de volant, volant-disc
discharge (cf, el, fiz, nav) descrcare, capacitate de descrcare;
(hidr) debit, scurgere / evacuare (din rezervor), de-versare;
(mas, auto) eapament; (TH) debit, consum, ieire, descrcare,
eli-minare, golire; (el, cf, nav) a descrca; (hidr) a se vrsa
(despre rri, peste marginea recipientului), a deversa; (ec) a
concedia, a licenia din serviciu, a rebuta; (TH) a goli, a
elimina, a debita
discharge cock (OM, hidr) robinet de scurgere / de golire / de
evacuare
discharge connection (TH) racord de evacuare
discharged descrcat
discharge end (TH) capt de livrare / de debitare / de descrcare
/ de deversare
discharge funnel pnie de scurgere
discharge / delivery gauge manometru de refulare
discharge head (ind chim) lime / presiune de refulare (a
pompei); presiune util: c dintre volumul scurgerii i
suprafaa de colectare; (TH) lime manometric / de
pompare / piezometric
discharge hole (met) orificiu de descr-care / de evacuare (la
oal / cuptor)
discharge hopper (chim) pnie de descrcare
discharge manifold cot de refulare al compresorului
dischargement debarcare, descrcare, golire
discharge-meter debitmetru
discharge nipple (OM) tu de evacuare
discharge nozzle (auto) injector; (mas) ajutaj de evacuare / de
injecie / de refulare
dischargeof pump debit al pompei
discharge of water scurgere / evacuare a apei
discharge pan (alim, ind chim, met) jgheab / co de descrcare
discharge partition distribuie a debitului de ap
discharge pipe (cf) conduct de refulare / sub presiune / forat;
(cstr) tub de refulare; (hidr) eav de preaplin; (mas, auto)
eav de eapament / de presiune; (TH) eav de scurgere,
conduct de golire
discharge pressure presiune de evacuare / de refulare
discharge (pressure) nozzle ajutaj de refulare
discharge pump pomp de evacuare
discharger (el) eclator, interval disrup-tiv, excitator de
descrcare; (mas) descrcator
discharge rate capacitate / vitez de descrcare; (el) intensitate
a curentului de descrcare
discharge spout (met) canal / jgheab de scurgere, de evacuare,
buz de deversare a lichidului dintr-un vas
discharge stroke curs de comprimare / de refulare
discharge time timp de scurgere
discharge valve (OM) supap de presiu-ne / de refulare, robinet
/ supap / valv de evacuare, de descrcare / de golire
discharge velocity vitez de descrcare / de scurgere
discharging (el) descrcare (a unei baterii); descrcare / golire

(a unui cuptor / rezervor / vagon, etc.)


discharging agent (chim) agent de corodare
discharging device (cstr, mas) dispozitiv de evacuare / de golire
/ de descrcare / de scurgere
discharging end of furnace (met) vatr mobil
discharging funnel pnie de golire
discharging gear instalaie de descrcare
discharging hole orificiu de golire / de ieire / de descrcare
discharging spout jgheab de scurgere
discharging platform (met) platform de descrcare
disc in oil clutch ambreiaj cu mai multe discuri baia de ulei
disclosure deschidere
discolored decolorat
disconnect (auto, mas) a debreia; (cf) a decupla; (el) a
deconecta, a trerupe, a deschide
disconnectable deconectabil, decuplabil
disconnecting (auto, mas) debreiere; (cf) decuplare; (el)
deconectare, trerupere
disconnecting hook clig de dezagare
disconnecting key chei de separare / de deconectare
disconnection (auto, mas) debreiere; (cf) decuplare; (el)
deconectare, trerupere, deschidere
discontinuance discontinuitate
discontinuity discontinuitate; trerupere, gaur; separare
discontinuity surface suprafa de discontinuitate
discontinuous discontinuu, intermitent, cu treruperi
discontinuous load sarcin intermitent
discontinuously discontinuu, trerupt, din cd cd
discontinuous operation / running (auto) funcionare
intermitent; (TH) funcionare discontinu / periodic, mers
neuniform / cu pauze
discontinuous phase faz dispers (la emulsii)
discontinuous rectifying plant (mas-un) instalaie de rectificare
discontinu
discord (el, metr) dezacord, disonan, neacordare
discount prices (ec) preuri reduse
discoupling, decoupling decuplare, deconectare
discover a gsi, a descoperi, a revela, a afla, a constata, a stabili
discovery descoperire, deschidere, explorare
discovery shaft groap de fundaie
discourage a descuraja , a combate, a piedica, a respinge, a
icana
discrepancy divergen, discordan, nepotrivire, deosebire,
discrepan, contradicie, abatere, inexactitate, lips de
precizie
discrepancy in weight (alim, TH) abatere (mare) la / de mas
discrete discret, discontinuu, individual, separat
discreteness distribuie discret
discrete structure (met) structur fin
discriminate a discrimina, a distinge, a deosebi, a diferenia, a
face diferena (tre dou lucruri / procese)
discriminating seeking trerupere tr-o singur direcie
discrimination (autom) discriminare, demodulare de frecven;
(metr) salt condiional, mobilitate, capacitate a unui aparat de
msurat de a rspunde la variaii mici ale semnului de intrare
discriminator (el, autom) circuit / dispozitiv la care ieirea
depinde de diferena tre un semnal de intrare i o valoare
impus
- 122 disembark a debarca, a descrca

disemulsifyng dezemulsionare
disengage (auto, OM) a debreia, a decu-pla, a dezangrena, a
scoate din angre-nare; (cf) a decupla; (el) a deconecta, a
separa; (mas-un) a trerupe (intenio-nat), a decupla, a
deconecta, a debreia
disengageable (OM) decuplabil, debre-iabil, care poate fi
decuplat / desprins / decuplat
disengage (a clutch) (OM) a decupla (un ambreiaj)
disengaged position (OM, mas-un) poziie de decuplare
disengagement, disengaging (auto, OM) debreiere,
dezangrenare, scoatere din angrenare, treruperea
contactului; (cf) decuplare
disengaging clutch (auto, mas) ambreiaj intermitent; (cf) cuplaj
debreiabil
disengaging coupling (OM) muf decuplabil, cuplaj
intermitent / automat de trerupere a micrii
disengaging device / gear mecanism de dezangrenare / de
debreiere / de dezanclanare
disengaging lever (auto) cel de ambreiaj; (OM) pghie de
decuplare / de debreiere; (mas-un) levier / pghie a(l)
mecanismului de decuplare
disengaging surface (termo) suprafaa de separare (tre ap i
vapori / abur)
disentangle a descurca
disequilibrium dezechilibru
dish farfurie; (ind chim) cuv, chiuvet; (mas-un, met) a
ambutisa; (TH) a da forma concav (unui lucru)
dished form de ceac / de cup / concav
dished bottom fund bombat
dish-ended bombat (la partea terminal)
dishing bombare, ambutisare de adcime mic i form relativ
simpl
dishing press (mas-un) pres de ambutisare puin adc / de
doit
dish of wheels unghi de cdere (i al roilor de autovehicule)
dish-shaped form de cup / ceac / farfurie
dishing (mas-un) ambutisare puin adc (ca la farfurie)
disinfectant dezinfectant, bai, decapant
disinfected sterilizat, fr germeni
disintegrate (fiz, chim) a (se) dezinte-gra, a (se) descompuse, a
(se) disocia
disintegrated descompus
disintegrating slag (met) zgur sfricioas / friabil
disintegration dezintegrare, dezagregare, descompunere;
friare
desintegration chain (chim) serie / lan de dezintegrri
disintegrator (mas) dezintegrator, conca-sor, main de mrunit
/ de pulverizat / de sfrat, moar cu ciocane; (TH) epurator
de gaze, scrubber
disk, disc (OM) aib, rondel, disc, roat de curea; (TH) disc
taler, lamel
disk brake (OM) fr cu disc(uri)
diskbrake motor motor de frare, cu fr pe discuri
disk chuck (mas-un) platou de strung
disk clutch / coupling (OM) cuplaj cu lamele / cu disc(uri),
cuplaj-disc, ambreiaj cu lamele / cu disc
disk crusher moar / concasor cu discuri
disk drive (c) mecanismul de introducere a discului / dischetei
diskette disc magnetic, dischet

disk formating (c) formatare (a discului / dischetei)


disk grinder (mas-un) main de rectificat cu discuri de oel
cptuite cu pz abraziv
disk grinding (mas-un) rectificare fin, cu folosirea pzei
abrazive lipite pe un disc de metal
disk operating system (DOS) (c) program de stocare / gestionare
a fiierelor
disk piston (auto) piston cu cap drept; (OM) piston-disc
diskplate (OM) rondel, disc (plat), aib (simpl)
disk sander / sanding machine (mas-un) main de lefuit cu
disc abraziv
disk skimmer (alim, ind chim, T) separator de spum cu discuri
disk spring (OM) arc-disc, arc-taler
disk type of milling cutter (mas-un) frez-disc, frez ferstru
disk valve (OM, hidr) supap plat / disc / cu taler / cu ciuperc
disk weeder (mas-un) cuit-disc
diskwheel (auto) roat cu plac / cu disc; (OM) roat-disc;
(mas-un) disc abraziv cu profil drept, piatr cilindric plan
dislocation networks (met, fiz) reele de dislocaie (
cristalografie)
dislodge a disloca
dislodger decantor
dismantle (cstr) a decofra, a demola, a sparge (un zid); (TH) a
demonta ( piese separate)
dismantling (cstr) demontare, demolare; (mas, TH) demontare,
dezmembrare; (nav) dezarmare (a unei nave)
dismantling point loc de separare / de desfacere
dismember a dezmembra
dismemberment dezmembrare
dismiss a concedia
dismissal concediere
dismount a demonta ( piese separate)
dismountable demontabil, separabil
dismounting demontare
dismounting tools scule de demontare (de exemplu, la rulmeni)
disorder (fiz, met) dislocaie, defect de structur; dezordine
dispatch expediere, trimitere, coordona-re, conducere, a
dispeceriza, a coordona, a conduce
dispel a difuza, a dispersa
dispenser dozator
dispense with a se dispensa de...
dispergation peptizare, defloculare, dispersare
dispersal dispersie, prtiere
dispersal effect efect de evacuare
disperse a (se) prtia, a (se) dispersa, a (se) descompune
(referitor la lumin)
dispersed shrinkage (met) microporozi-tate, contracie
dispersat
disperse phase (fiz, chim, met) faz dispers
dispersing dispersare
dispersing additive aditiv detergent
dispersing agent dispersant, agent de dispersie
dispersing machine (alim) aftor; (ind chim) main pentru
dispersare
dispersion (chim) dispersie, peptizare; (fiz) difuziune, dispersie;
rspdire
dispersion coefficient coeficient de dispersie
dispersion hardening (met) clire / durificare prin precipitare
dispersion medium dispersant, agent de dispersie
dispersion of hardness value prtierea valorilor duritii

dispersion of load repartizarea crcrilor


dispersion of rotation dispersie de rotaie
dispersion prism prism de dispersie (a luminii)
displaceable mobil, transportabil, portabil, portativ
displace a deplasa; a decala; a substitui
displaceable deplasabil, mobil
displaced in phase defazat
displacement (TH) locuire, pingere, eliminare, translaie,
deplasare, decala-re; (cstr) dezlipire / desfacere a liantu-lui
bituminos de pe suprafaa agregatu-lui, general sub
aciunea apei; (mas) cilindree, debit; (nav) deplasament
displacement blower compresor cu piston
displacement compressor compresor volumetric
displacement law lege de deplasare
displacement of cylinder capacitate cilindric
displacement of foile deplasare a benzilor / tablelor (i la
sudare)
displacement of phase defazare, decalare
- 123 displacement of soil pingere a pmtului ( mecanica
solidului)
displacement pump pomp cu piston plonjor
displacement volume cilindree
displacing deplasare, locuire, epuizare
display (TH) reproducere, indicator, indi-caie; (autom, c)
afiare, ecran, vizuali-zare (a datelor); (mat) reprezentare,
expunere
display area suprafa de prezentare / de afiare
displaycase vitrin frigorific
displayed expus, aranjat pe un rd sepa-rat (de exemplu, titluri,
formule etc.)
display error eroare de afiare (a rezultatelor msurrii)
display image imagine reprezentat / afiat
displaying afiare / prezentarea informa-iei tr-o form direct
interpretabil
display refrigeration frigotehnic de tip comercial
disposable load crctur / sarcin util
disposable waste deeuri recuperabile
disposal (hidr, TH) evacuare, dispunere, deprtare; strgere;
(ec) dispoziie, rezolvare, cedare de bunuri
disposal of slag (met) utilizare a zgurii
disposal of waste water evacuare a apei reziduale
disposal value valoare real
dispose of a dispune de...
disrupt a rupe buci, a sfa, a disloca
disruption (T) rupere
disruptive oxidation oxidare distructiv
disseminate (TH) a semna, a rspdi, a disemina
dissemination diseminare, rspdire
dissimilar diferit, neasemenea
dissimilarity diferen, deosebire
dissipation (TH) cheltuial, risip, pier-dere; (ec) risip; (el)
disipare, disipaie; (met) scpare, dispersie
dissipation of energy (hidr) disipare / disipaie de energie; (TH)
dispersie / pierdere de energie
dissipative system sistem disipativ
dissociate (met) a (se) separa din amestec, a (se) despri
dissociation disociere, disociaie, separare
dissolubility solubilitate
dissolution (chim, met) dizolvare, descompunere

dissolve (chim) a dizolva, a se topi


dissolved gasses gaze dizolvate
dissolved solid solid dizolvat
dissolvent, dissolver solvent, dizolvant
dissymetrical transducer traductor cu mai multe terminale: la
acelai semnal de intrare, semnalul de ieire va fi diferit,
funcie de terminalul ales
dissymmetry asimetrie, disimetrie, grad de dezechilibru al unui
sistem trifazat
dissymmetry factor coeficient de anizotropie
distance between centres (mas-un, OM) distan tre vfuri
distance between clamps lungime de castrare
distance between tracks distan dintre linii
distance / distant control (autom) telecomand, reglaj /
comand la distan, telereglaj
distance-controlled telecomandat
distance gauge distanier, telemetru
distance link (OM) tij de legtur ce menine o distan
constant tre dou piese
distance piece (cstr) pies intermediar / antretoaz de
distanare; (OM, TH) distanier, adaos
distance plate (OM) aib / rondel de disanare
distance ring (OM) inel de etanare / de distanare
distance rod (OM) bar de distanare
distend a (se) umfla, a (se) dilata
distension / distention dilatare, extindere
distil a distila
distillate (alim, chim) distilat, produs al distilrii
distillate cooler refrigerent, condensator / rcitor de distilat
distillation, distillating distilare
distillation apparatus aparat de distilare, alambic
distillation curve curb de distilare
distillation film suprafa de fierbere
distillation looss pierdere prin distilare
distillation range limite de distilare, interval de fierbere
distillation residue reziduu de la distilare
distillation still fierbtor, alambic
distillation tube eav de distilare, deflegmator
distillation with steam distilare cu abur
distillatory vessel (alim) alambic, vas de distilare
distilled distilat
distilled oil ulei distilat
distilled vinegar (alim) oet de fermentaie
distilled water ap distilat
distiller (alim, chim) distilator, alambic
distillery (alim, chim) distilerie
distinctive mark semn distinctiv, reper
distort (TH) a deforma, a distorsiona, a strba, a desfigura;
(mec) a torsada, a deforma prin torsiune (i un model)
distorted deformat, distorsionat
distortion deformare, distorsiune, deformaie
distortion due to hardening (met) deformare de clire
distortion of grain (met) modificare / deformare a formei
gruntelui
distraction neatenie, distragerea ateniei
distrees in concrete fisurare a betonului
distribute (TH) a distribui, a difuza, a diviza, a repartiza
distributed load sarcin distribuit
distributing bell (met) clopot / con de distribuie (la furnal)
distributing box (el) cutie de distribuie; (mas) camer de
distribuie

distributing device mecanism distribuitor


distributing gutter / trough (met) jgheab distribuitor
distributing nozzle ajutaj de aducie
distributing-valve sertar de distribuie
distributing-valve motion micarea supapei de distribuie
distribution board cutie / tablou de distribuie
distribution coefficient factor / coefici-ent de distribuie / de
repartizare a unei furri la periferia statorului unei maini
electrice
distribution conveyer distribuitor / transportor cu band (cu
funcie de distribuie)
distribution-free method metod neparametric
distribution law legea distribuiei
distribution number raport / coeficient de distribuie
distribution of sizes compoziie granulometric
distribution of stresses in the place distribuie a tensiunii
plan
distribution of weight repartizarea greutii
distribution ratio raport / coeficient de distribuie
distribution tab robinet de evacuare
distributivity (mat) distributivitate;
distributor (auto, mas, TH) distribuitor, orientator, repartitor;
(ec) unitate de repartizare a mrfurilor
distributor body carcas a distribuitorului / a ruptorului; (OM)
pinion de distribuie
distributor cap / head capac al (cutiei) distribuitorului de
aprindere
distributor device / mechanism mecanism de prire / de
distribuie
distributor gear (OM, mas) cutie de distribuie
distributor timing control comand a avansului de aprindere
distributor vacuum brake regulator de avans automat prin
depresiune (la automobile)
districtheating termoficare
disturbance (TH) anomalie, perturbaie, dislocare, deranjament,
greunare, deranjare, tulburare, defectare, dezordine; (hidr)
perturbare de straturi / de cureni, remaniere; (mas-un)
- 124 deranjament, deranjare a funcionrii normale, defeciune,
pan
disturbance upset aciune perturbatoare
disturbed deranjat, perturbat, bruiat
disturbing force for perturbatoare
disturbing moment (mec) moment de rsturnare
ditch (cstr) jgheab; (hidr) canal, rigol, tub de drenaj, tranee;
groap
ditcher (cstr) excavator cu cup toars / de spat anuri / cu
lingur de adcime
ditto mark simbol pentru idem
diurnal rhyithm ritm diurn / circadian
dive key (OM) pan alunectoare
divergence criterion criteriu de divergen
divergence loss pierdere prin divergen
diversion (hidr) deviere / deviaie a curentului
divide (hidr) cumpna apelor, linie de separaie a apelor; (TH) a
separa, a grada, a mruni, a seciona, a divide
divided divizat, prit, gradat, secionat
divided axle ax secionat / divizat
divided cell celul cu diafragm (la acoperiri)
divided circle (mas-un, OM) cerc de divizare

divided eccentric excentric demontabil


divided table planer (mas-un) rabotez cu dou mese
alergtoare
divided wheel disc abraziv cu periferie discontinu
dividend (ec) divident
divider (el) tablou de distribuie; (mas) dispozitiv / mecanism de
divizare; (TH) pies de ramificaie
dividers (mas-un) compas de divizare; (met) compas de trasat /
de grosime; (TH) compas de m / diferenial
dividing (el) derivaie; (TH) debitare, separare ( buci egale)
dividing engine / machine main de divizat / de divizare
dividing head (mas-un) cap divizor
dividing rule rigl cu gradaii, scar etalon
dividing screw urub de divizare
dividing shears foarfece de debitat
dividing splindle (mas-un) fus divizor
dividing worm melc al capului divizor
dividing worm wheel roat melcat pentru divizat
diving (nav) imersiune
division (TH) diviziune, divergena, divizie, divizare, separare,
prire, defalcare, sector, compartiment, raion, seciune,
grdire, barier, secie; (mas-un) diviziune, gradaie; (metr)
diviziune a unei scale (la aparate de msurat); (mat) prire,
divizare, diviziune
division of load repartiie / distribuie a sarcinii
division plane (mas-un) plan de separaie; (mat, TH) plan de
separare / de secionare
divisor divizor, pritor
divorced cementite (met) cementit globular / liber
do-all tractor tractor universal
dock (cf) platform de crcare; (hidr, nav) bazin portuar, doc,
a intra bazin, a (se) ancora
docket etichet (la) mrfuri, fi, list a problemelor de discutat
tr-o edin, chitan de plat a taxelor vamale, permis de a
cumpra mrfuri sub control sau mrfuri insuficiente pe pia,
andosare pe scrisoare sau document indicd coninutul
docking (nav) intrare bazin, andocare
dock pier (met) ramp / platform de crcare
doctor (el) electrod-burete / macrocelular; (mas) mecanism
auxiliar, adaptor, rzuitor; (mas-un, OM) tift pentru fixarea
piesei pe un arbore, mecanism auxiliar, garnitur pentru
ajustarea pieselor (la asamblare); (alim) a falsifica / a preface
vinul etc.
doctor blade (mas-un) lam de rzuire / a rzuitorului
doctor holder suport al rzuitorului
doctoring (alim) falsificare; (el) acoperire galvanic cu
electrod-burete (macrocelular)
doctor's degree doctorat (titlu tiinific)
document (inf) formular pentru introducerea direct a datelor;
(ec) document
dodecahedron dodecaedru, poliedru cu 12 fee
dodged-up mecanizat, motorizat, ajustat, adaptat, psuit (i
despre uruburi), potrivit
Dodge jaw crusher concasor cu flci tip Dodge
dog (cstr) pghie, clig, scoab, crampon; (OM) antrenor,
clem, clichet, ghear, dinte, cam, falc, piedic, opritor,
excentric; (mas-un) limitator (de curs), antrenor, falca
mandrinei; (met) menghin de m; (nav) mer / zvor de
poart etan; (TH) deget, piedic, declic, etrier, jug, trgaci

dog block opritor al saniei principale (la strung)


dog chuck mandrin cu flci
dog clutch (auto) ambreiaj cu gheare; (OM) cuplaj cu dini
dog gearbox (OM) cutie de viteze cu craboi
dogging prindere, apucare
dogging crane (met) macara cu clete / cu dispozitiv de apucare
/ de prindere
dog headed spike piron, crampon
dog hook scoab, clig de prindere
dog house (met) cap de ardere (la cuptor Martin)
dogma teorie, doctrin, vtur
dog nose plier clete cu captul ciocului rotund
dog plate (OM) disc cu came
dog point (OM) cep la vful urubului
dogs clete
dog screw (OM) urub de fixare (a unui mecanism carcas)
dog spike crampon
dog stopper (nav) bo de lan cu ghear de drac (pentru lanul
de ancor)
doit obiect fr importan / fr valoare
dolly (auto, cstr) ax cu dou roi i o platform pentru rezemarea
barei de remorcare a unei remorci, mic asiu rulant; (met)
crucior pentru piese grele; (cf) boghiu, locomotiv de ci
ferate guste; (el) ppu (de past depolarizant) la pile
electrice; (mas) troliu; (OM) contracpuitor, contrabuterol
dolly bar (cstr) pghie de fier, clig de fier, pghie de
susinere a contrabuterolei; (met, OM) cpuitor, buterol
doloma (met) dolomit ars
dolomite brick (met) crmid dolomitic
dolomite lime(stone) (met) calcar dolomitic
dolotite dolotit (aliaj dur)
dome (cstr, met) acoperi, dom, cupol, bolt, copertin (pe un
zid); (auto, mas) capac, dom, calot, capot
domed (met) cu bolt sferic
domed cap nut (OM) piuli fundat alt
dome(d) nut (OM) piuli olandez
dome-head piston (OM) piston cu cap bombat
domestic appliance aparat electric de uz casnic / electrocasnic
domestic fuel combustibil domestic / menajer (crbuni fr
praf)
domestic industry industrie casnic
domestic refrigerator rcitor / frigider de uz casnic
dome temperature (met) temperatura bolii
dominant (mat) dominant, majorant
dominate a majora, a domina
donkey (cstr) troliu cu tambur dublu montat pe tractor; (mas)
motor auxiliar; (nav) main auxiliar (de putere mic); (hidr)
pomp de m portabil / auxiliar / de alimentare; (termo)
cazan auxiliar
donkey pump pomp auxiliar (mic) / pentru alimentarea
cazanelor / de m, portabil
door check amortizorul uii
door glass regulator (auto) ridictor de geam de u
door handle (auto) mer de u; (cstr) clan de u
door latch clan, zvor
door lining (met) cptueala refractar a uii (cuptorului),
zidirea uii
door width (met) lrgimea / limea / deschiderea uii
(cuptorului)
- 125 -

dope (cstr) produs adeziv, lac de pensul (i pe baz de ester


celulozic); (TH) lcuire, emailare
doped oil (chim, T) ulei aditivat
doping dopare (i la semiconductori), dotare, aditivare (pentru
lubrifiani)
doping material (met) inhibitor pentru creterea grunilor
dosage grid grtar de dozare
dose doz
dose meter dozimetru
dosimeter (metr) dozimetru; (chim) dozator
dot (TH) punct, a puncta; pictur, a pune punct
dot curve curb ce trece printr-un punct dat
dot-dash line linie punct-linie
dots puncte de suspensie
dotted trasat prin puncte (cu punctatorul), punctat
dotted rule linie trerupt / punctat
double dublu; (hidr) cotitur, meandr (de r); (met) a dubla, a
placa; (nav) a dubla, a trece (un cap); (mec) dublu, jumelat,
cuplat
double-acting cu dublu efect, cu dubl aciune
double-acting barring gear dispozitiv cu dublu efect pentru
scoaterea mainii din punctul mort
double-acting compressor compresor cu dublu efect / dou
trepte / care compresia se produce de dou ori la fiecare
rotaie a arborelui
double-acting duplex pump pomp cu dou pistoane cu dublu
efect
double action dublu efect, dubl aciune
double action forming ambutisare cu dou operaii la o curs a
presei
double action press (mas-un) pres cu dublu efect / cu dubl
aciune
double arm kneader malaxor cu dou brae
double-armed lever pghie cu dou brae
double arm press pres cu doi montani
double back geared lathe (mas-un) strung cu angrenaj
intermediar dublu
double band saw (mas-un) ferstru-panglic dublu
double-bar link (OM) culis cu dou ghidaje
double bend cot dublu
double-bevel (OM) margine / rost dublu teit()
double-bevel butt joint (OM) binare cap-la-cap / cu margini
dublu teite (i la sudur)
double-bevel tee joint (OM) binare dublu T
double-bladed cutter (mas-un) cuit cu dou tiuri
double block palan dublu
double-block brake (OM) fr cu doi saboi
double bottom (cf) planeu dublu; (nav) dublu fund, spaiu de
dublu fund
double-bottom ceiling (nav) puncte de dublu fund
double box (OM) racord / manon dublu
double-butt strap joint (OM) binare cu eclise
double callipers compas dublu (pentru exterior i interior)
double-casing machine main cu manta de rcire
double-charging bell (met) clopot dublu de crcare (la furnal)
double-check control dublu
double circular saw ferstru circular dublu
double click (c) dubl apsare (a aceluiai buton al mouse-ului)
asupra unui obiect selectat prealabil (la calculator)
double column (mas-un) coloan cu manta, coloan dubl

double column milling machine (mas-un) main de frezat, tip


normal (cu coloan dubl)
double column / standard planer rabotez cu doi montani
double-cone pulley (OM) roat de curea dou trepte
double contact freezer congelator cu dublu contact (produs
supus congelrii prin presare tre dou suprafee reci)
double cooling bed (met) pat dublu cu rcire
double corner rounding cutter (mas-un) frez disc, cu dou
fee (de achiere) pentru rotunjire
double / cross cut (mas-un) tietur / achiere cruciat
double cut file pil cu dinare dubl
double cutting drill (mas-un) burghiu plat cu dou sensuri de
achiere
double-decker panou de afie, dublu (montat unul deasupra
celuilalt); (nav) nav cu dou puni
double-deck screen (cstr) ciur cu dou site; (ind chim) sit
dubl
double-deck vibrating screen ciur oscilant cu dou site
double detent (OM) clichet dublu
double diameter piston (OM, hidr) piston diferenial
double-disk parallel gate valve (OM, hidr) robinet cu sertar
planparalel
double dog (OM) clichet de blocare, dublu
double driver chuck (mas-un) antrenor cu dou cozi
double-duo (roll-stand) (met) laminor dublu-duo
double-duty cu funciune dubl
double edger fierstru circular dublu
double-effect evaporator (alim, ind chim) evaporator cu efect
dublu, evaporator cu dou corpuri
double elbow (pipe) (OM, hidr) cot dublu (de eav / conduct)
double-end control comand reversibil
double-ended bolt (OM) prezon
double-ended calliper (mas-un, auto) dispozitiv de centrare a
roilor
double-ended dog (mas-un) antrenor cu dou cozi
double-ended mill (mas-un) frez-deget cu dou capete
double-ended spanner / wrench cheie fixa dubl
double fillet weld (OM) sudur T
double-flanged (OM) cu dou flane
double-flanged butt joint (OM) binare cap-la-cap cu dubl
rsfrgere
double-flanged butt weld (OM) sudare a bordurii / a flanei
double-flash evaporation evaporare dubl / dou trepte
double-floor kiln cuptor de uscare / usctor cu dou grtare
double force mould matri cu dou poansoane
double groove weld sudur cu pregtirea rosturilor pe ambele
fee
double halfroundfile pil oval
double-handled (cross cut) saw joagr (bechie)
double hardening (met) clire dubl
double head box-end wrench cheie inelar dubl
double-head wrench cheie dubl, pentru uruburi
double helical gear (OM) roat dinat cu dini V
double helical mixer (alim, ind chim) amestector cu elice
dubl
double helical tooth (OM) dinte V
double-holed capstan head (OM) cap gurit cruce
double horizontal milling machine (mas-un) main de frezat
orizontal cu doi arbori principali
double-humped curve (mat) curb a / cu dou cocoae

double indexing centres (mas-un) cap divizor dublu / cu dou


axe
double-inlet fan ventilator cu dou intrri ale aerului aspirat
double I-T welded joint (OM) custur (sudat) cu completare
la rdcin
double-jawed (OM) cu doi saboi; (mas-un) cu dou flci
double jet carburettor carburator cu dou jicloare
double-lap joint (OM, met) binare prin dubl suprapunere
double lathe (mas-un) strung dublu, strung cu doi arbori
principali
double-layer belt (OM) curea dubl
double-layer film film cu strat dublu
double-lazer nickel coating nichel duplex (la acoperiri)
double-lever shears (mas-un) foarfece dublu cu pghie / cu
pghie dubl
double-motion paddle mixer amestector cu agitator planetar
double pack furnace (met) cuptor cu camer dubl de clzit
tabla
double-pass dryer usctor cu dou treceri ale gazului de
clzire
- 126 double-pipe condenser condensator de tipul ''eav eav''
double-pipe head exchanger schimbator de caldura de tipul
''eav eav''
double-piston engine motor cu dou pistoane
double pointed ascuit la ambele capete
double press pres dubl
double puddle frunace (met) cuptor pentru pudlare dubl
double pump pomp cu doi cilindri
double-purpose cu destinatie dubl
double quenching (met) clire dubl
double ram press (mas-un) pres cu piston dublu
double ram vertical broaching machine (mas-un) main
vertical de broat exterior, cu dou crucioare
double range (metr) (cu) scar dubl, (cu) dou domenii de
msurare
double-range instrument (metr) aparat cu dou game / scri de
msurare
double recessed wheel (mas-un) piatr de rectificat plan cu
degajare pe ambele fee laterale
double-reduction gear (OM) reductor dou trepte
double-refined iron (met) fier dublu rafinat
double-refined steel (met) oel dublu rafinat
double reversing mill (met) laminor duo reversibil
double riveting (OM) nituire cu / pe dou rduri
double rivet(t) ed joint (OM) custur dou rduri de nituri
double-roll crusher concasor / moar cu dou valuri
double-rolling (met) laminare dubl
double-rolling mill (met) laminor duo
double-row ball-bearing (OM) rulment cu dou rduri de bile
double-row bearing (OM) rulment cu dou rduri de corpuri
de rostogolire
double-row cross riveting nituire alternat, dubl / cu dou
rduri de nituri zigzag
double-row riveting (OM) nituire cu dou rduri de nituri
double screw pump (OM) pomp cu melci
double-shaft pugmill amestector biax
double shaping machine (mas-un) eping cu dou snii
principale

double-sharpened drill (mas-un) burghiu cu ascuire dubl


double-shielded bearing (OM) rulment cu aibe de protecie
double shift munc dou schimburi, schimb dublu (cu numr
dublu de muncitori)
double-shoe brake (OM) fr cu doi saboi
double-shoulder screw (OM) urub cu tij trepte
double-sided cu dou fee, bilateral
double-sided press pres cu cadru dublu / compus din doi
montani
double skin (met) suprapunere de oxizi (la laminare
double spot welding sudare puncte duble
double-stage cu dou etaje, cu dou trepte
double standard cu doi montani, cu dou coloane
double-stand rolling-mill (met) laminor cu caj dubl de lucru
double-strand chain (OM) lant dublu
double-strand roller chain (OM) lan cu dou rduri de zale
double-strap butt joint (OM) binare cap-la-cap cu
rsfrgere bilateral
double-strap joint (OM) binare cu dou eclise
double strip band bimetalic
double-tapered muff (OM) cuplaj cu con dublu
double-tapered / compression / Sellers coupling (OM) cuplaj
cu con dublu, cuplaj Sellers
double tee (T) joint (OM, met) sudur (dublu) T
double tee (T) iron fier / oel I, semifabricat I din oel
double thread(ed) (OM) (filet) cu dou ceputuri
double-thread screw (OM) urub cu dou ceputuri / cu filet
dublu
double-throwcrank-shaft (OM) arbore cotit cu cot dublu
double-throw single-pole switch comutator cu came
double thrust bearing (OM) rulment axial dublu / cu dublu
efect
double-T iron profit T (din fier / oel)
double toolholder (mas-un) port-cuit dublu / pentru dou cuite
xdouble triangulated system of bracing (mec) construcie /
grind cu zbrele format din triunghiuri
double T(tee) joint (OM) binare dublu T (sudur)
double-tube heat exchanger (termo) schimbtor de cldur de
tipul "eav eav"
double tunnel furnace (met) cuptor-tunel dublu
double two-high finishing mill (met) laminor dublu-duo finisor
double two-high mill (met) laminor dublu-duo
double two-high stand mill (met) caj de laminor dublu-duo
double U-leather packing (OM) etanare cu dou manete de
piele
double universal propeller shaft (OM) arbore cardanic cu dou
articulaii
double-V engine motor cu cilindri dublu V
double-walled cu perei dubli
double welded joint binare prin sudare pe ambele fee
double wheel (OM) roat dinat (cu coroan) dubl
double-wire bifilar
doubling (plast) dublare, placare; (met) cutare, pliere, doire;
(nav) tritur, dublaj de lemn; (TH) dedublare
doubling test cercare prin doire la 180 de grade
doubtful operation funcionare incert / doielnic
dough (alim) coc, aluat; (plast) adeziv de cauciuc, past
dough fermentation (alim) dospire
dough-kneading machine / trough (alim) frmtator de aluat

dough machine (alim) main de prit aluatul


dough machine portioning (alim) prirea / porionarea
aluatului cu main specializat
doughnut shape form toroidal
dough-raising (alim) cretere a aluatului
dough roller / -rolling machine (alim) main de tins / de
rulat aluat
doughy de consistena unui aluat pstos / cleios
dovetail (cstr, mas, OM) pies form de coad de rdunic;
(l, TH) a bina coad de rdunic
dovetailed (OM) cu canal coad de rdunic
dovetailed joint (OM) binare cu cep, coad de rdunic
dovetail forming tool (mas-un) cuit cu tija form de coad
de rdunic pentru fixarea port-cuit
dovetailing / dovetail joint (OM, mas-un) binare coad de
rdunic
dovetail milling cutter (mas-un) frez pentru prelucrarea
canalelor form de coad de rdunic
dovetail plane pghie arcuit
dowel (cf) scoab de traverse; (cstr) diblu, pan de fixare; (OM)
pivot, tift, cep
dowel bolt (OM) bulon de centrare
dowelled joint (OM) binare cu tifturi, binare cu uruburi
prizoniere
dowelling jig unealt pentru montat i extras pene
dowel pin (cf) scoab de traverse; (cstr, OM) pan de fixare,
diblu, prezon, tift de fixare / de ajustare / de centrare, cep,
urub de fundaie / de fixare
dowel screw (OM) urub de lemn cu ambele capete filetate,
prezon
down jos; orice echipament ce nu funcioneaz / nu lucreaz
down comer (met) conduct pentru evacuarea gazului (la
furnal)
downcutting and upcutting (mas-un) tiere at la cursa de
cobore, c i la cea ascendent
down cutting tool (mas-un) cuit de mortezat suprafeele
verticale
down draft / draught (met, termo) tiraj pe / de jos, tiraj
invers(at)
downdraft boiler (termo) cazan cu tuburi curbate / care
gazele de ardere se torc jos
downdraft carburettor carburator inversat / care aerul trece
prin difuzor vertical descendent
- 127 downdraft furnace (termo) focar cu ardere / cu flacr invers,
focar cu tiraj inversat
dow-draft / -draught sintering (met, termo) aglomerare /
sinterizare cu aspirare de aer / de gaze
downdraft-type furnace (termo, met) cuptor cu flacr
descendent
downender (met, plast) dispozitiv de toarcere a rulourilor
down feed (mas-un) avans vertical la coborea sculei, avans
vertical jos / descendent
downflow (mas, hidr) conduct deversoare
downflow evaporator vaporizator cu pelicul descendent
down(flow) pipe (OM, hidr) eav de preaplin
downgate (met) canal / pnie / reea de turnare
downgrade pant

downgraded (produs, organ de main) la care s-a cobor cu o


clas de rugozitate, toleran, precizie, calitate, etc.
downgrading scderea cu o clas de rugozitate / precizie, etc.
downhand position (OM) poziie de jos
downhand position / welding (OM) sudare orizontal
downhand welding sudare normal (cu electrodul deasupra
custurii)
down-heart furnace cuptor cu ardere partea inferioar
downhill teem (met, plast) a turna pe sus / direct
download (c) transfer de programe / date de la un computer mai
mare la un PC
downpull force for de cobore
downright (met) canal vertical de turnare, picior de pnie
downslide motion alunecare descendent
downspout (met, hidr) scurgere, descrcare, deversare
downspout conductor eav de preaplin, deversor
downstroke (auto, mec) curs descendent
downtake colector
down(-)time (autom) timp de trerupere, pauz; (ec) gol de
producie, oprire, cdere, staionare neproductiv; (fiz) timp
de inactivitate; oprire, trerupere; (TH) timp de oprire / de
trerupere a funcionrii / de imobilizare / mort
downward jos, descendent, descresctor
downward motion / movement micare descendent
downwarping sgeat de covoiere, submergen, scufundare
dozer (auto, cstr) buldozer, autocrctor cu cup (montat pe
un tractor)
dozzle adaos, nditur; (met) maselot
dozzle metal (met) gul maselotei (de la lingou)
draff (alim) borhot
draff-press (alim) teasc pentru borhot
draft (ec) cambie, tratat, ordin de plat; (mat) conicitate; (TH)
proiect, plan, schi, desen, crochiu, concept, ciorn,
redactare; (met) reducere (la laminare), tragere; (termo) canal
de fum al cazanului, tiraj al cazanului, suflare; a elabora, a
concepe, a redacta, a schia, a proiecta
draftchange gear roat de schimb a laminajului
draft chimney (met, termo) co de tiraj
draft constant (met) constant de laminare / de tragere
draft differential (hidr) diferena de presiune static tre dou
puncte ale unui sistem
draft fan (met) exhaustor, ventilator de tiraj
draft gauge (metr) dispozitiv de msurat diferena de presiune
static / tirajul
draft hole (met) rsufltoare, orificiu de ventilare
drafting (ec) elaborare de rapoarte; (TH) desen tehnic
drafting convention convenie, regul ( desenul tehnic)
drafting paper htie milimetric
draft loss (hidr, met) pierdere de presiune static din cauza
rezistenei la curgere ( cazane sau cuptoare)
draft of drawings desen, proiect, plan, schi
draft of schip (nav) pescaj
draft preventer (auto) garnitur de etanare a ferestrei
draftsman (met) modelator; (TH) desenator tehnic, proiectant
draft stage etaj de presiune (la turbine cu abur)
drafttube (auto) eav / conduct de admisie; (OM) eav de
aspiraie
drag (hidr) lucrare de dragare, a cura fundul unei ape, a draga;
(mas, OM) drag, tindere, fr, rezisten la aintare,

sabot de fr; (mas-un) faet de racordare; (met) form


inferioar de turnare; (nav) rezisten a cmei, ancor de
mare, clinare a chilei, a trage, a t296, a grpa
drag acceleration cetinire, acceleraie negativ
drag along a antrena
drag anchor (nav) ancor-santinel
drag belt (OM) band de transport cu raclete
drag (box) (met) partea inferioar a formei
drag brake (OM) fr de cetinire
drag bridle (met) dispozitiv de tindere a benzii
drag bucket cup de excavator, excavator cu cup toars
drag chain lan de remorcare / de traciune
drag(chain) conveyer transport(or) cu lan
drag classifier (ind chim) clasor cu raclete
drag coefficient coeficient / modul de rezisten / de tragere,
coeficient ce indic rezistena tpinat de un corp care se
mic tr-un fluid
dragcowling sorb, crepin
dragee drajeu
drag effect e rezisten efect de atracie / de tragere
drag force for de antrenare / de tractare / de tragere
drag form rezisten aerodinamic
dragging micare urma unei decuplri incomplete a
ambreiajului
dragging device (met) dispozitiv de tragere (a bramei la
turnarea continu)
draghalf of mould (met) jumtatea inferioar a formei (la
turnare, matriare)
dragline excavator cu cablu de traciune, draglin
drag-in soluie aderent
dragline bucket cup de draglin
dragline excavator (cstr, drum) draglin; (mas) excavator cu
cablu purttor i cup (cutie)
drag lines brazde / urme pe suprafaa tieturii, rizuri (la tierea
metalelor)
draglink bar de comand a direciei
drag loading for de antrenare
drag of a cra, a remorca
drag of flame cut, lag rmere urm (la tierea
oxiacetilenic)
drag-out soluie antrenat
drag-over rolling mill (met) laminor duo ireversibil
drag roll (met) cilindru liber / de presiune (la laminare)
drag rope (nav) cablu de remorcare; (TH) cablu de traciune
drag screen ciur / sit cu raclete
drag shoe (OM) sabot de fr, tachet opritor
dragshovel (cstr) excavator cu cup toars
drag soldering lipire prin tragere
drag the anchor (nav) a derapa pe ancor
drag-type tachometer tahometru de inducie / cu cureni
Foucault
drain (el) priz (de curent); (termo) purjare, a drena, a purja;
(s)curgere, golire, descrcare
drainage (TH) drenaj, canalizare
drainage hose furtun de golire
drainage pan (termo, T) eav pentru lichid de rcire
drainage pipeline conduct pentru drenaj
drainage pump pomp de evacuare
drain arrangement instalaie de santin (la nave)
drain box (met) cutie de turnare

drain cock (OM, hidr) robinet de golire / de descrcare / de


evacuare / de drenaj
drain connection conduct de scurgere
drain cup instalaie / bazin de decantare, decantor
drainer rezervor de decantare / de drenare
- 128 drain hole gaur sau orificiu de golire / de evacuare / de
scurgere
draining drenaj, secare, desecare, canal de scurgere / colector,
golire
draining chest rezervor / cuv de decantare
draining off desecare, asanare, drenare
draining out evacuare, deprtare
draining pipe tub de drenaj / de scurgere
draining plant instalaie de drenare
drainline conduct de recuperarea pierderilor (dintr-un
rezervor)
drain nipple (OM, hidr) tu de scurgere
drain off a drena
drain (off) the cooling a goli apa de rcire
drain off the slag (met) a deprta / a evacua zgura
drain the oil a goli uleiul
drain outlet racord de golire
drain pipe (cstr) canal, rigol, tub / conduct de drenaj; (mas)
eav de evacuare; (TH) eav de scurgere / de drenare
drain plug (auto) buon / dop de golire; (OM) dop al orificiului
de scurgere / de golire / de descrcare; (met) dop de astupare
drain sleeve (OM, hidr) tu de scurgere
drain table (alim, ind chim) mas de zvtare / de uscare (i
parial)
drain tap (OM, hidr) robinet de golire / de evacuare
drain trough band sudat pe caroserie pentru drenarea apei de
ploaie
drain valve (OM, hidr) robinet de golire / de evacuare; (termo)
ventil de drenaj / de purjare
drape forming formare pe matri pozitiv
draping machine main de ambalat folie
draught (TH) schi, proiect; (met, termo) titaj
draught bar bar de traciune
draught cup board hot / ni de tiraj
draught gauge (nav) indicator de pescaj
draught marks (nav) scar de pescaj
draught of ship pescaj
draught register registru de tiraj (la co de fum)
draw (hidr) a antrena (de / curent); (met) microretasur (de
turnare), a recoace, a trata prin revenire, a reveni, a supune
unui tratament de revenire a decli, a trefila, a trage sma;
(TH) a desena, a schia, a redacta un concept
drawability capacitatea unui material (i metalic) de a fi tras,
ductilitate
drawback (ec) deficien, neajuns, prim / bonificaie de
export; (met) revenire
draw-back motion micare de tragere apoi / de retragere
draw bar tij, bar, bar de traciune
draw bead band (de margine) pentru control (la laminare), o
band riglat folosit la controlul curgerii materialului la
extrudare sau ambutisare adc
draw bench banc de trefilare, banc de tras
draw box (met) tren de laminare
draw crack (mec, met) crptur cauzat de tensiune / de

tragere / la traciune
draw die (met) matri de trefilare
drawdown (hidr) scdere a nivelului apei; (mas-un, met)
micorarea seciunii transversale, alungire prin tragere
drawer sertar, lad, cutie
draw filing prelucrare fin cu pila
draw-frame (met) laminor
draw-frame sliver (met) band de laminor
draw-gear aparat de traciune
draw glass sticl tras
draw head (met, mas-un) dispozitiv de susinere / fixare a
filierei; dispozitiv cu role pentru formarea suprafeelor conice
la tuburi sau a suprafeelor plane clinate
draw hole (met) orificiu al filierei de tragere / de trefilare
draw hook clig de remorcare / de traciune
draw-hook pin bulonul cuplei (la ci ferate)
draw-hook tractive effort for / efort de traciune la clig
draw in (TH) a trage untru, a absorbi, a scurge
draw in attachment dispozitiv de detonare
draw-in collet chuck mandrin cu buc elastic acionat prin
tragere spre interior
drawing desen; (met) ambutisare, tragere, trefilare, revenire,
declire
drawing back (met) revenire (termen popular) (i pentru
reducerea duritii)
drawing bench (wires) banc de trefilat (sm)
drawing board planet de desen
drawing box (met) tren de laminare, laminor (i finisor, pentru
textile, folii)
drawing chalk cret de desenat
drawing compasses compas de desen
drawing compounds (met, T) emulsii i amestecuri folosite la
trefilare / la tragere
drawing device dispozitiv de trefilare
drawing die (mas-un) filier / matri de trefilare / de
ambutisare
drawing documentation documentaie contind desenele unui
proiect (desene de ansamblu i de execuie)
drawing downd (met) reducerea seciunii (prin tragere)
drawing effect efect al trefilrii / al tinderii
drawing field (met) cp de tragere / laminare
drawing frame settings (met) ecartamente ale trenului de
laminare
drawing furnace cuptor de revenire
drawing grease (met, T) unsoare pentru tragere / extrudare
drawing hank (met) numr al benzii de laminor
drawing mark urm / defect de tragere (zgiere, ciupituri,
urme de la matri
drawing model crochiu, proiect, schi dup care se face
desenul la scar
drawing nozzle (met, mas-un) orificiu activ de tragere
drawing off of steam prelevare / priz de aburi
drawing off wine (alim) pritocire a vinului
drawing-out device (met, mas-un) dispozitiv de evacuare (prin
tragere)
drawing over mandrel (met, mas-un) tragere pe mandrin / pe
dorn
drawing pen (TH) trgtor, peni de desen
drawing pin piunez
drawing point ac de trasat

drawing press pres de tras / de tins / de ambutisat


drawing pump pomp de aspiraie
drawing ring inel de trefilare
drawing speed (met) vitez de laminare
drawing stress (met)efort / tensiune de tragere / de traciune /
de tindere
drawing table mas de desen / de trasare
drawing the dimensiones cotare
drawing tool scul de tras
drawing tongs clete de tras sm
drawing tower echipament de tragere / de formare pentru
obinerea fibrelor optice
drawingwaste (met) retururi / deeuri de la laminor
draw in steam a absorbi aburul
draw key (OM) pan alunectoare
drawn desenat, tras, tensionat, ambutisat
drawn arc stud welding sudarea bolurilor cu arc electric
amorsat prin ridicare
drawn fibre (mec) fibr tensionat
drawn glass sticl tras
drawn head (met) cap de tragere
drawn-in scale (met) arsur / under rezidual() (defect)
drawn steel bar (met) bar tras din oel
drawn pipe / tube eav tras
draw off (hidr) a prelua apa din acumulare, a decanta; (mas-un)
a extrage, a aspira, a evacua, a scoate
- 129 draw off clinker (met) a evacua zgura
draw-off cock robinet de scurgere / de descrcare / de priz
draw-off pan / tray taler de evacuare
draw off slag (met) a scoate zgura
draw out a scoate (afar), a extrage, a evacua, a trage afar, a
demonta, a ridica, a desena, a schia
draw-out (endways) trefilare a metalului, tindere
draw piston (OM, hidr) piston de ridicare / de tragere
draw-plate (met) filier de trefilat
draw radius raza de curbur a muchiei cavitii matriei la
ambutisare adc
draw ring inel de tras (evi)
draw / tension spring (OM) arc / resort de traciune
draw stroke slotter main de mortezat cu curs de achiere /
de lucru ascendent
draw-type broaching machine main de broat canale
draw up (TH) a elabora, a proiecta
draw with back pull / with back tension (met) trefilare sens
contrar
draw works (mas-un) coard de gurit; (mas) mecanism de
ridicat
dray (TH) tlpi de sanie (i la maini-unelte), platform de
crcare; (auto, alim) camion de bere, cru; (cstr) a excava,
a draga
dream up a inventa
dredge (nav) drag plutitoare, a draga
dredged material (nav) material de dragare / dragat
dredge piping evrie de refulare a unei drgi aspirante
dredge pump pomp de nmol / de noroi / de dragaj
dredger drag, dragor, excavator
dredger bucket cup de drag / de excavator
dredger drum rulou-tambur
dredger for clearing dry earth excavator de pmt

dredger pump pomp de dragare


dredger shovel lingur / lopat a excavatorului
dredging dragare
dredging depth adcime de dragare
dredging roll / tumbler rulou-tambur
dress (TH) a rotunji, a drepta, a finisa, a prelucra, a brca, a
decora, a aranja, a prepara, a netezi; (ind chim, met) a netezi,
a biui, a finisa, a cura, a decapa; (cstr) a tia piatra, a
prepara minereuri; (el) a aeza corect conductoarele i
elementele componente tr-o schem; (mas-un) a prelucra, a
lefui, a poliza, a ajusta, a rotunji, a rectifica (i un disc
abraziv), a rabota, a bogi, a ameliora, a ascui (scule), a
reface conturul unei scule; (nav) a pavoaza un vas; (met) a
ajusta, a netezi, a drepta, a fasona
dress a bit (mas-un) a ascui un ti de burghiu (dar i alt scul
achietoare)
dressed coal crbune preparat
dresser debavurator
dressing (cstr) brcare (a unei cldiri); (mas-un) dreptare,
prelucrare, ascuire a sculei; (met) bogire, preparare,
concentrare (i a minereurilor), negrire a formelor de
turnare; (TH) dreptare
dressing by flotation / screening / washing (met) bogire /
concentrare prin flotaie / cernere / splare
dressing frame (met) caj de ecruisare
dressing machine (mas-un) main de dreptat
dressing of steel ingots scoaterea lingourilor din lingotiere

dressing shop atelier de finisaj; curtorie

dressing tool (cstr) buciarda; (mas-un) cuit de strunjit plan


dribble a picura
dribbling scurgere, pierdere
dried eggs (alim) praf de ou
dried fruits (alim) fructe uscate
dried milk (alim) lapte praf
drier v. dryer
drift (TH) d