Sunteți pe pagina 1din 14

www.doctorfinance.

ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

REGULAMENT
DE
ORDINE
INTERIOARA

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

Cuprins
1. CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
2. CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
3. SUB CAPITOLUL III NORME PRIVIND PROTECTIA ,IGIENA SI SECURITATEA
IN MUNCA
4. CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RSPUNDEREA DISCIPLINAR
(SANCTIUNI)
5. CAPITOLUL V- RECOMPENSE
6. CAPITOLUL VI NORME PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A
DEMNITATII
7. CAPITOLUL VII - PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU
RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
8. CAPITOLUL VIII- REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE
9. CAPITOLUL IX REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA
10. CAPITOLUL X MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE
SAU CONTRACTUALE
11. CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE.

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE


Art.1 Regulamentul de Ordine Interioar, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si
disciplina muncii n cadrul SC ................................. SRL, n conformitate cu prevederile
Codului Muncii - Legea nr.53/2003 si cele ale legislatiei n domeniu.
Art.2 Salariatii SC ................................. SRL au obligatia s respecte regulile generale privind
organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.
Art.3 Regulamentul se aplic tuturor salariatilor angajati cu contract de munc, denumiti n
continuare personalul SC ................................. SRL, precum si persoanelor detasate sau care
efectueaz stagii de practic n cadrul SC ................................. SRL.
Art.4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
1. Organizarea muncii, drepturile si obligatiile personalului;
2. Norme de igien si de securitate a muncii;
3. Disciplina muncii si rspunderea disciplinar.
Art.5 Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu,
privind organizarea si disciplina muncii, emise de administratorul SC ................................. SRL
1. ORGANIZAREA MUNCII
Art.6 Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe sptmn sau 2 ore
efectiv pe zi si 10 ore pe saptamana (dupa caz) si este valabil pentru tot personalul SC
................................. SRL ,indiferent de functia ocupat.
Art.7 (1) Programul zilnic de lucru ncepe la ora 8:00 si se termin la ora 17:00,cu pauza de
masa o ora pentru personalul angajat cu o norma de lucru de 8 ore pe zi.
(2) Programul de lucru prevzut la alin.(1) este obligatoriu pentru personalul care si desfsoar
activitatea la sediul SC ................................. SRL, la punctele teritoriale sau pe teren.
(3) Activitatea specifica fiecarui angajat, se poate desfsura si n afara orelor de program stabilite
la alin.(1), in functie de activitatiile pe care firma le desfasoara, cu o informare prealabila a
angajatilor.
(4) Conducerea SC ................................. SRL are dreptul, respectnd legislatia n vigoare, s
modifice programul de lucru n functie de necesittile companiei.
Art.8 Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul companiei, n cazurile si conditiile
prevzute de legislatia n vigoare.
Art.9 (1) Evidenta prezentei la serviciu se tine pe fiecare punct de lucru sau stand n parte, pe
baza condicii de prezent, n care personalul va semna zilnic, la nceputul si sfrsitul programului
de lucru.
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

(2) n cazul n care angajatul ntrzie sau absenteaza de la locul de munca si acest lucru se
datoreaza unor situatii neprevzute sau a unor motive independente de vointa angajatului (boal,
accident, etc.) salariatul are obligatia de a informa in scris, n urmtoarele dou zile lucrtoare,
pe administratorul SC ................................. SRL.
Art.10 (1) Angajatii companiei SC SC ................................. SRL pot fi nvoiti s lipseasc de la
serviciu, n interes personal un numr de maxim 4 ore n cursul unei zile.
(2) Biletul de voie se ntocmeste de administrator si va cuprinde mentiunea c angajatul pleac n
interes personal motivat, data, ora cnd ncepe nvoirea si durata acesteia.
(3) Administratorul SC ................................. SRL sau persoana desemnata de acesta va tine
evidenta nvoirilor efectuate lunar de fiecare persoan n parte si va scdea durata acestora din
programul normal de lucru cu reducerea corespunztoare a drepturilor salariale.
Art.11 SC ................................. SRL poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii si fr
plat la cererea celor interesati.
Art.12 (1) Programarea concediilor de odihn se face la sfrsitul fiecrui an pentru anul viitor.
Propunerile de programare a concediilor se fac de catre fiecare angajat in parte si se aprob de
administratorul companiei.
(2) Ordinea efecturii concediilor de odihn va fi stabilit esalonat n tot cursul anului, tinnduse seama de buna desfsurare a activittii dar si de interesele personalului.
Art.13 Administratorul SC ................................. SRL va tine evidenta ntrzierilor, nvoirilor, a
concediilor de boal, de studii si fr plat si separat, a concediilor de odihn.
2. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A SALARIATILOR DIN
CADRUL SC ................................. SRL.
Art.14 n exercitarea atributiilor de serviciu, salariatii SC ................................. SRL au obligatia
de a avea un comportament profesionist si corectitudine in promovarea produselor companiei.
Art.15 Salariatii SC ................................. SRL au obligatia ca, prin actele si faptele lor, s
respecte Constitutia, legile trii si s actioneze pentru punerea n aplicare a dispozitiilor legale, n
conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Art.16
(1) Salariatii SC ................................. SRL au obligatia de a apra n mod loial
prestigiul companiei, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entitati.
(2) Salariatilor SC ................................. SRL le este interzis:
a. s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n legtur cu activitatea SC
................................. SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
b. s fac aprecieri neautorizate n legtur cu litigiile aflate n curs de solutionare si n care SC
................................. SRL are calitatea de parte;
c. s dezvluie informatii care nu au caracter public, n alte conditii dect cele prevzute de lege,
dac nu sunt abilitati n acest sens;
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

d. s nu dezvluie informatiile la care au acces n ndeplinirea atributiilor de serviciu, dac


aceast dezvluire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau
drepturile SC ................................. SRL;
(3) Prevederile alin.(2) se aplic si dup ncetarea raportului de munca, pentru o perioad de inca
3 ani.
(4) Dezvluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin
asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritti ori institutii publice, este
permis numai cu acordul administratorului SC ................................. SRL.
Art.17 (1) n relatiile interpersonale ale angajatilor SC ................................. SRL, precum si cu
alte persoane fizice sau juridice, angajatii sunt obligati s aib un comportament bazat pe respect,
bun-credint, corectitudine si amabilitate.
(2) Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnittii persoanelor din
cadrul SC ................................. SRL, precum si persoanelor cu care intr n legtur n
exercitarea sarcinilor de serviciu, prin:
a. ntrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizri sau plngeri calomnioase.
(2) Salariatii SC ................................. SRL au obligatia s foloseasc timpul de lucru, precum si
bunurile apartinnd companiei, exclusiv pentru desfsurarea activittilor aferente atributiilor de
serviciu stabilite.

CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.18 Personalul SC ................................. SRL, are urmtoarele drepturi:
a. s i se asigure stabilitate n munc, raportul de serviciu sau de munc, neputnd s nceteze sau
s fie modificat dect n cazurile prevzute de lege;
b. s beneficieze de conditii corespunztoare de munc, de protectia muncii, de indemnizatie de
asigurri sociale n cazul pierderii temporare a capacittii de munc, de pensie si de alte drepturi
de asigurri sociale prevzute de lege;
c. s primeasc pentru activitatea depus drepturile salariale stabilite potrivit legii, n raport cu
pregtirea profesional, activitatea depus si importanta acesteia;
d. s se asocieze n conditiile legii, n sindicate sau organizatii profesionale avnd ca scop
reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregtirii profesionale;
e. s-si exercite n conditiile legii, dreptul la grev;
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

f. s li se asigure repaus sptmnal si concediu de odihn anual pltit, n conditiile legii;


g. s beneficieze de concediu de studii sau fr plat, n conditiile legii;
h. s primeasc sprijin si nlesniri pentru mbunttirea pregtirii profesionale;
i. s beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii;
Art.19 (1) Personalul SC ................................. SRL are obligatia de a respecta ordinea si
disciplina la locul de munc, de a ndeplini toate sarcinile de serviciu ce i revin potrivit fisei
postului, contractului individual de munc si dispozitiilor date de administratorul companiei;
(2) Principalele obligatii ale salariatilor din cadrul SC ................................. SRL sunt:
a. s-si ndeplineasc cu profesionalism, impartialitate si n conformitate cu legea ndatoririle de
serviciu;
b. s se abtin de la orice fapt care ar putea s aduc prejudicii activittii SC
................................. SRL;
c. s respecte normele de conduit profesional si civic prevzute de lege;
d. s respecte programul de lucru stabilit si s foloseasc cu eficient timpul de munc;
e. s respecte ordinea si disciplina la locul de munc, s manifeste colegialitate si tolerant n
relatii cu colegii de serviciu;
f. s execute ntocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin si s cunoasc bine produsele
ce le promoveaza;
g. s pstreze secretul de serviciu si confidentialitate, n legtur cu faptele, informatiile sau
documentele de care iau cunostint n exercitarea atributiilor de serviciu;
h. s se prezinte la serviciu n stare corespunztoare ndeplinirii n bune conditii a sarcinilor ce le
revin;
i. s-si perfectioneze pregtirea profesional, s participe nemijlocit la sedintele profesionale sau
cursurile organizate de companie n acest scop;
a. s respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricror altor
situatii care ar putea pune n primejdie cldirile, viata si integritatea corporal a sa sau a altor
persoane;
b. s respecte regulile de acces n companie, s ia msuri de ndeprtare a oricror persoane, dac
prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranta sau functionarea normal a SC
................................. SRL;
c. s nstiinteze administratorul companiei de ndat ce au luat cunostint de existenta unor
greutti sau lipsuri;
d. s cunoasc continutul actelor normative, regulamentelor si al oricror altor dispozitii cu
caracter normativ n legtur cu atributiile si sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea
desfsurat, conformndu-se acestora ntocmai;

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

e. s se abtin n exercitarea atributiilor ce i revin de la exprimarea sau manifestarea public a


convingerilor lor politice, s nu favorizeze vreun partid politic si s nu participe la activitti
politice n timpul programului de lucru;
f. s rezolve n termenele stabilite de ctre administratorul companiei, lucrrile repartizate;
g. s nu introduc, distribuie si s nu consume buturi alcoolice sau substante halucinogene n
cadrul companiei;
h. s respecte ntocmai prevederile legale privind circuitul documentelor n cadrul SC
................................. SRL
Art.20 (1) SC ................................. SRL are, n principal, urmtoarele drepturi:
a. s stabileasc organizarea si functionarea unittii;
b. s stabileasc atributiile corespunztoare pentru fiecare salariat, n conditiile legii;
c. s dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalittii lor;
d. s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e. s constate svrsirea abaterilor disciplinare si s aplice sanctiunile corespunztoare, potrivit
legii si regulamentului intern.
(2) SC ................................. SRL n revin, n principal, urmtoarele obligatii:
a. s informeze salariatii asupra conditiilor de munc si asupra elementelor care privesc
desfsurarea relatiilor de munc;
b. s asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelor de munc si conditiile corespunztoare de munc;
c. s acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc
aplicabil si din contractele individuale de munc;
d. s comunice periodic salariatilor situatia economic si financiar a unittii;
e. s se consulte cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentantii salariatilor n privinta deciziilor
susceptibile s afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f. s plteasc toate contributiile si impozitele aflate n sarcina sa, precum si s retin si s vireze
contributiile si impozitele datorate de salariati, n conditiile legii;
g. s nfiinteze registrul general de evident a salariatilor si s opereze nregistrrile prevzute de
lege;
h. s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului;
i. s asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

SUB CAPITOLUL III NORME PRIVIND PROTECTIA ,IGIENA SI


SECURITATEA IN MUNCA
Art.21 (1) Fiecare salariat are obligatia s asigure aplicarea msurilor referitoare la securitatea si
sntatea sa in munca, precum si a celorlalti salariati.
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

(2) Pentru desfsurarea activittii n conditii de securitate si sntate, personalul are urmtoarele
obligatii:
a. s si nsuseasc si s respecte normele si instructiunile de protectia muncii si msurile de
aplicare a acestora;
b. s desfsoare activitatea n asa fel nct s nu se expun la pericol de accidentare sau
mbolnvire profesional, att persoana proprie ct si a colegilor;
c. s aduc la cunostint conductorilor orice defectiune tehnic sau alt situatie care constituie
un pericol de accidentare sau mbolnvire profesional;
d. s utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institutiei;
e. s nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrar a dispozitivelor de
securitate a echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfsurarea activittii n conditii de securitate si sntate, conducerea are urmtoarele
obligatii:
a. s asigure si s controleze cunoasterea si aplicarea de ctre toti angajatii a prevederilor legale
n domeniul protectiei muncii;
b. s asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munc si a accidentelor usoare suferite de
personal;
c. s asigure materialele igienico-sanitare specifice activittii desfsurate;
Art.22 (1) n caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munc, fiecare salariat va
informa de urgent administratorul companiei.
(2) Toate accidentele survenite n timpul serviciului mai ales cele cu consecinte grave, vor fi
imediat aduse la cunostinta administratorului companiei.
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate si n cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de
munc si invers.
Art.23 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munc, salariatii SC ................................. SRL
au urmtoarele obligatii:
a. salariatii rspund pentru respectarea normelor de igien si de tehnica securittii muncii;
b. fumatul este permis numai n locurile special stabilite si semnalizate corespunztor, fr a fi
afectat buna desfsurare a activittii companiei;
c. se interzice pstrarea, distribuirea sau vnzarea de substante sau medicamente al cror efect
pot produce dereglri comportamentale, n incinta companiei sau in mijloacele auto ale acesteia;
d. se interzice introducerea, distribuirea sau nlesnirea introducerii buturilor alcoolice n incinta
companiei sau in mijloacele auto ale acesteia.

CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RSPUNDEREA DISCIPLINAR


(SANCTIUNI)

Art.24 (1) Orice actiune sau inactiune, svrsit cu vinovtie de ctre personalul companiei,
prin care au fost nclcate ndatoririle de serviciu, normele de conduit profesional si civic
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

prevzute de lege, regulamentul de ordine interioar, contractul individual de munc sau


dispozitiile legale ale conductorilor ierarhici, constituie abatere disciplinat si se sanctioneaz
conform prevederilor prezentului regulament.

(2)Constituie abatere disciplinar urmtoarele fapte:


a. ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor;
b. neglijenta repetat n rezolvarea lucrrilor;
c. desfsurarea altor activitti dect cele stabilite prin fisa postului n timpul orelor de program;
d. refuzul nejustificat de a ndeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
e. lipsa nemotivat de la serviciu sau ntrzierea repetat de la serviciu;
f. prsirea sediului companiei, a punctului de lucru sau a standurilor de vanzare n timpul orelor
de program fr aprobarea conducatorului de grup sau a administratorului companiei;
g. manifestri care aduc atingere prestigiului companiei;
h. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;

Art.25 n raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se aplic


personalului sunt:
a. avertismentul scris;
b. suspendarea contractului individual de munc pentru o perioad ce nu poate depsi 10 zile
lucrtoare;
c. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunztor functiei n care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durat ce nu poate depsi 60 de zile;
d. reducerea salariului de baz pe o durat de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e. reducerea salariului de baz si/sau, dup caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioad de
1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f. desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
Art.26 Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare se face, potrivit
prevederilor Codului Muncii (L.53/2003).
Art.27 Rspunderea material, contraventional si penal a personalului SC
................................. SRL , survine conform legislatiei n vigoare.

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

contact@doctorfinance.ro

0244.55.00.11

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

CAPITOLUL V - RECOMPENSE
Art.28 Personalul SC ................................. SRL care si ndeplineste la timp si n bune conditii
atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduit ireprosabil, pot fi recompensati n conditiile
prevzute de lege.

CAPITOLUL VI NORME PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI


NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A
DEMNITATII
Unitatea respect principiul libertii alegerii locului de munc, a profesiei, a meseriei sau a
activitii pe care urmeaz s o presteze salariatul,
Nici un salariat nu poate fi obligat s munceasc sau s nu munceasc intr-un anumit loc de
munc ori ntr-o anumit profesie, conform legislaiei n vigoare.
Nici un salariat nu poate fi forat s ndeplineasc orice munc sau serviciu sub ameninare, ori
pentru care salariatul nu i-a exprimat consimmntul n mod liber.
(1) Tuturor salariailor le sunt recunoscute: dreptul la plat egal pentru munc egal, dreptul la
negocieri colective, dreptul la protecia datelor cu caracter personal precum i dreptul la protecie
mpotriva concedierilor colective.
(2)Tuturor salariailor le este recunoscut dreptul la libertatea gndirii i exprimrii , cu
respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri.
n cadrul unitii, n relaiile de munc funcioneaz principiul egalitii de tratament fat de toi
salariaii, sunt respectate principiul nediscriminrii, precum i principiul egalitii de anse ntre
femei i brbai. Relaiile de munc se bazeaz pe principiul consensualitii i a bunei credine.
Orice salariat care presteaz o munc, beneficiaz de respectarea demnitii i a contiinei sale
fr nici o discriminare.
Unitatea asigur ntreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare
direct sau indirect fat de orice salariat, pe motiv ca acesta aparine unei rase, etnii, religii,
opiune politic, handicap, categorie social defavorizat, ori datorit convingerilor, vrstei,
dizabilitilor, bolilor cronice necontagioase, infectrii HIV, a sexului, a orientrii sexuale, ori
apartenenei la o categorie defavorizat, manifestat n urmtoarele domenii:
a. ncheierea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de munc;
b. stabilirea atribuiilor de serviciu, locului de munc sau a salariului;
c. acordarea drepturilor sociale, altele dect cele ce reprezint salariul;
d. condiii de munc echitabile i satisfctoare
e. formarea, perfecionarea, reconversia i promovarea profesional;
f. aplicarea msurilor disciplinare;
g. stabilirea de salarii egale pentru munc egal;
h. protecie mpotriva omajului;
i. dreptul de aderare la sindicat i accesul la facilitile acordate de acesta.
n cadrul relaiilor dintre angajai, precum i a relaiilor dintre angajai i alte persoane fizice cu
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

care vin n contact n ndeplinirea sarcinilor de serviciu, se interzice orice comportament care
prin efectele lui defavorizeaz sau supune unui tratament injust sau degradant o persoan sau un
grup de persoane.
Nu constituie o nclcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoan care nu
corespunde cerinelor postului i standardelor profesionale, att timp ct aceasta nu constituie act
de discriminare.
Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naionalist ovin,
de instigare la ur rasial sau naional, ori acel comportament ce vizeaz atingerea demnitii
sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare ndreptate
mpotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.
Msurile pentru promovarea egalitii de anse ntre femei i brbai i pentru eliminarea
discriminrii directe i indirecte pe criterii de sex se aplic n conformitate cu prevederile Legii
202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i brbai.
nclcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminrii i a nlturrii oricrei forme
de nclcare a demnitii, constituie abatere disciplinar.

CAPITOLUL VII - PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU


RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
Salariaii pot adresa unitii, n nume propriu cereri sau reclamaii individuale privind nclcarea
drepturilor prevzute n contractul individual de munc sau n contractul colectiv de munc.
Pentru soluionarea temeinic i legal a cererilor sau reclamaiilor individuale ale salariailor,
unitatea dispune numirea unor comisii la nivelul fiecrui departament, printr-o decizie, care s
cerceteze i s analizeze detaliat toate aspectele sesizate.
n termen de 30 de zile de la nregistrarea cererii sau reclamaiei individuale a salariatului la
registratur, pe baza raportului comisiei, unitatea comunic n scris rspunsul ctre petiionar.
- n rspuns se indic, n mod obligatoriu, temeiul legal al soluiei adoptate.
- Petiiile anonime sau cele n care nu sunt trecute datele de identificare a
salariatului, nu se iau n considerare.

CAPITOLUL VIII- REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE


Obligaiile angajailor :
*ndatoririle salariailor:
- s apere patrimoniul SC ................................. SRL;
- s respecte ordinea i disciplina la locul de munc;
- s pstreze confidenialitatea informaiilor ce nu pot fi date publicitii;
- s repare paguba cauzat prin distrugerea sau nstrinarea bunurilor din
patrimoniul SC ................................. SRL;
*Absentarea nemotivat este interzis:
- n caz de boal, de for major sau la expirarea duratei suspendrii raporturilor
de munc, angajatul va anuna conducerea SC ................................. SRL sau pe
eful ierarhic c nu se poate prezenta la serviciu, n caz contrar fiind considerat
absent nemotivat;
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

- absentarea nemotivat timp de 3 zile consecutive sau timp de 5 zile n cursul


unui an calendaristic atrage dup sine concedierea din motive imputabile.
Se interzice salariailor:
-

s nceteze nejustificat lucrul;


s prseasc nemotivat locul de munc n interes personal;
s falsifice actele privind diversele evidene;
s scoat bunuri materiale din unitate;
s execute lucrri strine de interesele instituiei n timpul
serviciului;
- s transmit persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de
interes public i nu au legtur cu acestea sau date personale ale
altor salariai fr acordul acestora;
- s desfoare activiti ca salariai, administratori, sau prestatori
de servicii la alte persoane fizice sau juridice, n timpul
programului de lucru.

CAPITOLUL IX REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA


Sanciunea disciplinar se stabilete n raport cu gravitatea abaterii svrite de salariat, avnduse n vedere urmtoarele:
a. mprejurrile n care fapta a fost svrit;
b. gradul de vinovie al salariatului;
c. consecinele abaterii disciplinare ;
e. eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta;
Aplicarea sanciunii disciplinare se face numai dup efectuarea unei
cercetri disciplinare prealabile (mai puin sanciunea cu avertisment scris,
mustrare scris).
n vederea efecturii cercetrii disciplinare, angajatul va fi convocat n scris de ctre eful
compartimentului de munc n care i desfoar activitatea, precizndu-se obiectul, data,
ora i locul ntrevederii. n cazul neprezentrii angajatului fr un motiv obiectiv, sanciunea
se va dispune fr realizarea cercetrii disciplinare prealabile. n cursul cercetrii disciplinare
prealabile, angajatul are dreptul s ofere efului toate probele i motivaiile pe care le
consider necesare, inclusiv dreptul de a fi asistat , la cererea sa de reprezentantul
sindicatului i/sau avocat.
Rezultatele cercetrii disciplinare ntreprinse de ctre eful compartimentului de munc se
consemneaz ntr-un referat care, dup ce se aprob se pred compartimentului Resurse
Umane.
Referatul ntocmit de ctre seful compartimentului de munc va cuprinde n mod obligatoriu
urmtoarele :
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar i data la care s-a comis;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul intern ce a fost nclcat ;
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

c) motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul cercetrii
disciplinare prealabile sau motivele pentru care angajatul nu s-a prezentat la convocare
pentru efectuarea cercetrii disciplinare prealabile ;
d) rspunsurile scrise pe care le d angajatul la ntrebrile formulate pe baza notei
explicative adresate acestuia de ctre eful compartimentului de munc, n cazul n care
angajatul refuz s rspund ntrebrile adresate, acest fapt se va consemna n prezenta i cu
semntura unui alt angajat din cadrul compartimentului de munc al angajatului;
e) sanciunea disciplinar propus va fi aplicat angajatului.
Compartimentul Resurse umane, pe baza referatului aprobat, va ntocmi proiectul dispoziiei
pentru aplicarea sanciunii disciplinare cu respectarea prevederilor Codului muncii.

CAPITOLUL X MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE


SAU CONTRACTUALE
Pentru asigurarea aplicrii tuturor dispoziiilor legale n domeniul relaiilor de munc la nivelul
instituiei funcioneaz urmtoarele principii:
a. permanenta informare a conducerii despre apariiile sau modificrile cadrului legal n
domeniul relaiilor de munc
b. imediata informare, sub semntur de luare la cunotin, a salariailor despre noile
reglementri n domeniul relaiilor de munc i mai ales a sanciunilor specifice
c. imediata aplicare a normelor legale ce implic modificri ale regimului relaiilor de
munc la nivelul unitii.
nsuirea i aplicarea tuturor normelor legale incipiente fa de specificul activitii unitii

CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE


Art.29 Prezentul regulament se completeaz cu prevederile legislatiei n vigoare privind
organizarea muncii, drepturile si obligatiile prtilor, igiena si securitatea muncii, disciplina
muncii si rspunderea disciplinar, civil si penal.
Art.30 (1) Prezentul regulament intocmit intr n vigoare cla data semnarii, respectarea lui fiind
obligatorie pentru tot personalul SC ................................. SRL.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare si prin afisare la
sediul SC ................................. SRL

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

ACTE DE TRIMIS LA CONTABILITATE


Nr crt.
Tip acte
1.
Facturi si chitante
2.
Registru de casa si raportul zilnic de la casa de marcat +
monetar
3.
NIR si copia dupa aviz de intrare
4.
Aviz de expeditie ( exemplarul rosu )
5.
Raportul lunar
6.
Anexe

Dispozitii finale
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislative in vigoare privind
organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii,
disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala.
Regulamentul de ordine interioara a fost aprobat de SC ................................. SRL
intocmit conform prevederilor art 258/Codul Muncii intra in vigoare incepand cu data
semnarii, respectarea lui fiind obligatorie pentru toti salariatii indiferent de functie.
Administrator,

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.