Sunteți pe pagina 1din 40

Calculul higrotermic

Determinarea coeficientului de izolare termica


Hetj 2.80m

Hsub 2.50m

1. Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii,incadrata in clasa 2,cu ocupare discontinua


Aria planseului peste subsol
2

A pl.s 639.75m

Aria planseului sub terasa


2

A pl.t 655.74m

Perimetrul cladirii
P 2( 40.50m 16.20m) 113.4 m

Aria tamplariei exterioare -nivel curent


Usi
U1 100X210
Ferestre
F1 150x130
F2 35X210
F3 100X130
F4 170X130

A t 8 ( 16 150cm 130cm 4 170cm 130cm 4 100cm 130cm 2 35cm 210cm 2 100cm 210cm) 407.28 m

Aria peretilor exteriori


3 2

A p.ext P 8 Hetj A t 2.133 10 m

Inaltimea cladirii
Hclad 8 Hetj 22.4 m

Aria anvelopei
3 2

A a A pl.s A pl.t A t A p.ext 3.836 10 m

Volumul cladirii
4

Vclad A pl.s Hclad 1.433 10 m

- este factorul de corectie al diferentei de temperatura exterioara

-este
temperatura medie a incaperilor,pentru cladirea de birouri ,pt terasa luam 18.25 deg.
Ti.m
Tu 8deg
Te 15deg -pentru zona II climatica,zona Aradului

n 0.5

- numarul schimburilor de aer pe ora

m K
X 2332.37

W
K

Coeficientul global de izolare termica


G

1
Vclad

Aa
Vclad

X 0.34 n 0.333

m K

0.268

GN 0.56

1
m

W
3

m K
G 0.9 GN 1

In cazul in care cladirea este de locuinte !

Pentru cladirea de referinta - CLADIRE DE BIROURI :

1
G1
X
Vclad
W
G1. 0.116
3
m K
2

a 1.60

m K
W
m K
W

A 3 A pl.s

A 2 A pl.t

A 4 A t

c 2.30

b 4.00

A 1 A p.ext

m K
W
2

e 0.50

m K
W

A4
1 A1 A2 A3
G1.ref

P d

Vclad
b
c
e
a

W
G1.ref 0.192
3
m K

G1 G1.ref 1

d 1.40

W
m K

Determinarea necesarului anual de caldura pentru incalzire pe baza coeficientilor globali de izolare termica"G" la
cladirile de birouri / cladirea de referinta

Necesarul anual de caldura pentru incalzire aferent unui metru cub de volum interior se calculeaza cu formula:

24
1000

Cc N12.i G1 0.34 n Qi Qs

kW h

3
m an

unde C - coeficient de corectie se extrage din fig.10.45 pag 339

Cc 0.8647
N12 - numar anual de grade-zile de calcul pentru i=20 de grade si pentru e0=12 grade

D12-durata conventionala a perioadei de incalzire ,data in anexa 10.37


i - temperatura interioara medie ;medie ponderata a temperaturilor fiecarei incaperi
N12.20 3020

D12 192

K zile

i 18.49 deg

zile

N12.i N12.20 20 i D12 2.73 10

Qi - aportul de caldura interna

kW h

9
Qi
1000

m an

Qs-aportul de caldura provenit din radiatiile solare


A Fij

kW h
Qs 0.40
IGj g i V
3

inc
m an
ij

IGj-radiatie solara globala directa si difuza


24
IGj
D I
1000 12 Tj
g i 0.75

kW h

m an

-pentru geamuri termopan


W

ITj-se determina din anexa 10.38 in functie de orientarea punctelor cardinale

AFij- aria tamplariei exterioare prevazuta cu geamuri clare de tip "i" si dispusa dupa orientarea "j"

V-volumul incalzit al cladirii


ITjsud 85.2 m
ITjvest 44.2 m
ITj.est 44.2 m
ITjnord 19.3 m
2

A tamplarienord 15.6 8 m 124.8 m

A tamplarievest 7.02 8 m 56.16 m


2

A tamplariesud 147.347 m
2

A tamplarieest 7.02 8 m 56.16 m

24
IGjsud
D I
392.602 m
1000 12 Tjsud
24
IGjnord
D I
88.934 m
1000 12 Tjnord
24
IGjvest
D I
203.674 m
1000 12 Tjvest
24
IGjest
D I
203.674 m
1000 12 Tj.est
4

Vinc Vclad 1.433 10 m

gi
Qs 0.40
I
A
IGjvest A tamplarievest
Vinc Gjsud tamplariesud

IGjest A tamplarieest IGjnord A tamplarienord


Qi. 9

kW h

3
m an

Qs 1.922
Q

24

G1.1 0.116

W
3

m K

C N
G 0.34 n . Qi. Qs
1000 c 12.i 1.1

n . 0.8

kW h

m an

kW h

Q 11.061

m an
Determinarea necesarului anual de caldura in conformitate cu MC001...MC005 -cantitatea de caldura necesara pentru
incalzire
X 2332.37

24
Qinc
N

1000 12.i

Aj

j
R'
j

kW h

Aj

j X
R'
j

24
5
Qinc
N12.i X 1.528 10
1000
2

A constr 656.1 8 m
2

A perint30 2.7 8m

m an

kW h

m an

amprenta la sol a cladirii inmultita cu numarul de niveluri

A perBCAint20 2.16 8m
2

3 2

A perdesp 188 8m 1.504 10 m


2

A perlift 4.2 8m

Acasa scarii 58.97 8 m

Acasa liftului 8.40 8 m

A utila A constr A perint30 A perBCAint20 A perdesp A perlift Acasa scarii Acasa liftului
3 2

A utila 3.133 10 m

Vconstr 690.48 8 2.8 m

Volumul construit al cladirii


3

Vperint30 2.7 ( 2.8 0.12 0.10) 8m

VperBCAint20 1.56 ( 2.8 0.12 0.10) 8m


3

Vperdesp 27.24 ( 2.8 0.12 0.10) 8m


3

Vperlift 4.2 ( 2.8 0.12 0.10) 8m

Vcasa scarii 58.97 ( 2.8 0.12 0.10) 8 m


3

Vp.ext 129.696 m

Vcasa liftului 8.40 ( 2.8 0.12 0.10) 8 m


3

Vplansee 7A pl.s 0.22m 985.215 m

Vutil Vconstr Vperint30 VperBCAint20 Vperdesp Vperlift Vcasa scarii Vcasaliftului Vplansee
4

Vutil 1.235 10 m

kW h

24
5
Qinc
N12.i X 1.528 10
1000

3
m an

Necesarul de incalzire pentru sursa:


0.75
Qinc.sursa

este randamentulpentru cladirea de referinta


Qinc

2.038 10

kW h

Cantitatea de caldura necesara pentru ventilare:


n 1 0.8
4

Vutil. 1.235 10

3
m an

24
Qvent
N
0.34 n 1 Vutil.
1000 12.i

kW h

Qvent 2.201 10

an

Aportul de caldura interna:


3

A utila. 4.424 10
W
Qi.birou 8 2
m

kW h

24
5
Qinterna.birou Qi.birou A utila.
D 1.631 10
1000 12

an

Aportul de caldura provenit din radiatiile solare:


4

Vanvelopa Vclad 1.433 10 m


4

Vanvelopa1 1.433 10

kW h

Qsolar Qs Vanvelopa1 2.755 10

an

Consumul specific de incalzire anual-cantitatea necesara de caldura pe metru patrat :


3

A utilaa 3.133 10

q inc

Qinc Qvent
A utilaa

Qsolar1 2.75 10

Qsolar1 Qinterna.birou
A utilaa

kW h

97.875

2
m an

Clasa de incalzire B
Determinarea emisiei anuale de CO2
Cantatea anuala de CO2

kgCO2

ECO.2 q inc A utilaa 0.19 5.826 10

an

unde 0.19 reprezinta emisia de CO2 pentru un metru patrat de gaz natural in

kg

kW h

Indicele de emisie echivalent de CO2


kgCO 2
ICO.2 q inc 0.19 18.596
m2 an

Determinarea necesarului anual de combustibil


4

Vgaz q inc A utilaa 0.10 3.066 10

m3

an

unde 0.10 reprezinta consumul specific pentru un metru patrat de gaz natural in

kW h

Pentru cladirea reala


Determinarea rezistentelor specifice corectate R' utilizand metoda coeficientilor specifici liniari notati cu si
punctuali notati cu de transfer termic .
Se va utiliza anexa ORDIN 1590 -Catalog de punti termice
Caracteristicile termice ale tipurilor de punti termice
Se determina :
Nr detaliului
Nr paginii aferente detaliului
Valoarea coeficientului
Lungimea l
( m)

W
m K

Determinarea rezistentelor termice specifice unidirectionale R


Exteriorul
2

i1 8

m K
Rsi1 0.125
W

e 24

m K
Rse1 0.042
W

Subsol
2

e.s 12

m K
Rse2 0.084
W

Perete exterior de rezistenta


Stratul 1: Tencuiala int.din var-ciment
- grosimea

d 1.1 0.015m

- conductivitatea termica

1.1 0.87

2
d 1.1
m K
Rs1.1
0.017
1.1
W

W
m K

Stratul 2: Zidarie Porotherm 30


- grosimea

d 1.2 0.30m

- conductivitatea termica

1.2 0.33

d 1.2

W
m K

m K
Rs1.2
0.909
1.2
W

Stratul 3: Mortar adeziv


- grosimea

d 1.3 0.01m

- conductivitatea termica

1.3 0.93

W
m K

m2 K

2
d 1.3
m K
Rs1.3
0.011
1.3
W

Stratul 4: Strat de termoizolatie polistiren expandat


- grosimea

d 1.4 0.10m

- conductivitatea termica

1.4 0.044

W
m K

d 1.4

m K
Rs1.4
2.273
1.4
W

Stratul 4: Tencuiala ext.din mortar armat cu plasa din fibra de sticala ( decorativa )
- grosimea

d 1.5 0.005m

- conductivitatea termica

1.5 0.87
2

d 1.5

W
m K

3 m K

Rs1.5
5.747 10
1.5

W
2

m K

Rs1 Rsi1 Rs1.1 Rs1.2 Rs1.3 Rs1.4 Rs1.5 Rse1 3.383


W

- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

r1 1

m K
R'1 r1 Rs1 3.383
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K

R'min1 1.6
W

-rezistenta termica specifica minima

R'1 R'min1 1

Placa peste subsol


Stratul 1: Tencuiala int.din var-ciment
- grosimea

d 2.1 0.01m

- conductivitatea termica

2.1 0.87

2
d 1.1
m K
Rs2.1
0.017
1.1
W

W
m K

Stratul 2: Strat de termoizolatie polistiren expandat


- grosimea

d 2.2 0.10m

- conductivitatea termica
2
d 2.2
m K
Rs2.2
2.273
2.2
W

2.2 0.044

W
m K

Stratul 3: Mortar adeziv


- grosimea

d 2.3 0.01m

- conductivitatea termica

2.3 0.93

d 2.3

W
m K

m K
Rs2.3
0.011
2.3
W

Stratul 4: Placa de beton armat


- grosimea

d 2.4 0.12m

- conductivitatea termica

2.4 1.74

d 2.4

W
m K

m K
Rs2.4
0.069
2.4
W

Stratul 5: Fonoizolatie din pluta


- grosimea

d 2.5 0.005m

- conductivitatea termica

2.5 0.06

d 2.5

W
m K

m K
Rs2.5
0.083
2.5
W

Stratul 6: Sapa mortar-ciment


- grosimea

d 2.6 0.05m

- conductivitatea termica

2.6 1.39

2
d 2.6
m K
Rs2.6
0.036
2.6
W

W
m K

Stratul 6:Sapa autonivelatoare


- grosimea

d 2.7 0.005m

- conductivitatea termica

2.7 1.16

2
d 2.7
3 m K
Rs2.7
4.31 10
2.7
W

W
m K

Stratul 6: Parchet LU (lamba si uluc)


- grosimea

d 2.8 0.01m

- conductivitatea termica
2
d 2.8
m K
Rs2.8
0.029
2.8
W

2.8 0.35

W
m K

m K
Rs2 Rsi1 Rs2.1 Rs2.2 Rs2.3 Rs2.4 Rs2.5 Rs2.6 Rs2.7 Rs2.8 Rse2 2.731
W

- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

r2 1

m K
R'2 r2 Rs2 2.731
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K
R'min2 2.3
W

-rezistenta termica specifica minima

R'2 R'min2 1

Placa planseu terasa


Stratul 1: Tencuiala int.din var-ciment
- grosimea

d 3.1 0.015m

- conductivitatea termica

3.1 0.87

d 3.1

W
m K

m K
Rs3.1
0.017
3.1
W

Stratul 2: Placa de beton armat


- grosimea

d 3.2 0.12m

- conductivitatea termica

3.2 1.74

d 3.2

W
m K

m K
Rs3.2
0.069
3.2
W

Stratul 3: Sapa de egalizare mortar-ciment


- grosimea

d 3.3 0.02m

- conductivitatea termica

3.3 1.39

2
d 3.3
m K
Rs3.3
0.014
3.3
W

W
m K

Stratul 4: Bariera de vapori


Stratul 5: Beton de panta
- grosimea

d 3.5 0.12m

- conductivitatea termica

3.5 0.75

d 3.5

W
m K

m K
Rs3.5
0.16
3.5
W

Stratul 6: Termoizolatie din vata minerala


- grosimea

d 3.6 0.15m

- conductivitatea termica

3.6 0.040

m K

2
d 3.6
m K
Rs3.6
3.75
3.6
W

Stratul 7: Protectie termoizolatie 1C


Stratul 8: Suport hidroizolatie din mortar M100
- grosimea

d 3.8 0.02m

- conductivitatea termica

3.8 1.16

d 3.8

W
m K

m K
Rs3.8
0.017
3.8
W

Stratul 9: Hidroizolatie 1C+2P+4B ( bituminoasa )


Stratul 10: Protectie hidroizolatie din nisip
- grosimea

d 3.10 0.04m

- conductivitatea termica

3.10 0.58
2

d 3.10

W
m K

m K
Rs3.10
0.069
3.10
W
2

m K
Rs3 Rsi1 Rs3.1 Rs3.2 Rs3.3 Rs3.5 Rs3.6 Rs3.8 Rs3.10 Rse1 4.264
W

- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

r3 1

m K
R'3 r3 Rs3 4.264
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K
R'min3 4
W

-rezistenta termica specifica minima

R'3 R'min3 1
2

Tamplaria exterioara se va alege o tamplarie de buna calitate avand:


profile albe PVC,cu geam tip termopan duble + garnituri de etansare

m K
R'min4 0.50
W

FARA MARIREA STRATULUI DE


TERMOIZOLATIE

Determinarea valorilor coeficientilor si l

Determinarea rezistentelor termice corectate R'


'

U
'

'

m K

m2 K

1
U

( l)

'

Rpext 3.383

m2 K

m2 K

Rplsubsol 2.73
Rplterasa 4.26
Rtamplarie 0.50

m K

m2 K

Pentru peretii exteriori *l este Spext 66.81


Pentru placa peste subsol *l este Spsubsol 16.91
Pentru placa planseu terasa *l este Spterasa 69.73
Pentru tamplaria exterioara *l este
Aria planseului peste subsol
Aria planseului sub terasa

Stamplarie 114.6

A pl.subsol 639.75
A pl.terasa 655.74

Aria tamplariei exterioare


( 16 150 130 4 170 130 4 100 130 2 35 210 2 100 210)
A tamplarie 8
407.28
10000
Aria peretilor exteriori

A p.exteriori 2.133 10

Spext
1
Upext

0.327
Rpext
A p.exteriori

m K

Spsubsol

m K

Upsubsol

0.393
Rplsubsol
A pl.subsol
Spterasa
1
Upterasa

0.341
Rplterasa
A pl.terasa

m K

Stamplarie
1
Uptamplarie

2.281
Rtamplarie
A tamplarie

W
m K

m2 K

Rprimpext
3.059
Upext

m2 K

Rprimsubsol
2.546
Upsubsol
1

Rprimterasa
2.932
Upterasa
1
Rprimtamplarie
0.438
Uptamplarie
rpext

m2 K

m2 K

Rprimpext

0.904
Rpext
Rprimsubsol
rsubsol
0.933
Rplsubsol

Rprimterasa
rterasa
0.688
Rplterasa
rtamplarie

Rprimtamplarie
Rtamplarie

0.877

PERETI EXTERIORI
- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

rpext 0.904

m K
R'1 rpext Rs1 3.058
W
2

m K

R'min1 1.6
W
R'1 R'min1 1

PLACA PESTE SUBSOL


rsubsol 0.933 - coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

m K
R'2 rsubsol Rs2 2.547
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K

-rezistenta termica specifica minima

R'min2 2.30
W
R'2 R'min2 1

PLACA PLANSEU TERASA


rterasa 0.688 - coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale
2

m K
R'3 rterasa Rs3 2.934
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K
R'min3 4
W

-rezistenta termica specifica minima

R'3 R'min3 0
TAMPLARIE
R'min4 0.50

m2 K

rtamplarie 0.877

R'4 rtamplarie R'min4 0.438

Cu rezistenta tamplariei necorectata

Cu rezistenta tamplariei corectata

W
X1 1737.18
K
1
G1
X
Vclad 1

A 1 A p.ext

A 3 A pl.s

A 2 A pl.t

A 4 A t

W
G1 0.106
3
m K
2

a 0.80

m K

m K

c 1.00

W
2

b 2.25

d 1.40

W
m K

Vclad 1.433 10 m

m K

m K

e 0.30

A2
A3
A4
1 A1
G1.ref

P d

Vclad
b
c
e
a

W
G1.ref 0.357
3
m K

G1 G1.ref 1

Determinarea necesarului anual de caldura pentru incalzire pe baza coeficientilor globali de izolare termica"G" la
cladirile de birouri / cladirea de referinta

Necesarul anual de caldura pentru incalzire aferent unui metru cub de volum interior se calculeaza cu formula:

24

C N
G 0.34 n Qi Qs
1000 c 12.i 1

kW h

m an

unde C - coeficient de corectie se extrage din fig.10.45 pag 339

Cc 0.8647
N12 - numar anual de grade-zile de calcul pentru i=20 de grade si pentru e0=12 grade

D12-durata conventionala a perioadei de incalzire ,data in anexa 10.37


i - temperatura interioara medie ;medie ponderata a temperaturilor fiecarei incaperi
N12.20 3020

K zile

D12 192

i 18.49 deg

zile

N12.i N12.20 20 i D12 2.73 10

Qi - aportul de caldura interna


9
Qi
1000

kW h

m an

Qs-aportul de caldura provenit din radiatiile solare


A Fij

kW h
Qs 0.40
I

Gj i V
3

inc

m an
ij

IGj-radiatie solara globala directa si difuza


24
IGj
D I
1000 12 Tj

kW h

2
m an

-pentru geamuri termopan

g i 0.75

ITj-se determina din anexa 10.38 in functie de orientarea punctelor cardinale

AFij- aria tamplariei exterioare prevazuta cu geamuri clare de tip "i" si dispusa dupa orientarea "j"

V-volumul incalzit al cladirii


ITjsud 85.2 m
ITjvest 44.2 m
ITj.est 44.2 m
ITjnord 19.3 m
2

A tamplarienord 15.6 8 m 124.8 m


A tamplarievest 7.02 8 m 56.16 m
2

A tamplariesud 147.347 m
2

A tamplarieest 7.02 8 m 56.16 m

24
IGjsud
D I
392.602 m
1000 12 Tjsud
24
IGjnord
D I
88.934 m
1000 12 Tjnord
24
IGjvest
D I
203.674 m
1000 12 Tjvest
24
IGjest
D I
203.674 m
1000 12 Tj.est
4

Vinc Vclad 1.433 10 m

gi
Qs 0.40
I
A
IGjvest A tamplarievest
Vinc Gjsud tamplariesud

IGjest A tamplarieest IGjnord A tamplarienord


Qi. 9

kW h

3
m an

Qs 1.922
Q

24

G1.1 0.107

W
3

m K

C N
G 0.34 n . Qi. Qs
1000 c 12.i 1.1

Q 10.551

kW h

m an

n . 0.8

kW h

m an

Determinarea necesarului anual de caldura in conformitate cu MC001...MC005 -cantitatea de caldura necesara pentru
incalzire
X1 1737.18

W
K

24
Qinc
N

1000 12.i

Aj

j X1
R'
j

Aj

j
R'
j

kW h

3
m an

kW h

24
5
Qinc
N
X 1.138 10
1000 12.i 1
2

m an

amprenta la sol a cladirii inmultita cu numarul de niveluri

A constr 656.1 8 m
2

A perint30 2.7 8m

A perBCAint20 2.16 8m
2

A perdesp 188 8m
2

A perlift 4.2 8m

Acasa scarii 58.97 8 m

Acasa liftului 8.40 8 m

A utila A constr A perint30 A perBCAint20 A perdesp A perlift Acasa scarii Acasa liftului
3 2

A utila 3.133 10 m

Vconstr 690.48 8 2.8 m

Volumul construit al cladirii


3

Vperint30 2.7 ( 2.8 0.12 0.10) 8m

VperBCAint20 1.56 ( 2.8 0.12 0.10) 8m


3

Vperdesp 27.24 ( 2.8 0.12 0.10) 8m


3

Vperlift 4.2 ( 2.8 0.12 0.10) 8m

Vcasascarii 58.97 ( 2.8 0.12 0.10) 8 m


3

Vp.ext 129.696 m

Vcasaliftului 8.40 ( 2.8 0.12 0.10) 8 m

Vplansee 7A pl.s 0.22m 985.215 m

Vutil Vconstr Vperint30 VperBCAint20 Vperdesp Vperlift Vcasa scarii Vcasaliftului Vplansee
4

Vutil 1.235 10 m

kW h

24
5
Qinc
N12.i X1 1.138 10
1000

3
m an

Necesarul de incalzire pentru sursa:


este randamentul pentru cladirea reala

0.8
Qinc.sursa

Qinc

kW h

1.423 10

m an

Cantitatea de caldura necesara pentru ventilare:


n 1 0.8
4

Vutil. 1.235 10
24
Qvent
N
0.34 n 1 Vutil.
1000 12.i

kW h

Qvent 2.201 10

an

Aportul de caldura interna:


3

A utila. 3.133 10
W
Qi.birou 8 2
m
24
5
Qinterna.birou Qi.birou A utila.
D12 1.155 10
1000

kW h
an

Aportul de caldura provenit din radiatiile solare:


4

Vanvelopa Vclad 1.433 10 m


4

Vanvelopa1 1.433 10

kW h

Qsolar Qs Vanvelopa1 2.755 10

an

Consumul specific de incalzire anual-cantitatea necesara de caldura pe metru patrat :


3

A utilaa 3.133 10

q inc

Qinc Qvent
A utilaa

Qsolar1 2.755 10

Qsolar1 Qinterna.birou
A utilaa

Clasa B de incalzire

87.571

kW h

m an

Determinarea emisiei anuale de CO2


Cantatea anuala de CO2

kgCO2

ECO.2 q inc A utilaa 0.19 5.213 10

an

unde 0.19 reprezinta emisia de CO2 pentru un metru patrat de gaz natural in

kg

kW h

Indicele de emisie echivalent de CO2


ICO.2 q inc 0.19 16.639

Determinarea necesarului anual de combustibil

kgCO 2
m2 an

m3

Vgaz q inc A utilaa 0.10 2.744 10

an

unde 0.10 reprezinta consumul specific pentru un metru patrat de gaz natural in
Pentru cladirea de inalta performanta energetica

kW h

Determinarea rezistentelor specifice corectate R' utilizand metoda coeficientilor specifici liniari notati cu si
punctuali notati cu de transfer termic .
Se va utiliza anexa ORDIN 1590 -Catalog de punti termice
Caracteristicile termice ale tipurilor de punti termice
Se determina :
Nr detaliului
Nr paginii aferente detaliului
Valoarea coeficientului
Lungimea l
( m)

Determinarea rezistentelor termice specifice unidirectionale R


Exteriorul
2

i1 8

m K
Rsi1 0.125
W

e 24

m K
Rse1 0.042
W

Subsol
2

e.s 12

m K
Rse2 0.084
W

Perete exterior de rezistenta


Stratul 1: Tencuiala int.din var-ciment
- grosimea

d 1.1 0.015m

- conductivitatea termica

1.1 0.87

W
m K

m K

m2 K

2
d 1.1
m K
Rs1.1
0.017
1.1
W

Stratul 2: Zidarie Porotherm 30


- grosimea

d 1.2 0.30m

- conductivitatea termica

1.2 0.33

d 1.2

W
m K

m K
Rs1.2
0.909
1.2
W

Stratul 3: Mortar adeziv


- grosimea

d 1.3 0.01m

- conductivitatea termica

1.3 0.93

W
m K

2
d 1.3
m K
Rs1.3
0.011
1.3
W

Stratul 4: Strat de termoizolatie polistiren expandat


- grosimea

d 1.4 0.20m

- conductivitatea termica

1.4 0.044

2
d 1.4
m K
Rs1.4
4.545
1.4
W

W
m K

Stratul 4: Tencuiala ext.din mortar armat cu plasa din fibra de sticala ( decorativa )
- grosimea

d 1.5 0.005m

- conductivitatea termica

1.5 0.87

2
d 1.5
3 m K
Rs1.5
5.747 10
1.5
W

W
m K

m K
Rs1 Rsi1 Rs1.1 Rs1.2 Rs1.3 Rs1.4 Rs1.5 Rse1 5.655
W

- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

r1 1

m K
R'1 r1 Rs1 5.655
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K
R'min1 1.6
W

-rezistenta termica specifica minima

R'1 R'min1 1

Placa peste subsol


Stratul 1: Tencuiala int.din var-ciment

- grosimea

d 2.1 0.01m

- conductivitatea termica

2.1 0.87

d 1.1

W
m K

m K
Rs2.1
0.017
1.1
W

Stratul 2: Strat de termoizolatie polistiren expandat


- grosimea

d 2.2 0.20m

- conductivitatea termica
2
d 2.2
m K
Rs2.2
4.545
2.2
W

2.2 0.044

W
m K

Stratul 3: Mortar adeziv


- grosimea

d 2.3 0.01m

- conductivitatea termica

2.3 0.93

d 2.3

W
m K

m K

Rs2.3
0.011
2.3
W

Stratul 4: Placa de beton armat


- grosimea

d 2.4 0.12m

- conductivitatea termica

2.4 1.74

d 2.4

W
m K

m K
Rs2.4
0.069
2.4
W

Stratul 5: Fonoizolatie din pluta


- grosimea

d 2.5 0.005m

- conductivitatea termica

2.5 0.06

d 2.5

W
m K

m K
Rs2.5
0.083
2.5
W

Stratul 6: Sapa mortar-ciment


- grosimea

d 2.6 0.05m

- conductivitatea termica

2.6 1.39

2
d 2.6
m K
Rs2.6
0.036
2.6
W

W
m K

Stratul 6:Sapa autonivelatoare


- grosimea

d 2.7 0.005m

- conductivitatea termica

2.7 1.16
2

d 2.7

W
m K

3 m K

Rs2.7
4.31 10
2.7

Stratul 6: Parchet LU (lamba si uluc)


- grosimea

d 2.8 0.01m

- conductivitatea termica
2
d 2.8
m K
Rs2.8
0.029
2.8
W

2.8 0.35

W
m K

m K
Rs2 Rsi1 Rs2.1 Rs2.2 Rs2.3 Rs2.4 Rs2.5 Rs2.6 Rs2.7 Rs2.8 Rse2 5.004
W

- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

r2 1

m K
R'2 r2 Rs2 5.004
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K
R'min2 2.3
W

-rezistenta termica specifica minima

R'2 R'min2 1

Placa planseu terasa


Stratul 1: Tencuiala int.din var-ciment
- grosimea

d 3.1 0.015m

- conductivitatea termica

3.1 0.87

d 3.1

W
m K

m K
Rs3.1
0.017
3.1
W

Stratul 2: Placa de beton armat


- grosimea

d 3.2 0.12m

- conductivitatea termica

3.2 1.74

d 3.2

W
m K

m K

Rs3.2
0.069
3.2
W

Stratul 3: Sapa de egalizare mortar-ciment


- grosimea

d 3.3 0.02m

- conductivitatea termica

3.3 1.39

d 3.3

m K
Rs3.3
0.014
3.3
W

W
m K

Stratul 4: Bariera de vapori


Stratul 5: Beton de panta
- grosimea

d 3.5 0.12m

- conductivitatea termica

3.5 0.75

2
d 3.5
m K
Rs3.5
0.16
3.5
W

W
m K

Stratul 6: Termoizolatie din vata minerala


- grosimea

d 3.6 0.25m

- conductivitatea termica

3.6 0.040

W
m K

d 3.6

m K
Rs3.6
6.25
3.6
W

Stratul 7: Protectie termoizolatie 1C


Stratul 8: Suport hidroizolatie din mortar M100
- grosimea

d 3.8 0.02m

- conductivitatea termica

3.8 1.16

d 3.8

W
m K

m K
Rs3.8
0.017
3.8
W

Stratul 9: Hidroizolatie 1C+2P+4B ( bituminoasa )


Stratul 10: Protectie hidroizolatie din nisip
- grosimea

d 3.10 0.04m

- conductivitatea termica

3.10 0.58
2

d 3.10

W
m K

m K

Rs3.10
0.069
3.10
W

m K
Rs3 Rsi1 Rs3.1 Rs3.2 Rs3.3 Rs3.5 Rs3.6 Rs3.8 Rs3.10 Rse1 6.764
W

- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

r3 1

m K
R'3 r3 Rs3 6.764
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K
R'min3 4
W
R'3 R'min3 1

-rezistenta termica specifica minima

Tamplaria exterioara se va alege o tamplarie de buna calitate avand:


profile albe PVC,cu geam tip termopan duble + garnituri de etansare

Determinarea valorilor coeficientilor si l

Determinarea rezistentelor termice corectate R'


'

U
'

'

m K

m2 K

1
U

( l)

Rpext 5.655

'

m2 K

m2 K

Rplsubsol 5.004

m2 K

Rplterasa 5.514
Rtamplarie 0.50

m2 K

Pentru peretii exteriori *l este Spext 28


Pentru placa peste subsol *l este Spsubsol 15.158

m K
R'min4 0.50
W

Pentru placa planseu terasa *l este Spterasa 72.306


Pentru tamplaria exterioara *l este
Aria planseului peste subsol

Stamplarie 209.18

A pl.subsol 639.75

Aria planseului sub terasa

A pl.terasa 655.74

Aria tamplariei exterioare


( 16 150 130 4 170 130 4 100 130 2 35 210 2 100 210)
A tamplarie 8
407.28
10000
3

Aria peretilor exteriori

A p.exteriori 2.133 10

Spext
1
Upext

0.19
Rpext
A p.exteriori

m K

Spsubsol
1
Upsubsol

0.224
Rplsubsol
A pl.subsol

Spterasa

m K

m K

Upterasa

0.292
Rplterasa
A pl.terasa
Stamplarie
1
Uptamplarie

2.514
Rtamplarie
A tamplarie
1
Rprimpext
5.264
Upext

W
m K

m2 K

m2 K

Rprimsubsol
4.474
Upsubsol
1

Rprimterasa
3.429
Upterasa

m2 K

rpext

Rprimpext

0.931
Rpext
Rprimsubsol
rsubsol
0.894
Rplsubsol
Rprimterasa
rterasa
0.622
Rplterasa
rtamplarie

Rprimtamplarie
Rtamplarie

0.796

m2 K

Rprimtamplarie
0.398
Uptamplarie

PERETI EXTERIORI
- coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale

rpext 0.931

m K
R'1 rpext Rs1 5.264
W
2

m K
R'min1 1.6
W
R'1 R'min1 1

PLACA PESTE SUBSOL


rsubsol 0.894 - coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale
2

m K
R'2 rsubsol Rs2 4.473
W

-rezistenta termica specifica corectata

m K

-rezistenta termica specifica minima

R'min2 2.30
W
R'2 R'min2 1

PLACA PLANSEU TERASA


rterasa 0.622 - coeficient de reducere a rezistentei termice unidirectionale
2

m K

-rezistenta termica specifica corectata

R'3 rterasa Rs3 4.206


W
2

m K
R'min3 4
W

-rezistenta termica specifica minima

R'3 R'min3 1
TAMPLARIE
R'min4 0.50

m2 K

rtamplarie 0.796

R'4 rtamplarie R'min4 0.398

Cu rezistenta tamplariei necorectata

Cu rezistenta tamplariei corectata

W
X1 1582.117
K
1
G1
X
Vclad 1

A 1 A p.ext

A 3 A pl.s

A 2 A pl.t

A 4 A t

W
G1 0.106
3
m K
2

a 0.80

m K

c 1.00

W
2

b 2.25

m K

d 1.40

W
m K

Vclad 1.433 10 m

m K

e 0.30

m K
W

A4
1 A1 A2 A3
G1.ref

P d

Vclad
b
c
e
a

W
G1.ref 0.357
3
m K

G1 G1.ref 1

Determinarea necesarului anual de caldura pentru incalzire pe baza coeficientilor globali de izolare termica"G" la
cladirile de birouri / cladirea de referinta

Necesarul anual de caldura pentru incalzire aferent unui metru cub de volum interior se calculeaza cu formula:

24

C N
G 0.34 n Qi Qs
1000 c 12.i 1

kW h

m an

unde C - coeficient de corectie se extrage din fig.10.45 pag 339

Cc 0.8647
N12 - numar anual de grade-zile de calcul pentru i=20 de grade si pentru e0=12 grade

D12-durata conventionala a perioadei de incalzire ,data in anexa 10.37


i - temperatura interioara medie ;medie ponderata a temperaturilor fiecarei incaperi
N12.20 3020

D12 192

K zile

zile
3

N12.i N12.20 20 i D12 2.73 10

i 18.49 deg

Qi - aportul de caldura interna

kW h

9
Qi
1000

m an

Qs-aportul de caldura provenit din radiatiile solare


A Fij

kW h
Qs 0.40
IGj g i V
3

inc
m an
ij

IGj-radiatie solara globala directa si difuza

kW h

24
IGj
D I
1000 12 Tj
g i 0.75

m an

-pentru geamuri termopan


W

ITj-se determina din anexa 10.38 in functie de orientarea punctelor cardinale

AFij- aria tamplariei exterioare prevazuta cu geamuri clare de tip "i" si dispusa dupa orientarea "j"

V-volumul incalzit al cladirii


ITjsud 85.2 m
ITjvest 44.2 m
ITj.est 44.2 m
ITjnord 19.3 m
2

A tamplarienord 15.6 8 m 124.8 m


A tamplarievest 7.02 8 m 56.16 m
2

A tamplariesud 147.347 m
2

A tamplarieest 7.02 8 m 56.16 m

24
IGjsud
D I
392.602 m
1000 12 Tjsud
24
IGjnord
D I
88.934 m
1000 12 Tjnord
24
IGjvest
D I
203.674 m
1000 12 Tjvest
24
IGjest
D I
203.674 m
1000 12 Tj.est
4

Vinc Vclad 1.433 10 m

gi
Qs 0.40
I
A
IGjvest A tamplarievest
Vinc Gjsud tamplariesud

IGjest A tamplarieest IGjnord A tamplarienord


Qi. 9

kW h

3
m an

Qs 1.922
Q

24

G1.1 0.107

W
3

m K

C N
G 0.34 n . Qi. Qs
1000 c 12.i 1.1

Q 10.551

kW h

n . 0.8

kW h

3
m an

3
m an

Determinarea necesarului anual de caldura in conformitate cu MC001...MC005 -cantitatea de caldura necesara pentru
incalzire
X1 1582.117

W
K

24
Qinc
N

1000 12.i

Aj

' j
Rj

kW h

Aj

j X1
R'
j

3
m an

kW h

24
5
Qinc
N12.i X1 1.037 10
1000
2

m an

amprenta la sol a cladirii inmultita cu numarul de niveluri

A constr 656.1 8 m
2

A perint30 2.7 8m 21.6 m


2

A perBCAint20 2.16 8m 17.28 m


2

3 2

A perdesp 188 8m 1.504 10 m


2

A perlift 4.2 8m 33.6 m


2

Acasa scarii 58.97 8 m 471.76 m


2

Acasa liftului 8.40 8 m 67.2 m

A utila A constr A perint30 A perBCAint20 A perdesp A perlift Acasa scarii Acasa liftului
3 2

A utila 3.133 10 m

Vconstr 690.48 8 2.8 m

Volumul construit al cladirii


3

Vperint30 2.7 ( 2.8 0.12 0.10) 8m

VperBCAint20 1.56 ( 2.8 0.12 0.10) 8m


3

Vperdesp 27.24 ( 2.8 0.12 0.10) 8m

Vperlift 4.2 ( 2.8 0.12 0.10) 8m

Vcasascarii 58.97 ( 2.8 0.12 0.10) 8 m


3

Vp.ext 129.696 m

Vcasaliftului 8.40 ( 2.8 0.12 0.10) 8 m


3

Vplansee 7A pl.s 0.22m 985.215 m

Vutil Vconstr Vperint30 VperBCAint20 Vperdesp Vperlift Vcasa scarii Vcasaliftului Vplansee
4

Vutil 1.235 10 m

kW h

24
5
Qinc
N12.i X1 1.037 10
1000

m an

Necesarul de incalzire pentru sursa:


0.8
Qinc.sursa

este randamentul pentru cladirea reala


Qinc

kW h

1.296 10

m an

Cantitatea de caldura necesara pentru ventilare:


n 1 0.8
4

Vutil. 1.235 10
24
Qvent
N
0.34 n 1 Vutil.
1000 12.i

kW h

Qvent 2.201 10

an

Se va utiliza instalatia de ventilare cu recuperare de caldura :


rec 0.80

-cuprins intre 0.75 si 0.85

kW h

Qvent1 1 rec Qvent 4.402 10

an

Aportul de caldura interna:


3

A utila. 3.133 10
W
Qi.birou 8 2
m
24
5
Qinterna.birou Qi.birou A utila.
D12 1.155 10
1000

Aportul de caldura provenit din radiatiile solare:


4

Vanvelopa Vclad 1.433 10 m


4

Vanvelopa1 1.433 10

kW h
an

kW h

Qsolar Qs Vanvelopa1 2.755 10

an

Consumul specific de incalzire anual-cantitatea necesara de caldura pe metru patrat :


3

A utilaa 3.133 10

Qsolar1 2.755 10
cuprins intre 0.85 si 0.90

0.85
Qinc Qvent1
Qsolar1 Qinterna.birou
q inc

9.799
A utilaa
A utilaa
kW h

Clasa A de incalzire

m an

CASA PASIVA ???


q inc 15 1

Determinarea emisiei anuale de CO2


Cantatea anuala de CO2

kgCO2

ECO.2 q inc A utilaa 0.19 5.833 10

an

unde 0.19 reprezinta emisia de CO2 pentru un metru patrat de gaz natural in

kg

kW h

Indicele de emisie echivalent de CO2


ICO.2 q inc 0.19 1.862

Determinarea necesarului anual de combustibil

kgCO 2
m2 an

Vgaz q inc A utilaa 0.10 3.07 10

m3

an

unde 0.10 reprezinta consumul specific pentru un metru patrat de gaz natural in

kW h