Sunteți pe pagina 1din 6

CAI DE COMUNICATII

-proiect-

Nume student :Balint Ana-Maria An universitar 2013-2014 Grupa 32401

TEMA DE PROIECT
Sa se proiecteze un tronson de drum de clasa tehnica 3,intre 2 puncte A si B pe un plan de situatie dat 1:1000 !lementele de proiectare vor "i in con"ormitate cu S#AS $%3 din 1&$' (rumul se va intocmi pentru o viteza de proiectare de 40)m*h+ va avea 2 ,enzi de circulatie de 3,'m latime "iecare ,si acostamente de 1m -entru scur.erea apelor se va "olosi santul trapezoidal pervat

/emoriu tehnic

DATE GENERALE Denumirea lucrarii: tronson de drum ce lea.a doua drumuri 0udetene Faza : proiectarea drumului Beneficiar: 1niversitatea #ehnica din 2lu0 Napoca*/inisterul transporturilor Proiectant:Balint Ana-/aria Am la!ament:in cadrul acestui proiect se trateaza proiectarea tronsonului de drum intre doua municipii,Gherla-(e0,pe un plan de situatie dat 1:1000 2lasa tehnica a drumului este 3 si este clasi"icat ca "iind drum national principal "IT#ATIA DE PROIECTARE (in punct de vedere al cate.oriei "unctionale ,pe sectorul in cauza, drumul este de tip drum national principal cu 2 ,enzi de circulatie de 3,' m latime "iecare si acostamente de 1m 2lasa tehnica de incadrare a drumului ,con"orm S#AS $%3 din 1&$',este 333 #raseul se des"asoara pe teritoriul a doua 0udete (rumul se va proiecta pentru o viteza de de circulatie de 40)m*h Aceasta structura rutiera se va e4ecuta cu tehnolo.iile si mi0loacele tehnice disponi,ile in aceasta perioada PROFIL LONGIT#DINAL 5a proiectarea liniei rosii in pro"il lon.itudinal s-a tinut seama pe cat posi,il de lun.imea minima a pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare 40)m*h !lementele .eometrice ale traseului corespund prevederilor normelor tehnice pentru clasa tehnica 333,zona de ses si deal 5un.imea totala a drumului este de 23% 134 m 2uprinde totalitatea cur,elor si modi"icarile de panta + supralar.irea este de 1,1 m iar panta ma4ima impusa in

"unctie de raza minima aleasa este de i6%7,in zona pichetilor /i,B1,/e,lcs 62'm pentru viteza de proiectare impusa de proiect

PROFIL TRAN"$ER"AL (iversitatea dimensiunilor in plan transversal au impus proiectarea unei mari varietati de de pro"ile transversala tip ,pentru 11 picheti:A, 1, 8i, #i, /i, B1, /e, #e, 8e, 2 si B -ro"ilul transversal este ,in .eneral ,de ram,leu ,dar in anumite zone se trans"orma in pro"il mi4t 9 ram,leu cu de,leu : 2on"i.uratia pro"ilului tranversal este: Benzi de rulare 243,' m Acostamente 241 m ;i.ole sau taluz ,in "unctie de amena0area in spatiu ORGANI%AREA DE &ANTIER 8r.anizarea de <antier se poate e4ecuta in apropierea drumului, prin amplasarea deplat"orme de depozitare a.re.ate sau utila0e si auto, e4ist=nd in apropiere atat sursa de apa cat si de ener.ie electrica, amplasarea acesteia "acandu-se cu apro,area Bene"iciarului si cu acordul locuitorilor din zona 5ucr>rile de or.anizare de <antier constau si in or.anizare containerizata pentru materiale, scule, eventual dormitoare #oate aceste lucr>ri nu au caracter de"initiv, ast"el incat la terminarea o,iectivului tre,uie sa "ie deza"ectate in totalitate iar zonele a"ectate de or.anizarea de <antier vor "icur>?ate, aducerea terenului ocupat la starea ini?iala in con"ormitate cu normele si le.ile de protec?ia mediului MA"#RI DE PROTEC'IA "I IGIENA M#NCII 5a e4ecu?ia lucr>rilor se vor respecta toate normele de protec?ie a muncii in vi.oare la aceasta data Se vor respecta urm>toarele norme : Norme repu,licane de protec?ie a muncii apro,ate de /inisterul /uncii si

/inisterul Sanatatii cu 8rdinele nr 3@ * 1&@' si %0 * 1&@' ;e.ulamentul privind Norme de protec?ie a muncii /5-A# &*N*1' 03 1&&3 5e.ea s>n>t>?ii si securit>?ii in munca nr 31& * 200% pu,licata in /onitorul 8"icial nr %4% * 2% 0@ 200% Asi.urarea circula?iei pe timpul e4ecu?iei lucr>rilor se va "ace con"orm A Normemetodolo.ice privind condi?iile de inchidere a circula?iei si de instituire a restric?iilor decircula?ie in vederea e4ecut>rii de lucr>ri in zona drumuluim pu,lic si*sau pentru protec?ia drumului B emisa de /inisterul de 3nterne si /inisterul #ransporturilor in octom,rie 2000 IN ATEN'IA BENEFICIAR#L#I 3n con"ormitate cu prevederile 5e.ii nr 10 * 1&&' art 2 l*c, se va asi.ura veri"icarea proiectului tehnic de veri"icator atestat pentru cerin?ele principale A4 si B2 3n con"ormitate cu prevederile 5e.ii nr 10 * 1&&' art 23*c, pentru asi.urarea unui nivel de calitate corespunz>tor, e4ecu?ia lucr>rilor va "i urm>rita de un responsa,il tehnic cue4ecu?ia atestat

Data 2& 11 2013

Intocmit de Balint Ana-/aria

BORDERO#
-lanse scrise: 1 #ema de proiect 2 /emoriul tehnic 3 Note de calcul: Cracordarea cu arc de cerc central Cracordarea pro.resiva Dclotoida Cracordarea verticala ,pro"il lon.itudinal Ccalculul volumele de terasamente Cdimensionarea sistemului rutier suplu -lanse desenate: 4 -lan de situatie 1:100 ' -ro"il lon.itudinal 1:100 cu 1:1000 % Amena0area in spatiu 1:100 cu 1:1000 @ -ro"ilul transversal tip cu detalii de e4ecutie 1:'0 $ -ro"ilele tranversale curente 1:100