Sunteți pe pagina 1din 6

II.

Gradul de maturizare al betonului:


Sa se calculeze gradul de maturizare al betonului pentru un element tip
placa monolit realizat cu un beton de clasa C25/30, preparat cu un ciment
SR I 32,5 , avand raportul A/C = 0,45.

In functie de gradul de maturizare calculat, se va interpreta posibilitatea


decofrarii.
Gradul de maturizare al betonului reprezinta nivelul de intarire atins de
beton dupa un anumit interval de timp de la punerea sa aplicare.
Este necesar sa se cunoasca ce rezistenta a atins betonul dupa un anumit interval de timp pentru ca atunci cand elementul de beton este supus
la anumite actiuni fizico-chimice rezistentele finale ale lui sa nu fie afectate
in mod defavorabil.
Astfel, in conditii de timp friguros temperaturile negative nu vor produce
deteriorari elementului daca acesta a atins un nivel critic de intarire care
se stabileste in procente fata de clasa betonului in functie de raportul A/C.
In cazul decofrarii elementului de beton, cofrajul se poate indeparta numai
dupa ce betonul a atins rezistenta minima:

2,5 N/mm2, pentru partile laterale ale cofrajului si elem. verticale;

70% fata de clasa pentru fetele inferioare la placi si grinzi, cu


deschiderea de maxim 6 m;

85% fata de clasa pentru fetele inferioare la placi si grinzi cu


deschiderea de minim 6 m;
Determinarea nivelului de intarire al betonului dupa un anumit interval de
timp scurs de la punerea in lucrare se poate realiza pe 2 cai:
a)
cu ajutorul unor epruvete din beton pastrate in aceleasi conditii
de regim termic cu cele ale elementului de constructie si
incercate la compresiune;
b)
prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului;
Gradul efectiv de maturizare al betonului, Mi, se defineste prin suprafata
diagramei cuprinsa intre curba de variatie a temperaturii, , si ordonata
"-10", pentru intervalul de timp dorit "t" si se exprima in [h oC].

Se considera temperatura de -10 oC ca fiind temperatura sub care orice


reactie de hidratare-hidroliza in beton inceteaza.
Temperatura betonului se masoara pe fetele orizontale ale elementului
cu ajutorul inregistratoarelor automate de temperatura sau cu ajutorul
termometrelor industriale. Citirile se fac la cel putin 5 min. de la terminarea
punerii in lucrare si la intervale de 6 - 12 ore.
Se aproximeaza ca variatia temperaturii intre cele 2 limite (i si i+1 )
este liniara, drept pentru care temperatura medie pentru intervalul de timp
ti rezulta:
'i = (i + i+1 ) / 2
Gradul de maturizare al betonului pentru intervalul de timp t i va fi :
Mi = ( 'i + 10 ) x ti [hoC]
Gradul efectiv de maturizare al betonului este:
Mi x Ki [hoC],
in care Ki este un coeficient de echivalare a gradului de maturizare al
betonului la temperatura 'I si cel evaluat la temperatura etalon de +20oC.
Gradul efectiv de maturizare al betonului, pentru intervalul total de timp t k,
este:
M = ('i + 10 ) x ti x Ki

[hoC] ,

tk = t i

Tabel pentru stabilirea gradului efectiv de maturizare al betonului:


Ziua
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ora
7.00
13.00
19.00
24.00
6.00
12.00
18.00
24.00
7.00
15.00
23.00
8.00
14.00
24.00
7.00
13.00
21.00
8.00
15.00
23.00
7.00
14.00
21.00
10.00
16.00
22.00
7.00
12.00
17.00
24.00
6.00
14.00
22.00
8.00
15.00
24.00
6.00
13.00
23.00

Temperatura [OC]
'i + 10
i
medie, 'i
7
12.5
22.5
18
17
27
16
12.5
22.5
9
7.5
17.5
6
11
21
16
15
25
14
11
21
8
8.5
18.5
9
15.5
25.5
22
16
26
10
8.5
18.5
7
15.5
25.5
24
17
27
10
9.5
19.5
9
17
27
25
19.5
29.5
14
11
21
8
17
27
26
21.5
31.5
17
13.5
23.5
10
15
25
20
17.5
27.5
15
16.5
26.5
18
17
27
16
13
23
10
9
19
8
13
23
18
16
26
14
10
20
6
7
17
8
15
25
22
16
26
10
8
18
6
15
25
24
18
28
12
10
20
8
16
26
24
19
29
14

K'i

ti

0.93
0.976
0.93
0.854
0.912
0.96
0.912
0.876
0.964
0.968
0.876
0.964
0.976
0.898
0.976
0.9955
0.912
0.976
1.03
0.942
0.96
0.98
0.936
0.976
0.936
0.884
0.936
0.968
0.9
0.84
0.96
0.968
0.868
0.96
0.984
0.9
0.968
0.992

6.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
8.00
8.00
9.00
6.00
10.00
7.00
6.00
8.00
11.00
7.00
8.00
8.00
7.00
7.00
13.00
6.00
6.00
9.00
5.00
5.00
7.00
6.00
8.00
8.00
10.00
7.00
9.00
6.00
7.00
10.00

Mi x Ki [hoC],
simplu
125.55
158.112
104.625
89.67
114.912
144
114.912
113.442
196.656
201.344
145.854
147.492
263.52
122.577
158.112
234.938
210.672
184.464
259.56
177.096
168
188.65
322.452
158.112
129.168
151.164
107.64
125.84
126
85.68
192
201.344
156.24
168
247.968
108
176.176
287.68

cumulat
125.55
283.662
388.287
477.957
592.869
736.869
851.781
965.223
1161.879
1363.223
1509.077
1656.569
1920.089
2042.666
2200.778
2435.716
2646.388
2830.852
3090.412
3267.508
3435.508
3624.158
3946.61
4104.722
4233.89
4385.054
4492.694
4618.534
4744.534
4830.214
5022.214
5223.558
5379.798
5547.798
5795.766
5903.766
6079.942
6367.622

Ziua

Ora
7.00
13.00
19.00
24.00
6.00
12.00
18.00
24.00
7.00
15.00
23.00

13

14

15

Temperatura [ C]
i
7
18
16
9
6
16
14
8
9
22
10

'i + 10

K'i

ti

12.5
17
12.5
7.5
11
15
11
8.5
15.5

22.5
27
22.5
17.5
21
25
21
18.5
25.5

0.93
0.976
0.93
0.854
0.912
0.96
0.912
0.876
0.964

16

26

0.968

medie, 'i

Mi x Ki [hoC],
simplu

cumulat

6.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
8.00

125.55
158.112
104.625
89.67
114.912
144
114.912
113.442
196.656

6493.172
6651.284
6755.909
6845.579
6960.491
7104.491
7219.403
7332.845
7529.501

8.00

201.344

7730.845

Interpretarea rezultatelor:
a)

In functie de tipul cimentului ( I - 32,5 ) si de raportul apa - ciment


( A/C = 0,45 ), rezulta gradul critic de maturizare al betonului,
Mk = 1000 [hoC].
Aceasta valoare este depasita de gradul efectiv de maturizare al
betonului calculat a treia zi de la punerea in lucrare, la ora 7.00,
care are valoare 1112.715 [hoC], ceea ce inseamna ca in cazul
in care, dupa acest moment, temperatura ar deveni negativa, nu
se vor produce deteriorari ale elementul de beton sau ale
proprietatilor finale ale betonului.

b)

In cazul decofrarii elementului de beton analizat, cofrajele se pot


indeparta numai dupa ce betonul a atins o rezistenta minima de
70% fata de clasa sa de rezistenta
In functie de tipul cimentului ( I - 32,5 ) rezulta pentru indeplinirea
conditiei de mai sus o valoarea minima necesara a gradului
efectiv de maturizare al betonului de 5520 [h oC].
Aceasta valoare se atinge in ziua 11 la ora 24:00

Tabel pentru stabilirea gradului efectiv de maturizare al betonului:


Ziua

Ora

Temperatura [ C]
i

9.00

12.00

15

18.00

19

24.00

6.00

12.00

14

18.00

20

24.00

8.00

14.00

21

22.00

10

8.00

14.00

22

22.00

8.00

11

14.00

23

22.00

12

8.00

14.00

25

22.00

12

8.00

10

14.00

17

22.00

'i + 10

K'i

ti

medie, 'i

Mi x Ki [hoC],
simplu

cumulat

11.5

21.5

0.918

3.00

59.211

59.211

17

27

0.976

6.00

158.112

217.323

12.5

22.5

0.93

6.00

125.55

342.873

7.5

17.5

0.854

6.00

89.67

432.543

11.5

21.5

0.918

6.00

118.422

550.965

17

27

0.976

6.00

158.112

709.077

13.5

23.5

0.942

6.00

132.822

841.899

18

0.868

8.00

124.992

966.891

15

25

0.96

6.00

144

1110.891

15.5

25.5

0.964

8.00

196.656

1307.547

19

0.884

10.00

167.96

1475.507

15

25

0.96

6.00

144

1619.507

15.5

25.5

0.964

8.00

196.656

1816.163

10

20

0.9

10.00

180

1996.163

17

27

0.976

6.00

158.112

2154.275

17.5

27.5

0.982

8.00

216.04

2370.315

10.5

20.5

0.906

10.00

185.73

2556.045

17

27

0.976

6.00

158.112

2714.157

18.5

28.5

0.988

8.00

225.264

2939.421

11

21

0.912

10.00

191.52

3130.941

13.5

23.5

0.942

6.00

132.822

3263.763

12.5

22.5

0.93

8.00

167.4

3431.163

18
18.5
19

0.984
0.988
0.992