Sunteți pe pagina 1din 5

Orarul sesiunii de iarn, anul IV

Aprob:
O. Dandara________________________
Prorector pentru activitatea didactic
Ziua
Data

401

15.12.14
Luni

Drept executional penal Moraru V./Manea V. (gr.1,2,3,4,5,6) ora 11.00 Aud. 425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.1,2) ora 14.00 Aud.425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.3,4) ora 08.00 Aud.425 bl.4
Administratia publica locala Bobeic E. ora 11.00 Aud.10 bl.1
Dreptul contractelor comerciale Cuzneov A. ora 14.00 Aud.5 bl.1
Executarea actelor decizionale civile Novicov O. ora 14.00 Aud.10 bl.1

18.12.14
Joi

Dreptul afacerilor Roca N. ora 08.00 Aud.32 bl.1

Dreptul afacerilor Roca N. ora 11.00 Aud.32 bl.1

21.12.14
Duminic

Criminalistica Ghiorghi M. ora 08.00 Aud.1 bl.1

Drept international privat


Babr V. ora 08.00

Drept international privat


Babr V. ora 14.00

Aud.9 bl.1

Aud.9 bl.1

Drept ecologic/funciar
Dumneanu V. ora 11.00

Drept ecologic/funciar
Dumneanu V. ora 14.00

24.12.14
Miercuri

Drept international
privat Babr V.

ora 08.00 Aud.9 bl.1


27.12.14
Smbt
30.12.14
Mari

402

Drept international privat


Babr V. ora 14.00

403

404

Aud.9 bl.1
Criminologia avga A. ora 11.00 Aud.4 bl.1

Aud.10 bl.1

Aud.10 bl.1
Criminologia avga A. ora 14.00 Aud.4 bl.1

Drept ecologic/funciar
Dumneanu V. ora 08.00

Drept ecologic/funciar
Dumneanu V. ora 16.00

Criminalistica Ghiorghi M. ora 11.00 Aud.1 bl.1

Aud.3 bl.1

Aud.3 bl.1

Ziua
Data

405

15.12.14
Luni

Drept executional penal Moraru V./Manea V. (gr.1,2,3,4,5,6) ora 11.00 Aud. 425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.1,2) ora 14.00 Aud. 425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.3,4) ora 08.00 Aud. 425 bl.4
Administratia publica locala Bobeic E. ora 11.00 Aud. 10 bl.1
Dreptul contractelor comerciale Cuzneov A. ora 14.00 Aud. 5 bl.1
Executarea actelor decizionale civile Novicov O. ora 14.00 Aud. 10 bl.1

18.12.14
Joi

Drept international privat Buruian


M. ora 08.00 Aud. 10 bl.1

21.12.14
Duminic

Dreptul afacerilor Roca N. ora 08.00 Aud.13 bl.1

24.12.14
Miercuri

Criminologia avga A. ora 08.00 Aud. 13 bl.1

27.12.14
Smbt

Drept ecologic/funciar Dumneanu V.

30.12.14
Mari

406

Drept international privat Buruian


M. ora 14.00 Aud. 10 bl.1

Drept ecologic/funciar Dumneanu V.

ora 11.00 Aud. 3 bl.1


ora 14.00 Aud. 3 bl.1
Criminalistica Ghiorghi M. ora 14.00 Aud. 1 bl.1

407

Criminalistica Ghiorghi M. ora

11.00 Aud.31 bl.1


Dreptul afacerilor Roca N. ora 11.00
Aud. 13 bl.1
Criminologia avga A. ora 11.00
Aud. 13 bl.1
Drept international privat Buruian
M. ora 08.00 Aud. 5 bl.1
Drept ecologic/funciar Dumneanu V.
ora 12.00 Aud. 3 bl.1

Ziua
Data

408

15.12.14
Luni

Drept executional penal Moraru V./Manea V. (gr.1,2,3,4,5,6) ora 11.00 Aud. 425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.1,2) ora 14.00 Aud. 425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.3,4) ora 08.00 Aud. 425 bl.4
Administratia publica locala Bobeic E. ora 11.00 Aud. 10 bl.1
Dreptul contractelor comerciale Cuzneov A. ora 14.00 Aud. 5 bl.1
Executarea actelor decizionale civile Novicov O. ora 14.00 Aud. 10 bl.1

18.12.14
Joi

Drept ecologic/funciar Iordanov R.

21.12.14
Duminic
24.12.14
Miercuri
27.12.14
Smbt
30.12.14
Mari

409

410

Dreptul afacerilor Treteacov O. ora 11.00 Aud. 1 bl.1

ora 08.00 Aud. 3 bl.1


Criminologia Ciobanu I. ora 11.00 Aud.18 bl.1

Criminologia Ciobanu I. ora 14.00

Aud. 18 bl.1
Drept international privat Cojocaru

Drept international privat Cojocaru V. Criminalistica Golubenco Gh. ora

V. ora 11.00 Aud.11 bl.1


ora 14.00 Aud. 11 bl.1
Criminalistica Golubenco Gh. ora 11.00 Aud. 1 bl.1

11.00 Aud. 3 bl.1


Drept ecologic/funciar Iordanov R. ora

08.00 Aud.8 bl.1


Dreptul afacerilor Treteacov O. ora

Drept ecologic/funciar Iordanov R.

Drept international privat Cojocaru V.

08.00 Aud. 9 bl.1

ora 14.00 Aud. 9 bl.1

ora 11.00 Aud.8 bl.1

Ziua
Data

411

15.12.14
Luni

Drept executional penal Moraru V./Manea V. (gr.1,2,3,4,5,6) ora 11.00 Aud. 425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.1,2) ora 14.00 Aud. 425 bl.4
Dreptul notarial si succesoral Robu O.(gr.3,4) ora 08.00 Aud. 425 bl.4
Administratia publica locala Bobeic E. ora 11.00 Aud. 10 bl.1
Dreptul contractelor comerciale Cuzneov A. ora 14.00 Aud. 5 bl.1
Executarea actelor decizionale civile Novicov O. ora 14.00 Aud. 10 bl.1

18.12.14
Joi

Dreptul afacerilor Martin C. ora 08.00 Aud. 1 bl.1

Dreptul afacerilor Martin C. ora 11.00 Aud. 18 bl.1

21.12.14
Duminic

Criminologia

Drept international privat

Drept international privat

Ciobanu I. ora 14.00


Aud. 18 bl.1

24.12.14
Miercuri

Drept ecologic/funciar

Cojocaru V. ora 11.00


Cojocaru V. ora 14.00 Aud. Iordanov R. ora 08.00
Aud. 9 bl.1
10 bl.1
Aud. 10 bl.1
Criminologia Ciobanu I. ora 11.00 Aud. 18 bl.1

412

27.12.14
Smbt

Iordanov R. ora 08.00


Aud. 5 bl.1
Criminalistica Demncenco M. ora 11.00
Aud. 13 bl.1

30.12.14
Mari

Drept international
privat Cojocaru V.

ora 14.00 Aud. 8 bl.1

Drept ecologic/funciar

Iordanov R. ora 08.00


Aud. 10 bl.1

413(francofoni)

Drept ecologic/funciar

414(anglofoni)

Drept ecologic/funciar

Drept international privat

Iordanov R. ora 14.00


Cojocaru V. ora 08.00 Aud.
Aud.14 bl.1
14 bl.1
Criminalistica Demncenco M. ora 11.00 Aud. 14 bl.1

Ziua
Data

415(rui)

15.12.14
Luni

Drept executional penal Manea V. ora 11.00 Aud. 425 bl.4


Executarea actelor decizionale civile Vesterniceanu D. ora 14.00 Aud.6 bl.1

18.12.14
Joi

Drept international privat Capn I. ora 08.00 Aud. 14 bl.1

21.12.14
Duminic

Criminalistica Demncenco M. ora 11.00 Aud. 11 bl.1

24.12.14
Miercuri

Criminologia Zaporojan I. ora 11.00 Aud.31 bl.1

27.12.14
Smbt

Dreptul afacerilor Calenic A. ora 11.00 Aud. 11 bl.1

30.12.14
Mari

Drept ecologic/funciar Zamfir P. ora 11.00 Aud. 11 bl.1

Decanul
Facultii de Drept
Doctor n drept, conf. universitar

S. Baieu