Sunteți pe pagina 1din 7

Structuri Mecaniciste

Rigiditate
Comunicare formala si unidirectionala
Focalizare pe sarcina
Subordonati Soldati
Circuit informational lung pentru

Structuri organice
Flexibilitate
Comunicare informala, multidirectionala
Focalizarea Leadership
Subordonati colaboratori
luarea Circuite informationale scurte pentru luarea

deciziei
Succesiuni in derularea actiunilor
Decizii eficace si eficiente

deciziei
Paralelism in desfasurarea actiunilor
Decizii eficace si eficiente in

Folosirea specialistilor

nedeterminate de turbulenta si criza


Utilizarea lucratorilor polivalenti

Schimbarea Org. Top down

Down top

De sus n jos

De jos n sus

conditii

Avantaje
-

Asigur relevana soluiilor pentru


specificul organizaiei (aa cum este perceput de
management)
Planificat i direcionat
Adecvat pe termen scurt/mediu
Adecvat pentru schimbri radicale

Se folosete de o gam
larg de aptitudini i cunotine;
stimuleaz angajarea i sentimentul de
paternitate fa de soluii
Se autontreine
Adecvat pe termen
mediu/lung
Adecvat pentru
schimbrile incrementale (pas cu pas).

Dezavantaje
-

Reuita depinde de calitatea celor din


echipa de management
Poate fi prea subiectiv
Poate eua n motivarea/stimularea
oamenilor
Poate s nu fac fa diversitii
locale

Poate adopta o manier


haotic/neprogramabil
. Poate fi prea subiectiv
Poate fi difuz i lipsit de
orientare sau prioriti
Poate dura mult timp
Dependent de structura i
cultura organizaiei

Centralizare

Descentralizare

Complexitate redusa a mediului


Complexitate inalta a mediului
Amenintare puternica a sistemului din partea Factori de mediu stabili si neperturbabili
factorilor de mediu
Puterea decizionala este localizata intr-o Se practica delegarea
anumita zona a organizatiei
Coordonarea sistemului decizional si control Asigura un climat de creativitate si inovatie
direct al functiunilor organizatiei
Distanta mare intre manageri si clienti

Managerii sunt aproape de clienti/ consumatori

Organizare in timp

Organizare in spatiu

Poate fi identificata cu functia de previziune


Poate fi identificata cu functia de organizare
Desemneaza ansamblul proceselor de munca Desemneaza ansamblul proceselor de munca
prin

intermediul

carora

se

determina prin intermediul carora se stabilesc si se

obiectivele organizatiei, componentele sale si delimiteaza procesele de munca intelectuala si


resursele necesare realizarii lor.

fizica si componentele lor, precum si gruparea


acestora pe posturi, functii, compartimente
potrivit unor criterii tehnice, sociale, in vederea

realizarii obiectivelor.
Raspunde la intrebarea: Ce trebuie si ce poate Raspunde la intrebarea Cine si cum contribuie
fi realizat?

la realizarea obiectivelor?

Leadershipul in org. private

Leadershipul in org. Publice

Capacitate si ritm de inovare ridicat

Capacitate redusa si ritm de inovare lent,

rezultat din modelul birocratic


Stabilitatea personalului este redusa, rezultata Stabilitatea personalului este ridicata, rezultata
din sensibilitatea mare fata de mediu
din sensibilitatea redusa fata de mediu
Puterea organizationala rezulta din contradictia Puterea organizationala rezultata din corelatia
unui numar relativ redus de factori.

unui numar relativ mare de facotir, deprinderi,


influente, care fac viitorul incert.

Structuri plate

Structuri zvelte

Numar mic de niveluri ierarhice

Numar mare de niveluri ierarhice


2

Descentralizare
Flexibilitate
Accent pe relatiile dintre oameni
Polivalenta managerilor si executantilor
Grad ridicat de inovare
Dinamism

Centralizare
Rigiditate
Accent pe proceduri
Grad ridicat de specializare
Rezistenta la schimbare
Rutina

Managementul prin obiective-MBO

Managementul prin interese-MBI

Luarea deciziilor intr-o structura ierarhizata pe Luarea deciziilor intr-o retea flexibila de
autoritate si responsabilitate
conexiuni personale si interorganizatorice
Integrarea prin linii verticale de comunicare Integrare prin comunicare intensiva in cadrul
si/sau centralizate in procesul de luare a retelei in sensuri multiple
deciziilor cheie
Se aplica in cazul problemelor clar definite, Se aplica pentru probleme partial definite,
pentru care se prespune ca exista solutii
pentru care se inventeaza solutii
Politici derivate dintr-o analiza comprehensiva Politici derivate dintr-o analiza partiala si
si dirijata catre o solutie optima

dirijata catre o solutie eficienta acceptabila

pentru interesele celor implicati


Relatii de munca determinate de pozitia in Relatii de munca determinate de interesul
ierarhia birocratica
Comunicare si evaluare

dupa

pentru a rezolva
proceduri Comunicare si evaluare in cadrul unui sistem

normative si mijloace finite de realizare

deschis, evolutiv, cu putine mijloace definite de


realizare

Leadership strategic

Leadership subiectiv

Are caracter obiectiv


Are caracter subiectiv, personal
Se compune din activitatile lucrative si/sau Se formuleaza pe baza culturii organizationale
administrative care formeaza economia si si a spiritului individual
strategia organizatiei
Pune accentul pe o analiza riguroasa, detaliata, Pune accentul pe latura umana, pe comunicare
abstracta, impersonala

si relatii interumane, pe parerea si aspiratiile


oamenilor.
3

Planificare strategica

Viziune strategica

Considera organizatia ca o serie de unitati Vede organizatia ca un ansamblu, intreg in care


operationale
un sector poate ajuta alt sector
Grupul de conducere este singurul capabil sa Persoanele din management

trebuie

sa

aiba o viziune globala a activitatilor si sa defineasca obiectivul, dar se iau in seama si


decida
sugestiile angajatilor
Este fondata pe adecvare strategica-ceea ce Pleaca de la principiul ca organizatia doreste sa
organizatia este in prezent capabila sa faca

invete si sa progreseze

Schimbare organizationala

TQM

Schimbari rapide, revolutionare


Sistemul atragerii oamenilor
Reengineering

Schimbari relativ incete


Sistemul impingerii catre calitate
Schimbari realizate pas cu pas

Birocratie deplina(avansata)

Birocratie de personal

Concentrare inalta a autoritatii


Structurare avansata (a activitatilor)
Control impersonal

Autoritate concentrata-nivel inalt


Lipsa de structurare
Control structurat

Cultura macho

Cultura pariaza pe organizatie

Tipica lumii individualistilor


Este tipica colectivitatilor
Obtinerea feedbackului se face rapid-ia forma Feedbackul este lent
rasplatei financiare
Distanta dintre succes si esec este scurta
Caracterizata printr-o intensa competitie
interna

Cultura de tip rol

Cultura de tip sarcina

Tipica organizatiei formale, clasice


Este caracteristica organizatiilor moderne
Sectoarele functionale ale organizatiei sunt Elementul central il reprezinta executia sarcinii
puternice si specializate
Oamenii sunt apreciati si selectati in raport cu Sistemul de influente are la baza puterea
indeplirea rolului pe care il au

profesionala si mai putin cea personala

Organizatia nu este flexibila


Managerii sunt adeptii stabilitatii

Organizatia este foarte flexibila


Managerii sunt caracterizati de o instabilitate
ridicata

Negociere distributiva

Negociere integratoare

Este de tip castig-pierdere


Este de tip castig-castig
Etse un joc de suma 0 in care o cantitate fixa Solutionarea
problemei

comune

poate

de valori este divizata intre parti


multiplica valorile care se cuvin fiecarei parti
Negociatorii sunt fermi, persuasivi, se recurge Negociatorii vor sa ajunga la un consens, spre
la amenintari

binele ambelor parti

Nu accepta o a treia persoana

Este implicata o a treia persoana pentru arbitraj

Cultura de tip persoana

Cultura procedurilor

Are ca punct central individul


Presupune un risc ridicat

Pune accentul pe proceduri


Presupune un risc scazut, datorita accentului

Angajatii sunt flexibili si inovativi

asupra procedurilor
Angajatii sunt defensivi si nu au spirit inovator

Membrii se conduc dupa valorile proprii

Membrii se conduc dupa proceduri

Leadership

Management

Au ca finalitate atingerea scopurilor


Practicat de lideri, Situatiile se cuceresc
Liderii inoveaza
Relatii informale, se bazeaza pe stilul de lucru

Au ca finalitate atingerea obiectivelor


Managerii se supun starilor
Managerii administreaza
Bazat pe relatii formale

al liderului
5

Comunicare informala

Comunicare formala

Se practica la nivelul indiv, grupului sau Se practica in cadrul organizatiilor


organizatiei

Eficienta

Eficacitate

Cat de bine se face transformarea

Atingerea scopurilor, obiectivelor, standardelor

Max rezultate-min de efort


Este importanta

organizationale
Efect obtinut-efect dorit
Este primordiala

Fragmentare

Coordonare

Activitate specifica managementului public


Activitate specifica leaderului
Reprezinta divizarea activitatilor in mai multe A pune de acord intreaga echipa pt a obtine un
subactivitati pe indivizi
Sarcina dificila in a obtine un rezultat unic

ansamblu
A orienta echipa pentru a obtine rezultatul

Motivare slaba
Comunicare deficitara

scontat; o org este eficienta daca obtine profit


Motivare puternica
Comunicare buna

Munca operationala

Munca strategica

Au

in

vedere

preocuparile

zilnice, Are in vedere preocupari pe termen lung

competitionale
Multe org. utilizeaza recompensele pentru Multe org nu au alocate recompense pentru
munca operationala
BIROCRATIE AVANSATA

munca strategica
BIROCRATIE MODERATA

-concentrare nalt a autoritii

(NONBIROCRATIE)
-concentrare joas a autoritii)dispersarea

-structurare nalt a autoritii


-este specific organizaiilor private sau publice,

autoritaii
-lips de structurare
-este specific organizaiilor private de mici
6

de mici dimensiuni

dimensiuni

SCHIMB. ORG. DE TIP HANDY


-ecuaia schimbrii poate fi redat prin relaia

TCR
-ecuaia schimbrii poate fi redat prin relaia

E>A*B*C
TCR=
-analizeaza energia pentru schimbare
-A, B, C nu pot fi exprimate valoric

-analizeaza costul totul si riscurile


-costurile de schimbare si riscul se exprima
valoric

MEDIUL ORGANIZATIONAL STABIL


-variabila independenta in analiza proceselor
organizationale si manageriale
-model organizational de tip

MEDIUL ORGANIZATIONAL
TURBULENT
-variabila independent in analiza proceselor
organizationale si manageriale
-model organizational factorial(organizatia cu

masina(organizatia e masina)
-managementul/administratia in conditii de

model haotic, fractal)


-managementul/administratia in conditii de

certitudine

criza, surpriza