Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE


SPECIALIZAREA DREPT

PROPUNERE PENTRU
REZOLVAREA SPETEI LA MATERIA
DREPT NOTARIAL

COORDONATOR:
CONF. UNIV. DR. IOAN ROMOSAN

STUDENT:
SZABO RENATO

STAREA DE FAPT

Popescu Gheorghe, nascut in localitatea Beius, se casatoreste cu PM, mutandu-se in


municipiul Bucuresti, din casatorie nascandu-se PL. PM decedeaza.
Popescu Gheorghe, are in localitatea Beius, in proprietate un imobil pe care il inchiriaza
lui CC, inainte sa incheie casatoria cu PM. Popescu Gheorghe are, de asemenea in proprietate,
mobile terenuri si constructii in Municipiul Oradea.
In anul 2010, CC se prezinta la Colnsiliul Local Beius si prezinta un certificat de deces a
lui Popescu Gheorghe eliberat de Primaria orasului Budapesta, intocmit in limba maghiara,
solicitand Primarului orasului Beius a-i elibera un act din care sa rezulte ca in ultimii 10 ani, a
platit, in numele defunctului Popescu Gheorghe, taxele catre bugetul local datorate de catre
acesta si in imobilul inchiriat a desfasurat o activitate comerciala. A aratat de asemenea ca
Popescu Gheorghe i-a promis in timpul vietii, sa-i lase toate bunurile sale prin testament si ca stie
cu siguranta ca testamentul a fost intocmit la Budapesta, deoarece Popescu Gheorghe ii facea
vizite anual la Beius si a pastrat cu acesta legatura telefonica.
Secretarul Consiliului Local Beius a declansat procedurile pentru declararea vacanta a
succesiunii in fata unui notar public din Beius, motivand ca Popescu Gheorghe nu are
mostenitori legali sau testamentar.
Dupa inceperea procedurii pentru constatarea vacantei succesorale, s-a prezentat la
sediul unui notar public din Municipiul Oradea, Popescu Kinga, care a dovedit cu acte de stare
civila ca este fiica lui Popescu Gheorghe si ca solicita deschiderea procedurii succesorale
notariale sustinand ca este singurul mostenitor legal. Notarul public din Oradea, fara sa faca alte
verificari, emite certificatul de mostenitor, facand traducere actelor in limba maghiara. In lista
bunurilor ce constituie masa este inclus si un bun imobil situat in orasul Budapesta.
CC, in urma unor verificari facute la imobilul din orasul Beius, gaseste un olograf in care
el era desemnat ca legatar universal de catre Popescu Gheorghe si se adreseaza notarului public
din Beius solicitand emiterea unui certificat de mostenitor indicand imobilul din Beius si o suma
de valori constand in bani si bunuri mobile ca fiind masa succesorala ramasa dupa defunct.
Notarul public din Beius emite certificatul de mostenitor pe numele lui CC. Notarul din Oradea
emite certificatul de mostenitor pe numele lui Popescu Kinga.

PL, descendentul lui Popescu Gheorghe, nascut in Bucuresti, solicita constatarea nulitaii
celor doua certificate de mostenitor, dovedind cu acte de stare civila ca este descendentul lui
Popescu Gheorghe. In motivare arata ca a fost inlaturat de la mostenire nelegal, ca el a
administrat bunurile din Municipiul Oradea, acceptand tacit succesiunea si ca in ambele
certificate au fost facute mentiuni privind identitatea defunctului in baza unui act de identitate
eliberat de politia orasului Beius in anul 1986, iar la Popescu Kinga nu este mentionat nici actul
de identitate nici domiciliul.

PROBLEMELE JURIDICE

In vederea deschiderii procesurii succesorale in cazul defunctului Popescu Gheorghe,


primul notar sesizat este notarul din orasul Beius. Secretarul Consiliului Local al orasului Beius
deschide procedura succesorala pentru declararea ca mostenire vacanta, prin motivarea ca
Popescu Gheorghe nu are mostenitori legali sau testamentari.
In alineatele (1), (2) si (3) din Art. 102 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale
nr. 36/1995, republicata 2013. Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995 se prevad
urmatoarele:
(1) Procedura succesorala notariala se deschide la cererea oricarei persoane interesate, precum
si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia se aflau bunurile defunctului la
data deschiderii mostenirii.
(2) Notarul public sesizat are obligatia de a-si verifica in prealabil competenta teritoriala, iar in
cazul in care constata ca succesiunea este de competenta altui notar public, se desesizeaza, fara
a mai cita partile, informandu-l pe solicitant cu privire la notarul competent sa indeplineasca
procedura succesorala.
(3) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii sunt mai multi notari publici, competenta
de indeplinire a procedurii succesorale apartine primului notar public sesizat. Notarul public va
verifica daca procedura succesorala nu s-a deschis la un alt notar public din circumscriptia
aceleiasi judecatorii, cercetand in acest scop registrul de evidenta a succesiunilor, potrivit
regulamentului.

Avand in vedere ca notarul sesizat de secretarul Consiliului Local al orasului Beius a fost
primul notar sesizat, in temeiul Art. 102 alin (1),(2),(3) din Legea notarilor publici si a
activitatii notariale nr. 36/1995, republicata 2013. Legea notarilor publici, legea nr.36/1995
acesta are competenta sa deschida procedura succesorala.
Urmatorul notar care va deschide procedura succesorala este notarul sesizat de Popescu
Kinga. Aceasta, pe baza unui act de identitate, al defunctului, eliberat de politia din orasul Beius
in anul 1986, cere acestuia sa emita certificatul de mostenitor, facand dovada printr-un act de
stare civila ca este fiica decedatului, Popescu Gheorghe.
Notarul public, fara a mai face alte verificari emite certificatul de mostenitor facand el
insusi o traducere a actelor in limba maghiara.
In primul rand, notarul nu verifica conform Art. 105 alin (1) dni legea 36/1995
republicata in 2013, daca este legal sesizat. Datorita faptului ca procedura succesiunii a fost
inceputa de un alt notar, prezentul avea obligatia de a se desesiza si de a indruma pe solicitant sa
apeleze la notarul abilitat.
In al doilea rand, inaintata de Popescu Kinga, se intemeiaza pe actul de identitate a
defunctului. Aceasta cerere nu trebuia emisa de notar deoarece in conform Art. 103, alin 1, din
aceiasi lege, (1) In cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi mentionate datele de
stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi, bunurile
defunctului, cu mentionarea valorii acestora, precum si a pasivului succesoral. Asadar actele
sunt necesare datele de stare civila ale defunctului, dovedite astfel prin certificatul de deces.
De asemenea, in cerere nu este mentionat nici domiciliul solicitantei Popescu Kinga, nici
actul de identitate.
CC, pe baza testamentului olograf, in care Popescu Gheorghe il desemneaza legatar
universal, gasit in imobilul din Beius, solicita emiterea certificatului de mostenitor. Notarul emite
certificatul de mostenitor pe numele lui CC. Nici in acest caz notarul nu procedeaza conform Art.
105, alin (1) procedurii, neinformandu-se daca este legal sesizat. El avea obligatia sa verifice si
sa se desesize trimitand solicitantul catre notarul competent.

Certificatul de mostenitor este acordat, de asemenea, tot pe baza unei cereri in care nu se
mentioneaza, date despre starea civila, conform certificatului de deces, CC mentionand doar
actul de identitate emis de politia orsului Beius in 1986.
PL solicita constatarea nulitaii celor doua certificate de mostenitor, dovedind cu acte de
stare civila ca este descendentul lui Popescu Gheorghe. Acesta sustine ca a fost indepartat nelegal
de la mostenire, ca el administreaza bunurile din Oradea si ca in ambele certificate au fost facute
mentiuni privind identitatea defunctului in baza unui act de identitate eliberat de politia orasului
Beius in anul 1986, iar la Popescu Kinga nu este mentionat nici actul de identitate nici
domiciliul.

SOLUTIA PROPUSA

Consider ca solicitarea lui PL pentru constatarea nulitatii impotriva certificatelor lui CC


si Kinga Popescu este indreptatita datorita neindeplinirii obligatiilor celor doi notari conform
articolelor 102 si 105 astfel acestia nefiind indreptatiti pentru a deschide procedura succesorala.
De asemenea conform art 103, alin (1), pentru deschiderea procedurii succesorale este nevoie de
un date doveditoare ale starii civile ale defunctului, in acest caz certificatul de deces si nu un act
de identitate, cum s-a procedat atat in cazul lui CC cat si in cazul fiicei lui Popescu Gheorghe,
Kinga Popescu. In cerere trebuiesc mentionate, de asemenea domiciliul si numele si prenumele,
pe baza actului de identitate, cerinte care in cazul Kingai Popesc, nu sunt indeplinite.
Astfel, va trebui deschisa o noua procedura, respectand competentele notarului public, in
vederea emiterii unor noi certificate de mostenitor.
Daca testamentul olograf detinut de CC se dovedeste a fi valabil, acesta nu va devein
legatar universal, ci va veni la succesiune impreuna cu cei doi fii ai defunctului, CC primind
jumatate din mostenire iar cealalta jumatate va fi impartita de frati.