Sunteți pe pagina 1din 2

Complexitatea are urmatoarele forme: calculului, functionala, dinamica, static(1-2-3-4).

Modelarea procedural nu reprezinta: o succesiune de lanturi procedural in care Nu se intercaleaza


noduri de decizie umana.
Metoda vectorilor spectrali poate fi folosita : ca model de fundamentare a structurii optime a
productiei SAU pt calculul de resurse necesare in timp .( nu ne-am hotarat)
In cadrul metodelor de previziune pe termen lung intalnim: .care sunt metodele intuitive de previune
pe termen lung? : Delphi, scenariilor, brainstorming (2-3-4)
Selectati afirmatia falsa: in cazul lisajului exponential: calitatea ajustarii se apreciaza cu indicatorii
abaterea medie patratica si altii.
Ce semnificatie are optimul economic in functiile de productie din agricultura? Cantitatea din factorul
de intensificare care conduce la maximum de venit net pe unitatea de suprafata.
Ce semnificatie are expresia x=-b/2c la functiile de productie din agricultura? Optimul tehnic
In functiile de productie din agricultura productia maxima pe unitatea de suprafata este reflectata de :
Optimul tehnic.
Jocurile functionale se caracterizeaza prin faptul ca: simuleaza o anumita functie a intreprinderii.
Jocurile de intreprindere reprezinta o metoda de : simulare .
La acordarea creditelor bancare se urmareste care sunt cele 5 c-uri care stau la baza acordarii
creditelor in ordinea lor logica? Caracterul, capacitatea, capitalul, conditiile, colateralul (4-1-3-5-2)
Bnr recomanda urmatoarele clase de risc:Care este ordinea claselor de risc(Bnr)? Standard, sub
observatie, substandard, indoielnic, pierdere ( 3-5-2-4-1)
Optimizarea ofertei de produse finite presupune:.Alegeti succesiunea corecta a procedurilor de
optimizare si ofertare: identificarea prod ofertate, identif resurselor necesare realizarii produselor
ofertatea, elaborarea modelului, rezolvarea modelului, lansarea ofertei, contractarea produselor
ofertate, diminuarea resurselor disponibile cu cele aferente cantitatilor contractate, elaborarea
planului de productie ( 4-2-3-6-7-5-8-1)
Care dintre cerintele elaborarii unui plan de productie judicious este falsa? Mentinerea tuturor
produselor din anul de baza.
Care dintre finalitatile unei firme este falsa? Dorinta de a realiza actiuni de binefacere
Care este procedura de rezolvare a problemelor de PF1? Opt cx, min [P1T1 + P2T2] (4-5)
Fuzzificarea functiei obiectiv consta in :.Alegeti varianta corecta: a asocia o toleranta, a fixa un nivel
de aspiratie, a asocial o functie de apartenenta a multimii vagi corespondente functiei. ( 1-2-3)
Metoda programarii robuste presupune: transformarea problemei de programare robusta in problema
de programare liniara, transformarea problemei de programare robusta in problema de programare
inexacta (1-2)

Procesul investitional presupune parcurgerea mai multor etape:Care este ordinea logica a acestor
etape? Identificarea oportunitatii, elaborarea planului de afaceri sau a studiului de fezabilitate, luarea
decizei de investire, derularea proiectului de investitii,darea in exploatare. (2-1-3-5-4)
Care este semnificatia indicatorului rata rentabilitatii nominalea a capitalului? Ce profit se obtine la eu
leu investit ( actualizate la inceperea lucrarilor de investitii)
Operatiunea de factoring reprezinta o forma de: creditare.
Precizati care este avantajul inscrierii la bursa: cresterea lichiditatii valorilor mobiliare.
Care este avantajul prezentei pe piata primara? Accesul la instrumente variate de finantare.
Care dintre cele cinci este un dezavantaj al leasing-ului pentru beneficiar? Bunul reprezinta un credit
furnizor
Societatile de finantare din schemele de derulare a operatiunilor de leasing leveraj sunt:Alegeti
varianta corecta: cofinantatoare
Care dintre cele de mai jos este un avatanj pentru societatea de leasing? La sfarsitul inchirierii
beneficiarul pastreaza bunul pentru care nu exista alte solicitari dar nu plateste chirie
Plasamentul valorilor mobiliare se poate realizat:.. care sunt formele de intermediere de plasament?
Direct, prin angajament ferm, prin angajament stand-by, cea mai buna executie. ( 1-2-3-4)