Sunteți pe pagina 1din 12

Cod

Client
100
101
102
101
104
105
104
107
101
100
102

Nume
Client
Client1
Client2
Client7
Client1
Client4
Client3
Client4
Client10
Client2
Client1
Client7

Adresa
Str.Florilor
Str.Sincai
Str.Averescu
Str.Florilor
Str.Politehnica
Str.9Mai
Str.Politehnica
Str.Plopilor
Str.Sincai
Str.Florilor
Str.Averescu

Localitate
Pitesti
Bucuresti
Brasov
Pitesti
Ploiesti
Bucuresti
Ploiesti
Iasi
Bucuresti
Pitesti
Brasov

Nr
factura
456
888
343
87
566
70
244
670
122
406
111

Data
facturii
03/04/99
01/05/98
01/14/99
02/24/99
03/12/99
04/15/99
02/15/99
11/17/98
04/12/99
03/20/99
08/03/98

Valoare
1,700,000
850,000
2,000,000
1,100,000
900,000
340,000
3,600,000
2,500,000
760,000
1,000,000
2,300,000

Platit
NU
DA
NU
DA
NU
NU
NU
DA
DA
NU
DA

Interogriprinfiltruautomat
SseafisezelistaclientilordinBucurestisidinBrasov
SseafisezelistaclientilordinBucuresticarenuaupltitfacturile
Sseafisezefacturilenencasateacrorvaloaredepestecuantumulde1mil.
Sseafisezefacturileemisenanul1998
Sseafisezefacturileacarorvaloareestecuprinsntre1mil.si2mil.
Ssereprezintegraficstructuravaloricafacturilornepltitede"Client1"(2tipuridegraficesectoriale)

Majorari

TVA

1,700,000 374,000
0
0
2,000,000 440,000
0
0
900,000 297,000
340,000 112,200
3,600,000 1,188,000
0 550,000
0
0
1,000,000 220,000
0
0

graficesectoriale)

Suma
datorata
3,774,000
850,000
4,440,000
1,100,000
2,097,000
792,200
8,388,000
3,050,000
760,000
2,220,000
2,300,000

Cod
Client
100
101
102
101
104
105
104
107
101
100
102

Nume
Client
Client1
Client2
Client7
Client1
Client4
Client3
Client4
Client10
Client2
Client1
Client7

Adresa

Localitate

Str.Florilor Pitesti
Str.Sincai Bucuresti
Str.Averescu Brasov
Str.Florilor Pitesti
Str.Politehni Ploiesti
Str.9Mai
Bucuresti
Str.Politehni Ploiesti
Str.Plopilor Iasi
Str.Sincai Bucuresti
Str.Florilor Pitesti
Str.Averescu Brasov

Nr
factura
456
888
343
87
566
70
244
670
122
406
111

Data
facturii
03/04/99
01/05/98
01/14/99
02/24/99
03/12/99
04/15/99
02/15/99
11/17/98
04/12/99
03/20/99
08/03/98

Valoare
1,700,000
850,000
2,000,000
1,100,000
900,000
340,000
3,600,000
2,500,000
760,000
1,000,000
2,300,000

Platit
NU
DA
NU
DA
NU
NU
NU
DA
DA
NU
DA

Interogarialebazeidedateprinfiltruelaborat
1)Sseafisezelistaclientilorcarenuaupltitfacturasiaudepittermenuldescaden
Platit
NU

Cod
Client
100
102
104
104
100

Nume
Client
Client1
Client7
Client4
Client4
Client1

Adresa

Localitate Nrfactura

Str.Florilor Pitesti
Str.Averescu Brasov
Str.Politehni Ploiesti
Str.Politehni Ploiesti
Str.Florilor Pitesti

456
343
566
244
406

Data
facturii
03/04/99
01/14/99
03/12/99
02/15/99
03/20/99

Valoare
1,700,000
2,000,000
900,000
3,600,000
1,000,000

Platit
NU
NU
NU
NU
NU

2)Sseafisezefacturileemisenadouajumtateaanului1998
Datafacturii
<01/01/99

Cod
Nume
Adresa
Localitate Nrfactura Data
Client
Client
facturii
107 Client10 Str.Plopilor Iasi
670 11/17/98

Valoare

Platit

2,500,000 DA

102 Client7

Str.Averescu Brasov

111 08/03/98

2,300,000 DA

3)Sseafisezeclientiicareaumajorridentrzieredepeste50%dinvaloare
Platit
NU

Cod
Nume
Adresa
Localitate Nrfactura Data
Client
Client
facturii
102 Client7
Str.Averescu Brasov
343 01/14/99

Valoare

Platit

2,000,000 NU

4)Majorricuprinsentre25%si80%
Platit
NU

Cod
Nume
Adresa
Localitate Nrfactura Data
Client
Client
facturii
102 Client7
Str.Averescu Brasov
343 01/14/99
104 Client4
Str.Politehni Ploiesti
244 02/15/99

Valoare

Platit

2,000,000 NU
3,600,000 NU

5)Sseafisezemajorrilepestemediepentrunepltitori
Platit
NU

Cod
Client
100
102
104
100

Nume
Client
Client1
Client7
Client4
Client1

Adresa

Localitate Nrfactura

Str.Florilor Pitesti
Str.Averescu Brasov
Str.Politehni Ploiesti
Str.Florilor Pitesti

6)Valoareafacturilorpestemedie
1

456
343
244
406

Data
facturii
03/04/99
01/14/99
02/15/99
03/20/99

Valoare
1,700,000
2,000,000
3,600,000
1,000,000

Platit
NU
NU
NU
NU

Cod
Client
100
102
104
107
102

Nume
Client
Client1
Client7
Client4
Client10
Client7

Adresa

Localitate Nrfactura

Str.Florilor Pitesti
Str.Averescu Brasov
Str.Politehni Ploiesti
Str.Plopilor Iasi
Str.Averescu Brasov

456
343
244
670
111

Data
facturii
03/04/99
01/14/99
02/15/99
11/17/98
08/03/98

Valoare
1,700,000
2,000,000
3,600,000
2,500,000
2,300,000

Platit
NU
NU
NU
DA
DA

Majorari

TVA

1,700,000 374,000
0
0
2,000,000 440,000
0
0
900,000 297,000
340,000 112,200
3,600,000 1,188,000
0 550,000
0
0
1,000,000 220,000
0
0

Suma
datorata
3,774,000
850,000
4,440,000
1,100,000
2,097,000
792,200
8,388,000
3,050,000
760,000
2,220,000
2,300,000

termenuldescaden

Majorari

TVA

425,000
1,200,000
225,000
1,440,000
250,000

93,500
264,000
148,500
712,800
55,000

Majorari

TVA
0

550,000

Suma
datorata
2,218,500
3,464,000
1,273,500
5,752,800
1,305,000

Suma
datorata
3,050,000

2,300,000

Majorari

TVA

1,200,000

264,000

Suma
datorata
3,464,000

Majorari

TVA

1,200,000
1,440,000

264,000
712,800

Majorari

TVA

425,000
1,200,000
1,440,000
250,000

93,500
264,000
712,800
55,000

dinvaloare

Suma
datorata
3,464,000
5,752,800

Suma
datorata
2,218,500
3,464,000
5,752,800
1,305,000

Majorari

TVA

425,000
1,200,000
1,440,000
0
0

93,500
264,000
712,800
550,000
0

Suma
datorata
2,218,500
3,464,000
5,752,800
3,050,000
2,300,000

Functiitipbazadedate
DSUM
DMAX
DMIN
DAVERAGE
DGET
DCOUNT

Centralizatorulfacturiloremise
Cod
Client
100
101
102
101
104
105
104
107
101
100
102

Nume
Client
Client1
Client2
Client7
Client1
Client4
Client3
Client4
Client10
Client2
Client1
Client7

Adresa
Str.Florilor
Str.Sincai
Str.Averescu
Str.Florilor
Str.Politehnica
Str.9Mai
Str.Politehnica
Str.Plopilor
Str.Sincai
Str.Florilor
Str.Averescu

Localitate

Nrfactura

Pitesti
Bucuresti
Brasov
Pitesti
Ploiesti
Bucuresti
Ploiesti
Iasi
Bucuresti
Pitesti
Brasov

456
888
343
87
566
70
244
670
122
406
111

Data
facturii
09/28/98
01/05/98
01/14/99
02/24/99
03/12/99
04/15/99
02/15/99
11/17/98
04/12/99
03/20/99
05/03/98

Valoare
1,700,000
850,000
2,000,000
1,100,000
900,000
340,000
3,600,000
2,500,000
760,000
1,000,000
2,300,000

FORMULA
REZULTATUL
CRITERII
SumavaloricafacturilorncasatedelaclientiidinBucuresti
Localitate
Platit
=DSUM(A13:H24;7;F27:G28)
1,610,000
Bucuresti
DA

MaximulvaloricalfacturilornencasatedinPloiesti
=DMAX(A13:H24;"Valoare";F30:G31)
3,600,000

Localitate
Ploiesti

Minimulvaloricalfacturiloremisede"Client1"
=DMIN(A13:H24;7;F33:F34)

1,000,000

NumeClient
Client1

1,590,000

Platit
NU

Mediafacturiloremisesinencasate
=DAVERAGE(A13:H24;"Valoare";F36:F37)
NumrulfacturiloremisenBucurestisiPloiesti
=DCOUNT(A13:H24;7;G39:G41)

Platit
NU

Localitate
Bucuresti

Ploiesti
Careestevaloareafacturiinumrul670
=DGET(A13:H24;"Valoare";F42:F43)

2,500,000

Nrfactura
670

Careestesumafacturilorncasatepeultimele6lunipestemedie
=DSUM(A13:H24;7;F45:H46)
Err:504

Platit
DA

Mediavaloricafacturilornepltitedeclientiidin
Bucurestinultimele3luni
Err:504
=DAVERAGE(A13:H24;7;F48:H49)

Platit
NU

0
Localitate
Bucuresti

remise
Platit
NU
DA
NU
DA
NU
NU
NU
DA
DA
NU
DA

Majorari

TVA

1,700,000 374,000
0
0
2,000,000 440,000
0
0
900,000 297,000
340,000 112,200
3,600,000 1,188,000
0 550,000
0
0
1,000,000 220,000
0
0

Suma
datorata
3,774,000
850,000
4,440,000
1,100,000
2,097,000
792,200
8,388,000
3,050,000
760,000
2,220,000
2,300,000

S-ar putea să vă placă și