Sunteți pe pagina 1din 1

Asistenta tehnica pentru elaborarea proiectelor

de infrastructura la scara larga care vor fi finantate


prin PHARE 2001 si 2002
Obiectivul 3: PARC INDUSTRIAL BORS
O - Instalatii termice si termomecanice

LISTA CU CANTITATI DE ECHIPAMENTE


O2 Statie de hidrofor
Nr.
crt.

Denumirea utilajului

U/M

Cant.

Pret unitar
lei/UM

Valoare lei
exclusiv TVA
col 3 x 4
5

1.

Cazan electric pentru preparare agent termic


Apa calda 85o/65oC, functionare cu energie
electrica Q = 6 kW (se recomanda cazanul
din gama VAILLANT)

buc

70.026.400

70.026.400

FT nr.1

buc

656.774

656.774

FT nr.2

buc

3.095.904

3.095.904

FT nr.3

2.
3

Vas de expansiune inchis cu capacitatea de


10 l, 325mm, H = 140mm
Pompa de linie cu D = 0.25mc/h; H =
3mCA; N = 0,4 Kw

TOTAL
73.779.078
NOTA; Preturile sunt la nivelul lunii august 2003 si nu contin TVA
1 Euro = 36.856 lei la data de 25.08.2003
PROIECTAT
Pr.spec.S. Savu

Producator
(denumire, adresa,
telefon)
6

73.779.078

VERIFICAT
ing. G. Oprea

Observ.
7