Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. IPTANA- S.A.

Asistenta tehnica pentruelaborarea proiectelor


de infrastructura la scara larga care vor fi finantate
prin PHARE 2001 si 2002
Obiectiv 3 Parc Industrial Bors
O Instalatii termice si termomecanice
Faza : P.T.+ C.S

CAIET DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrarile de instalatii termice si termomecanice
aferente Statiei de hidrofor din incinta Obiectivului 3 Parc industrial BORS
A.-BREVIAR DE CALCUL
1-Premize de calcul
Calculul instalatiei de incalzire s-a facut in conformitate cu STAS-urile in vigoare
(SR1907/1,2-1997; C107/3/1997) cu respectarea Normativului I13-02/2003 si a
parametrilor tehnici indicati de furnizorii de materiale de constructie.
S-au avut in vedere urmatorii parametrii :
- Temperaturi interioare in functie de destinatia incaperilor (+10C +18C)
- Temperatura exterioara de calcul 15C,conform zonei climatice II;
- Zona eoliana IV,amplasare in afara orasului,viteza vantului 4m/s;
- Timplarie PVC cu geam termopan R0 = 0,345 m2 0K/W
- Acoperisplaca beton cu termoizolatie din vata minerala g= 6cm R0 = 1,467m2 0K/W
- Zidarie caramida 25 R0 = 0.6m2 0K/W
- Usi exterioare PVC R0 = 0,345m2 0K/W
- Pardoseala R0 = 1,79m2 0K/W
Ca urmare a rezultat un consum de energie termica Q = 5.900W
2. Asigurarea cu energie termica
Sursa termica este centrala termica proprie amplasata in cladire.
Echipamentul centralei termice va fi :
- un cazan functionand cu energie electrica, pentru preparare agent termic apa calda
85/65C, Q = 6 kW (se recomanda cazan din gama VAILLANT)
un vas de expansiune inchis, cu capacitatea de 10 l;
o pompa de linie pentru circulatia agentului termic, D=0.25 mc/h, H=3 mCA.
filtru magnetic anticalcar
- reglarea parametrilor agentului termic se va realiza cu ajutorul termostatului de
camera (vezi proiect instalatii electrice).
- filtru de impuritati Dn 20

COLECTIV ISTV

B.-NOMINALIZAREA PLANSELOR LUCRARII


- O2. 1 Plan instalatii termice si termomecanice + amplasare utilaje
- O2. 2 Schema coloanelor instalatii termice si termomecanice
C. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR.
1. Rezistenta si stabilitate.
Utilajele din centrala termica precum si conductele au fost dimensionate pentru o
presiune maxima de 6 atm si o temperatura maxima de 115C.
Instalatia de incalzire a fost asigurata impotriva depasirii presiunii si temperaturii
cu dispozitive de siguranta si control, cu vas de expansiune inchis si supape de siguranta.
Prinderea conductelor de elementele de constructie se face cu bratari prin puncte
fixe si mobile iar la trecerea conductelor prin ziduri se vor prevedea tevi de protectie.
2. Siguranta in exploatare.
Pentru siguranta instalatiilor termice in exploatare in centrala termica s-au
prevazut utilaje si accesorii ce limiteaza cresterea accidentala a presiunii evitnd pericolul
de explozie. Astfel s-a prevazut un vas de expansiune inchis cu membrana, conducte de
siguranta pe care nu se vor monta robineti de inchidere, si supape de siguranta pe cazan si
vas de expansiune.
In instalatia interioara se asigura manevrarea usoara a organelor de inchidere,
semnalizare si siguranta prin montarea lor in locuri usor accesibile, respectnd distantele
normate intre ele si alte elemente ale instalatiei sau constructiei.
Prin prevederea robinetilor de sectionare pe conductele de alimentare cu agent
termic se asigura functionarea in ansamblu a instalatiei chiar si in cazul unor defectiuni a
unei parti din instalatie. Stabilitatea si continuitatea in functionare a instalatiei este
realizata printr-o echilibrare hidraulica riguroasa cu o toleranta de 10 % in instalatia
interioara.
3. Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului.
Pentru asigurarea conditiilor optime pentru sanatate si buna desfasurare a
activitatilor angajatilor, s-a asigurat confortul higrotermic in incaperi prin asigurarea
temperaturilor interioare, conform SR 1907/2 1997 functie de destinatia incaperilor.
4. Siguranta la foc.
Cazanul va fi exploatat in conformitate cu prescriptiile furnizorului, de catre
personal calificat.
Materialele si elementele componente ale instalatiei sunt corespunzatoare din
punct de vedere al rezistentei la foc cu cele ale elementelor de constructie pe care se
monteaza.
COLECTIV I.S.T.V.

5. Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie.


Pentru economia de energie termica conductele din centrala termica vor fi izolate
cu Armaflex g = 19mm si protejate cu folie de aluminiu.
Utilajele si echipamentele din centrala termica au un inalt grad de tehnicitate, ceea
ce permite reglajul calitativ al instalatiei, functie de temperatura exterioara.
6. Protectia impotriva zgomotului.
Utilajele prevazute in centrala termica nu produc vibratii si zgomote in instalatie.
Viteza de circulatie a agentului termic este conform normativului I 13-02/2003
sub valorile maxime economice recomandate, ceea ce conduce la evitarea producerii de
vibratii si zgomote.
7. Etanseitatea.
Etanseitatea la apa a instalatiei se verifica prin efectuarea probei de presiune a
instalatiei, inainte de vopsirea sau izolarea termica a conductelor.
8. Durabilitate
Rezistenta la coroziune se asigura prin grunduirea conducterlor cu grund minium
de plumb si aplicarea de vopsea de ulei sau izolarea lor.

D. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE EXECUTIE CARE


ASIGURA EXIGENTELE DE PERFORMANTA A CALITATII.
A) Sursa termica.
Incalzirea cladirii se face cu agent termic apa calda 85/65C, furnizat de centrala
termica proprie amplasata in cladire.
Centrala termica va fi dotata cu urmatoarele utilaje din import:
- un cazan functionand cu energie electrica, pentru preparare agent termic apa calda
85/65C, Q = 6 kW
- un vas de expansiune inchis, cu capacitatea de 10 l;
- o pompa de linie pentru circulatia agentului termic, D=0.25 mc/h, H=3 mCA.
- filtru magnetic anticalcar
- filtru de impuritati Dn 20
Pentru reglarea temperaturii agentului termic in functie de temperatura din incaperi sa prevazut un termostat de camera.
Utilajele prevazute in centrala termica se vor monta si exploata conform fiselor tehnice
cu care se livreaza.
Conductele de incalzire din centrala termica se vor izola cu armaflex g = 19mm si se vor
proteja cu folie de Al.

COLECTIV I.S.T.V.

b) Instalatii interioare de incalzire.


Instalatia interioara de incalzire se compune din conducte, armaturi si corpuri de
incalzire, radiator si registre de incalzire gata confectionate din teava 76x3,5.
Distributia conductelor se va face la plafonul cladirii, cu panta continua de 3
pentru a permite aerisirea si golirea instalatiei.
La baza corpurilor de incalzire s-au prevazut robineti de golire ce permit golirea
instalatiei.
La trecerea conductelor prin pereti s-au prevazut tevi de protectie.
Conductele de distributie, coloanele de incalzire si legaturile la corpurile de
incalzire se vor proteja anticoroziv si se vor vopsi cu vopsea de ulei.
E. MATERIALE FOLOSITE.
In proiect au fost folosite materiale de fabricatie curenta, indigena conform STASurilor si normelor interne de fabricatie in vigoare precum si din import.
- tevi din otel cu sudura longitudinala pentru instalatii
STAS 7656 80
- robineti cu sfera Pn 6 atm
- robineti cu dublu reglaj
- supape de siguranta
- radiator h= 600mm
- registre de incalzire gata confectionate din teava 76x3,5
F. ORDINEA DE EXECUTIE: PROBE, TESTE, VERIFICARI.
1) ORDINEA DE EXECUTIE A INSTALATIEI TERMICE :
-

trasarea si masurarea lungimilor conductelor de distributie, cu notarea


dimensiunilor, locul ramificatiilor, etc;
taierea la dimensiuni a tevilor (filetarea dupa caz, indoirea) ;
executarea gaurilor in pereti;
asamblarea conductelor, armaturilor ;
verificarea pantei de montaj ;
montarea radiatoarelor pe pozitie ;
legarea coloanelor cu corpurile de incalzire ;
efectuarea probei de presiune la rece.
2) MONTAREA AGREGATELOR SI APARATELOR

pregatirea locului de montaj, asezarea pe pozitie a utilajelor ;


montarea utilajelor in centrala termica
3) VERIFICARI

a) Asupra corpurilor de incalzire se fac urmatoarele verificari :


-

corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul corpului de incalzire,


marimea, cota de montaj ;
orizontalitatea si planeitatea lor ;
rigidizarea fixarii de elemente de constructie ;

COLECTIV I.S.T.V.

armaturile se vor monta vizibil, usor de manevrat.

b) Principalele verificari la conducte au ca obiect urmatoarele :


- inainte de vopsire: executarea corecta a imbinarilor sudurilor si indoirilor,
controlul facndu-se cu ochiul liber ;
- buna fixare a conductelor in pereti, respectarea sensului si valorii pantei
prescrise in proiect. Verificarea pozitiei se va face cu nivela cu bula de aer,
avnd lungimea de minim 70 cm;
- paralelismul coloanelor cu suprafete finite ale peretilor pe lnga care sunt
montate ;
- existenta tevilor de protectie la trecerea conductelor din pereti ;
- amplasarea corecta a dispozitivelor de golire a apei si a celor de aerisire.
c) Principalele verificari ale izolatiei.
Dupa izolarea conductelor se vor verifica vizual si cu instrumente de masura
urmatoarele :
-

daca executarea izolatiei s-a facut in conformitate cu prevederile proiectului ;


daca materialele termoizolatiei s-au aplicat corect pe suprafetele de izolat,
dupa verificarea izolatiei se trece la aplicarea protectiei cu folie de aluminiu
sau folie PVC.
4) PROBE

a) Proba de presiune la rece.


Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la
temperatura ambianta a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.
Proba de presiune la rece se va efectua pentru toata instalatia sau pe
portiuni,prima fiind obligatorie.
Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire,
izolare).
Proba se va executa in perioada anului cu temperatura ambianta mai mare
de +5C.
In vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a
tuturor armaturilor de inchidere si reglaj.
Inainte de proba de presiune la rece, instalatia va fi spalata cu apa potabila.
Spalarea consta in umplerea instalatiei sub jet de apa continuu, la presiunea
retelei de alimentare, pna cnd apa evacuata nu mai prezinta impuritati vizibile.
Operatiunea se va repeta dupa inversarea sensului de circulatie al apei.
Presiunea de proba va fi cu 50 % mai mare dect presiunea maxima de regim.
Masurarea presiunii se va face cu manometrul inregistrator sau cu
manometrul indicator prin citire la intervale de 10 minute.

COLECTIV I.S.T.V.

Rezultatul probei la rece se va considera satisfacator, daca pe toata durata


probei manometrul nu indica variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata
fisuri, crapaturi, pierderi de apa la imbinari.
In cazul constatarii unor defectiuni se trece la remedierea lor si se repeta proba.
Dupa efectuarea probei, golirea instalatiei este obligatorie.
b) Proba la cald.
Proba la cald se va efectua cu agentul termic la parametrii prevazuti in proiect. Ea
are ca scop verificarea modului de comportare la dilatare contractare si functionare a
instalatiei.
Nu se vor supune probei la cald dect instalatiile ce s-au comportat corespunzator
la proba de presiune la rece.
Dupa doua ore de functionare se verifica daca toate elementele instalatiei se
incalzesc uniform si nu sunt pierderi de agent termic.
Proba la cald se va efectua inainte de vopsirea (izolarea) instalatiei.
Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul calitativ al instalatiei.
Dupa racirea instalatiei la temperatura mediului ambiant, se va proceda la o noua
incalzire, urmata de un control identic.
Daca si la cea de a doua proba la cald instalatia se comporta corespunzator se
considera proba incheiata.
c) Proba de eficacitate.
Proba de eficacitate se face prin masuratori la minimum 5 % din totalul
incaperilor.
Proba se va executa in conditii normale de exploatare pe durata de 24 ore.
Pe timpul probei, instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si
ferestrele sa fie inchise.
Rezultatul probei de eficacitate se considera corespunzator, daca temperatura
aerului din incaperi corespunde cu cea din proiect, cu o abatere de 1C pna la +2C.
G. STANDARDE, NORMATIVE SI ALTE PRESCRIPTII CE
TREBUIESC RESPECTATE LA EXECUTIE.
-

Normativul I 13- 02 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire;


Normativul C 56-85 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii ;
Normativ C 31-84 ISCIR pentru proiectarea, executarea, montarea, instalarea,
exploatarea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de
apa ;
SR 1907/1,2 1997, calculul necesarului de caldura ;
STAS 7132 86 masuri de siguranta la instalatia de incalzire centrala cu apa,
avnd temperatura maxima 115C ;

COLECTIV I.S.T.V.

Fise tehnice utilaje si echipamente.

H. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR.


In conformitate cu prevederile Normativului P 130-99 se vor efectua in timp, de
catre beneficiar, urmatoarele verificari :
-

functionarea echipamentelor si utilajelor (cazane, pompe, eventuale blocari de


robinet, etansari, vibratii )
deformarea traseelor conductelor termice ;
aparitia neetanseitatilor sau fisurilor in instalatie, manifestate prin umezirea
zonei respective ;
degradarea izolatiei conductelor

Proiectul va fi verificat la sase exigente de performanta (1,2,4,5,7,8)


- Rezistenta si stabilitate
- Siguranta in exploatare
- Siguranta la foc
- Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie
- Etanseitate
- Durabilitate
CONCLUZII
Se stabileste ca faza determinanta a instalatiei, momentul in care instalatia este
complet montata si se executa proba la rece.
NOTA
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau
completari se vor putea face numai cu avizul intocmitorului.

INTOCMIT,
Pr.Sp.S.Savu

COLECTIV I.S.T.V.

VERIFICAT,
Ing. Gabriela Oprea