Sunteți pe pagina 1din 20

Schema de amplasare a ramelor monolite

Sc.1:200
E
6000

Rm6

6000

24000

C
6000

Rm1

Rm4

Rm4

Rm4

Rm4

Rm4

Rm2

Rm4

Rm4

Rm3

Rm4

6000

Rm5
A
6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

60000

Note:
1. Plansa data vezi impreuna cu pl. R 2. Peretii exteriori mai jos de cota -0.100 (0.300) de executat din beton clasa C7.5.
3. Hidroizolarea orizontala (H.O.) de executat din mortar de ciment cu raportul
componentilor 1:2 cu grosimea 20mm.
4. Hidroizolarea verticala (H.V.) a peretilor ce contacteaza cu solul de executat din
membrane profilate sau prin ungerea lor cu bitum fierbinte de 2 ori.
5. Pentru betonarea coloanelor monolite de folosit beton plastic C20 cu

10

11

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
I. .P.
Elaborat

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE
Schema de amplasare a ramelor
monolite

Plan

Plan

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

8
6000

1600
300

1
1

300

6000

-0.100

2350

6000

3.000

3100

3.300

900

6x100
16x100

14x100

1300

500

16x100

1300

14x100

16x100

300

14x200

2500
300
6000

550

-1.000

300

5
14x200

5x100
12x150

14x100

15x100

16x100

14x100

300

15x100

5x100
12x150

14x200

4.900

16x100

12x150
5x100

14x100
17x150

5
14x200

500

300

B
200

14x100

15x100

15x100
5x100

14x200

14x200

14x100

14x100

1900

0.300
-1.000

1600
2700

3.000

300

3.300

22x150

4.900

Rm1
(axa 1)

SEMNE CONVENTIONALE:

24000

- blocuri mici de calcar 190mm

- beton clasa C7.5

Rm2
(axa 7)

d.t.7 6000

16x100

d.t.7

d.t.7

6000

14x100

1600

d.t.7

3.300
3.000

d.t.7

6000

14x100

300

14x200

3100

6x100

d.t.7

d.t.7

14x100

14x200

-0.100
900

15x100

-1.000

300

14x100

15x100

5x100
12x150

14x200

16x100

14x200

22x150

900

d.t.7

14x100

900

1
16x100

16x100

B
17x150

12x150
5x100

200

15x100

15x100

2300

14x100

14x200

5x100

4.900

14x100

14x100

14x200

900

6000

24000

Note:
1. Carcasele spatiale ale coloanelor si grinzilor se executa la santier din bare separate.
2. Ancorarea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru armatura

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.

3. Suprapunerea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru


I. .P.
Elaborat

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE

specificatia armaturii vezi plansa R-13,14.


Rama Rm1,Rm2

Plan

Plan

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

Rm3
(axa 11)

6000

6000

1600

14x100

3.300

300

300

14x100

3.000

3100

6000

14x200 6

-0.100
900

900

16x100

14x100

14x200

-1.000

300

14x100

3 3

15x100

5x100
12x150

200

15x100

16x100

14x200

6x100

4.900

14x200

600

5x100

2300

16x100

14x100

900

2500

12x150
5x100

600

3
300

600

200

14x200

14x100

15x100

15x100

22x150

14x200

16x100

17x150

14x100

14x100

2500

900

6000

SEMNE CONVENTIONALE:

24000
- blocuri mici de calcar 190mm

- beton clasa C7.5

Rm4
(axa 2,3,4,5,6,8,9,10)
I

4.900

6000

6000

300

0.000
-1.000

6000

300

16x100

0.000

800

4000

22x150

4800

3.000

800

16x100

16x100

5640

17x150

12x150
5x100

5x100

3.300

40

6x100

1600

profil I20

20

profil I20

6000

24000

Note:
1. Carcasele spatiale ale coloanelor si grinzilor se executa la santier din bare separate.
2. Ancorarea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru armatura

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.

3. Suprapunerea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru


I. .P.
Elaborat

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE

specificatia armaturii vezi plansa R-13,14.


Rama Rm3,Rm4

Plan

Plan

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

14x100

14x100

14x100

14x200

14x100

14x100

14x200

6000

6000

14x100

1300

1300

1300

300

14x200

600

14x100

600

14x200

1300

0.300
-1.000

14x100

2100

2700

3.000

14x100

2100

14x200
600

14x100

2100

300

3.300

Rm5
(axa A)

6000

6000

6000
60000

14x100

2
3

300

2300

14x100

14x200

14x100

3.000

300

-0.100

7
6000

7
6000

6000

-1.000

300

7
6000

3.300

900

14x100

900

2500

2900

2900

14x200

300

14x100

11

3100

14x200

600

300

14x100

200

3
14x100

2300

600

14x200

200

14x100

2300

300

14x100

200

3
14x200

600

200

14x100

900

200

6000

60000

10

11

SEMNE CONVENTIONALE:
- blocuri mici de calcar 190mm
- beton clasa C7.5

Note:
1. Carcasele spatiale ale coloanelor si grinzilor se executa la santier din bare separate.
2. Ancorarea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru armatura

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.

3. Suprapunerea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru


I. .P.
Elaborat

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE

specificatia armaturii vezi plansa R-13,14.


Rama Rm5

Plan

Plan

10

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

14x100

14x100

14x100

14x200

14x100

14x100

14x200

6000

6000

14x100

900

900

900

300

14x200

600

14x100

2500

14x200

900

-0.100
-1.000

14x100

2500

3100

3.000

14x100

2500

14x200
600

14x100

600

300

3.300

Rm6
(axa E)

6000

6000

6000
60000

14x200

14x100

14x100

14x200

14x100

14x100

14x200

6000

6000

14x100

3.000

-0.100

6000

3.300

900

7
900

900

300

14x100

900

14x100

11

6000

-1.000

300

14x200

2500

14x100

600

14x100

2500

600

14x200

2500

3
14x100

3100

600

6000

60000

10

11

SEMNE CONVENTIONALE:
- blocuri mici de calcar 190mm
- beton clasa C7.5

Note:
1. Carcasele spatiale ale coloanelor si grinzilor se executa la santier din bare separate.
2. Ancorarea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru armatura

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.

3. Suprapunerea barelor de armatura a grinzilor in stilpii se i-a din calcul, pentru


I. .P.
Elaborat

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE

specificatia armaturii vezi plansa R-13,14.


Rama Rm6

Plan

Plan

11

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

1-1

25

25

variabila

25
mortar de ciment M100

300

50

300

variabila

45

850

25

300

150 150

300

armarea fundatiei
nu este aratata

-1.300

-1.000
armarea fundatiei
nu este aratata

-1.300

3
E4

45

130

100

210

E3

25

45

HO

150 150

-1.000

250
25

300

250

2.800

25

300

25

3.300
E3

HO

175

200

variab.
3.300

900

HV

HV

4-4

-0.100

beton clasa C7.5

3-3

100

-0.100
beton clasa C7.5

150

0.300

300

250

100

25
250

25

mortar de ciment M100

blocuri mici de calcar M35

350

150

50

blocuri mici de calcar M35

150

E2

25

300

250

E1

25

8-8

2
25

200

Sc.1:20

7-7

2-2

25

200

A
Note:
1. Plansa data vezi impreuna cu pl. R 2. Peretii exteriori mai jos de cota -0.100 (0.300) de executat din beton clasa C7.5.
3. Hidroizolarea orizontala (H.O.) de executat din mortar de ciment cu raportul
componentilor 1:2 cu grosimea 20mm.
4. Hidroizolarea verticala (H.V.) a peretilor ce contacteaza cu solul de executat din
membrane profilate sau prin ungerea lor cu bitum fierbinte de 2 ori.
5. Pentru betonarea coloanelor monolite de folosit beton plastic C20 cu

5-5
2

25

E5
45

130

25

200

25

3
150

E6

25

3.200
2.400
200

250
25

E3

variabila

300
variabila

4.000
3.000

6-6

25

variab.

45

130

25

NR. 11-14-R

200

Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si


fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.

*
11

I. .P.
Elaborat

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE

Note:
1. Specificatia armaturii vezi plansa R-14.
a ramelor monolite

Plan

Plan

12

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

100 3x60

E1

2.400

25

250

25

25
25

250

300

200

nx150

nx150

E1

50

1
25

150

2.900

5x100=500

5x100=500

300;200

25

3.750

E1

300

50

E6

25

300

E2

250

400

E3

E3

25

E1

500

4.900

E3

E1

nx150

nx150

E2

GOST 14098-91
C21-PH

25

250

GOST 14098-91
C21-PH

35

35

E5

N1;N2
200;160

300

250
9x100=900

3.000

25

a-a

1;2

25

6x100=600

250
300

25

25

E3

F
25

300

300

250

500

25

E3;E6

E1

300

50

250

Lanc.

Sc.1:20

E3

E3

25

3.000

2;3

Lanc.

E3

E1

3.300

25

Nod de ancorare a barelor


de armatura in stilpi

1;2

25

300
25

250

25

300

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
I. .P.
Elaborat

Note:
1. Specificatia armaturii vezi plansa R-14.

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE

Plan

Plan

13

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

SPECIFICATIA ARMATURII

Sc.1:20

G
P
3.800

200

30

3.030
2.800

200

E7

3.840
1

5x100=500

100 8x50=400 100 3x60


400

profil I20

E1

2.600
0

nx150

E1

25

250

25

300

200

25

45
200

1787.9

95.0

1.578

149.9

E1

2216

0.255

565.7

E2

78

0.211

16.5

E7

200.0

0.222

44.4

24.4

0.000

885.0

1.578

1396.5

215.0

0.888

190.9

E3

1388

0.238

329.7

E4

22

0.160

3.5

E5

42.0

0.222

9.3

E6

316

0.158

49.8

25

545.0

0.617

336.3

162.0

0.222

36.0

200

20

Peretii soclului (sec. 7-7, 8-8)

4.645

50.5

Total armatura

4916.4

E1

E
nx150

25

30

6x100=600

300

4.665
200

300

2.466

profil I20

45

175

725.0

19.8

E7

25
250

Stilpi (sec. 1-1, 2-2)

E1

25

250
300

b-b
1

NOTA

DENUMIREA

nx150

15

MASA
UN., g

INDICARE

200

profil I20

200

3.000

20

CANT.

POZ.

40

E1

3.300

25

250

25

300

NR. 11-14-R

Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si


fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
I. .P.
Elaborat

Note:

Pruteanu N.
Dima O.

Semnat. Data
03.14
03.14

Faza

PE

Plan

Plan

14

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

Schema de amplasare a grizilor metalice


Sc. 1:200
A

6000

E
1
N20

6000

24000

de tip

de tip

6000

C
2
N16

3
N16

3
N16

3
N16

3
N16

2
N16

2
N16

3
N16

3
N16

2
N16

D
6000

de tip

1
N20

A
6000

A
6000

A
6000

A
6000

A
6000

A
6000

6000

A
6000

A
6000

6000

60000

Nota:
1. Toate elementele metalice, dup fabricare, cur

10

11

NR. 11-14-R

"
" produc tor
"
".
2. Elementele din metal de efectuat din o el clasa -245 conform GOST-27772-88.
3. Toate rosturile de sudur de executat conform GOST 5264-85 cu electrozi de tip -42A
(GOST-9467-75).
4. Dup
protec ia metalului se vor
restabili conform punctului 1.
5. Aceasta plansa vezi impreuna cu pl.R-16;17 si rame pl.R-7.

Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si


fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
Semnat. Data

Faza

I. .P.
Elaborat

PE
Schema de amplasare a grinzilor metalice.

Plan

Plan

15

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

3.300

Grinda din
beton

300

50
150

20

20

30

2;3

4
Bulon M12
de fixare

25

h=6

3.030

150

Consola stilpui
din beton

E
Axe
cu cifre

150

150

150

4-4

3-3
2;3

Bulon M12
de fixare

h=6

180

4
Bulon M12
de fixare

4.665

h=5

h=5

Bulon M12
de fixare

4.645

20

40

4.685

h=6

150

4.645

1
50 50 50 50 50 50

Axe
cu cifre

Stilp din
beton

150

B
D

h=5

Bulon M12
de fixare

5
6
75
25

3.700

75
25

Stilp din
beton
150

150

B
150

Axe
cu cifre

80
20

3.840
60 80

30

4
35

30

4.865

35

20

Grinda din
beton

40 40

100

Grinda din
beton

50 50

2;3

150

100

30

110 40 40 110

150
150

150

Axe
cu cifre

200

1
2;3

h=6

300

20

h=5

3.840

C
1

Stilp din
beton

1
50 50 50 50 50 50

Stilp din
beton

Bulon M12
de fixare

3.800

h=6

Grinda din
beton

3.840

2;3

3.000

20

200

Bulon M12
de fixare

B
30
h=5

200

150

Bulon M12
de fixare

h=6

Consola stilpui
din beton

2;3

20
85 40 40 85

200

50 50 50 50 50 50

25

Stilp din
beton

40

150

150

150

150

2-2

150

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
Semnat. Data

Nota:
1. Aceasta plansa vezi impreuna cu pl.R-15;17.

Semne conventionale:
h=6

I. .P.
Elaborat

Faza
PE

Plan

Plan

16

- inaltimea cordonului de sudura.


S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta
Seria A MMII, Nr.043240

5-5

100

4.865

5
35

35

h=5

4.685

Axe
cu cifre

80
20

5
6
75
25

4.545

Bulon M12
de fixare

150

50

N20

GOST 8239-89

L=11960

16

251.16

4018.6

N16

-//-

L=5820

12

92.538

1110.5

N16

-//-

L=5960

18

94.764

1705.8

80x6

GOST 8509-93

L=100

152

0.736

111.9

100x63x6 GOST 8510-86 L=150

12

1.13

13.6

12

0.233

2.8

- 6x55

GOST 103-76*

P1

P1

buc.

32

4.0

128.0

P2

P2

buc.

28

5.9

165.2

P3

P3

buc.

16

4.3

68.8

total,kg

P1
7

- 12x150

- 6x50

GOST 380-88
-//-

50

10

- 12x200

150

- 6x50

2.826

2.826

L=50

0.118

0.472

0.181

0.724

50

4.0

-//-

L=250

4.71

4.71

L=50

0.118

0.472

0.181

0.724

9
total,kg

50 100 50

5.9

P3

200

c-c
11

11

- 10x200

- 6x50

GOST 380-88
-//-

L=200

3.14

3.14

L=50

0.118

0.472

0.181

0.724

10

11

total,kg
9

50 100 50

50

Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si


fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
Semnat. Data

200

Nota:
1. Aceasta plansa vezi impreuna cu pl.R-15;16;18.

4.3

NR. 11-14-R

150

50 100 50

GOST 380-88

150

50

250

L=200

P2

12

10

7325.2

total,kg

200

L=90

10

NOTA

b-b

MASA
CANT. UN., g

DENUMIREA

INDICARE

12

POZ.

150

200

150

70
40

150

40

50 100 50

75
25

Stilp din
beton

a-a

h=5

Bulon M12
de fixare

60 80

40 40

180

4
2

150

Grinda din
beton

300

Grinda din
beton

100

50 50

SPECIFICATIE LA SCHEMA DE AMPLASARE A GRINZILOR METALICE

Faza

I. .P.
Elaborat

PE

Plan

Plan

17

Semne conventionale:
h=5

- inaltimea cordonului de sudura.

Nodul "E".Sectiunea 5-5.


Piesa inglobata P
3.Specificatie la
schema de amplasare a grinzilor metalice.

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

Schema de amplasare a penelor si contravintuirilor orizontale


Sc. 1:200
300

1980 1980 1980 1980 1980 1700


100

6000

E
D

B
A

6000

1
N16

1
N16

C
6000

2
100x7
2
100x7

1700 1980 1980 1980 1980 1980


100

24000

de tip

B
6000

C
B

A
F

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

300

A
6000

60000

Nota:
1. Toate elementele metalice, dup

10

11

fabricare, cur

"
" produc tor
"
".
2. Elementele din metal de efectuat din o el clasa -245 conform GOST-27772-88.
3. Toate rosturile de sudur de executat conform GOST 5264-85 cu electrozi de tip -42A
(GOST-9467-75).
4. Dup
protec ia metalului se vor
restabili conform punctului 1.
5. Pozitia "3"- contravintuiri orizontale de amplasat sub profilele "U" N16.
6. Pentru fixarea tablei profilate (H57-750-0.8, GOST 24045-94) se vor folosi suruburi
autofiletante. Fixarea se va executa pentru grinzile marginale "U" N16 - in fiecare val a tablei, iar
pentru cele intermediare peste unul. Fixarea tablelor intre ele de executat cu ajutorul niturilor
combinate cu pasul de 400mm.
7. Piesa inglobata P
17, cantitatea vezi pl.R-20.
8. Aceasta plansa vezi impreuna cu pl.R-19;20.

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
Semnat. Data

Faza

I. .P.
Elaborat

PE
Schema de amplasare a penelor si
contravintuirilor orizontale.

Plan

Plan

18

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240

Tabla profilata H57-750-0.8


GOST 24045-94

2-2

Bulon M12

2
1

64

64
57

200

Bulon M12

1
Bulon M12

h=5

h=5

h=5

Vezi grinzi
metalice
1

25

50 50

50 100

100 50

150

150

h=5

300

200

80

28

64

160

160

Bulon M12

80

64

Vezi grinzi
metalice

Tabla profilata H57-750-0.8


GOST 24045-94

57

Grinda din
beton

28

1-1

Grinda din
beton

Axe
cu cifre

25

Axe
cu cifre

C
10

50

Sudura
discontinua

h=5

h=4

1
64
h=4

h=4

10

10

h=5

5
218

20

40

64

40

500

218

500

10

400

10
0

Vezi grinzi
metalice

0 10

10
0

h=4

10
0

20

3
50 50

Axe
cu cifre
3

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
Semnat. Data

Nota:
1. Aceasta plansa vezi impreuna cu pl.R-18;20.

Semne conventionale:
h=5

I. .P.
Elaborat

Faza
PE

Plan

Plan

19

- inaltimea cordonului de sudura.


S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta
Seria A MMII, Nr.043240

E
10

0 10

3
50

10

Vezi grinzi
metalice

10

400

h=5

300

h=4

98

h=5

20

64

64

40

Bulon M12

216

Sudura
discontinua

150

Grinda din
beton

A
E
Axe
cu cifre

SPECIFICATIE LA SCHEMA DE AMPLASARE A PENELOR SI CONTRAVINTUIRILOR ORIZONTALE


POZ.

MASA
CANT. UN., g

DENUMIREA

NOTA

N16

GOST 8240-89

M.L.

844.2

14.2

11987.6

80x6

GOST 8509-93

L=150

154

1.104

170.0

100x7

-//-

M.L.

256.0

10.79

2762.2

- 8x500

GOST 380-88

L=500

16

15.7

251.2

- 8x400

-//-

L=500

16

12.56

201.0

- 8x300

-//-

L=400

32

7.536

241.2

1550.0

9.8

42

4.3

64

h=4

INDICARE

GOST 24045-94
P3

Tabla profilata,H57-750-0.8
P3

buc.
total,kg

180.6
15793.8

10

10

10

NR. 11-14-R
Proiectarea depozitului nr, 2 la complexul de morarit si depozitare a griului si
fainei P+0, situat in extravilanul s. Cojusna, r-ul Straseni.
Semnat. Data

Nota:
1. Aceasta plansa vezi impreuna cu pl.R-18;19.

Semne conventionale:
h=5

- inaltimea cordonului de sudura.

Faza

I. .P.
Elaborat

PE
Nodul "E";"F".Specificatie la schema de
amplasare a penelor si contravintuirilor
orizontale.

Plan

Plan

20

S.R.L."GLOBAL ARCH" Licenta


Seria A MMII, Nr.043240