Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE

pentru eliberarea certificatului de urbanism


Subsemnatul (1) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
cu domiciliul (2) n raionul ____________________________________________
sediul

municipiul

oraul ________________ sectorul ________________ cod potal ____________


comuna

satul

strada _______________ nr. ______ bloc. ______ sc. ______ et. _____ ap. _____
solicit eliberarea n conformitate cu prevederile Legii privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcie nr.163 din 09 iulie 2010, a certificatului de urbanism
pentru terenul i construciile situate
n raionul _______________ oraul ________________ sectorul ______________
municipiul

comuna

satul

cod potal ________________ strada ___________________ nr. ______________


nr. fiei cadastrale (3) ________________________________________________
nr. fiei funciare
nr. topografic al parcelei ______________________________________________
sau identificat prin (4) ________________________________________________
__________________________________________________________________
Certificatul de urbanism este necesar pentru (5) ____________________________
__________________________________________________________________
Suprafaa terenului pentru care se solicit certificatul de urbanism este de
__________ m2. Suprafaa total a obiectului solicitat proiectrii ___________ m2
Declar pe proprie rspundere, c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte.
Asigur achitarea plii pentru perfectarea i eliberarea certificatului de urbanism.
Data _________________
nr. telefon :_________________

Semntura ___________________
L..

BORDEROUL
actelor necesare pentru anexarea la cererea pentru
obinerea CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru proiectare
LEGE Nr. 163 din 09.07.2010_ privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie

Beneficiar__________________________________________________________
adresa construciei / lucrrilor__________________________________________

(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
(5)

Capitolul II CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE


Articolul 3. Depunerea documentelor pentru obinerea certificatului de urbanism
pentru proiectare
Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr.1) se elaboreaz i se emite n
baza cererii, la care se anexeaz, n original i n copii, urmtoarele documente:
extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de ctre oficiul cadastral teritorial,
nsoit de planul cadastral i / sau planul imobilului; (Oficiul Cadastral Teritorial
Chiinu, str. Armeneasc, 42B);
buletinul de identitate (pentru persoan fizic) sau certificatul de nregistrare (pentru
persoan juridic);
raportul de expertiz tehnic, n caz de reconstruire, restaurare, modificare sau
consolidare a imobilului existent, elaborat de ctre experi tehnici atestai;
acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil / teren ale cror interese pot
fi afectate nemijlocit n procesul executrii lucrrilor de construcie i n perioada
exploatrii obiectului construit;
schia de proiect, avizat de arhitectul-ef, n cazul amplasrii construciei n zon
cu regim special stabilit prin documentaia de urbanism i de amenajare a
teritoriului;
schia de proiect avizat de Consiliul Naional al Monumentelor Istorice de pe lng
Ministerul Culturii, n cazul interveniilor la monumentele de istorie, art i arhitectur
sau n zonele construite nscrise n Registrul monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat;
avizul de expertiz arheologic emis de Agenia Naional Arheologic.
Dovada privind achitarea plii se prezint n momentul eliberrii certificatului de
urbanism pentru proiectare

BORDEROUL
actelor necesare pentru anexarea la cererea pentru
obinerea CERTIFICATULUI DE URBANISM INFORMATIV
LEGE Nr. 163 din 09.07.2010_ privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie

(1)
(2)

beneficiar __________________________________________________________
adresa construciei / lucrrilor__________________________________________
Capitolul III CERTIFICATUL DE URBANISM INFORMATIV
Articolul 7. Depunerea documentelor pentru obinerea certificatului de urbanism
informativ
Certificatul de urbanism informativ (anexa nr.2) se elaboreaz i se elibereaz n
baza cererii, la care se anexeaz, n original i n copie, buletinul de identitate
(pentru persoan fizic) sau certificatul de nregistrare (pentru persoan juridic).
n caz de litigii patrimoniale, pot fi solicitate documente specifice cazului dat.

Ghieul 2. ARHITECTURA I URBANISM


tel. 022 - 20 17 27