Sunteți pe pagina 1din 15

Finante Publice

II. Cheltuielile publice


II.1. Continut, clasificare
*Chelt. publice reprezinta forma concreta a celei de a doua faze a functiei de
repartitie a finantelor publice.

Cheltuielile publice reprezinta alocari definitive de resuse financiare


publice (fiind un consum definitiv de PIB) pentru:
-acoperirea cheltuielilor curente ale autoritatilor publice;
-acoperirea cheltuielilor publice de capital;
-acoperirea cheltuielilor de transfer.
1

Finante Publice

Chelt. publice includ:


I. Chelt. publice adm. centrale (CPC)
I.1. Chelt. adm. publ. centrale (Chelt. guv. central / Chelt. guv. federale daca este
cazul) finantate din bugetul de stat
I.2. Chelt. finantate din fondurile asig. sociale de stat (sanatate, somaj si pensii)
I.3. Chelt. publice finantate din bugetele fondurilor speciale
(II. Chelt. publice ale subdiviziunilor adm. teritoriale intermediare C PI state
federale)
III. Chelt. pubice ale administratiilor locale (C PL)

Chelt. publice totale neconsolidate


CPTN = CPC + (CPI) + CPL
2

Finante Publice

Chelt. publice totale consolidate (cu excluderea transferurilor intre


bugete)
CPTC = CPTN TIB
*Chelt. publice (categorie mai larga decat chelt. bugetare):
chelt. bugetare - aprobate in parlament sau in consiliile locale
chelt. ale fondurilor cu destinastie speciala
chelt. acoperite din resursele institutiilor publice autonome (care nu
provin din alocarile de la bugetul de stat sau bugetele locale)
chelt. efectuate din bugetul trezoreriei statului
chelt. finantate din alte surse decat cele bugetare (fonduri externe
nerambursabile)
3

Finante Publice

Clasificari ale cheltuielilor publice:


A. Clasificarea administrativ
- se bazeaza pe criteriul institutiilor publice prin care se efectueaza:
ministere, institutii publice, unitati administrativ teritoriale, etc..
- utila pentru ca reflecta alocatiile bugetare pe beneficiari
- nu ofera o baza valida de comparatie in timp structura si
subordaonarea institutiilor publice se modifica in timp (unele instit.
pot fi arondate unor ministere diferite in timp/unele subunitati adm.
teritoriale pot fi arondate unor unitati adm. teritoriale diferite in
timp)
4

Finante Publice

B. Clasificarea economica
B1. - Ch. curente (de functionare)
- Ch. de capital (cu caracter de investitii)
B2. - Ch. bunuri si servicii - Ch. personal
- Ch. materiale
- Ch. de transfer sau redistribuire (consolidabile&neconsolidabile)
(alocatii, granturi cu caracter social, subventii cu caracter
economic si transferuri intre diverse verigi bugetare)
[- Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe si alte
cheltuieli legate de datoria publica (ch. curente)
- Rezerve (ch. curente)
- Rambursari de credite interne/externe si imprumuturi acordate]
5

Finante Publice

C. Clasificarea functionala (pe criteriul domeniului, ramurii, sectorului


de activitate) depinde de politica financiara a statului:
- Ch. publice in domeniul social (invatamant, sanatate, protectie
sociala, cultura, arta, sport, protectia mediului)
- Ch. publice pentru programe prioritare de cercetare
- Ch. publice in domeniul economic (investitii/activitati economice
de interes public/acordarea de subventii sau facilitati)
- Ch. publice ptr. aparare nationala si ordine publica
- Ch. ptr. finantarea administratiei centrale si locale
- Dobanzi si alte chelt. aferente datoriei publice

Finante Publice

D. Clasificarea financiara in functie de modul in care afecteaza


resusele financiare publice:
- Ch. definitive alocari de resuse financiare publice pentru
functionare si investitii
- Ch. temporare - rambursari imprumuturi publice si alte operatiuni
de trezorerie
- Ch. virtuale (posibile) depind de anumite conditii (de exemplu
garantiile de stat acordate pentru credite vezi programele Prima
Casa)
7

Finante Publice

*Cel mai utilizat mod de clasificare este bazat pe clasificarea incrucisata:


B2. Econ.

Ch. de
personal

Ch.
materiale

Ch. de
capital

Dobanzi

Subventii

Fd.
rezerva

Transferuri

Cl. Funct.
1.Serv. pub.
gen.
2.Aparare
3. Ordine si
sig. nat.
4. Educatie

9. Actiuni
economice
8

Finante Publice

*In Romania (la nivelul institutiilor ordonatoare de credite


bugetare) se utilizeaza din 2003 gruparea chelt. publice dupa
sursele de finantare:
a. din bugetul de stat;
b. din intrari anuale de credite externe;
c. din venituri proprii ale institutiilor publice
d. din fonduri externe nerambursabile

Finante Publice

II.2. Nivelul, structura si evolutia cheltuielilor publice


Ind. de nivel

1. CP(TC/N)nt
CP (TC / N ) n
t /t0
2. CP(TC/N)rt =
DPIB
t t
q
p
t 0
DPIBt/t0 = q p

(Ind. Paasche)

*Nota1: Ind. Laspeyres este utilizat ptr. IPC


**Nota2: Ind. Fischer media geometrica a ind. Paasche si
Laspeyres

10

Finante Publice

3. Ponderea CP in PIB

CP / PIB =

CPTC t
PIB

x 100

4. CP medii in USD per capita (pe locuitor)


t

CP (USD)/loc =

CPTC / CSU .M .nationale / USD


Nr.loc.t

CSU.M.nationale/USD t = cursul de schimb mediu anual (anul T) al USD,


exprimat in moneda nationala,
11

Finante Publice

Ind. de structura

1. Ponderea cheltuielii publice de tip i in totalul CP

Cpi =

gs

CPi
CPTC

x 100

Permite observarea prioritatilor (politice ale) guv.

12

Finante Publice

Ind. de evolutie
1. Variatia nominala absoluta
CP(TC/N)nt/t-k = CP(TC/N)nt - CP(TC/N)nt-k
2. Variatia reala absoluta
CP(TC/N)rt/t-k = CP(TC/N)rt - CP(TC/N)rt-k

3. Variatia nominala relativa


CP (TC / N ) tn CP (TC / N ) tn k
%CP(TC/N)nt/t-k =
= ICPn(t/t-k)- 1
CP (TC / N ) tn k
13

Finante Publice

4. Variatia reala relativa


%CP(TC/N)rt/t-k =

CP (TC / N ) tr CP (TC / N )tr k


= ICPr(t/t-k)-1
t k
CP (TC / N ) r

5. Variatia ponderii ch. publice in PIB

CPTC t k

CPTC t
CP /PIBt/t-k =

PIB t

x 100 -

PIB t k

x 100

6. Variatia CP medii (in USD) per capita


CP/loct/t-k = CP/loct CP/loct-k
14

Finante Publice

7. Modificarea (variatia) ponderii cheltuielii publice de tip i in


totalul CP (reflecta schimbarea prioritatilor/obiectivelor guv.)
gsCpit/t-k = gsCpit - gsCpit-k
8. Indicatorul de corespondenta (de devansare) dintre variatia CP si
variatia PIB
k=

I CP (t / t k )
I PIB (t / t k )

9. Elasticitatea CP fata de PIB

I CP (t / t k ) 1

e= I
PIB ( t / t k ) 1

15