Sunteți pe pagina 1din 10

CENTRUL NAIONAL

DE EVALUARE I EXAMINARE
________________________________________________________________________

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA
LIMBA I LITERATURA
ITALIAN MATERN
BACALAUREAT 2015

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA


LIMBA I LITERATURA ITALIAN MATERN
STATUTUL DISCIPLINEI
Limba i literatura italian are, n cadrul examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a
XII-a, statut de disciplin obligatorie pentru absolvenii claselor a XII-a cu predare n limba italian
matern.

Curriculumul de Limba i literatura italian matern destinat studierii acestei discipline de


ctre elevii aparinnd etniei italiene care nva n coli cu predare n limba romn contribuie la
formarea i dezvoltarea progresiv la elevi a competenelor eseniale ale comunicrii orale i scrise,
permite cunoaterea de ctre acetia a limbii materne i a patrimoniului spiritual i cultural al etniei,
oferind o punte spre interculturalitate, spre o bun cunoatere reciproc ntre populaia majoritar i
minoritile naionale din spaiul geografic romnesc.
Examenul de Bacalaureat pentru clasa a XII-a la limba i literatura italian matern vizeaz
evaluarea competenelor elevilor aparinnd etniei italiene de receptare a mesajului scris, din texte
literare i nonliterare, n scopuri diverse i de exprimare scris / de utilizare corect i adecvat a
limbii materne italiene n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse.
Deoarece competenele sunt diferite ca ansambluri de cunotine, deprinderi i atitudini
formate n clasele a IX-a a XII-a, subiectele pentru examenul de Bacalaureat vor evalua att
competenele specifice ct i coninuturile asociate acestora.
Prin evaluarea naional la limba i literatura italian matern, n evaluarea unitilor de
coninut care privesc domeniul limba italian matern (Elementele de construcie a comunicrii), se
are n vedere viziunea comunicativ pragmatic, abordarea funcional i aplicativ a elementelor
de construcie a comunicrii, cu accent pe identificarea rolului acestora n construirea mesajelor i
pe utilizarea lor corect i adecvat n propria exprimare scris. Sarcinile de lucru vizeaz exerciii
de tip analitic (de recunoatere, de grupare, de motivare, de descriere, de difereniere) i de tip
sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcie), de subliniere a valorilor
stilistice i de evideniere a aspectelor ortografice i de punctuaie, n situaiile care impun o
asemenea abordare.
Structura testului pentru proba scris este format din 3 subiecte, fiecare avnd 30 de puncte.
Subiectele conin itemi obiectivi, semiobiectivi i subiectivi care au ca material suport texte literare i
nonliterare.
n evaluarea unitilor de coninut ale domeniului lectur, sarcinile de lucru implic cerine,
care privesc nelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor
trsturi generale i particulare ale textului i exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.),
precum i redactarea de ctre elev a unor compuneri viznd scrierea despre un text literar sau
nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumar a unor secvene, identificarea
ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.).
De asemenea, sarcinile de lucru vor avea n vedere evaluarea competenelor de redactare a
unor texte argumentative (exprimarea argumentat a unui punct de vedere privind textul studiat la
prima vedere, motivarea apartenenei la un gen literar), reflexive i imaginative (compuneri care
presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenierea trsturilor unui obiect ntr-o descriere /
ntr-un portret, scurte naraiuni, continuarea logic a unor dialoguri etc.).
COMPETENE
ASOCIATE

GENERALE,

COMPETENE

SPECIFICE

CONINUTURI

Tabelul de mai jos cuprinde competenele generale care vizeaz receptarea i producerea
mesajelor scrise din programa colar pentru clasa a XII-a ( Receptarea mesajului scris, din texte
literare i nonliterare, n scopuri diverse; Utilizarea corect i adecvat a limbii italiene n
producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor n
competenele specifice i coninuturile asociate, din programele colare pentru clasele a IX-a a
XII-a.
Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
Competene
specifice

Coninuturi
asociate

1.1

1.2

dovedirea nelegerii unui


text literar sau nonliterar,
pornind de la cerine date

idei
principale,
idei
secundare; ordinea logic i
cronologic a ideilor/ a
ntmplrilor dintr-un text;
moduri
de
expunere
(naraiune, descriere, dialog,
monolog);
subiectul operei literare;
procedee de expresivitate
artistic n textele studiate
(figuri de stil: personificarea,
epitetul, comparaia, repetiia,
enumeraia,
antitez,
ingambament,
metafora,
aliteraia);
sensul propriu i sensul figurat
al unor cuvinte ntr-un context
dat;
trsturile specifice genului
epic i liric, n opere literare
studiate sau n texte la prima
vedere;
texte literare (aparinnd
diverselor genuri i specii
studiate); texte nonliterare
(texte publicitare, articolul de
ziar/ de revist, anunul,
tirea);
reperarea unor informaii
eseniale dintr-un text;
completarea
unui
text
lacunar;
recunoaterea
secvenelor
narative i dialogate dintr-un
text;
recunoaterea de cuvinte i
expresii noi n text;
utilizarea
unui
lexic
diversificat recurgnd la
categoriile semantice studiate.
sesizarea corectitudinii i aComunicarea scris
valorii
expresive
aOrganizarea textului scris.
categoriilor morfosintactice,Prile componente ale unei
a mijloacelor de mbogire acompuneri:
introducerea,
vocabularului i a categoriilorcuprinsul,
ncheierea.
semantice
studiate,
aOrganizarea unui text propriu
ortografiei i punctuaiei
(rezumat, caracterizare de
personaj).
Ortografia i punctuaia.
Scrierea corect a cuvintelor.
Consoanele duble, diftongii,
triftongii,
apostroful,

trunchierea.
Contexte de realizare:
Scrierea
funcional:
scrisoarea, invitaia. Analiza.
Conspectul. Eseul structurat.
Scrierea
imaginativ:
compuneri libere dup un
plan dat. Eseul liber.
Scrierea despre textul literar
sau nonliterar. Povestirea
scris a unor fragmente din
text. Comentarea unor
secvene.
Semnificaia
titlului. Personajul literar.
Fonetic i ortografie:
Aspecte fonetice specifice
limbii italiene: eliziunea i
apostroful, accentul cuvintelor.
Lexic:
Mijloace de mbogire a
lexicului: derivarea cu sufixe
i prefixe; familii de cuvinte;
expresii idiomatice; cuvinte
compuse,
arhaisme,
neologisme;
Sinonime,
antonime,
omonime,
cuvinte
polisemantice;
Sensul denotativ i sensul
conotativ al cuvintelor.
Gramatic
Articolul: hotrt, nehotrt
i
partitiv;
folosirea
articolului cu numele proprii
de persoane i geografice;
Substantivul:
formarea
femininului;
formarea
pluralului;
substantive
defective; substantive cu
dou forme de plural;
substantive
colective;
substantive
invariabile;
substantive defective de
singular
/
plural;
substantive
compuse;
substantive derivate cu un
sufix diminutival, peiorativ,
etc;
Adjectivul:
formarea
femininului
adjectivelor
calificative; poziia adjectivului
calificativ;
adjectivul
demonstrativ; adjectivul posesiv
i omiterea articolului n cazul

posesivelor
care
nsoesc
substantive indicnd nrudirea;
adjectivul nehotrt; gradele de
comparaie - forme sintetice;
Numeralul: cardinal, ordinal
(formarea);
folosirea
numeralului ordinal (exprimarea
secolelor); distributiv; colectiv,
multiplicativ;
Pronumele personal n acuzativ
cu i fr prepoziie; pronumele
in dativ cu i fr prepoziie;
pronumele relativ
; locul
promumelor combinate cu n
grupurile verbale, propoziia
asertiv
i
imperativ;
pronumele
de
politee;
pronumele
demonstrativ;
particulele pronominale ci, ne;
pronumele posesiv; pronumele
interogative;
pronumele
nehotrte;
Verbul: indicativul prezent al
verbelor regulate i neregulate;
perfectul compus al verbelor
regulate
i
neregulate;
imperfectul verbelor regulate i
neregulate; perfectul simplu al
verbelor regulate i neregulate;
viitorul simplu i viitorul
anterior; condiionalul prezent i
trecut; folosirea condiionalului;
modul imperativul (tu, noi, voi);
folosirea
imperativului
cu
pronumele
de
politee;
conjunctivul prezent i trecut;
conjunctivul
imperfect
i
trapassato;
concordana
timpurilor la modul indicativ;
concordana timpurilor la modul
conjunctiv; fraza ipotetic;
verbele
frazeologice
(cominciare, iniziare, finire,
smettere); verbe tranzitive i
intranzitive
(alegerea
auxiliarului); forma activ,
pasiv i reflexiv; verbele
modale (dovere, potere, volere);
verbele impersonale; verbe
defective;
Adverbul: formarea adverbelor
din adjective cu sufixul
mente; adverbele de loc i de
timp; adverbe de ndoial;
adverbe de mod; adverbe
interogative;
adverbe
de
evaluare; locuiuni adverbiale;

particulele adverbiale ci, vi, ne;


gradele adverbului; poziia
adverbului;
Conjuncia:
conjunciile
coordonatoare;
conjuncia
subordonatoare;
locuiuni
conjuncionale;
Prepoziia:
folosirea
prepoziiilor;
prepoziii
articulate;
locuiuni
prepoziionale;
Interjecia: interjecii proprii
(care exprim uimirea, bucuria,
ameninarea, ndemnul, regretul,
indignarea): ah, eh, ih, oh, ahi,
beh, uffa, ahime; interjecii
improprii bravo, coraggio,
avanti, via, su, forza, guai,
peccato; locuiuni;
Sintaxa: Propoziia simpl; Pri
principale
de
propoziie
(Subiectul; Predicatul); Pri
secundare
de
propoziie
(Atributul; Complementul direct
i
indirect;
Complemente
circumstaniale: de loc, de timp,
de mod, de cauz, de scop,
concesie, opoziie);
Sintaxa
frazei:
Propoziia
simpl; Propoziia condiional
i fraza ipotetic; Concordana
n indicativ i conjunctiv.

1.3

identificarea valorilor etice i - elemente etice i culturale n


culturale ntr-un text, cu
texte literare i nonliterare i
exprimarea impresiilor i
exprimarea propriei atitudini
preferinelor
fa de acestea.

Utilizarea corect i adecvat a limbii italiene n producerea de mesaje scrise, n diferite


situaii de comunicare
Competene
specifice
2.1

Coninuturi
asociate
redactarea
diverselor
texte, cu scopuri i
destinaii
diverse,
adaptndu-le la situaia de
comunicare concret

redactarea n scris de texte


funcionale pe subiecte din
viaa cotidian, mesaje,
scrisori personale;
redactarea de mesaje pe o
anumit tem, urmrind un
plan dat: pagin de jurnal
personal,
povestire,
descriere;
realizarea de texte, innd
seama
de
prile

componente ale unei


compuneri,
respectnd
categoriile semantice i
regulile
gramaticale
studiante, folosind corect
semnele ortografice i de
punctuaie;
redarea n scris a unor
informaii receptate prin
lectur;
cartea obiect cultural:
teoria literar, destinatarul
mesajului,
structura
textului narativ;
descrierea obiectiv i
subiectiv,
dialogul,
personajul (caracterizarea
sumar portret fizic i
portret moral);
structura prozodic (rim,
ritm, vers, strof, vers
liber);
figurile
de
stil:
personificarea,
comparaia, enumerarea,
repetiia, epitetul, antiteza,
metafora;
sensul de baz, sensul
auxiliar; sensul figurat;
genuri i specii (genurile
epic, liric i dramatic);
textul:
texte
literare
aparinnd
diverselor
genuri i specii i textul
nonliterar;
redactare de mesaje;
completare
de
texte
lacunare;
redactare de scrisori n
registru familiar;
construirea unor scurte
povestiri;
folosirea sinonimelor n
scopul evitrii repetiiilor;
diferenierea semnificaiei
sinonimelor n contexte
diferite;
folosirea corect a prilor
de vorbire flexibile i
neflexibile;
folosirea
corect
a
formelor verbale n raport

2.2

cu cronologia faptelor
relatate;
folosirea
conectorilor
adecvai;
folosirea unor construcii
verbale specifice pentru a
spori
expresivitatea
comunicrii;
rezumare,
substituire,
transformare,
alegere
multipl;
identificarea
structurii
textului narativ;
sesizarea
schimbrii
semnificaiei unor cuvinte n
funcie de context;
stabilirea relaiilor de
sinonimie, antonimie i
polisemie ntr-un text dat;
identificarea secvenelor
ntr-un text narativ;
structurarea unui text n
secvene
distincte
n
funcie de tipul acestuia
(rezumat, caracterizare de
personaj, scrisoare etc.).
utilizarea n redactarea unui elemente de lexic studiate n
text propriu a cunotinelor clasele a IX-a a XII-a;
de lexic i de morfosintax, mijloace de mbogire a
folosind adecvat semnele
lexicului;
ortografice i de punctuaie folosirea corect a semnelor
de punctuaie la nivelul
propoziiei i al frazei;
aplicarea
adecvat
a
cunotinelor de morfologie
n exprimarea scris corect:
articolul,
substantivul,
adjectivul,
numeralul,
pronumele, verbul, adverbul,
conjuncia,
prepoziia,
interjecia, sintaxa propoziiei
i a frazei.

Not: Se recomand urmtoarele texte:


Testo poetico

Tanto gentile e tanto onesta


pare
Canto V dellInferno, La
Divina Commedia
Solo e pensoso
Erano i capei doro a
laura sparso

Dante Alighieri
Dante Alighieri
Francesco Petrarca
Francesco Petrarca
Lorenzo de Medici
Angelo Poliziano
Matteo Maria Boiardo

Testo narrativo (racconto)

Testo drammatico
Trattato

Trionfo di Bacco e
Ludovico Ariosto
Arianna
I mi trovai, fanciulle, un bel Torquarto Tasso
mattino da Le Rime
Lapparizione di Angelica, Ugo Foscolo
Canto I di Orlando
Giacomo Leopardi
innamorato
Giovanni Pascoli
Orlando in cerca di
Gabriele DAnnunzio
Angelica, di Orlando
Guido Gozzano
Furioso
Giuseppe Ungaretti
Ermina fra i pastori,
Umberto Saba
Canto VII di Gerusalemme Eugenio Montale
liberata
Eugenio Montale
Alla sera
Eugenio Montale
Il sabato del villaggio
Salvatore Quasimodo
La pioggia nel pineto
Salvatore Quasimodo
La mia sera
Cesare Pavese
Lamica di nonna
Speranza
San Martino del Carso
A mia moglie
Meriggiare pallido e
assorto
Felicit raggiunta
Non chiederci la parola
Ed subito sera
Alle fronde dei salici
Verr la morte e avr i tuoi
occhi
Federigo degli Alberighi Giovanni Boccaccio
(V giornata, IX novella, Il
Decameron)
Alessandro Manzoni
I promessi sposi
Giovanni Verga
(frammenti)
Luigi Pirandello
La lupa
Alberto Moravia
Il treno ha fischiato
Dino Buzzati
Agostino (frammenti)
Il colombre da Racconti
La
Carlo Goldoni
Locandiera(frammento)
Creazione delluomo (De Pico della Mirandola
dignitae hominis)

Teme recomandate:
Universul personal: gusturi i preferine, activiti colare i n afara colii, familia, prietenia, sentimente i
emoii, sntatea, jocul, timpul liber, vacana;
Problemele adolescenilor: integrarea n grup i acceptarea diferenelor; responsabilitate i implicare social;
Mediul nconjurtor: viaa la ar i ora, natura (plante, animale, locuri i peisaje), ecologie;
Progres i schimbare: ocupaii i profesiuni de viitor, invenii i descoperiri;
Societatea informaional i mijloace de comunicare moderne: publicitate i anunuri n pres, radioul i
televiziunea, internetul;
Relaii interpersonale: relaii ntre tineri, coresponden i schimburi intre scoli, cltorii,
Oameni i locuri: aspecte ale vieii citadine, obiective turistice i culturale, personaliti importante;
Obiceiuri i tradiii: mncruri specifice srbtorilor tradiionale, activiti specifice srbtorilor tradiionale
(reluare i mbogire);
Incursiuni n lumea artei: personaje ndrgite din cri, filme, muzica italian;
Elemente culturale ale spaiului italian: Referine istorice. nceputurile literaturii italiene, Evul Mediu,
nceputurile Renaterii principalele etape i rspndirea modelului renascentist (secolul al XII lea, al XIII
lea, al XIV lea, al XV lea);
Elemente culturale ale spaiului italian: Referine istorice. Renaterea. Umanismul. Reforma i
Controreforma. Clasicismul. Barocul. Commedia dellarte. nceputurile Iluminismului. (secolul al XV lea,
al XVI lea, nceputurile secolului al XVII lea);
Elemente culturale ale spaiului italian: Romantismul. Verismul. Decadentismul;
Repere moderne ale spaiului italian: Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul.
Modernismul. Postmodernismul.

Anexa nr.2 la OMEN nr.4430/ 29.08.2014 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat na ional 2015

_____________________________________________________________________________
PAGE
______________________________________________________________________________
Programa pentru disciplina Limba i literatura italian matern
Examenul de bacalaureat naional - 2015

Pagin PAGE2 din NUMPAGES8