Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

UNIVERSITATEA coala Naional de Studii Politice i Administrative


FACULTATEA de tiine Politice
DEPARTAMENTUL tiine Politice i Studii Europene

DOMENIUL DE STUDII tiine Politice

PROGRAMUL DE STUDII Relaii Internaionale i Studii

Europene

FIA DISCIPLINEI
ORGANIZATII INTERNATIONALE

Statutul disciplinei:
Nivelul de studii:

obligatorie
Licen

Anul de studii: 2
Semestrul: 1
Titularul cursului: Prof. Univ. Dr. Adrian Pop
Coordonator seminar: Dr. Radu Cucut
Numr de ore/Verificarea/Credite
Curs
Seminar
C=28, SI=52
S=14, SI=24

Laborator

Proiect

Examinare

Credite
5

A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (Obiectivele sunt formulate n termeni de competene profesionale)


Obiectivul general al cursului:
Cursul i propune familiarizarea studenilor cu rolul, funciiile, structura i activitatea principalelor
organizaii internaionale i nsuirea i folosirea de ctre acetia n analiza i explicarea activitii
organizaiilor internaionale a principalelor repere teoretice de studiu specifice disciplinei.

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

O1 (C1.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea conceptelor fundamentale din teoriile realiste, raional-funcionaliste,

coala englez i constructivism pentru descrierea i explicarea rolului organizaiilor internaionale n


dinamici, tendine i evenimente din politica internaional;
O2 (C2.1 grila 1l RNCIS modificat): Elaborarea unor proiecte de cercetare folosind cadrul teoretic specific al
studiului organizaiilor internaionale;
O3 (C2.2 grila 1l RNCIS): nsuirea i nelegerea conceptelor de organizaie internaional, instituie
internaional, regim internaional, ordine internaional/mondial, societate internaional, sistem
internaional; familiarizarea studenilor cu membrii, structura, clasificarea i funcionarea organizaiilor
internaionale;
O4 (C3.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea metodologiei specifice teoriilor relaiilor internaionale n analiza
organizaiilor, instituiilor i regimurilor internaionale;
O5 (C4.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea comparativ a teoriilor realiste, raional-funcionaliste i constructiviste
pentru evaluarea viabilitii i succesului unor organizaii i instituii internaionale;
O6 (C5.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea conceptelor fundamentale specifice disciplinei n interpretarea unor
situaii i organizaii internaionale concrete.

B. PRECONDIII DE ACCESARE A DISCIPLINEI (Se menioneaz disciplinele care trebuie studiate


anterior)
Denumire disciplin
Instituii politice
Istoria gndirii sociale i politice
Istorie universal modern i
contemporan
Introducere n studiile europene

Introducere n relaiile internaionale

Metode de cercetare social i politic

Necesar pentru:
- Studierea teoriilor neoinstituionaliste;
- Familiarizarea cu conceptul de instituie
politic.
- Familiarizarea cu ideile care stau la baza
teoriilor realiste i liberale cu privire la
organizaiile internaionale.
- Studierea istoricului formrii principalelor
organizaii internaionale de securitate.
- Familiarizare cu structura instituional a
Uniunii Europene i cu specificul procesului
de integrare european;
- Familiarizarea cu perspectiva
neofuncionalist.
- familiarizarea cu principalele teorii i
concepte din studiul relaiilor internaionale
- nelegerea specificului organizaiilor i
instituiilor internaionale.
- Familiarizarea cu metodologia cercetrii
sociale si politice
- Realizarea metodologiei proiectului de

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

Gndire critic i scriere academic

Limba englez

cercetare.
nelegerea i criticarea argumentat a
discursului diplomatic contemporan;
Realizarea proiectului de cercetare.
Studierea bibliografiei minimale obligatorii
pentru curs i seminar;
Studierea bibliografiei pentru proiectul de
cercetare.

C. COMPETENE SPECIFICE (Vizeaz competenele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina)
Disciplina Organizaii internaionale vizeaz urmtoarele competene profesionale specifice programului
de studiu (vezi grila 1l RNCIS):
(C1): Aplicarea conceptelor teoriilor realiste, raional-funcionaliste, a colii Engleze i constructiviste n
nelegerea, analizarea i evaluarea organizaiilor, instituiilor i regimurilor internaionale;
(C2): Elaborarea de proiecte de cercetare avnd teme specifice disciplinei;
(C3): Utilizarea metodologiilor specifice teoriilor realiste, raional-funcionaliste i constructiviste pentru
analizarea organizaiilor, instituiilor i regimurilor internaionale;
(C4): Utilizarea elementelor fundamentale specifice disciplinei n analiza viabilitii i eficienei unor
organizaii, instituii i regimuri internaionale;
(C5): Susinerea i promovarea valorilor democratice i a culturii politice participative.
D. CONINUTUL DISCIPLINEI
a) Curs
Capitolul
1. Introducere

Coninuturi
- Noiunea de organizaie internaional;
- Sistemul organizaiilor internaionale;
- Clasificarea organizaiilor
internaionale;
- Constituirea organizaiilor
internaionale;
- Membrii, structura i funcionarea
organizaiilor internaionale.
2. Drept internaional i - Dreptul organizaiilor internaionale;
organizaii
- Personalitatea juridic a organizaiilor
internaionale
internaionale guvernamentale;
- Competenele i rspunderea
internaional a organizaiilor
internaionale guvernamentale.
3. Organizaia
- Constituire, scopuri i principii,
Naiunilor Unite
membri, organe, instituii specializate;
(ONU)
- Direcii principale de activitate;

Nr. Ore
C=2 [C1(2h)]

C=2 [C2(2h)]
SI=4

C=2 [C3(2h)]
SI=5

n cazul cursului, SI (studiul individual) are n vedere parcurgerea bibliografiei minimale indicate si studierea
suportului de curs.

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

- Reforma ONU
4. Organizaii
- Organizaia Mondial a Comerului
internaionale cu
(OMC);
vocaie
- Organizaia pentru Cooperare i
universal/globale cu Dezvoltare Economic (OCDE);
competene speciale - Fondul Monetar Internaional;
- Banca Mondial;
- Organizaia Internaional pentru
Migraie (OIM).
5. Grupri informale
- G-20;
internaionale
- BRIC/BRICS;
interguvernamentale - E-7;
- N-11.
6. Organizaii
- Consiliul Europei constituire i
internaionale
evoluie, prevederi ale statutului,
regionale europene
organe, statut juridic internaional,
(I)
activitate;
- Organizaia pentru Securitate i
Cooperare n Europa (OSCE) CSCE i
principalele sale documente,
instituionalizarea CSCE i
transformarea sa n OSCE, redefinirea
rolului OSCE.
7. Organizaia
- Constituire, compunere, obiective,
Tratatului
principii, structur organizatoric,
Atlanticului de Nord concepte strategice post-Rzboi Rece;
(NATO)
- Parteneriatul pentru Pace, extinderea
ctre Est;
- Dialogul Mediteranean;
- Relaiile cu Federaia Rus i Ucraina;
- Aciunile n principalele teatre de
operaii
8. Uniunea European
- Obiective i evoluie;
(UE)
- Politicile comunitare;
- PESC, PESA i PEV;
- Cooperarea NATO-UE n sfera
securitii.
9. Organizaii
- Asociaia European a Liberului
internaionale
Schimb (AELS);
regionale europene
- Banca European pentru Reconstrucie
(II)
i Dezvoltare (BERD);
- Organizaia Cooperrii Economice la
Marea Neagr (OCEMN);
- Organizaia pentru Democraie i
Dezvoltare Economic GUAM;
- Comisia Mrii Negre;
- Comisia Dunrii.
10. Organizaii
- Organizaia Statelor Americane
internaionale
(OSA);
regionale
-Mercosur;
neeuropene (I)
- Comunitatea Andin a Naiunilor;
- Comunitatea Caraibian (CARICOM)
i Organizaia Statelor Caraibiene
Estice;

C=2 [C4(2h)]
SI=4

C=2 [C5(2h)]
SI=4
C=2 [C6(2h)]
SI=4

C=2 [C7(2h)]
SI=5

C=2 [C8(2h)]
SI=5

C=2 [C9(2h)]
SI=3

C=2 [C10(2h)]
SI=4

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

11. Organizaii
internaionale
regionale
neeuropene (II)

12. Organizaii
internaionale
neguvernamentale

13. Iniiative de
cooperare n plan
regional/subregional
fr statut de
organizaie
internaional (I)

14. Iniiative de
cooperare n plan
regional/subregional
fr statut de
organizaie
internaional (II)

- Grupul de la Rio;
- Acordul Nord-American de Comer
Liber (NAFTA);
- Organizaia rilor Exportatoare de
Petrol (OPEC).
- Liga Arab;
- Organizaia Unitii Africane (OUA);
- Organizaia de Cooperare de la
Shanghai;
- Comunitatea Statelor Independente
(CSI), Uniunea Vamal Eurasiatic i
viitoarea Uniune Eurasiatic;
- Organizaia Tratatului de Securitate
Colectiv (OTSC);
- Organizaia de Cooperare a Asiei
Centrale;
- Asociaia Naiunilor Asiei de Sud-Est
(ASEAN) i Asociaia Asiei de Sud
pentru Cooperare Regional;
- Consiliul de Cooperare al Golfului.
- Apariia i dezvoltarea sistemului
nonguvernamental;
- Definiii, tipologie, funcii;
- Relaia dintre organizaiile
internaionale nonguvernamentale i
organizaiile guvernamentale;
- Exemple de ONG-uri internaionale.
- Iniiativa Central-European;
- Grupul de la Viegrad;
- Acordul Central-European de Comer
Liber;
- Procesul de Cooperare n Sud-Estul
Europei i Iniiativa NATO pentru SudEstul Europei;
- Iniiativa de Cooperare Sud-Est
European;
- Centrul Regional SECI pentru
Combaterea Crimei
Transfrontaliere/Centrul Regional
SELEC;
- Pactul de Stabilitate pentru Europa de
Sud-Est/Consiliul Regional de
Cooperare.
- Consiliul de Planificare a Urgenelor
Civil-Militare n Sud-Estul Europei i
Fora Multinaional de Pace n SudEstul Europei/Brigada Sud-Est
European;
- Grupul de Cooperare Naval la Marea
Neagr;
- Iniiativa Adriatic i Ionian;
- Sinergia Mrii Negre, Forumul Mrii
Negre pentru Dialog i Parteneriat,

C=2 [C11(2h)]
SI=3

C=2 [C12(2h)]
SI=3

C=2 [C13(2h)]
SI=3

C=2 [C14(2h)]
SI=3

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

Total ore

Euroregiunea Mrii Negre i Platforma


de Cooperare a Mrii Negre;
- Parteneriatul Estic;
- Comunitatea Opiunii Democratice.
C=28
SI=52

b) Aplicaii
Tipul de aplicaie*

Coninuturi

Tipul
activitii
1. (seminar)
- Prezentarea listei de texte de seminar i a - Prezentare
Introducere
activitilor ce vor fi desfurate pe
parcursul semestrului
2. (seminar)
- Discutarea principalelor perspective
- Discuii
Organizaii, instituii i teoretice de studiu al organizaiilor
- Prezentare
regimuri internaionale
internaionale (text - Beth Simmons i Lisa - Analiz text
Martin, International Organizations and
- Lucru
Institutions, n Carlsnaes, Risse, Simmons
individual
(eds.), Handbook of International
Relations)
3. (seminar)
- Discutarea apariiei, structurii i rolului - Discuii
Organizaia Naiunilor
ONU (texte: Thomas G. Weiss i Danielle - Prezentare
Unite (ONU)
Zach Kalbacher The United Nations n - Analiz text
Paul D. Williams Security Studies; Carta - Lucru n
Naiunilor Unite).
echipe

Nr. Ore

4. (seminar)
Organizaia Tratatului
Atlanticului de Nord
(NATO)

- Discutarea evoluiei NATO dup sfritul


Rzboiului Rece (texte: Robert McCalla,
NATO's persistence after the Cold War,
n International Organizations; Celeste
Wallander, Institutional Assets and
Adaptability: NATO after the Cold War, n
International Organizations; Tratatul
Atlanticului de Nord.

Discuii
Prezentare
Analiz text
Lucru
individual

S=2 [S3(2h)]
SI=4

5. (seminar)
Organizaia pentru
Securitate i Cooperare
n Europa

- Discutarea istoricului, evoluiei i rolului - Discuii


OSCE (texte de seminar: OSCE Factsheet - Prezentare
What is the OSCE; OSCE Handbook
- Lucru
History of the OSCE)
individual

S=2 [S4(2h)]
SI=4

6. (seminar)
Fondul Monetar
Internaional (FMI)

- Studiu de caz: cum acord FMI


mprumuturile internaionale (texte de
seminar: Grahame Bird, Dane Rowlands What Determines IMF Arrangements n Alberto Paloni, Maurizio Zanardi (editori)
The IMF, World Bank and Policy Reform; Istoria i funcionarea FMI materiale de
pe site-ul instituiei, accesibile la
http://www.imf.org/external/about.htm)

S=2 [S5(2h)]
SI=4

7. (seminar)
Partneriatul Estic

- Discutarea apariiei i viabilitii


Parteneriatului Estic (texte: Beata Wojna

Discuii
Prezentare
Analiz text
Lucru
individual
Lucrare de
control

- Discuii
- Prezentare

S=2
S=2 [S1(2h)]
SI=3

S=2 [S2(2h)]
SI=4

S=2 [S6(2h)]
SI=4

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

and Mateusz Gniazdowski Eastern


- Lucru n
Partnership. The Opening Report;
echipe
Sebastian Schffer, Dominik Tolksdorf The Eastern Partnership ENP plus for
Europes Eastern neighbors; Natalia
Shapovalova The EUs Eastern
Partnership: stillborn?)
Total ore

S=14
SI=24

E. EVALUARE (Se precizeaz metodele, formele de evaluare i ponderea acestora n stabilirea notei finale.
Se indic standardele minime de performan, raportate la competenele definite la punctul A. Obiectivele
disciplinei)

EVALUARE
1. Forme de evaluare i pondere:
Componente disciplin
Curs
Seminar

Forme de evaluare
Final
Continu

Pondere
67%
33%

2. Reguli evaluare
Medie disciplin: Md =2 x Mc+Ms:3, unde Md =medie disciplin, Mc=Medie curs, Ms=medie seminar.
Medie seminar: Ms= (1+3Np+3Npc+3Lc):10, unde Np=not participare seminar,
cercetare, Lc = lucrare de control. Prin participare se au n vedere activiti de
comentarea textelor obligatorii, participarea la discuiilor pe marginea textelor de
problemelor propuse de coordonatorul de seminar (teme pentru acas propuse de
seminarului).

Npc = Not proiect


seminar cum ar fi:
seminar, rezolvarea
ctre coordonatorul

Medie curs: Mc= Nes, unde Nes= not examen scris final. Examenul scris final (curs) se va desfura n
urmtoarele condiii: cu aproximativ o lun i jumtate naintea examenului, studenii vor primi un
document coninnd subiectele de examen. Dintre acestea, la examen, vor primi spre rezolvare dou, pe
mai multe numere. Se acord un punct din oficiu. Durata examenului: 110 min.
3. Standarde de performan raportate la competene:
Tip
standard
Minim
(media 5)
Maxim
(media 10)

Descriere standard
Utilizarea adecvat a urmtoarelor concepte: organizaie internaional, regim
internaional, instituie internaional
nelegerea adecvat a urmtoarelor concepte: ordine internaional, societate
internaional, sistem internaional, societate global/mondial.
Utilizarea metodologiilor specifice relaiilor internaionale n analizarea i
interpretarea unor procese specifice organizaiilor internaionale contemporane

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

Capacitatea de a folosi teorii i modele din studiul organizaiilor internaionale


pentru a explica probleme actuale de politic extern, regional i internaional.
4. Condiii obligatorii de participare:

a) Curs: minimum 7 prezene. Nerespectarea acestei condiii atrage dup sine eliminarea de la susinerea
examenului scris final.
b) Seminar: minimum 3 prezene. Nerespectarea acestei condiii are drept rezultat: a) nepromovarea
seminarului (media 4 la seminar); b) participarea la examenul din sesiunea de restane.
F. REPERE METODOLOGICE (Strategia didactic, materiale, resurse)
1) Strategia didactic:
Strategia didactic folosit n cadrul cursului de Organizaii Internaionale pornete de la premise
constructiviste. nvarea este un proces activ i explicit n care studenii acumuleaz concepte noi
folosind cunoaterea lor prezent. Cadrele didactice (titularul cursului i coordonatorul seminarului) i
asum transpunerea informaiei ntr-un format adaptat strii de nelegere curent a
studenilor/studentelor, punnd accent pe explicarea temeinic i adecvat a conceptelor discutate.
Curriculumul este construit n aa manier nct studenii/studentele pot construi noi cunotine pe
fundamentele celor deja nvate.
2) Materiale:
#
1.
2.
3.
4.
5.

Nume material/resurs didactic


Ghid proiect cercetare CNCSACADEMOS
Formular proiect cercetare CNCSACADEMOS
Teme proiect cercetare CNCSACADEMOS
Bibliografie (adaptat temelor propuse)
proiect cercetare CNCS-ACADEMOS
Materiale suport: teorii ale relaiilor
internaionale, istoricul organizaiilor
internaionale etc.

Utilizat/ n:
realizarea proiectului de cercetare.
realizarea proiectului de cercetare.
realizarea proiectului de cercetare.
realizarea proiectului de cercetare.
facilitarea nvrii anumitor probleme, atunci
cnd acestea sunt considerate de
studeni/studente a fi dificile.

3) Resurse didactice
Cursul va utiliza un set de markere, cret i burete; tabl colar; videoproiector, laptop.

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII TINERETULUI I SPORTULUI

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

G. BIBLIOGRAFIE (Se indic bibliografia minimal obligatorie)


#. text

Autor

Titlul lucrrii

***

ABC des Nations Unies

Barkin,
Samuel J

International Organization:
Theories and Institutions

Chivu,
Gabriela
MigaBeteliu,
Raluca
Dumitriu,
Petre

Organizaii internaionale

Editur/
jurnal/an
Nations Unies,
New York, 2001
Palgrave
Macmillan, New
York, 2013
Argonaut, 2002

Organizaii internaionale
interguvernamentale

Universul Juridic,
1997

Sistemul ONU n contextul


globalizrii. Reforma ca
voin i reprezentare
Organizaii internaionale

4
5
6

Carpinschi,
Anton,
Mrgrit,
Diana

Moreau de
Farges,
Philippe
Williams,
Paul D.
Carlsnaes,
Walter E.
Risse,
Thomas,
Simmons,
Beth
Manoli,
Panagiota
Wallace,
Helen,
Wallace,
William,
Polack, Mark
A. (coord.)
***

8
9

10
11

12

Paginile

Utilizat n:

4-56

C3, S3

3-5, 29-40,
55-86, 97120
36-172,
221-233
1-114

C1, C2,
C3, C4,
S2, S3
C1, C4, C5

Curtea Veche,
2008

13-47

C3, S3

Polirom, 2011

9-119,
135-176

Organizaii internaionale
contemporane

Institutul
European, 1998

3-56

C1, C6,
C7, C10,
C11, C12
S1, S3, S4,
S5
C2, C6

Security Studies

Routledge, 2005

325-342

Handbook of International
Relations

Sage, 2002

256-281

The Dynamics of Black Sea


Subregionalism
Elaborarea politicilor n
Uniunea European

Ashgate, 2012

13-98,
183-218
34-123

C13, C14
S7
C8
S6

NATO Handbook

NATO Office of
Information and
Press, 2001

1-14

C7
S4

Institutul
European din
Romnia, 2011

C1, C3, C7

C3, C8, C9
S2
C1, C4,
C7, C8
S3

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII TINERETULUI I SPORTULUI

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDI I POL ITIC E
I ADM IN ISTR ATIV E
FA CULTATEA DE TIIN E POL IT ICE

Data avizrii n catedr:

DIRECTOR DEPARTAMENT,
..............................................................
..............................

TITULAR DE DISCIPLIN,
.......................

S-ar putea să vă placă și