Sunteți pe pagina 1din 11

SECIUNEA III

SUCURSALA C.R.E.I.R. C.F. Bucuresti


DIVIZIA PATRIMONIU

CAIET DE SARCINI

pentru achiziionarea prestaiei de aparare impotriva incendiilor si


interventie in situatii de urgenta

CUPRINS

CAP I

Generaliti

CAP II

Documente de referinta

CAP III Obiectul de activitate


CAP IV Natura si volumul serviciilor care urmeaza a fi prestate
CAP V Condiii tehnice minimale
CAP VI Verificarea si receptionarea prestatiei
CAP VII Conditii tehnice si de autorizare
CAP VIII Obligatiile prestatorului
CAP IX

Obligatiile beneficiarului

CAP X Reglementari pe linie de SSM, SU si PM

I.

GENERALITI

Agenii economici au obligaia de a organiza si desfura aciuni de aprare


impotriva incendiilor, de a lua masuri tehnice si organizatorice si de a desfura activiti
specifice, planificate si realizate potrivit art. 6-9 si art.19-21 din Legea 307/2006.
Aceste masuri au scopul de a asigura IDENTIFICAREA, EVALUAREA
CONTROLUL SI COMBATEREA RISCURILOR precum si INTERVENIA
OPERATIVA PENTRU
SALVAREA
SI
ACORDAREA
AJUTORULUI
PERSOANELOR AFLATE IN PERICOL, EVACUAREA BUNURILOR
MATERIALE, STINGEREA INCENDIILOR SI LIMITAREA URMRILOR
POSIBILE ALE SITUAIILOR DE URGEN.
II.

DOCUMENTE DE REFERINTA

Legea 307/2006 privind Apararea Impotriva incendiilor, Norma Generala de Aparare


Impotriva Incendiilor, aprobata cu OMAI Nr.163/2007, OMAI Nr.158/2007pentru
aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor
private pentru situatii de urgenta.
I.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUATII


DE URGENTA conform prevederilor art. 32-35 din Legea 307/2006, art. 3 (d, e), art. 11
(g, j, m, t, w) si OMAI nr. 158/2007 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind
constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta .
IV. NATURA SI VOLUMUL SERVICIILOR CE URMEAZ A FI PRESTATE
l.Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta isi va desfasura activitatea in urmatoarele
subunitati apartinind SCREIR CF Bucuresti :
- Complex Bucuresti Nord (sediul SCREIRCF Bucuresti, statia c.f Bucuresti Nord gr. A
si B, Formatiunea Auto Basarab, cladirile CED, Depozitul Basarab, sectia L1, cu un efectiv
permanent de 5 salariati pe tura (un sef de tura si 4 pompieri) si un sef obiectiv;
- Sectia Speciala Exploatare Material Rulant Mogosoaia- cu un pompier pe tura.
Atributiile personalului SPSU in vederea serviciului in unitatile nominalizate sunt cele
specifice acestei activitati.
2. La sediul beneficiarului si in obiectivele mai sus menionate se vor presta
urmtoarele servicii:
a. Acoperirea riscurilor poteniale din sectorul de competenta din punct de vedere
preventiv si operaional;
b. Fisa obiectivului conform Ord. MAI nr. 1474/2006;
c. Organizarea apararii impotriva incendiilor;

e. Elaborarea(reactualizarea) planurilor de rspuns (de intervenie) in caz de urgenta.


Activitatea de la pct. 2. lit. a se va desfura permanent (24 ore) cu personal angajat,
specializat, atestat si calificat, asigurnd evidenta, intretinerea permanenta a mijloacelor
tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, hidranti interiori si exteriori, stingatoare etc.,
supravegherea instalaiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu si a zonelor
(locurilor de munca) cu risc, prin serviciul de rond executat pe baza de grafic, aprobat si de
beneficiar precum si intervenia pentru limitarea urmrilor poteniale ale situaiilor de urgenta
generate de tipurile de risc identificate.
V. CONDITII TEHNICE MINIMALE
1. In conformitate cu art.3 din OMAI 158/2007, Prestatorul va depune la Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta (dupa semnarea contractului) documentatia necesara obtinerii
Avizului pentru sectorul de competenta.
2. Prestatorul va prezenta acte doveditoare a faptului ca are in administrare
echipamente specifice activitii de prevenire si stingere a incendiilor.
3. Se va face dovada in maxim 30 zile de la semnarea contractului ca personalul
este asigurat la o societate comerciala de asigurri pentru caz de boala profesionala,
accident sau deces, produs in timpul sau din cauza indeplinirii atribuiilor ce ii revin pe
timpul interveniilor.
4. Serviciul de urgenta privat constituit ca societate comerciala pentru prestari
servicii, va fi organizat si va funciona conform Ordinului MAI nr. 158/2007 pentru
aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea , incadrarea si dotarea serviciilor
private pentru situatii de urgenta si trebuie sa asigure serviciul in ture si ncadrarea cu
personal in funcie de tipul grupei din cadrul S.P.S.U. Serviciul sa fie de cel putin categoria a
II-a, ncadrat cu pompieri calificai si cadre de conducere competente.
5. Pentru ducerea la ndeplinire a condiiilor de mai sus, prestatorul are
urmtoarele atribuii principale:
A. Acoperirea riscurilor poteniale din punct de vedere preventiv:
Intocmirea documentelor solicitate la Cap. IV lit.a, b, c si d din prezentul Caiet de
sarcini si cele prevazute la art. 18 din Ord. 163/2007 cum ar fi:
1. Planul de analiza si acoperire a riscurilor pentru cele doua obiective mentionate;
2. Fisa obiectivului Anexa 5 din OMAI nr. 1474/2006(exista pentru cladirea Garii de
Nord, e necesar pentru celelalte);
3. Raportul anual de evaluare a nivelului de Aparare Impotriva Incendiilor;
4. Registrele instalatiilor de detectare/stingere a incendiilor;
5. Planuri de evacuare din cladire / exercitii de evacuare a personalului.
Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor si stabilirea
responsabilitilor ce revin personalului prestatorului;
Elaborarea instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor, generale si specifice
fiecrui loc de munca, precum si pentru punctele vital-vulnerabile la incendiu;
Executarea de controale tehnice de specialitate in obiectivele beneficiarului,
acionarea pentru nlturarea pe loc a deficientelor constatate si unde nu este posibil,

stabilirea de masuri pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor de incendiu;


Intocmirea si afiarea organizrii impotriva incendiilor pe locurile de munca;
Acordarea asistentei tehnice pentru intocmirea/actualizarea listei cu substantele
periculoase.
B. Acoperirea riscurilor din punct de vedere operaional (al interveniilor):
Intervenia in situaii de urgenta se va organiza si desfura pe baza Planului de
intervenie (rspuns) al obiectivului, plan avizat de Inspectoratele pentru Situaii de
Urgenta din Bucureti si Ilfov;
Obinerea avizului de intervenie pentru fiecare zona de competenta;
Serviciul va fi de cel putin categoria a II-a si va avea ca sector de competenta in
unitatile mentionate mai sus;
Timpul de rspuns al Grupelor de intervenie, va fi stabilit in Planul de
intervenie de comun acord cu Detaamentul de intervenie specializat din zona de
competenta a Inspectoratului pentru Situaii de Urgenta;
Intervenia in caz de incendiu si salvarea persoanelor aflate in situatii de urgenta
se asigura de ctre turele de serviciu cu mijloacele de stins incendii din dotarea
beneficiarului, pentru zona de competenta, dupa caz, in colaborare si cu sprijinul
Detaamentelor de intervenie specializate din zona de competenta a Inspectoratului
pentru Situaii de Urgenta ;
Conducerea interveniei se asigura de ctre eful de tura sau pompier; atunci cnd
posibilitile proprii sunt depite si situaia impune se solicita in sprijin servicile
profesioniste pentru situaii de urgenta din compunerea Inspectoratelor pentru Situaii
de Urgenta; la sosirea forelor si mijloacelor serviciilor profesioniste pentru situaii de
urgenta conducerea interveniei se asigura de ctre conductorul acestora;
Serviciul va fi incadrat numai cu personal instruit , autorizat si angajat cu
contract individual de munca ;
La ncadrarea in serviciu, precum si periodic, personalul formaiilor de intervenie va fi
supus controlului medical.
C. Prestatorul se oblig s intocmesca (activitate inclusa in preul
contractului) urmtoarele documente de organizare, desfurare si conducere a
Serviciului privat pentru situaii de urgenta:
a. Dosar privind organizarea si inzestrarea serviciului:

Tabel nominal cu personalul, funcie de structura din care face parte, si modul
de instiintare;

Schema legaturilor fir-radio ale forelor ce acioneaz in cazul situaiilor


de urgenta.
b. Regulamentul de organizare si funcionare al serviciului.
c. Dosar privind intervenia formaiilor:
Planuri de evacuare in caz de urgenta- se afiseaza in fiecare obiectiv;
Planurile de intervenie ale fiecrui obiectiv.
d. Documente privind pregtirea personalului:


Planul de pregtire anual si lunar, pe teme si exerciii;
Registrul de evidenta a participrii la pregtirea profesionala si calificativele
obinute;

Planificarea exercitiilor si aplicaiilor.


e. Documente operative:

Registrul cu note de anunare si de evidenta a interveniilor;

Organizarea interveniei pe ture de serviciu.


f. Documente privind activitatea de prevenire desfurata de personalul serviciului
privat:

Graficul activitii de prevenire si itinerariile serviciului de rond;

Carnete/registre cu constatrile rezultate din controalele de prevenire


prin serviciul de rond;

Registrul cu evidenta lucrrilor cu foc deschis sau a lucrrilor periculoase;


g. Documente in domeniul tehnic:

Planurile de asistenta tehnica la utilajele de intervenie;

Date despre mijloacele de instiintare-alarmare.


D. Alte activitati care se vor executa la solicitarea beneficiarului dar care sa nu
afecteze misiunea de baza (prevenirea si stingerea incendiilor), fara costuri suplimentare:
- Indeprtarea zpezii si turturilor de gheata de pe caile de acces si de pe acoperisuri;
- Evacuarea apei din subsoluri sau zone afectate de inundaii utilizand mijloacele de
interventie ale prestatorului;
- Protectia obiectivelor pe timpul cu temperaturi toride;
- Interventii care implica lucrul la inaltime.
VI. VERIFICAREA SI RECEPTIONAREA PRESTAIEI
l. Verificarea calitii serviciilor prestate se face de ctre beneficiar mpreuna cu
mputernicitul prestatorului, astfel:
Prin sondaj, de ctre imputernicitii prestatorului si ai beneficiarului sau de
catre organele superior ierarhice acestora;
Zilnic, in comisie prestator-beneficiar prin mputernicii ai acestora, prin
consemnarea intr-un proces verbal de verificare.
Verificarea se refera la prezenta personalului la posturi, a dotrii, inutei,
comportamentului, precum si a tuturor obligaiilor prevzute in contract si caietul de sarcini.
Pe baza procesului verbal de verificare zilnica a activitatii desfasurate de prestator se va
efectua analiza lunara a prestaiei , determinandu-se procentul pe baza cruia se va stabili
suma efectiva de plata de catre fiecare subunitate a beneficiarului in parte . Diminuarea
valorii lunare a prestatiei se va face astfel :
- 10%pentru personalul prestatorului care a fost depistat ca a parasit postul nejustificat ,
indiferent de perioada; salariatul care a lipsit de la serviciu nu va fi platit in acea zi;
- 50%pentru un salariat sau mai multi depistati sub influienta bauturilor alcoolice;
- 5% pentru fiecare salariat care se constata ca are inuta necorespunzatoare (echipament
de protecie lipsa sau incomplet) sau un comportament neadecvat.

2. Recepia prestaiilor se face astfel:


Pentru documentele din Cap.IV, pct.2, lit. b,c,d;
Pentru activitile operaionale proces verbal lunar de recepie a prestaiei, inclusiv
pontajul nominal;
Graficul de lucru al prestatorului;
Proces verbal de control tehnic si/sau notrile din carnetele/registrele cu
constatrile rezultate din controalele de prevenire prin serviciul de rond.
VII.
CONDITII TEHNICE SI DE AUTORIZARE
Prestatorul va face dovada avizarii privind infiintarea serviciului privat pentru situatii
de urgenta.
VIII. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
- Sa foloseasca personal instruit si autorizat pentru prestarea serviciilor.
- Sa utilizeze in activitate numai materiale achizitionate de la furnizori autorizati.
- Sa execute activitatile de aprovizionare, transport, manipulare, depozitare cu
respectarea normelor de PM , All si protectia mediului privind protejarea integritatii si
functionalitatii materialelor si stingatoarelor de incendiu.
- Sa asigure interventiile, cu maxim de eficienta, in maxim ... minute de la de la anunare
ori constatare, la solicitarea Beneficiarului ori din proprie iniiativa, serviciul fiind stabilit
in permanenta 24 din 24 de ore;
- Sa-si ndeplineasc atribuiile conform prevederilor Legii 307, Ordinului 158/2007,
Ordinului 160/2007 si OMAI 163/2007 elaborate de M.A.I., privind activitatile de
interventie la incendiu si asistenta de specialitate in domeniu P.S.I. Aceasta obligatie
include si obligatia Prestatorului de a interveni in mod proactiv in vederea stingerii
incendiilor aparute sau si/sau a prevenirii unor astfel de incendii;
- Sa desfasoare activitati de informare privind cunoaterea si respectarea regulilor si
masurilor de aprare mpotriva incendiilor in cadrul societatii si sa asigure serviciul
operativ de rond, in incinta spaiului in care Beneficiarul isi desfasoara activitatea, conform
programului serviciului de rond si atributiunilor din fisa postului
- Sa verifice modul de aplicare a normelor, dispoziiilor, instruciunilor si masurilor privind
aprarea mpotriva incendiilor si sa fac acestuia
propuneri privind nlturarea
eventualelor nereguli;
- Sa cunoasc, prin grija Beneficiarului, lista cu substanele periculoase utilizate de acesta;
- Sa elaboreze si sa actualizeze documentele specifice in domeniul PSI, impuse de
legislatia specifica societatilor comerciale, astfel:
a) s asigure beneficiarului un standard ridicat al asistentei in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in conformitate cu
competentele profesionale dobandite;
b) s-i asume ntreaga rspundere a documentelor elaborate,
specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;
c) s respecte instruciunile date de beneficiar n actul de
reprezentare a intereselor sale;
d) s acorde beneficiarului asistena de specialitate solicitat, in
limita competentelor profesionale;

- Sa solicite sprijinul pompierilor militari numai daca este absolut necesar;


- Sa execute aciuni de intervenie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si
protecia persoanelor si a bunurilor Beneficiarului periclitate de incendii;

- Sa acorde ajutor, in condiiile legii, persoanelor a cror viata este pusa in pericol in caz
de explozie, inundaii, accidente sau in caz de dezastre;
- Sa stabileasc sau sa interzic utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrri cu
substane inflamabile pentru prevenirea de incendii ori explozii. Prestatorul se obliga
sa elibereze, sa vizeze permisul de lucru cu foc deschis in cazul in care este solicitat
de Beneficiarul lucrrii, sa verifice locul executrii lucrrii si amenajrile conform
normelor P.S.I si s asiste la efectuarea lucrrii cu personal si mijloace necesare
pentru o prim intervenie in caz de incendiu;
- Sa sesizeze, prin controalele de rond si ale cadrului tehnic autorizat conducerea
Beneficiarului despre neregulile constatate si asupra masurilor ce se impun pentru
remedierea acestora; constatrile fiind consemnate in registrul de rond/fisele de rond
P.S.I. puse la dispoziie de ctre prestator.
- Sa acorde asistenta Beneficiarul in vederea redobandirii/innoirii avizelor/autorizatiilor
PSI pentru spatiile existente, in cazul suspendarii lor de catre organismele statului.
IX.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:

- Sa puna la dispozitie, in masura posibilitatilor, spatii pentru desfasurarea activitatii


personalului prestatorului in fiecare obiectiv mentionat mai sus;
- In caz de incendiu stingatoarele se vor utiliza conform instructiunilor de pe
etichetele de identificare
- In cazul aparitiei unor situatii de natura sa ingreuneze sau sa faca imposibila
utilizarea mijloacelor de stins incendii va fi sesizat prestatorul in vederea luarii
masurilor de remediere.
- Sa anune imediat si prin orice mijloace Prestatorul orice nceput de incendiu de care
are cunostinta. Acesta obligatie este una de diligenta si nu afecteaza cu nimic
obligatiile Prestatorului;
- Sa pun la dispoziia Prestatorului lista cu substanele periculoase, clasificate astfel
potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu meniuni privind:
- proprietatile fizico-chimice;
- codurile de identificare;
- riscurile pe care le prezint pentru sntate ;
- mijloacele de protecie recomandate ;
- metode de prim ajutor ;
- subst. pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
- Sa verifice cu sprijinul Prestatorului ca att salariaii si, cat si persoanele din
exterior care au acces in unitate, cunosc si respecta instruciunile privind masurile de
aprare mpotriva incendiilor ;
- Sa stabileasc conform legii echipe de interventie si de evacuare pe sectoare de lucru
care vor sprijini Prestatorul in interventia in caz de incendiu ;

- Sa permit accesul Prestatorului, prin pompierul de rond si cadrul tehnic cu atributii


PSI in toate spatiile existente si, dupa caz, pompierilor militari in unitate in scop de
recunoatere, de instruire sau de antrenament ;
- Sa suporte integral prestaia interveniei pompierilor militari, n caz de incendiu, in
situatia in care interventia este solicitata la numarul de urgenta 112;
- Sa stabileasc impreuna cu Prestatorul si sa marcheze locurile interzise utilizrii
focului deschis efectuarea lucrrilor de sudare, taiere, lipire si a altor operaiuni cu
pericol de incendiu;
- Sa nu execute lucrri de sudura, taiere cu flex, lipire la cald sau sa utilizeze focul
deschis in incinta unitatii pentru arderea resturilor, gunoaielor, deeurilor si a altor
materiale combustibile fara participarea efectiva a Prestatorului;
- Sa amenajeze si marcheze, conform normelor n vigoare, locurile pentru fumat si
locuri de evacuare a persoanelor in caz de incendii/calamitati naturale, etc si sa
interzica fumatul in spatii precum birouri, sali de conferinta, holuri, depozite,
magazii, cantine, arhive, spatii de depozitare bagaje, restaurante nefumatori, vagoane
nefumatori, baruri, scari si case de scari, mansarde, poduri, alte zone vulnerabile la
incendii, etc;
- Sa ia masuri pentru interzicerea folosirii mijloacelor de iluminat electrice ori cu
flacra defecte ori neprotejate corespunztor (lanterne, proiectoare, lmpi de control,
felinare, lumnri, chibrituri, brichete etc.) in locuri care prezint pericol de incendiu
sau explozie, dup caz;
- Sa asigure depozitarea, amplasarea, pstrarea produselor, materialelor si substanelor
combustibile cu protecia necesara evitrii aprinderii acestora
- Sa respecte masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite prin reglementari
specifice pentru colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau
distrugerea deeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile, depunerilor de
praf sau de pulberi combustibile, dupa caz;
- Sa intretina si sa nu blocheze caile de acces pentru mijloacele tehnice si personalul
de intervenie in caz de incendiu;
- Sa nu mpiedice, prin orice mod, personalul Prestatorului sau al unitatilor de
pompieri militari, anume desemnat, sa-si execute drepturile si obligaiile legale in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si de intervenie
- Sa permit necondiionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii
pentru operaiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor in caz de incendiu.
Prestatorul nu raspunde de daunele provocate ca urmare a interventiei la incendii.
- In caz de calamitati naturale, incendii, etc, sa accepte masurile stabilite de Prestator
pentru degajarea urgenta a spatiilor sau zonelor mentionate de acesta.
- Sa sprijine Prestatorul privind activitatea acestuia pe linie de prevenire, dupa cum
urmeaza :
- s pun la dispoziia Prestatorului sub clauza de confidentialitate toate datele,
informaiile i documentele necesare ndeplinirii corecte a obligaiilor asumate de
acesta;
- sa anunte in prealabil Prestatorul, atunci cand se fac modificari, reamenajari sau
schimbari ale domeniului de activitate, sa impuna in cadrul institutiei respectarea

prevederilor specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, prin


documentele (instructiunile) elaborate de Prestator;
In cazul informarii de catre Prestator a unor nereguli pe linie de prevenire si stingere
a incendiilor, sa ia masurile necesare remedierii cat mai urgente a acestora.
Sa interzic folosirea aparatelor cu defeciuni, improvizaii sau in condiii care nu
asigura protecie la foc fata de materialele si substanele combustibile din spaiul in
care sunt utilizate si sa nu le lase in funciune peste programul stabilit sau fara
supraveghere atunci cnd instruciunile de utilizare o interzic;
Sa nu permit executarea lucrrilor fara asigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la
suprasarcina a elementelor de protecie a instalaiilor sau a consumatorilor electrici
prin nlocuirea siguranelor, releelor de protecie si a ntreruptoarelor automate cu
altele supradimensionate sau decalibrate;
Sa nu exploateze instalaii, echipamente ori aparate electrice in condiii in care se
genereaz supracurenti sau supraputerea nominala a circuitelor, contacte imperfecte
la conexiuni si legturi, strpungerii ori lipsei izolaiei la mbinri sau la capetele
conductoarelor;
Sa asigure pe timpul exploatrii construciilor si instalaiilor captarea si scurgerea la
pamant a descrcrilor electrice atmosferice, conform reglementarilor tehnice;
Sa nu foloseasc in spatii ori locuri cu risc ridicat de incendiu sau de explozie
dispozitive, aparate, unelte sau scule care pe timpul funcionarii pot produce scntei
mecanice prin frecare ori lovire;
Sa nu supraalimenteze cu combustibil sisteme sau mijloace de nclzire cu scoaterea
din funciune sau supradimensionarea elementelor de protecie;
Sa nu depoziteze, amplaseze, pstreze produse, materiale si substane combustibile
in apropierea surselor de cldura fara asigurarea proteciei necesare evitrii
aprinderii acestora ;
Sa pstreze sau sa depoziteze produsele si substanele cu pericol de aprindere, de
natura chimica, cu luarea masurilor de control si de prentmpinare a fenomenului de
autoincalzire;
Sa nu pstreze in spatiile institutiei/institutiilor carburani sau lichide inflamabile in
cantitati mai mari dect cele admise prin reglementari, sau in ambalaje neadecvate,
neetane, in locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de cldura ori fata de
razele solare.

X. REGLEMENTARI PE LINIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA,


SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI
l. Pe linie de SSM, SU si protectia mediului:
Pe timpul derulrii contractului fiecare parte isi va instrui personalul propriu pe
linie SSM,AIIsi protectia mediului, conform legislaiei, normelor si reglementarilor
in vigoare, cu normele specifice activitilor desfurate, personalul prestatorului fiind
instruit si cu normele de SSM si AII specifice transportului feroviar, in vederea
prevenirii accidentrii att a personalului propriu cat si al beneficiarului;
Prestatorul si beneficiarul vor incheia, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, Convenii de protecie a muncii, aprare impotriva incendiilor si protectia

mediului, cu obligaii si responsabiliti concrete in acest sens, astfel incat, in caz de


evenimente, comisia de cercetare legal constituita sa stabileasc concret incadrarea in
baza acesteia.
Prestatorul va asigura personalului propriu intreg echipamentul individual de
protecie (E.I.P.), echipament de lucru (E.L.) stabilit de factorii de risc de la locurile de
munca respective in vederea prevenirii accidentelor de munca si a mbolnvirii
profesionale;
In cazul producerii unor accidente sau incidente periculoase, acestea vor fi tratate si
cercetate conform prevederilor Legii nr. 319/2006 si completata cu HG 1425/2006
privind comunicarea, cercetarea, nregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de
munca si bolilor profesionale, nregistrarea facandu-se de regula de ctre partea
care avea obligaia instruirii si verificrii activitii victimelor iar in cazul in care
sunt victime de ambele pri se va nregistra de partea rspunztoare de producerea
accidentului;
In caz de divergente intre pri cu ocazia cercetrii accidentelor, prile se vor
adresa, conform Legii nr. 319/2006, Inspectoratului Teritorial de Munca din judeul pe
raza cruia s-a produs accidentul, in termenele prevzute de lege.
2. Accesul personalului prestatorului in spatiile beneficiarului se face pe baza de
legitimaie de serviciu, emisa si semnata de prestator. In spatiile beneficiarului utilizate
de teri accesul personalului prestatorului se face numai insotit de un delegat al
beneficiarului.
3. Prestatorul va suporta cheltuielile privind consumul salariatilor proprii pentru
utilitati apa, canal, energie termica, electrica, resturi menajere, etc de la locul de munca.

Sef Divizie Patrimoniu


Camelia Nedelcu

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu


Dana Selmereanu

Red. Dan Carstea

S-ar putea să vă placă și