Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

Aplicatii
ZGOMOT si VIBRATII

Student : Balcan Marian Ciprian


Gr. 3 an.IV seria A
Profesor :Dr.ing.Tiberiu Catalina

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

Aplicatia 1

Presupunem cazul unei sali de curs cu dimensiunile L = 10.6 m , l = 7.3 m , h = 4 m


,Peretii si tavanul sunt vopsiti la fata interioara iar pardoseala este parchet montat pe sapa . Se va
lua masura de tratare acustica a tavanului cu dale acustice din vata mineral de 20 mm grosime
Se cere :
- Care este timpul de reverberatie a salii de curs inainte de montarea dalelor acustice ?
- Care este timpul de reverberatie a salii de curs dupa montarea datelor acustice ?
- Este aceasta masura suficienta pentru a ajunge la valoarea optima a timpului de
reverberatie ?
Timpul de reverberatie va fi determinat teoretic cu formula lui Sabine :
Tr=

0.161V
S t

T r timpul de reverberatie
V volumulincaperii

S t suprafata totala
coeficinet de absortie al mediului
Am determinat timpul de reverberatie pentru cazul in care nu sunt montate dalele acustice
Cazul fara dale acustice montate

f [ Hz ]

125

250

500

1000

2000

4000

0.018

0.018

0.033

0.038

0.045

0.048

V [ m3 ]

309.5
2

309.5
2

309.5
2

309.5
2

309.5
2

309.5
2

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

S pereti

143.2

143.2

143.2

143.2

143.2

143.2

tavan

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.04

77.38

77.38

77.38

77.38

77.38

S pardoseala 77.38
pardoseal

0.04

0.04

0.07

0.06

0.06

0.07

S tavan

77.38

77.38

77.38

77.38

77.38

77.38

Tr

9.4

9.4

5.1

4.4

3.7

3.5

Determinarea timpului de reverberatie pentru cazul in care sunt montate dalele acustice :
Cazul cu dale acustice montate

f [ Hz ]

125

250

500

1000

2000

4000

0.145

0.145

0.158

0.251

0.282

0.284

V [ m3 ]

309.5
2

309.5
2

309.5
2

309.5
2

309.5
2

309.5
2

S pereti

143.2

143.2

143.2

143.2

143.2

143.2

tavan

0.5

0.5

0.5

0.85

0.95

0.95

77.38

77.38

77.38

77.38

77.38

S pardoseala 77.38
pardoseal

0.04

0.04

0.07

0.06

0.06

0.07

S tavan

77.38

77.38

77.38

77.38

77.38

77.38

Tr

1.2

1.2

1.1

0.7

0.6

0.6

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

Aplicatia 2

Determinarea nivelului de presiune acustica in interiorul camerei din figura de mai jos :

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor


Nivelul de presiune acustica din exterior este egal cu

L pe=70 [ dB ]

Camera are dimensiunile ( lungime L = 6 m , si inaltime h = 2 m ) . Elementele opace ale


incaperii sunt formate din beton cu urmatoarele dimensiuni si caracteristici :
=2 cmtencuiala cu densitate =2000 [Kg/ m3 ]
3

=30 cm betoncu densitatea =2200 [Kg/m ]

=2 cmtencuiala cu densitate =2000 [Kg/ m3 ]


Calculul se determina cu urmatoarele etape :
Etapa 1 : Din graphic se determina indicelui de atenuare acustica a ferestrelor pentru toate
frecventele :
f (Hz)
Rf

125
33

250
36

500
36

1000
34

Etapa 2 : Se calculeaza suprafata peretilor si a ferestrelor


Etapa 3 : Se calculeaza indicele de atenuare acustica al peretelui
R=13,5log ( m ) +13,5log ( f )22.5 ( dB )

)
m=

Rindicele de atenuare acustica ( dB )


mmasa peretelui

Kg
m2

( )

f frecventa( Hz)

Etapa 4 : Se calculeaza indicele de atenuare acustica mediu


Rm=10log 10

S p +S f
Rp
10

S p10 + Sf 10

Rf
10

Etapa 5 : Se calculeaza izolarea bruta

2014-2015

2000
44

4000
43

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor


D b=R m+ 10log

CL=

CL
S

S t
unde =0.5
1

D bizolarea bruta
Rmindicele de atenuare acustica mediu
CLconstanta localului
Saria peretelui exterior

Etapa 6 : Calculul nivelului de presiune acustica in interior


L pi =L peD b ( dB )
Etapa 7 : Se verifica rezultatul cu norma [ max 50 dB(A) ]
f ( Hz)
Rf
Sp
Sf
m

Rp
Rm
St
CL
Db
L pint .(dB)
C . de pond . A

125

250

500

1000

2000

4000

33

36

36

34

44

43

18

18

18

18

18

18

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

688

688

688

688

688

688

44.12

48.18

52.24

56.31

60.37

64.44

36.21

39.37

39.73

37.92

47.74

46.90

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

46.21

49.37

49.73

47.92

57.74

56.90

23.79

20.63

20.27

22.08

12.26

13.10

-16.10

-8.60

-3.20

0.00

1.20

1.00

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor


L pint .[dB ( A ) ]
L pech

7.69

12.03

17.07

22.08

13.46

14.10

dB( A)

24.51

Valoarea presiunii acustice care ajunge in incapere este sub valoarea impusa de normative.
Aplicatia 3
Studiul experimental si teoretic pentru stabilirea nivelului de presiune acustica
intr-o centrala termica
Determinarea calcului teoretic:
1) Calculul teoretic al nivelului de presiune acustica in incaperea cantralei termice.

LP 16 log10 (Q ) 10 log10 (V) 54 ( dB)


LP nivelul de presiune acustica
Q puterea termica a centralei termice
V volumul incaperii
LP 16 log10 (1624) 10 log10 (237.3) 54 81, 62 ( dB)
2) Determinare experimentala a nivelului de presiune acustica cu ajutorul sonometrului.

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

Determinarea nivelului de presiune echivalent cu valorile curbei normalizate A.


L pi
n

LP 10 log 10 10

i 1

82.39
76.67
76.29
71.88
74.32
82.81
69.63
73.15

LP 10 log 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 87.2 dB A

LP 99.86 dB A
Nivelul de presiune acustica pentru norma este egal cu
In concluzie camera centralei termice este bine protejata acustic.Valoarea nivelului de presiune acustic
calculate teoretic dar si valoarea masurata cu sonometrul sunt mai mici fata de valoarea presiunii acustice
din norma.
Valoarea masurata cu sonometrul este mai mare fata de valoarea calculate teoretic.In concluzie prin calcul
teoretic introducem o eroare

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

Aplicatia 4

Sa se aleaga atenuatorul de zgomot pentru o instalatie de ventilare , de refulare a aerului


interior pentru a asigura rata de ventilare necesara mentinerii calitatii aerului in incaperea
analizata . Se cunosc urmatoarele :
1.

Dimensiunile incaperii5 x 5 x 3[ m]

2.

Debitul de aer L=1944 [ m3 / h]

3.

Inaltimea de pompare p=500 [ Pa ]

4.

Nivelul maxim admisibil Cz 30

5.

Ventilatorul cu pale curbate inainte

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor


3

6.

Acest ventilator functioneaza cu debitul de L=7200 [m /h]

7.

Distanta de la gura de refulare a primuluiloc r =3 [ m ]un unghi de 45

8.

Sectiunea anemostatului A=0.09[m ]

a) Determinarea nivelului de zgomot generat de ventilator :


Se determina nivelul de putere acustica cu formula :
Lw ( f )=k w ( f ) +10 log 10

L
Lreferinta

+20 log 10

pT
pTreferinta

Lreferinta=1 m3 /s
pT referinta=1 [ kPa ]
3

L=2[m /s ]

pT =0.5 [ kPa ]
f [ Hz ]
Kw(f)
[dB]
Lw (f)
[dB]

125

250

500

1000

2000

4000

92

88

84

82

77

74

89.0

85.0

81.0

79.0

74.0

71.0

b) Determinarea atenuarii pe tronsonul 1 , reprezentand un tronson rectangular 0.5x0.5m

c) Determianrea atenuarii in curba rectangulara de pe tronsonul 2

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor


d) Determinarea atenuarii in modificarea de sectiune :

L=10 log

A1
+1
A2

( )
4A 1
A2

2
0.25
+1
0.563
=10 log
=0.695
40.25
0.563

A 1 0.25
=
=0.44
A 2 0.563
e) Determinarea atenuarii in conducta circular de pe tronsonul 3

f) Determinarea atenuarii in ramificatia 8

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

S a 2=

D2 0.3152
=
=0.0779 [m 2 ]
4
4

S a 1=

D2 0.62
=
=0.283 [m2 ]
4
4

Sa =S a 2 +S a 1=0.0779+ 0.283=0.361 [ m2 ]
Sa 2

Sa

0.0779
=0.215
0.361

g) Determinarea atenuarii de zgomot in anemostat


Anemostat

f [Hz ]

125

fm x s 37.5
L[dB]

250

500

1000

2000

4000

75

150

300

600

1200

0.8

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

h) Determinarea atenuarii in camera


Atenuarea in camera s-a realizat cu formula de calcul

L p=10 log

Q
4
+
( 4r
A)
2

r=3 [ m ]
Qfactor unghiular
Se calculeaza pentru fiecare frecventa in parte
i)

Alegerea atenuatorului de zgomot

Am ales atenuatorul de zgomot 30

2014-2015

Universitatea Tehnica de Constuctii Bucuresti Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

70
60
50
Cu atenuator

40

Maxim admis Cz30


Atenuator

30

cu atenuator
20
10
0
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Concluzii :
Nivelul de zgomot produs de ventilator este atenuat pana in incapere datorita tubulaturii so aparatelor .
valoarea de presiune acustica ajunsa in incapere este peste valoarea impusa de normative pentru fiecare
frecventa . Solutia aleasa este introducerea unui attenuator de zgomot .

2014-2015