Sunteți pe pagina 1din 1

3.

8 Tipuri de finisaj de pardoseal`


La calculul termic al unei instala]ii de
nc`lzire prin pardoseal` (stabilirea
temperaturii agentului termic [i a pasului de
montaj) trebuie luat` n calcul rezistan]a la
transfer termic (RCT) a finisajului. |n general,
rezisten]a la transfer termic a finisajului
trebuie s` se ncadreze n limita maxim`
Rh,B = 0,15 m2 K/W indiferent de tipul [i
alc`tuirea sa.
Pardoselile din lemn
Pardoselile din lemn sunt utilizate cu succes
la nc`lzirea prin pardoseal`. Trebuie ns`
luat` n calcul posibilitatea de formare a
rosturilor. Se va urm`ri consecvent ca att
umiditatea [apei ct [i umiditatea
parchetului la momentul aplic`rii s`
corespund` valorilor admise de norme (DIN
280) [i adezivul s` r`mn` elastic.

Finisaje minerale
Cele mai adecvate finisaje pentru nc`lzirea
prin pardoseal` sunt dalele de piatr`,
clincherul [i pl`cile ceramice. Se pot aplica
f`r` restric]ii tehnicile uzuale de montare:
a) n strat adeziv sub]ire de [ap` nt`rit`
b) n strat adeziv gros de [ap` nt`rit`
c) n strat de mortar pe un strat de
separare
Finisajele din materiale plastice
{i materialele plastice sunt adecvate pentru
nc`lzirea prin pardoseal`. Se recomand`
lipirea pl`cilor, respectiv a dalelor din
materiale plastice.

n acest tabel sunt prezentate finisajele uzuale de pardoseal`,


grosimea [i rezisten]a lor la tranferul termic
Denumire

Grosime

Coeficient
de transfer
termic

Rezisten]ala transfer
termic

Grosimea
ntregului
finisaj

mm

W/mK

m2 K/W

mm

Material textil

10

0,07

max.
0,15

10

Parchet
Strat adeziv

8
2

0,2
0,2

0,04
0,01
0,05

10

Material plastic
(linoleum), de ex. PVC

0,23

0,022

Gresie ceramic`
Strat sub]ire de mortar

10
2

1,0
1,4

0,01
0,001
0,011

12

Gresie ceramic`
Strat de mortar

10
10

1,0
1,4

0,01
0,007
0,017

20

15
10

3,5
1,4

0,004
0,007
0,011

25

Pl`ci din piatr`


natural` sau sintetic`
aici: marmur`
Strat de mortar

Tab. 3.2: Finisaje de pardoseal`

Simbol

Finisajele textile
Pentru o mai bun` cedare termic` se
recomand` lipirea mochetei. Grosimea
mochetei nu trebuie s` dep`[easc` 10 mm.
Se vor respecta ntocmai indica]iile de
montare [i exploatare ale produc`torilor de
mochete.
Rezisten]a la transfer termic a finisajelor
trebuie calculat` corect!
Pentru a putea fi folosite mpreun` cu
nc`lzirea prin paroseal`, covoarele trebuie
s` con]in` n sigiliul de calitate simbolul de
mai jos.

h,B

WD