Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. 91436/12.02.

2015

ANUN
privind concursul de ocupare a dou posturi vacante corespunztoare funciei contractuale
de consilier pentru afaceri europene, din cadrul Ministerului Justiiei
Ministerul Justiiei organizeaz concurs pentru ocuparea a dou posturi
vacante corespunztoare funciei contractuale de consilier pentru afaceri europene,
dup cum urmeaz:
I. DIRECIA DREPT INTERNAIONAL I COOPERARE JUDICIAR
Consilier pentru afaceri europene 1 post
1. Condiii specifice:
Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de
lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent n tiin e juridice;
Limbi strine: cunoaterea unei limbi strine de circula ie interna ional;
Cunotine operare calculator: Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express.
n ceea ce privete cunoaterea unei limbi strine de circulaie interna ional , este
necesar depunerea la dosarul de concurs a unor documente (atestate/ diplome/ certificate
etc.) care s ateste acest lucru, n lipsa acestora fiind acceptat o declara ie pe proprie
rspundere privind capacitatea de exprimare fluent n limba respectiv (scris i vorbit).
Cunotinele de limba strin vor fi verificate n cadrul probelor de concurs.
Drept comunitar:
Tematica:
Izvoarele i principiile dreptului comunitar;
Instituiile europene;
Aplicarea dreptului comunitar n statele membre;
Relaiile externe ale Uniunii Europene;
Cooperarea judiciar i poliieneasc n materie penal no iuni reglementate de
Tratatul de funcionare a Uniunii Europene i Conven ia de Aplicare a Acordului
Schengen;
Msuri pentru consolidarea cooperrii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene;
Dispoziii generale privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal;
Dispoziii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene n aplicarea
deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 1 din 6
COD: FP-03-07 ver.2

Asistena judiciar n materie penal asisten a judiciar interna ional.

Bibliografie:
Tratatul de funcionare a Uniunii Europene;
Convenia de aplicare a Acordului Schengen (Titlul III);
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 123/2007 privind unele msuri pentru
consolidarea cooperrii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare Titlul I (Dispozi ii generale), Titlul
III (Dispoziii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene n aplicarea
deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002, privind
mandatul european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre), Titlul VII
Capitolul I Asistena judiciar n materie penal/ asisten a judiciar interna ional.
Drept penal:
Tematica:
Aplicarea legii penale;
Infraciunea;
Pedepsele;
Msurile de siguran;
Cauze care nltur rspunderea penal;
Cauze care nltur sau modific executarea pedepsei;
Cauze care nltur consecinele condamnrii.
Bibliografie
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare. Partea
general:
- Titlul I Aplicarea legii penale, Capitolul II Aplicarea legii penale, Sec iunea 1
Aplicarea legii penale n timp i Seciunea 2 Aplicarea legii penale n spa iu;
- Titlul II Infraciunea: dispoziii generale, cauze justificative, cauze de
neimputabilitate, tentativa, unitatea i pluralitatea de infrac iuni, autorul i
participanii;
- Titlul III Pedepsele - categorii de pedepse, pedepse principale, pedeapsa
accesorie, pedepse complementare, calculul duratei pedepselor, individualizarea
pedepselor circumstane atenuante i agravante, renun area la aplicarea
pedepsei, amnarea aplicrii pedepsei, suspendarea pedepsei sub supraveghere,
liberarea condiionat;
- Titlul IV Msurile de siguran;
- Titlul VII Cauze care nltur rspunderea penal;
- Titlul VIII Cauze care nltur sau modific executarea pedepsei;
- Titlul IX Cauze care nltur consecinele condamnrii.
Drept procesual penal:
Tematica:
Urmrirea penal;
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 2 din 6
COD: FP-03-07 ver.2

Camera preliminar;
Judecata (dispoziii generale, desfurarea judecrii cauzelor, deliberarea i hotrrea
instanei);
Executarea hotrrilor penale.

Bibliografie:
Legea nr. 135/2010 privind codul de procedur penal, cu modificrile i completrile
ulterioare. Partea special:
- Titlul I Urmrirea penal;
- Titlul II Camera preliminar;
- Titlul III, Capitolul I, Seciunea 1 i Seciunea 2;
- Titlul V Executarea hotrrilor penale.
Lucrri de specialitate, alte resurse:
Site-ul Consiliului Uniunii Europene www.consilium.europa.eu
Site-ul Uniunii Europene europa.eu
Site-ul Ministerului Justiiei, pagina dedicat noilor coduri: www.just.ro
Portal de legislaie gratuit, disponibil pe site-ul Ministerului Justi iei: legislatie.just.ro
Drept penal romn Partea general Constantin Mitrache, Cristian Mitrache Editura
Universul Juridic, decembrie 2014
Cooperarea judiciar internaional n materie penal edi ie coordonat de Ioana
Cristina Morar, editura Hamangiu, 2014
Procedura penal. Partea general. Partea special Andrei Zarafiu, Editura C.H. Beck,
2014
Gyula Fabian Drept instituional al Uniunii Europene Editura Hamangiu, Bucure ti,
2012
II. DIRECIA PROGRAME EUROPENE
Consilier pentru afaceri europene 1 post
1. Condiii specifice:
Studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de
lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent n tiin e juridice;
Limbi strine: limba englez;
Cunotine operare calculator: Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express.
n ceea ce privete cunoaterea limbii engleze, este necesar depunerea la dosarul
de concurs a unor documente (atestate/ diplome/ certificate etc.) care s ateste acest lucru,
n lipsa acestora fiind acceptat o declaraie pe proprie rspundere privind capacitatea de
exprimare fluent n limba englez (scris i vorbit).
Cunotinele de limba englez vor fi verificate n cadrul probelor de concurs.
2. Tematica:
A. MANAGEMENT DE PROIECT
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 3 din 6
COD: FP-03-07 ver.2

Fazele managementului de proiect (programare, contractare, implementare,


monitorizare);
Descrierea unui proiect (obiective, scop, rezultate a teptate, activit i, termene,
indicatori, ntocmirea bugetului, categorii de cheltuieli);
Tipuri de finanare extern nerambursabil:
a). Fonduri structurale (Acordul de parteneriat 2014-2020, Programul Opera ional
Capacitate Administrativ 2014-2020, Programul Opera ional Regional 2014-2020);
b). Programe gestionate direct de Comisia European n domeniul justi iei Programul
Justiie 2014-2020;
c). Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
B. DREPTUL UNIUNII EUROPENE
Cadrul instituional specific Uniunii Europene (principalele instituii ale Uniunii
Europene i atribuiile lor)
C. CUNOTINE DESPRE SISTEMUL JUDICIAR
Cadrul instituional - cunoaterea rolului i a competenei institu iilor din cadrul
sistemului judiciar (Ministerul Justiiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul
Naional al Magistraturii, coala Naional de Grefieri, Inspec ia Judiciar, Ministerul
Public, Direcia Naional Anticorupie, instane, parchete etc.)

3. Bibliografie recomandat:
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Justiiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1382/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a programului Justi ie pentru perioada 2014-2020;
Regulamentul nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispozi iile
specifice aplicabile obiectivului referitor la investi iile pentru cre tere economic i
locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
Regulamentul nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014,
adoptat de Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, n concordan cu Articolul 8.8
al Acordului privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 ncheiat ntre
Regatul Norvegiei i Uniunea European, cu modificrile i completrile ulterioare;
Memorandumul de nelegere privind implementarea Mecanismului Financiar
Norvegian 2009-2014, ncheiat ntre Regatul Norvegiei i Guvernul Romniei;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institu ional pentru
coordonarea, implementarea i gestionarea asisten ei financiare acordate Romniei
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 4 din 6
COD: FP-03-07 ver.2

prin Mecanismul Financiar al Spaiului Economic European i Mecanismul Financiar


Norvegian pentru perioada de programare 2009-2014, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 246/2013;
Gyula Fabian, Drept instituional al Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2012;
Informaii relevante se pot gsi:
pe site-ul oficial al Uniunii Europene www.europa.eu
pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/pachet-legislativ-ue
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/ro/web/guest/regulamente-norvegiene
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/ro/web/guest/memorandumuri
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/ro/web/guest/legislatie
http://norwaygrants.just.ro/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/watsan2005/annex_files/ECHO/ECHO10%2
0-%20ECHO%20Project%20Cycle%20Management%20Guideline.pdf

Potrivit dispoziiilor art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor


generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor func iilor
contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare,
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care ndeplinete
urmtoarele condiii:
a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz,
atestat pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile
sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii
specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra
umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care
mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni
svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia
situaiei n care a intervenit reabilitarea.
n conformitate cu dispoziiile art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice aprobat

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 5 din 6
COD: FP-03-07 ver.2

prin Hotrrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, dosarul de nscriere la concurs trebuie s conin, urmtoarele documente:
a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau instituiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit
legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializri, precum i copiile documentelor care atest ndeplinirea
condiiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituia public;
d) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n munc, n
meserie i/sau n specialitatea studiilor, n copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente
penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat
cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului
sau de ctre unitile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele
emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
n cazul documentului prevzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecia
dosarelor, care a depus la nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are
antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a concursului.
Actele prevzute la alin. lit. b) - d) vor fi prezentate i n original n vederea verificrii
conformitii copiilor cu acestea.
Concursul const ntr-o prob scris i un interviu.
Calendarul concursului:
Proba scris va avea loc n data de 06.03.2015, la sediul Ministerului Justiiei din Str.
Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureti, ncepnd cu ora 10:30, i interviul n aceeai locaie,
n data de 12.03.2015, ora exact urmnd s fie afiat la sediul Ministerului Justiiei,
precum i pe site-ul instituiei, n timp util.
Candidaii pot depune dosarele de concurs n termen de 10 zile lucrtoare de la
data afirii anunului la secretariatul Direciei resurse umane, etaj 2, camera 6 din str.
Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureti, respectiv, pn la data de 25.02.2015.
Relaii suplimentare se pot obine la numrul de telefon 037.204.1182 sau de pe siteul Ministerului Justiiei www.just.ro seciunea Servicii Posturi vacante.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741


Bucureti, Romnia
www.just.ro

Pagina 6 din 6
COD: FP-03-07 ver.2