Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Capacitatea de pregtire, pe domenii, specialiti:


Nr.
crt.

Specialitatea

DOMENIUL MEDICIN

Capacitatea de
pregtire disponibil
2012

Nr. coordonatori
acreditai

500

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA


ANATOMIE PATOLOGICA
ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA
BOLI INFECTIOASE
CARDIOLOGIE
CHIRURGIE CARDIOVASCULARA
CHIRURGIE GENERALA
CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA

7
10
24
10
25
3
20
5

1
2
2
3
3
1
7
1

MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALA
MEDICINA MUNCII
MEDICINA NUCLEARA
NEFROLOGIE
NEONATOLOGIE
NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE
OBSTETRICA GINECOLOGIE
OFTALMOLOGIE
ONCOLOGIE MEDICALA
ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
OTORINOLARINGOLOGIE

30
5
10
2
15
15
5
10
15
10
10
10
10

3
3
1
1
1
1
1
3
4
3
1
2
1

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

PEDIATRIE
PNEUMOLOGIE
PSIHIATRIE
RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
RADIOTERAPIE
RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE
REUMATOLOGIE
SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT
UROLOGIE

DOMENIUL MEDICINA-DENTARA
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

20
10
20
10
10
10
5
7

4
4
2
1
2
1
1

100

CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARA
CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA
ENDODONTIE
ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA
PARADONTOLOGIE
PROTETICA DENTARA

20
10
15
20
15
20

DOMENIUL FARMACIE

40

FARMACIE CLINICA
LABORATOR FARMACEUTIC

20
20

1
1
1
1
1
1
1
1