Sunteți pe pagina 1din 2

DIRECIA ACHIZITII CU FINANTARE EXTERNA

Tel./Fax.: 021.264 32 92/ 021 318 66 62 ; E-mail : procurement@andnet.ro


CLARIFICAREA NR. 11 la Documentatia de Atribuire
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

Clarificari transmise de operatorii economici dupa data limita de solicitare a clarificarilor


Intrebare 1

Raspuns 1

Intrebare 2

Raspuns 2

Intrebare 3

Raspuns 3

Va rugam sa ne clarificai daca in lista de cantitati de lucrri nr.1.11 - "Retele


iluminat public", articolele RS10a si RS10b cuprind si racordul electric
(alimentare pe medie tensiune de la reeaua electrica, postul de transformare
aerian, etc.). Daca nu sunt incluse aceste lucrri, va rugam sa ne clarificai
unde se vor cota acestea.
In Lista nr 1.11 Retele Iluminat Public,
- articolul RS10a cuprinde si racordul electric;
- articolul RS10b nu cuprinde racordul electric, acesta fiind cuprins in Lista
1.7. Parcari.
In proiectul de iluminat pus la dispoziie se precizeaza ca "racordarea la
reelele existente se va realiza conform fisei de soluie si a avizului tehnic de
racordare emise de operatorul de distribute CEZ DISTRIBUTIE SA.
Alimentarea obiectivului se realizeaza la joasa tensiune, prin intermediul
unui punct de aprindere si control ce se va amplasa in cutie de distribute CD
a unui post de transformare nou. Punctul de aprindere se va amplasa in
funcie de fisa de soluie si avizului tehnic."
Va rugam sa ne punei la dispoziie fisa de soluie, respectiv avizul tehnic de
racordare emis de operatorul de distributie pentru alimentarea cu energie
electrica a fiecrui obiectiv de iluminat in parte.
Studiul de solutie va fi avizat de catre detinatorul de retea in baza unei
documentatii specifice intocmite de Antreprenor, in baza acesteia fiind data
solutia de racordare la retea pentru fiecare amplasament in parte.
In listele de cantitati aferente proiectului de iluminat nu se regsesc articole
de lucrri pentru racordarea la reeaua electrica (alimentare pe medie tensiune
de la reeaua electrica, postul de transformare aerian, etc.) Va rugam sa ne
punei la dispoziie listele de cantitati aferente acestor lucrri si totodata sa ne
precizai unde se vor cota aceste lucrri.
Dupa realizarea studiului de solutie Antreprenorul va intocmi listele de
cantitati aferente lucrarilor de racordare la reteaua electrica (alimentare pe
medie tensiune de la reteaua electrica, post de transformare aerian etc).

Intrebare 4

Raspuns 4

Referitor la pretul GI24 mentionat in Documentatia de atribuire in Lista de


cantitati, precum si in Vol. 4.1. Descriere de peturi, va rugam sa ne
comunicati in mod clar, complet si precis daca acesta va fi avut in vedere la
calculul pretului total al ofertei care va fi inscris in Formularul de oferta si
care va sta la baza compararii ofertelor.
Avand in vedere precizarea din Documentatia de atribuire conform careia
pretul GI24 se va negocia inainte de semnarea contractului, va rugam sa ne
comunicati cum se va stabili pretul contractului de achizitie publica, respectiv
daca acesta se va modifica in functie de negocierile care vor avea loc.
In descrierea de pret aferenta art. GI 24, pct. GI.24.2. Masurare si plata va fi
eliminat.
Ofertarea acestui articol ramane la latitudinea Ofertantului.