Sunteți pe pagina 1din 80

FORMULAR F1

Proiectant:

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie

S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

DEVIZ CENTRALIZATOR
in mii lei/mii euro la cursul B.N.R.
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

LUCRARI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI


(MUTARI/PROTEJARI RETELE APA)
LAND ARRANGEMENT WORKS (WATER
NETWORK RELOCATION/PROTECTION)

LUCRARI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI


(MUTARI/PROTEJARI RETELE ELECTRICE)
LAND ARRANGEMENT WORKS (ELECTRICAL
NETWORK RELOCATION/PROTECTION)

4
5
6
7
8
9
10

Valoare (fara TVA)

4.1207 lei/euro din


TVA

30.05.2011
Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

LUCRARI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI


(MUTARI/PROTEJARI CABLURI TTR, SCB)
LAND ARRANGEMENT WORKS (TTR, SCB
NETWORK RELOCATION/PROTECTION)
LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
ENVIRONMENT PROTECTION WORKS
LUCRARI DRUM
ROAD WORKS
LUCRARI DE ARTA
STRUCTURE WORKS
LUCRARI DE CONSOLIDARE
CONSOLIDATION WORKS
DRUMURI LATERALE SI PARCARE
LOCAL ROADS AND PARKING
LUCRARI ILUMINAT
LIGHTING SYSTEM
ORGANIZARE DE SANTIER
SITE ORGANIZATION

TOTAL C+M
Proiectant

Ofertant

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 1. LUCRARI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI (MUTARI/PROTEJARI RETELE APA)
OBJECT: 1. LAND ARRANGEMENT WORKS (WATER NETWORK RELOCATION/PROTECTION)
Curs de referinta BNR din 8 iunie 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Proiectant

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories
2

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
1.1 DEVIERE RETELE APA
1.1 WATER NETWORK RELOCATION
1.2 HIDRANT DE INCENDIU
1.2 FIRE HIDRANT
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :
Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.
LISTA DE CANTITATI NR. 1.1 - DEVIERE RETELE APA
BILL OF QUANTITIES NO. 1.1 - WATER NETWORK RELOCATION

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM
Material

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

001

TSA04C1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI


EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M
T.TARE

39.380

M.C.

002

TSC02B1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC


PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2

3.310

100 MC.

003

TSD02B1

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1


SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE
21-30C

2.360

100 MC.

004

TSD05B1

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN


STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN
PAM.COEZIV

2.360

100 MC.

005

TSF05A1

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE


MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI

1120.000

MP.

006

ACE06A1

SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI


CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE

6.000

007

TSC35B1

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,50,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M

1.340

100 MC.

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU


MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15KM

240.980

TONA

008 TRA01A15P
009

ACE08A1

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI


CANALIZARE CU: NISIP

146.510

M.C.

010

TRA01A25

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.

263.720

TONA

011

TRB01C13

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE


PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

105.490

TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI


MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.1

105.490

TONA

012 TRI1AA01C1

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera
Utilaj
6

VALOARE
Transport
8

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

TOTAL
GENERAL
13

LISTA DE CANTITATI NR. 1.1 - DEVIERE RETELE APA


BILL OF QUANTITIES NO. 1.1 - WATER NETWORK RELOCATION

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM
Material

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

013

ACA10B1#

MONT.IN PAMANT A TEVILOR DE POLIETILENA DE


INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,ASAMB.PRIN
SUDURA

350.000

013

6701708

TEAVA POLIETILENA PE100 PN10 APA DN200X11.9

355.250

014

GA09A1

SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE


PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI TEAVA
AVIND 324

50.000

014

3112440

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA


CALD 219 X10 /OLT 35 S 404/2

51.000

015

4108050

MANSON ELECTROSUDABIL D200MM

3.000

BUC.

016

2601904

BANDA AVERTIZARE APA

350.000

017

4418295

STUT ADAPTOR De200MM

15.000

BUC.

018

4402490

FLANSA PLATA PN 10 200- 219 OL37-2K ET CP1 S 8013

12.000

BUC.

019

4509653

VANA FLUTURE DN200 MM

6.000

BUC.

020

6715125

TEU PEHD PN10, DN200MM

6.000

BUC.

021

7500201

TEU REDUS DN 200/110 MM

1.000

BUC.

022

6715422

@DOP ELECTROSUDABIL DN200MM

4.000

BUC.

023

ACA18F1

IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI ARM.


CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP TIP P SI DN
200 MM

4.000

BUC.

024

ACA20E1

INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU


POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES.
AVIND D 185-2

2.000

BUC.

025

ACE07F1

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE


ALIMENTARE CU APA AVIND DN 200

3.500

100 M.

026

ACD08T1

CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2


DI 1,25 M.H 2,0 M CU APA SUBTERANA CAROSABIL

6.000

BUC.

027

ACD01L1

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU


PIESA SUPORT CAROSABIL IV

6.000

BUC.

028

TSA07C1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI


EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,02M,T.TARE

1.500

M.C.

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera
Utilaj

VALOARE
Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

10

11

12

TOTAL
GENERAL

13

LISTA DE CANTITATI NR. 1.1 - DEVIERE RETELE APA


BILL OF QUANTITIES NO. 1.1 - WATER NETWORK RELOCATION
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM
Material

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

029

TSC02B1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC


PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2

0.150

100 MC.

030

TSF06A1

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE


MAL.1,51-2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-0,2M INTRE
DULAPI

26.520

MP.

031

TSC35B1

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,50,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M

0.220

100 MC.

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU


MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15KM

39.470

TONA

032 TRA01A15P

033

ACE05A1

PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN


PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV

0.120

TONA

033

4124414

PIESA LEGATURA FONTA TRECERE OTEL CONDUCTA


G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET

120.000

KG

033

6616473

GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733 50


M4.04 G2X4

4.800

BUC.

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera
Utilaj

VALOARE
Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

10

11

12

TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate
-fond accidente
-fond garantare salarii
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

1 Lista contine 37 articole si 3 pagini


2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

TOTAL
GENERAL

13

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.
LISTA DE CANTITATI NR. 1.2 - HIDRANT DE INCENDIU
BILL OF QUANTITIES NO. 1.2 - FYRE HYDRANT

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

001

TSA04C1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI


EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,01,5M T.TARE

0.560

M.C.

002

TSC02B1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39


MC PAMINT UMIDIT.NATUR
DESC.DEP.TER.CAT.2

0.050

100 MC.

003

TSD02B1

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN


TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN
STRAT.CU GROS.DE 21-30C

0.040

100 MC.

004

TSD05B1

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A


UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZIV

0.040

100 MC.

005

TSF05A1

SPRIJ.MAL.CU DULAPI
MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA
ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI

16.000

MP.

006

ACE06A1

SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI


CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE

2.000

007

TSC35B1

0.020

100 MC.

008

TRA01A15P

3.310

TONA

009

ACE08A1

1.810

M.C.

010

ACE08C1

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU


APA SI CANALIZARE CU: PIATRA SPARTA IN
JURUL TUB.DE DRENAJ

0.050

M.C.

011

TRA01A25

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.

3.340

TONA

012

TRB01C13

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE


PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

1.330

TONA

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE


0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15
KM
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU
APA SI CANALIZARE CU: NISIP

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

GENERAL
13

LISTA DE CANTITATI NR. 1.2 - HIDRANT DE INCENDIU


BILL OF QUANTITIES NO. 1.2 - FYRE HYDRANT

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0
013

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE


TRI1AA01C1
SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATEG.1

1.330

TONA

014

ACA10A1#

MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA


DE PRES.,DE INALTA DENS.,DESTINATE
ALIM.CU APA,ASAMB.PR

5.000

014

6701703

TEAVA DIN POLIETILENA PE100 PN10 DN90X5.4

5.075

015

6715120

TEU REDUS DN 125/90 MM (PEHD)

1.000

BUC.

016

7330405

@MUFA ELECTROSUDABILA PEHD DN 90 COD


66700008

4.000

BUC.

017

7330407

@MUFA ELECTROSUDABILA PEHD DN 125 COD


66700010

2.000

BUC.

018

7307916

@CAPAT CU FLANSA PEHD PT SUDURA PN10


DN90 COD 66401024

3.000

BUC.

019

4427221

@FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD D 90


COD 66402007

3.000

BUC.

020

4509673

VANA FLUTURE DN80 MM

1.000

BUC.

021

2601904

BANDA AVERTIZARE APA

5.000

022

ACA18D1

IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI


ARM. CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP TIP
P SI DN 125 MM

9.000

BUC.

023

ACB05B1

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE


ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN
2,5;6 AT.

3.000

BUC.

023

6616459

GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733


80 M4.04 G2X4

3.030

BUC.

023

5801071

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 40


GR. 5.8 S4272

12.000

BUC.

023

5842673

PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 6 GR. 5


S 4071

12.000

BUC.

HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 80


MM

1.000

BUC.

024 ACE01A1

[ 1]

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

GENERAL

10

11

12

13

025

ACA20A1

INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC


SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE
PRES. AVIND D 75-90

2.000

BUC.

LISTA DE CANTITATI NR. 1.2 - HIDRANT DE INCENDIU


BILL OF QUANTITIES NO. 1.2 - FYRE HYDRANT

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

026

ACE07C1

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR


DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100

0.050

100 M.

027

CP18A1

MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT


PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
CIMENT M30

1.000

BUC.

027

6409612

ELEMENT PREFABRICAT PROTECTIE


CONDUCTE 3M LUNGIME TIP U 30X40 PR.5103

1.007

BUC.

028

CP18A1

MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT


PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
CIMENT M30

1.000

BUC.

028

6409648

ELEMENT PREFABRICAT PROTECTIE


CONDUCTE 3M LUNGIME TIP U 40X50 PR.5103

1.007

BUC.

029

CP18A1

MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT


PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
CIMENT M30

1.000

BUC.

029

6409612

ELEMENT PREFABRICAT PROTECTIE


CONDUCTE 3M LUNGIME TIP U 30X40 PR.5103

1.007

BUC.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

GENERAL

10

11

12

13

TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate

1 Lista contine 36 articole si 3 pagini

-fond accidente

2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4

-fond garantare salarii

3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE


CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 2. LUCRARI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI (MUTARI/PROTEJARI RETELE ELECTRICE)
OBJECT: 2. LAND ARRANGEMENT WORKS (ELECTRICAL NETWORK RELOCATION/PROTECTION)
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Proiectant

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories
2

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
2.1 DEVIERI RETELE ELECTRICE SUBTERANE
2.1 ELECTRICAL UNDERGROUND NETWORK RELOCATION
2.2 DEVIERE LINIE ELECTRICA AERIANA 20kV
2.2 ELECTRICAL AERIAL NETWORK 20kV RELOCATION
2.3 PRIZA PAMANT STALPI LEA 20kV
2.3 OUTLET GROUND POLES FOR LEA 20kV
2.4 PROTEJARE STALPI CU PARAPET NEW JERSEY
2.4 POLE PROTECTION WITH NEW JERSEY PARAPET
2.5 DEMONTARE ECHIPAMENTE LEA 20kV
2.5 EQUIPMENTS DISMANTLING FOR LEA 20kV
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :
Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.
LISTA DE CANTITATI NR. 2.1 - DEVIERI RETELE ELECTRICE SUBTERANE
BILL OF QUANTITIES NO. 2.1 - ELECTRICAL UNDERGROUND NETWORK RELOCATION

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

001

W1MG02B#

Intreruperea si repunerea sub tensiune a liniei electrice


de 20KV LES 20KV

2.000

BUC.

002

W1MO01C1#

Demontare Cablu Al 20KV cu trei conductoare cu


izolatie de hartie, montat in sant, cu tractiune manuala
sectiunea 150-185mmp, fara obstacole

0.390

KM.

003

W1MO02C1#

Demontare Cablu Al 20KV cu trei conductoare cu


izolatie de hartie, montat in tuburi, cu tractiune
manuala sectiunea 150-185mmp, fara obstacole

0.030

KM.

004

W1MO01C#

Cablu Al 20KV cu trei conductoare cu izolatie de hartie,


montat in sant, cu tractiune manuala sectiunea 150185mmp, fara obstacole

0.360

KM.

004

4804701

CABLU ARE4H5EIF 3X185MMP

369.000

004

6718427

Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable


(200x20x2) FPb - 1

36.000

BUC.

005

W1MO02C#

Cablu Al 20KV cu trei conductoare cu izolatie de hartie,


montat in tuburi, cu tractiune manuala sectiunea 150185mmp, fara obstacole

0.090

KM.

005

4804701

CABLU ARE4H5EIF 3X185MMP

92.250

005

6718427

Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable


(200x20x2) FPb - 1

9.000

BUC.

006

TSA16C4

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU


UMID.NAT.CU SPRIJ.CU
OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE

73.000

M.C.

007

W2H03B#

Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil


T2;

65.000

007

6700675

TEAVA PVC-G DN 160MM

132.600

008

CA01M1

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA


CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)

13.700

M.C.

008

2100933

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

13.810

M.C.

VALOARE

P.U.
(lei / U.M.)

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

GENERAL
13

LISTA DE CANTITATI NR. 2.1 - DEVIERI RETELE ELECTRICE SUBTERANE


BILL OF QUANTITIES NO. 2.1 - ELECTRICAL UNDERGROUND NETWORK RELOCATION
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

Cantitatea

UM
Material

32.880

TONA

009

TRA06A10

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.


=10KM

010

TSD05B1

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A


UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZIV

0.470

100 MC.

011

W1MH30A#

Incarcarea tamburilor cu conductori sau cable in mijloc


de transport auto si descarcarea la lucrare cu ajutorul
automacaralei pe pneuri

1.000

BUC.

012

W2G15B#

Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501


la 2000kg

1.000

BUC.

013

W1MO41C#

Manson de legatura din set de materiale prefabricate


pentru cablu trifazat 20KV cu izolatie din HIU, cu
conductoare avand sectiunea de 3x150-3x185mmp

6.000

BUC.

013

5208973

Set elemente prefabricate SMPHIU-3Pb-20-3x185

6.000

BUC.

014

W1MO51B#

Protejarea capetelor de cablu PVC cu carton asfaltat

12.000

BUC.

015

TSA16C4

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU


UMID.NAT.CU SPRIJ.CU
OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE

162.000

M.C.

016

TSD18C1

UMPLUT.COMPACTATA IN
SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA
TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE

149.000

M.C.

017

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU


MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10KM

25.000

TONA

018

TRB04A2

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU
LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE
CU ADERENTA 2 LOPATARE

25.000

TONA

019

TRI1AA02C3

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN


BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.3

25.000

TONA

STRAT PROTECTOR DIN PLACI PVC PT.CABLURI

24.000

100 BUC.

020

W2H07F1

[ 1]

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera
Utilaj
6

VALOARE
Transport
8

Material
(col. 3 x
col.
9 5)

Manopera
(col. 3 x
col.
106)

Utilaj
(col. 3 x
col.
117)

Transport
(col. 3 x
col.
128)

TOTAL
GENERAL
13

021

W2H04A#

Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor


la lucrari in profil netipizat

36.000

M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 2.1 - DEVIERI RETELE ELECTRICE SUBTERANE


BILL OF QUANTITIES NO. 2.1 - ELECTRICAL UNDERGROUND NETWORK RELOCATION

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM
Material

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

022

TRA01A15

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

70.000

TONA

023

W1MM06A#

Verificarea si incercarea LES

2.000

BUC.

024

W1MO28C#

Grup de trei cutii terminale de exterior din set de


material termocontractibile pentru trei terminale, pentru
cabluri 20KV cu izolatie din polietilena, cu sectiunea
conductoarelor de 185 - 300mmp

2.000

SET

024

5208756

Set SCTE AH2yC-20-3-P-185C

2.000

BUC.

025

W2J02A1

VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU

2.000

BUC.

026

TRB05A25

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT


DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

0.200

TONA

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera
Utilaj

VALOARE
Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

10

11

12

TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate

1 Lista contine 34 articole si 3 pagini

-fond accidente

2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4

-fond garantare salarii

3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE


CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

TOTAL
GENERAL

13

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.
LISTA DE CANTITATI NR. 2.2 - DEVIERE LINIE ELECTRICA AERIANA 20kV
BILL OF QUANTITIES NO. 2.2 - ELECTRICAL AERIAL NETWORK 20kV RELOCATION

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM
Material

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

001

W1MH14A#

Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu


automacaraua in fundatie turnata In teren normal

5.000

BUC.

001

6421581

STILP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT


PENTRU LINIE ELECTRICA AERIANA TIP SC15014 120 6-20KW OB-37

5.035

BUC.

002

TSA17E2

SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII
EL.PAM.CU UMID.NAT.CU
SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.TARE

11.000

M.C.

003

TSD04A1

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A


UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA
FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV

1.000

M.C.

004

TSD19B1

UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII


ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN
T.TARE

1.000

M.C.

005

TSF05A1

SPRIJ.MAL.CU DULAPI
MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA
ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI

53.000

MP.

006

CB01A1

COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND


UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI
SUBSC INCL SPIJIN

24.000

MP.

007

CA01M1

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA


CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)

9.700

M.C.

007

2100933

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

9.778

M.C.

008

TRA06A40

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC


DIST.=40 KM

23.280

TONA

009

CP25A1

TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN


BET.ARM.LA MON OLITIZAREA STILPILOR IN
FUNDATII PAHAR

1.550

M.C.

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera
Utilaj
6

VALOARE
Transport
8

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

TOTAL
GENERAL
13

LISTA DE CANTITATI NR. 2.2 - DEVIERE LINIE ELECTRICA AERIANA 20kV


BILL OF QUANTITIES NO. 2.2 - ELECTRICAL AERIAL NETWORK 20kV RELOCATION

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

010

CZ0108D1

PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE


<16MM CIMENT P40 PT.MONOLITIZARI,PIESE
SPECIALE,IN INST.NECENTR

1.562

M.C.

011

TRB01C14

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE


PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 40M

20.900

TONA

012

TRI1AA02C3

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE


IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATEG.3

20.900

TONA

013

TRA01A01P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU


MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1
KM

20.900

TONA

014

W1MH29A#

Incarcarea stalpilor din beton sau metal in autosa si


descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe
pneuri

5.000

BUC.

015

W1MH31A#

Insotire transport cu stalpi sau tamburi de catre


automacara pe pneuri de la depozit la lucrare si
retur Pe distanta pana la 20km

5.000

BUC.

016

TRA04A10

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU


AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER
SUB 20T PE DIS.10 KM.*

15.000

TONA

017

MDTA4623A1

MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002MACARA PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(1014,9TF)

5.000

BUC.

018

MDTB4623A1

DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121002MACARA PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(1014,9TF)

5.000

BUC.

019

MDTC4641010

TRANSPORT UTILAJ 10KM-65123003AUTOMACARA 0,0450,059MN,H.MAX.6,5M,DES.MAX.5,5M,MOMENT


MAX.15TF

5.000

BUC.

020

W1MH27A#

Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor din beton LEA


20KV

1.500

MP.

VALOARE

P.U.
(lei / U.M.)

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

GENERAL

10

11

12

13

LISTA DE CANTITATI NR. 2.2 - DEVIERE LINIE ELECTRICA AERIANA 20kV


BILL OF QUANTITIES NO. 2.2 - ELECTRICAL AERIAL NETWORK 20kV RELOCATION
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

021

4831639

CONDUCTOR OTEL ALUMINIU N. PENTRU LINII


ELECTRICE AERIENE STRAT ZN>50% 95/15
7+10 S3000

360.000

022

5205415

Clema cu crestaturi OL-AL 95mmp

0.360

BUC.

023

W1MK01B#

Conductoare otel aluminiu montate manual in teren


normal 70-95mmp

0.900

KM.

023

4831639

CONDUCTOR OTEL ALUMINIU N. PENTRU LINII


ELECTRICE AERIENE STRAT ZN>50% 95/15
7+10 S3000

918.900

023

5205415

Clema cu crestaturi OL-AL 95mmp

0.900

BUC.

024

W1MI06B#

Coronament metalic zincat de intindere pentru LEA


20KV montat pe stalp din beton neplantat, simplu
circuit Coronament deformabil

5.000

BUC.

024

6305423

Consola metalica zincata de intindere CIT-140 pe


stalp TC 15014-120

5.000

BUC.

025

W1MJ02M#

Legatura de sustinere sau intindere pentru LEA


20KV cu izolatoare tip tija ITFs 45/4, ITFs 45/5,
ITFs 60/6, RS24-02 si ITS 66/7 Intindere dubla faza
extrema, izolatori ITS 66/7

24.000

BUC.

025

5600375

Izolator tip tija ITS 66/7

48.000

BUC.

025

5205415

Clema cu crestaturi OL-AL 95mmp

24.000

BUC.

025

5206604

Clema de legatura electrica CLE 1-A4

24.000

BUC.

025

5211838

Armatura de suspensie, intindere sau sustinere


U60-140

24.000

BUC.

025

5215235

Distantier rasucit DR8

48.000

BUC.

026

W1MJ02N#

Legatura de sustinere sau intindere pentru LEA


20KV cu izolatoare tip tija ITFs 45/4, ITFs 45/5,
ITFs 60/6, RS24-02 si ITS 66/7 Intindere dubla faza
mijloc, izolatori ITS 66/7

12.000

BUC.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

GENERAL

10

11

12

13

LISTA DE CANTITATI NR. 2.2 - DEVIERE LINIE ELECTRICA AERIANA 20kV


BILL OF QUANTITIES NO. 2.2 - ELECTRICAL AERIAL NETWORK 20kV RELOCATION

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

026
026

5600375

Izolator tip tija ITS 66/7

24.000

BUC.

5205415

Clema cu crestaturi OL-AL 95mmp

12.000

BUC.

026

5206604

Clema de legatura electrica CLE 1-A4

12.000

BUC.

026

5211838

Armatura de suspensie, intindere sau sustinere


U60-140

12.000

BUC.

026

5215235

Distantier rasucit DR8

24.000

BUC.

027

W1O01A

INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENS.A


LEA 6-20KV

2.000

BUC.

028

W1MM01A#

Incercarea si verificarea instalatiei de legare la


pamant, a izolatiei liniei, a traseului liniei si a
elementelor LEA

1.300

KM.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)

Manopera
(col. 3 x
col. 6)

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)

Transport
(col. 3 x
col. 8)

GENERAL

10

11

12

13

TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate

1 Lista contine 43 articole si 4 pagini

-fond accidente

2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4

-fond garantare salarii

3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE


CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.
LISTA DE CANTITATI NR. 2.3 - PRIZA PAMANT STALPI LEA 20kV
BILL OF QUANTITIES NO. 2.3 - OUTLET GROUND POLES FOR LEA 20kV

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM
Material

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0
001
002
003
004
005
006

2
SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN
TSA09C1
PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE
TSD04A1
STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
GROS.T.NECOEZIV
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII
TSD19B1
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.TARE
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
TRI1AA02C3
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI
TRA01A01P
CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM
TRANSPORTUL RUTIER AL
TRA01A10
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

10.200

M.C.

10.000

M.C.

10.000

M.C.

1.000

TONA

1.000

TONA

0.250

TONA

0.250

TONA

5.000

BUC.

008

7309966

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT


DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA
50M
Priza de pamant zincata cu 2 contururi montata in teren
normal
PRIZA DE PAMANT TIP 2B4

5.000

BUC.

009

W1MN06A#

Piesa de separatie pentru priza de pamant

5.000

BUC.

W1MN03A#

Conductor pentru legarea la pamant a aparatelor montate in


exterior

95.000

KG

007

TRB05A25

008

W1MN11A#

010
010

3701414

Banda din otel Zn 40x4mm;

97.850

KG

011

W1MM05A#

Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant

5.000

BUC.

012

W1MM02A#

Masurarea tensiunii de pas si de atingere la stalpii LEA

5.000

BUC.

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera
Utilaj
6

VALOARE
Transport
8

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate
-fond accidente
-fond garantare salarii
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

TOTAL GENERAL

1 Lista contine 14 articole si 1 pagina


2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

TOTAL
Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

GENERAL
13

Proiectant

Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.
LISTA DE CANTITATI NR. 2.4 - PROTEJARE STALPI CU PARAPET NEW JERSEY
BILL OF QUANTITIES NO. 2.4 - POLE PROTECTION WITH NEW JERSEY PARAPET

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

001

PK17A1

PARAPET DE B. A. LA POD. C. F. EXECUTAT


INTEGRAL DIN ELEM. PREF. PE SANTIER

54.000

002

TRA04A10

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU


AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER
SUB 20T PE DIS.10 KM.*

124.000

TONA

003

PI06B1

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU


MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

18.000

BUC.

VALOARE

P.U.
(lei / U.M.)

TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate

1 Lista contine 3 articole si 1 pagina

-fond accidente

2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4

-fond garantare salarii

3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE


CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

GENERAL
13

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.
LISTA DE CANTITATI NR. 2.5 - DEMONTARE ECHIPAMENTE LEA 20kV
BILL OF QUANTITIES NO. 2.5 - EQUIPMENT DISMANTLING FOR LEA 20 Kv

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

001

W1MK01B1#

Demontare Conductoare otel aluminiu montate manual in teren normal


70-95mmp

1.300

KM.

002

W1MH13A1#

Demontare Stalp de sustinere din beton pentru LEA 20KV montat cu


automacaraua in fundatie prefabricata inclusiv montarea riglelor din
beton In teren normal

2.000

BUC.

003

W1MH14A1#

Demontare Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu


automacaraua in fundatie turnata In teren normal

3.000

BUC.

004

W1MI04C1#

Demontare Coronament metalic zincat de sustinere pentru LEA 20KV


montat pe stalp din beton neplantat, simplu circuit Coronament elastic
CSE

2.000

BUC.

005

W1MI06B1#

Demontare Coronament metalic zincat de intindere pentru LEA 20KV


montat pe stalp din beton neplantat, simplu circuit Coronament
deformabil

3.000

BUC.

006

W1MJ02A1#

Demontare Legatura de sustinere sau intindere pentru LEA 20KV cu


izolatoare tip tija ITFs 45/4, ITFs 45/5, ITFs 60/6, RS24-02 si ITS 66/7
Sustinere simpla cu ITFs 45/4, 45/5, 60/6 si RS24-02

30.000

BUC.

007

W1MN13A1#

Demontare Banda din otel zincata pentru priza de legare la pamant


montata in teren normal

40.000

KG

008

TRA04A10

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE


CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*

15.000

TONA

009

MDTA4623A1

MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA PE PNEURI DE


0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

5.000

BUC.

010

MDTB4623A1

DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA PE PNEURI DE


0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

5.000

BUC.

011

MDTC4641010

TRANSPORT UTILAJ 10KM-65123003-AUTOMACARA 0,0450,059MN,H.MAX.6,5M,DES.MAX.5,5M,MOMENT MAX.15TF

5.000

BUC.

012

TSA12D1

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN


PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE

10.000

M.C.

013

W1O01A

INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENS.A LEA 6-20KV

2.000

BUC.

014

TRI1AA02C3

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN


ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3

19.000

TONA

015

TSD18D1

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII


ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE

15.000

M.C.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

GENERAL
13

LISTA DE CANTITATI NR. 2.5 - DEMONTARE ECHIPAMENTE LEA 20kV


BILL OF QUANTITIES NO. 2.5 - EQUIPMENT DISMANTLING FOR LEA 20 Kv
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

Subcapitol (norma comasata)


Denumire
0

016

TSD01D1

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE

0.750

M.C.

017

TRA01A05P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU


AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

19.000

TONA

018

TSC22B1

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80


CP TEREN CATEGORIA 2

0.040

100 MC.

019

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.IMPINS PAMINTULUI LA


10 M TEREN CAT 2

1.000

100 MC.

020

TRA01A15

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR


CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

1.050

TONA

021

TRB05B14

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE


COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M

0.300

TONA

022

TRB05A25

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE


INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M

0.200

TONA

023

W2G15B01

ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 501-2000KG

1.000

BUC.

W1MH31A#

Insotire transport cu stalpi sau tamburi de catre automacara pe pneuri de


la depozit la lucrare si retur Pe distanta pana la 20km

6.000

BUC.

024

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

Manopera
(col. 3 x
col. 6)
10

Utilaj
(col. 3 x
col. 7)
11

TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate
-fond accidente
-fond garantare salarii
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

1 Lista contine 24 articole si 2 pagini


2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

GENERAL
13

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 3. LUCRARI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI (MUTARI/PROTEJARI CABLURI TTR, SCB)
OBJECT: 3. LAND ARRANGEMENT WORKS (TTR, SCB NETWORK RELOCATION/PROTECTION)
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Proiectant

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories
2

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
3.1 CABLURI INTERURBANE TTR KM 2+000
3.1 URBAN TTR CABLE KM 2+000
3.2 CABLURI INTERURBANE SCB KM 2+000
3.2 SCB CABLE KM 2+000
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :
Ofertant

FORMULAR F3
Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie
Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.
LISTA DE CANTITATI NR. 3.1 - CABLURI INTERURBANE TTR KM 2+000
BILL OF QUANTITIES NO. 3.1 - URBAN TTR CABLE KM 2+000
Nr.
crt.

Simbol

0
1
2

1
W1S59A
NMB010421

TSB20A1

TSD04D1

Capitol de lucr. sau


Subcapitol (norma comasata)
Denumire

TCA02A1

6
7
8
8
8

DA03A1 [1]
DA05A1
TCA14Y1
4822341
4822327

TCA14V1

10

TCA16M1

10

7329261

11

TCA18C1

12

TCA16G1

12

7329261

13

TCA28S1

14

TSA24A1

15

DA06A2

16

TRA02A20

17

TRI1AA01C1

2
IDENTIFICARE CABLURI EXISTENTE (CU DETECTOR)
CONSTRUCTOR CAI FERATE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.<1M,LA ADIN.<1,5M CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI
UNELTE MINA,FARA EXPLOZ.R S-D
COMPACTAREA CU MAI DE MANA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT CU
UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. COEZIV
LUCRARI DE CONSTR.EXC.LA CANALIZ.CU TEVI SAU TUB.: SANT
PT.INST.TEVI DIRECT IN PAMINT-FARA ST.NI
SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI CF (ASIMILAT)
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT
INSTALARE CABLU DE TELECOM.IN SAPATURA IN SANT EXISTENT
CABLU TELECOMUNICATII TIHPABY 14x4x1,2 S NID 2762
CABLU TELECOMUNICATII TIHPABY 7x4x1,2 S NID 2090
INSTALARE CABLU DE TELECOM.IN SAPATURA BANDA SENMALIZARE
CABL.TC.INGROP.IN RAZA LOCALIT.
INCHIDEREA JONCT.LA CABLURI DE TELECOM.LUCRARI
AUXILIARE:PREGAT.CAPETE CABLU MANTA PVC
MANSON DE PLUMB PENTRU CABLU TELECOMUNICATII 50 X 460
JONCT.CUARTE.DIN CABLE TELEF.INTERURB.RURALE LA:A.B.C.I.S.IN
ST.FARA RETEA EL.PT.CAB.8-19C
INCHIDEREA JONCTIUNILOR LA CABLURI DE TELECOM.CU MANSON DE
PLUMB DN=100 MM
MANSON DE PLUMB PENTRU CABLU TELECOMUNICATII 50 X 460
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC: CONTINUIT. EL. A MANTALEI SI
ARMATURII SAU ECRANULUI
EPUIZAREA MEC. A APEI DIN SAP. IN TEREN CU INFILTR. PUTERNICE CU
MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL
AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN
ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1
TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate
-fond accidente
-fond garantare salarii
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

TOTAL GENERAL

Cantitate
a

UM

3
200.000
60.000

4
m
ora

16.000

mc

16.000

mc

45.000

mc

15.000
15.000
0.400
0.202
0.202

mc
mc
km cbl
km
km

2.000

hm

8.000

buc

Material

8.000

buc

42.000

buc

8.000

buc

8.000

buc

4.000

buc

12.000

ora

4.000

mc

10.000

tona

10.000

tona

P.U. (lei / U.M.)


Manopera
Utilaj
6

Transport
8

VALOARE
Material
Manopera
Utilaj
(col. 3 x col. (col. 3 x
(col. 3 x
5)
col. 6)
col. 7)
9
10
11

1 Lista contine 21 articole si 1 pagina


2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

Transport
(col. 3 x
col. 8)
12

TOTAL
GENERAL
13

Proiectant

Ofertant

FORMULAR F3
Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie
Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.
LISTA DE CANTITATI NR. 3.2 - CABLURI INTERURBANE SCB KM 2+000
BILL OF QUANTITIES NO. 3.2 - SCB CABLE KM 2+000
Nr.
crt.

Simbol

0
1
2

1
W1S59A
NMB010421

TSB20A1

TSD04D1

Capitol de lucr. sau

Cantitatea

UM
Material

Subcapitol (norma comasata)


Denumire

TCA02A1

6
7
8
8
8

DA03A1 [1]
DA05A1
TCA14Y1
4822341
4822327

TCA14V1

10

TCA16M1

10

7329261

11

TCA18C1

12

TCA16G1

12

7329261

13

TCA28S1

14

TSA24A1

15

DA06A2

16

TRA02A20

17

TRI1AA01C1

2
IDENTIFICARE CABLURI EXISTENTE (CU DETECTOR)
CONSTRUCTOR CAI FERATE CAT.2
SAP.STINCA IN SP.LIMIT.<1M,LA ADIN.<1,5M CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI
UNELTE MINA,FARA EXPLOZ.R S-D
COMPACTAREA CU MAI DE MANA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT CU UDAREA
FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. COEZIV
LUCRARI DE CONSTR.EXC.LA CANALIZ.CU TEVI SAU TUB.: SANT PT.INST.TEVI
DIRECT IN PAMINT-FARA ST.NI
SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI CF (ASIMILAT)
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT
INSTALARE CABLU DE TELECOM.IN SAPATURA IN SANT EXISTENT
CABLU TELECOMUNICATII TIHPABY 14x4x1,2 S NID 2762
CABLU TELECOMUNICATII TIHPABY 7x4x1,2 S NID 2090
INSTALARE CABLU DE TELECOM.IN SAPATURA BANDA SENMALIZARE
CABL.TC.INGROP.IN RAZA LOCALIT.
INCHIDEREA JONCT.LA CABLURI DE TELECOM.LUCRARI
AUXILIARE:PREGAT.CAPETE CABLU MANTA PVC
MANSON DE PLUMB PENTRU CABLU TELECOMUNICATII 50 X 460
JONCT.CUARTE.DIN CABLE TELEF.INTERURB.RURALE LA:A.B.C.I.S.IN ST.FARA
RETEA EL.PT.CAB.8-19C
INCHIDEREA JONCTIUNILOR LA CABLURI DE TELECOM.CU MANSON DE
PLUMB DN=100 MM
MANSON DE PLUMB PENTRU CABLU TELECOMUNICATII 50 X 460
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC: CONTINUIT. EL. A MANTALEI SI
ARMATURII SAU ECRANULUI
EPUIZAREA MEC. A APEI DIN SAP. IN TEREN CU INFILTR. PUTERNICE CU
MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL
AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE
RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1
TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate
-fond accidente
-fond garantare salarii
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

3
200.000
60.000

4
m
ora

16.000

mc

16.000

mc

45.000

mc

15.000
15.000
0.400
0.202
0.202

mc
mc
km cbl
km
km

2.000

hm

8.000

buc

8.000

buc

42.000

buc

8.000

buc

8.000

buc

4.000

buc

12.000

ora

4.000

mc

10.000

tona

10.000

tona

P.U. (lei / U.M.)


Manopera
Utilaj
6

Transport
8

Material
(col. 3 x
col. 5)
9

VALOARE
Manopera
Utilaj
(col. 3 x
(col. 3 x
col. 6)
col. 7)
10
11

1 Lista contine 21 articole si 1 pagina


2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

TOTAL
Transport GENERAL
(col. 3 x
col. 8)
12
13

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 4. LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
OBJECT: 4. ENVIRONMENT PROTECTION WORKS
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Proiectant

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories
2

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
4.1 LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
4.1 ENVIRONMENT PROTECTION WORKS
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :
Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 4.1 - LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI


BILL OF QUANTITIES NO. 4.1 - ENVIRONMENT PROTECTION WORKS

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 1

5A22

Insamantare simpla
Simple sowing

mp
mp

3,760.00

4P21

Separator de hidrocarburi din beton armat


Greasy filter from reinforced concrete

buc
pcs

2.00

4P22

Bazin de dispare din beton armat


Dissipater tank from reinforced concrete

buc
pcs

2.00

5A22

Insamantare simpla
Simple sowing

mp
mp

2,800.00

5A22

Insamantare simpla
Simple sowing

mp
mp

4,800.00

5A22

Insamantare simpla
Simple sowing

mp
mp

2,220.00

5A22

Insamantare simpla
Simple sowing

mp
mp

1,200.00

5A22

Insamantare simpla
Simple sowing

mp
mp

100.00

INTERSECTIE GIRATORIE 1

TRONSON 3

TRONSON 4

TRONSON 6

INTERSECTIE GIRATORIE 2

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 8 articole si 1 pagina
2, Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3, Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 6

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Studiu de Fezabilitate preliminar


Beneficiar: C.N.A.D.N.R.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 5. LUCRARI DE DRUM
OBJECT: 5. ROAD WORKS
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories
2

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
5.1 LUCRARI PRELIMINARE
5.1 ACILLARY WORKS
5.2 TERASAMENTE
5.2 EARTHWORKS
5.3 SUPRASTRUCTURA
5.3 SUPERSTRUCTURE
5.4 PODETE
5.4 CULVERTS
5.5 LUCRARI PENTRU SCURGEREA APELOR
5.5 DRAINAGE WORKS
5.6 LUCRARI PT. SIGURANTA CIRCULATIEI
5.6 SAFETY ROAD WORKS
5.7 SEMNALIZARE RUTIERA
5.7 ROAD MARKING AND SIGNALIZATION
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Proiectant

Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 5.1 - LUCRARI PRELIMINARE


BILL OF QUANTITIES NO 5.1 - ANCILLARY WORKS

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 1

1.5A

5A4

5A3B

5A5B

1.5A

5A4

Pichetarea detaliata a drumului


Marking-out the road in detail
Defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti
Land clearing of area with bushes and shrubs
Doborare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta tare
Cutting of treees with a diametre of 10-30 cm of hard type
wood
Dezradacinarea
cioatelor cu diametrul pana la 40 cm, de
arbore de esenta tare
Uprooting of stumps with diametre lessINTERSECTIE
than 40 cm,hard
type
GIRATORIE
1
wood
Pichetarea detaliata a drumului
Marking-out the road in detail
Defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti
Land clearing of area with bushes and shrubs

km
km
mp
mp
buc
pcs
buc
pcs
km
km
mp
mp

0.26
520.00
2.00
2.00

0.40
210.00

TRONSON 3

1.5A

5A4

5A3B

10

5A5B

11

1.5A

12

5A4

13

5A3B

14

5A5B

Pichetarea detaliata a drumului


Marking-out the road in detail
Defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti
Land clearing of area with bushes and shrubs
Doborare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta tare
Cutting of treees with a diametre of 10-30 cm of hard type
wood
Dezradacinarea cioatelor cu diametrul pana la 40 cm, de
arbore de esenta tare
Uprooting of stumps with diametre less than 40
cm,hard type
TRONSON
4
wood
Pichetarea detaliata a drumului
Marking-out the road in detail
Defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti
Land clearing of area with bushes and shrubs
Doborare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta tare
Cutting of treees with a diametre of 10-30 cm of hard type
wood
Dezradacinarea cioatelor cu diametrul pana la 40 cm, de
arbore de esenta tare
Uprooting of stumps with diametre less than 40 cm,hard type
wood

km
km
mp
mp
buc
pcs
buc
pcs
km
km
mp
mp
buc
pcs
buc
pcs

0.60
1,200.00
3.00
3.00

0.40
370.00
2.00
2.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.1 - LUCRARI PRELIMINARE


BILL OF QUANTITIES NO 5.1 - ANCILLARY WORKS

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 6

15

1.5A

16

5A4

17

5A3B

18

5A5B

Pichetarea detaliata a drumului


Marking-out the road in detail
Defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti
Land clearing of area with bushes and shrubs
Doborare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta tare
Cutting of treees with a diametre of 10-30 cm of hard type
wood

km
km
mp
mp
buc
pcs

Dezradacinarea cioatelor cu diametrul pana la 40 cm, de


arbore de esenta tare
Uprooting of stumps with diametre less than 40 cm,hard type
wood

buc
pcs

0.40
350.00
2.00

2.00

TRONSON 7

19

5A9C

20

5A1D

Sapatura de pamant la deblee in teren tare


Digging in hard soil
Desfacerea parapetului metalic
Metallic parapet dismounting

mc
mc
m
m

1,040.00
2,800.00

INTERSECTIE GIRATORIE 2

21

1.5A

22

5A9C

Pichetarea detaliata a drumului


Marking-out the road in detail
Sapatura de pamant la deblee in teren tare
Digging in hard soil

km
km
mc
mc

0.40
339.50

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 22 articole si 2 pagini
2, Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3, Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 6

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 5.2 - TERASAMENTE


BILL OF QUANTITIES NO 5.2 - EARTHWORKS

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 1

5A8

5A16C

5A9B

5A24A

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil
Umplutura cu pamant din groapa de imprumut
Filling from the barrow pit
Sapatura de pamant la deblee in teren mediu
Digging in medium soil

mc
mc
mc
mc
mc
mc

16,000.00

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal avand inaltimea


pana la 4m
Coating with vegetal soil of bank slope up to 4m height

mc
mc

564.00

2,065.00

165.00

INTERSECTIE GIRATORIE 1

5A8

5A16C

5A9B

5A24A

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil
Umplutura cu pamant din groapa de imprumut
Filling from the barrow pit
Sapatura de pamant la deblee in teren mediu
Digging in medium soil

mc
mc
mc
mc
mc
mc

21,090.00

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal avand inaltimea


pana la 4m
Coating with vegetal soil of bank slope up to 4m height

mc
mc

420.00

630.00

1,670.00

TRONSON 3

5A8

10

5A16C

11

5A9B

12

5A24A

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil
Umplutura cu pamant din groapa de imprumut
Filling from the barrow pit
Sapatura de pamant la deblee in teren mediu
Digging in medium soil

mc
mc
mc
mc
mc
mc

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal avand inaltimea


pana la 4m
Coating with vegetal soil of bank slope up to 4m height

mc
mc

3,600.00
6,400.00
1,500.00
720.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.2 - TERASAMENTE


BILL OF QUANTITIES NO 5.2 - EARTHWORKS

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 4

13

5A8

14

5A16C

15

5A24A

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil
Umplutura cu pamant din groapa de imprumut
Filling from the barrow pit

mc
mc
mc
mc

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal avand inaltimea


pana la 4m
Coating with vegetal soil of bank slope up to 4m height

mc
mc

333.00
800.00
333.00

TRONSON 6

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil
Umplutura cu pamant din groapa de imprumut
Filling from the barrow pit
Sapatura de pamant la deblee in teren mediu
Digging in medium soil

mc
mc
mc
mc
mc
mc

16

5A8

17

5A16C

18

5A9B

19

5A24A

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal avand inaltimea


pana la 4m
Coating with vegetal soil of bank slope up to 4m height

mc
mc

180.00

20

5A32D

Frezarea dale de beton existente pe grosime >6cm


Milling of concrete plates surfacing on thick >6 cm

mp
mp

160.00

1,000.00
4,440.00
250.00

INTERSECTIE GIRATORIE 2

21

5A8

22

5A32D

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil
Frezarea dale de beton existente pe grosime >6cm
Milling of concrete plates surfacing on thick >6 cm

mc
mc
mp
mp

405.00
35.00

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 22 articole si 2 pagini
2, Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3, Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 6

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 5.3 - SUPRASTRUCTURA DRUM


BILL OF QUANTITIES NO 5.3 - ROAD SUPERSTRUCTURE
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 1

5B10

5B1

5B4

5B14B

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime
Strat din balast
Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation

mc
mc
mc
mc
mc
mc

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat


la cald cu bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot
rolled with bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed
aggregates

820.00
1,180.00
780.00

t
480.00

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra


(MASF16), 4 cm grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4
cm thickness

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la


cald cu bitum tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with
bitumen type D60/80 or 80/100

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,60 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60
kg/sq.m

mp
mp

2,375.00

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,90 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90
kg/sq.m

mp
mp

4,750.00

mp
mp

2,375.00

t
360.00

INTERSECTIE GIRATORIE 1

5B10

10

5B1

11

5B4

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime
Strat din balast
Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation

mc
mc
mc
mc
mc
mc

910.00
1,845.00
1,030.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.3 - SUPRASTRUCTURA DRUM


BILL OF QUANTITIES NO 5.3 - ROAD SUPERSTRUCTURE

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

5B14B

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat


la cald cu bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot
rolled with bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed
aggregates

12

t
636.00

13

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra


(MASF16), 4 cm grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4
cm thickness

14

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la


cald cu bitum tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with
bitumen type D60/80 or 80/100

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,60 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60
kg/sq.m

mp
mp

3,375.00

16

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,90 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90
kg/sq.m

mp
mp

6,750.00

17

5B3

18

5B1

19

2B14C

20

2B35B

21

5B33A

Pavele din piatra 13*13 pe pat de mortar la carosabil

5C18E

Borduri prefabricate din beton sau piatra 10x15cm pe fundatie


din nisip
Prefabricated concrete/stone kerbs 10x15 cm on sand
foundation

15

22

Strat din nisip


Sand layer
Strat din balast
Ballast layer
Beton clasa C12/15 in fundatii (radiere)
Concrete of C12/15 class for foundations
Mortar de poza 2cm
Special mortar 2 cm thick

mp
mp

3,375.00

t
480.00

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mp
mp
m
m

24.65
56.00
31.00
6.20
270.00

320.00

23

5C18B

Borduri prefabricate din beton sau piatra 20x25cm pe fundatie


din nisip
Prefabricated concrete/stone kerbs 20x25 cm on sand
foundation

m
m

115.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.3 - SUPRASTRUCTURA DRUM


BILL OF QUANTITIES NO 5.3 - ROAD SUPERSTRUCTURE

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 3

24

5B10

25

5B1

26

5B4

27

5B14B

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime
Strat din balast
Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation

mc
mc
mc
mc
mc
mc

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat


la cald cu bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot
rolled with bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed
aggregates

1,850.00
3,740.00
1,700.00

t
1,020.00

28

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra


(MASF16), 4 cm grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4
cm thickness

29

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la


cald cu bitum tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with
bitumen type D60/80 or 80/100

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,60 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60
kg/sq.m

mp
mp

5,250.00

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,90 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90
kg/sq.m

mp
mp

10,500.00

30

31

mp
mp

5,250.00

t
756.00

TRONSON 4

32

5B10

33

5B1

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime
Strat din balast
Ballast layer

mc
mc
mc
mc

180.00
560.00

34

5B4

35

5B4B

Strat din piatra sparta


Crushed stone layer in the foundation
Scarificare si completare strat din piatra sparta
Crushed stone layer riping and completion

mc
mc
mc
mc

905.00
900.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.3 - SUPRASTRUCTURA DRUM


BILL OF QUANTITIES NO 5.3 - ROAD SUPERSTRUCTURE

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

5B14B

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat


la cald cu bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot
rolled with bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed
aggregates

36

t
636.00

37

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra


(MASF16), 4 cm grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4
cm thickness

38

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la


cald cu bitum tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with
bitumen type D60/80 or 80/100

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,60 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60
kg/sq.m

mp
mp

3,250.00

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,90 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90
kg/sq.m

mp
mp

6,500.00

39

40

mp
mp

3,250.00

t
480.00

TRONSON 6

41

5B10

42

5B1

43

5B4

44

5B14B

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime
Strat din balast
Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation
Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat
la cald cu bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot
rolled with bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed
aggregates

mc
mc
mc
mc
mc
mc

380.00
700.00
380.00

t
228.00

45

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra


(MASF16), 4 cm grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4
cm thickness

mp
mp

3,050.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.3 - SUPRASTRUCTURA DRUM


BILL OF QUANTITIES NO 5.3 - ROAD SUPERSTRUCTURE

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la


cald cu bitum tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with
bitumen type D60/80 or 80/100

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

46

Strat antifisura din mortar asfaltic deschis executat la cald


(MAD25), cu bitum

t
168.00

t
t
t

47

5B16E

48

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,60 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60
kg/sq.m

mp
mp

3,050.00

49

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida


0,90 kg/mp
Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90
kg/sq.m

mp
mp

4,300.00

346.00

TRONSON 7

50

5B10

51

5B1

52

5B4

53

2C35

54

5B15G

55

5B3

56

5C18B

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime
Strat din balast
Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation
Dale de beton
Concrete slabs

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

Folie sub imbracaminte de beton de ciment


Plastic under concrete pavement

mp

1,040.00

Strat din nisip


Sand layer

mc
mc

20.80

Borduri prefabricate din beton sau piatra 20x25cm pe fundatie


din nisip
Prefabricated concrete/stone kerbs 20x25 cm on sand
foundation

m
m

628.00

208.00
312.00
260.00
208.00

57

2C18C

Desfacere borduri existente


Dismounting existing kerbs

m
m

548.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.3 - SUPRASTRUCTURA DRUM


BILL OF QUANTITIES NO 5.3 - ROAD SUPERSTRUCTURE

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 7 - REPARATII DALE

58

5D4A

59

5D3

60

5D3A

61

5B3

62

2B35A

Desfacere dale deteriorate din beton de ciment


Colmatari rosturi si crapaturi, la imbracaminti din beton de
ciment
Sealing joints and cracks at cement concrete course
Colmatariea rosturilor mai largi de 3cm cu mortar asfaltic
Strat din nisip
Sand layer
Beton fluidizat cu aditiv Flubet

mp
mp

720.00

m
m

17.52

m
m
mc
mc
mp
mp

15.60
14.40
720.00

INTERSECTIE GIRATORIE 2

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime
Strat din balast
Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation
Dale de beton
Concrete slabs
Folie sub imbracaminte de beton de ciment
Plastic under concrete pavement
Strat din nisip
Sand layer
Mortar de poza 2cm
Special mortar 2 cm thick

63

5B10

64

5B1

65

5B4

66

2C35

67

5B15G

68

5B3

69

2B35B

70

5B33A

Pavele din piatra 13*13 pe pat de mortar la carosabil

5C18E

Borduri prefabricate din beton sau piatra 10x15cm pe fundatie


din nisip
Prefabricated concrete/stone kerbs 10x15 cm on sand
foundation

71

TOTAL GENERAL

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mp
mc
mc
mc
mc
mp
mp
m
m

50.00
75.00
62.50
50.00
250.00
7.45
3.15
60.00

80.00

Proiectant

5
Ofertant

1, Lista contine 71 articole si 6 pagini


2, Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3, Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 6

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 5.4 - PODETE


BILL OF QUANTITIES NO 5.4 - CULVERTS
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

PODET TIP C2

5A9B

2B14D

5C21F1

5C21G1

2B15D1

2B10A

2C11

5C24A

2B17

10

2B14B

11

2A2

12

5A43A

13

2A5A

14

6E8

15

2B35B

Sapatura de pamant la deblee in teren mediu


Digging in medium soil
Beton clasa C16/20 in fundatii (radiere)
Concrete of C16/20 class for foundations
Aripi prefabricate tip A2
Precast wings type A2
Elemente prefabricate tip C2
Precast elements type C2
Beton clasa C30/37 in elevatii
Concrete of C30/37 class for elevations
Armatura OB37 in elevatii
OB37 reinforcement in elevations
Hidroizolatie
Waterproofing

mc
mc
mc
mc

54.00
87.00

buc

4.00

buc

14.00

mc
mc
t
t
mp
mp

Geogril aplicat pe suport geotextil foarte subire impregnat cu


bitum avnd rezistena la traciune de 50 kN/m pe ambele
direcii i rezistent la temperatura minim de 100oC
Geogrid applied on textile support with 50kN/m rezistance

mp

Dren din piatra bruta


Rubble stone drain
Beton clasa C8/10 in fundatii (radiere)
Concrete of C8/10 class for foundations
Umpluturi la platforme
Platform filling
Pereu din piatra bruta
Pitching of rubber stone
Pereu din beton C20/25
C20/25 concrete pitching
Saltea piatra bruta
Stone pillow
Mortar de poza 2cm
Special mortar 2 cm thick

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mp
mp
mc
mc
mc
mc

1.20
0.05
157.00

186.00

70.00
12.00
5.40
12.00
5.00
11.00
1.70

16

2B11

Cofraje

mp

42.00

LISTA DE CANTITATI NR. 5.4 - PODETE


BILL OF QUANTITIES NO 5.4 - CULVERTS
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

PODET TIP P2

17

5A9B

18

2B14D

19

5C21F2

20

5C21A

21

2B15D1

22

2B10A

23

2C11

24

5C24A

25

2B17

26

2B14B

27

2A2

28

5A43A

29

2A5A

30

6E8

31

2B35B

32

2B11

Sapatura de pamant la deblee in teren mediu


Digging in medium soil
Beton clasa C16/20 in fundatii (radiere)
Concrete of C16/20 class for foundations
Aripi prefabricate tip A0
Precast wings type A0
Elemente prefabricate tip P2
Prefab elements P2 type
Beton clasa C30/37 in elevatii
Concrete of C30/37 class for elevations
Armatura OB37 in elevatii
OB37 reinforcement in elevations
Hidroizolatie
Waterproofing

mc
mc
mc
mc

120.00
63.00

buc

4.00

buc

12.00

mc
mc
t
t
mp
mp

Geogril aplicat pe suport geotextil foarte subire impregnat cu


bitum avnd rezistena la traciune de 50 kN/m pe ambele
direcii i rezistent la temperatura minim de 100oC
Geogrid applied on textile support with 50kN/m rezistance

mp

Dren din piatra bruta


Rubble stone drain
Beton clasa C8/10 in fundatii (radiere)
Concrete of C8/10 class for foundations
Umpluturi la platforme
Platform filling
Pereu din piatra bruta
Pitching of rubber stone
Pereu din beton C20/25
C20/25 concrete pitching
Saltea piatra bruta
Stone pillow
Mortar de poza 2cm
Special mortar 2 cm thick
Cofraje

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mp
mp
mc
mc
mc
mc
mp

1.20
0.05
63.00

80.00

22.00
3.00
12.00
7.40
2.60
9.60
0.70

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 30 articole si 2 pagini

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 5.5 - SCURGEREA APELOR


BILL OF QUANTITIES NO 5.5 - DRAINAGE WORKS
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 1

5A40

5A36A

5A41

Santuri pereate cu elemente pref. din beton


Ditches pitched with precast concrete elements
Rigola de acostament pavata cu elemente pref. din beton
Road shoulder gutter paved with precast concrete elements
Casiuri pe taluz
Side ditches on slope

m
m
m
m
m
m

190.00
100.00
14.00

INTERSECTIE GIRATORIE 1

5A40
5A37B

Santuri pereate cu elemente pref. din beton


Ditches pitched with precast concrete elements

m
m

240.00

Rigol dreptunghiulara acoperita cu placute prefabricate


carosabile din beton armat
Road shoulder gutter paved with precast concrete elements
prefabricated plates by reinforcement concrete

m
m

12.00

TRONSON 3

5A40

5A36A

5A41

Santuri pereate cu elemente pref. din beton


Ditches pitched with precast concrete elements
Rigola de acostament pavata cu elemente pref. din beton
Road shoulder gutter paved with precast concrete elements
Casiuri pe taluz
Side ditches on slope

m
m
m
m
m
m

820.00
50.00
5.00

TRONSON 4

5A40

Santuri pereate cu elemente pref. din beton


Ditches pitched with precast concrete elements

m
m

320.00

TRONSON 6

10

5A40

11

5A36A

12

5A37B

Santuri pereate cu elemente pref. din beton


Ditches pitched with precast concrete elements
Rigola de acostament pavata cu elemente pref. din beton
Road shoulder gutter paved with precast concrete elements

m
m
m
m

Rigol dreptunghiulara acoperita cu placute prefabricate


carosabile din beton armat
Road shoulder gutter paved with precast concrete elements
prefabricated plates by reinforcement concrete

m
m

230.00
210.00

210.00

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 5.6 - SIGURANTA CIRCULATIEI


BILL OF QUANTITIES NO. 5.6 - ROAD SAFETY
UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

Parapet metalic pentru drum tip foarte greu, grunduit


Very heavy metallic guardrail for road, painted

250.00

m
m

120.00

m
m

355.00

740.00

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

2
TRONSON 1

2C16E1

5C5A

Parapet metalic greu (cu lisa compusa) amplasat pe rambleu


Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the
embankment

5C5A

Parapet metalic greu (cu lisa compusa) amplasat pe rambleu


Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the
embankment

5C5A

Parapet metalic greu (cu lisa compusa) amplasat pe rambleu


Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the
embankment

m
m

5C9B1

Panou fonoizolant H=3m


Noise protection panel H=3m

mp
mp

5C5A

Parapet metalic greu (cu lisa compusa) amplasat pe rambleu


Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the
embankment

5C5A

Parapet metalic greu (cu lisa compusa) amplasat pe rambleu


Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the
embankment

INTERSECTIE GIRATORIE 1

TRONSON 3

1,350.00

TRONSON 4

m
m

330.00

m
m

100.00

m
m

2,590.00

TRONSON 6

TRONSON 7

5C5A

Parapet metalic greu (cu lisa compusa) amplasat pe rambleu


Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the
embankment

5C10

Stalpi de dirijare
Guideposts

INTERSECTIE GIRATORIE 2

buc
pcs

237.00

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 9 articole si 1 pagina

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 5.7 - SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE


BILL OF QUANTITIES NO. 5.7 - ROAD MARKINGS AND SIGNALIZATIONS

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

5C12

5C11

5C15A2

5C15A1

5C25C3A

5C14A

Descrierea lucrarii
Work description
2

Indicatori hectometrici
Hectometric posts
Indicatori kilometrici pentru drum
Kilometrical posts
Marcaje rutiere longitudinale rezonator
Resonator longitudinal road markings
Marcaje rutiere longitudinale
Longitudinal road markings
Marcaje transversale
Transversal road markings
Panouri indicatoare pentru circulatia rutiera
Signing plates for road traffic

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

buc
pcs
buc
pcs
km echiv
equiv km
km echiv
equiv km
mp
mp
buc
pcs

17.00
2.00
0.15
5.80
281.00
130.00

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 6 articole si 1 pagina
2, Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3, Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 6

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories

OBIECT: 6. LUCRARI DE ARTA


OBJECT: 6. STRUCTURE WORKS
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
6.1. PASAJ KM 0+271
6.1. OVERPASS KM 0+271
6.2. PASAJ KM 1+370
6.2. OVERPASS KM 1+370
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :

Proiectant

4.1207
Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
3

Ofertant

roiect tehnic si Detalii de Executie


iar: C.N.A.P.M.C.

lei / euro
Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii euro
4

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 6.1 - PASAJ KM 0+271


BILL OF QUANTITIES NO. 6.1 - OVERPASS KM 0+271
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

1. INFRASTRUCTURA
1. INFRASTRUCTURE
Drumuri tehnologice
Technological roads
Umpluturi la platforme
Platform filling
Sistemul rutier la platforme
Platform pavement
Sapatura cu adancimea <4,00m
Digging up to a depth of 4 m
Forarea pilotilor de diametru mare - F=1080mm
Drilling of piles with a large diametre - D= 1080 mm
Incercare piloti F=1080 mm
Piles test D=1080 mm
Beton clasa C20/25 in piloti forati
Concrete of C20/25 class for drilled piles
Armatura OB37 in piloti forati de diametru mare
OB37 reinforcement for driller column of big diametre
Armatura PC52 in piloti forati de diametru mare
PC52 reinforcement for driller column of big diametre
Cofraje pentru fundatii (radiere)
Shuttering for foundations
Armatura OB37 in fundatii (radiere)
OB37 reinforcement for foundation (inverts)
Armatura PC52 in fundatii (radiere)
PC52 reinforcement for foundation (inverts)
Beton clasa C25/30 in fundatii
Concrete of C25/30 class for foundations
Beton clasa C12/15 in fundatii (radiere)
Concrete of C12/15 class for foundations

km
km
mc
mc
mp
mp
mc
mc
m
m
buc
buc
mc
mc
t
t
t
t
mp
mp
t
t
t
t
mc
mc
mc
mc

2A1

2A2

2A3

2B1

2B4A

2B13C1

2B13B

2B9A

2B9B

10

2B11

11

2B8A

12

2B8B

13

2B14E3

14

2B14C

15

2B10A

Armatura OB37 in elevatii


OB37 reinforcement in elevations

t
t

9.60

16

2B10B

Armatura PC52 in elevatii


PC52 reinforcement in elevations

t
t

31.00

17

2B12A

Cofraje plane pentru elevatii - obisnuite


Plane shutterings for elevations - usual

mp
mp

520.00

0.75
270.00
540.00
1,350.00
805.00
1.00
677.00
7.60
36.80
255.00
14.50
18.90
430.00
36.50

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

LISTA DE CANTITATI NR. 6.1 - PASAJ KM 0+271


BILL OF QUANTITIES NO. 6.1 - OVERPASS KM 0+271
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

18

2B12B

19

2B15D1

20

2B21

21

2B23A

22

2B22

23

2B16B

Descrierea lucrarii
Work description
2

Cofraje curbe pentru elevatii - obisnuite


Curve shuttering for elevations - usual
Beton clasa C30/37 in elevatii
Concrete of C30/37 class for elevations
Hidroizolatii pe culei si placile de racordare
Waterproofing on the abutments and precast trasition slabs
Trotuar pe culei, latime T=1,00m
Footway on abutments with a width of T = 1.00 m
Cale pe culei
Carriageway on the abutments
Aparate de reazem din neopren si teflon
Neoprene and raylon bearing devices

UM
MU
3

mp
mp
mc
mc
mp
mp
m
m
mp
mp
buc
pcs

147.00
232.00
745.00
13.20
56.00
64.00

TOTAL 1
2. RACORDARI CU TERASAMENTELE
2. ANCILLARY WORKS
24

2A4

25

2A5

26

2A6

27

2A7

28

2B18D

29

5C14F

Umpluturi la sferturi de con


Fillings at cone quarters
Pereu la sferturi de con
Pitching at the cone quarters
Scari pe taluz, inclusiv mana curenta
Stairs on slopes, including hand-rail
Casiuri pe taluz
Side ditches on slope
Placi de racordare L=6.00m
Precast transition slabs L=6.00m
Semnalizare rutiera provizorie pe timpul executiei lucrarilor
Temporary traffic signing during works execution

mc
mc
mp
mp
m
m
m
m
buc
pcs
set
set

1,710.00
610.00
19.50
19.50
14.00
1.00

TOTAL 2
3. SUPRASTRUCTURA
3. SUPERSTRUCTURE
30

2C1A17A1

Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=1,03m


Precast prestressed beams with adherent reinforcement
L=24,00m h=1,03m

buc
pcs

16.00

31

2C1B1

Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=30,00m h=1,03m


Precast beams, prestressed after fixing L=30,00m h=1,03m

buc
pcs

16.00

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

32

2C6

Descrierea lucrarii
Work description
2

Fascicule din cable SBP I


Wire SBP I

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

m
m

4,180.00

LISTA DE CANTITATI NR. 6.1 - PASAJ KM 0+271


BILL OF QUANTITIES NO. 6.1 - OVERPASS KM 0+271
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

33

2C7A

34

2C7B

35

2C8A

36

2C21

37

2C10I

38

2C9A

39

2C9B

40

2C11

41

2C12

42

2C13A

43

2C14

44

2C15A1

45

2C16A

46

2C26B1

47

2C26B2

48

2C25A

49

5A49C

Descrierea lucrarii
Work description
2

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

Ancoraje active pentru fascicule din SBP I


Active anchorage for wire SBP I
Ancoraje pasive pentru fascicule din SBP I
Passive anchorage for wire SBP I
Cofraje plane pentru suprastructura - obisnuite
Plane shuttering for the superstructure - usual
Schele de sustinere a consolelor de trotuar
Supporting scaffolds for the wark at the footway cantilevers

buc
pcs
buc
pcs
mp
mp
mp
mp

Beton turnat monolit in suprastructura clasa C35/45


Concrete cast monolith in the superstructure class C 35/45

mc
mc

Armatura OB37 in suprastructura


OB37 reinforcement for superstructure
Armatura PC52 in suprastructura
PC52 reinforcement for superstructure
Hidroizolatie
Waterproofing
Calea pe pod
Carriageway on the bridge
Trotuar pe suprastructura, latime T=1,00m
1.00 m wide footway on superstructure
Guri de scurgere
Down pipe
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de 100 mm
Devices for covering of expansion joints - 100 mm
Parapet metalic pietonal pe suprastructura
Pedestrian guardrail on superstucture
Borduri inalte curente
Ussualy high kerbs
Borduri inalte de capat
Ending high kerbs
Vopsirea anticoroziva beton
Tub PVC diam=110 mm
Plastic tub 110 mm

t
t
t
t
mp
mp
mp
mp
m
m
buc
pcs
m
m
m
m
m
m
m
m
mp

TOTAL 3

224.00
64.00
410.00
230.00
220.00
13.40
36.00
1,190.00
870.00
221.00
5.00
22.50
234.50
230.00
4.00
3,480.00
175.00

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 49 articole si 3 pagini

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 6.2 - PASAJ KM 1+370


BILL OF QUANTITIES NO. 6.2 - OVERPASS KM 1+370
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

1. INFRASTRUCTURA
1. INFRASTRUCTURE
1

2A1

2A2

2A3

2B1

2B4A

2B13C1

2B13B

2B9A

2B9B

10

2B15D1

11

2B11

12

2B8A

13

2B8B

14

2B14E3

15

2B14C

16

2B10A

17

2B10B

Drumuri tehnologice
Technological roads
Umpluturi la platforme
Platform filling
Sistemul rutier la platforme
Platform pavement
Sapatura cu adancimea <4,00m
Digging up to a depth of 4 m
Forarea pilotilor de diametru mare - F=1080mm
Drilling of piles with a large diametre - D= 1080 mm
Incercare piloti F=1080 mm
Piles test D=1080 mm
Beton clasa C20/25 in piloti forati
Concrete of C20/25 class for drilled piles
Armatura OB37 in piloti forati de diametru mare
OB37 reinforcement for driller column of big diametre
Armatura PC52 in piloti forati de diametru mare
PC52 reinforcement for driller column of big diametre
Beton clasa C30/37 in elevatii
Concrete of C30/37 class for elevations
Cofraje pentru fundatii (radiere)
Shuttering for foundations
Armatura OB37 in fundatii (radiere)
OB37 reinforcement for foundation (inverts)
Armatura PC52 in fundatii (radiere)
PC52 reinforcement for foundation (inverts)
Beton clasa C25/30 in fundatii
Concrete of C25/30 class for foundations
Beton clasa C12/15 in fundatii (radiere)
Concrete of C12/15 class for foundations
Armatura OB37 in elevatii
OB37 reinforcement in elevations
Armatura PC52 in elevatii
PC52 reinforcement in elevations

km
km
mc
mc
mp
mp
mc
mc
m
m
buc
buc
mc
mc
t
t
t
t
mc
mc
mp
mp
t
t
t
t
mc
mc
mc
mc
t
t
t
t

0.50
230.00
230.00
780.00
588.00
1.00
481.00
6.80
37.00
247.00
77.00
6.15
16.40
113.50
23.00
6.60
17.00

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

18

2B12A

Descrierea lucrarii
Work description
2

Cofraje plane pentru elevatii - obisnuite


Plane shutterings for elevations - usual

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

mp
mp

565.00

LISTA DE CANTITATI NR. 6.2 - PASAJ KM 1+370


BILL OF QUANTITIES NO. 6.2 - OVERPASS KM 1+370
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

19

2B17

20

5A16B

21

2B21

22

2B23A

23

2B22

24

2B16A

Descrierea lucrarii
Work description
2

Dren din piatra bruta


Rubble stone drain
Umplutura cu pamant din depozit intermediar
Filling from the intermediary storage yard
Hidroizolatii pe culei si placile de racordare
Waterproofing on the abutments and precast trasition slabs
Trotuar pe culei, latime T=1,00m
Footway on abutments with a width of T = 1.00 m
Cale pe culei
Carriageway on the abutments
Aparate de reazem din neopren
Neoprene bearing devices

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

mc
mc
mc
mc
mp
mp
m
m
mp
mp
buc
pcs

40.00
250.00
47.00
8.00
47.00
24.00

TOTAL 1
2. RACORDARI CU TERASAMENTELE
2. ANCILLARY WORKS
25

2A4

26

2A5

27

2A6

28

2A7

29

2B18A

Umpluturi la sferturi de con


Fillings at cone quarters
Pereu la sferturi de con
Pitching at the cone quarters
Scari pe taluz, inclusiv mana curenta
Stairs on slopes, including hand-rail
Casiuri pe taluz
Side ditches on slope
Placi de racordare L=3.00m
Precast transition slabs L=3.00m

mc
mc
mp
mp
m
m
m
m
buc
pcs

465.00
120.00
5.50
11.00
14.00

TOTAL 2
3. SUPRASTRUCTURA
3. SUPERSTRUCTURE
30

2C1B7

31

2C1B2

32

2C6

Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=40,00m h=2,10m


Precast beams, prestressed after fixing L=40,00m h=2,10m
Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=24,00m h=1,60m
Precast beams, prestressed after fixing L=24,00m h=1,60m
Fascicule din cable SBP I
Wire SBP I

buc
pcs
buc
pcs
m
m

4.00
8.00
3,100.00

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

33

2C7A

34

2C7B

Descrierea lucrarii
Work description
2

Ancoraje active pentru fascicule din SBP I


Active anchorage for wire SBP I
Ancoraje pasive pentru fascicule din SBP I
Passive anchorage for wire SBP I

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

buc
pcs
buc
pcs

180.00
16.00

LISTA DE CANTITATI NR. 6.2 - PASAJ KM 1+370


BILL OF QUANTITIES NO. 6.2 - OVERPASS KM 1+370
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

35

2C8A

36

2C21

37

2C10I

38

2C9A

39

2C9B

40

2C11

41

2C12

42

2C13A

43

2C14

44

2C15A1

45

2C16A

46

2C16A1

47

2C26B1

48

2C26B2

49

2C25A

50

5A49C

Descrierea lucrarii
Work description
2

Cofraje plane pentru suprastructura - obisnuite


Plane shuttering for the superstructure - usual
Schele de sustinere a consolelor de trotuar
Supporting scaffolds for the wark at the footway cantilevers
Beton turnat monolit in suprastructura clasa C35/45
Concrete cast monolith in the superstructure class C 35/45
Armatura OB37 in suprastructura
OB37 reinforcement for superstructure
Armatura PC52 in suprastructura
PC52 reinforcement for superstructure
Hidroizolatie
Waterproofing
Calea pe pod
Carriageway on the bridge
Trotuar pe suprastructura, latime T=1,00m
1.00 m wide footway on superstructure
Guri de scurgere
Down pipe
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de 100 mm
Devices for covering of expansion joints - 100 mm
Parapet metalic pietonal pe suprastructura
Pedestrian guardrail on superstucture
Parapet de protectie pe zona CF
Borduri inalte curente
Ussualy high kerbs
Borduri inalte de capat
Ending high kerbs
Vopsirea anticoroziva beton
Tub PVC diam=110 mm
Plastic tub 110 mm

TOTAL 3
TOTAL GENERAL

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

mp
mp
mp
mp
mc
mc
t
t
t
t
mp
mp
mp
mp
m
m
buc
pcs
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mp
m

910.00
176.00
140.00
3.50
5.00
945.00
690.00
176.00
8.00
22.00
176.00
40.00
186.00
4.00
2,850.00
143.00

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 50 articole si 3 pagini
2, Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3, Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 6

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 7. LUCRARI DE CONSOLIDARE
OBJECT: 7. CONSOLIDATION WORKS
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
7.1 LUCRARI DE CONSOLIDARE
7.1 CONSOLIDATION WORKS
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :

Proiectant

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 7.1 - LUCRARI DE CONSOLIDARE


BILL OF QUANTITIES NO. 7.1 - CONSOLIDATION WORKS

Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

ZIDURI DE SPRIJIN TRONSON 4

2B1

2C10F

2B14B

2B8A

5C24A

2B17

5A49C

5A49D

2B12A

Sapatura cu adancimea <4,00m


Digging up to a depth of 4 m
Beton turnat monolit in suprastructura clasa C30/37
Concrete cast monolith in the superstructure class C 30/37
Beton clasa C8/10 in fundatii (radiere)
Concrete of C8/10 class for foundations
Armatura OB37 in fundatii (radiere)
OB37 reinforcement for foundation (inverts)
Geogril aplicat pe suport geotextil foarte subire impregnat cu
bitum avnd rezistena la traciune de 50 kN/m pe ambele direcii
i rezistent la temperatura minim de 100oC
Geogrid applied on textile support with 50kN/m rezistance

mc
mc
mc
mc
mc
mc
t
t
mp

Dren din piatra bruta


Rubble stone drain
Tub PVC diam=110 mm
Plastic tub 110 mm
Tub PVC diam=65 mm
Plastic tub 65 mm
Cofraje plane pentru elevatii - obisnuite
Plane shutterings for elevations - usual

mc
mc
m

571.60
582.60
31.90
0.40

898.70

m
mp
mp

492.50
98.10
45.91
1,460.10

LISTA DE CANTITATI NR. 7.1 - LUCRARI DE CONSOLIDARE


BILL OF QUANTITIES NO. 7.1 - CONSOLIDATION WORKS
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

ZIDURI DE SPRIJIN PASAJ KM 1+350

10

6I13B

11

2F3

12

5A24C

13

2B14D

14

2B10B

15

2B8A

16

2C1A18A

17

2C1A18B

18

2B11

19

5C24B

20

3B1D

21

2B17

22

2B15B

23

5D3A

24

5A36A

25

5A49D

Incinta de palplanse metalice


Precincts of metallic sheet piles
Demolarea elevatiilor din zidarie
Elevations masonry demolition
Desfacere taluz de pamant armat manual
Beton clasa C16/20 in fundatii (radiere)
Concrete of C16/20 class for foundations
Armatura PC52 in elevatii
PC52 reinforcement in elevations
Armatura OB37 in fundatii (radiere)
OB37 reinforcement for foundation (inverts)
Prefabricate Tip 1
Prefabricate Tip 2
Cofraje pentru fundatii (radiere)
Shuttering for foundations
Strat de separatie -geotextil Rntindere=510 KN/m, G=150
250 g/m2
Separation layer - geotextil Rextension = 510 KN/m, G=150
250 g/m2
Zidarie de piatra bruta in elevatia zidului de sprijin
Dren din piatra bruta
Rubble stone drain
Beton clasa C16/20 in elevatii
Concrete of C16/20 class for elevations
Colmatariea rosturilor mai largi de 3cm cu mortar asfaltic
Rigola de acostament pavata cu elemente pref. din beton
Road shoulder gutter paved with precast concrete elements
Tub PVC diam=65 mm
Plastic tub 65 mm

mp
mp
mc
mc
mc
mc
mc
mc
t
t
t
t
buc
pcs
buc
pcs
mp
mp
mp
mp

mc
mc
mc
mc
mc
m
m
m
m
m

360.00
40.00
326.00
162.24
0.99
0.67
23.00
45.00
225.00

360.00
9.36
108.00
148.45
330.00
32.00
7.02

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 25 articole si 2 pagini

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 8. DRUMURI LATERALE SI PARCARE
OBJECT: 8. LOCAL ROADS AND PARKING
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Proiectant

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories
2

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
8.1. DRUMURI LATERALE SI PARCARE
8.1. LOCAL ROADS AND PARKING
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :
Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 8.1 - DRUMURI LATERALE SI PARCARE


BILL OF QUANTITIES NO. 8.1 - LOCAL ROADS AND PARKING
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 1 - PARCARE

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil

mc
mc

1,530.00

Sapatura de pamant la deblee in teren mediu


Digging in medium soil

mc
mc

1,020.00

5A8

5A9B

5B1

Strat din balast


Ballast layer

mc
mc

1,275.00

5B9

Strat din agregate naturale stabilizate cu 4- 6% ciment


Natural aggregates layer stabilized with 4- 6% cement

mc
mc

765.00

5B3

mc
mc

96.00

5B15G

Strat din nisip


Sand layer
Folie sub imbracaminte de beton de ciment
Plastic under concrete pavement

mp

4,800.00

5B25

Imbracaminte din beton de ciment executata intr-un singur strat cu beton


C25/30( BcR 4,5)
Cement pavement, cast in one layer C25/30( BcR 4,5)

mc
mc

1,056.00

5A24A

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal avand inaltimea pana la 4m


Coating with vegetal soil of bank slope up to 4m height

mc
mc

180.00

5C15A1

10

5C25C3A

11

2B8A

12

5D3B

Marcaje rutiere longitudinale


Longitudinal road markings

km echiv
equiv km

Marcaje transversale
Transversal road markings

mp
mp

Armatura OB37 in fundatii (radiere)


OB37 reinforcement for foundation (inverts)
Amenajare rost

t
t
mp

1.00
200.00
1.00
1,433.00

LISTA DE CANTITATI NR. 8.1 - DRUMURI LATERALE SI PARCARE


BILL OF QUANTITIES NO. 8.1 - LOCAL ROADS AND PARKING
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

TRONSON 3 - DRUMURI LATERALE

13

5B14B

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat la cald cu


bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot rolled with
bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed aggregates

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la cald cu bitum
tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type
D60/80 or 80/100

15

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra (MASF16), 4 cm


grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4 cm thickness

16

5B13C1

17

5B13C2

14

t
80.64

t
t
60.48

t
mp
mp

420.00

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,60 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60 kg/sq.m

mp
mp

420.00

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,90 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90 kg/sq.m

mp
mp

840.00

TRONSON 6 - DRUMURI LATERALE

18

5B1

19

5B4

20

5B14B

Strat din balast


Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation
Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat la cald cu
bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot rolled with
bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed aggregates

Strat antifisura din mortar asfaltic deschis executat la cald (MAD25), cu bitum

t
t

21

5B16E

22

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la cald cu bitum
tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type
D60/80 or 80/100

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra (MASF16), 4 cm


grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4 cm thickness

23

mc
mc
mc
mc

70.00
84.00

53.76

t
115.20

t
126.72

t
mp
mp

880.00

LISTA DE CANTITATI NR. 8.1 - DRUMURI LATERALE SI PARCARE


BILL OF QUANTITIES NO. 8.1 - LOCAL ROADS AND PARKING
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

24

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,60 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60 kg/sq.m

mp
mp

880.00

25

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,90 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90 kg/sq.m

mp
mp

1,760.00

5B31

Strat antifisura din geocompozit bitumat la fabricare (Elemente pentru


intarzierea transmiterii fisurilor ) Ri>50KN/M,Alung spec la rupere prin
intindere <34%
Anticrackings layer from geocomposite treated with bitumen in factory
(Elements for delaying sp

mp
mp

100.00

5A1C

Decaparea sistemului rutier existent


Removal of the existing pavement

mc
mc

144.00

5B14B

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat la cald cu


bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot rolled with
bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed aggregates

26

TRONSON 7 - DRUMURI LATERALE

27

28

t
30.72

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la cald cu bitum
tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type
D60/80 or 80/100

30

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra (MASF16), 4 cm


grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4 cm thickness

mp
mp

160.00

31

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,60 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60 kg/sq.m

mp
mp

160.00

32

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,90 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90 kg/sq.m

mp
mp

320.00

29

t
23.04

33

5B31

Strat antifisura din geocompozit bitumat la fabricare (Elemente pentru


intarzierea transmiterii fisurilor ) Ri>50KN/M,Alung spec la rupere prin
intindere <34%
Anticrackings layer from geocomposite treated with bitumen in factory
(Elements for delaying sp

Cantitate
Quantity

Pret unitar
Unit price
( Lei )

Pret total
Total costs
( mii Lei-fara T.V.A.)

mp
mp

8.00

LISTA DE CANTITATI NR. 8.1 - DRUMURI LATERALE SI PARCARE


BILL OF QUANTITIES NO. 8.1 - LOCAL ROADS AND PARKING
Nr crt
Item no

Cod art.
Code

34

5B1

35

5B4

36

5B14B

Descrierea lucrarii
Work description

UM
MU

2
3
INTERSECTIE GIRATORIE 2 - DRUMURI LATERALE

Strat din balast


Ballast layer
Strat din piatra sparta
Crushed stone layer in the foundation

mc
mc
mc
mc

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat la cald cu


bitum tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot rolled with
bitumen type D60/80 or D80/100 and crushed aggregates

120.00
100.00

t
74.88

5B15B

Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la cald cu bitum
tip D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type
D60/80 or 80/100

38

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra (MASF16), 4 cm


grosime
Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4 cm thickness

mp
mp

390.00

39

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,60 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60 kg/sq.m

mp
mp

390.00

40

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,90 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90 kg/sq.m

mp
mp

780.00

Strat antifisura din geocompozit bitumat la fabricare (Elemente pentru


intarzierea transmiterii fisurilor ) Ri>50KN/M,Alung spec la rupere prin
intindere <34%
Anticrackings layer from geocomposite treated with bitumen in factory
(Elements for delaying sp

mp
mp

8.00

37

41

5B31

t
56.16

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant
1, Lista contine 41 articole si 4 pagini

FORMULAR F2
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte


Object summary with expenses for work categories
OBIECT: 9. LUCRARI DE ILUMINAT
OBJECT: 9. LIGHTING SYSTEM
Curs de referinta BNR din 30 mai 2011
Nr. crt.
Item no

Nr. Cap./subcap. deviz pe obiect


Chapter no object summary

Cheltuieli pe categoria de lucrari


Expenses for work categories

1
2

I
1

II

4
5
6
7

III
2
3
4

Lucrari de constructii
Alte categorii de constructii
9.1. SISTEM ILUMINAT
9.1. LIGHTING SYSTEM
TOTAL I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (TVA):
TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA ) :

Proiectant

4.1207 lei / euro


Valoarea (exclusiv TVA)
Amount (without VAT)
Mii lei
Mii euro
3

Ofertant

FORMULAR F3
Proiectant:
S.C. POYRY ROMANIA S.R.L.

Faza: Proiect tehnic si Detalii de Executie


Beneficiar: C.N.A.P.M.C.

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

Cantitatea

UM
Material

001

W2A16B#

Stalp pentru iluminat public stradal din teava de


otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata
stalp de peste 5m

2.000

BUC.

001
002

6501014
W2F07F#

STALP ALUMINIU H = 14 M
Prelungire din teava de otel pentru corpuri de
iluminat montate pe stalp cu 3 brate pe stalp de
metal cu PRB-16

2.000
2.000

BUC.
BUC.

002
003

6305487
W2A16B#

CONSOLA DIN ALUMINIU


Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata
stalp de peste 5m

2.000
6.000

BUC.
BUC.

003

6500944

6.000

BUC.

004

W2F07E#

STALP OCTOGONAL OL-ZN,H=10M CU FLANSA


SI FEREASTRA DE VIZITARE
Prelungire din teava de otel pentru corpuri de
iluminat montate pe stalp cu 2 brate pe stalp de
metal cu PRB-16

5.000

BUC.

004

6309722

5.000

BUC.

005

W2A16B#

Prelungire din teava zincata de otel cu 2 brate pe


stalp de metal de 10m
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata
stalp de peste 5m

16.000

BUC.

005

6500956

16.000

BUC.

006

W2F07D#

STALP OCTOGONAL OL-ZN,H=9M CU FLANSA


SI FEREASTRA DE VIZITARE
Prelungire din teava de otel pentru corpuri de
iluminat montate pe stalp cu 1 brat pe stalp de
metal cu PRB-16

3.000

BUC.

006
007

6305437
W2F07D#

CONSOLA DIN Ol-Zn CU UN BRAT DE 1.5M


Prelungire din teava de otel pentru corpuri de
iluminat montate pe stalp cu 1 brat pe stalp de
metal cu PRB-16

3.000
17.000

BUC.
BUC.

007
008

6305439
W2A16B#

CONSOLA DI Ol-Zn CU UN BRAT DE 2M


Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata
stalp de peste 5m

17.000
6.000

BUC.
BUC.

008

6501015

STALP ALUMINIU H = 10 M

6.000

BUC.

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

Pagina 67 din 80

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

009

W2A16B#

Stalp pentru iluminat public stradal din teava de


otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata
stalp de peste 5m

009
010

6501015
CC01A1

STALP ALUMINIU H = 10 M
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON
D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI
DIN MASE PLASTICE

011

W2A16B#

011

6500956

012

W2A16B#

012
013

6501015
W2F04L01

014
015

5105226
EE14C1

015
016

5105053
W2E18C#

016
017
017
018
018
019
020

Cantitatea

UM
Material

7.000

BUC.

7.000
750.000

BUC.
KG

Stalp pentru iluminat public stradal din teava de


otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata
stalp de peste 5m

3.000

BUC.

STALP OCTOGONAL OL-ZN,H=9M CU FLANSA


SI FEREASTRA DE VIZITARE
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata
stalp de peste 5m

3.000

BUC.

5.000

BUC.

STALP ALUMINIU H = 10 M
CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI
MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP
PVB 7 PT PE ST.BETON MONTAT

5.000
66.000

BUC.
BUC.

CORP DE ILUMINAT CU LAMPA SODIU 250W


LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE
ELEM.EXTER. CU VAP.DE MERCUR LA CORP
ILUM.NEETANS SAU ETANS

66.000
66.000

BUC.
BUC.

69.299
2.000

BUC.
BUC.

2.000
17.000

BUC.
BUC.

17.000
2.000

BUC.
BUC.

2.000
19.000
24.050

BUC.
BUC.
M.C.

LAMPA CU VAPORI DE SODIU 250W


Punct de aprindere in cascada a iluminatului public
montat pe zid din beton
7335799
PUNCT DE APRINDERE TIP BMC
W1MN07A# Priza de pamant zincata cu un contur montata in
sant existent
7500039
PRIZA DE PAMANT CU UN CONTUR TIP PPC2
W1MN07A# Priza de pamant zincata cu un contur montata in
sant existent
3270070
PRIZA DE PAMANT COMPLEXA PP2C2
W1MM05A# Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant
TSA17E1
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII
EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA
SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.TARE

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

Pagina 68 din 80

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

Nr.
crt.
021

Simbol
TSA16C4

Capitol de lucr.
sau
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.CU
OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE

Cantitatea

UM

140.000

M.C.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

Simbol

022

CA01M1

022
023

2100957
TRA06A10

024

W2H03A#

024

6700652

025

W2H03A#

025

6700602

026

W2H03B#

026

6700602

027

W2G23B#

027

6704621

028

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

Cantitatea

UM
Material

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA


CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

49.850

M.C.

50.249
49.850

M.C.
TONA

Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare


profil T1
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS
6675/2
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare
profil T1
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2

75.000

76.500

85.000

86.700

Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare


profil T2;
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2

74.000

150.960

Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de


50mm montata in sant, cablu cu sectiunea de 1650mmp

440.000

448.800

W2G23G#

@TUB RIFLAT PVC DN 50 COD


NA050BORD.CSO
Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de
75mm montata pe stalp, cablu cu sectiunea de 70150mmp

8.000

028

6700626

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 75X5,6 STAS 6675/2

8.160

029

W2F12A#

Legatura pentru corp iluminat public montat pe


stalp de metal cu elemente de montare in interiorul
stalpului cu 2 sigurante LF 25A si borne de
conexiune

66.000

BUC.

030

W2H01A1

SANT TER. TARE PT.POZ.1-2CABLE 1KV


INCL.PROTEJ CUNISIP SI CARAM.SI
ASTUP.SANT

1571.000

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

Pagina 69 din 80

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

Nr.
crt.
031

Simbol
TSD18C1

Capitol de lucr.
sau
UMPLUT.COMPACTATA IN
SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE
INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE

Cantitatea

UM

745.400

M.C.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

Cantitatea

UM
Material

032

TSD05B1

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A


UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

033

W2H07A1

1571.000

034

W2G13A#

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT


PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
Cablu de energie electrica, cu conductoare din
cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat prin
stalp de metal cablu nearmat cu sectiunea de
2x2,5 sau 4x4

840.000

034

4801907

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778

861.000

035

W2G01B#

Cablu de energie electrica armat, cu conductoare


din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip,
cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16
pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea
specifica 1,101 -1,5kg/m

25.000

035

4806945

25.625

035

6718465

2.500

BUC.

036

W2G01B#

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M


S 8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip,
cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16
pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea
specifica 1,101 -1,5kg/m

036

4806969

036

6718465

037

W2G04B#

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 50 + 25 M


S 8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
din aluminiu de 1KV, pozat in sant cu trecere prin
tevi de protectie, cu tractiune mecanica sectiunea
de la 3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau
cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m;

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

7.454 100 MC.

125.000

128.125

12.500

BUC.

75.000

Pagina 70 din 80

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

Nr.
crt.
037

Simbol
4806969

037

6718465

Capitol de lucr.
Cantitatea
sau
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 50 + 25 M
76.875
S 8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
7.500
8737-70

UM

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

M
BUC.

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

Cantitatea

UM
Material

038

W2G05A#

Cablu de energie electrica armat, cu conductoare


din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu
tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp,
fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la
1,4kg/m

708.000

038

4803072

725.700

038

6718465

70.800

BUC.

039

W2G07A#

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S


8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi
de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana
la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea
specifica pana la 1,4kg/m

55.000

039

4803072

56.375

039

6718465

5.500

BUC.

040

W2G05B#

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S


8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu
tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la
3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica
1,401- 2,800kg/m

040

4803096

040

6718465

041

W2G07A#

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S


8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi
de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana
la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea
specifica pana la 1,4kg/m

265.000

271.625

26.500

BUC.

125.000

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

Pagina 71 din 80

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

Nr.
crt.
041

Simbol
4802092

041

6718465

Capitol de lucr.
sau
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 4X 16 M S.8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70

Cantitatea

UM

128.125

12.500

BUC.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

Cantitatea

UM
Material

042

W2G07A#

Cablu de energie electrica armat, cu conductoare


din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi
de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana
la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea
specifica pana la 1,4kg/m

242.000

042
042

4802131
6718465

248.050
24.200

M
BUC.

043

W2G07B#

CABLU ENERGIE CYY 5X16 MMP


FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi
de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la
3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu
greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m

220.000

043
043

4802164
6718465

225.500
22.000

M
BUC.

044

W2G07B#

CABLU DE ENERGIE CYY 5X25


FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi
de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la
3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu
greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m

65.000

044

4803096

66.625

044

6718465

6.500

BUC.

045

W2K06C#

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S


8778
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
Introducerea in tuburi de protectie a conductoarelor
izolate din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 25
sau 35mmp

8.000

045

4806945

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M


S 8778

8.240

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

Pagina 72 din 80

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

Nr.
crt.
046

Simbol
W2G28A#

046

6620600

Capitol de lucr.
sau
Manson de derivatie pentru cabluri de energie
electrica 1KV cu izolatie MP cu conductoare din
cupru cu sectiunea de 16-35mmp, manson
termocontractibil

Cantitatea

UM

1.000

BUC.

Manson de derivatie termocontractibil cablu cu


izolatie MP cond. princ. 16-185mmp, cel sec. 695mmp

1.000

BUC.

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

0
046
046
047
048
049

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

5206402

Clema de derivatie CLD 35 cond. de deriv. 10-1625mmp


6718465
FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS
8737-70
W2I09A#
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
pentru priza de pamant in sant existent
W1MN15A# Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi
galvanizate
EI02B1
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU
LA EXTER.CU D=26-38 MM *

Cantitatea

UM
Material

4.000

BUC.

1.000

BUC.

1257.000

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

KG

85.000

BUC.

1.000

BUC.

050

EI02G1

ETANSAREA SPATIULUI DINTRE CABLU SI


TEAVA DE PROTECTIE LA TRECERI PRIN
ZIDURI

10.000

BUC.

051

EB15B1

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU


CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

14.000

BUC.

051
052

6719689
ETICHETE TUBULARE PVC
TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10
KM

14.000
214.000

BUC.
TONA

053

TRA02A10

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

11.000

TONA

054

TRB05B25

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT


DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

2.800

TONA

055

TRB05A25

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT


DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

3.200

TONA

056

TRB01C15

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE


PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

18.000

TONA

Pagina 73 din 80

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

Nr.
crt.
057

058

Simbol
TRB04A1

Capitol de lucr.
sau
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU
LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT)
MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

TRI1AF08A5 INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE


VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.2 *

Cantitatea

UM

24.000

TONA

214.000

TONA

P.U.
(lei / U.M.)

Pagina 74 din 80

VALOARE
TOTAL

Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau

Cantitatea

UM

P.U.
(lei / U.M.)

VALOARE
TOTAL

LISTA DE CANTITATI NR. 9.1. - LUCRARI DE ILUMINAT


BILL OF QUANTITIES NO. 9.1. - LIGHTING SYSTEM
Nr.
crt.

Simbol

Capitol de lucr.
sau
Subcapitol (norma comasata)
Denumire
2

Cantitatea

UM
Material

059

W2J02A#

Verificarea si incercarea retelei electrice subterane


in vederea receptiei si punerii in functiune cablu
nou

7.000

BUC.

060

EH02A1

INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE


COMANDA,SEMNALIZARE SI BLOCARI

2.000

BUC.

061

W2G15B#

3.000

BUC.

062
063

EH07A1
W2J04A#

Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la


501 la 2000kg
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE
Verificarea si incercarea tablourilor, firidelor de
distributie, cutiilor de distributie
TOTAL
ALTE CHELTUIELI DIRECTE
-CAS
-somaj
-contributie pt. CO si indemnizatii
-sanatate
-fond accidente
-fond garantare salarii
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
Profit

1325.000
2.000

KWH.
BUC.

P.U.
(lei / U.M.)
Manopera Utilaj Transport
6

VALOARE
Material
(col. 3 x col. 4)
9

Manopera
(col. 3 x col. 5)
10

Utilaj
(col. 3 x col. 6)
11

1 Lista contine 110 articole si 8 pagini


2 Proiectantul raspunde de completarea coloanelor 0 - 4
3 Ofertantul raspunde de completarea coloanelor 5 - 13

TOTAL GENERAL
Proiectant

Ofertant

Pagina 75 din 80

Transport
(col. 3 x col. 7)
12

TOTAL
GENERAL
13

COD

DESCRIERE

UM
2

1.5A

Pichetarea detaliata a drumului


Marking-out the road in detail

km
km

2A1

Drumuri tehnologice
Technological roads

km
km

2A2

Umpluturi la platforme
Platform filling

mc
mc

2A3

Sistemul rutier la platforme


Platform pavement

mp
mp

2A4

Umpluturi la sferturi de con


Fillings at cone quarters

mc
mc

2A5

Pereu la sferturi de con


Pitching at the cone quarters

mp
mp

Pereu din beton C20/25


C20/25 concrete pitching

mp
mp

2A6

Scari pe taluz, inclusiv mana curenta


Stairs on slopes, including hand-rail

m
m

2A7

Casiuri pe taluz
Side ditches on slope

m
m

2B1

Sapatura cu adancimea <4,00m


Digging up to a depth of 4 m

mc
mc

2B10A

Armatura OB37 in elevatii


OB37 reinforcement in elevations

t
t

2B10B

Armatura PC52 in elevatii


PC52 reinforcement in elevations

t
t

2A5A

Cofraje pentru fundatii (radiere)


Shuttering for foundations

mp
mp

2B12A

Cofraje plane pentru elevatii - obisnuite


Plane shutterings for elevations - usual

mp
mp

2B12B

Cofraje curbe pentru elevatii - obisnuite


Curve shuttering for elevations - usual

mp
mp

2B13B

Beton clasa C20/25 in piloti forati


Concrete of C20/25 class for drilled piles

mc
mc

Incercare piloti F=1080 mm


Piles test D=1080 mm

buc
buc

2B14B

Beton clasa C8/10 in fundatii (radiere)


Concrete of C8/10 class for foundations

mc
mc

2B14C

Beton clasa C12/15 in fundatii (radiere)


Concrete of C12/15 class for foundations

mc
mc

2B14D

Beton clasa C16/20 in fundatii (radiere)


Concrete of C16/20 class for foundations

mc
mc

2B14E3

Beton clasa C25/30 in fundatii


Concrete of C25/30 class for foundations

mc
mc

2B15B

Beton clasa C16/20 in elevatii


Concrete of C16/20 class for elevations

mc
mc

2B15D1

Beton clasa C30/37 in elevatii


Concrete of C30/37 class for elevations

mc
mc

2B16A

Aparate de reazem din neopren


Neoprene bearing devices

buc
pcs

2B16B

Aparate de reazem din neopren si teflon


Neoprene and raylon bearing devices

buc
pcs

Dren din piatra bruta


Rubble stone drain

mc
mc

2B18A

Placi de racordare L=3.00m


Precast transition slabs L=3.00m

buc
pcs

2B18D

Placi de racordare L=6.00m


Precast transition slabs L=6.00m

buc
pcs

2B11

2B13C1

2B17

2B21

Hidroizolatii pe culei si placile de racordare


Waterproofing on the abutments and precast trasition slabs

mp
mp

2B22

Cale pe culei
Carriageway on the abutments

mp
mp

Trotuar pe culei, latime T=1,00m


Footway on abutments with a width of T = 1.00 m

m
m

Beton fluidizat cu aditiv Flubet

mp
mp

2B35B

Mortar de poza 2cm


Special mortar 2 cm thick

mc
mc

2B4A

Forarea pilotilor de diametru mare - F=1080mm


Drilling of piles with a large diametre - D= 1080 mm

m
m

2B8A

Armatura OB37 in fundatii (radiere)


OB37 reinforcement for foundation (inverts)

t
t

2B8B

Armatura PC52 in fundatii (radiere)


PC52 reinforcement for foundation (inverts)

t
t

2B9A

Armatura OB37 in piloti forati de diametru mare


OB37 reinforcement for driller column of big diametre

t
t

2B9B

Armatura PC52 in piloti forati de diametru mare


PC52 reinforcement for driller column of big diametre

t
t

2C10F

Beton turnat monolit in suprastructura clasa C30/37


Concrete cast monolith in the superstructure class C 30/37

mc
mc

2C10I

Beton turnat monolit in suprastructura clasa C35/45


Concrete cast monolith in the superstructure class C 35/45

mc
mc

2C11

Hidroizolatie
Waterproofing

mp
mp

2C12

Calea pe pod
Carriageway on the bridge

mp
mp

Trotuar pe suprastructura, latime T=1,00m


1.00 m wide footway on superstructure

m
m

2B23A
2B35A

2C13A
2C14

Guri de scurgere
Down pipe

buc
pcs

2C15A1

Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de 100 mm


Devices for covering of expansion joints - 100 mm

m
m

2C16A

Parapet metalic pietonal pe suprastructura


Pedestrian guardrail on superstucture

m
m

Parapet de protectie pe zona CF

m
m

2C16A1
2C16E1

Parapet metalic pentru drum tip foarte greu, grunduit


Very heavy metallic guardrail for road, painted

2C18C

Desfacere borduri existente


Dismounting existing kerbs

m
m

Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=1,03m


Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=24,00m h=1,03m

buc
pcs

Prefabricate Tip 1

buc
pcs

Prefabricate Tip 2

buc
pcs

2C1B1

Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=30,00m h=1,03m


Precast beams, prestressed after fixing L=30,00m h=1,03m

buc
pcs

2C1B2

Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=24,00m h=1,60m


Precast beams, prestressed after fixing L=24,00m h=1,60m

buc
pcs

2C1B7

Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=40,00m h=2,10m


Precast beams, prestressed after fixing L=40,00m h=2,10m

buc
pcs

2C21

Schele de sustinere a consolelor de trotuar


Supporting scaffolds for the wark at the footway cantilevers

mp
mp

2C1A17A1
2C1A18A
2C1A18B

2C25A

Vopsirea anticoroziva beton

mp

2C26B1

Borduri inalte curente


Ussualy high kerbs

m
m

2C26B2

Borduri inalte de capat


Ending high kerbs

m
m

2C35

Dale de beton
Concrete slabs

mc
mc

2C6

Fascicule din cable SBP I


Wire SBP I

m
m

2C7A

Ancoraje active pentru fascicule din SBP I


Active anchorage for wire SBP I

buc
pcs

2C7B

Ancoraje pasive pentru fascicule din SBP I


Passive anchorage for wire SBP I

buc
pcs

2C8A

Cofraje plane pentru suprastructura - obisnuite


Plane shuttering for the superstructure - usual

mp
mp

2C9A

Armatura OB37 in suprastructura


OB37 reinforcement for superstructure

t
t

2C9B

Armatura PC52 in suprastructura


PC52 reinforcement for superstructure

t
t

2F3
3B1D

Demolarea elevatiilor din zidarie


Elevations masonry demolition
Zidarie de piatra bruta in elevatia zidului de sprijin

mc
mc
mc

4P21

Separator de hidrocarburi din beton armat


Greasy filter from reinforced concrete

buc
pcs

4P22

Bazin de dispare din beton armat


Dissipater tank from reinforced concrete

buc
pcs

5A16B

Umplutura cu pamant din depozit intermediar


Filling from the intermediary storage yard

mc
mc

5A16C

Umplutura cu pamant din groapa de imprumut


Filling from the barrow pit

mc
mc

5A1C

Decaparea sistemului rutier existent


Removal of the existing pavement

mc
mc

5A1D

Desfacerea parapetului metalic


Metallic parapet dismounting

m
m

5A22

Insamantare simpla
Simple sowing

mp
mp

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal avand inaltimea pana la 4m


Coating with vegetal soil of bank slope up to 4m height

mc
mc

Desfacere taluz de pamant armat manual

mc
mc

5A32D

Frezarea dale de beton existente pe grosime >6cm


Milling of concrete plates surfacing on thick >6 cm

mp
mp

5A36A

Rigola de acostament pavata cu elemente pref. din beton


Road shoulder gutter paved with precast concrete elements

m
m

5A24A
5A24C

Rigol dreptunghiulara acoperita cu placute prefabricate carosabile din beton


armat
Road shoulder gutter paved with precast concrete elements prefabricated plates
by reinforcement concrete
Doborare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta tare
Cutting of treees with a diametre of 10-30 cm of hard type wood

buc
pcs

5A4

Defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti


Land clearing of area with bushes and shrubs

mp
mp

5A40

Santuri pereate cu elemente pref. din beton


Ditches pitched with precast concrete elements

m
m

5A41

Casiuri pe taluz
Side ditches on slope

m
m

5A43A

Pereu din piatra bruta


Pitching of rubber stone

mc
mc

5A49C

Tub PVC diam=110 mm


Plastic tub 110 mm

5A37B
5A3B

m
m

5A49D

Tub PVC diam=65 mm


Plastic tub 65 mm

Dezradacinarea cioatelor cu diametrul pana la 40 cm, de arbore de esenta tare


Uprooting of stumps with diametre less than 40 cm,hard type wood

buc
pcs

Decaparea pamantului vegetal


Removal of top soil

mc
mc

5A9B

Sapatura de pamant la deblee in teren mediu


Digging in medium soil

mc
mc

5A9C

Sapatura de pamant la deblee in teren tare


Digging in hard soil

mc
mc

5B1

Strat din balast


Ballast layer

mc
mc

5B10

Strat de forma din pamant tratat cu var


Subgrade layer treated with lime

mc
mc

5A5B
5A8

5B13C1

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,60 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60 kg/sq.m

5B13C2

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,90 kg/mp


Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.90 kg/sq.m

5B14B

5B15B

Strat de baz din mixtur asfaltic ( anrobat bituminos ) executat la cald cu bitum
tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate
Base course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot rolled with bitumen
type D60/80 or D80/100 and crushed aggregates
Strat de legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la cald cu bitum tip
D60/80 sau 80/100
Binder course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type
D60/80 or 80/100

mp
mp
mp
mp
t
t
t
t

5B15G

Folie sub imbracaminte de beton de ciment


Plastic under concrete pavement

5B16E

Strat antifisura din mortar asfaltic deschis executat la cald (MAD25), cu bitum

5B17E

Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibra (MASF16), 4 cm grosime


Wearing course of hot rolled stabilized with fibre (MASF16) of 4 cm thickness

mp
mp

Imbracaminte din beton de ciment executata intr-un singur strat cu beton C25/30(
BcR 4,5)
Cement pavement, cast in one layer C25/30( BcR 4,5)
Strat din nisip
Sand layer

mc
mc

5B25
5B3

5B31

Strat antifisura din geocompozit bitumat la fabricare (Elemente pentru intarzierea


transmiterii fisurilor ) Ri>50KN/M,Alung spec la rupere prin intindere <34%
Anticrackings layer from geocomposite treated with bitumen in factory (Elements
for delaying sp

mp
t
t

mc
mc
mp
mp

Pavele din piatra 13*13 pe pat de mortar la carosabil

mp
mp

Strat din piatra sparta


Crushed stone layer in the foundation

mc
mc

Scarificare si completare strat din piatra sparta


Crushed stone layer riping and completion

mc
mc

Strat din agregate naturale stabilizate cu 4- 6% ciment


Natural aggregates layer stabilized with 4- 6% cement

mc
mc

5C10

Stalpi de dirijare
Guideposts

buc
pcs

5C11

Indicatori kilometrici pentru drum


Kilometrical posts

buc
pcs

5C12

Indicatori hectometrici
Hectometric posts

buc
pcs

5C14A

Panouri indicatoare pentru circulatia rutiera


Signing plates for road traffic

buc
pcs

5C14F

Semnalizare rutiera provizorie pe timpul executiei lucrarilor


Temporary traffic signing during works execution

set
set

5B33A
5B4
5B4B
5B9

5C15A1

Marcaje rutiere longitudinale


Longitudinal road markings

km echiv
equiv km

5C15A2

Marcaje rutiere longitudinale rezonator


Resonator longitudinal road markings

km echiv
equiv km

5C18B

Borduri prefabricate din beton sau piatra 20x25cm pe fundatie din nisip
Prefabricated concrete/stone kerbs 20x25 cm on sand foundation

m
m

5C18E

Borduri prefabricate din beton sau piatra 10x15cm pe fundatie din nisip
Prefabricated concrete/stone kerbs 10x15 cm on sand foundation

m
m

5C21A

Elemente prefabricate tip P2


Prefab elements P2 type

buc

5C21F1

Aripi prefabricate tip A2


Precast wings type A2

buc

5C21F2

Aripi prefabricate tip A0


Precast wings type A0

buc

5C21G1

Elemente prefabricate tip C2


Precast elements type C2

buc

5C24A

Geogril aplicat pe suport geotextil foarte subire impregnat cu bitum avnd


rezistena la traciune de 50 kN/m pe ambele direcii i rezistent la temperatura
minim de 100oC
Geogrid applied on textile support with 50kN/m rezistance

mp

5C24B

Strat de separatie -geotextil Rntindere=510 KN/m, G=150250 g/m2


Separation layer - geotextil Rextension = 510 KN/m, G=150250 g/m2

mp
mp

Marcaje transversale
Transversal road markings

mp
mp

5C5A

Parapet metalic greu (cu lisa compusa) amplasat pe rambleu


Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the embankment

m
m

5C9B1

Panou fonoizolant H=3m


Noise protection panel H=3m

mp
mp

Colmatari rosturi si crapaturi, la imbracaminti din beton de ciment


Sealing joints and cracks at cement concrete course

m
m

Colmatariea rosturilor mai largi de 3cm cu mortar asfaltic

m
m

5C25C3A

5D3
5D3A
5D3B
5D4A
6E8
6I13B

Amenajare rost
Desfacere dale deteriorate din beton de ciment

mp
mp
mp

Saltea piatra bruta


Stone pillow

buc

Incinta de palplanse metalice


Precincts of metallic sheet piles

mp
mp

S-ar putea să vă placă și