Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECIA ACHIZITII CU FINANTARE EXTERNA

Tel./Fax.: 021.264 32 92 / 021 318 66 62 ; E-mail: procurement@andnet.ro

INFORMAREA NR. 1
cu privire la procedura de achizitie publica
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

Documentatia de Atribuire pentru procedura de achizitie publica Constructia variantei de


ocolire Targu Jiu se regaseste integral atat pe site-ul www.e-licitatie.ro, cat si pe pagina web
a Autoritatii Contractanta, www.cnadnr.ro.
Date fiind dimensiunile foarte mari ale Documentatiei de Atribuire, Autoritatea Contractanta a
optat pentru publicarea pe site-ul CNADNR SA, in sectiunea Achizitii Publice/Proceduri in
derulare/Lucrari / indicativ 367 doar a Anuntului de Participare si a Volumului 1 al
Documentatiei de Atribuire cuprinzand Fisa de date a achizitiei si Formularele. Pentru
consultarea sau descarcarea volumelor 2-6 din Documentatia de Atribuire, va rugam sa
accesati adresa www.cnadnr.ro/bypass.