Sunteți pe pagina 1din 23

Institutul de Chimie Macromoleculara

Petru Poni Iasi


din subordinea Academiei Romane

Propunerea si implementarea de
proiecte in Programul-Cadru 7
al Uniunii Europene
19-20 decembrie 2011
Academia de tiine a Moldovei

Aspecte legislative

Inregistrarea institutionala pe site-ul


european

Legislatia privind angajarile de cetateni


UE/non-UE si salarizarea in proiecte FP7

Legislatia achizitiilor publice


Lector:

cons. jr. Raluca-Oana Andone


Oficiul juridic - ICMPP Iasi
e-mail: ralucaandone@yahoo.com
mobil: 0723.199.038
2

Inregistrarea institutionala pe site-ul european


https://ec.europa.eu/research/participants/portal
in vederea atribuirii de catre UE unui PIC
(Participant Identification Code)
Lipsa PIC = imposibilitatea depunerii de
competitii finantate de Uniunea Europeana.

proiecte

in

Date inregistrate in site:


- denumirea organizatiei;
- adresa sediului;
- codul de nregistrare n scopuri de TVA;
- numele conducatorului organizatiei, a managerilor de
proiecte si a persoanei LEAR (Legal Entity Appointed
Representative), cu parole individuale de acces in site si
drepturi de utilizare specifice;

- date privind statutul juridic al organizatiei: persoana


fizica sau juridica, de drept public sau drept privat, profit
sau non-profit, in domeniul cercetare sau alt domeniu;
- alegerea unei singure metode de calcul a costurilor
indirecte pentru toate proiectele finantate de Comisia
Europeana: actual indirect costs, standard flat rate 20%,
specific flat rate 60%;
- inregistrarea in site a proiectelor finantate de Comisia
Europeana de catre managerii de proiecte:
- denumire proiect, ID proiect, tip de program, tip
de call;
- rezumat proiect;
- denumirea si PIC-ul coordonatorului de proiect si a
celorlalte organizatii participante in proiect.
4

Legislatia privind angajarile de cetateni UE/non-UE si


salarizarea in proiecte FP7
Contractul de finantare: Comisia Europeana obliga
beneficiarul proiectului sa respecte legislatia nationala a
muncii
referitoare
la
angajarea
si
salarizarea
personalului proiectului.
Angajarea cetatenilor din state membre UE
(Romania sau alte state UE)
Se realizeaza in aceleasi conditii stabilite pentru
cetatenii romani.
Contractul
individual
de
munca
(CIM):
durata
determinata, salariul brut, perioada de angajare,
numarul de ore de munca/zi, functia in proiect, codul
COR,
atributiile
si
obiectivele
de
performanta
profesionala precizate in Fisa postului - anexa la CIM.
CIM nu e contract de bursa (de cercetare/studii
doctorale sau postdoctorale).
5

Angajarea cetatenilor non-UE


-Pasaport cu viza de intrare in Romania pentru munca (in cercetaredezvoltare - CD);
- obtinerea autorizatiei de munca emisa de ORI (Oficiul Roman
pentru Imigrari), potrivit O.U.G. nr. 56/200, sau a avizului
ANCS pentru munca in cercetare a cetatenilor Republicii
Moldova, potrivit Ordinului Ministerului Educatiei nr.
2414/2007;
- obtinerea de la ORI a Permisului de sedere in Romania in scop de
munca (CNP romanesc temporar, resedinta in Romania contract de
inchiriere sau declaratie luare in spatiu la un cetatean roman);
- declararea la ORI a incheierii, modificarii si incetarii contractului de
munca al cetateanului strain non-UE.

- Codul roman al muncii din 2003, cu modificarile din 2011


- Modelul de CIM stabilit prin Ordinul Ministerului Muncii,
modificat in 2011
Pentru activitatea de cercetare:
- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica, modificata
prin O.G. nr. 6/2011
- Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului din
cercetare
- Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale

Declararea on-line la Inspectoratul Teritorial de Munca


a CIM si a modificarilor sale cu o zi inainte de inceperea
muncii: nume, CNP, functie, durata CIM, ore de munca,
salariul brut.

Respectarea proiectului, a Contractului de finantare, a


Ghidului solicitantului FP7 pe categorii de proiecte, a
Ghidului Financiar FP7, a legilor nationale privind
angajarea.

Man month = 8 ore/zi/durata proiectului = o persoana fulltime (8 ore) sau mai multe persoane part-time (2 ore
sau 4 ore).
Salariile din proiecte europene nu sunt supuse reducerilor
salariale impuse prin legi nationale de austeritate;
aceste reduceri se aplica doar salariilor platite de la
bugetul de stat.
Anexa 3 din H.G. nr. 475/2007 - limitele maxime ale
salariilor brute din proiecte/luna/persoana, pe categorii
de activitati, functii si nivel de studii, n euro, platite in
echivalent lei, fara a lua in calcul salariul de la bugetul
de stat.

1.Activiti cu nivel nalt al creativitii i/sau experien i


abilitate de conducere; studii superioare;CS I, CS II, IDT I,
IDT II, profesor universitar, confereniar universitar, director
program/proiect; 4.300 euro = 18.490 lei brut
2.Activiti de cunoatere aprofundat a metodelor de
analiz i sintez i abiliti de utilizare a lor; studii
superioare;CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent
universitar, ef program/proiect, responsabil proiect; 2.900
euro = 12.470 lei brut
3.Activiti de cunoatere a metodelor de analiz i sintez
i a metodologiilor cercetrii i abiliti de utilizare a lor;
studii superioare; Asistent de cercetare, doctorand,
masterand; 1.900 euro = 8.170 lei brut
4.Activiti-suport; studii superioare i/sau medii, TI, TII,
TIII, TS, altele (personal administrativ: economist, jurist,
auditor intern, specialist in achizitii publice, specialist
salarizare, specialist resurse umane, etc.); 1.000 euro
=4.300 lei brut
1 euro = aprox. 4, 3 lei la Banca Nationala a Romaniei

Mod de calcul al salariilor pe proiecte UE

Total cheltuieli (cu impozite si contributii angajator) - salariul


brut (cu impozite si contributii angajat) - salariul net (concret)

Ex. salariu manager proiect: 18.000 lei total cheltuieli - 13.573


lei brut - 9.520 lei net/luna

Clauza in CIM pt. regularizarea in ultima luna de proiect a


diferentelor de curs valutar

Ex.:Salariul lunar brut: 6.738 lei, reprezentnd echivalentul n


lei a 1.570,92 Euro, la cursul de schimb valutar de 1 Euro =
4,2892 lei la Banca Centrala Europeana din data de 15.12.2010
data semnarii contractului de finantare a proiectului.
n situaia n care exist fluctuaii n plus sau n minus a
cursului de schimb valutar leu-euro, n ultima lun de contract
se va ntocmi un act adiional prin care se va regulariza suma
n lei.

10

Sumele prevazute in bugetul proiectului se primesc in Euro


de la UE de beneficiarul proiectului, dar plata cheltuielilor
efectuate in lei se regularizeaza la rambursare, la cursul
Euro al Bancii Centrale Europene, nu la cursul Bancii
Nationale a Romaniei.

Cursul valutar de la Banca Centrala Europeana este diferit


de Cursul valutar de la Banca Nationala a Romaniei:

- Site Banca Centrala Europeana BCE (European Central


Bank):
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.htm
l
- Site Banca Nationala a Romaniei (BNR): http://www.bnr.ro

11

Plafonul maxim salariu este stabilit pentru total venituri


din proiecte/luna/ persoana
Ex.: 2.000 lei salariu brut pe proiect nr. 1 + 1.000 lei salariu
brut pe proiect nr. 2 + 1.000 lei salariu brut pe proiect nr.
3
= 4.000 lei total salarii din proiecte pentru personal
administrativ,
la care limita legala e 4.300 lei brut/luna (nu intra in
calcul salariul de la bugetul de stat).
Eroare: 4.300 lei brut/luna pe proiect nr. 1 + 4.300 lei
brut/luna pe proiect nr. 2.
Sanctiune: returnare integrala salariu proiect nr. 2.

12

Plafonul maxim salariu este stabilit pentru norma


intreaga (8 ore/zi)

nu se poate stabili salariul maxim pentru o fractiune de


norma de 4 sau 2 ore/zi
se stabileste limita salariului proportional cu nr. de ore de
lucru.
Ex.: 18.490 lei brut/luna pentru 8 ore/zi la proiect pentru CSI
sau prof. univ.
Eroare: 18.490 lei brut/luna pentru 2 ore/zi la proiect pentru
CSI sau prof. univ. Sanctiune: returnare din salariu.

13

Numarul de ore de lucru pe CIM buget stat + Numarul de


ore de lucru pe CIM proiecte sa nu depaseasca un nr.
total rezonabil de ore/zi.
Ex.: 8 ore/zi CIM buget stat + 2 ore/zi CIM proiect nr. 1 + 2
ore/zi CIM proiect nr. 2.
Eroare: 24 ore de munca/zi, 48 ore de munca/zi.
Sanctiune: returnare integrala salariu pe proiectele cu
depasire limita rezonabila ore de lucru.

14

Pastrarea documentelor de angajare/salarizare timp


de 10 ani dupa finalizarea Programului cadru 7 pentru
audit
-

CIM si aditionale;
dovada declararii la ITM a CIM si a modificarilor sale;
CV european;
Diplome de studii;
Carte de identitate/pasaport, certificat de casatorie.

- State de plata;
- Rapoarte de activitate anuale/lunare ale personalului
proiectului.
In bibliorafturi CIM si acte conexe - pe categorii de
angajati:
- personal management proiect;
- personal cercetare;
- personal adminstrativ.
In bibliorafturi pe categorii de proiecte: - Ghidul
solicitantului, Ghidul Financiar, Proiectul, Contractul

15

Legislatia achizitiilor publice


Contractul de finantare: Comisia Europeana obliga
beneficiarul proiectului sa respecte legislatia nationala in
materia achizitiilor publice, cu respectarea principiului
eficientei in utilizarea fondurilor publice, a transparentei si
asigurarii liberei competitii intre participantii la procedurile
de achizitie.
- O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificari;
-H.G. nr. 925/2006 privind
aplicare, cu modificari;

normele

metodologice

de

-H.G. nr. 1660/2006 privind achizitii publice prin mijloace


electronice, cu modificari;
-O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea achizitiilor publice, cu
modificari.
- Regulamentul CE nr. 213/2008 privind CPV Vocabularul
comun al achizitiilor publice.

16

Proceduri de achizitie on-line/off-line:


- Achizitie directa: < 15.000 euro, fara TVA produse/servicii/ lucrari;
- Cerere de oferta:
15.000 - 125.000 euro, fara TVA produse/servicii;
15.000 - 4.845.000 euro, fara TVA lucrari;
Publicarea invitatiei de participare si a anuntului de
atribuire in SEAP.
- Licitatie: >125.000 euro, fara TVA produse/servicii;
>4.845.000 euro, fara TVA lucrari;
Publicarea anuntului de participare si a anuntului de
atribuire in SEAP si in TED J.Of. UE.
- Negociere cu unul sau mai multi furnizori: doar in cazurile
prevazute de lege, cu anuntare UCVAP - Ministerul
Finantelor Publice.
Publicarea anuntului de atribuire in SEAP si in TED J.Of. UE
pentru valori mari.
17

40% din total achizitii la nivelul organizatiei/an


calendaristic se realizeaza obligatoriu on-line prin SEAP
-Site-ul oficial pentru desfarurarea achizitiilor publice
(SEAP- Sistemul Electronic de Achizitii Publice): www.elicitatie.ro
-Site-ul oficial al Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
(ANRMAP): www.anrmap.ro
-Site-ul oficial al Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor (CNSC): www.cncs.ro

18

SANCTIUNI FINANCIARE
DISPUSE DE AUDIT UE financiar si stiintific
Corectii financiare de la audit UE = retragerea unor
procente din valoarea proiectului = suportarea din fonduri
proprii a sumelor declarate neeligibile sau ilegal cheltuite,
pentru:
- Nerespectarea legislatiei achizitiilor publice
Ex.: nepublicarea in SEAP a anuntului de participare la
licitatie; documentatii de atribuire cu nerespectarea
liberei concurente; nerespectarea termenelor de asteptare
intre anuntul de participare deschidere oferte- evaluare
oferte- comunicare rezultate- termen asteptare
contestatii- semnare contract de achizitie.
-Nerespectarea legislatiei muncii
Ex.: numar prea mare de ore, nedeclararea CIM in ITM;
salarii peste limita legala; angajarea unor persoane fara
pregatirea profesionala si experienta necesara.
19

-Neindeplinirea indicatorilor de proiect


Ex.: nr. de brevete obtinute, nr. de produse noi obtinute.
-Nerespectarea bugetului de cheltuieli si transferul unor
sume intre categorii bugetare fara acordul finantatorului,
peste anumite procente.
-Nerespectarea limitelor prevazute de legislatia nationala
sau europeana pentru cheltuielile legate de deplasari pe
proiecte: cazare, diurna, transport.

20

SANCTIUNI PENALE
pentru nerespectarea regulilor privind
utilizarea fondurilor europene
Infractiuni prevazute de Codul penal:
- delapidare;
- abuz in serviciu;
- fals in declaratii si uz de fals.

21

SANCTIUNI specifice dreptului muncii


pentru nerespectarea regulilor privind
utilizarea fondurilor europene
retrogradarea
din
funcie,
cu
acordarea
salariului
corespunztor funciei n care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durat ce nu poate depi 60 de zile;
-reducerea salariului de baz pe o durat de 1-3 luni cu 5-10
%;
-reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a
indemnizaiei de conducere pe o perioad de 1-3 luni cu 5-10
%;
-desfacerea disciplinar a contractului individual de munc;
- recuperarea in instanta de catre angajator a prejudiciilor
cauzate de angajat.
22

Declaratiile de avere si interese cerute de


Agentia Nationala de Integritate (ANI)
Personalul din functii de conducere si cel care lucreaza
pe fonduri europene la institutii publice este obligat sa
depuna la intrarea si la iesirea din functie/proiect si
anual o declaratie de avere si o declaratie de interese la
angajator, care o transmite la ANI.
Acestea se posteaza de ANI pe site-ul www.integritate.eu
- Legea nr. 176/2010 privind exercitarea functiilor publice
- Legea nr. 161/2003 privind transparenta in functii
publice
In cazul constatarii de catre ANI a unor diferente
nejustificate intre cheltuieli si venituri, se poate dispune
inceperea urmaririi penale a salariatului in cauza.
23