Sunteți pe pagina 1din 7

Uniitatea de n

nvare 1
Ped
dagogia nv
vmntului precolaar i Pedag
gogia nvmntului primar (PIIPP) ram
muri ale sisttemului
tiin
nelor pedaagogice

1.1. Problemattica studiatt de PIPP


p
toi,, educaie timpurie,
t
ed
ducaie preecolar, ed
ducaie elem
mentar
1.2. Educaie pentru

1.1. Problemattica studiatt de PIPP


Pedagogia s-a connstituit ca ttiin nceppnd cu a doua
d
jumtaate a secoluului al XIX--lea. Preocuupat s
desccifreze caraacteristicile generale ii eseniale ale educaieei, ea nu a rmas, totuui, indiferent la provvocrile
reallitii, nu s--a distanat de presiunnile conjunccturale legaate de derullarea faptellor concretee ale formrii unor
cateegorii de persoane: coppii (mici sau
u mari), tineeri, aduli/ btrni
b
- n timpul sau dup termin
narea coliii etc. De
a integrat un
aceeea, chiar dee la nceputurile sale tiinifice, pedagogia
p
u amplu rregistru de teme referiitoare la
educaia copiiloor, copii afllai n primiii lor ani dee via; s-a vizat
v
educaia acestoraa n egal msur
m
n fam
milie, n
biseeric, n innstituia speecial creat pentru formarea lor,, respectiv crea, ggrdinia saau coala primar/
p
elem
mentar.
Multipllicarea studiiilor i cercetrilor bazzate pe metoodologia tiiinific speccific domeeniului socio
o-uman,
ca i consisteena rezultaatelor obinnute au condus la auutonomizareea unor domenii teooretice centtrate pe
inveestigarea exxplicit i exxpres a edducaiei la vrstele
v
micci. Prin vrrst mic see numete de
d regul inntervalul
vieii cuprins ntre

mom
mentul naterii pn la 10 ani ((aproximatiiv), ceea cee acoper intervalul
i
e
educaiei
anteeprecolare (0-3 ani), a educaiei precolare
p
(
(3-6/
7 ani) i a educaiei colare n nvmntul primarr (6/ 7
10/ 11 ani, classele I-IV). IInteresul coonstant pentru cercetareea refereniaalului delim
mitat se expllic prin nffiinarea
pestte tot n lum
me a unui numr tot mai mare de cree, grdinie
g
i coli elem
mentare/ prim
mare, impliicit prin
creterea categoriilor dee problemee dificile, uneori atipice cristaalizate i care i ateapt reezolvare
coreespunztoarre. De altfell, experieneele educativve specifice nivelului vrstelor
v
micci pot fi aprreciate ca fiiind cele
mai structurate i mai conttrolate compparativ cu cele
c ale celoorlalte niveluuri de vrst.

Pedagoogia nvm
mntului prrecolar domeniu
d
teooretic distinnct n cadrull sistemului tiinelor educaiei
e
- see centreaz pe evideniierea specifficului prob
blemelor edducative ce caracterizeeaz intervaalul temporaal situat
ntree 0 6/ 7 ani. C. Mooise indic drept obiecct de studiuu al pedago
ogiei precoolare dezvoltarea i educarea
e
copiilului naintte de coalaa primar (C
C. Moise,19996, p. 31).
Domeniul specificc i modaalitile de soluionaree a problemelor consstitutive pee baza eviddenierii
funddamentelor psihologicee, sociologicce, morale i
pedagogiice ale acesttora. Pedagoogia nv
mntului prrecolar
se prezint
p
n dou ipostaaze (Gh. Tooma, N. Oprescu,
O
20007, p. 9). Dac
D
se au n vedere aspectele
a
edducative
deruulate n fam
milie i, n eggal msur, n cre i grdini, pedagogia precolar ddobndete un sens larrg. Dac
educaia copiluului este vizzat doar dinn perspectivva instituioonal/ grdinia, pedagoogia precoolar deine un sens

resttrns. Ultim
mul neles eeste frecventt vizat din motivul
m
c vviitoarele caadre didactiice sunt imp
plicate nemiijlocit la
niveelul nvm
mntului preecolar. n cursul
c
prezen
nt vom aveaa n vedere predilect ceel de al doillea sens.

Pedago
ogia nvmntului primar
p
ca
c ramur tiinific cu obiect de investig
gaie
prop
priu - se raaporteaz la
l procesul de educaiee formal (realizat
(
priin coal/ coala primaar),
adicc la aspecttele educaiei copiluluii atunci cn
nd el parcurrge intervallul de vrst 6/ 7 10
0/ 11
ani. Implicaiille activitillor familiei, atmosferaa acesteia suunt abordate ntr-o msur mai mic,
m
fr s le fie neegate importtana i rolu
ul corespunzztor.

Ambelee domenii teoretice sun


nt consemn
nate n lucrrile de epistemologie pedagogic (E. Planchard, .
Brsnescu, I. Nicola, I. Bonta, S.
S Cristea, E. Macaveei, E. Joia, I. Negre-Dobridor .a.) fie n
n cadrul
peda
dagogiilor aplicative,
ap
ffie n catego
oria pedago
ogiilor vrsstelor. De exemplu,
e
I. Negre-Dob
bridor le co
onsider
aplicaii ale ped
dagogiei (geenerale) la etapele
e
vieii umane; eele sunt poziiionate altturi de peda
agogia mateern sau
a primei
p
copiilrii, de ppedagogia preadolesce
p
enei, a ad
dolescenei, a tinereiii - hebelo
ogia, a adu
ulilor and
dragogia, a senectuii - gerontogo
ogia. De aseemenea, aceeleai ramurri tiinificee sunt recep
ptate ca aplicaii ale
pedagogiei la activitile
a
f
fundamental
le ale omulu
ui, fiind correlate cu inttervalul de ddesfurare al lor. n accest caz,
ele sunt
s
pedago
ogii ale educcaiei i instruirii instittuionalizatee i se alturr pedagogiiei anteprecolare, ped
dagogiei
educcaiei n fa
amilie, pedaagogiei univversitare, postuniversi
p
tare, autod
didaxiei etc..(I. Negre-D
Dobridor, 2005,
2
p.
54).. Pentru ttefan Brsnescu, cele dou dom
menii consstituie ramu
uri ale peddagogiei v
rstelor, alturi de
peda
dagogia familiei, pedag
gogia nv
mntului superior,
s
a aadulilor etcc. (. Brsn
nescu, 1984
4, p. 104).

Studiai tab
bloul tiinelor educaieei privit din
n perspectiv
va secolului al XX-lea din lucrareaa Didacticca nova
semnat dee Ioan Negre-Dobridorr (2005, pp. 54-57); reealizai un comentariu
c
rreferitor la poziia Ped
dagogiei
nvmnttului precolar i a Ped
dagogiei nvvmntulu
ui primar n
n ansamblul prezentat.
Identificai locul Ped
dagogiei prrecolare ii a Pedago
ogiei nv
mntului pprimar n structura tiinelor
educaiei/ pedagogice
p
conceput de Elena Joia
J
n luccrarea Ped
dagogia
tiin integ
grativ a ed
ducaiei
(1999, pp. 24-25).
2
Cu care alte tiiine au celee dou domeenii tiinifice legturi??
Realizai o schem personal a tabloulu
ui tiinelorr educaiei n care ss se regseasc Ped
dagogia
nvmnttului preco
olar i Peda
agogia nvmntului pprimar. Ind
dicai prin sgei relaiiile dintre do
omeniile
cuprinse n schem.
m constittuie o pedaggogie a famiiliei.
Argumentaai ideea c ppedagogiilee care vizeazz vrstele mici
n ce sens putem afiirma c Peedagogia n
nvmntullui precola
ar i Pedaagogia nv
mntului primar
p
sp
peciale?
reprezint pedagogii
n ce sen
ns se poatee justifica s susineem c Peedagogia n
nvmntuului preco
olar i Ped
dagogia
nvmnttului primarr constituie pedagogii experimenta
e
ale?

Pedago
ogia nvmntului precolar
p
ii Pedagogiaa nvm
ntului prim
mar, ca ram
muri
tiin
nifice de sine
s
stttooare, sunt asimilate
a
n
n cadrul prrogramului universitarr romnescc de

pregtire Bologna a viitoarelor cadre didactice ntr-o disciplin de nvmnt unitar


Pedagogia nvmntului precolar i a nvmntului primar pe care o vom desemna cu
formula PIPP.

Parcurs de ctre studenii ce vor fi viitori pedagogi i formatori ai precolarilor i colarilor mici,
disciplina PIPP i propune s surprind sintetic rspunsurile celor dou ramuri tiinifice pentru cele mai
importante aspecte investigate:

Specificul obiectului de cercetare al PIPP


Principiile activitii educative desfurate cu copiii de vrst mic
Analiza componentelor curriculum-ului precolar i al nvmntului primar (cu referire la situaia
actual din Romnia):
- Finalitile grdiniei finalitile nvmntului primar;
- Coninuturile nvmntului precolar i ale nvmntului primar;
- Problemele metodologiei educaiei formale a vrstelor mici: metodologia educaiei precolare i a educaiei
din coala primar;
- Problemele evalurii n educaia copilului de vrst mic; evaluarea precolarului; evaluarea colarului mic;
Proiectarea activitii educative desfurate cu precolarii i colarii mici.
Aceste aspecte constituie doar o parte dintre problemele pe care tiinele pedagogice corespunztoare i
propun s le abordeze. R.M. Niculescu i D.A. Lupu (2007, pp. 5-6) arat c pedagogia precolar i pedagogia
colaritii mici inventariaz un ansamblu mai cuprinztor de aspecte specifice educaiei la vrstele mici,
menionnd i alte probleme. Prelum i completm lista subiectelor actuale ale celor dou ramuri, rezultnd
elementele de mai jos:

locul i rolul educaiei precolare i colare (n mod specific - colaritatea mic) n contextul educaiei
formale, al educaiei permanente, al educaiei timpurii, al educaiei elementare; experienele umanitii
n aceast direcie trecut i prezent, tendine pentru viitor; educaia timpurie educaia pentru toi
copiii; producerea schimbrilor i efectele acestora asupra organizrii nvmntului la vrstele mici;
relaia formal nonformal informal n educaia copiilor de vrst mic; formal i formalism n
educaia precolarilor i a colarilor mici; afirmarea PIPP vs. relativizarea didacticii precolare;
tendinele practicii educative cu precolarii i colarii mici; experienele alternative existente n lume
pentru educarea copiilor de vrst mic;
pedagogia vrstelor mici n societatea postmodern provocri, reevaluri, soluii, prioriti; disfuncii
ale educaiei la vrstele mici cadrul analitic i sugestii de aciune;
educaia copilului mic i esena acesteia definirea/ redefinirea educaiei la vrstele mici prin corelaie
cu alte categorii de intervenii realizate asupra copilului azi: supraveghere, asisten social, ocrotire
social; copilul n lumea libertii libertatea n educaia copilului mic; copilul n lumea calculatorului
i a televizorului;

caracteristicile psihopedagogice i socio-morale ale vrstelor mici i consecinele acestora asupra


organizrii i desfurrii procesului educativ pentru categoria de beneficiari vizai; elemente de
psihopatologie infantil;
activitatea de cunoatere a personalitii copiilor de vrst mic demers situat ntre evaluare
psihologic i cunoatere pedagogic; copilul ntre ignorare i drepturi;
manifestri ale minorilor n contextul lumii tehnicizate: egoism vs. egocentrism, adultrismul1 copilului
mic; dependen independen/ autonomie - nvare dirijat/ nvare prin descoperire; fragilitate
afectiv, negativism/ conduite refractare, crize de prestigiu, violena/ agresivitatea, anxietatea,
nervozitatea, competitivitatea accentuat, precocitatea, creativitatea intens etc.; categorii de disfuncii
ale comportamentelor copilului n primii ani de via; problemele copilului mic provenit din familiiproblem;
evoluii n sfera trebuinelor copiilor de vrst mic/ falsele nevoi marcate de trsturile
consumatorismului excesiv actual din lumea adulilor, trebuinele afective la vrsta mic i modalitile
de rspuns; bioritmul i psihoritmul copilului de vrst mic;
educarea inteligenei emoionale n primii ani de via programe/ experiene n grdini i clasele
primare;
familia i rolul acesteia n formarea copilului n primii ani de via; coala prinilor despre parenting;
locul, rolul, specificul organizrii/ funcionrii instituiilor de educaie la vrstele mici: crea, grdinia,
coala primar, centrele de zi, alte structuri organizatorice de supraveghere i educare; managementul
instituiilor de educaie precolar i al colii primare;
efectele exercitate de alte medii asupra copilului n zilele noastre, n special ale mass-media, categoriile
de intervenii intenionate exercitate asupra copilului: categorii diverse de experiene de via, forme de
organizare a activitilor cu copiii mici;
coninuturi ale educaiei copiilor de vrst mic/ dimensiunile educaiei; complexitate i simplitate a
coninuturilor pentru precolari i colari; alfabetizarea;
finalitile educaiei copiilor de vrst mic: finaliti formale/ instituionale oficiale i finaliti
extraformale;
modalitile de abordare a curriculum-ului; literalizarea; contribuia tipurilor de coninuturi vehiculate
(tiinifice matematice/ tiinele naturii/ ecologie etc., de limb/ limba matern, arta muzica/ desenul/
pictura etc.) n relaia cu precolarii i colarii mici n formarea personalitii acestora; criterii de selecie
i de dozare a coninuturilor pentru precolari i colarii mici;
metodele pedagogice, resurse cu impact formativ; mediul educativ: materiale didactice, mijloace
didactice tradiionale i moderne, resurse umane/ persoane cu impact exemplar; spaiul interior i
exterior al instituiilor de educaie la vrstele mici (cre, grdinia, coala) ca resurs educativ; jocul ca
metod i mijloc de nvmnt n primii ani de via didactica jocului; materiale specifice educaiei la
vrstele mici: benzile desenate, albumele, planele etc.
jocul esena, necesitatea, caracteristicile acestuia; organizarea, derularea i utilizarea lui n modelarea
personalitii copiilor de vrst mic; joc i jucrie;
mediul educogen: mediul fizic mediul psiho-socio-moral; atmosfera instituiei precolare/ colare ca
mijloc educativ; pedagogia mediului educativ; euritmia, cntul, desenul i pictura ca metode pedagogice

Adultrismul vizeaz interesul copilului pentru activitile adultului, preluarea unor comportamente ale acestuia
n joc, preluarea predispoziiilor i afectelor adulilor.

la vrstele mici; tim


mpul din affara grdiniei i al colii ca resurss educativ; iubirea caa metod ed
ducativ
- perspectiva crettin; princiipiul iubirii copilului - PIPP ca pedagogie a iubirii; limbajele iu
ubirii ca
metode educative lla vrstele mici
m a com
munica iubirrea;
proiectaarea didactic n educaia formal a copiilor de
d vrst miic; specificcul proiectrrii i necesittatea ei;
cmpul relaional al grdiniei, rolul ad
dulilor/ prrinilor (maama, tata), al frailor, surorilor, cadrelor
c
didacticce n primii ani de via ai copiilorr; adultul mijloc de educaie
e
penntru minor; algoritm i creaie/
creativiitate n activvitatea cadru
ului didactiic care relaioneaz cu copiii de vrst mic, greeli edu
ucative
didasco
ogenia, eticaa/ deontolog
gia relaiei educative ccu copiii dee vrst micc, de la prrincipii didaactice la
deontollogie; drepttul copilulu
ui de a fi format
f
de un
u educator pregtit n acest sen
ns/ scop; printele
p
copilulu
ui prieten
n al copilu
ului; tipuri de disfunccii ale com
mportamenttelor parenttale fa dee copii;
personaaje imaginaare n lum
mea copiilo
or i efecttele asupraa personaliitii copiilor; person
nalitatea
educato
oarei i m
modelarea precolarulu
p
ui; personaalitatea nvtorului i educareea colarulu
ui mic;
manageementul relaaiei paideicce cu minoriii pn la vrsta de 10 ani;
a
importaana i caraccteristicile parteneriate
p
elor instituitte ntre instiituiile precolare i alle colii prim
mare cu
diveri ageni;
continu
uitatea i disscontinuitattea ntre fam
milie, grdin
ni i coaal; pregtirrea copilulu
ui pentru inttrarea n
grdini, pentru intrarea
i
n coala prim
mar i pen
ntru trecereea la gimnaaziu; oboseeala de adaaptare
nervoziitatea accenttuat i prellungit; ce (mai)
(
nseam
mn cei 7 ani
a de acas?
trsturrile succesullui i ale eecului n n
nvare la precolari
p
i colarii miici, succes/ adaptare/ prrogres
insuccees/ inadaptarre/ stagnare - regres ettc.;

Aplicaie
Analiznd aspectele ce
c vor facee obiectul analizei
a
disciplinei universitare P
PIPP, indicaai cinci diiscipline
pedagogicee cu care P
i Pedago
Pedagogia precolar
p
ogia nvm
mntului prrimar trebu
uie s se coreleze.
c
Motivai aleegerile fcuute.
Identificai o problem
m actual major
m
a edu
ucaiei copiiilor de vrrst mic. Indicai trei tiine ped
dagogice
derai c po
ot sprijini soluionareaa acesteia. A
Artai n ce
c direcii ideatice se pot
p gsi pu
uncte de
care consid
sprijin n raamurile pedagogice respective. Argumentai alegerile
a
exp
primate.
Realizai o bibliografiie relevant pentru stu
udiul PIPP selectnd apariii
a
editooriale din ultimii
u
20 de
d ani i
utilizai ofeerta de cartee de la o bib
bliotec din centrul univversitar ieeean.
Studiai o lucrare
l
cu cconinut releevant pentru
u problemattica PIPP care s nu fiie curs sau carte cu valloare de
curs-sintez. Realizai analiza luccrrii avnd
d ca scop potenial prezentareea coninutu
ului ei ntr--un cerc
pedagogic al
a educatoarrelor sau al nvtorilo
or.

p
toi,, educaie timpurie,
t
ed
ducaie preecolar, ed
ducaie elem
mentar
1.2. Educaie pentru
Edu
ucaia penttru toi. Sintagma
S
p
precedent
se bucur de larg utilizare mai cu seeam n liiteratura
psih
hopedagogicc consacraat studierii problemelor educatiive a perso
oanelor cu cerine speeciale. Intro
odus n
limb
bajul tiineelor socio-umane dup Conferinaa minitrilorr educaiei de
d la Jomtieen (Thailanda, 1990), expresia
e
ex
xplic Ecatterina Vrm
ma (1999,, p. 41) - a devenit un
u concept central n pedagogia contemporran. Ea
vehiiculeaz ctteva mesajee importantee pentru con
ntextual actu
ual al lumii ntregi:

nici o persoan
p
(deeci, nici un copil, nici chiar cel dee cteva lun
ni) nu trebuie s rmn
n n
afara acciunii educaative; altfel exprimat, discriminare
d
ea educaion
nal trebuiee abolit;
orict de
d greu ar fi pentru educator s
s formeze personaliti cu caraacteristici unice
u
(deoareece faptul im
mplic o enorm multip
plicare a modalitilor
m
r de intervennie formatiiv),
el va accepta
a
c fiecare ind
divid repreezint un izzvor de exp
periene n nvare care
trebuie valorificat deplin. n
nvmntull trebuie ss rspund cerinelorr educative ale
fiecruii individ subiect i obiect al acestei inflluene speccifice(Ecateerina Vrm
ma,
1999, p.
p 43).

Apllicarea ideii// viziunii ed


ducaiei pen
ntru toi la nivelul
n
vrsstelor mici genereaz
g
uun complex acional dirrecionat
mulltiplu.
Edu
ucaia timpu
urie. n ultiimele dou decenii, prroblemele educaiei preecolare sunnt abordate predilect n
n sensul
culttivat de Ped
dagogia preecolar av
nd sensul larg. Se stu
udiaz cu atenie
a
sporiit efectele educaiei n
ncepnd
din primele lun
ni (primul an
n) de via ale
a copilulu
ui i pn la 7 ani i nu doar ceea cce se petrecee n intervallul 3 7
ani cnd copillul se afl n grdini. Sintagmaa educaie timpurie, folosit
f
tot mai mult i
n Romnia 2 (E.
Vrma, Gh. Toma, N. Oprescu), are capacittatea s suggereze dou perspectivve de abord
dare a prob
blemelor
educaiei la vrrstele mici. Perspectivaa conceperii educaiei copilului n
nainte de cooal prin raaportare la in
nstituia
de nvmnt

p
precolar/
ggrdini, see completeazz cu perspectiva corellrii intrriii la coal cu
u ntreaga perioad
p
prem
mergtoare acestui mo
oment. Dacc pentru prrima perspeectiv este ilustrativ formula ed
ducaie precolar/
nv
mnt preecolar/ nv
mnt preeprimar, pentru a douaa se ntrebu
uineaz construcia lin
ngvistic - educaia
e
timp
purie. Educaia timpurie integreazz consubsta
anial educa
aia antepreecolar i precolar
.

Persspectiva ed
ducaiei timp
purii angajeaz o viziiune n caree primii 3 ani de via ai
copiilului nu mai
m sunt cconcepui ca
c o simpl perioad de creterre biologicc, centrat pe
suprraveghere, hrnire/ alimentaie i ngrijire medical,
m
ci ca un inteerval al nvrii cu effecte
esen
niale pentru
u ntreaga existen
e
a individului.
i

2 Inte
eresul

pentru o atare viziunne este ndreptit deoarecce, dac ne raaportm la exxperiena rom
mneasc doarr, din punct de
d vedere
organizatoric funccioneaz creele (pentru coopiii cu vrstee de la 0 la 3 aani) ca instittuii subordonnate Ministeruului Sntii, alturi de
1994, s-a dderulat Proiectul pilot dee educaie
grddinie aflate n subordinarrea Ministeruului Educaiei.. n Romnia,, ntre 1991 i
indivvidualizat a copiilor
c
n vrst de 0-7 anni. Ministerull Sntii i M
Ministerul nvvmntului ccu sprijinul Reprezentanei UNICEF
din Romnia
R
au beneficiat de foonduri acordaate de Ageniaa de Dezvoltarre Internaionaal a SUA. Sccopul general al proiectului a constat
n crrearea unui prrogram individualizat de educaie
e
pentrru copiii din cree i grddinie n conteextul specificc al nvmnntului din
Rom
mnia2.

De la 0 la 3 ani copilu
ul parcurgee un mom
ment al inteerveniilor educative
e
coontiente ii explicit diirijate n
folo
osul copilulu
ui. Dezvolta
area timpurrie trebuie completat de educaiia timpurie.. De aceea, agenii preezeni n
viaa copiluluii dup natterea acestu
uia trebuie angajai in
nevitabil n egal mssur n creterea, dezv
voltarea
copiilului, dar i n educaaia timpurrie a lui. Chiar
C
dac societatea organizeaz instituii care ofer sprijin/
asisten tuturo
or categoriillor de perso
oane, acesteea nu pot n
nlocui pe reesponsabiliii direci ai copiilor prinii
acesstora. Realiizarea educaaiei timpurrii angajeazz ample prrograme de educaie a prinilor/ educaie parental
caree se refer la
l problemee specifice ale
a vrstelorr mici. Cel mai des edu
ucaia prinnilor este vizat n legtur cu
prob
blemele inttrrii copilu
ului la coaal, a adoleescenei i mai puin pentru ceeaa ce este specific
s
creeterii i
educrii copilu
ului foarte mic
m sau pn
n la intrarrea lui la ccoal. Se ceere depirea prejudeccii c problemele
dem
mne de atenie pentru prini
p
sunt doar cele legate
l
de reealizarea sarrcinilor colare ale cop
piilor mai mari
m sau
mai mici.
ve, n Romnia a fost conceput
c
o Program a educaieii timpurii, in
ntrat n
Adoptnd ideile acesteei perspectiv
oare ncepnd cu toam
mna anului 2008. n spiritul
s
acessteia, conco
omitent, a ffost restructturat i Prrograma
vigo
pentru nvm
mntul preccolar.
ucaia elem
mentar; JJ. Delors. Experii coordonaii de Jacqu
ues Delors - care au
u alctuit Comisia
C
Edu
Inteernaional pentru Eduucaie n secolul XXI, invoc n Raportul ctre
c
UNES
SCO (J. Delors, coord., 2000)
sintagma nv
mnt elem
mentar.

nvm
mntul elem
mentar se reffer la nvmntul preecolar i prrimar de tipp tradiionall sau alternaativ care
integreaz, n principiu,
p
in
ntervalul cup
prins ntre 3 ani i 12 aani.

ntru rile n
n care finalizzarea clasellor primare are loc la 10/
1 11 ani, este
e evidentt c n nvmntul elementar
Pen
se in
nclude i cllasa a V-a saau a V-a i a VI-a din coala gimn
nazial. n ciclul
c
de preegtire al ed
ducaiei elem
mentare
treb
buie s se assigure educaailor, indifeerent de vrrsta lor (se vvizeaz i adulii analfaabei), un co
orpus de cu
unotine
de baz,
b
precum
m i instrum
mentele eseeniale ale procesului
p
dde nvare:: capacitatea de a citi, de a scrie, de a se
exprrima oral ii scris, de a calcula i de a rezolv
va problem
me. Paaporrt pentru via, educaaia elementtar este
esen
nial pentru
u eliminareaa inegalitiilor de toatee tipurile.

Tem de
d refleciee
Care este raporrtul dintre ed
ducaia timp
purie i edu
ucaia elemeentar?

Tem
de control TC
Iden
ntificarea lo
ocului Ped
dagogiei prrecolare ii a Pedago
ogiei nv
mntului primar
p
n structura tiinelor

educaiei/ pedaagogice foloosind organiizarea conceeput de Elena Joia n


n lucrarea P
Pedagogia tiin inttegrativ
ducaiei i de
d Ioan Neggre-Dobrid
dor n lucrarrea Didactiica nova.
a ed