Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de activitate Regnul Protista

SD1- Citește aliniatul 1 pag.83 și prezintă succint într-o schemă clasificarea

protistelor.

SD2- În baza informației din manual pag. 83-84 precizează mediul de viaţă şi alcătuirea talului, nutriția, înmulțirea, importanța algelor brune.

ALGE-protiste înrudite cu plantele

SD3- Citiți informația din manual pag 84-87, și caracterizați comparativ încrengăturile algelor.

Nr.

Caractere

Chlorophyta

Rhodophyta

Phaeophyta

Alge verzi

Alge roșii

Alge brune

1.

Reprezentați

1. Reprezenta ț i
1. Reprezenta ț i
1. Reprezenta ț i

2.

Mediu de trai

     

3.

Pigmenții

     

4.

Înmulțirea

     

asexuată

5.

Înmulțirea

     

sexuată

6.

Importanța

     

1. Porfira

  • 2. Dumontia incrassata

  • 3. Euthora cristata

  • 4. Chondrus yendoi