Sunteți pe pagina 1din 6

MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. DENUMIREA INVESTITIEI:
"CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P+M, GARAJ, MAGAZIE, PIVNITA, BAZIN
VIDANJABIL SI IMPREJMUIRE, COM. BACIU, SAT RADAIA, NR. FN., JUDETUL
CLUJ "

2. AMPLASAMENTUL LUCRARILOR
SAT: RADAIA, NR. FN.
LOCALITATEA: COMUNA BACIU
JUDETUL: CLUJ

3. BENEFICIARUL LUCRARILOR
Chira Mihai Dan
Localitatea: str. Tasnad, nr. 22, sc. 1, ap. 13, Mun. Cluj-Napoca
Tel. 0748102917
Judetul: Cluj

4. PROIECTANTUL LUCRARILOR
S.C. KONSTRUCTHOR ALL S.R.L.-D.
Loc. Mociu
Jud. Cluj
C.U.I. 33997069
Tel. 0741360387

5. DATE GENERALE
Prezentul proiect contine piesele necesare obtinerii autorizatiei de construire , in
conformitate cu continutul cadru precizat in Ordinul nr. 91/1991 si semnat conform Legii
453/2001, cu modificarile si completarile ulterioare la Legea 50/1991, pentru "
CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P+M, GARAJ, MAGAZIE, PIVNITA, BAZIN
VIDANJABIL SI IMPREJMUIRE, COM. BACIU, SAT RADAIA, NR. FN., JUDETUL
CLUJ".
Documentatia a fost intocmita la solicitarea beneficiarului , in baza urmatoarelor
documente:
-Extrasul de carte funciara CF nr. 59333
-Actul de proprietate asupra terenului
Constructia este amplasata in zona de intensitate seismica "F", cu peioada de colt T c =
0,7 sec, acceleratia terenului ag = 0,08g conform Normativ P100/1992 si a prescriptiilor
tehnice NP 055/01.
Conform Normativ P100/92 cladirea este in clasa a IV a de importanta normala, iar in
conformitate cu regulamentul MLPTL privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor , aprobat cu Ord. 31/N, este de categoria "D" - importanta normala.
Materialele utilizate la executia cladirii si a modificarilor, precum si modul de
alcatuire sigura cladirii gradul III de rezistenta la foc , iar categoria de pericol este "C",
conform P118/99.
Prezentul proiect la faza PAC, conform Legii 10/1995, va trebui verificat de un
specialist, inginer verificator de proiecte , altul decat specialistii care au intocmit proiectul.

6. INCADRAREA IN ZONA
Imobilul se afla amplasat in satul Radaia, la nr. FN, comuna Dezmir si se afla in
proprietatea beneficiarului. Vecinatatile se constituie din imobile cu destinatia de case de
locuit. Conform masuratorilor topografice, suprafata parcelei ce constitue amplasamentul este
de 778 mp.

7. NATURA TERENULUI
Conform notei geotehnice intocmite in baza prevederilor STAS 1242/1-89, s-au
sintetizat indicii geotehnici din prospectiunile executate, rezultand:
- pamant vegetal in grosime de 0.30 m.
2

- argila neagra, in grosimi de 0.40 m;


- argila nisipoasa, in grosimi de 0.30 m;
- nisip prafos, in grosimi de 2.00 m;
-panza freatica se afla la o adancime de 6,00 m
Apa subterana este cantonata in umpluturi, generata de fenomenul pluviometric si
descarcarile din versant, cu nivel variabil, apa care stagneaza pe pachetul de argile grase,
pachet practic impermeabil.
8. SEISMICITATEA AMPLASAMENTULUI SI ADANCIMEA DE INGHET
Conform normativ P100/92 cladirea se incadreaza in zona seismica E, caracterizata
prin:
Ks coeficient de seismicitate = 0.12;
Tc perioada de colt =0.7;
Msk grad seismic asimilat = VIII.
Adancimea de inghet a amplasamentului conform STAS 6054/85 pentru zona Cluj
Napoca este de 90 - 110 cm de la suprafata terenului.
Din punct de vedere climatic constructia se afla in zona A, conform hartilor de zonare
din STAS 10101/21 82 si STAS 10101/20 90 cu valori de referinta la zapada gz = 120
kg/mp respective la vant gv = 0.3 kN/mp
Amplasamentul studiat are stabilitatea generala si locala asigurata. Avand in vedere
litologia terenului din zona amplasamentului fundarea se va realiza in stratul de argila
contractila. Portanta terenului de fundare calculata conform STAS 3300/2-85 este:
-pentru incarcarea fundamentala:
plimita = 190 Kpa;
-pentru incarcarea speciala:
pcritic = 320 Kpa
9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI
Arie construita

Ac = 110 mp

Arie desfasurata

Ad = 220 mp

Arie utila

Au = 150 mp

10. ASIGURAREA CU UTILITATI


a.ENERGIE ELECTRICA
3

Alimentarea cu energie electrica necesara consumatorilor interiori si exteriori se va realiza


printr-un racord la retelele electrice aeriene existente in zona .
Aceste lucrari se vor executa cu acordul proprietarului retelei si in baza unui proiect
tehnic verificat si avizat conform prevederilor legale.
b.ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZAREA
Alimentarea cu apa se va realiza dintr-un put foreat apartinand beneficiarului. Bransamentul
va fi echipat cu un camin in care se va amplasa vana de manevra.
Canalizarea menajera se va realiza cu instalatii de canalizare, pn la rezervorul vidanjabil de
ape uzate, cu capacitatea de nmagazinare de 4 m3. Rezervorul vidanjabil se va construi cu
peretii laterali din beton armat, in interior sclivisit si in exterior hidroizolat. Rezervorul
vidanjabil va fi nchis ermetic cu un capac matalic.
Apele pluviale vor fi colectate in rigole existente in curte.
c. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA
Alimentarea cu energie termica se va realiza cu centrala termica pe baza de combustibil solid.
11. PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
Constructia are gradul III de rezistenta la foc. Se vor respecta toate prevederile
normelor si normativelor in vigoare.
12. DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR
Va fi o locuinta unifamiliala cu regim de inaltime parter cu mansarda, cu urmatoarele
functiuni:
-living, camera tehnica, dormitoare, grup sanitar, hol si casa scarilor.

13. PRINCIPALELE ELEMENTE FUNCTIONALE


Parter:
Bucatarie

S = 11,50 mp

Living

S = 14,13 mp

Grup sanitar

S = 5,00 mp

Camera Tehnica

S = 4,48 mp

Debara

S = 4,50 mp

Hol

S = 7,66 mp
Mansarda:
4

Hol

S = 3,50 mp

Dormitor

S = 9,57 mp

Dormitor

S = 12,59 mp

Dormitor

S = 15,71 mp

Grup sanitar

S = 10,63 mp

TOTAL UTIL :

99,27 mp

14. SOLUTII CONSTRUCTIVE


Fundatia va fi din beton ciclopian de tip continuu sub ziduri portante din zidrie de
bloc ceramic cu centuri la baz, la nivelul planseului si la inchidere atic. Planseul peste parter
pentru locuinta va fi din beton armat, legat cu centuri din beton armat.
Centurile vor fi legate cu samburi din beton armat de la fundatii pana la partea
superioara a zidurilor.
Acoperisul va fi tip sarpanta de lemn cu invelitoare cu tigla Lindab. Grosimea
zidurilor portanta va fi de 30 cm pentru inchideri exterioare, 25 cm pentru ziduri portante
interioare si 11,5 cm pentru ziduri de compartimentare interioare.
15. FINISAJE
Peretii vor fi tencuiti si vopsite cu yugraveala lavabila in interior si izolatie termica din
polistiren cu tencuiala decorativa in exterior.
Tamplaria va fi din PVC in culori naturale. Pentru ferestre se prevad geamuri
termopan.
16. SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE
Prin sistematizare verticala si amenajari exterioare se vor crea pante longitudinale si
transversale corespunzatoare pentru scurgerea apelor meteorice si de suprafata si indepartarea
acestora de fronturile construite.
17. INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
Suprafata construita:
Sc = 75,48 mp
Suprafata desfasurata:
Suprafata parter = 75,48

mp

Suprafata mansarda = 82,68 mp


5

Suprafata desfasurata:
-

Sd = 158,16 mp

Valoarea estimativa a lucrarilor de constructii montaj:

Mp x 669 lei / mp = 75,48 x 669

= 50 496,12 lei

Mp x 0,75 x 669 lei/mp = 75,48 x 669 x 0,75 = 37 872,09 lei


Total valoare estimativa:

88 368,21 lei

ROTUNJIT

88 368 lei

18. VALORIFICAREA PROIECTULUI


Dupa obtinerea autorizatiei de construire, in vederea inceperii executiei, se vor intocmi
de catre un proiectant autorizat Detaliile de Executie (D.E.) verificate de catre verificator
atestat. Detaliile de Executie vor respecta Autorizatia de Construire.
Orice modificare fata de proiectul avizat se va face numai cu avizul proiectantului
initial. In momentul inceperii executiei lucrarii executantul, prin grija beneficiarului, va
convoca la santier proiectantul pentru fazele determinante de executie. Graficul fazelor
determinante de executie se va intocmi la faza de Detalii de Executie.
Fazele de executie la care vor fi convocati pe santier proiectantii de specialitate
(topo,geo,rezistenta,arhitectura,etc..) si seful de proiect sunt urmatoarele:
predarea amplasamentului
-stabilirea cotei 0.00
-trasarea obiectivului.
finalizarea sapaturii si verificarea terenului bun de fundare.
receptionarea lucrarilor ascunse
alte faze de executie specifice stabilite in proiect
Prezentul proiect este intocmit in concordanta cu :
-Prevederile Regulamentului Urbanistic;
-Normele si normativele in vigoare.
Intocmit,
Ing . Kolozsvari Andrei