Sunteți pe pagina 1din 2

FuncSe turnlantlith 11 11

r N l i o r o n q u d i mt o g l a t

.. ... .

ln loja posterloard se afl muschll blceps


fornural,
semItendlnos l semlmembrnnos,
Muchil ontbel sunt grupag intro loja
anteroln
terala l o loj posterloarit In loja anlerlonra se
alltt
muchil tlbial anterlor $l extensorl nl degatelor,
In k>ja laterala se alla muschll peronlerl sc,uit yl
lung. Loja postedoere prezlnta, In pinn
sUPedICIal,
muchlul gastrocnemlan care, Impreuna cu
solearul,
forrneaza trIcepaul sural.
ln planul profund se afla muschll tIblal
posterlor trl flexori al degetelor. El fac extensla
Inbel plclorului flexin degetelor,
Muchli plclorultti sunt nezatl atat pe Inta
dorsala, ct al pe fata plantara.
TEME I APLiCATII

Geait rapunsol greit.


Dintre muehil anterlorl ai bratultii Inc
parte: a. brnhialul b. bleepsul brahlal; c.
trIcepsul brahlel;
d. coracobrahlelul.
Muchl al coapsel sunt: a. drept medlnl; b. deltold;
c. semimembranos: cL senntendinos,

Fiziologia muschilor scholetici


Muchii scheletki asIgura tonusul, posturn,
echili bnil, mhnIce l mIcrulle voluntorc.
Componenta efec torie a reftexclor somatIce
de tonus, posturn, echllibru i redresare,
precum sl n nctIvlbull motorll vOlunlore, a
expresiei starilor afectiv emotIonale ttl Ilmbajului
o leprezInta Inuchlul striat somatle,
Muchii scheleticl reprezInta nproxlmatIv 40%
din masa oganIsmulul.
Proprietlle muschllor
Conuntiatarett ( fIg. 72) este proprletaten
specl fica muchlului l reprezInta captteltatea
de a dezvol. ta tensiune Intre capetele sale
SOU de n se scurta, Baza anatomica a
contrectIlltatti cate SarCoMend, lar baza
rnoleculara o constltule protolnele contractIk.
Sarcornerul eate unItatea morfofuncIonala n
mluflb rikl l este cuprins Intre doma
membrane Z.
Exclutbilltaten se datoreant propdatelllor
mem. branei celtanre (permeabilltate selectiv,
conductantn ionlca. polarizare electrIca,
pompe lonlca), Muschli raspund la un stImul
printrun potantlal da actlune propaget urrnat
de contractla caratchnIstlett Intre mantlitanta

electrIca de la nlvelul membrand Ilbral


musculare st fettomenela nutcanke de In nlvelta
sttr comemlul se puxitice un lont de nutc111
flzleo.chlmtc
e.
nUM11
cupl$
oteltalletontraege.

11~

ExtensibIlUatea
este
proprietatea
muchiului de n sn nlungl paslv sub aciuneo
unei fore exterioare. Substralul anatomIc al
extensibilitatii il reprezima flbrele conjunctive
i elastice din muchi.
* Elaslicitatea este proprietatea specifIca
muehijor
se defonna sub actiunea unei fork i de a
revere pasiv lo fonna de repaus atunci cand forta
a Incetat s nctioneze, Baza anatomice a acestel
proprietati o reprez. Inte flbrele clastice din
structure perimisiurnului.
Tonusul muscular este o stare de tensiune pe
nmenta, caracteristIca muchilor care au
inervatie motorle somatica i senzitiva intacte.
Dupa denervare tonusul muchilor scheletici
dispare. 'Fonusul muscular este dc natul
reflexa.
Contracil ale flbrel musculare striate:

tiontetrice

lungimea MuChitdui ranlane

neschlmbata. dar tensiunea crete foarte mult In


timpul ncestui tip de contractie, muschiul nu
presteaza lucru rneeanie extent toata energia
chimica se piercle sub forma de ck1um plus
lucru mecanic intem Exemplu de contractic
Izometrica este sustinerea posturii corpulut

no. 22. Contnktle (eu fanca compleelo ak-~nipank% I 111;^


tocxvOtt, niwkw l.aci dn ,k, -r* OC3k:Itlillt. J. inkeinntek
tutreuhuak (11~11V1
rekaut bnatin ti turnilwms& S dt"; Inut
n
etit Owitib AX 5 Idi-%e rint "Idt n membrom Z; it. fitament
de iukedua 12. Inunteut de detU*. Naceumet - 1n contaktk.
5

9
1
0
1
0
Sn
a

1
1