Sunteți pe pagina 1din 70

TALENTULMUZICALCmpianErikaIldik

InstitutuldeIstorieGeorgeBaritdinClujNapoca
ngeneral,literaturadespecialitatedefinestedotareamuzicalan
termeniicompetenteimuzicale.Trecndnrevistainvestigatiile
stiintificerealizatenacestdomeniuseobservadouatendinteoarecum
contradictorii:cuctevaexceptii,studiilesuntfiepreaspecializate,fie
preagenerale.Pedeoparte,existaoseriedestudiiizolateprivind
disciplinemuzicalefoartespecializate(deex.,deprinderilemotricela
pianistiisolisti),pedealtaparte,multecercetaritrateazadotarea
muzicalacaotrasaturagenerala,farasancerceodistinctieclarantre
diferiteleformedemanifestaremuzicala:compozitie,interpretare
vocala,interpretareinstrumentalaetc.Diversitateaactivitatilor
muzicalefacedificiladecelareaunorcaracteristicidefinitoriiale
talentuluimuzical.Dificil,darnuimposibil.Dupacumsevavedea
existaunsetdedimensiunispeciale,esentialetalentuluimuzical,un
nucleucomun,faradecarenuputemvorbidemuzicalitatengeneral.
1.Dezvoltareaaptitudinilormuzicale
Indiferentdetipuldecultura(vesticavs.estica),perceptiamuzicalasau
influentastimulilormuzicalincepesaseexercitencadinaintea
nasterii.DateleprezentatedeBlum1ntrunstudiurecentindica
efectelepozitiveevidentealeascultariimuziciinaintedenastere
asupradezvoltariiperceptivesimotriceulterioare.Muzicalitatease
formeazasisemanifestafoartetimpuriu,chiarsinconditiicutotul
limitate,deexemplulacopiiaicarorparintisuntsurzi2.ncadelacele
maifragedevrstesurprinzator,comportamentul
1

T.Blum,Humanprotodevelopment:Veryearlyauditorystimulatio,nInternational
JournalPrenatalandPerinatalPsychologyandMedicine,10,1998,p.447466.
2

N.Masataka,Preferenceforinfantdirectedsingingin2dayoldhearinginfantsofdeaf
parents,nDevelopmentalPsychology,35,1999,p.10011005.
AnuarulInstitutuluideIstorieGeorgeBaritdinClujNapoca,tom....,seria...,2003,p.
xxxyyy.

muzicalalcopiilorestefoarteasemanatorcucelaladultilor,
dezvoltareaaptitudinilorsideprinderilormuzicaleesterelativrapida,
ceeacenseamnamaimultdectsimplafunctionalitateaorganelor
auditive.
Indiscutabil,stimulareaauditivatimpurie,experientamuzicaladin
copilarieesteindispensabilaobtineriiperformantelorsuperioaren
domeniulmuzical.Dacatinemcontdefaptulcanprivintadezvoltarii
cortexuluiestemaiimportantnumarulconexiunilordectceaa
neuronilor,sicaacesteconexiuniseformeazanurmastimularii
senzoriale,esteusordentelesmecanismuldinspateleacestuifenomen.
Ostimulareauditivabogatalavrstefragedepoatefacilitaformarea
retelelorneuronaleimplicatenprocesareainformatiilormuzicale.Cu
ctconexiunileformatesuntmaibogate,maidiverse,cuatt
prelucrarilepotacoperiogamamailargadeinformatii,respectivforme
deorganizaremaicomplexealeacestorinformatii,esentialen
productiamuzicala3.Diferenteleneurobiologicedetectatepnan
prezenttrebuieinterpretatesiasimilatenabordareadotariimuzicale
tinndcontdeurmatoarele:pedeoparte,nuexistauncriteriuclar,
strict,obiectivutilizabilndiferentiereamuzicienilorsinon
muzicienilor;pedealtaparteesteposibilsaexistemulteaspectecare
printehnologiaactualanupotfidetectate,neavndofinetesuficienta.
ngeneralncazulmuzicieniloremisferastngaimplicatamaialesn
procesarileanalitice(ndetaliu)estemaidezvoltata.Conform
studiuluiluiSchlangsicol.4structurilecortexuluiasociativauditiv
stngsuntmaimaridectpentruceadreaptalamuzicienifatadenon
muzicieni.Totusi,acestediferentedeordinanatomicnusedatoreaza
pregatirii,dezvoltariitalentuluisaualaptitudinilormuzicale.Prezenta
acestorstructuriafostdetectata,nprimulrnd,launsubgrupde
muzicienicaresadoveditcaauauzabsolut.Diferenteaufostdetectate
sinprivintaprocesariitimbrului.Sarcinamuzicienilorsinon
muzicienilorafostsacompareanumitesunetedeaceeasinaltime,dar
produselainstrumentediferite(deundediferentantimbrulsunetelor).
Potentialeleevocateaufostsemnificativmaiamplelamuzicienidect

lanonmuzicieni5.
3

L.W.Olsho,Infantfrequencydiscrimination,nInfantBehavior&Development,7,
1984,p.
2735.4G.Schlang,L.Jncke,Y.Huang,H.Steinmetz,Invivoevidenceofstructural
brainasymmetryin
musicians,nScience,267,1995,p.279283.5G.C.Crummer,J.P.Walton,J.W.
Wayman,E.C.Hantz,R.D.Frisina,Neuralprocessingof
musicaltimbrebymusicians,nonmusicans,andmusicianspossessingabsolutepitch,n
JournaloftheAcousticalSocietyofAmerica,95,1994,p.27202727.

Copiitalentati,saumaibinespus,foartereceptivilastimuliispecifici
domeniuluimuzical,ncadelavrstade2aniraspundlamuzicaprin
miscarisireusescsacapturezemicisecventemuzicale.njurulvrstei
de3anincepsacntecutotmaimareacuratete,respectndlanceput
numaiconturulmelodic,recunoscndapoitreptatsinaltimeacorectaa
tonurilor.Totlaaceastavrsta,cnteculspontan,improvizat,este
nlocuittreptatderecunoastereasiimitareaunorcntecemaipopulare,
familiarecopilului.Dinacestmoment,dezvoltareaaptitudinilorsi
deprinderilormuzicalecstigancomplexitate,ncalitate,dar
fundamentalnuseschimbafoartemult6.
nceeaceprivesteinterpretareavocala,siaceastaaptitudinesaucel
putinformasainitialaaparerelativtimpuriu,chiarnparalelcu
nvatarealimbajului.Nuestevorbansadecntecnadevaratulsensal
cuvntului:copilulvocalizeaza,cntaspontan,deocamdatafaranicio
tendintadeorganizare,darntroforma,totusi,recognoscibila.Etapele
dezvoltariiinterpretariivocalecuprind,ntrofazainitiala,redarea,
imitareaunorsecventemelodicoritmicescurte,ncaresepastreaza
numaiconturulmelodic.nceeaceprivestenaltimeacorectaa
sunetelor,adicapreciziainterpretarii,copilulestencadepartede
exploatareacompletaapotentialuluisau.Lavrstade2ani,
interpretareaserezuma,nca,larepetareaunorfrazemelodice,nsotita
maimultdeentuziasmdectdetehnicitate.Treptatnsa,frazele
muzicaleinterpretatedevintotmailungi,pascupascopilultrecela

combinarealor.Complexitateasecventelormuzicalecntatecrestesiea
ntimp.Vrstasau,maiexact,perioadanviatancareapare
recunoastereacorectaanaltimiisunetelorvariazarelativmult.La
copiiidotatimuzical,aceastaaptitudinesepoatedezvoltachiarsila
vrstade3ani.Acestecazurisuntnsaextremderare,dezvoltarea
recunoasterii(simaialesreproducerea)corecteanaltimiiaparela
vrstemultmainaintatede3ani.
njurulvrsteide56ani,interpretareavocalancepesarespecte
structurasitonalitatea(naltimeatonurilor),ajungndsancorporeze
majoritateacaracteristicilorspecificeinterpretariiadultilor.Organizarea
urmeazapatternurisimilarecelorutilizate,aplicatedecatreadulti,chiar
dacaintervalulsunetelor(gama)estencarestrnssiserezumadoarla
ctevamelodiiscurtesidistincte.Putinmaitrziu,copilulreusestesa
mentinaunritmconstant.nprivintareperelordevrsta,copiitalentati
muzicalprezintasemnealepotentialuluilorsiuninteresviupentru
muzicanjurulvrsteide5ani,perioadancaremajoritateacelordotati
ncepsieducatiamuzicala.nceeacepriveste
6

G.F.Welch,Theassessmentofsinging,nPsychologyofMusic,22,1994,p.319.

creatiapropriuzisanmuzica,esteinteresantaspontaneitateacucare
copiii,ncepndcuvrstade6ani,sejoaca,experimentnd,cu
sunetele,ncercasacompunamuzica,improvizeaza.Eiseaventureaza
nexplorareadomeniuluimuzical,ncercndsacnteladiverse
instrumentemuzicalesauinstrumentecenuauaceastantrebuintare,
transformndsicombinndsunetelesimelodiile,crendritmuriprin
gesticulatii7.
2.Putinapsihologieamuzicii
Performantamuzicalapresupunedeprinderisenzoromotricecomplexe.
ncazuldeprinderilorsenzorialperceptive,nmuzicaestenevoieatt
decodareaproprietatilormuzicaleabsolute,ctsiacelorrelationale8.
ncazulmuzicii,astimulilormelodici,vorbimdespre7atribute
(proprietati):naltime,ritm,tempo,conturmelodic,timbru,intensitate

silocalizarespatiala.Fiecaredinacesteatributepoatefimodificat,fara
cacelelaltesafieinfluentate.Cuexceptiaconturului,siocazionalal
ritmului,acestemodificarilasaneafectatamelodia,respectiv
recunoastereaei.Melodia,considerataunobiectauditiv,estedefinita
printrunpatterndetonuri,saualtfelspus,prinrelatiareciprocaa
sunetelorcareocompun.Aceastaesteexplicatiapentrucaretrasatura
ceamaiimportantaauneimelodiinuestenaltimeaabsolutaa
sunetelorconstituente,cirelationarealor.Rezultateleexperimentelor
confirmaacestlucruascultatoriirecunoscusoromelodietranspusa,
dacaconturulmelodieinuafostalterat.Dinpunctdevedere
psihologic,recunoastereamelodieiseexplicaprinformareaunei
reprezentariabstracteamelodieiinvariantalanaltime,intensitateetc.
Asacumammentionatmaidevreme,conturulsauformamelodiei
estengeneralsingurulatributacaruimodificarepoateafecta
considerabilrecunoastereamelodiei.Conturulmelodieiestede
asemeneaatributulcelmaiusorderecunoscut,chiarsincazulunor
stimulimelodicinefamiliari.Conturulmelodicesteatributullacare
copilulraspundecelmaitimpuriuncursuldezvoltarii.9
7

G.F.Welch,EarlyChildhoodMusicalDevelopment,nResearchStudiesinMusic
Education,11,1998.
G.F.Welch,C.Rush,D.M.Howard,Adevelopmentalcontinuumofsingingability:
evidencefromastudyoffiveyearolddevelopingsingers,nEarlyChildDevelopment
andCare,69,1991,p.107119.
8

D.J.Levitin,P.R.Cook,Memoryformusicaltempo:Additionalevidencethatauditory
memoryisabsolute,nPerception&Psychophysics,58,1996,p.927935.
9

D.J.Levitin,Memoryformusicalattributes,nP.R.Cook(ed.),Music,cognitionand
computerizedsound:Anintroductiontopsychoacoustics,MA:M.I.T.Press,Cambridge,
1999,p.209227.

Performantamuzicalapresupuneformareauneireprezentarilanivel
mental,iar,maiapoi,transformareaacestuiansunete.Reprezentarea
formatadepindedegenuldemuzica,deinstrumentulfolosit,
experienta,cunostintemuzicale,personalitatesicerinteleactualeale
contextuluiinterpretativ.Executiamuzicalapresupuneactivitatefizica,

ctsimentala.Exercitiulnplanmentalnseamnarepetareaimaginaraa
secventeimuzicale,faramiscarimusculare10.
Distinctiantrememoriadeclarativasiceaproceduralacapataunsens
oarecumspecificnlegaturacudomeniulmuzical.Asociereaunui
sunetcuoetichetaverbalaimplicasistemulmnezicdeclarativ,
interpretareaaceluisunettinensadecunostinteleprocedurale.W.J.
Dowling11subliniazarolulvitalalacestorcunostinte,nunumaicele
caresuntdobnditencursulpracticiindelungate.Pelngaoseriede
deprinderisenzoromotriceindispensabileinterpretariimuzicale,lafel
deimportantesuntsiaceleschememintaleimplicitecaresunt
dobnditeprinexpunerealastimulimuzicali,unaspectdefinitoriun
culturavestica.Autorulamintitsustinecaneducatiamuzicalaformala
sepuneaccentmaialespedobndireacunostintelordeclarative,nu
numaipentrucaacesteaarfimaiimportante,darsipentrusimplul
motivcaacesteasuntmaiusorsimaiobiectivtestatesinotate.
Pericolulnaceastasituatierezidanfaptulcaefectuareapropriuzisaa
sarcinii,productiamuzicalapresupunenprimulrndnvatare
procedurala,sinuneaparatcunostintecepotfiverbalizate.Importanta
acestorsistemmnezicedepinde,evident,desarcinaactualaa
subiectului.Totusi,sistemulformaldeeducatiemuzicalaparesa
favorizezeunuldintreele,nmodnejustificat.
3.Performantamuzicalasuperioara12
Estedeacumlargacceptatatezaconformcareiatoticopiiauaptitudini
muzicaledezvoltateulteriorntromasuramaimaresaumaimica.
Maimult,reiterndconceptulde
10

C.Trippodi,Musicfromsoundtoperception,nJournalofPsychologyandthe
BehavioralSciences,14,2000.
11

W.J.Dowling,ProceduralandDeclarativeKnowledgeinMusicCognitionand
Education,nT.J.Tighe,siW.J.Dowling,(ed.),Psychologyandmusic:The
understandingofmelodyandrhythm,N.J.:LawrenceErlbaumAssociates,Hillsdale,
1993,p.518.
12

Dinpacatenacestdomeniuconceptelenusuntpreabineclarificate:sevorbestedespre
inteligentamuzicala,talentmuzicalsidotaremuzicala,expertizamuzicala,performanta

muzicala.Evidenttoateacesteexpresiiimplicadiferentesininterpretarilesauabordarile
autorilor,deaceeaampreferatsautilizamntotdeaunaceamaiapropiatatraducerea
expresiilororiginale,farasancercamounificaresauuniformizareexagerataprincares
arfipierduteventualaspecteimportante.

inteligentamultiplapropusadeGardner13,Sloboda,DavidsonsiHowe
14,15
sugereazacaaptitudinilemuzicalenaturaleconstituieo
componentaorganicaastructuriiintelectualeafiecaruiindivid.
Transformareaacestoraptitudininperformantemuzicaleeste
modulatadecultura,atitudineamediuluisocialnprivintadezvoltarii
talentelor.Roluldeterminantalmediuluipoatefintelesnspecialprin
consultareainformatiilorbiografice.Extremdemultedateindica
atingereaunuiniveldeperformantamaidegrabanurma,dectnaintea
influenteicombinatedeoportunitatisifacilitari.Autoriiamintiti
lanseazaastfeloabordareoarecumcontraintuitivanceeacepriveste
talentulartistic.
Roth(1986)definestesupradotareacaunsistemmultidimensionalal
factorilorindividuali(factoricognitivi,motivationalietc.)si
socioculturaliceasiguraatingereaunorperformantesuperioare.
Dezvoltareatalentului,exploatareapotentialului,estedeterminatade
interactiuneaacestorfactori.Remarcam,deci,naceastaabordareun
aspectfoarteimportant:conceptualizareatalentuluinuseoprestela
nivelulindividului,cincearcasaofereuncadruintegrativsi
componentelorextraindividuale.Oastfeldeabordarenuanuleaza
modelecumarficelalRenzulli16,dincontra,aducecompletari
semnificative.Maimult,avndnvederetendintadeaacordao
ponderetotmaimarenvatariindefavoareatalentuluinnascut,
consideramcaadoptareauneiperspectivemultidimensionaleestechiar
indispensabila.ncazulmuzicii,acestlucrudevinecuattmainecesar,
cuctstimuliispecificidomeniuluimuzicalsuntprezentinviata
individuluidefoartetimpuriu.
VandaWeidenbach17atrageatentiacatrebuieacceptataideeaconform
careiatotioameniidispundeunpotentialpentruperformantemuzicale.
naceastaabordare,deprinderilemuzicalenusuntexclusivrezultatul

unuinorocgenetic,dimpotriva,dobndirealorserealizeazaprintro
ndelungata,intensaimplicarendiferiteleexperiente
13

H.Gardner,Framesofmind.Thetheoryofmultipleintelligences,BasicBooks,New
York,
1983.14M.J.A.Howe,J.W.Davidson,J.A.Sloboda,Innatetalent:Realityormyth?,n
Behavioraland
BrainSciences,21,1998,p.399442.15M.J.A.Howe,J.W.Davidson,D.G.Moore,J.A.
Sloboda,Arethereearlychildhoodsignsof
musicalability?,nPsychologyofMusic,23,1995,p.126176.16J.Renzulli,Thethree
ringconceptionofgiftedness:Adevelopmentalmodelforcreative
productivity,nR.J.SternbergsiJ.E.Davidson(ed.),Conceptionsofgiftedness,
CambridgeUniversityPress,NewYork,1986,p.5392.
17

V.Weidenbach,Contemporarynotionsofmusicalability:Changingclassroompraxis
tomeettheneeds,nPrimaryEducator,2,1996,p.38.

muzicale.Astfelca,succesulndomeniulmuzicaltrebuieanalizatsi
dinperspectivafactorilorceinfluenteazanvatarea.
Autoareasintezizeazafactoriicesaudoveditafiifoartesemnificativi
ndeterminareasuccesuluimuzicalprininfluentalorpozitivaasupra
nvatariisiangajamentuluindomeniulmuzical:
1.

expunereatimpurielaexperientemuzicale;

2.

anturaj;

3.

factoriculturali;

4.

motivatie;

5.

ncurajaresisuportparintesc;

6.

ncrederensine;

7.

predareeficienta(pozitivasincurajatoare);

8.

strategiieficientedeexersare;

9.

strategiieficientedenvatare(amuzicii);

10.

influentacelordeaceeasivrsta;

11.

selectiainstrumentului;

12.

oportunitatipentruprestatiemuzicala.

Aceeasiautoareatrageatentiacandisputaprivindcaracterulnnascut
sau
dobnditaltalentuluimuzicalexistamultedatecaresugereazaca
aptitudinilemuzicaleseformeazantrunprocesnormalde
culturalizarenprimiianideviata.Exemplulcelmaibunnacestsens
esteauzulabsolut(absolutepitch),desprecaremultavremesa
crezutcaareooriginennascuta,fiindneinfluentabilprinexperienta,
sau,maiexact,faraoinfluentadeterminanta.Daterecentensa
demonstreazacaelpoatefidobnditprintrunprocesdenvatare.n
acelasitimp,auzulabsolutnupareafiunpredictorattdeeficientn
privintaprestatieimuzicalecumsavehiculatmulttimpnliteraturade
specialitate18.Darexistaolegaturarelativputernicantrestimularea
timpuriesisuccesululterior.Deasemenea,niciinteligentagenerala
exprimataprincoeficientuldeinteligentanuesteunpredictoresential
nceeaceprivesteperformantelemuzicale.
Conformteorieimodulareainteligentei,formulatadeGardner19,
existamaimultetipurisauformedeinteligenta,printrecaresicea
muzicala.Fiecaredintreacesteareprezintaunsistemdeprocesare,un
setdedeprinderirezolutiverelativautonomsicu
18

A.H.Takeuchi,S.H.Hulse,Absolutepitch,nPsychologicalBulletin,113,1993,p.
345361.

valoareculturala,avndobazaneuronalaidentificabila.Esteoideece
ramnecontroversatapnaastazi,desimultedaterecenteparsasustina

oasemeneaabordare.Spreexemplu,LevitinsiBellugi20(altii:Reis,
Schader,Shute,Don,Milne,StephenssiWilliams21)auinvestigat
persoaneavndsindromulWilliams,oconditiedeterminatagenetic,
caracterizataprinretardaremintala(C.I.mediu:aproximativ60).
Dateleloraratacaanumiteaptitudini,respectivdeprinderimuzicalesi
ritmiceauramasintacte,ceeaceleapermissaaibaperformante
similarecupersoanelecontrol,lucruexplicabiltocmaiprinsistemele
multipleamintitemaisus.
HowardGardner22consideracatrebuiesafacemdistinctientre
activitateadeproductiemuzicala,respectivactivitateadeperceptie
muzicala.Primaserezumalainterpretareaunuicntec,respectnd
naltimeacorectasiritmul.Perceptiamuzicalaserefera,nschimb,la
abilitateacopiluluideadiscriminanaltimeatonurilor.Esteevident
nsacaoastfeldedistinctieestemultpreasimplistapentruautiliza
elementeleeicapredictoriaiperformanteisisuccesuluindomeniul
muzical.
nconceptialuiSloboda23performantamuzicalasuperioaraaredoua
maricomponente:ocomponentatehnicasiocomponentaexpresiva.
Componentatehnicasereferalaaspectelemecanicealeproductiei
muzicalerapiditateaexecutarii,controluldurateisiintensitatii
sunetelor,sincronizareamiscarilor,etc.Componentaexpresivase
referalavariatiiintrodusedeexecutantnparametriiperformantei
(ritm,timbru,intensitate,etc.),sicaresuntmenitesainfluenteze
aspectelecognitivesiesteticealeproductieimuzicale.Deprinderile
tehnicesiexpresivesuntrelativseparabile,nsensulcaesteposibilca
uninterpretsaexecuteopiesamuzicalaperfectsubaspecttehnic,dar
farafortaexpresiva,siviceversa.Interactiuneadintreceledoua
componente,influentalorreciprocadevineevidenta,dacanegndim,
deexemplu,carealizareaanumitorparametrideexpresivitatenueste
posibilafaraastapniinstrumentuldinpunctdevederetehnic.
19

H.Gardner,op.cit.

20

D.J.Levitin,U.Bellugi,MusicalabilitiesinindividualswithWilliamsSyndrome,n
MusicPerception,15,1998,p.357389.

21

M.Reis,R.Schader,L.Shute,A.Don,H.Milne,R.Stephens,G.Williams,Williams
Syndrome:Astudyofuniquemusicaltalentsinpersonswithdisabilities,nThe
NationalResearchCenterontheGiftedandTalentedNewsletter,3,2000,p.49.
22

H.Gardner,op.citat.

23

J.A.Sloboda,Individualdifferencesinmusicperformance,nTrendsinCognitive
Sciences,4,2000,p.397403.

nceeaceprivestedezvoltareatalentuluimuzical,Sosniak24descrie3
stadii.ntroprimafazapredominancajoaca,copiluldescopera
placereaactivitatilormuzicale,acompaniatdencurajareaparintilorsi
eventualaprofesoruluidemuzica.Lipsestedeocamdataperseverenta,
explorareadomeniului,dobndireacunostintelorspecificenefiind
sistematica.nacelasitimp,deocamdatanusecautacriteriiobiective
pentrumasurareaperformantei,aparitiapreocuparilornacestsens
indicnddejaurmatoareafaza.Adouafazaceseinstaleazanjurul
vrsteide1013anisecaracterizeazaprinpreciziesidisciplina
crescnda.Scopulesteperfectionareacontinuaatehniciiinterpretative,
mbogatireadeprinderilor,ceeacepermiteobtinereauneipreciziitot
maimarinprestatiamuzicala.Seacordatotmaimultaatentie
detaliilortehnice,copilulpetrecedincencemaimulttimpexersnd,
nvatasatolerezerepetitiile.Ultimafazaesteceaaindividualizarii,
personalizariiperformanteiesteperioadaangajamentuluintro
carieramuzicala,adescopeririivocatieidemuzician.Acestasereflecta
ncrestereasimaiaccentuataatimpuluialocatdomeniului,printro
atitudinecriticafatadepropriaprestatie.
Consultantulmuzical,LloydSchmidt25sustinecadotareamuzicala
poateficonceputasiidentificatapebazaatreidimensiuni:a)executie
(performanceskills);b)compozitie,sauaptitudinicreative(creative
ability);c)deprinderimuzicalperceptive(musicalperceptiveskills).
Celmaibinefundamentatmodelaltalentuluimuzicalesteoferitde
JoanneHaroutounian26.UrmndelementelemodeluluiluiRenzulli,
autoareacircumscrietalentulmuzicalprintreicategoriidebaza:(a)
aptitudinisiabilitatimuzicale;(b)interpretarecreativa;(c)angajament.

Acestecategoriiaufostelaboratepebazaliteraturiidespecialitate,
analizadecontinutaunorscaledeevaluare(ratingsclaes)existentesi
utilizate,precumsipebazaunorinteviuricuexpertindomeniusicu
profesoridemuzica.Celetreicategoriisuntdefiniteprincteva
componenteesentiale,detaliatemaijos.Corelatiasemnificativantre
diferitelecomponentealecategoriilorindicaconsistenta
24

L.A.Sosniak,Learningtobeaconcertpianist,nB.S.Bloom(ed.),Developingtalent
inyoungpeople,BallantineBooks,NewYork,1985,p.1967.
25

citatnC.P.Richardson,Measuringmusicalgiftedness,nMusicEducatorsJournal,
76,1990,
p.4046.26J.Haroutounian,MUSICLINK:Nurturingtalentandrecognizing
achievement,nArts
EducationPolicyReview,101,2000,p.1221.

internaascalelordeevaluare,precumsivaliditateamodeluluipropus
deautoare.ncontinuarevomcompletaprezentadescriereaacestor
componente.
(a)Aptitudinisiabilitatimuzicale(musicaptitudeandability):
1)Memorietonala(tonalmemory)aptitudinemuzicaladebaza,se
referalareactualizareasecventelormuzicalesiritmurilornplan
mental,lacapacitateadeagndimuzical.Esteocomponenta
indispensabila,deexemplu,ncomparareasidiscriminareasunetelor;
subiectiicudeficitenacestsensnusuntcapabilisacomparecusucces
douasunetepentrucanupotmentineactivatenmemoriesuficient
timpreprezentareaauditivaasunetelorpentruarealizacomparatia.Ca
urmare,acestiaaudificultatiserioasenanvatacntece,melodii,
fiindcanureusescsamentinaactivpatternultonalalmelodiilor27.
2)Simtulritmului(rhythmicsense)sereferalacapacitateadea
sustineunritmcontinuucuacuratete,dearedasecventeritmicede
diferitelungimi,darnuserezumanumailaatt.Ritmulfiindunatribut
muzicaldebaza,estedeasemeneaimportantasicapacitateadea

raspundefluent,cuusurintaladiferiteritmuri,lamodificarilenritmsi
tempo.Executiamuzicalapresupuneplanificareasecventeimuzicale
produse,iarstructuraritmicaconstituienacestproces,nmaremasura,
unsuport.Deasemenea,nuantarileritmicereprezintaelementulnjurul
careiasecontureazaexpresivitateainterpretarii.
3)Discriminareperceptiva(perceptivelistening)presupuneperceptia
diferentelorfinennaltimeatonurilor,ritmsimelodie.Discriminarea
nseamnasicomparareaadouasecventeritmice,tonalesaumelodice,
urmataapoideluareauneideciziidetipidentic/diferit,orifara
formareapeplanmentalaunorstructuri,acestlucrunuesteposibil.
4)Discriminarecontextuala(contextualdiscrimination)ntelegerea
productieimuzicalenupoatefiseparatadecontextulmuzical.
Discriminareacontextualanseamnacapacitateadeaidentifica
patternuri,melodii,eventualchiarinstrumentenntregulproces
muzical,ntruncontextmaiamplu.
5)Executia(performance)nfine,pelngareprezentarea,
discriminareasistructurareamentalaainformatieimuzicale,o
componentadebazaesteprestatia,interpretareaefectiva.Autoarea
includenaceastadimensiunecapacitateaindividuluidea
27

D.J.Levitin,Tonedeafness:Failuresofmusicalanticipationandselfreference,n
InternationalJournalofComputingandAnticipatorySystems,4,1999,p.243254.

reda,interpretavocalsauinstrumentalcuacuratetesiusurintanaturala
omelodie.Trebuiementionatcadesiaceastacomponentaestedeobicei
ceamaievidenta,ceamaipalpabila,eanupoateficonceputafara
componenteleenumeratemaisus.
(b)Interpretarecreativa(creativeinterpretation):
6)Experimentareacusunete(expermentingwithsounds)lavrste
maimiciaceastaiaformaunuijoccusunetele,pentrucamaitrziu
copilulsatreacalamanipularea,transformarea,extindereaideilor
muzicale.Acestlucrupresupunefluentaarmonica,flexibilitate.

7)Sensibilitateestetica(Aestheticsensitivity)sereferalacapacitatea
deaconstientizaschimbariminorenatmosfera,dinamicasicoloratura
muzicii.
8)Expresivitate(expressiveness)sereferalamanifestareaimplicarii
expresivenprestatiamuzicalasaureactialamuzica.
(c)Angajament(commitment):
9)Perseverenta(perseverance)manifestareauneiconcentrari
superioare,precumsimotivatiainterioarapentrumuzica.Conditie
fundamentalandobndireaexpertizeindomeniulmuzical,
perseverenta,angajamentul,sereferalainteresulindividuluipentru
toateactivitatilemuzicale,imersiuneacompletanacestdomeniu,la
mentinereaunuianumitniveldemotivatieindispensabilpentru
pregatireandelungata,sistematicasideliberata,uneoritimpdezecide
ani.
10)Disponibilitateadeasimbunatatiisielaboraideile(readinessto
refineideas)tnarulmuzicianestecriticsiautocritic,areaspiratii
nalte.(Datoritacaracteristicilordevrsta,aceastacomponentapoatefi
inclusanmodel,saumaidegraba,poatefiluatanconsideraredoarla
subiecticareauajunsnstadiulformalalgndirii.)
ntoamnaanului2000aceeasiautoare28aprezentatsioformausor
modificataamodelului,multmaisintetica.Spredeosebiredeprima
varianta,caracteristicileprivindaptitudinilemuzicalesuntsintetizate
subnumeledeconstientizaresidiscriminaremuzicala.ncadrulacestei
categoriigrupareadiferitelorcomponentesefaceastfel:1)Simtul
ritmuluiincorporeazaacelasiaspecte;2)constientizareperceptualaa
sunetelor:presupunereprezentareainterna,mentalaasunetelor,
respectivcapacitateadediscriminareaacestora;3)Simtulnaltimii
sunetelor:nfondsereferaladiscriminarea
naltimiisunetelor,maisintetic,nsa,seextindesilareactualizareasi
redareamelodiilor,adicaaunorstructurimuzicalencareconteazanu
numainoteleindividuale,darsirelationarealor.

Categoriainterpretariicreativenuestefundamentalschimbata,desi
nuantarileulterioarecreeazaoimaginediferita.Pelngacomponenta
experimentareasimanipulareasunetelor(numerotatacu4),caforma
demanifestareacreativitatiimuzicale,precumsicomponenta
prestatiemuzicalasireactielamuzicaimpregnatadeexpresivitate,
implicarepersonala(numerotatacu5),constientizareacalitatiiestetice
asunetelor(numerotatacu6)formeazaansambluldemanifestariale
individuluicecircumscriuinterpretareacreativa,adouamare
categoriendomeniulmuzical.
nfine,ceadeatreiacategorie,angajamentulpentrumuzica,este
completataprindiferentiereamaiclaraaperseverenteinactivitatile
muzicale(numerotatacu7)siapregatiriiconcentratesimotivate
(numerotatacu8).Ultimacomponentaaparesiaicisubformacriticiisi
autocriticiinprivintaactivitatiimuzicale(numerotatacu9).
4.Modelulpropus
Modelulpecarelpropunemsebazeazanprincipalpemodelul
talentuluimuzicaldescrismaisussi,implicit,pemodelulluiRenzulli.
Sintezadescrierilortalentuluimuzicalpebazaliteraturiidespecialitate
relevaunsetdecriteriiceincorporeazaaptitudinirelevantedinpunctul
devederealperformanteimuzicale,aspectealefunctionariicognitiv
perceptualececonduclainterpretareacreativa,respectivmanifestarice
reflectaatitudineapozitivanprivintaactivitatilormuzicale.n
validareamodeluluipropus,respectivnelaborareaunuiposibil
instrumentpentruselectiacopiilordotatinebazampeogrupadevrsta
(1014ani)careaavutdejaocaziadeaoferidovezinprivinta
talentuluilorsisiaumanifestatoarecumangajamentulpentruacest
domeniu.Totusi,datoritacaracteristicilordevrsta,modelulseva
rezumadoarlaaceleaspectepecarespecialistiiimplicatinacest
studiuleauconsideratadecvatevrsteicopiilor.
Parcurgndliteraturadespecialitate,devineevidentcantroprima
fazaaidentificariicomponenteloresentiale,acelnucleucomunamintit
lanceput,trebuiesaneraportamlaceletreimaridimensiunicare,ntr
oformasaualta,aparntoatemodelele.

28

J.Haroutounian,Thedelightsanddilemmasofthemusicallytalentedteenager,n
Journalof

Astfel,modelulpropuscuprinde3maridimensiuni:aptitudinile
muzicale,creativitateamuzicalasiangajamentulndomeniulmuzical.
ncazulprimelordouadimensiuniidentificamsase,respectivtrei
componente.
I.Aptitudinisideprinderimuzicale:1.Memorietonala.2.Simtul
ritmului.3.Discriminareperceptiva.
4.Discriminarecontextuala.5.Performantatehnicaacuratete.6.
Performantaexpresiva.II.Creativitate:7.Experimentaremuzicala.8.
Sensibilitateestetica.9.Capacitatedesintezamuzicala.III.Angajament
perseverenta.
ncontinuarevomdetalianspecialacelecomponentealenucleului
carenuaufostprezentatemaisus.Astfel,spredeosebiredeJ.
Haroutounian29,propunemsasefacadistinctientreperformanta
tehnicasiceaexpresiva.Asacumamamintitmaidevreme,Sloboda30
consideracanprivintaprestatieimuzicaletrebuiesasedistingapartea
tehnica,caretinedeexecutia,controlulsisincronizareamiscarilor,
respectivaspectelecevizeazavariatiilenesteticaproductieimuzicale.
Sigur,nfinalcalitateaprestatieiestedeterminatadecombinatiacelor
douacomponente.Prinintroducereaacesteidistinctii,adevenit
oarecumredundantadimensiuneaexpresivitateinclusala
interpretareacreativanmodelulluiHaroutouniansinlocuitan
modelulnostruprindimensiuneacreativitate.Primacomponentase
referalacapacitateasubiectuluideasedesprindedesimpla
reproducere,aproapemecanica,apieselormuzicale,deancercasa
improvizeze,sareorganizeze,transformeideilemuzicale.Ceadea
douacomponentancearcasasurprindaconstientizareaaspectelor
esteticealeproductiilormuzicale.Lasugestiaprofesorilordemuzicacu
careamlucratlaanalizainventaruluideindicatori(vezimai
SecondaryGiftedEducation,12,2000,p.317.29J.Haroutounian,MUSICLINK:
Nurturingtalentandrecognizingachievement,nArts

EducationPolicyReview,101,2000,p.1221.

jos),amintrodusoaltadimensiune,sianumecapacitateadesinteza
muzicala,princarencercamsasurprindemcapacitateasubiectuluide
asesizasimbinadiferiteletememelodice.Aceastaesteimportantaatt
dinpunctuldevederealproductiei,ctsialcreatieimuzicale.
nceeaceprivesteangajamentulmanifestatndomeniulmuzical,
avndnvederecaracteristiciledevrsta,respectivlasugestia
expertilor,amexclussubcomponentamaturitatepentruideirafinate.
Aceastaoptiuneestesustinutasidemodeluldezvoltariitalentului
muzicalalluiSosniak31,conformcareiatineriimuzicieniajunglao
anumitamaturitateabiadupavrstade14ani.naceststadiuncepsa
adopteoatitudinecriticafatadepropriaprestatie,sasidescoperecu
adevaratvocatiademuziciansisasiasumeresponsabilitatilelegatede
cariera.
4.1.Construireaunuiinstrumentdeselectievalidareamodelului
Pebazacelorprezentatemaisusneampropuselaborareauneiscalede
evaluarecaresasurprindaaspecteleconsiderateesentialepentrua
atingeoanumitaperformantanacestdomeniulmuzical,indiferentde
formeledemanifestaremuzicala(compozitie,interpretarevocala,
interpretareinstrumentalaetc.)Laacesteaseadaugasialteaspecte,nu
neaparatdeordinsecundar,legatedeconditiileeducatieisalemuzicale,
demotivatiapentruactivitateamuzicala.Totaici,trebuieluatn
considerarefaptulcandomeniulmuziciiesteextremdegreusa
separamceeacetinestrictdeaptitudini,respectivceeacetinede
domeniuldobndiriiunordeprinderi.Dealtfel,nicinusepunecu
adevaratproblemaacesteidistinctiipentrucanobtinereaperformantei
muzicaleambelesuntindispensabile.
nselectiacopiilortalentatintrundomeniuattdespecialcumeste
muzicacelmaibuninstrumentdeselectieesteunexpertnmuzica.
Existafoartemultedatenliteraturadespecialitatecareindicafaptulca
ceamaibunajudecata,aparentintuitiva,ofacexpertii.Implicarea

profesorilornselectienuestefaraprecedent.TorrancesiCaropreso32
admit,spreexemplu,caprofesoriisuntuneoricelputinattdeeficienti
nselectiacopiilortalentaticasitestele.Elaborareasiadministrarea
unortestenacest
30

J.A.Sloboda,op.citat.31L.A.Sosniak,op.citat.

domeniuestepedeoparteextremdedificil,pedealtaparte,profesorii
aucunostinteletehnicenecesare,respectivauuncontactmaistrnssi
individualizatcuelevul.
Scaleledeevaluare,inventarelecuprinddescriereaunor
comportamente,activitatisaucaracteristici,iarsarcinaevaluatorului
estedeaconfirmaprezentaacestora,respectivsaindicefrecventasau
graduldemanifestarelasubiectulncauza.Sauformulatdesigursi
ctevacriticifatademetodelesubiective.Acestecriticivizeazan
primulrndfaptulcanusepoatestabilicucertitudinedacalista
indicatorilorestecompletasaunu.Aceeasiproblemansaestevalabila
sincazultestelor,pentrucadeocamdatanuputemstabiliexhaustiv
toateaspectelerelevante.
naldoilearndesteproblematicsirelevantaacestorindicatori,
respectivnumarulindicatorilornecesarisisuficientipentrua
identificatalentul.nciudacriticilor,esteevidentcaprinaceasta
metodaseobtininformatiiutiledacaitemiiacoperaogamadestulde
variatadecomportamentesidacaevaluatorulaavutposibilitateasa
observesubiectulnmaimultesituatii.Acestdinurmaaspectconfera
acesteimetodechiarmaimultavaliditateecologicafatademasurarea
performantelornsituatiiartificialecumsuntcelecreateprinaplicarea
testelor.nliteraturadespecialitatesunttrecutenrevistactevateste
caretintescselectiacopiilortalentatinmuzica(Seashore,Torrance
Khatanaetc.),darserecunoastesifaptulcaacesteaauctevalimitari
serioase.
Dinperspectivavalidariimodeluluipropus,amconsideratcafiind
importantanunumaiperformantadoveditandomeniulmuzical,dar

sinaturapregatiriinacestdomeniu.Astfel,aminclusnstudiulnostru
4grupeselectateconformacestor2criterii:a)copiicuperformante
superioare,respectivperformantemediinmuzica;b)copiicueducatie
muzicalaformala,respectivcopiifaraeducatiedespecialitateformala.
Selectiacopiilorsarealizatpebazauneievaluariglobaleactorva
experti.Profesoriidemuzicaimplicatilucreazanacestdomeniudecel
putin15ani,deciputempresupunecaevaluareasubiectilorsarealizat
pefonduluneibazedecunostinte,auneiexperientebogate.
Pentruancercasaunificamsistemuldecriteriipebazacarora
specialistiievalueazacopii,amelaboratoscaladeevaluare,uninventar
alindicatorilorcomportamentali,asacumestesicelfolositde
Haroutounian.Aceastaareunscopdublu:a)servestelavalidarea
modeluluipropusncapitolulanterior;b)nacelasitimpeapoate
32

E.P.Torrance,E.J.Caropreso,Assessmentofpreschoolgiftedness:intelligenceand
creativity,n

constituiuninstrumentusordefolositdecatrecadreledidactice,
oferindobazadecomparatienevaluareacopiilor.
Itemiiformulatintroprimavariantaaufostconceputipebaza
literaturiidespecialitate(nprincipallucrarileluiHaroutounian33,
Freeman34,Asmus35,Richardson36).Acestinventardeindicatori
cuprindedescriereaunorcomportamenteselectatepebazaadoua
criteriiimportante:
1.safiecomportamenterelevantedinpunctdevederealperformantei
muzicale.
2.safiedetectabile,observabileindiferentdeevaluator,nsensulca
acestecomportamentenunecesitaalteinstrumentepentrunregistrarea
lor.
Deaceea,itemiiaufostformulatinasafelnctsaindiceexactce
dimensiuneaperformanteiestetintita(deex.Interpretareaeste...)si
cecriteriutrebuieaplicat(deex....corectarticulata).Formainitialaa

cuprins45deitemi.Acestiaaufostevaluatidecatre2specialistin
domeniulmuzical(profesoridemuzicacuoexperientadecelputin15
ani).Sarcinaevaluatorilorafostaceeadeaclasificafiecareitemca
fiindnerelevantsauesentialdinpunctdevederealperformantei
muzicalesaualsuccesuluinmuzica.Nereferimaicilaperformanta
muzicalagenerala,faraaimpunelimitarilaoanumitaformade
manifestaremuzicala.Itemiiconsideratinerelevantidecatreceidoi
evaluatoriaufosteliminati.Aexistatsioatreiaoptiunedeclasificare,
sianume:modificareasaureformulareaitemilor,schimbarea
continutuluinfunctiedeexperientelespecialistilor.Amconsiderat
necesarautilizareauneidihotomiiattdeseverenevaluareaitemilor
pentruarealizauntriajctmaistrictalitemilor,avndnvedere
numaruldestuldemareaacestora.Astfel,aufosteliminatintotal12
itemi,siaufostmodificati7itemi.Aufostconsideratiirelevantisau
nediscriminatoriiitemiprecumReproducecuusurintamelodii
familiaresauEstecapabilsamentinacontinuuunanumitritm.n
fine,aufostintrodusidoiitemiconsideraticafiindimportantidecatre
profesoriiimplicatinevaluare(Dovedesteintuitiemuzicala
performantaexpresiva;Estecapabilsaurmeze
IssuesinAssessingtheHighlyGiftedUnderstandingOurGifted,1998.33J.
Haroutounian,MUSICLINK:Nurturingtalentandrecognizingachievement,nArts
EducationPolicyReview,101,2000,p.1221.J.Haroutounian,Thedelightsand
dilemmasofthemusicallytalentedteenager,nJournalof
SecondaryGiftedEducation,12,2000,p.317.34J.Freeman,Children'stalentinfineart
andmusicEngland,nRoeperReview,22,2000,p.
98102.35E.P.Asmus,Musicassessmentconcepts,nMusicEducatorsJournal,86,
1999,p.1924.36C.P.Richardson,Measuringmusicalgiftedness,nMusicEducators
Journal,76,1990,p.40
46.

ntocmaiinstructiunileangajament).ncontinuarevomprezenta
formafinalaainventarului,cuprinzndntotal35deitemi:

4.2.Inventarulindicatorilortalentuluimuzical
I.Aptitudinimuzicale(22itemi):
1.Memorietonala:
a.Recunoastecuusurintamelodii.b.Reproducecuusurintamelodii
nefamiliare.c.Reproducemelodiidupaprimaauditie.d.Reproduce
(vocalsauinstrumental)cuacurateteomelodiedupaprimaauditie.
2.Simtulritmului.
a.Sesizeazamodificarideritm.b.Sesizeazamodificarilentempo.c.
Identificamelodiicunoscutenumaipebazaritmului.
3.Discriminareperceptiva.
a.Sesizeazadiferentefinennaltimeatonurilor.b.Sesizeazadiferente
finederitm.c.Sesizeazadiferentefinenmelodie.d.Sesizeazadaca
douasecventeritmicesuntidenticesaudiferite.e.Identificanaltimea
unuitondupaunreperdat.
4.Discriminarecontextuala.
a.Estecapabilsaidentificeinstrumentencontextmuzical.
b.Identificasecventemelodicentruncontextmuzicalmaiamplu.
5.Performantatehnicaacuratete.
a.Interpreteazacumareacuratetepiesemuzicale.b.Tempouleste
mentinutcuconstanta.c.Interpretareaestecorectarticulata.d.Calitatea
sunetuluiestecorespunzatoare.
e.Interpreteazafluentsicudexteritate.
6.Performantaexpresiva.
a.Interpretareaesteexpresiva.
b.Interpretareaestecorespunzatoarepieseimuzicale.c.Dovedeste

intuitiemuzicala.
II.Creativitate(8itemi):
7.Experimentaremuzicala.
a.Manipuleazacuusurintateme/secventemuzicale.b.iplacesase
joacecusuneteledupaotemadata.c.Demonstreazaflexibilitaten
manipulareatemelormuzicale.
8.Sensibilitateestetica.
a.Sesizeazasireactioneazalamodificarilenatmosferamuzicii.b.
Sesizeazamodificarilendinamicamuzicii.c.Sesizeazamodificarile
tonalealemuzicii.
9.Capacitatedesintezamuzicala.
a.Sesizeazadiferenteledecaracterntrediferitetemesaumomente
melodice.b.Estecapabilsambinediferiteteme/momentemelodice.
III.10.Angajamentperseverenta(5itemi).
a.Demonstreazainterescrescutpentruactivitatilemuzicale.b.Este
perseverentnpregatiremuzicala.c.Seconcentreazaprofundn
activitatilemuzicale.d.Esteabsorbitdeactivitatilesalemuzicale.
e.Estecapabilsaurmezentocmaiinstructiunile.
4.3.Evaluareasubiectiilorpebazainventaruluideindicatori
Asacumamprezentatmaisus,laformareagrupeloramluatn
consideraredoifactori:I.performantandomeniulmuzical(copiicu
performantesuperioare,respectivperformantemediinmuzica);II.
existentasauabsentauneieducatiiformalendomeniulmuzical(copii
cueducatiemuzicalaformala,respectivcopiifaraeducatiede
specialitateformala).Inventarulafostcompletatdecatre8profesoride
muzicapentru(ntotal)84decopii,elevinclaseleVVIIcuprofilde
muzica,respectivscolicuprogramnormal(LiceuldeMuzica,S.

TodutasiScoalaC.BrncusidinCluj).Profesoriidemuzicacareau
realizatevaluareaauavutdouasarcini:
I.sarcina(evaluareaglobala):deaselectactmaimultielevi(cca5
pentrufiecareevaluator)cuperformantesuperioarendomeniul
muzical,respectivcuperformantemedii.nselectiacelorcu
performantesuperioaresautilizatuncriteriudiferentiatpeceledoua
tipuridescoala.ncazulcelordelascoliledemuzicaaufostselectati
aceicopiicareauobtinutcelputinodataunpremiulaconcursurilede
muzicasaulaaltemanifestarideacestgen.ncazulcopiilordela
scolilecuprogramnormalsubiectiiaufostclasificatiecaavnd
performantesuperioarepebazarezultatelorladisciplinamuzicasila
activitatileextrascolarelegatedemuzica(participarealacor,
participarealacursurilescolilorpopulareetc.)
II.sarcina(evaluareaindividuala):deaevaluancemasuraeste
valabilaafirmatia/descriereancazulunuianumitsubiect.Evaluareasa
realizatpeoscalade10grade,1nsemnndcaeanusepotriveste
delocncazulcopiluluirespectiv,iar10nsemnndcadescrierease
potrivestetotdeaunacomportamentuluicopilului.Valorilentre1si
10alescaleireprezintanmodprogresivgradeintermediarede
potrivire.Amalesaceastaformaavndnvederecaeaestefoarte
similaracunotareascolara.Sanregistratdeasemeneavrstasisexul
celuievaluat.
Salucratcuunsingurevaluator(pentruuncopil),acestiafiind,de
fapt,profesoriiresponsabilipentrudisciplinadebaza(instrumentul
principal),deoarecedinpunctdevederealpracticiimuzicale,sunt
singuriicareauoportunitateadeacunoasteelevul.
5.Rezultatesidiscutii
Deoarecescopulnostruafostsaselectamacele
comportamente/dimensiunipebazacaroraputemdistingecopiicu
dotarendomeniulmuzical,ntroprimafazaaprelucrariidatelorsa
examinatputereadediscriminareafiecaruiitemidininventar
comparndmediascorurilorobtinutalaitemideceledouagrupede

performanta.Saconstatatcaputereadediscriminareaitemului24
("Estecapabilsaurmezentocmaiinstructiunile")estescazuta,
diferentantremediilecelordouagrupefiindsemnificativanumaila
praguldep<0.05(t=2.296,p<0.024).Totusi,itemulafostpastratavnd
nvederenumarulredusalitemilordinaceastasubcomponenta.Restul
itemilordiferentiazanetntreceledouagrupe,acestlucruconfirmnd
nunumaivaliditateaclasificariiglobalefacutedeprofesori,darsia
faptuluicadimensiunileinclusesuntrelevantenselectiacopiilor
dotati.
ncontinuareneainteresatconsistentainternaainventarului.nacest
scopsautilizatcoeficientuldeconsistentainternaalfaCronbach.
Pentruntreglotulde84desubiectisaobtinutuncoeficientalfa=
0.927,deciinventarulsencadreazannormeledefidelitate,avndn
ansamblulluioconsistentafoartebuna.Sacalculatdeasemenea
consistentainternapentrufiecarescalasicomponenta(vezitabelul1.)
Tabelul1.Coeficientuldeconsistentainternapentruceletrei
dimensiuniprincipalesicomponenteleacestora

Scala/componenta
N
Coeficientulalfa

I.Aptitudini
84
0.93

1.memorietonala
84
0,76

2.simtulritmului
84
0.77

3.discriminareperceptiva
84
0.85

4.discriminarecontextuala
84
0.80

5.performantatehnica
84
0.83

6.performantaexpresiva
84
0.88

II.Creativitate
84
0.91

7.expresivitate
84
0.90

8.sensibilitateestetica
84
0.79

9.capacitatedesintezamuzicala
84
0.84

III.Angajamentperseverenta
84
0.91

Seobservacapentrufiecarescala(dimensiuneprincipala)coeficientii
obtinutisuntnjurulvaloriide0.90,valoricaresencadreazan
normeledefidelitatecerute.Componenteleau,deasemenea,o
consistentainternafoartebuna.Putemspune,deci,caitemiifiecarei
scalesicomponenteevalueazaacelasiconstruct.
Relatiadintrescoruriletotalesiniveluldeperformantaesteridicat
(eta=0.671,p<0.001).Pentruatestavaloareapredictivapentru
performantanmuzicaafiecareiscale(raportatlacriteriu)amrecursla
analizaderegresie(metodaierarhica).Conformrezultatelor,cele3
scaleprezicmpreuna69%dinvariantatotalaascorurilorlaitemi,deci
auoputerepredictivasemnificativapentrucriteriu.nceeacepriveste
scaleleluateseparat,atitudinile(coeficientulbeta:0.378,p<0.005)si
creativitatea(coeficientulbeta:0.373,p<0.001)potficonsiderate
componentelecuceamaimarevaloarepredictiva,
angajamentul(coeficientulbeta:0.184,p<0.070)avndmaiputina
relevantandiferentiereanivelurilordeperformanta37.
Avndnvederecanumarulitemilordinceletreiscalenuesteegal,
calcululscoruluiobtinutnurmaevaluariisefacepebazamediei
valorilorobtinute.ntabelul2.prezentammediileobtinutedeceledoua
grupedeperformanta,abatereastandard,scorurileminimesimaxime,
precumsiquartilelepentruceletreiscalesipentruscorulfinal.
Tabelul2.Dateleobtinutelaceledouagrupedeperformanta

Media
minmax
75%50%25%

Aptitudini8.650,676,579,958,649,108,22
Creativitate8,091,444,5710,008,149,007,39
Angajament8,650,866,8,10,008,709,407,95

Mediatotala
8,470,83
6,319,85

8,479,037,97

Aptitudini6,771,571,688,487,717,146,60
Creativitate4,842,431,718,147,144,072,39
Angajament7,072,571,509,208,808,306,08

Mediatotala
6,231,67
1,638,47
7,356,235,88

Pentruaoferioimaginemainuantatantabelul3asi3bprezentam
acestedateseparatnfunctiedetipuldeeducatie.
Tabelul3a.Dateleobtinutelaceicareurmeazascolidemuzica
Mediamin max75%50%25%
Aptitudini8,980,607,819,959,519,048,53
Creativitate8,830,877,2910,009,718,718,10
Angajament9,200,687,2510,009,639,408,80

Mediatotala
9,010,647,72
9,859,66
8,978,56

37

Explicatiaacestuilucruovomregasinprelucrarileurmatoare,deoarece,dinpunctul
devederealangajamentului,diferenteledintregrupeledeperformantadelascolilecu
programnormalsuntnesemnificative.Situatiaseprezintansadiferitlaceicareurmeaza
scoalademuzica.Prinurmare,acestcriteriuestevalidmaidegrabancazulcopiilorcare
auoptatpentruopregatire(eventualchiarocariera)ndomeniulmuzical.

Nivelulde
NiveluldeperformantaMediocru(N=Superior(N=
ftaSuperior
(N=21)

Aptitudini7,36,905,108,487,807,527,09
Creativitate7,001,164,298,148,006,856,50
Angajament7,301,753,409,008,807,806,20

Media7,221,095,198,47totala
8,177,196,65

Tabelul3b.Dateleobtinutelaceicareurmeazascolicuprogram

normal
Mediaminmax 75%50%25%
Aptitudini8,340,586,579,338,778,288,10
Creativitate7,271,524,579,868,147,786,17
Angajament8,050,596,809,208,508,007,80

Mediatotala
7,880,596,318,66
8,318,007,36

Aptitudini6,341,831,687,867,336,856,52
Creativitate3,251,801,717,713,572,712,00
Angajament6,903,091,509,209,008,403,60

Mediatotala
5,501,681,637,83
6,276,065,86

Dateleobtinuteaufostanalizatedinperspectivacelordoifactori
(variabilecategoriale),sianume:prezentasauabsentaeducatiei
formalendomeniulmuzical,respectivniveluldeperformantanacest
domeniu.Analizadevariantaaevidentiatefectulsemnificativale
acestorvariabile,seobservacadiferentelesedatoreazaatttipuluide
educatie(F(1,80)=31.8,p<0.001),ctsiniveluluideperformanta(F(1,
80)=65.6,p<0.001).Acesteefecteconfirma,defapt,validitatea
elementelorinclusenmodelulpropuscarepermitediferentierea
subiectilorpedouaniveledeperformanta.Deasemenea,efectultipului
deeducatiemuzicalaconfirmaroluldeterminantalpregatiriispeciale.
Avantajulcelorcareurmeazascolicuprofilspecialsereflectapregnant
doarncazulprimeisiceleideadouadimensiuni,aaptitudinilor,
respectivacreativitatii,undeefectelesuntsemnificative(aptitudini:
tipuldeeducatie(F(1,80)=10.02,p<0.002);niveluldeperformanta
(F(1,80)=47.5,p<0.001;creativitate:tipuldeeducatie(F(1,80)=59.6,
p<0.001);niveluldeperformanta(F(1,80)=72.6,p<0.001).nmod
interesantnsa,ncazuldimensiuniiangajament,paternulrezultatelor
estediferit:efectulsemnificativalniveluldeperformanta(F(1,80)=
12.8,p<0.001)estensotitdeunefectnesemnificativaltipuluide

educatie(F(1,80)=3.34,p<0.07).Acesterezultate/analizeglobale
trebuiensanteleseprincomparareamaidetaliataagrupelorformate.
Niveluldeperformanta
MediocruSuperiorMediocru(N=22)(N=21)(N=20)
ntabeluldemaijos(tabelul4.)vomprezentarezultatelecompararii
scorurilorobtinutedesubiectiicuperformantesuprerioaresimediocre
proveninddelascolidiferite.
Tabelul4.Diferententrerezultateleobtinutedesubiectiicu
performantesuperioaresimediocre

Niveluldeperformanta

Performantasuperioara
Performantamedie

t
p

Aptitudini
8.99
7.36
6.15
0.001

Creativitate
8.84
7.00

5.06
0.001

Angajament
9.20
7.30
4.48
0.005

Mediatotala
9.01
7.22
5.91
0.001

Aptitudini
8.34
6.35
4.57
0.001

Creativitate
7.28
3.26
7.14
0.001

Angajament
8.05
6.91
1.62
nesemnificativ

Mediatotala
7.89
5.50
5.89
0.001

Seobservacancazulcelordelascoalademuzica,subiectiiclasificati
caavndrezultatemediocresuntmaiputinangajatinacestdomeniu
dectcolegiilorcusucces.nschimb,ncazulelevilordelascoalacu
programnormalnuseobservaacestlucru,chiardacaauaptitudinicare
learpermiteteoreticobtinereaunorperformantesuperioaresidau
dovadadecreativitatemuzicala,diferentantrescorurilelorla
dimensiuneaangajamentestenesemnificativ.
ntabelulurmator(tabelul5.)prezentamrezultatelenfunctiede
niveluriledeperformanta.Comparatiilentregrupeleapartinndpede
opartescolilordespecialitate,sicuprogramnormalpedealtaparte,au
relevatncaundetaliuinteresantlegatdeobservatiiledemaisus:lacei
cuoperformantamediediferentelenceeaceprivesteaptitudinilesunt
nesemnificative,putemvorbicelmultdeotendintacaceidinscoalacu
profildemuzicasaaibaaptitudinimaidezvoltate.Nuacelasilucruse
poatespunedesprecreativitateasubiectilorclasificaticamediocrii:
conformcotariiprofesoriloreisemanifestamaiflexibil,maicreativ.Se
observasiaiciavantajuldetasatalcelorcuperformantesuperioaredela
scoliledeprofilnfatadecolegiilordelascolinormale,desilarndul
lorsiacestiaaufostclasificaticafiinddotatindomeniu.ncazullor,
FaraEducatieeducatiemuzicalaformalaformala
existaoanumitadiscrepantantreposibilitatile/aptitudinilesi
creativitatealor,pedeoparte,siperseverentasiangajamentullorfata
deactivitatilemuzicale.
Tabelul5.Diferententrerezultateleobtinutedesubiectiicu
performantesuperioaresimediocre

Educatiemuzicalaformala
Faraeducatieformala
t
p

Aptitudini
8.99
8.34
3.50
0.001

Creativitate
8.84
7.28
4.10
0.001

Angajament
9.20

8.05
5.78
0.001

TOTAL
9.01
7.89
5.85
0.001

Aptitudini
7.36
6.35

1.68
0.1nesemnificativ

Creativitate
7.00
3.26
6.01
0.001

Angajament
7.30
6.91
0.38
nesemnificativ

TOTAL
7.22
5.50

5.89
0.007

Ceeaceidiferentiazanetpeceicareauperformantesuperioareeste
angajamentullorpentruactivitatilemuzicale.nschimblaceicu
performantemediocreaceastadimensiunenuareputerede
discriminare.Lundnconsiderareacesteobservatii,amrealizato
analizaderegresieseparatapeceledouatipurideeducatie.Astfel,n
cazulcelordelascoalademuzicacele3scaleprezicmpreuna77%din
variantatotala,iardimensiuneaangajamentareovaloarepredictiva
semnificativa(coeficientulbeta:0.371,p<0.05).nschimb,laceicare
nauoptatpentruscoalademuzica,aceastadimensiunenuareputere
predictiva.
Oultimacomparatievizeazadiferentelentregrupacuperformante

mediocredelascolidemuzicasiceigrupacuperformantesuperioare
delascolilenormale.Separecanuexistadiferenteconsistententre
acestegrupe;nceeaceprivestecreativitatea,existachiarunmic
avantajalcelordinurma,nesemnificativnsa(t=1.914,p<0.069).Chiar
dacaacesticopiisuntconsideratidespecialisticafiinddotati,saucu
potential,putemconsideracadatoritalipseiuneipregatirispeciale,
potentialullorramneneexploatat.nacelasitimp,esteposibilcacei
careurmeazascolidemuzica,darnuobtinrezultate
performantaperformantamediocrasuperioara
spectaculoase,alegaceastascoalafarauninterespersonalpreaintens,
eventualsubinfluentafamiliei(nuavemdateconcretenaceasta
privinta).
nconcluzie,avantajulcelorcusuccesemergenunumaidindotarea
lor,cisedatoreazanprimulrndinteresulmanifestatpentru
activitatilemuzicale.
6.Remarcifinale
Cutoatecaarmaifinecesareoseriedestudiicaresainvestigheze
proprietatilepsihometricealeinstrumentuluiutilizat,putemconsidera
camodelulpropuscuprindefactoriiprincipalicarecontribuiela
obtinereaperformantelorsuperioarenmuzica.Acestea,suboforma
saualta,seregasescsinliteraturadespecialitate.Descompunerean
dimensiunisicomponenteneapermissaelaboramsisatestamun
instrumentcepoatefiutilizatdecatreprofesoricauncadrudeevaluare
acopiilornvedereaalcatuiriiunuiprofilalperformantei.Inventarulde
indicatoriareoconsistentainternafoartebuna,ceeacenseamnacaam
reusitsasurprindemcomportamentecereflectaacelasiconstruct.
Componenteleincluseau,deasemenea,ovaloarepredictivabuna
pentruperformantelesuperioarenmuzica.Amncercat,deasemenea,
saoferimctevareperestatisticeattpentrurealizareauneievaluari
globale,ctsipentruoanalizandetaliu.
Validitateadimensiunilor,propusespreafiutilizatecasicriteriide

diferentiereacelorcupotentialnacestdomeniu,sadoveditafi
puternicsprijinitadedateleobtinute.Estevorbadetreifactoridistincti,
darnuindependenti:aptitudinilemuzicale,creativitateamuzicalasi
angajamentulndomeniulmuzical.Launnivelgeneral,profilul
copiilorcuperformantedoveditendomeniulmuzicalscoaten
evidentadiferentelegatenunumaideaptitudinilemuzicale,darsi
diferentenceeaceprivestedisponibilitateadeaperseveran
activitatilemuzicale.Aptitudinilemuzicalereprezintadesigurun
criteriuclar,darelgaranteazadoarpartialsuccesulndomeniul
muzical.Avndnvederediferentelentreevaluarileelevilor(dela
scoaladeprofil)cusucces,respectivcumaiputinsucces,putem
consideraca,dacaacesteaptitudininusuntnsotitedeunangajament
seriospentruactivitatilemuzicale,faraomotivatieclara,potentialul
copiilornuestefructificatpemasuraaptitudinilor.Aceastarelatieeste
surprinsasideHaroutounian38ninterviurile
38

J.Haroutounian,MUSICLINK:Nurturingtalentandrecognizingachievement,nArts
EducationPolicyReview,101,2000,p.1221.
J.Haroutounian,Thedelightsanddilemmasofthemusicallytalentedteenager,n
JournalofSecondaryGiftedEducation,12,2000,p.317.

realizatecucopiidotatisiprofesoriilor,respectivpebazaevaluarilor
realizatedespecialisti.Separecaceicuomotivatiesuperioarasunt
maidispusisaprofitedeoportunitatiledenvataresaudetestarea
performantelorlor.Iata,deci,caceeacenoiamdenumitangajament
esteaspectulpoatecelmaiimportantcetrebuieluatnconsideraren
elaborareaprogramelordeasistenta,dedezvoltareatalentului.Totdin
acestmotiv,consideramcaunprogramdeselectiecentratnumaipe
aptitudini(realizatdealtfellaadmitereanscoliledeprofil),nueste
suficientdeconcludentnprivintatalentuluimuzicalpotentialalunui
copil.Elartrebuisaincludaprocedurideevaluarepentruaceifactori
caresaudoveditafiimportantinobtinereaperformanteindomeniul
interpretariimuzicale,cumarfimotivatiasicreativitatea.ncazul
creativitatii,capacitateademanipulaideilemuzicale,respectiv
sensibilitatealaaspectelelegatedeestetica,expresivitateamuzicii,

acestaarenudoaroinfluentaspecifica,reflectataprintrointerpretare
expresivaapieselormuzicale,cisiunanespecifica,princontributiape
caresioaduceladezvoltareatalentuluimuzicalngeneral.Explornd
diverselestructurimuzicale,posibilitatileoferitedediferitetehnicide
interpretaresiaspectelelegatedenuanteleexprimariimuzicale,copilul
vadevenicapabilsaprofitemaimultdepeurmaoportunitatilorde
nvatarecareiseofera,fiindmaireceptivlaaceifactoricarepot
contribuiladezvoltareaaptitudinilorlornacestdomeniu.