Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educa iei Na ionale

Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat na ional 2014


Proba E. d)
Biologie vegetal i animal
Model
Filiera teoretic profilul real;
Filiera tehnologic profilurile: tehnic, resurse naturale i protec ia mediului;
Filiera voca ional profilul militar.
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I

(30 de puncte)

4 puncte
Scrie i, pe foaia de examen, no iunile cu care trebuie s completa i spa iile libere din
afirma ia urmtoare, astfel nct aceasta s fie corect.
Glandele anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor sunt: glandele salivare, ............ i
............ .
B

6 puncte
Da i dou exemple de cordate; scrie i n dreptul fiecrui exemplu cte o caracteristic
morfologic.
C

10 puncte
Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect. Este corect o
singur variant de rspuns.
1. Retina din structura ochiului mamiferelor este:
a) bogat vascularizat
b) nveli extern al globului ocular
c) sediul receptorilor vizuali
d) situat ntre cornee i cristalin
2. Fiecare dintre celulele fiice formate prin diviziunea meiotic a unei celule mam cu 2n = 36
cromozomi are:
a) 2n = 36 cromozomi
b) 2n = 18 cromozomi
c) n = 36 cromozomi
d) n = 18 cromozomi
3. Sunt gimnosperme:
a) algele
b) coniferele
c) dicotiledonatele
d) monocotiledonatele
4. Boal a sistemului respirator la om este:
a) epilepsia
b) gastrita
c) laringita
d) strabismul
Prob scris la biologie vegetal i animal

Model
1

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

5. Organul abdominal care are n structura sa numero i nefroni este:


a) esofagul
b) plmnul
c) rinichiul
d) stomacul
D

10 puncte
Citi i, cu aten ie, afirma iile urmtoare. Dac aprecia i c afirma ia este adevrat, scrie i,
pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunztoare afirma iei, litera A.
Dac aprecia i c afirma ia este fals, scrie i, pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunztoare
afirma iei, litera F i modifica i par ial afirma ia pentru ca aceasta s devin adevrat. Folosi i, n
acest scop, informa ia tiin ific adecvat. Nu se accept folosirea nega iei.

1.

Ciocanul, nicovala i scri a sunt oscioarele din urechea extern a mamiferelor.

2.

Hemofilia este o boal ereditar.

3.
Cele dou componente ale sistemului nervos central al mamiferelor sunt mduva spinrii i
cerebelul.
SUBIECTUL al II4lea

(30 de puncte)

18 puncte
Inima i vasele de snge (artere, vene, capilare) sunt componente ale sistemului circulator
sangvin al mamiferelor.
a) Preciza i trei cauze i dou manifestri ale infarctului miocardic la om.
b) Caracteriza i vena cav inferioar, preciznd: tipul de snge transportat, sensul circula iei
sngelui prin acest vas de snge, cavitatea inimii cu care comunic.
c) Calcula i masa apei din plasma sngelui unei adolescente, tiind urmtoarele:
sngele reprezint 7% din masa corpului;
plasma sangvin reprezint 55% din masa sngelui;
apa reprezint 90% din masa plasmei sangvine;
masa corpului adolescentei este de 48 Kg.
Scrie i toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerin ei.
d) Completa i aceast problem cu o alt cerin pe care o formula i voi; rezolva i cerin a pe
care a i propus o.
B

12 puncte
n urma ncruci rii ntre dou soiuri de lmi, unul cu fructe mari i coaja groas (MMgg)
i altul cu fructe mici i coaja sub ire (mmGG), se ob in n prima genera ie, F1, organisme hibride.
Prin ncruci area ntre ei a hibrizilor din F1, se ob in, n F2, 16 combina ii de factori ereditari.
Stabili i urmtoarele:
a) fenotipul organismelor din F1;
b) tipurile de game i forma i de organismele din F1;
c) numrul combina iilor din F2 dublu homozigote; genotipurile organismelor din F2 care au
fructe mici i coaja sub ire.
d) Completa i aceast problem cu o alt cerin pe care o formula i voi; rezolva i cerin a pe
care a i propus o.
Scrie i toate etapele rezolvrii problemei.

Prob scris la biologie vegetal i animal

Model
2

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III4lea
1.

(30 de puncte)

14 puncte
Reproducerea la plante este de dou tipuri: asexuat i sexuat.
a) Da i dou exemple de plante care se reproduc asexuat, preciznd pentru fiecare plant
modul n care se reproduce asexuat.
b) Explica i afirma ia urmtoare: Fecunda ia la angiosperme este dubl.
c) Construi i patru enun uri afirmative, cte dou pentru fiecare con inut, utiliznd limbajul
tiin ific adecvat.
Folosi i, n acest scop, informa ii referitoare la urmtoarele con inuturi:
Floarea la angiosperme structur.
Tipuri reprezentative de fructe la angiosperme.

2.

16 puncte
Respira ia este una dintre func iile fundamentale ale organismelor vii.
a) Caracteriza i un tip de fermenta ie, preciznd: denumirea acesteia, un rol.
b) Preciza i o asemnare ntre cele dou tipuri de respira ie ntlnite n lumea vie: respira ia
aerob i respira ia anaerob.
c) Alctui i un minieseu intitulat Respira ia la plante, folosind informa ia tiin ific adecvat.
n acest scop, respecta i urmtoarele etape:
enumerarea a ase no iuni specifice acestei teme;
construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei patru fraze,
folosind corect i n corela ie no iunile enumerate.

Prob scris la biologie vegetal i animal

Model
3

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat na ional 2014


Proba E. d)
Biologie vegetal i animal
Barem de evaluare i de notare
Model
Filiera teoretic profilul real;
Filiera tehnologic profilurile: tehnic, resurse naturale i protec ia mediului;
Filiera voca ional profilul militar.
Se puncteaz oricare alte modalit i de rezolvare corect a cerin elor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem.
Nu se acord frac iuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mpr irea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
A

(30 de puncte)
4 puncte

Se acord cte 2p. pentru fiecare no iune corect.


B

2 x 2p. = 4 puncte
6 puncte

dou exemple de cordate;


cte o caracteristic morfologic.
C

2 x 1p. = 2 puncte
2 x 2p. = 4 puncte
10 puncte

Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect: 1c; 2d; 3b; 4c; 5c.
D

5 x 2p. = 10 puncte
10 puncte

Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect: 1F; 2A; 3F.
Se acord cte 2p. pentru modificarea corect a fiecrei afirma ii false.

3 x 2p.= 6 puncte
2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II8lea
(30 de puncte)
A
18 puncte
a) precizarea a trei cauze i a dou manifestri ale infarctului miocardic la om; 5 x 1p. = 5 puncte
b) caracterizarea venei cave inferioare, preciznd:
tipul de snge transportat;
1 punct
sensul circula iei sngelui prin vena cav inferioar;
1 punct
cavitatea inimii cu care comunic.
1 punct
c) calcularea masei sngelui adolescentei;
2 puncte
48 x 7 : 100 = 3,36 kg;
calcularea masei plasmei sangvine;
2 puncte
3,36 x 55 : 100 = 1,848 kg;
calcularea masei apei din plasma sangvin;
2 puncte
1,848 x 90 : 100 = 1,6632 kg.
d) formularea cerin ei;
2 puncte
rezolvarea cerin ei.
2 puncte
Not
Se puncteaz oricare alt modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru ra ionamentul corect, nenso it de calcule, se acord jumtate din punctajul repartizat
rezolvrii problemei.
Prob scris la biologie vegetal i animal
Barem de evaluare i de notare

Model
1

Ministerul Educa iei Na ionale


Centrul Na ional de Evaluare i Examinare

B
12 puncte
a) fenotipul organismelor din F1;
1 punct
b) tipurile de game i forma i de organismele din F1: MG; Mg; mG; mg;
4 x 1p. = 4 puncte
1 punct
c) numrul combina iilor din F2 dublu homozigote: 4 (4/16);
genotipurile organismelor din F2 care au fructe mici i coaja sub ire: mmGG; mmGg;
2 x 1p. = 2 puncte
d) formularea cerin ei;
2 puncte
rezolvarea cerin ei.
2 puncte
SUBIECTUL al III8lea

(30 de puncte)

1.
a) dou exemple de plante care se reproduc asexuat;
precizarea pentru fiecare plant a modului n care se reproduce asexuat;
b) explicarea corect;
c) construirea a patru enun uri afirmative, utiliznd limbajul tiin ific adecvat,
referitoare la con inuturile indicate.

14 puncte
2 x 1p. = 2 puncte
2 x 1p. = 2 puncte
2 puncte
folosind informa ii
4 x 2p. = 8 puncte

2.
16 puncte
a) caracterizarea unui tip de fermenta ie, preciznd:
denumirea acesteia;
2 puncte
un rol;
2 puncte
b) precizarea unei asemnri ntre cele dou tipuri de respira ie ntlnite n lumea vie: respira ia
aerob i respira ia anaerob;
2 puncte
c) alctuirea minieseului, folosindu se informa ia tiin ific adecvat, respectndu se cerin ele:
pentru fiecare no iune enumerat, specific temei, se acord cte 1p.;
6 x 1p.= 6 puncte
pentru coeren a textului, de maximum trei patru fraze, n alctuirea cruia fiecare no iune este
folosit corect, n corela ie cu celelalte no iuni, se acord 4 p.
4 puncte

Prob scris la biologie vegetal i animal


Barem de evaluare i de notare

Model
2