Sunteți pe pagina 1din 1

CFP

Liceul
DECIZIA
NR............/..
Directorul .., sector 1,prof. . , numit prin
decizia .,
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr prin care dl/dna.
..

, avnd functia de profesor la catedra de ., solicit

concediu fr plat conf. art. 31(1) din Contractul Colectiv de munca unic la nivel
de sector de activitate invatamant preuniversitar nr. 59276/02.11.2012
D E C I D E:
Art.1. n

perioada 25

noiembrie 02 decembrie 2013 se suspend

contractul individual de munc al d-nei .

avnd functia de profesor la

catedra de n cadrul .. Bucuresti, sector 1


Art.2. In REVISAL doamnei .. se vor completa prevederile
prezentei decizii.
Art.3. Conducerea Bucuresti sector1, va duce la
indeplinire prevederile prezentei decizii.
DIRECTOR,

Postata pe www.cabinetexpert.ro