Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU CU REFERIRE LA :

REABILITARE
B-Beneficiar
C-Constructor
E-Elaborator
F-Furnizor

DISPENSAR UMAN SAT TELESTI,COMUNA LUDESTI ,JUDETUL DAMBOVITA

A.PLAN DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


FAZA

1.Identificarea
cladirii existente
si pregatirea
suprafetei de
teren pentru
trasare in zona
unde se va
realiza
extinderea
executare
sapaturi , fundatii
si retele.
2.Desfaceri si
demolari de
tamplarie,
sarpanta,
pardoseli,placaje.

ASPECT DE MEDIU

Prezenta unor
cantitati importante
de deseuri aflate pe
amplasament
Volum de pamant,
depozitat

Depozitare
neglijenta a
materialelor in
santier ca si
excesul in
depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii
in opera.
Utilaje cu defecte
ce pot pierde
carburanti sau/si
uleiuri

MASURI DE REDUCERE

Evacuarea materialelor existente ca deseuri


de ctre constructor sau de firma autorizat
pentru transport si depozitare deseuri,
colectare selectiv.
Indepartarea imediat a pamantului si
depozitarea lui in locuri stabilite de Primrie.
(groapa de imprumunt)

COSTURI
FARA TVA

COSTURI
FARA TVA

RESPONSABILITATI

RESPONSABILITATI

Instalare

Functionare

Instalare

Functionare

B,F

COMENTARII
(ex.impacturi
secundare)

Producerea
prafului,
zgomotului.
Circulatie dificila
in incinta
santierului

C,F

C,F

Depozitarea confom planului de organizare de


santier si aprovizionare ritmic.

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.

3.Finalizarea
lucrarilor de
consolidari ale
elementelor
constructive

4.Finalizarea
lucrarilor de
extindere

5.Finalizarea
lucrarilor de
finisaje interioare
si exterioare,
termoizolatii,
hidroizolatii,
instltii interioare
si retele

Depozitare
neglijenta a
materialelor in
santier ca si
excesul in
depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii
in opera.
Utilaje cu defecte
ce pot pierde
carburanti sau/si
uleiuri
Depozitare
neglijenta a
materialelor in
santier ca si
excesul in
depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii
in opera.
Utilaje cu defecte
ce pot pierde
carburanti sau/si
uleiuri
Depozitare
neglijenta a
materialelor in
santier ca si
excesul in
depozitarea
materialeor fata de
posibilitatea punerii
in opera.
Utilaje cu defecte
ce pot pierde
carburanti sau/si
uleiuri

Depozitarea confom planului de organizare de


santier si aprovizionare ritmic.

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.

C,F

C,F

C,F

Depozitarea confom planului de organizare de


santier si aprovizionare ritmic.

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.
Depozitarea confom planului de organizare de
santier si aprovizionare ritmic.

Indepartarea imediata a deseurilor, pentru a


se evita infiltrarea in sol a acestora, utilizarea
de metode adecvate de indepartare.

6.Utilizare in
timp

Lipsa colectrii
selective a
deseurilor menajere

Colectarea selectiva a deseurilor menajere si


organizarea spatiilor de colectare a acestora.

Aspect neglijent
al incintei

B.PLAN DE MONITORIZARE

FAZA

1.Respectarea

CE PARAMETRU
ESTE
MONITORIZAT
Volum deseuri existent

functiunii
pentru fiecare
incapere
conform
destinatiei din
proiect

2.Utilizare in
timp

UNDE ESTE
MONITORIZAT
PARAMETRUL

MODUL DE
MONITORIZ.
AL
PARAMETRULUI
Proces verbal
constatare

Cantitatea de deseuri
menajere si din activitatea
de construire

Contract cu firma
desemnata pentru
indepartarea
deseurilor.

CAND ESTE
MONITORIZ.
PARAMETRUL
FRECVENTA
DE
MASURARE
Perioada
executarii
lucrarilor de
consolidare

Permanent

DE CE
ESTE
MONITORIZAT
PARAMETRUL

COSTURI
FARA
TVA

COSTURI
FARA
TVA

Instalare

Instalare

Functionare

Instalare

Functionare

Chelt.diverse
si
neprevazute

C,F

Pentru
indepartarea
deseurilor

Evitarea polurii
mediului

Cheltuieli
C+M

Conform
contract

Intocmit,
S.C. EXPLORARI S.R.L.

Conform
contract

RESPONSABILITATI