Sunteți pe pagina 1din 2

FIA POSTULUI

PAZNIC PORTAR cat.I de salarizare


Post : MUNCITOR NECALIFICAT CU ATRIBUTII DE PAZA
Nume :
Prenume :
Relatii ierarhice : subordonat Sef Sectie PAZA
RESPONSABILITATI:
1.Asigura paza obiectivului in cadrul programului de lucru,
program ce se desfasoara in ture 12/24 ;
2.Inceperea si terminarea programului de lucru se face prin
intocmirea si semnarea procesului verbal cu predarea primirea
obiectivului si consemnarea tuturor evenimentelor care au avut
loc in Registru tura ;
3.Legitimeaza toate persoanele nesalariate ale societatii care
intra in incinta sectiei , indrumandu-le spre persoanele cautate ;
4.Tine evidenta parcului auto si utilaje care este stabilit sa
parcheze la sediul sectiei de exploatare in Registrul parcare baza
5.Respecta normele de protectia muncii si PSI ;
6.Respecta prevederile regulamentului intern ;
7.Informeaza in cel mai scurt timp seful ierarhic despre orice
eveniment aparut in programul de lucru , eveniment ce-l inscrie si
in procesul verbal de predare-primire ;
8.Raspunde pecuniar de eventualele lipsuri sau deteriorari ale

patrimoniului aflat in paza produse pe perioada desfasurarii


serviciului de paza .
Am luat cunostint
Data, semnatura