Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ..........................................................S.R.L.

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
VERIFICAT
Cadru Tehnic P.S.I.

APROB
Director General
.................................

Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

INSTRUCTIUNI
de Aparare Impotriva Incendiilor la
Salile cu Aglomerari de Persoane din cadrul
S.C. S.R.L.
In salile aglomerate om care suprafata ce revine unei persoane este mai mica
de 1 m patrat, scaunele si bancile se fixeaza de pardoseala. Fac exceptie logiile
cu maximum 12 scaune mobile, precum si magazinele, expozitiile si saloanele
de dans, cu maximum 20 scaune mobile. In caz ca sunt mai mult de 12
scaune, respectiv 20, acestea se solidarizeaza pe pachete, fara a fi fixate pe
pardoseala.
In salile de intruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele si
bancile pot fi nefixate pe pardoseala.
Numarul de locuri intr-un rand de scaune si latimea culoarealor dintre
pachetele de scaune se stabilesc in raport de destintatia salii si gradul de
rezistena la foc a constructiei, conform standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.
Spatiile de circulatie dintre randurile de scaune nu va fi mai mic de 0,45 m,
fara insa ca distanta dintre spatarele scaunelor sa fie sub 0,90 m, respectiv
0,80 m, in cazul scaunelor rabatabile.
La amplasarea mobilierului in salile de mese se va tine seama de urmatoarele:
a. mesele cu maximum de 8 locuri vor avea cel putin una din laturi de culoar
de trecere
b. mesele dreptunghiulare cu maximum de 16 locuri vor avea culoare de
evacuare in ambele capete. Pe laturile scurte nu se prevad scaune.
c. daca numarul de locuri de pe o latura este mai mare de 3, intre un culoar
de evacuare si perete sau 6 locuri intre 2 culoare, intre mese se vor
asigura treceri de acces la culoarele de evacuare.
d. latimea libera a trecerilor intre mese pentru accesul la culoarele de
evacuare va fi cel putin de 0,60 m, la care se adauga dimensiunile
scaunelor
e. latimea libera a culoarelor de evacuare se stabileste in raport cu numarul
de fluxuri determinat, conform standardelor si prescriptiilor in vigoare.
In saliile aglomerate nu se admite accesul unui numai mai mare de persoane
decat cel stabilit, precum si introducerea de scaune mobile suplimentare.

Obs.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

Foaierele vor fi dotate cu scrumiere amplasate la minimum 1,5 m distanta de


draperii si de perdele.
In saliile in care incalzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va
intrerupe inainte de accesul persoanelor in sala.
Se interzice a se amplasa pe caile de evacuare usi false, draperii, oglinzi, care
pot deruta persoanele care se evacueaza in caz de incendiu.
Pentru scena se vor respecta urmatoarele:
a. in casa scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului
din ziua respectiva
b. sub scena nu se vor depozita materiale combustibile sau explozive
c. fumatul in scena este admis numai in masura in care el este absolut
necesar desfasurarii spectacolului respectiv, luandu-se masuri de
supraveghere si control. In anexele scenei este interzis fumatul, precum si
depozitarea lichidelor combustibile.
Se interzice schimbarea destinatiei anexelor scenei sau improvizarea unor
anexe, daca prin aceasta se mareste pericolul de incendiu.
Instalatiile electrice utilizate pentru realizarea jocului de lumini, statii de
amplificare sau pentru alte efecte scenice vor fi executate si exploatate fara
pericolul scurtcircuitelor si al incendiilor.
Cortina de siguranta si trapele de evacuare trebuie sa fie in stare de
functionare.
Se interzice executarea unor globuri sau deschideri in cortina de siguranta.
In salile dotate cu cabine de proiectie se vor respecta urmatoarele reguli:
a. inainte de inceperea proiectarii se va verifica starea aparatelor si
mecanismelor de proiectie, a mecanismelor de derulare, functionarea
obloanelor, a vizorilor de proiectie si de control, inlaturandu-se eventualele
defectiuni
b. pe timpul rularii filmului, operatorul este obligat sa supravegheze in
permanenta aparatul de proiectie
c. in cabina destinata aparatului de proiectie se pot pastra cel putin doua
bobine de film, restul pastrandu-se in camerele de derulare sau in
dulapuri metalice inchise.
d. capetele de film se vor strange in cutii metalice inchise, care se vor goli
dupa proiectie.
In salile unde proiectia filmelor se face cu aparate de proiectie portabile, pe
langa normele stabilite pentru cabine de proiectie (art.616.) se vor respecta
urmatoarele:
a. amplasarea aparatelor se va face in asa fel incat sa nu blocheze caile de
acces si evacuarea
b. cablurile electrice vor fi astfel amplasate incat sa nu se impiedice
evacuarea rapida a spectatorilor
c. inainte de a se efectua racordarea utilajului la sursa de curent, operatorul

este obligat sa ia legatura cu electricianul salii pentru a stabili conditiile


de folosire a energiei electrice, in raport cu sarcinile solicitate de aparatele
de proiectie;
d. derularea filmelor se va efectua inainte de inceperea spectacolului, iar
bobinele de film se vor pastra in cutii inchise asezate intr-o lada metalica,
aflata la o distanta de cel putin 1 m fata de peretele de proiectie si de caile
de evacuare.
Pe tot timpul exploatarii salilor aglomerate, instalatiile, sistemele, dispozitivele,
echipamentele si aparatele care le echipeaza si doteaza (destinate semnalizarii,
alarmarii, alertarii, limitarii propagarii arderii si stingerii incendiilor), se
verifica, se intretin si se repara astfel incat sa indeplineasca functiunile
prevazute in documentatiile tehnice de executie, scenariile de siguranta la foc,
studiile de determinare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor si
planurile de protectie impotriva incendiilor, dupa caz.
In salile aglomerate si in general, in incintele amenajate pentru activitati
publice se interzice:
a. accesul cu produse si/sau substante inflamabile ori cu alte mijloace care
pot produce incendii sau explozii
b. executarea oricaror lucrari cu foc deschis sau care pot conduce la
izbucnirea incendiilor, pe timpul prezentei publicului in sala. Aceste
lucrari se executa numai in absenta publicului, dupa emiterea permisului
de lucru cu foc si indeplinirea tuturor masurilor de prevenire si stingere s
incendiilor prevazute in acesta, sub directa supraveghere a persoanei care
a aprobat permisul.
c. c) diminuarea gabaritelor cailor de acces, de evacuare si de interventie
sau de blocare a acestora prin depozitarea materialelor, a decorurilor,
scaunelor, dulapurilor vestiar sau a altor materiale.
Covoarele, presurile etc. folosite in sali, holui, culoare etc., de regula vor fi
fixate de pardoseala.
Pentru asigurarea evacuarii persoanelor din sali se asigura urmatoarele
masuri:
a. se va intocmi un plan de evacuare si salvare a publicului in caz de
incendiu
b. uslie de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate pe timpul prezentei
publicului, ele deschizandu-se spre exterior la simpla apasare (bara
antipanica)
c. se va asigura functionare a iluminatului de siguranta
d. se stabilesc prin dispozitie scrisa persoanele si responsabilitatile acestora
privind organizarea si desfasurarea evacuarii si salvarii publicului si dupa
caz, a bunurilor, in caz de incendiu.
e. periodic se executa exercitii si aplicatii practice de evacuare si salavare a
publicului, pe baza prevederilor planului de evacuare aprobat de
conducatorul obiectivului.

Lucarile de ingnifugare a elementelor de constructie, a finisajelor, a


elementelor de pavoazare si decorative prevazute in documentatiile de executie
ca masuri de imbunatatire a comportarii la foc, precum si a elementelor de
decor si recuzita aferente spectacolelor se ingnifugheaza la termenele
prevazute in reglementarile tehnice de specialitate.