Sunteți pe pagina 1din 2

Vizat,

Angajator
TEMATIC
INSTRUIREA INTRODUCTIV - GENERAL
(program)
ORA MATERIAL
8:00 8:30 Prezentarea unitatii
Activitatile principale desfasurate in Primrie. Riscurile de accidentare si
imbolnavire profesionala specifice primriei si principalele masuri de prevenire
Regulamentul de ordine interioara
8:30 8:50 Prezentarea generala a sistemului legislativ in domeniul securitii i
sntii in munc.
Legea 319/2006 a securitii i sntii n munc Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.319/2006, modificate prin H.G. nr.955/2010 Instructiuni
proprii de securitate a muncii Codul muncii, cu referire la prevederile de
securitate si sanatate in munca Cerinte minime de securitate Primul ajutor
Consecinele posibile ale necunoaterii i nerespectrii legislaiei de securitate i
sntate n munc; Riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice
unitii;
8:50 9:50 Organizarea securitii i sntii muncii la nivelul Primtiei
Obligatiile angajatorilor Obligatiile si drepturile angajatilor Organizarea
compartimentului de protectie a muncii Organizarea Comitetului de Securitate si
Sanatate in Munca Asistenta medicala asigurata personalului angajat prin
serviciile medicale de medicina muncii Instruirea personalului in domeniul
securitii i sntii muncii Drepturile acordate angajatilor
09:50 10:00 PAUZA
10:00 10:30 Structura sistemului de munca: executant, mijloace de productie,
sarcina de munca, mediul de munca
10:30 10:45 Locuri de munca cu pericol deosebit si iminent de accidentare
10:45 11:00 Semnalizarea de securitate/sanatate
11:00 11:50 Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei n
domeniul securitii i sntii n munc
Evenimente, Accidente de munca si boli profesionale terminologie, cunoasterea
obligatiilor de catre angajati si angajatori in cazul producerii Raspunderea
juridica a personalului angajat in functie de atributiile pe care le are prin decizii
in domeniul protectiei muncii
11:50 12:00 PAUZA
12:00 13:00 Masuri tehnico-organizatorice la nivelul ntreprinderii i/sau unitii
de prevenire, alarmare, interventie, privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor i evacuarea lucrtorilor.
13:00 13:50 Studiu individual al materialelor prezentate si a legislatiei
13:50 14:00 PAUZA
14:00 15:00 Studiu individual al materialelor prezentate si a legislatiei
15:00 15:50 Testare prin completarea testului tip grila
Intocmit,

Vizat,
Angajator
TEMATICA DE DESFASURARE
A INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA
- POLIIA LOCAL ORA MATERIAL DE INSTRUIRE
7:00 7:30 Prezentarea locului de munca/activitatii/postului
Activitatile principale specifice postului de poliist local
7:30 8:50 Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice postului
de poliist local si principalele masuri de prevenire
Instructiuni proprii de securitate si sanatate a muncii pentru postul de poliist
local Raspunderea juridica a lucratorilor in functie de atributiile pe care le au
prin decizii in domeniul securitatii si sanatatii in munca
8:50 9:00 PAUZA
9:00 9:30 Hotarire nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
9:30 10:30 Hotarire nr. 1048/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
10:30 11:00 Hotarire nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locuri de munca
11:00 11:30 Hotarire nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate si/sau sanatate la locul de munca
11:30 12:00 Hotrre nr. 1051/2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru
lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare
12:00 12:30 Demonstratii practice privind modul corect de lucru, modul corect de
utilizare a echipamentului individual de protectie, a echipamentelor de munca
12:30 12:50 Discuii libere
12:50 13:00 PAUZA
13:00 13:30 Masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
13:30 13:40 PAUZA
13:40 15:00 Studiu individual
15:00 15:30 Verificarea insusirii cunostintelor acumulate