Sunteți pe pagina 1din 1

Planul cadru de

nvmnt
Planurile-cadru de

invatamant reprezinta
documentul reglator
esential care
jaloneaza resursele de
timp ale procesului de
predare-invatare.
Planurile-cadru ofera o
solutii de optimizare a
bugetului de timp: pe
de o parte, sunt
cuprinse activitati
comune tuturor
elevilor din tara in
scopul asigurarii
egalitatii de sanse a
acestora; pe de alta
parte, este prevazuta
activitatea pe
grupuri/clase de elevi
in scopul diferentierii
parcursului scolar in
functie de interesele,
nevoile si aptitudinile
Organizarea
specifice aleplanurilor
elevilor
de invatamant pe arii
curriculare ofera ca
avantaje:
- posibilitatea integrarii
demersului monodisciplinar actual intr-un
cadru interdisciplinar;
- echilibrarea ponderilor
acordate diferitelor
domenii si obiecte de
studiu;
- concordanta cu teoriile
actuale privind
procesul, stilul si
ritmurile invatarii;
- continuitatea si
integralitatea
demersului didactic pe
intreg parcursul scolar
al fiecarui elev.

Programa colar
Structura unei programe
scolareconceputa din
perspective curriculara, si
adaptata actualei
reforme curriculare din
tara noastra se compune,
dintr-o componenta
generala, valabila pentru
toate ariile curriculare si
una particularizata la o
arie curriculara anume.
Constructia programei
are la baza modelul
pedagogic al disciplinei
din care pot fi derivate
urmatoareleelemente:
a)obiectivele
generaleale domeniului
descrise sub forma
competentelor si
capacitatilor finale;
b)standardele de
performantaale
capitolelor(unitatilor de
invatare) si modalitatile
de testare ale acestora;
c)unitatile de continut
care descriu succesiunea
in care trebuie parcurse ,
insotite eventual de
sugestii privind
organizarea experientelor
de invatare pentru
atingerea obiectivelor
fiecarei unitati-secvente.

Manualul
colar
Manualele
scolare

concretizeaza
programele scolare
in diferite unitati
didactice sau
experiente de
invatare,
operationalizabile in
relatia didactica
profesor-elev. In
cadrul manualului,
continuturile invatarii
sunt sistematizate
pe capitole,
subcapitole, lectii,
teme. Manualul
scolar are
urmatoarele functii
pedagogice :
-funcfia de
informare, realizata
prin mijioace
didactice si grafice
specifice;
-functia de formare a
cunostintelor si
capacitatilor vizate
de obiectivele
instructiv educative;
-functia de antrenare
a capacitatilor
cognitive, afective,
psiho-motrice, sau a
disponibilitatilor
aptitudinale;
-functia de
autoinstruire, ce
evidentiaza
mecanismele de
conexiune inversa
interna existente la
nivelul actiunilor
didactice promovate
prin intermediul
programei, respectiv
tehnicile de
autoevaluare.