Sunteți pe pagina 1din 1

Arta este inspiratie… abilitate, pricepere, maiestrie.

A talent,intuire Identificati textul…nu reprezinta… prevazut de lege: D dubla responsabilitate


Identificati textul…nu reprezinta… sistemului informational: C memorarea datelor
B. John M. Rathmell...cinci mari grupe…anumite criterii :C natura serviciilor Identificati textul...nu reprezinta criteriu...teoria jocurilor. C Fiedler
Identificati textul ce reprezinta...obiective si actiuni economice. C gospodarie
Care dintre afirmatii…nu se incadreaza… noile tehnologii: B cap lucrativ Identificati textul ce reprezinta… sistemelor informationale specifice serviciilor: A
Care dintre afirmatiile…nu se incadreaza… sectorului de servicii: E productia largirea
Care dintre afirmatiile…nu reprezinta… calitatii vietii: C locul si rolul serviciilor Identificati textul ce se refera…domeniul hardware… concentra atentia: E inregistrarea
Identificati textul ce se refera…firma prestatoare… natura juridica: D comandita
Care dintre formulari nu este...prestarii de servicii. D tariful Identificati textul ce nu se refera…firma prestatoare… natura juridica: B raza nationala
Care dintre formulari nu reprezinta ... leaderilor desemnati: B lider de misiune Identificati textul...nu se refera...reducerea costului de prestare a serviciilor. C
Care dintre formulari nu reprezinta...functie manageriala a serviciilor : A o stare comprimarea
Care dintre formulari nu reprezinta...manageriale si psihosociologice implicate B lider Identificati textul…nu se refera… obiectul de activitate: B transport turistic
Care dintre formulari...nu reprezinta...serviciului prestat. A comprimarea Identificati textul...nu se refera...mediului extern al firmei. B demografice
Care dintre formulari nu reprezinta...teoria bayesiana. D evaluarea Identificati textul...nu se refera...eficienta serviciilor. E identificarea
Care dintre formularile...nu se refera...angajatilor de la leaderi. E tendinta Identificati textul…nu se refera… tipul serviciului prestat: C culturale
Care dintre formularile...nu reprezinta cerinte...managementul serviciilor.E supletea Identificati textul...nu se refera...servicii internationale. A accentuarea
deciziei Identificati textul…nu se refera… relatiei servicii-productie: B practicarea reducerilor
Care dintre formularile...nu reprezinta criteriu... managementul serviciilor B marimea
Care dintre formularile...nu reprezinta o etapa...managementul serviciilor C corectarea Identificati textul fals...calitatii serviciilor. A cal serv e definita
Care dintre formularile...nu reprezinta...mediu dinamic. B prestarile Identificati raspunsul… inainte de cumparare: E inventariate
Identificati formularea ce se refera… prestatoare de servicii: A unitate
Care dintre textele...reprezinta... calitatea serviciilor prestate E tangibilitatea Identificati formularea…nu reprezinta… prestatoare de servicii: E asigurarea
Care dintre textele...nu reprezinta...agentii economici : B piata agroalimentara Indicati formularea…nu reprezinta… sistemului informational: C active inovare
Care din textele...nu reprezinta...internationale cu servicii. E de consum Identificati functiile … textele mai jos. A 1.2.3 instr,legitim,integrare
Care dintre textele...nu reprezinta...managementul prin obiective. B atragerea
Care dintre textele...reprezinta...managementul serviciilor. B enuntul În procesul complex… tipuri de relatii: E asociere
Care dintre textele...nu reprezinta...ofertei serviciilor. D comercial Intangibilitatea obliga… se pot materializa in: A 1,2,3 ambianta,comunic,prêt
Care din textele ...nu reprezinta...prestarii de servicii. C tendinta
Care dintre textele...nu reprezinta...stilului de conducere (leadershipului):D consideratia Natura activitatii… beneficiarii prestarilor de servicii : A serviciile de paza
Care dintre textele...nu se refera...minimizarea costului serviciilor. B schimbarea O alternativa decizionala...investigatii prealabile. C un eveniment

Care dintre enunturi nu reprezinta...specifica serviciilor. D diagnosticarea Politica firmei si obiectivele sale nu pot fi realizabile decat : A organizatorica adecvata
Cea mai des… functionala : D org activivatii Practica manageriala se plaseaza… principii si norme. A mintal
Cu toate plusurile sale, structura functionala ierarhica… pot aminti: C specializat pe
domenii Precizati care…nu e criteriu… informatiilor: B frecv si calit
Precizati care reprezinta ...serviciu curent : A telef fixa
Economiile moderne… de factori precum: E 1.2.4 grad,particip,marim Precizati care…nu reprezinta…aparitia conflictelor : C constientizarea
Echipele cu rol… sporirea performantelor. E 1.2.5 probl,auto-conduse,virtuale Precizati care…nu reprezinta… cererii de servicii: B aparitia
Experimentul este...unei decizii si nu numai. D interventia decidentilor Precizati care...nu reprezinta factor...cererii de servicii : E intensitatea
Precizati care…nu reprezinta… clasificarea serviciilor: D gruparea
Identificati care ...este o ... agentilor economici A serv curente Precizati care…nu reprezinta… coexista in cadrul firmelor: B usurinta
Identificati care...nu reprezinta...managementul serviciilor. B structurarea Precizati care…nu reprezinta…factorului economic : B volum
Identificati care…nu reprezinta…factorilor de forta : B gr flexibilitate Precizati care...nu reprezinta...rezultatelor economice. E scontate
Identificati care...nu reprezinta...ISO 9004-2. D bucla Precizati care…nu reprezinta… intensificarea externalizarii serviciilor: E necesit unui
Identificati care…nu reprezinta… sistemului informational: A instr clasic Precizati care...nu reprezinta...leaderilor in activitatea lor. D deciziile
Identificati care...nu reprezinta...servicii ce se va dezvolta. C de garantare Precizati care…nu reprezinta… managementului serviciilor. C modelarea
Identificati economistul… termenul de economia serviciilor: B V. R. Fuchs Precizati care…nu reprezinta…ONU… agregare in clasificarea serviciilor: E subclase
Identificati etapa ce nu este specifica managementului prin buget. A stabilirea Precizati care...nu reprezinta...populatiei cu plata. E serv de ordine
Precizati care...nu reprezinta...prestarea de servicii : C standardizarea
Identificati factorii…ce determina… o firma la alta: D 1,2,3mom,loc,complex Precizati care...nu reprezinta ...prestarea de servicii. B reglementare
Identificati factorul…nu influenteaza… cadrul firmelor: D sporire a nr de firme Precizati care…nu reprezinta…prestatoare de servicii : E retroinformare
Identificati factorul…nu influenteaza capacitatea de productie: C sistemele Precizati care...nu reprezinta...raport cu elasticitatea. D cererea comerciala
Precizati care…nu reprezinta… sectorului de servicii: C participarea
Identificati formularea…ce reprezinta… fluxului informational: D finale Precizati care…nu reprezinta…servirea clientilor : E imbunatatirea calitatii
Identificati formularea…se constituie… circuitelor informationale: B cap stocare Precizati care...nu reprezinta...servicii in cadrul optimului. C majorarea
Identificati formularea…ce reprezinta… coeziunii de grup: B timpul Precizati care...nu reprezinta...servicii a populatiei. D tariful
Identificati formularea…nu se constituie… tipologiei serviciilor:E aptitudinile Precizati care...nu reprezinta...serviciilor prestate populatiei. D dupa modul
Identificati formularea… nu se incadreaza… Le Pesant de Boisguilbert: C sclavii Precizati care…nu reprezinta… sistemului informational: C circ exterioare
Identificati formularea…nu se incadreaza…„Pentru o… sa aiba in vedere”: D Precizati care…nu reprezinta… sistemelor informationale: D ofera
fabricarea
Identificati formularea…nu reprezinta… abordarea taxonomiei serviciilor: C ponderea Precizati care…nu se incadreaza…„ce vizeaza previziunea”. B de perspectiva
Identificati formularea…nu reprezinta…caracteristica…serviciilor: D concentrarea Precizati care…nu se incadreaza… mecanismului motivarii: C effort si perform
Identificati formularea…nu reprezinta…domeniul personal : D de afaceri Precizati care…nu se refera… capacitatii intelectuale: A coordonarea
Identificati formularea…nu reprezinta…domeniul social : B engineering Precizati care...nu se refera...eficientei serviciilor prestate. B analiza
Identificati formularea…nu reprezinta…normelor de grup : D imbunatatirea Precizati care…nu se refera… firma de servicii: B productia
Identificati formularea…nu reprezinta…sector distributie : A alte Precizati care…nu se refera… rentabilitate: A rap proce intre sum totala chel
Identificati formularea…nu reprezinta…sector productie: D postale Precizati care...nu se refera...traverseaza frontiera. B tranzactii
Precizati care…nu se refera… sistemelor informationale specifice serviciilor: B
Identificati in cadrul…nu se refera… influenta ai serviciilor. C dimensiunea psihologica aplicarea
Identificati in formularile… nevoilor firmei: B de cercetare Precizati care…nu se refera…servicii si distributii : D pastrarea caracteristicilor
Precizati care…nu se refera…servicii si prêt : B stabilirea volumului
Identificati in textele…nu se constituie… influenta al structurii organizatorice: D
personal calificat Precizati care…se refera… servicii si produs : A asigurarea disponibilitatii
Identificati in textele…nu se incadreaza… influenteaza serviciile. E social
Identificati in textele… directia de vehiculare: A descendente Precizati indicatorul…capitalului circulant : C mat prime
Identificati in textele… natura proceselor reflectate: C comerciale Precizati indicatorul… capitalului fix: A cladiri
Identificati in textele… obligativitatea lor: A imperative
Proiectarea activitatii de productie... bunurile si serviciile : B comportamentul
Identificati textul…nu contine… care invata. B cu rol
Identificati textul…nu contine disfunctionalitati…tip retea : C subcontractarea Relatiile ce se stabilesc… rolul de a asigura: D sporirea
Identificati textul…nu contine facilitati… tip retea. B promovarea
Identificati textul…nu constituie… care invata. C faciliteaza fiecarui manager Specific mediului tehnologic… misiunii societatii : D facilitati
Identificati textul…nu constituie… tip antreprenorial. E zonala Simularea decizionala presupune...posibil de aplicat. B variantelor decizionale
Identificati textul...nu reprezinta...caracteristica a serviciilor. E neuniforma Structura functionala ierarhica este cea mai frecventa dintre acestea: C potentialul
Identificati textul...nu reprezinta metoda...cererii de servicii : C estimarea
Identificati textul...nu reprezinta criteriu...cererii de servicii. D include Taxonomia serviciilor… condus pe Kotler Ph… abordare a problemei: B servicii
Identificati textul...nu reprezinta...influenta al pretului. C riscurile prestate sporadic
Identificati textul…nu reprezinta… managementului ca stiinta. B sporirea increderii Teoria este reflectarea abstracta a realitatii… calitati si vocatie. B perceputa
Identificati textul...nu reprezinta...managementului prin obiective. C fundamentarea
Identificati textul...nu reprezinta...oferta de servicii. B sa aiba Utilitatea serviciului dobandeste sens economic atunci cand: A 1.2.3