Sunteți pe pagina 1din 4

Potopul - primul rezultat al experimentului.

După ce au mîncat din fructul pomului cunoştinţei binelui şi răului, Adam


şi Eva au fost lăsaţi să înceapă o viaţă de sinestătătoare, fiind însă ţinuţi în
permanenţă sub supraveghere. Azazel şi adepţii lui au fost lăsaţi să-i înveţe pe
oameni legile lor, iar Eu le făceam cunoscută voia Mea!
Date fiind condiţiile foarte bune de viaţă, oamenii s-au înmulţit repede şi
s-au răspîndit pe întreaga suprafaţă a pămîntului.
Îngerii lui Azazel, ne-avînd nici o lege ca lege şi nici un fel de morală, s-
au aprins de poftă după femeile oamenilor, care erau foarte frumoase şi sau
împreunat cu ele. Ca rezultat al acestei încrucişări populaţia pămîntului s-a
diversificat, apărînd diferenţa de rase. Fiii îngerilor au format clasa privelegiaţilor,
sau cea a semizeilor, moştenind de la taţii lor puterea, cunoştinţele şi armele
locuitorilor Universului, iar oamenii simpli au fost transformaţi în robi, ajungînd
să îndeplinească cele mai umile funcţii în slujba acestora. Azazel şi îngerii lui şi-
au ales cîte o zonă de influenţă şi au format clasa zeilor; Azazel fiind ales
conducătorul lor. Aşa au apărut religiile lumii cu toată diversitatea lor de zei.
Fiii lui Azazel şi a îngerilor săi îndeplineau funcţia de conducători ai
oamenilor, iar fiii fiilor lor - funcţia de preoţi, vrăjitori, şamani etc. Oamenii au
fost împărţiţi în clase şi, în funcţie de locul pe care-l ocupau în ierarhia
pămîntească de atunci, aveau acces la anumite cunoştinţe: unii au fost învăţaţi să
cultive pămîntul, să vîneze, să pescuiască; alţii au fost învăţaţi să zidească; unii au
fost învăţaţi să prelucreze metalele şi să făurească unelte de muncă, bijuterii şi
arme, iar alţii au fost învăţaţi să mănuiască armele şi să se ocupe de arta
războiului. Preoţii, vrăjitorii şi şamanii au fost învăţaţi astrologia şi magia, iar
femeile au fost învăţate tainele seducerii bărbaţilor, să se vopsească, să folosească
podoabe, să descînte etc.
Perioada de pînă la potop poate fi caracterizată ca timpul marilor
permisiuni. Îngerii erau despotici şi fiii lor la fel. Ei îşi permiteau să facă cu
oamenii tot ce le trecea prin cap. Timpurile marilor tirani din istoria cunoscută de
voi pot fi considerate ca o reflecţie slabă a timpurilor de atunci. Spre marea Mea
mîhnire, cu toată situaţia disperată şi jalnică în care se aflau, oamenii în loc să
asculte de cuvîntul Meu şi să devină liberi, se lăsau înşelaţi de vicleniile lui
Azazel şi a îngerilor lui, şi se dădeau la aceleaşi urîciuni pe care le vedeau la ei.
Vărsări necontenite de sînge, urgii sexuale, homosexualism - iată doar cîteva din
lucrurile ce caracterizau acel timp.
Pămîntul fusese împărţit în cîteva state uriaşe, conduse de fiii îngerilor,
care întrase în conflict între ele din cauza supremaţiei totale asupra pămîntului. -
Ce iese din pisică - şoareci prinde, sau surcica nu sare departe de trunchi, - sunt
proverbe care se pot referi şi la Azazel şi fiii săi. După cum Azazel şi îngerii lui
n-au mai vrut să asculte de Mine şi să respecte Legile Mele, la fel şi fiii lor n-au
mai binevoit să asculte de ei. Ei au hotărît să devină ei înşişi stăpînii Pămîntului.
Astfel a început lupta fiilor lui Azazel şi a îngerilor săi împotriva taţilor lor şi
împotriva unii altora. – Date fiind cunoştinţele şi armele sofisticate de care
dispuneau ei, arme cunoscute de voi numai parţial, am prevăzut cu ce avea să se
termine conflictul lor şi l-am trimis pe slujitorul meu Enoh să apeleze la raţiunea
lor, după cum apelez acum şi la raţiunea voastră. L-am trimis pe Enoh să le
deschidă ochii cu privire la sfîrşitul care-i aştepta dacă n-aveau să dea ascultare
cuvintelor Mele, dar Enoh a fost respins de ei, iar cuvintele Mele au fost luate în
rîs. L-am luat atunci peEnoh din mijlocul lor, lăsîndu-i pe ei să acţioneze după
cum avea să-i ducă capul. Pentru a-i salva pe fiii oamenilor de dezastrul ce avea să
urmeze, m-am adresat celor ce au răspuns chemării Mele sfătuindu-i cum să se
salveze de prăpăd. Cei ce au urmat sfaturile Mele s-au salvat, atît ei cît şi familiile
lor.
Dezastrul a început în stil clasic, din punct de vedere al artei dezlănţuirii
războiului ale timpului vostru. Rachetele au deschis operaţiunile militare, în joc au
întrat tot ceea ce voi cunoaşteţi sub denumirea de bombe atomice, neutronice,
chimice, bactereologice, cu hidrogen etc. În prostia şi fanatismul lor, conducătorii
pămîntului de pe acele timpuri au uitat să se gîndească la soarta ce-i aştepta şi pe
ei înşişi. Fiecare dorea să fie el conducătorul pămîntului şi să impună obiceiurile
statului pe care-l conducea şi celorlalte state. Azazel şi îngerii lui au fost
incapabili să-şi stăpînească fiii. În timpul războiului ei s-au îmbarcat pe navele lor
spaţiale şi au părăsit Pămîntul, lăsîndu-l pe acesta şi pe locuitorii lui neapăraţi
pradă prostiei fiilor lor, pradă pieirii sigure!
Urmările acelui război au fost catastrofale! Cele mai frumoase locuri de
pe pămînt, care erau locurile de reşedinţă a lui Azazel, a îngerilor săi şi a fiilor lor,
au fost supuse primelor atacuri nucleare din istoria pămîntului şi au fost şterse de
pe faţa lui. Ca urmare a şocului produs de atîtea explozii nucleare concomitente, a
fost dereglat sistemul preexistent de funcţionare a pămîntului. Filamentul ce forma
scutul pămîntului împotriva razelor cosmice nedorite şi care crea efectul de seră al
lui, a fost distrus, apele acestuia prăbuşindu-se pe suprafaţa pămîntului, înecîndu-l.
De asemenea au fost deranjate şi apele ce se aflau în interiorul pămîntului,
făcîndu-le pe acestea să erupă la suprafaţa lui. Au început, tot din cauza şocurilor
produse de explozii, mişcări masive de teren care au adus la formarea munţilor,
mărilor şi oceanilor. Locurile expuse direct atacurilor nucleare, sub presiunea
exploziilor, s-au aşezat, formînd ulterior fundul mărilor şi oceanilor, iar spaţiile
cuprinse între explozii, fiind locul de întîlnire a undelor de şoc a exploziilor şi a
mişcărilor de teren, au erupt în sus, formînd lanţurile munţilor pe care îi puteţi
vedea şi astăzi.
Războiul a izbucnit atît de pe neaşteptate, încît i-a luat pe toţi locuitorii
Pămîntului, atît pe oameni cît şi pe animale, prin surprindere, lipsindu-i pe toţi de
minte şi de şansa de a se scăpa. Moartea i-a surprins în cele mai variate moduri.
Cimitirele de animale descoperite de arheologi, cele mai frecvente fiind de
dinozauri, care erau cele mai neîndemînatice şi mai naive animale, puteau să-i
sugereze pînă şi unui copil idea unui dezastru momental, şi, dacă aţi fi privit
realitatea cu ochi practici, aţi fi ajuns să cunoaşteţi demult lucrurile pe care vi le
fac cunoscute acum, dar, deoarece aţi privit întotdeauna realitatea prin intermediul
unor minţi stricate, cinstiţi de voi ca mari învăţaţi, aţi ajuns să fiţi şi voi stricaţi!
- Unicii supraveţuitori ai războiului au fost Azazel şi îngerii lui, unii din
fiii lor ce aveau şi ei nave spaţiale şi aleşii mei împreună cu familiile lor. Ceilalţi
locuitori ai Pămîntului, precum şi majoritatea animalelor şi păsărilor, au pierit,
fiind distruşi de exploziile nucleare, înecaţi de apele potopului, sau striviţi de către
mişcările de roci ce formau conturile pămîntului de astăzi.
Zilele potopului pot fi considerate ca o nouă geneză a Pămîntului, căci o
refacere totală a sa a fost necesară pentru a face posibilă continuarea vieţii. Un
nou sistem de apărare al lui împotriva radiaţiilor cosmice a fost necesar, un nou
sistem de menţinere a căldurii, un nou circuit al apelor etc. Organismul uman, cît
şi cel al animalelor rămase, avea nevoie şi el de modificări care să vă ajute să
supraveţuiţi în noile condiţii. A fost necesară transformarea unor animale terestre
în animale maritime, iar crearea unei noi flore era şi ea una din problemele
importante. Toate acestea ţin de perioada potopului şi a zilelor ulterioare lui.
Scurgerea apelor pe locurile cîndva pline de fală pe care umblau Azazel şi
urmaşii săi, cît şi concentrarea, prin îngheţare, a unor mari cantităţi de apă la poli,
a făcut posibilă apariţia uscatului. Şi astăzi puteţi admira pe hărţile pămîntului
locurile unde cîndva marile puteri erau concentrate: oceanul Atlantic,
oceanul Indian, oceanul Pacific, marea Mediterană, marea Neagră, marea
Caspică, marea Aral şi oceanul îngheţat de Nord. Cele mai frumoase locuri
de pe suprafaţa pămîntului zac astăzi la fundul mării, iar fastul şi bogăţia
civilizaţiilor de cîndva au ajuns să fie proprietatea peştilor.
Niciodată omenirea n-a mai cunoscut o asemenea dezvoltare ca a zilelor
de atunci; nici a bogăţiei acelor timpuri, nici a ştiinţei şi nici a puterii!
Astăzi sunteţi aproape de o aşa dezvoltare, dar şi mai aproape sunteţi de
atingerea acelor factori ce au cauzat potopul. Trăsăturile negative ale civilizaţiei
de atunci caracterizează şi civilizaţia de astăzi.
- Cel mai important lucru asupra căruia trebuia să lucraţi în timpul
existenţei voastre, şi anume, bunăînţelegerea dintre voi oamenii, a rămas
nevalorificat pînă acum. Aţi făcut un progres considerabil în industrie, în arta
militară, şi în ştiinţă, - dar cum să vă înţelegeţi unii pe alţii nu ştiţi!
- Priviţi atent la harta pămîntului vostru. Ce-a rămas din pămîntul pe care-
l făcusem Eu la început? Aproape 3/4 din suprafaţa pe care o reprezenta uscatul la
început actualmente sunt acoperite cu apă, iar din 1/4-mea ce-a mai rămas , mai
mult de jumătate o reprezintă munţii şi deşerturile. Asemănarea pămîntului de
astăzi cu cel de dinaintea potopului este ca şi asemănarea unor ruine antice cu un
oraş în culmea înfloririi sale. Dacă şi astăzi mai puteţi să vă desfătaţi şi să găsiţi
plăcere în frumuseţea pămîntului, gîndiţivă cum a fost el la început! Dezastrul pe
care-l puteţi crea voi poate fi cu mult mai mare decît cel creat de predecesorii
voştri! Dacă Azazel şi îngerii lui au reuşut să scape de urgia dezastrului creat de
ei, voi n-o să reuşiţi să faceţi aşa ceva! A venit timpul să prindeţi la minte!
Dacă pînă acum v-aţi concentrat toată inteligenţa şi forţa voastră
numai pentru a vă distruge unii pe alţii, a sosit timpul să vă înţelegeţi unii cu
alţii!
Dezastrele naturale de astăzi, cutremurele, bolile infecţioase etc, sunt
vestigii vii are erorii timpurilor trecute care au menirea să vă aducă aminte de ea şi
să vă ţină vigilenţa trează, pentru a nu fi comisă din nou. Evenimentul potopului a
fost îndeajuns pentru locuitorii Universului să se convingă de valoarea învăţăturii
Mele şi de importanţa Legilor Mele, pe cînd voi nici măcar nu găsiţi de cuviinţă
să vă gîndiţi la ele!
Pentru a fi mai ataşaţi de soarta voastră decît de soarta oamenilor de
dinainte de potop, Azazel, îngerii şi fiii lui au fost localizaţi în interiorul
Pămîntului, unde se află şi în momentul de faţă. Părăsirea spaţiului terestru le-a
fost interzisă. Luna reprezintă deja primul punct de observaţie al locuitorilor
Universului, dar aceasta nu înseamnă că Terra a ieşit din zona noastră de
influenţă.
Tot ce se întîmplă pe Pămînt ţine de voia Mea şi este o parte a
experimentului iniţial, care a suferit următoarea modificare: Subiecţii de studiu,
oamenii, nu numai că vor lucra la diferenţierea binelui de către rău, locuitorii
Universului ştiu deja ce înseamnă binele şi ce înseamnă răul, ci vor lucra în
primul rînd la afirmarea lor personală!
Cei ce vă veţi afirma ca oameni, vă veţi cultiva un caracter şi o
personalitate demne de un om, veţi deveni cetăţeni ai Universului, luînd locul
îngerilor căzuţi, dar cei ce veţi prefera să rămîneţi la nivelul animalelor - nu veţi
avea o soartă prea strălucită. Deaceea, fi-ţi oameni, căci gunoaie puteţi deveni
oricînd, dar pentru a deveni Om trebuie de muncit o viaţă întreagă.